Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 12. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 12. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
63
Ambulancie - dospelí (D)
54
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
7864
9561
6513
13766
2816
40520
Chorobnosť ARO
3861,5
2970,0
2715,7
780,2
564,4
1314,5
Z nich CHPO
943
1256
909
1094
188
4390
Chorobnosť CHPO
463,1
390,2
379,0
62,0
37,7
142,4
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
40
36
25
93
26
220
Otitídy
91
60
25
35
6
217
Sinusitídy
60
156
91
176
34
517
Komplikácie spolu
191
252
141
304
66
954
%komplikácií z ARO
2,4
2,6
2,2
2,2
2,3
2,4
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3926,4
2872,0
2020,9
923,0
496,9
1304,0
-4,4%
Trnavský kraj
4900,4
3309,3
3161,5
823,1
570,0
1382,8
-1,0%
Trenčiansky kraj
3064,3
2772,4
2676,1
671,3
517,0
1123,3
-6,5%
Nitriansky kraj
4480,5
3496,2
2821,2
834,2
495,6
1347,5
-2,1%
Žilinský kraj
4518,8
3034,9
2861,9
631,1
568,2
1359,5
-1,5%
Banskobystrický kraj
4552,6
3876,4
3498,9
747,2
750,9
1484,8
-1,4%
Prešovský kraj
2666,4
2083,4
1951,1
710,4
598,3
1112,2
-0,8%
Košický kraj
3998,8
2966,9
2983,1
849,0
435,9
1364,3
-7,4%
Slovenská republika
3861,5
2970,0
2715,7
780,2
564,4
1314,5
-3,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
201,5
182,2
99,1
70,3
21,4
82,6
18,7%
Trnavský kraj
786,2
566,2
487,7
117,5
32,8
204,4
8,3%
Trenčiansky kraj
223,4
312,0
347,8
38,3
16,6
94,7
-32,1%
Nitriansky kraj
548,0
486,2
456,2
74,7
30,1
156,7
-16,4%
Žilinský kraj
459,6
401,2
506,7
53,6
52,6
161,8
13,6%
Banskobystrický kraj
800,8
605,9
591,3
82,6
77,3
213,8
25,3%
Prešovský kraj
318,4
285,4
197,6
29,2
44,6
100,0
2,9%
Košický kraj
505,8
290,4
288,8
31,8
18,1
106,0
20,6%
Slovenská republika
463,1
390,2
379,0
62,0
37,7
142,4
1,0%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2145,7
1113,5
803,7
2730,7
1193,3
2205,9
11,0%
Okres Bratislava II
4377,5
2667,0
1906,3
1089,1
270,0
1414,8
-13,8%
Okres Bratislava III
4144,0
4027,2
1984,7
869,0
231,9
1060,6
5,0%
Okres Bratislava IV
4326,4
3833,3
2221,9
577,1
126,3
1221,3
-13,9%
Okres Bratislava V
6505,9
4793,2
3197,9
559,3
269,6
1216,8
-12,5%
Okres Malacky
3047,6
2160,0
1993,8
829,9
1215,0
1252,4
47,4%
Okres Pezinok
1529,4
869,4
1231,1
254,7
346,1
529,5
-52,9%
Okres Senec
3384,2
3584,4
2099,2
1071,4
586,2
1381,8
14,0%
Bratislavský kraj
3926,4
2872,0
2020,9
923,0
496,9
1304,0
-4,4%
Okres Dunajská Streda
3157,0
2081,1
2039,0
691,6
366,4
925,9
-16,4%
Okres Galanta
3669,7
2251,8
2564,3
782,0
410,7
1201,0
-5,9%
Okres Hlohovec
4144,9
3443,2
2631,0
826,9
551,4
1309,9
11,7%
Okres Piešťany
7173,9
5086,9
4695,9
1062,2
630,6
1934,2
15,1%
Okres Senica
4093,8
3292,6
2415,2
687,5
882,5
1229,2
-3,2%
Okres Skalica
5910,3
4395,3
2528,2
1024,3
859,1
1718,8
-6,8%
Okres Trnava
5736,3
3480,2
4181,6
811,7
534,1
1460,2
-1,9%
Trnavský kraj
4900,4
3309,3
3161,5
823,1
570,0
1382,8
-1,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
1969,9
1955,4
1755,2
839,0
388,3
1000,7
-34,4%
Okres Ilava
1985,4
1984,7
3218,4
439,5
583,1
1042,6
7,3%
Okres Myjava
1271,9
1280,3
1715,3
752,1
768,0
908,9
-10,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
1326,0
1665,4
1354,8
430,9
314,5
647,9
-39,3%
Okres Partizánske
4031,2
3153,0
2986,3
699,3
219,2
1211,3
-11,1%
Okres Považská Bystrica
2591,6
3227,4
3422,5
527,0
304,5
1063,5
18,7%
Okres Prievidza
3825,9
3286,3
2699,4
817,6
663,9
1290,6
-3,3%
Okres Púchov
1756,3
2897,1
1816,4
744,1
254,6
1072,6
-4,3%
Okres Trenčín
5398,0
3682,7
3590,6
613,0
594,0
1284,2
-0,9%
Trenčiansky kraj
3064,3
2772,4
2676,1
671,3
517,0
1123,3
-6,5%
Okres Komárno
4922,5
3472,2
2527,5
741,4
554,6
1259,8
19,0%
Okres Levice
5578,0
4976,2
2414,0
1178,7
505,1
1808,7
15,5%
Okres Nitra
5135,5
4241,4
3445,8
950,2
545,2
1565,1
-0,2%
Okres Nové Zámky
3796,5
2949,1
2422,8
560,1
424,5
1100,2
-13,7%
Okres Šaľa
5629,7
3593,5
4271,3
779,8
417,7
1371,0
-5,0%
Okres Topoľčany
2576,1
1727,5
1505,0
787,7
442,3
945,1
-2,1%
Okres Zlaté Moravce
4888,0
3740,4
4470,4
988,9
604,3
1612,1
-10,5%
Nitriansky kraj
4480,5
3496,2
2821,2
834,2
495,6
1347,5
-2,1%
Okres Bytča
4576,5
2578,5
2340,5
152,5
110,3
1090,5
10,1%
Okres Čadca
1946,0
1460,7
1789,6
373,7
456,2
740,8
-14,0%
Okres Dolný Kubín
6040,6
3280,6
3685,0
1173,0
828,8
1987,7
-4,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
2658,0
2087,4
2701,6
481,1
858,4
1155,1
14,0%
Okres Liptovský Mikuláš
7374,7
3978,6
3935,4
458,1
396,2
1326,1
-4,0%
Okres Martin
5820,5
4229,4
2974,7
918,1
441,6
1848,6
-1,7%
Okres Námestovo
5247,9
3388,7
3198,3
844,1
1164,9
1972,2
-6,6%
Okres Ružomberok
5369,8
4621,0
4372,2
585,0
682,9
1606,0
-2,7%
Okres Turčianske Teplice
3052,5
2338,0
1657,9
753,0
1045,0
1129,4
15,2%
Okres Tvrdošín
3257,2
2052,7
2308,4
924,6
988,3
1410,9
-19,6%
Okres Žilina
2685,9
1953,5
1741,3
553,3
264,1
858,7
-5,4%
Žilinský kraj
4518,8
3034,9
2861,9
631,1
568,2
1359,5
-1,5%
Okres Banská Bystrica
5366,1
4458,7
4762,6
819,1
685,2
1918,7
25,7%
Okres Banská Štiavnica
956,4
482,8
1711,5
551,4
879,3
711,3
-35,7%
Okres Brezno
2389,9
2401,1
1869,5
785,8
658,1
1166,2
-3,2%
Okres Detva
0,0
1224,5
2442,3
1512,3
1154,5
1263,0
86,5%
Okres Krupina
3237,2
1764,0
1061,9
306,0
586,8
815,6
-55,2%
Okres Lučenec
5275,9
4853,0
3253,5
852,8
637,7
1698,5
7,5%
Okres Poltár
2842,8
2340,5
2448,7
556,1
938,1
1047,0
-17,1%
Okres Revúca
3679,1
3492,1
2336,5
773,8
874,0
1334,7
-22,7%
Okres Rimavská Sobota
2803,6
2693,7
2540,1
695,8
888,8
1199,8
-32,5%
Okres Veľký Krtíš
15074,9
7915,8
8310,8
1168,4
691,7
2906,3
21,7%
Okres Zvolen
5909,7
5781,6
4640,8
761,9
474,4
1640,3
19,9%
Okres Žarnovica
4915,6
4777,1
3866,5
700,8
392,2
1504,2
0,3%
Okres Žiar nad Hronom
2898,0
2709,2
2463,2
473,2
831,7
1003,0
-14,5%
Banskobystrický kraj
4552,6
3876,4
3498,9
747,2
750,9
1484,8
-1,4%
Okres Bardejov
4869,1
3180,3
3685,5
986,0
1134,1
1717,5
0,6%
Okres Humenné
2916,7
3074,1
2359,1
704,8
503,1
1159,1
5,0%
Okres Kežmarok
1135,8
1153,3
1756,9
511,0
329,1
747,3
11,6%
Okres Levoča
1209,7
1938,7
2040,1
740,0
704,6
1075,5
9,2%
Okres Medzilaborce
1453,5
1413,1
2334,2
490,9
298,7
718,7
0,1%
Okres Poprad
2234,0
1810,1
1897,9
573,5
422,4
922,9
6,5%
Okres Prešov
6471,1
2877,9
2116,8
1372,6
584,4
1734,6
-9,9%
Okres Sabinov
9099,2
5478,4
3872,6
809,3
535,9
2954,0
19,3%
Okres Snina
1324,8
1183,6
891,4
365,7
544,6
570,9
-23,9%
Okres Stará Ľubovňa
2248,2
2091,9
1509,8
735,0
318,3
1071,7
-21,9%
Okres Stropkov
1760,6
1609,0
2271,4
625,4
90,5
815,0
8,3%
Okres Svidník
2467,9
1912,9
1635,7
780,2
1031,9
1121,8
-0,9%
Okres Vranov nad Topľou
992,3
823,1
640,5
373,9
526,3
546,2
-9,9%
Prešovský kraj
2666,4
2083,4
1951,1
710,4
598,3
1112,2
-0,8%
Okres Gelnica
1439,4
1576,0
3165,6
825,5
419,7
1018,2
39,6%
Okres Košice I
5053,0
3481,3
3656,9
1835,2
618,7
2144,8
1,5%
Okres Košice II
41972,1
18356,0
21270,0
2215,3
414,1
4140,3
30,8%
Okres Košice III
3821,2
5438,1
3713,7
317,4
73,3
1100,6
-29,4%
Okres Košice IV
1537,1
2137,7
897,3
999,1
0,0
920,5
-19,2%
Okres Košice - okolie
5395,8
4366,6
3153,0
605,2
662,0
1538,5
-21,5%
Okres Michalovce
2051,1
1464,7
1721,3
692,5
490,5
897,5
-5,7%
Okres Rožňava
1623,7
1820,7
1673,2
540,7
403,0
839,0
-18,8%
Okres Sobrance
3716,2
2852,4
2257,5
102,0
145,0
813,3
4,9%
Okres Spišská Nová Ves
5467,8
3611,5
4024,2
525,8
496,2
1388,6
7,5%
Okres Trebišov
1832,4
1829,3
2147,8
638,6
456,5
947,7
-15,7%
Košický kraj
3998,8
2966,9
2983,1
849,0
435,9
1364,3
-7,4%
Slovenská republika
3861,5
2970,0
2715,7
780,2
564,4
1314,5
-3,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
257,6
87,3
170,8
73,4%
Okres Bratislava II
93,1
160,0
64,6
59,1
0,0
60,8
-21,9%
Okres Bratislava III
0,0
755,1
916,0
20,2
25,8
94,1
7,1%
Okres Bratislava IV
273,8
125,0
0,0
26,5
0,0
47,1
91,7%
Okres Bratislava V
692,1
459,6
154,1
61,2
0,0
115,2
20,2%
Okres Malacky
142,9
163,6
132,9
118,6
88,4
118,5
118,8%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
55,2
0,0
36,8
-6,7%
Bratislavský kraj
201,5
182,2
99,1
70,3
21,4
82,6
18,7%
Okres Dunajská Streda
925,3
792,8
753,5
286,4
11,8
333,3
56,5%
Okres Galanta
374,5
298,2
156,6
72,0
35,7
115,5
11,4%
Okres Hlohovec
267,4
614,9
483,2
59,1
196,9
173,2
33,3%
Okres Piešťany
1920,3
1594,1
1046,7
97,9
22,5
391,5
15,0%
Okres Senica
442,6
199,5
388,2
44,9
16,3
95,9
-34,8%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
82,5
0,0
47,6
325,0%
Okres Trnava
1134,4
577,7
643,3
122,4
12,7
227,5
-14,9%
Trnavský kraj
786,2
566,2
487,7
117,5
32,8
204,4
8,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
72,4
142,3
34,6
0,0
38,5
-57,8%
Okres Ilava
165,5
471,6
890,2
46,9
21,6
198,7
-10,4%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
51,6
42,7
46,7
-62,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
585,2
615,2
587,5
48,5
0,0
168,7
-39,9%
Okres Považská Bystrica
112,7
219,3
294,4
45,0
50,7
84,6
-32,9%
Okres Prievidza
418,8
510,7
445,5
64,3
22,1
141,5
6,5%
Okres Púchov
200,7
397,6
148,3
33,2
23,1
97,2
-73,2%
Okres Trenčín
190,8
105,2
107,5
6,6
0,0
28,7
-36,8%
Trenčiansky kraj
223,4
312,0
347,8
38,3
16,6
94,7
-32,1%
Okres Komárno
895,0
878,0
399,1
67,4
17,3
188,5
-13,4%
Okres Levice
104,3
258,7
547,7
142,2
82,5
168,8
-22,4%
Okres Nitra
602,2
502,0
384,3
49,9
15,4
136,9
-17,5%
Okres Nové Zámky
891,6
728,9
678,4
87,2
40,4
237,0
-16,5%
Okres Šaľa
405,3
345,0
260,0
132,6
56,4
158,4
-1,3%
Okres Topoľčany
109,6
116,3
86,0
8,8
0,0
26,2
11,8%
Okres Zlaté Moravce
525,6
290,0
648,9
71,9
13,7
145,4
-29,1%
Nitriansky kraj
548,0
486,2
456,2
74,7
30,1
156,7
-16,4%
Okres Bytča
0,0
67,9
195,0
0,0
0,0
29,9
-27,3%
Okres Čadca
259,5
208,7
317,8
24,7
0,0
85,7
-19,9%
Okres Dolný Kubín
408,8
400,1
425,2
197,8
0,0
228,8
-14,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
401,2
528,8
783,1
18,2
34,3
210,0
16,8%
Okres Liptovský Mikuláš
1195,0
673,6
1096,3
36,5
9,2
211,9
37,3%
Okres Martin
37,6
59,2
75,9
29,4
0,0
32,8
-16,1%
Okres Námestovo
147,1
129,8
106,6
28,5
0,0
62,2
-70,8%
Okres Ružomberok
1123,9
1229,8
1610,8
101,4
266,2
425,4
16,8%
Okres Turčianske Teplice
244,2
200,4
349,0
132,3
232,2
179,3
130,8%
Okres Tvrdošín
577,9
603,7
769,5
166,6
73,2
311,1
22,7%
Okres Žilina
704,1
472,6
272,7
5,5
0,0
114,5
162,9%
Žilinský kraj
459,6
401,2
506,7
53,6
52,6
161,8
13,6%
Okres Banská Bystrica
188,9
73,5
87,1
25,8
0,0
44,7
-21,7%
Okres Banská Štiavnica
106,3
275,9
244,5
29,5
67,6
77,7
-75,5%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
28,0
0,0
13,0
-55,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
965,1
645,7
491,1
107,0
47,2
236,9
7,9%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
0,0
23,5
4,4
-70,8%
Okres Revúca
1114,9
828,0
652,0
137,5
353,3
332,9
5,8%
Okres Rimavská Sobota
506,2
313,8
516,0
109,4
206,3
200,8
21,6%
Okres Veľký Krtíš
7280,5
4621,4
4757,6
313,0
0,0
1315,3
85,2%
Okres Zvolen
218,9
379,1
535,5
49,2
0,0
107,3
-
Okres Žarnovica
293,5
318,5
476,7
97,1
65,4
150,8
44,8%
Okres Žiar nad Hronom
158,8
263,7
60,1
20,9
33,7
54,6
-21,5%
Banskobystrický kraj
800,8
605,9
591,3
82,6
77,3
213,8
25,3%
Okres Bardejov
1063,1
728,0
421,7
93,5
200,1
271,8
-18,1%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Kežmarok
75,7
17,0
26,2
8,2
38,7
21,0
7,1%
Okres Levoča
0,0
114,0
85,0
131,6
134,2
111,0
160,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
592,2
706,8
569,4
28,3
28,2
194,6
153,9%
Okres Prešov
179,8
186,9
206,5
37,4
0,0
64,4
-60,0%
Okres Sabinov
1931,7
1826,1
1290,9
73,6
0,0
763,3
104,2%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
80,3
109,3
112,7
4,2
17,7
38,0
-75,6%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
17,4
11,0
0,0
8,9
11,7
9,6
-46,7%
Prešovský kraj
318,4
285,4
197,6
29,2
44,6
100,0
2,9%
Okres Gelnica
719,7
630,4
1217,5
325,2
251,8
425,5
52,2%
Okres Košice I
494,3
206,8
119,2
37,1
0,0
84,1
66,4%
Okres Košice II
7529,9
2853,3
1783,1
134,4
0,0
446,2
198,5%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice - okolie
366,4
245,1
201,3
14,3
0,0
73,7
-17,1%
Okres Michalovce
512,8
302,2
241,0
7,5
0,0
83,1
0,5%
Okres Rožňava
77,3
60,7
45,8
0,0
0,0
16,9
-7,9%
Okres Sobrance
1351,4
1054,2
836,1
12,8
36,2
282,6
64,0%
Okres Spišská Nová Ves
301,0
101,3
258,0
10,2
43,1
59,5
-14,5%
Okres Trebišov
225,3
225,0
348,3
25,5
36,8
89,7
-17,6%
Košický kraj
505,8
290,4
288,8
31,8
18,1
106,0
20,6%
Slovenská republika
463,1
390,2
379,0
62,0
37,7
142,4
1,0%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.