Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 1. kal. týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 1. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
59
Ambulancie - dospelí (D)
51
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8206
8431
5340
19066
3999
45042
Chorobnosť ARO
4327,5
2812,7
2391,3
1136,3
842,9
1547,9
Z nich CHPO
991
1190
780
1930
427
5318
Chorobnosť CHPO
522,6
397,0
349,3
115,0
90,0
182,8
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
74
51
24
108
43
300
Otitídy
92
66
24
61
17
260
Sinusitídy
61
100
59
169
41
430
Komplikácie spolu
227
217
107
338
101
990
%komplikácií z ARO
2,8
2,6
2,0
1,8
2,5
2,2
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
2072,3
1771,7
1287,9
788,9
381,1
914,3
-26,6%
Trnavský kraj
4129,1
2567,1
2484,1
1066,2
669,2
1393,0
-24,4%
Trenčiansky kraj
5130,0
3299,4
3059,5
1066,0
864,5
1581,1
-7,3%
Nitriansky kraj
6328,6
3864,4
2904,1
1288,0
751,4
1766,8
0,5%
Žilinský kraj
5473,1
2575,2
2097,5
958,6
820,9
1515,0
21,6%
Banskobystrický kraj
4308,2
3260,1
3050,1
1028,4
1076,4
1605,1
15,9%
Prešovský kraj
3344,0
2189,9
1603,7
1419,0
1149,4
1614,4
22,9%
Košický kraj
3593,8
2789,2
2694,9
1010,3
664,7
1401,1
11,5%
Slovenská republika
4327,5
2812,7
2391,3
1136,3
842,9
1547,9
4,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
176,4
154,5
89,6
63,0
25,1
73,0
-35,5%
Trnavský kraj
726,0
535,3
527,8
177,3
65,8
244,0
5,1%
Trenčiansky kraj
701,1
471,3
438,8
76,3
54,0
166,6
-36,1%
Nitriansky kraj
1221,4
783,3
618,2
220,9
135,3
329,0
-8,7%
Žilinský kraj
513,1
283,4
260,9
109,4
115,8
169,1
-0,4%
Banskobystrický kraj
529,7
566,8
576,1
118,4
194,8
235,2
7,9%
Prešovský kraj
311,5
274,1
181,3
68,5
47,9
122,9
-28,7%
Košický kraj
165,9
141,2
129,5
35,9
22,7
58,0
-28,8%
Slovenská republika
522,6
397,0
349,3
115,0
90,0
182,8
-13,9%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1162,3
342,6
459,2
1790,1
644,3
1372,8
-43,8%
Okres Bratislava II
3027,0
2600,3
2665,6
1093,9
404,9
1184,0
9,2%
Okres Bratislava III
1143,2
1761,9
916,0
1642,1
335,0
1277,6
157,7%
Okres Bratislava IV
1752,5
1138,9
914,0
398,8
0,0
859,4
-24,8%
Okres Bratislava V
3691,3
4267,9
2054,9
529,2
256,7
947,3
-30,6%
Okres Malacky
857,1
654,6
531,7
98,8
73,6
222,7
-82,1%
Okres Pezinok
734,1
183,0
469,0
336,2
692,2
387,8
-70,0%
Okres Senec
626,7
1475,9
541,7
935,0
781,0
950,2
-30,8%
Bratislavský kraj
2072,3
1771,7
1287,9
788,9
381,1
914,3
-26,6%
Okres Dunajská Streda
3952,9
2101,7
2404,8
1265,4
708,3
1484,2
13,2%
Okres Galanta
2808,4
2292,8
2471,3
1023,1
470,6
1246,6
50,7%
Okres Hlohovec
1891,0
1335,1
1150,6
511,9
512,0
745,6
-31,4%
Okres Piešťany
5336,0
4347,4
3124,6
1339,7
798,2
1809,9
-29,9%
Okres Senica
7667,6
2607,4
2777,5
811,9
871,1
1312,9
25,9%
Okres Skalica
3809,3
3423,2
1354,4
983,1
946,8
1394,1
-36,0%
Okres Trnava
4784,4
2552,7
3111,5
1058,5
632,7
1471,9
-46,4%
Trnavský kraj
4129,1
2567,1
2484,1
1066,2
669,2
1393,0
-24,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
7777,3
4055,6
4283,0
1492,6
1365,6
2355,7
-36,5%
Okres Ilava
5640,5
3161,9
3112,6
628,5
859,8
1402,4
-21,7%
Okres Myjava
4292,5
3658,0
5260,1
842,7
804,6
1405,5
-57,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
5432,1
3847,0
5565,2
1783,5
1392,6
2336,8
13,2%
Okres Partizánske
6534,5
3749,0
3818,5
1223,2
328,8
1587,0
63,8%
Okres Považská Bystrica
2291,2
3697,4
3410,2
929,5
618,5
1430,2
39,0%
Okres Prievidza
5527,6
2624,6
2044,2
1049,6
827,7
1426,4
10,9%
Okres Púchov
2509,0
1874,6
1779,4
1339,8
1739,6
1536,7
16,6%
Okres Trenčín
6603,1
4124,7
2408,1
933,2
819,3
1534,9
-36,1%
Trenčiansky kraj
5130,0
3299,4
3059,5
1066,0
864,5
1581,1
-7,3%
Okres Komárno
3469,9
1797,7
1877,2
769,0
679,0
1014,7
-27,7%
Okres Levice
6780,1
5095,4
4119,1
1324,0
683,1
1886,0
-17,5%
Okres Nitra
10141,8
4758,3
3132,5
1817,2
1430,5
2533,8
45,7%
Okres Nové Zámky
3392,7
3003,1
2531,2
791,8
464,4
1208,2
-7,8%
Okres Šaľa
11025,2
7451,4
5675,3
2180,0
701,0
3133,0
8,9%
Okres Topoľčany
2070,6
952,8
456,2
873,7
383,4
825,1
-34,4%
Okres Zlaté Moravce
9798,6
5368,3
3754,5
1338,6
734,2
2181,4
42,0%
Nitriansky kraj
6328,6
3864,4
2904,1
1288,0
751,4
1766,8
0,5%
Okres Bytča
3764,2
1583,3
1097,1
538,9
330,9
1008,8
-10,8%
Okres Čadca
3216,3
1731,9
1563,8
667,4
928,3
1064,4
11,9%
Okres Dolný Kubín
8659,7
4231,9
3401,6
942,4
587,7
1869,7
17,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
7372,1
4063,5
3445,6
879,8
1175,8
1919,2
53,8%
Okres Liptovský Mikuláš
4963,7
2380,4
2209,9
534,0
483,7
1049,6
-1,2%
Okres Martin
9500,6
4703,2
2382,8
2888,5
830,2
3331,7
138,5%
Okres Námestovo
4780,0
1767,5
2450,2
1074,5
1228,0
1758,2
-21,3%
Okres Ružomberok
4589,3
1900,6
2071,0
710,1
982,8
1127,9
-3,5%
Okres Turčianske Teplice
7203,9
2204,4
1657,9
1261,7
725,7
1553,6
122,0%
Okres Tvrdošín
4349,9
1775,0
2103,2
974,6
2013,2
1561,9
-26,8%
Okres Žilina
2373,0
1402,1
923,1
735,9
494,6
862,4
1,8%
Žilinský kraj
5473,1
2575,2
2097,5
958,6
820,9
1515,0
21,6%
Okres Banská Bystrica
3038,3
3175,0
3031,8
1739,8
792,1
1859,0
46,7%
Okres Banská Štiavnica
3400,6
1793,1
3830,5
1437,6
1826,2
1823,0
62,0%
Okres Brezno
4702,6
5217,7
3196,2
1087,1
538,4
1711,2
80,0%
Okres Detva
1085,6
2244,9
3075,5
918,6
1385,4
1282,5
28,5%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
1738,3
4420,5
2701,2
96,0%
Okres Lučenec
3624,2
2478,6
1311,5
345,4
523,6
908,7
-41,5%
Okres Poltár
6577,9
4225,4
5474,9
223,1
191,0
1958,8
83,1%
Okres Revúca
4146,1
2640,9
2276,4
1118,1
2433,1
1818,9
17,9%
Okres Rimavská Sobota
1008,5
1025,2
833,5
953,8
1255,7
919,8
-1,6%
Okres Veľký Krtíš
15888,7
7153,2
8782,5
1287,7
671,9
3367,2
14,2%
Okres Zvolen
4502,6
2274,7
1580,9
1054,4
726,0
1329,9
-28,9%
Okres Žarnovica
6725,8
3353,7
3196,3
825,4
539,6
1488,3
42,2%
Okres Žiar nad Hronom
3850,7
4339,5
3634,7
709,8
1011,6
1454,1
19,6%
Banskobystrický kraj
4308,2
3260,1
3050,1
1028,4
1076,4
1605,1
15,9%
Okres Bardejov
5384,6
3243,1
2976,6
1828,6
2056,0
2350,6
35,3%
Okres Humenné
3298,4
2585,0
676,3
941,2
742,6
1189,2
53,3%
Okres Kežmarok
973,4
821,1
1054,3
583,3
202,3
657,6
-53,1%
Okres Levoča
580,7
1311,5
1445,1
1357,1
420,6
1079,2
18,1%
Okres Medzilaborce
1445,1
2124,2
1911,6
949,7
554,8
1093,7
84,9%
Okres Poprad
1089,9
1013,3
1115,6
1492,2
642,4
1159,6
-32,1%
Okres Prešov
15522,7
6497,9
3336,5
6045,0
1509,1
5923,1
26,3%
Okres Sabinov
6138,2
2784,1
1972,2
2589,7
1349,7
2590,1
-17,0%
Okres Snina
1974,6
1707,0
2534,4
1269,0
1690,7
1527,8
51,9%
Okres Stará Ľubovňa
2011,8
2003,4
1115,5
857,5
515,8
1111,7
-28,5%
Okres Stropkov
414,3
399,5
545,1
1047,8
392,3
795,7
65,2%
Okres Svidník
3856,0
2966,5
2193,3
1334,4
2342,8
1882,1
321,7%
Okres Vranov nad Topľou
1093,5
1059,8
800,6
737,1
768,4
832,0
-15,6%
Prešovský kraj
3344,0
2189,9
1603,7
1419,0
1149,4
1614,4
22,9%
Okres Gelnica
1650,2
1779,8
966,6
1385,1
981,0
1356,5
99,8%
Okres Košice I
4284,1
3895,0
9102,6
1456,3
812,8
2266,2
23,0%
Okres Košice II
5552,3
3294,2
2153,6
1177,1
90,4
1432,0
-26,9%
Okres Košice III
6201,1
5761,8
5222,4
462,1
549,5
1387,8
72,1%
Okres Košice IV
2678,3
1129,7
1155,7
963,9
348,6
965,9
28,1%
Okres Košice - okolie
3364,1
3787,3
2381,5
822,2
1288,4
1516,8
-16,2%
Okres Michalovce
2527,3
2545,8
1678,2
1207,5
965,3
1438,5
25,0%
Okres Rožňava
1859,6
1519,6
1357,6
674,8
563,7
875,9
54,1%
Okres Sobrance
2927,9
2108,3
2285,4
290,7
239,2
775,4
67,7%
Okres Spišská Nová Ves
7809,9
2632,0
2950,5
1342,2
1098,1
1803,1
23,8%
Okres Trebišov
4821,4
3463,0
2481,6
1126,0
674,4
1577,8
11,7%
Košický kraj
3593,8
2789,2
2694,9
1010,3
664,7
1401,1
11,5%
Slovenská republika
4327,5
2812,7
2391,3
1136,3
842,9
1547,9
4,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
110,9
0,0
63,2
-84,9%
Okres Bratislava II
0,0
200,0
323,1
121,5
64,8
116,2
23,2%
Okres Bratislava III
571,6
503,4
305,3
0,0
0,0
67,2
112,5%
Okres Bratislava IV
109,5
55,6
63,0
22,8
0,0
50,6
143,4%
Okres Bratislava V
634,4
547,2
64,2
29,1
0,0
91,1
-35,8%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
134,7
60,1
108,1
-
Bratislavský kraj
176,4
154,5
89,6
63,0
25,1
73,0
-35,5%
Okres Dunajská Streda
697,6
387,6
440,9
313,8
20,2
302,6
47,9%
Okres Galanta
655,3
279,6
416,0
107,1
17,1
156,0
49,1%
Okres Hlohovec
0,0
316,2
230,1
42,7
0,0
81,4
-42,7%
Okres Piešťany
1432,8
1438,5
1427,3
308,5
165,1
510,2
-37,7%
Okres Senica
77,5
232,8
362,3
52,6
63,7
82,7
-0,1%
Okres Skalica
138,5
42,3
54,2
58,3
52,6
58,8
32,9%
Okres Trnava
1208,7
845,4
588,7
179,1
113,6
312,6
32,2%
Trnavský kraj
726,0
535,3
527,8
177,3
65,8
244,0
5,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
682,2
620,8
271,1
128,5
0,0
210,2
-23,1%
Okres Ilava
631,7
723,5
1027,2
90,5
122,8
267,6
-47,3%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
8,4
0,0
5,7
-98,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Partizánske
2438,2
1557,3
1542,1
5,8
0,0
283,7
183,1%
Okres Považská Bystrica
225,4
188,0
220,8
135,4
55,0
137,5
-36,4%
Okres Prievidza
1073,5
586,2
471,7
53,0
36,5
172,4
-21,2%
Okres Púchov
200,7
284,0
444,8
243,6
424,3
283,6
17,4%
Okres Trenčín
725,2
294,6
60,2
86,2
46,5
125,0
-49,9%
Trenčiansky kraj
701,1
471,3
438,8
76,3
54,0
166,6
-36,1%
Okres Komárno
2144,3
943,8
1120,2
359,8
335,7
519,1
21,5%
Okres Levice
2061,8
1367,6
829,8
165,2
132,2
359,7
-28,2%
Okres Nitra
1482,7
726,5
548,2
206,1
210,2
342,9
43,6%
Okres Nové Zámky
1498,1
1164,5
1034,8
222,7
92,9
421,3
20,9%
Okres Šaľa
468,4
483,0
297,1
518,4
59,4
418,1
-29,8%
Okres Topoľčany
26,5
0,0
0,0
19,9
0,0
13,5
-45,0%
Okres Zlaté Moravce
1148,8
745,6
324,5
51,5
0,0
179,0
-29,3%
Nitriansky kraj
1221,4
783,3
618,2
220,9
135,3
329,0
-8,7%
Okres Bytča
148,6
28,3
40,6
10,2
0,0
27,4
-56,7%
Okres Čadca
827,1
563,4
440,7
54,5
36,8
198,8
3,8%
Okres Dolný Kubín
605,6
177,8
189,0
202,3
203,4
225,2
58,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
401,2
334,0
234,9
111,4
221,9
180,7
-42,2%
Okres Liptovský Mikuláš
956,0
657,4
635,7
38,6
11,5
182,2
-19,6%
Okres Martin
56,3
82,9
45,5
263,0
16,3
135,1
43,8%
Okres Námestovo
271,4
159,6
163,3
5,2
0,0
83,3
-48,1%
Okres Ružomberok
1826,4
503,1
536,9
216,1
338,2
359,4
38,1%
Okres Turčianske Teplice
0,0
66,8
87,3
244,2
58,1
167,3
154,2%
Okres Tvrdošín
504,3
253,6
461,7
191,6
732,1
316,2
-37,1%
Okres Žilina
182,5
63,0
62,9
28,0
0,0
37,5
-34,1%
Žilinský kraj
513,1
283,4
260,9
109,4
115,8
169,1
-0,4%
Okres Banská Bystrica
45,3
235,2
0,0
158,8
24,8
128,2
-0,1%
Okres Banská Štiavnica
1169,0
620,7
652,0
285,5
304,4
394,5
18,3%
Okres Brezno
77,1
138,5
0,0
105,6
199,4
123,7
126,6%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
89,6
284,2
104,2
100,9%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
514,2
1291,0
794,5
399,7%
Okres Lučenec
326,5
282,1
357,7
0,0
0,0
81,2
-59,0%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Revúca
950,1
1072,8
1117,5
355,8
912,4
635,1
141,0%
Okres Rimavská Sobota
0,0
18,3
0,0
190,8
384,4
128,8
-51,1%
Okres Veľký Krtíš
5096,4
4324,0
5691,1
214,6
79,1
1444,8
30,6%
Okres Zvolen
125,1
243,7
0,0
0,0
136,1
53,7
-65,3%
Okres Žarnovica
295,6
304,9
304,4
25,0
0,0
81,7
-31,3%
Okres Žiar nad Hronom
397,0
575,4
360,5
13,9
33,7
111,2
-12,9%
Banskobystrický kraj
529,7
566,8
576,1
118,4
194,8
235,2
7,9%
Okres Bardejov
1738,3
1331,8
881,9
177,1
260,5
480,3
52,3%
Okres Humenné
122,2
33,1
42,3
0,0
0,0
13,5
-10,6%
Okres Kežmarok
82,8
41,7
64,5
15,7
0,0
29,2
-37,0%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
85,9
0,0
30,5
-77,7%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
175,8
45,0
31,0
92,3
0,0
70,9
-62,5%
Okres Prešov
102,8
342,0
206,7
81,8
0,0
131,3
-61,3%
Okres Sabinov
457,5
247,0
107,6
0,0
0,0
137,7
-73,9%
Okres Snina
426,9
0,0
0,0
0,0
0,0
23,5
-82,2%
Okres Stará Ľubovňa
147,2
415,0
268,5
63,3
0,0
142,2
-72,4%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
73,1
0,0
43,4
247,0%
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
21,9
20,9
15,8
-
Okres Vranov nad Topľou
16,3
102,9
107,8
98,8
10,5
81,6
-5,4%
Prešovský kraj
311,5
274,1
181,3
68,5
47,9
122,9
-28,7%
Okres Gelnica
0,0
50,9
0,0
289,6
298,6
210,2
150,5%
Okres Košice I
0,0
34,5
0,0
33,4
31,9
29,2
-64,3%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
21,0
0,0
14,5
-93,2%
Okres Košice III
167,6
194,2
96,7
9,3
0,0
33,5
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice - okolie
33,3
155,9
134,2
26,7
39,4
50,9
-13,0%
Okres Michalovce
384,6
191,8
103,3
34,6
0,0
74,8
65,2%
Okres Rožňava
0,0
16,3
0,0
6,3
0,0
5,5
-32,6%
Okres Sobrance
900,9
537,4
724,6
61,2
0,0
198,2
310,2%
Okres Spišská Nová Ves
822,1
65,8
305,2
43,1
0,0
81,8
-56,4%
Okres Trebišov
157,7
278,8
239,5
43,9
35,9
82,2
-7,2%
Košický kraj
165,9
141,2
129,5
35,9
22,7
58,0
-28,8%
Slovenská republika
522,6
397,0
349,3
115,0
90,0
182,8
-13,9%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.