Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
    2022
    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2015
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuality » 2007

Automatický prenos údajov od PZS

2. 11. 2007

Popis automatického prenosu údajov od PZS

V časti Systém hlásenia je zverejnený popis automatického prenosu údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a od laboratórií klinickej mikrobiológie.

Informácia

5. 9. 2007

o výskyte horúčky Chikunguny

Ministerstvo zdravotníctva Talianska informovalo členské štáty EÚ prostredníctvom Európskeho systému rýchleho varovania (EWRS) o výskyte horúčky Chikungunya v Taliansku v regióne Emilia - Romagna.
Od 4. júla do 31. augusta 2007 bolo evidovaných 135 ochorení, z toho 21 potvrdených sérologicky a 6 aj metódou PCR. Jeden 83 ročný chorý, u ktorého boli prítomné aj iné chronické ochorenia, zomrel. Všetky prípady, s výnimkou štyroch, boli v dvoch malých obciach regiónu Cervia. Uvedené štyri prípady boli z regiónu Ravenna. Tieto malé obce nepatria medzi turistické oblasti, avšak okolitý región je oblasťou s vysokou mobilitou talianskych aj zahraničných turistov. Je tu tiež vysoký počet imigrantov pre sezónne práce.
Pravdepodobný index case v tejto epidémii pochádza z Indie (Kerala); prvé príznaky mal až po príchode do uvedenej oblasti dňa 23. júna 2007.
Podľa informácie Európskej komisie z 3. septembra 2007 vznikli nové sporadické prípady, nesúvisiace s touto epidémiou, aj v iných oblastiach než Emilia – Romagna.
Ochorenie sa prejavovalo nasledovnými príznakmi: vysoká teplota, bolesť hlavy, bolesť svalov, kĺbov, chrbta a končatín, raš a u niektorých prípadov aj gastrointestinálne príznaky. U väčšiny chorých horúčka trvala 3 - 4 dni, po poklese teplôt pretrvávala celková slabosť. Hospitalizovaných bolo 11 chorých.
Distribúcia podľa pohlavia ukázala že 52,3% boli ženy, 42,7% boli muži; vekové rozpätie je 1 až 95 rokov.
Pôvodcom nákazy je vírus Chikungunya, ktorý patrí do skupiny arbovírusov. Nákazu v tejto epidémii s najväčšou pravdepodobnosťou prenáša komár Aedes albopictus, je však možné, že sa uplatňujú aj iné druhy komárov. Aedes albopictus je v súčasnosti prítomný minimálne v dvanástich krajinách Európy (Albánsko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Čierna Hora, Švajčiarsko, Grécko, Španielsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Slovinsko a Holandsko). ECDC upozorňuje, že klimatické podmienky sú vhodné na pretrvávanie výskytu tohto vektora v najbližších 1 až 2 mesiacoch, najmä v stredozemí a že je vysoké riziko prenosu vírusu aj do iných európskych krajín, kde sú vhodné klimatické podmienky pre jeho prežívanie. Ak viremické osoby pricestujú do iných infestovaných oblastí, môže dôjsť k naštartovaniu nových cyklov prenosu.
Šírenie tejto nákazy v Slovenskej republike v súčasnosti nehrozí. Za účelom zachytenia prípadných importovaných ochorení by ošetrujúci lekári mali na túto infekciu myslieť v rámci diferenciálnej diagnostiky horúčkovitých ochorení. Cestujúci do postihnutých oblastí by sa mali chrániť pred uštipnutím komármi všetkými dostupnými prostriedkami.

Chrípková sezóna 2006 -2007

3. 8. 2007

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2006-2007 v Slovenskej republike

Počnúc sezónou 2006-2007 bol na Slovensku uvedený do plnej prevádzky nový epidemiologický informačný systém EPIS.

Viac ...

Prvá správa ECDC

17. 7. 2007

Prvá správa ECDC o situácii vo výskyte infekčných ochorení v EÚ

Čítať viac ...

Poliomyelitída

17. 7. 2007

Poliomyelitída - zastavme polio navždy

Čítať viac ...

Prevencia kampylobakterióz

17. 7. 2007

Komplexný prístup k prevencii kampylobakterióz

Dňa 11. septembra 2007 sa v Bratislave koná odborná konferencia Komplexný prístup k prevencii kampylobakterióz.

Čítať viac ...

EIW

12. 4. 2007

Európsky imunizačný týždeň -
16. - 22. apríl 2007

Kampaň euroregiónu Svetovej zdravotníckej organizácie zameranej na zvýšenie povedomia  o dôležitosti očkovania.

Čítať viac ...

VI. Červenkove dni

28. 3. 2007

VI. ČD preventívnej medicíny
Liptovský Ján, zotavovňa SOREA Máj
6.-8. jún 2007

Čítať viac ...

Krst knihy

28. 3. 2007

M. Štefkovičová a kol.: Dezinfekcia a sterilizácia - teória a prax II.

V Žiline v hoteli Slovakia sa dňa 19.6.2007 o 13.00 hod. bude konať odborná konferencia pri príležitosti vydania knihy M. Štefkovičová a kol.: Dezinfekcia a sterilizácia - teória a prax II.

Čítať viac ...

Problematika nemocničných nákaz

9. 3. 2007

Problematika nemocničných nákaz v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť

V Banskej Bystrici sa bude v dňoch 23. - 24. apríla 2007 konať XI. ročník odbornej konferencie Problematika nemocničných nákaz v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť.

Čítať viac ...

Konzultačný deň

8. 3. 2007

Konzultačný deň Národných referenčných centier pre surveillance infekčných ochorení v SR

Dňa 22.5.2007 sa bude v Bratislave konať Konzultačný deň Národných referenčných centier pre surveillance infekčných ochorení v SR.

Čítať viac ...

Plná prevádzka

22. 1. 2007

Informačný systém EPIS je v plnej prevádzke od 1.1.2007.

Informačný systém EPIS je v plnej prevádzke od 1.1.2007.


© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.