Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Diskusné fórum
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu


Aktuality

Analýza epidemiologickej situácie v SR za mesiac SEPTEMBER (7. 12. 2018)

zverejnená v Informačnej časti - Publikácie


XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny (8. 10. 2018)

15. – 17. október 2018 Hotel dixon, B. Bystrica


XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny (29. 3. 2017)

24. - 25. apríla, Tále, okr. Brezno

Vítame Vás na informačných stránkach o výskyte infekčných ochorení v SR

Analyzované údaje sú získané na základe hlásenia jednotlivých prípadov infekčných ochorení zdravotníckymi pracovníkmi a na základe ich aktívneho vyhľadávania epidemiológmi úradov verejného zdravotníctva v SR. Údaje o chrípke a jej výskyte sú analyzované na základe hlásenia zdravotníckych pracovníkov prvého kontaktu.

Na stránkach nájdete informácie o príslušnej legislatíve, o charakteristike a výskyte jednotlivých infekčných ochorení, o ich prevencii vrátane očkovania a o aktuálnych témach. Stránka obsahuje aj informácie o rizikách ohrozenia zdravia súvisiacich s cestovaním do zahraničia. Údaje o výskyte infekčných ochorení sú aktualizované priebežne. Po registrácii sa môžete zapojiť do diskusných skupín a poslať správu s Vašou otázkou alebo pripomienkou.

© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.