Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 10. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 10. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
66
Ambulancie - dospelí (D)
58
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8035
9687
6852
17377
3726
45677
Chorobnosť ARO
3757,1
2865,5
2720,7
909,6
689,8
1383,5
Z nich CHPO
973
1278
1004
1683
291
5229
Chorobnosť CHPO
455,0
378,0
398,7
88,1
53,9
158,4
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
70
58
32
145
42
347
Otitídy
88
67
26
67
11
259
Sinusitídy
46
153
102
264
55
620
Komplikácie spolu
204
278
160
476
108
1226
%komplikácií z ARO
2,5
2,9
2,3
2,7
2,9
2,7
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3891,9
2801,3
2185,9
1104,4
333,7
1335,8
0,4%
Trnavský kraj
4973,5
3217,9
2977,2
997,6
752,2
1485,0
-0,2%
Trenčiansky kraj
3185,3
2655,4
2822,6
882,2
622,4
1268,3
-2,9%
Nitriansky kraj
4847,2
3374,9
2911,9
991,1
643,0
1475,3
-1,4%
Žilinský kraj
4305,0
2947,6
3183,4
759,1
737,5
1428,6
2,5%
Banskobystrický kraj
3975,6
3608,8
3168,9
850,9
804,2
1448,6
-4,4%
Prešovský kraj
2571,6
1939,0
1883,5
814,1
747,2
1166,8
10,1%
Košický kraj
3600,2
3056,2
2755,0
819,7
637,9
1355,5
-5,3%
Slovenská republika
3757,1
2865,5
2720,7
909,6
689,8
1383,5
-0,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
198,7
118,6
62,7
85,5
26,2
83,1
-18,8%
Trnavský kraj
888,0
650,4
668,3
158,9
70,3
257,8
12,9%
Trenčiansky kraj
314,3
285,5
472,0
54,9
35,0
119,6
-11,2%
Nitriansky kraj
653,0
491,4
434,0
169,6
73,4
223,9
15,5%
Žilinský kraj
490,4
446,7
471,9
48,6
30,8
155,1
-12,0%
Banskobystrický kraj
715,0
557,2
634,5
88,1
109,1
211,0
-2,8%
Prešovský kraj
244,4
224,4
183,1
47,4
45,4
96,5
-5,1%
Košický kraj
306,5
242,6
236,0
22,0
14,2
78,7
-10,8%
Slovenská republika
455,0
378,0
398,7
88,1
53,9
158,4
-0,8%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
3203,4
936,4
2285,4
10,9%
Okres Bratislava II
6105,8
4845,1
2315,6
1065,8
172,4
1238,8
-8,1%
Okres Bratislava III
3143,8
3020,4
1374,0
883,7
274,1
999,3
-14,7%
Okres Bratislava IV
2015,3
1450,0
1493,9
1207,3
294,8
1470,3
36,7%
Okres Bratislava V
4758,3
3939,6
3804,7
709,4
186,9
1155,7
0,5%
Okres Malacky
3714,3
2184,6
1694,7
1013,1
301,2
1274,1
-30,0%
Okres Pezinok
6443,7
3172,7
2579,5
427,9
346,1
1277,8
109,6%
Okres Senec
2318,8
1686,8
1286,6
1178,5
529,7
1204,1
-16,4%
Bratislavský kraj
3891,9
2801,3
2185,9
1104,4
333,7
1335,8
0,4%
Okres Dunajská Streda
4898,7
2973,0
2681,7
775,3
513,5
1248,9
-0,6%
Okres Galanta
2964,5
2125,0
2202,1
573,9
400,4
939,9
-25,8%
Okres Hlohovec
4345,5
2992,3
2362,5
791,4
472,6
1226,9
-2,0%
Okres Piešťany
4774,8
3616,8
3788,6
1341,7
1203,2
1855,6
-2,7%
Okres Senica
4066,1
2386,3
2000,1
985,2
1260,6
1338,3
11,2%
Okres Skalica
10567,2
6013,3
3297,0
1181,0
956,3
2246,9
2,4%
Okres Trnava
5292,7
3586,5
3898,9
1283,0
717,2
1735,4
12,0%
Trnavský kraj
4973,5
3217,9
2977,2
997,6
752,2
1485,0
-0,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
2566,9
2860,7
2846,3
864,9
430,2
1235,4
-25,3%
Okres Ilava
1820,0
1886,4
3766,3
385,6
526,4
995,3
13,3%
Okres Myjava
2464,2
1920,4
1886,8
1061,8
1121,6
1221,8
-36,5%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2606,3
1915,2
1928,0
1069,6
883,5
1231,9
-3,8%
Okres Partizánske
2730,8
3131,1
2979,3
824,0
87,7
1219,5
5,7%
Okres Považská Bystrica
2433,9
2281,1
2266,9
578,7
232,8
895,2
-10,7%
Okres Prievidza
4682,4
3188,0
3358,4
1052,7
802,9
1560,1
10,7%
Okres Púchov
3572,9
2113,2
2194,5
944,4
567,9
1299,0
-15,3%
Okres Trenčín
3307,9
3560,0
2483,3
902,3
606,7
1257,2
-4,1%
Trenčiansky kraj
3185,3
2655,4
2822,6
882,2
622,4
1268,3
-2,9%
Okres Komárno
4266,2
3839,4
3689,2
773,9
545,3
1345,0
-6,3%
Okres Levice
5982,0
4194,4
3309,1
1348,3
645,9
1844,3
-10,7%
Okres Nitra
5666,5
3546,5
2904,3
1169,1
786,7
1681,9
-6,3%
Okres Nové Zámky
3845,8
2843,7
2978,1
766,1
573,7
1235,4
-1,7%
Okres Šaľa
5830,3
3784,2
2620,2
1119,0
677,3
1690,9
1,3%
Okres Topoľčany
2603,5
1704,3
1572,7
677,4
390,7
872,1
-6,4%
Okres Zlaté Moravce
6740,8
4893,0
3690,8
1103,7
931,8
1869,8
4,4%
Nitriansky kraj
4847,2
3374,9
2911,9
991,1
643,0
1475,3
-1,4%
Okres Bytča
2734,0
1798,1
2925,6
305,0
257,3
976,0
3,3%
Okres Čadca
1966,6
1627,6
1919,2
493,6
701,5
874,6
-0,6%
Okres Dolný Kubín
4619,6
3413,9
4049,5
744,1
845,4
1615,9
-18,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
3360,1
1836,9
2388,4
612,3
1158,0
1153,3
-1,4%
Okres Liptovský Mikuláš
5960,8
4178,0
4815,0
716,7
663,4
1603,1
9,2%
Okres Martin
5445,0
3494,8
2913,9
974,4
737,9
1675,6
-11,1%
Okres Námestovo
6081,6
4109,8
4285,8
834,6
1140,6
2287,8
12,8%
Okres Ružomberok
6266,7
4939,5
4602,3
812,7
985,7
1934,1
32,5%
Okres Turčianske Teplice
3785,1
1670,0
2268,8
722,4
667,6
1051,7
-1,7%
Okres Tvrdošín
3230,9
2037,6
4681,0
1307,8
805,3
1727,8
-11,6%
Okres Žilina
2615,8
1801,9
1593,1
799,7
461,9
989,6
7,2%
Žilinský kraj
4305,0
2947,6
3183,4
759,1
737,5
1428,6
2,5%
Okres Banská Bystrica
2432,3
2271,7
2439,4
996,8
714,7
1231,2
-31,5%
Okres Banská Štiavnica
2444,2
1172,4
2119,0
590,8
1251,3
974,2
3,2%
Okres Brezno
2422,9
3364,1
2412,2
546,6
511,8
1176,7
11,4%
Okres Detva
0,0
952,4
995,0
812,2
1036,1
850,7
-13,6%
Okres Krupina
8444,8
4703,9
3067,8
877,3
1238,8
1761,0
107,8%
Okres Lučenec
5527,4
5453,2
3490,7
879,9
605,8
1829,0
3,0%
Okres Poltár
1839,5
2707,7
5096,0
593,2
680,1
1179,5
-10,5%
Okres Revúca
4855,9
4564,1
3972,6
840,0
1152,9
1793,4
-3,1%
Okres Rimavská Sobota
4224,9
3981,7
2951,9
996,9
1116,0
1698,1
40,8%
Okres Veľký Krtíš
8493,9
5818,7
5972,1
1418,8
1152,8
2387,1
-13,2%
Okres Zvolen
1824,0
1421,7
892,5
649,9
244,3
716,7
-45,1%
Okres Žarnovica
5502,6
2826,4
2648,3
749,4
490,3
1326,8
3,7%
Okres Žiar nad Hronom
2540,7
2493,4
3184,1
699,3
719,3
1131,0
0,2%
Banskobystrický kraj
3975,6
3608,8
3168,9
850,9
804,2
1448,6
-4,4%
Okres Bardejov
4507,6
3078,1
3007,0
1019,6
1395,1
1738,3
1,2%
Okres Humenné
2398,1
2194,0
2559,3
667,1
779,2
1078,1
69,1%
Okres Kežmarok
734,3
826,4
934,5
432,4
233,7
551,5
-15,0%
Okres Levoča
1576,1
1686,2
1530,1
777,0
302,0
967,0
-6,6%
Okres Medzilaborce
2907,0
2826,3
4668,3
697,1
597,5
1335,8
88,5%
Okres Poprad
1002,1
1531,6
1104,1
637,2
519,8
775,1
-14,3%
Okres Prešov
7939,0
5263,6
3484,9
1962,7
658,3
2689,3
-3,9%
Okres Sabinov
9193,6
3592,4
2786,7
868,1
893,2
2611,3
26,4%
Okres Snina
847,9
817,3
1671,3
605,1
742,6
746,8
-3,4%
Okres Stará Ľubovňa
2756,7
2263,6
2523,9
831,1
477,4
1311,1
5,4%
Okres Stropkov
0,0
443,9
378,6
536,1
331,9
470,2
-22,2%
Okres Svidník
2313,6
1871,4
1463,8
840,0
1204,9
1143,9
23,0%
Okres Vranov nad Topľou
988,6
787,9
862,2
641,0
617,5
719,9
34,5%
Prešovský kraj
2571,6
1939,0
1883,5
814,1
747,2
1166,8
10,1%
Okres Gelnica
719,7
1103,2
2191,6
650,4
419,7
838,9
-13,8%
Okres Košice I
4701,5
3226,3
3275,3
1990,3
313,7
2126,9
-15,1%
Okres Košice II
8000,5
4814,9
3821,0
1195,8
745,4
1872,0
-21,5%
Okres Košice III
2011,2
4143,3
5222,4
578,7
586,1
1182,3
-18,0%
Okres Košice IV
5764,2
3258,7
4078,9
1141,9
112,8
1577,0
20,6%
Okres Košice - okolie
5056,7
4840,5
4147,0
606,2
986,0
1834,2
6,9%
Okres Michalovce
1907,2
1390,0
1859,0
783,0
459,1
969,0
7,2%
Okres Rožňava
2525,8
2450,9
1530,4
629,5
809,5
1094,7
14,1%
Okres Sobrance
3378,4
3410,5
2424,7
181,7
271,8
821,3
-22,1%
Okres Spišská Nová Ves
5267,1
3307,7
2889,2
655,9
763,9
1316,7
-7,0%
Okres Trebišov
2977,9
3082,8
2528,9
707,1
790,4
1271,5
12,0%
Košický kraj
3600,2
3056,2
2755,0
819,7
637,9
1355,5
-5,3%
Slovenská republika
3757,1
2865,5
2720,7
909,6
689,8
1383,5
-0,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
268,8
151,9
203,4
7,1%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
132,5
0,0
83,6
26,2%
Okres Bratislava III
571,6
377,5
0,0
71,7
30,5
101,4
244,6%
Okres Bratislava IV
87,6
33,3
37,8
12,4
0,0
31,4
70,0%
Okres Bratislava V
86,5
205,2
96,3
36,0
0,0
46,5
-63,5%
Okres Malacky
535,7
220,9
66,5
43,1
0,0
96,9
-64,8%
Okres Pezinok
163,1
122,0
234,5
40,8
0,0
65,4
-23,6%
Okres Senec
125,3
0,0
0,0
139,7
92,1
114,5
336,0%
Bratislavský kraj
198,7
118,6
62,7
85,5
26,2
83,1
-18,8%
Okres Dunajská Streda
1224,7
941,5
687,0
155,5
65,2
294,1
-6,8%
Okres Galanta
436,9
242,3
171,3
60,0
61,6
106,4
-6,0%
Okres Hlohovec
267,4
368,9
429,6
53,2
39,4
115,5
88,2%
Okres Piešťany
1708,1
1331,2
1454,8
236,8
188,7
491,7
8,1%
Okres Senica
193,6
0,0
37,7
85,7
56,7
74,0
-39,2%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
47,7
0,0
29,4
-50,0%
Okres Trnava
1303,7
999,1
1169,7
281,0
57,4
406,7
34,7%
Trnavský kraj
888,0
650,4
668,3
158,9
70,3
257,8
12,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
144,8
0,0
76,1
23,9
60,8
-38,5%
Okres Ilava
264,7
510,9
1848,9
52,4
35,1
298,4
32,1%
Okres Myjava
238,5
91,4
114,4
42,1
97,5
70,3
-56,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
83,3
52,1
26,0
15,0
28,7
44,6%
Okres Partizánske
836,0
659,2
755,3
48,5
0,0
216,5
-10,4%
Okres Považská Bystrica
360,6
350,9
471,1
68,9
0,0
127,3
-0,5%
Okres Prievidza
440,5
333,1
314,5
60,2
77,7
127,4
-15,6%
Okres Púchov
321,2
181,8
118,6
28,1
19,6
74,6
-44,9%
Okres Trenčín
159,0
40,9
75,3
59,2
7,1
54,2
-41,7%
Trenčiansky kraj
314,3
285,5
472,0
54,9
35,0
119,6
-11,2%
Okres Komárno
1080,4
830,1
899,2
146,4
104,6
289,9
62,1%
Okres Levice
146,6
273,9
228,2
578,9
130,8
423,4
27,4%
Okres Nitra
658,6
372,9
285,5
127,1
81,5
181,2
22,9%
Okres Nové Zámky
1084,7
804,3
750,7
104,3
69,2
261,6
-8,8%
Okres Šaľa
458,6
439,1
297,1
126,3
87,8
181,5
-5,0%
Okres Topoľčany
130,2
126,2
122,5
50,8
0,0
56,8
90,9%
Okres Zlaté Moravce
709,6
554,5
365,0
96,8
14,8
170,8
50,3%
Nitriansky kraj
653,0
491,4
434,0
169,6
73,4
223,9
15,5%
Okres Bytča
416,0
135,7
243,8
10,2
0,0
84,7
23,6%
Okres Čadca
294,1
250,4
355,4
26,1
0,0
97,9
18,0%
Okres Dolný Kubín
103,8
243,9
202,5
6,4
0,0
57,2
-71,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
451,4
334,0
469,9
57,8
87,4
153,5
-0,8%
Okres Liptovský Mikuláš
1124,7
1040,2
1041,7
126,5
0,0
308,3
33,4%
Okres Martin
56,3
118,5
60,7
27,6
0,0
37,5
-20,0%
Okres Námestovo
441,4
346,1
191,9
23,7
0,0
133,9
-51,3%
Okres Ružomberok
1192,0
1280,6
1366,7
114,4
175,5
419,7
6,5%
Okres Turčianske Teplice
244,2
133,6
523,6
101,8
58,1
131,5
22,2%
Okres Tvrdošín
315,2
498,1
1026,0
16,7
36,6
173,8
-63,1%
Okres Žilina
635,6
457,9
334,4
19,0
22,7
113,5
37,2%
Žilinský kraj
490,4
446,7
471,9
48,6
30,8
155,1
-12,0%
Okres Banská Bystrica
206,1
160,4
95,0
70,9
26,0
79,6
-39,1%
Okres Banská Štiavnica
1062,7
620,7
896,5
108,3
270,5
292,9
58,1%
Okres Brezno
440,5
560,7
344,6
22,8
0,0
143,6
153,1%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
65,3
118,4
63,7
22,2%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
40,8
0,0
26,5
-
Okres Lučenec
816,0
647,6
527,4
51,4
42,5
201,2
46,7%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
37,1
46,9
30,9
104,2%
Okres Revúca
1647,6
980,0
1859,5
213,8
446,3
550,7
13,7%
Okres Rimavská Sobota
477,0
572,1
972,4
110,8
238,1
266,5
44,4%
Okres Veľký Krtíš
4097,1
2936,0
2529,4
306,0
184,5
824,0
-22,1%
Okres Zvolen
73,0
47,4
59,5
15,6
0,0
20,6
-83,8%
Okres Žarnovica
146,7
119,4
317,8
78,1
73,5
102,1
-11,5%
Okres Žiar nad Hronom
277,9
191,8
270,4
34,8
22,5
75,5
-11,4%
Banskobystrický kraj
715,0
557,2
634,5
88,1
109,1
211,0
-2,8%
Okres Bardejov
1126,9
715,2
440,1
126,6
225,0
305,9
-14,7%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
18,4
24,7
19,1
38,3
35,9
31,3
-26,2%
Okres Levoča
0,0
122,2
36,4
129,5
25,2
94,3
39,2%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
91,1
335,5
301,1
0,0
0,0
67,0
-33,3%
Okres Prešov
199,7
280,3
430,2
99,7
23,5
143,0
-1,8%
Okres Sabinov
697,1
564,5
163,9
58,9
59,5
248,9
-28,8%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
428,2
437,1
631,0
58,5
0,0
192,4
22,9%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Vranov nad Topľou
37,3
0,0
0,0
42,7
28,1
29,3
9,0%
Prešovský kraj
244,4
224,4
183,1
47,4
45,4
96,5
-5,1%
Okres Gelnica
120,0
157,6
365,3
200,1
167,9
194,5
-61,6%
Okres Košice I
43,9
55,2
63,6
88,5
0,0
63,4
-24,3%
Okres Košice II
1673,3
428,0
95,5
14,5
27,6
129,3
11,9%
Okres Košice III
0,0
388,4
773,7
9,3
0,0
67,1
140,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
81,6
0,0
46,4
233,3%
Okres Košice - okolie
121,1
162,0
122,0
13,7
17,9
50,3
17,4%
Okres Michalovce
259,0
164,4
199,2
6,3
0,0
58,6
51,4%
Okres Rožňava
55,5
98,0
49,4
7,8
27,9
29,3
60,1%
Okres Sobrance
1238,7
1302,2
836,1
9,6
0,0
247,0
-23,8%
Okres Spišská Nová Ves
200,7
236,3
309,6
21,0
0,0
63,2
-54,6%
Okres Trebišov
266,4
285,8
378,6
11,2
14,0
86,1
-30,2%
Košický kraj
306,5
242,6
236,0
22,0
14,2
78,7
-10,8%
Slovenská republika
455,0
378,0
398,7
88,1
53,9
158,4
-0,8%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.