Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 11. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 11. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
64
Ambulancie - dospelí (D)
58
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
7819
10190
6800
15747
3325
43881
Chorobnosť ARO
3763,0
3102,3
2778,9
836,7
624,8
1357,1
Z nich CHPO
888
1233
889
1256
294
4560
Chorobnosť CHPO
427,4
375,4
363,3
66,7
55,2
141,0
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
96
71
23
135
38
363
Otitídy
101
93
39
61
19
313
Sinusitídy
78
178
119
197
37
609
Komplikácie spolu
275
342
181
393
94
1285
%komplikácií z ARO
3,5
3,4
2,7
2,5
2,8
2,9
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3952,0
2956,3
2340,9
1058,8
429,5
1364,8
2,2%
Trnavský kraj
4759,0
3243,5
2899,0
856,4
721,2
1396,9
-5,9%
Trenčiansky kraj
3437,9
2914,3
2892,1
712,2
594,4
1201,7
-5,3%
Nitriansky kraj
4042,9
3366,9
3023,1
922,3
581,5
1377,0
-6,7%
Žilinský kraj
4107,0
3092,9
2889,3
734,3
713,4
1380,8
-3,3%
Banskobystrický kraj
4285,2
3999,1
3556,5
803,5
707,3
1506,4
4,0%
Prešovský kraj
2627,6
2250,1
1914,3
710,1
603,9
1121,5
-3,9%
Košický kraj
4364,3
3630,5
3062,1
856,4
459,0
1473,5
8,7%
Slovenská republika
3763,0
3102,3
2778,9
836,7
624,8
1357,1
-1,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
238,6
122,9
106,1
48,8
43,5
69,6
-16,2%
Trnavský kraj
705,4
441,1
467,4
107,7
75,9
188,7
-26,8%
Trenčiansky kraj
377,9
542,8
515,5
37,5
38,1
139,5
16,7%
Nitriansky kraj
666,4
570,7
504,7
93,8
61,2
187,5
-16,3%
Žilinský kraj
391,6
356,4
387,1
65,3
51,2
142,4
-8,2%
Banskobystrický kraj
646,7
444,0
452,2
68,6
84,4
170,7
-19,1%
Prešovský kraj
267,3
235,2
158,8
49,3
49,2
97,2
0,7%
Košický kraj
263,0
242,9
269,1
37,5
22,2
87,9
11,6%
Slovenská republika
427,4
375,4
363,3
66,7
55,2
141,0
-11,0%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1609,3
1284,8
344,4
2490,3
1034,9
1986,6
-13,1%
Okres Bratislava II
6571,5
3600,5
2046,3
1468,5
362,1
1641,7
32,5%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
1226,1
469,0
1010,4
1,1%
Okres Bratislava IV
3039,4
2291,7
1701,9
992,2
356,8
1417,8
-3,6%
Okres Bratislava V
7111,5
5761,7
4161,1
688,2
168,5
1390,3
20,3%
Okres Malacky
1500,0
1276,4
1927,3
629,8
386,6
849,6
-33,3%
Okres Pezinok
3486,9
2745,6
2345,0
458,5
307,6
1123,3
-12,1%
Okres Senec
2381,5
2424,8
1760,7
1063,1
506,7
1212,0
0,7%
Bratislavský kraj
3952,0
2956,3
2340,9
1058,8
429,5
1364,8
2,2%
Okres Dunajská Streda
4445,1
2517,9
2447,7
618,4
815,5
1107,5
-11,3%
Okres Galanta
4092,3
2684,2
2915,2
715,1
508,5
1276,4
35,8%
Okres Hlohovec
3944,4
2787,3
2631,0
726,5
512,0
1172,7
-4,4%
Okres Piešťany
4384,1
3727,3
3451,2
1139,4
966,1
1679,8
-9,5%
Okres Senica
4690,0
3311,0
2482,3
708,3
637,4
1270,4
-5,1%
Okres Skalica
8786,2
6411,8
3482,8
903,0
631,2
1844,7
-17,9%
Okres Trnava
4810,8
3005,8
3012,4
1042,7
809,0
1488,7
-14,2%
Trnavský kraj
4759,0
3243,5
2899,0
856,4
721,2
1396,9
-5,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
4570,9
3931,5
3524,0
786,3
1064,6
1524,3
23,4%
Okres Ilava
2329,1
1859,2
3581,9
357,1
631,7
971,8
-2,4%
Okres Myjava
2670,9
2414,3
3293,3
615,2
512,0
1018,9
-16,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2674,9
2198,3
2438,7
649,0
628,9
1067,0
-13,4%
Okres Partizánske
4737,1
3361,8
3566,8
802,0
200,9
1362,3
11,7%
Okres Považská Bystrica
2298,7
2356,3
1854,8
500,0
490,6
896,3
0,1%
Okres Prievidza
4015,2
3379,8
3442,9
874,9
670,8
1335,2
-14,4%
Okres Púchov
2523,4
3473,2
1864,1
657,7
548,3
1121,2
-13,7%
Okres Trenčín
4246,2
3222,4
2577,4
770,3
543,5
1295,3
3,0%
Trenčiansky kraj
3437,9
2914,3
2892,1
712,2
594,4
1201,7
-5,3%
Okres Komárno
3532,1
3190,8
2939,8
726,2
447,3
1058,8
-21,3%
Okres Levice
4561,5
4154,5
3712,3
1013,3
578,8
1565,8
-15,1%
Okres Nitra
4397,6
3581,2
3082,1
1061,3
730,2
1568,7
-6,7%
Okres Nové Zámky
4264,4
3458,4
2848,5
706,1
474,8
1275,5
3,3%
Okres Šaľa
4563,8
3168,6
2509,2
1066,7
570,3
1442,9
-14,7%
Okres Topoľčany
2055,4
1544,8
1462,0
867,2
523,4
965,8
10,7%
Okres Zlaté Moravce
4835,5
4523,3
5407,7
1069,8
743,5
1800,7
-3,7%
Nitriansky kraj
4042,9
3366,9
3023,1
922,3
581,5
1377,0
-6,7%
Okres Bytča
2872,7
2148,7
2113,0
264,3
183,8
990,5
1,5%
Okres Čadca
1992,7
1878,0
2154,9
396,3
653,4
861,6
-1,5%
Okres Dolný Kubín
5571,3
3485,1
5055,1
1117,4
816,9
2071,0
28,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
3009,0
2031,7
2349,3
444,8
721,0
1013,5
-12,1%
Okres Liptovský Mikuláš
6213,8
3852,3
3991,6
637,1
526,5
1380,8
-13,9%
Okres Martin
5407,4
4075,3
2959,5
1156,8
827,8
1881,0
12,3%
Okres Námestovo
5448,9
3965,6
3494,7
740,7
1601,8
2111,6
-7,7%
Okres Ružomberok
5432,3
5098,0
4663,7
687,6
905,9
1650,1
-14,7%
Okres Turčianske Teplice
3907,2
2872,4
959,9
559,6
667,6
980,0
-6,8%
Okres Tvrdošín
3593,4
2608,1
2667,5
1366,1
1259,2
1754,4
1,5%
Okres Žilina
2116,8
1779,3
1443,9
750,1
359,9
907,8
-8,3%
Žilinský kraj
4107,0
3092,9
2889,3
734,3
713,4
1380,8
-3,3%
Okres Banská Bystrica
4369,8
4035,5
3263,0
1000,7
547,2
1525,8
23,9%
Okres Banská Štiavnica
2656,7
2344,8
2445,0
610,5
1149,8
1105,7
13,5%
Okres Brezno
2422,9
3067,3
2455,3
675,7
463,1
1204,6
2,4%
Okres Detva
361,9
1173,5
1085,5
627,3
639,4
677,1
-20,4%
Okres Krupina
6099,0
2855,9
1415,9
795,7
1173,6
1822,0
3,5%
Okres Lučenec
5838,9
4780,1
4373,8
710,5
398,6
1580,3
-13,6%
Okres Poltár
2842,8
3028,9
3110,5
640,7
872,4
1262,2
7,0%
Okres Revúca
4899,3
4508,1
2958,4
800,4
1181,5
1727,0
-3,7%
Okres Rimavská Sobota
3058,9
4841,1
5278,7
771,3
982,1
1776,7
4,6%
Okres Veľký Krtíš
11648,8
6131,3
6263,2
1281,7
652,2
2387,7
0,0%
Okres Zvolen
3009,6
2879,0
2766,6
1071,7
194,5
1368,2
90,9%
Okres Žarnovica
5135,7
4538,2
3548,7
749,4
627,6
1499,5
13,0%
Okres Žiar nad Hronom
3419,7
3544,9
3707,7
629,7
719,3
1173,1
3,7%
Banskobystrický kraj
4285,2
3999,1
3556,5
803,5
707,3
1506,4
4,0%
Okres Bardejov
5209,3
3716,7
2915,4
862,0
1089,1
1706,4
-1,8%
Okres Humenné
2187,5
2936,9
2386,4
673,1
523,2
1103,8
2,4%
Okres Kežmarok
1464,0
1068,5
917,8
464,3
293,6
669,8
21,5%
Okres Levoča
1534,6
1906,2
1639,3
746,7
164,7
985,2
1,9%
Okres Medzilaborce
436,0
1745,6
2457,0
459,0
341,4
717,9
-46,3%
Okres Poprad
1899,8
1959,5
1544,0
621,2
499,6
866,4
11,8%
Okres Prešov
6391,2
4111,2
1764,0
1442,0
544,1
1924,7
-28,4%
Okres Sabinov
7407,2
4772,7
3319,4
682,7
714,6
2476,3
-5,2%
Okres Snina
989,2
1027,1
1782,8
534,1
742,6
749,7
0,4%
Okres Stará Ľubovňa
2885,2
2747,6
2875,4
773,6
342,8
1371,6
4,6%
Okres Stropkov
2071,3
1830,9
2347,1
445,6
0,0
752,3
60,0%
Okres Svidník
2487,1
1933,7
2049,3
798,5
878,5
1132,1
-1,0%
Okres Vranov nad Topľou
930,3
884,9
785,2
462,9
621,5
606,2
-15,8%
Prešovský kraj
2627,6
2250,1
1914,3
710,1
603,9
1121,5
-3,9%
Okres Gelnica
599,8
1497,2
2069,8
450,3
83,9
729,4
-13,0%
Okres Košice I
3789,7
4549,9
3418,4
1861,6
409,0
2112,8
-0,7%
Okres Košice II
13200,5
9067,0
5901,3
2052,0
497,0
3165,3
69,1%
Okres Košice III
6703,9
6150,2
4932,3
560,1
219,8
1559,7
31,9%
Okres Košice IV
5414,8
1955,2
2243,4
951,5
150,4
1139,3
-27,8%
Okres Košice - okolie
6578,2
4771,3
3941,2
624,4
770,9
1958,7
6,8%
Okres Michalovce
2884,4
1673,9
2091,3
602,7
355,6
951,7
-1,8%
Okres Rožňava
2010,3
2397,2
1650,2
637,3
502,5
1032,9
-5,6%
Okres Sobrance
4166,7
2604,4
2090,3
239,1
163,1
775,4
-5,6%
Okres Spišská Nová Ves
4364,2
4657,8
4566,0
629,0
604,0
1291,2
-1,9%
Okres Trebišov
2901,9
3028,7
2786,4
580,6
552,6
1124,2
-11,6%
Košický kraj
4364,3
3630,5
3062,1
856,4
459,0
1473,5
8,7%
Slovenská republika
3763,0
3102,3
2778,9
836,7
624,8
1357,1
-1,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
157,4
32,3
98,5
-51,6%
Okres Bratislava II
0,0
44,5
161,6
87,7
58,4
77,8
-7,0%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
70,1
134,0
87,9
-13,3%
Okres Bratislava IV
82,1
20,8
94,5
4,9
0,0
24,6
-21,7%
Okres Bratislava V
778,6
443,2
173,4
32,8
0,0
95,9
106,3%
Okres Malacky
250,0
147,3
99,7
0,0
0,0
54,2
-44,1%
Okres Pezinok
428,2
137,3
58,6
61,1
38,5
96,3
47,3%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
42,5
69,1
39,5
-65,5%
Bratislavský kraj
238,6
122,9
106,1
48,8
43,5
69,6
-16,2%
Okres Dunajská Streda
719,7
411,1
482,7
158,4
70,9
213,0
-27,6%
Okres Galanta
321,0
207,7
167,8
76,1
19,6
103,8
-2,5%
Okres Hlohovec
0,0
245,9
375,9
94,5
137,8
129,9
12,5%
Okres Piešťany
1231,9
914,2
933,5
157,4
111,5
340,4
-30,8%
Okres Senica
688,4
362,1
335,4
73,0
53,1
147,0
98,8%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
16,6
0,0
11,2
-61,9%
Okres Trnava
1202,7
684,4
714,8
134,8
114,8
267,3
-34,3%
Trnavský kraj
705,4
441,1
467,4
107,7
75,9
188,7
-26,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
124,2
108,4
119,5
0,0
91,2
50,0%
Okres Ilava
305,5
566,8
1079,8
38,1
122,8
221,8
-25,7%
Okres Myjava
190,8
329,2
480,3
50,6
121,9
123,8
76,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Partizánske
1226,1
955,8
1342,8
23,1
0,0
280,8
29,7%
Okres Považská Bystrica
405,6
376,0
412,2
40,5
33,8
126,2
-0,8%
Okres Prievidza
408,7
561,0
629,0
39,3
48,7
132,8
4,3%
Okres Púchov
1204,3
2077,4
677,9
33,7
58,7
362,7
386,5%
Okres Trenčín
71,6
245,5
75,3
21,0
0,0
45,4
-16,2%
Trenčiansky kraj
377,9
542,8
515,5
37,5
38,1
139,5
16,7%
Okres Komárno
955,7
752,3
933,8
108,7
90,8
217,6
-24,9%
Okres Levice
338,9
776,1
588,3
134,7
62,8
217,5
-48,6%
Okres Nitra
434,9
407,0
296,7
104,2
112,3
166,0
-8,4%
Okres Nové Zámky
1518,6
884,7
723,6
85,3
44,5
283,8
8,5%
Okres Šaľa
320,3
306,6
297,1
146,2
35,6
160,6
-11,6%
Okres Topoľčany
109,6
83,1
43,0
13,2
0,0
23,5
-58,7%
Okres Zlaté Moravce
630,7
782,9
1009,4
50,3
25,6
205,1
20,1%
Nitriansky kraj
666,4
570,7
504,7
93,8
61,2
187,5
-16,3%
Okres Bytča
148,6
56,5
162,5
0,0
0,0
41,1
-51,5%
Okres Čadca
348,2
362,4
314,3
14,2
28,8
106,9
9,2%
Okres Dolný Kubín
423,9
355,6
330,7
290,7
35,5
266,5
365,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
601,8
556,6
665,6
6,4
48,1
179,9
17,1%
Okres Liptovský Mikuláš
546,3
631,5
590,3
53,5
26,3
154,4
-49,9%
Okres Martin
37,6
82,9
30,4
40,3
18,6
39,1
4,3%
Okres Námestovo
458,6
269,7
258,0
161,7
133,5
213,0
59,1%
Okres Ružomberok
1161,4
961,5
1442,1
132,3
209,9
364,2
-13,2%
Okres Turčianske Teplice
122,1
133,6
174,5
81,4
0,0
77,7
-40,9%
Okres Tvrdošín
630,4
615,8
718,2
119,9
87,8
253,6
45,9%
Okres Žilina
184,1
152,9
129,6
15,3
0,0
43,5
-61,6%
Žilinský kraj
391,6
356,4
387,1
65,3
51,2
142,4
-8,2%
Okres Banská Bystrica
288,6
187,1
126,7
14,9
41,0
57,1
-28,2%
Okres Banská Štiavnica
1594,0
1034,5
570,5
88,6
236,7
316,8
8,2%
Okres Brezno
495,6
329,8
430,8
53,1
0,0
143,6
0,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
33,6
71,0
28,9
-54,5%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
1302,9
749,8
1012,9
28,1
0,0
219,5
9,1%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
17,8
28,1
15,1
-51,0%
Okres Revúca
867,1
504,0
464,9
170,0
400,5
314,6
-42,9%
Okres Rimavská Sobota
272,6
284,8
308,7
106,7
178,6
165,1
-38,0%
Okres Veľký Krtíš
4025,7
2150,5
2529,4
268,3
79,1
710,2
-13,8%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žarnovica
220,1
358,3
423,7
37,5
39,2
104,2
2,1%
Okres Žiar nad Hronom
255,2
400,7
193,1
20,9
22,5
69,5
-8,0%
Banskobystrický kraj
646,7
444,0
452,2
68,6
84,4
170,7
-19,1%
Okres Bardejov
1190,7
894,1
440,1
121,8
252,0
332,0
8,5%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
6,9
-
Okres Kežmarok
0,0
50,9
0,0
22,3
0,0
19,6
-37,5%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
67,3
54,9
42,7
-54,8%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
222,1
300,2
261,0
27,4
9,1
76,7
14,5%
Okres Prešov
199,7
342,6
258,1
149,5
20,2
160,9
12,5%
Okres Sabinov
1045,7
667,2
573,7
141,3
47,6
373,9
50,2%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
353,3
395,0
396,6
58,5
0,0
155,6
-19,1%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
22,9
40,1
18,0
-38,6%
Prešovský kraj
267,3
235,2
158,8
49,3
49,2
97,2
0,7%
Okres Gelnica
239,9
236,4
365,3
350,2
83,9
279,6
43,8%
Okres Košice I
109,8
103,4
238,5
23,3
0,0
50,5
-20,3%
Okres Košice II
790,2
317,0
254,7
104,8
0,0
149,5
15,6%
Okres Košice III
251,4
194,2
96,7
7,0
0,0
40,2
-40,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
13,6
0,0
8,7
-81,3%
Okres Košice - okolie
249,8
315,6
279,5
4,6
0,0
88,9
77,0%
Okres Michalovce
274,7
191,8
335,6
26,2
12,3
82,7
41,2%
Okres Rožňava
51,5
75,9
0,0
7,8
0,0
18,3
-37,6%
Okres Sobrance
1238,7
992,1
250,8
0,0
0,0
172,3
-30,2%
Okres Spišská Nová Ves
150,5
253,1
464,3
33,4
0,0
69,6
10,0%
Okres Trebišov
198,3
281,7
452,8
39,1
83,9
108,9
26,5%
Košický kraj
263,0
242,9
269,1
37,5
22,2
87,9
11,6%
Slovenská republika
427,4
375,4
363,3
66,7
55,2
141,0
-11,0%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.