Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
    2023
    2022
    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2015
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuality » 2007

Automatický prenos údajov od PZS

2. 11. 2007

Popis automatického prenosu údajov od PZS

V časti Systém hlásenia je zverejnený popis automatického prenosu údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a od laboratórií klinickej mikrobiológie.

Informácia

5. 9. 2007

o výskyte horúčky Chikunguny

Ministerstvo zdravotníctva Talianska informovalo členské štáty EÚ prostredníctvom Európskeho systému rýchleho varovania (EWRS) o výskyte horúčky Chikungunya v Taliansku v regióne Emilia - Romagna.
Od 4. júla do 31. augusta 2007 bolo evidovaných 135 ochorení, z toho 21 potvrdených sérologicky a 6 aj metódou PCR. Jeden 83 ročný chorý, u ktorého boli prítomné aj iné chronické ochorenia, zomrel. Všetky prípady, s výnimkou štyroch, boli v dvoch malých obciach regiónu Cervia. Uvedené štyri prípady boli z regiónu Ravenna. Tieto malé obce nepatria medzi turistické oblasti, avšak okolitý región je oblasťou s vysokou mobilitou talianskych aj zahraničných turistov. Je tu tiež vysoký počet imigrantov pre sezónne práce.
Pravdepodobný index case v tejto epidémii pochádza z Indie (Kerala); prvé príznaky mal až po príchode do uvedenej oblasti dňa 23. júna 2007.
Podľa informácie Európskej komisie z 3. septembra 2007 vznikli nové sporadické prípady, nesúvisiace s touto epidémiou, aj v iných oblastiach než Emilia – Romagna.
Ochorenie sa prejavovalo nasledovnými príznakmi: vysoká teplota, bolesť hlavy, bolesť svalov, kĺbov, chrbta a končatín, raš a u niektorých prípadov aj gastrointestinálne príznaky. U väčšiny chorých horúčka trvala 3 - 4 dni, po poklese teplôt pretrvávala celková slabosť. Hospitalizovaných bolo 11 chorých.
Distribúcia podľa pohlavia ukázala že 52,3% boli ženy, 42,7% boli muži; vekové rozpätie je 1 až 95 rokov.
Pôvodcom nákazy je vírus Chikungunya, ktorý patrí do skupiny arbovírusov. Nákazu v tejto epidémii s najväčšou pravdepodobnosťou prenáša komár Aedes albopictus, je však možné, že sa uplatňujú aj iné druhy komárov. Aedes albopictus je v súčasnosti prítomný minimálne v dvanástich krajinách Európy (Albánsko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Čierna Hora, Švajčiarsko, Grécko, Španielsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Slovinsko a Holandsko). ECDC upozorňuje, že klimatické podmienky sú vhodné na pretrvávanie výskytu tohto vektora v najbližších 1 až 2 mesiacoch, najmä v stredozemí a že je vysoké riziko prenosu vírusu aj do iných európskych krajín, kde sú vhodné klimatické podmienky pre jeho prežívanie. Ak viremické osoby pricestujú do iných infestovaných oblastí, môže dôjsť k naštartovaniu nových cyklov prenosu.
Šírenie tejto nákazy v Slovenskej republike v súčasnosti nehrozí. Za účelom zachytenia prípadných importovaných ochorení by ošetrujúci lekári mali na túto infekciu myslieť v rámci diferenciálnej diagnostiky horúčkovitých ochorení. Cestujúci do postihnutých oblastí by sa mali chrániť pred uštipnutím komármi všetkými dostupnými prostriedkami.

Chrípková sezóna 2006 -2007

3. 8. 2007

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2006-2007 v Slovenskej republike

Počnúc sezónou 2006-2007 bol na Slovensku uvedený do plnej prevádzky nový epidemiologický informačný systém EPIS.

Viac ...

Prvá správa ECDC

17. 7. 2007

Prvá správa ECDC o situácii vo výskyte infekčných ochorení v EÚ

Čítať viac ...

Poliomyelitída

17. 7. 2007

Poliomyelitída - zastavme polio navždy

Čítať viac ...

Prevencia kampylobakterióz

17. 7. 2007

Komplexný prístup k prevencii kampylobakterióz

Dňa 11. septembra 2007 sa v Bratislave koná odborná konferencia Komplexný prístup k prevencii kampylobakterióz.

Čítať viac ...

EIW

12. 4. 2007

Európsky imunizačný týždeň -
16. - 22. apríl 2007

Kampaň euroregiónu Svetovej zdravotníckej organizácie zameranej na zvýšenie povedomia  o dôležitosti očkovania.

Čítať viac ...

VI. Červenkove dni

28. 3. 2007

VI. ČD preventívnej medicíny
Liptovský Ján, zotavovňa SOREA Máj
6.-8. jún 2007

Čítať viac ...

Krst knihy

28. 3. 2007

M. Štefkovičová a kol.: Dezinfekcia a sterilizácia - teória a prax II.

V Žiline v hoteli Slovakia sa dňa 19.6.2007 o 13.00 hod. bude konať odborná konferencia pri príležitosti vydania knihy M. Štefkovičová a kol.: Dezinfekcia a sterilizácia - teória a prax II.

Čítať viac ...

Problematika nemocničných nákaz

9. 3. 2007

Problematika nemocničných nákaz v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť

V Banskej Bystrici sa bude v dňoch 23. - 24. apríla 2007 konať XI. ročník odbornej konferencie Problematika nemocničných nákaz v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť.

Čítať viac ...

Konzultačný deň

8. 3. 2007

Konzultačný deň Národných referenčných centier pre surveillance infekčných ochorení v SR

Dňa 22.5.2007 sa bude v Bratislave konať Konzultačný deň Národných referenčných centier pre surveillance infekčných ochorení v SR.

Čítať viac ...

Plná prevádzka

22. 1. 2007

Informačný systém EPIS je v plnej prevádzke od 1.1.2007.

Informačný systém EPIS je v plnej prevádzke od 1.1.2007.


© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.