Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu


Aktuality

Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2021 (27. 9. 2022)

Zverenená v Informačnej časti → Publikácie


Analýza epidemiologickej situácie v SR za mesiac júl (26. 8. 2022)

Zverejnená v Informačnej časti → Publikácie 


Analýza epidemiologickej situácie v SR za mesiac jún (8. 8. 2022)

Zverejnená v Informačnej časti → Publikácie 

Vítame Vás na informačných stránkach o výskyte infekčných ochorení v SR

Analyzované údaje sú získané na základe hlásenia jednotlivých prípadov infekčných ochorení zdravotníckymi pracovníkmi a na základe ich aktívneho vyhľadávania epidemiológmi úradov verejného zdravotníctva v SR. Údaje o chrípke a jej výskyte sú analyzované na základe hlásenia zdravotníckych pracovníkov prvého kontaktu.

Na stránkach nájdete informácie o príslušnej legislatíve, o charakteristike a výskyte jednotlivých infekčných ochorení, o ich prevencii vrátane očkovania a o aktuálnych témach. Stránka obsahuje aj informácie o rizikách ohrozenia zdravia súvisiacich s cestovaním do zahraničia. Údaje o výskyte infekčných ochorení sú aktualizované priebežne. Po registrácii sa môžete zapojiť do diskusných skupín a poslať správu s Vašou otázkou alebo pripomienkou.

© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.