Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 13. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 13. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
53
Ambulancie - dospelí (D)
41
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
5269
6685
4689
8443
2032
27118
Chorobnosť ARO
3089,7
2479,8
2334,8
626,5
533,3
1112,3
Z nich CHPO
645
852
584
622
128
2831
Chorobnosť CHPO
378,2
316,1
290,8
46,2
33,6
116,1
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
28
25
4
35
19
111
Otitídy
60
60
26
30
9
185
Sinusitídy
32
102
57
118
18
327
Komplikácie spolu
120
187
87
183
46
623
%komplikácií z ARO
2,3
2,8
1,9
2,2
2,3
2,3
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3219,8
2382,3
1545,4
581,5
234,8
898,2
-31,1%
Trnavský kraj
3703,4
2894,4
2607,8
613,7
621,6
1176,7
-14,9%
Trenčiansky kraj
3061,7
2528,4
2444,9
538,9
569,2
999,3
-11,0%
Nitriansky kraj
3345,9
2993,7
2657,6
730,7
467,8
1173,4
-12,9%
Žilinský kraj
3379,3
2538,4
2519,6
526,2
449,0
1166,8
-14,2%
Banskobystrický kraj
4499,0
3492,6
3587,3
611,8
644,4
1336,3
-10,0%
Prešovský kraj
2476,4
1818,8
1854,9
611,9
584,8
1014,1
-8,8%
Košický kraj
2757,1
1963,7
1529,5
584,8
401,1
927,6
-32,0%
Slovenská republika
3089,7
2479,8
2334,8
626,5
533,3
1112,3
-15,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
76,1
83,6
25,8
10,9
0,0
20,0
-75,8%
Trnavský kraj
460,0
366,6
338,3
28,1
30,2
113,3
-44,6%
Trenčiansky kraj
263,4
261,2
259,4
17,4
25,3
72,5
-23,4%
Nitriansky kraj
534,1
526,1
445,0
114,9
48,3
187,9
19,9%
Žilinský kraj
403,5
326,6
311,3
40,1
20,9
127,7
-21,1%
Banskobystrický kraj
1009,8
687,3
625,6
64,9
70,0
221,8
3,7%
Prešovský kraj
291,0
200,2
187,9
26,1
32,8
84,9
-15,1%
Košický kraj
63,0
44,0
45,1
10,5
3,6
19,3
-81,8%
Slovenská republika
378,2
316,1
290,8
46,2
33,6
116,1
-18,5%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
2060,9
873,2
1481,8
-32,8%
Okres Bratislava II
776,2
1066,8
161,6
683,8
82,8
538,1
-62,0%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
1182,3
536,0
997,9
-5,9%
Okres Bratislava IV
1040,5
916,7
378,2
247,6
196,5
741,4
-39,3%
Okres Bratislava V
10641,3
7756,2
4623,4
269,4
0,0
1253,9
3,0%
Okres Malacky
714,3
687,3
1063,4
434,7
441,8
519,9
-58,5%
Okres Pezinok
3915,2
2562,5
2579,5
244,5
0,0
1203,5
127,3%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Bratislavský kraj
3219,8
2382,3
1545,4
581,5
234,8
898,2
-31,1%
Okres Dunajská Streda
2000,3
1589,7
1512,6
200,7
0,0
451,7
-51,2%
Okres Galanta
2028,3
2236,9
2079,8
404,9
466,7
921,4
-23,3%
Okres Hlohovec
0,0
0,0
0,0
537,5
192,0
531,3
-59,4%
Okres Piešťany
2484,5
2762,8
2970,3
1425,3
1387,2
1622,4
-16,1%
Okres Senica
2633,3
2700,6
2294,5
536,3
714,6
977,8
-20,5%
Okres Skalica
4940,6
3550,0
2383,8
653,8
865,0
1427,2
-17,0%
Okres Trnava
6684,7
4205,3
4041,3
946,2
941,0
1809,6
23,9%
Trnavský kraj
3703,4
2894,4
2607,8
613,7
621,6
1176,7
-14,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
4093,3
3393,5
4337,2
740,4
669,2
1436,9
43,6%
Okres Ilava
3660,7
2321,2
2610,7
222,7
647,9
863,7
-17,2%
Okres Myjava
3338,6
3932,3
5831,9
766,9
874,7
1350,4
48,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
1371,7
832,7
990,1
290,3
122,5
417,9
-35,5%
Okres Partizánske
3979,2
3645,2
4112,3
534,1
62,6
1308,5
8,0%
Okres Považská Bystrica
1480,9
895,2
715,0
346,0
239,9
467,3
-56,1%
Okres Prievidza
4720,5
3324,4
2845,5
634,1
702,5
1275,3
-1,2%
Okres Púchov
1491,1
2239,8
1059,1
347,1
413,7
751,8
-29,9%
Okres Trenčín
1755,7
2037,8
1866,2
626,2
702,3
882,7
-31,3%
Trenčiansky kraj
3061,7
2528,4
2444,9
538,9
569,2
999,3
-11,0%
Okres Komárno
3449,0
3061,1
2732,3
659,3
499,2
1062,3
-15,7%
Okres Levice
4926,4
5706,7
4047,0
1122,9
486,0
1839,7
1,7%
Okres Nitra
3957,9
3445,0
3353,9
907,0
615,4
1495,3
-4,5%
Okres Nové Zámky
2687,5
2284,2
2012,3
469,5
335,0
875,8
-20,4%
Okres Šaľa
3558,0
3651,0
2785,7
668,0
392,1
1128,2
-17,7%
Okres Topoľčany
1900,5
1294,0
1286,8
496,5
376,0
667,9
-29,3%
Okres Zlaté Moravce
3784,3
2638,6
2812,0
970,1
592,9
1340,1
-16,9%
Nitriansky kraj
3345,9
2993,7
2657,6
730,7
467,8
1173,4
-12,9%
Okres Bytča
2852,9
2069,6
1950,4
366,0
176,5
1002,4
-8,1%
Okres Čadca
1925,4
1679,3
1881,9
326,9
395,2
743,9
0,4%
Okres Dolný Kubín
4941,5
3798,0
4138,6
1065,2
559,4
2066,3
4,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
2758,3
1892,6
1957,7
499,2
343,3
999,7
-13,5%
Okres Liptovský Mikuláš
6282,1
4462,8
3766,7
470,8
645,0
1440,9
8,7%
Okres Martin
4374,8
3506,7
2564,9
813,4
275,8
1640,8
-11,2%
Okres Námestovo
4639,7
3013,8
3940,4
552,9
1014,4
1772,4
-10,1%
Okres Ružomberok
5411,5
3676,9
4568,2
470,5
820,3
1863,7
16,0%
Okres Turčianske Teplice
2197,8
2738,8
2356,0
295,1
261,2
741,0
-34,4%
Okres Tvrdošín
2311,5
1750,8
2650,4
1037,7
502,0
1245,3
-11,7%
Okres Žilina
1748,7
1209,4
962,6
461,2
422,5
657,0
-23,5%
Žilinský kraj
3379,3
2538,4
2519,6
526,2
449,0
1166,8
-14,2%
Okres Banská Bystrica
2267,4
1396,4
1829,5
709,4
216,6
856,6
-55,4%
Okres Banská Štiavnica
3506,9
1862,1
2037,5
462,8
811,6
932,4
31,1%
Okres Brezno
578,2
692,6
1206,1
683,3
1608,6
880,7
-24,5%
Okres Detva
904,7
2040,8
1628,2
728,1
888,1
947,9
-24,9%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
6261,1
4358,3
3522,1
283,7
372,0
1467,8
-13,6%
Okres Poltár
3344,5
2707,7
2647,3
459,7
562,9
994,0
-5,1%
Okres Revúca
4487,4
2803,6
2615,0
575,3
557,9
1192,3
-10,7%
Okres Rimavská Sobota
3301,2
3132,5
4753,9
669,5
714,2
1489,8
24,2%
Okres Veľký Krtíš
13390,4
7153,2
7377,3
1373,3
905,5
2797,8
-3,7%
Okres Zvolen
1896,9
1800,8
1546,9
743,5
907,5
977,3
-40,4%
Okres Žarnovica
4255,3
4020,7
3495,8
574,5
294,2
1235,3
-17,9%
Okres Žiar nad Hronom
2540,7
2781,1
3304,3
542,8
764,3
1078,5
7,5%
Banskobystrický kraj
4499,0
3492,6
3587,3
611,8
644,4
1336,3
-10,0%
Okres Bardejov
4741,5
3014,2
2915,4
1077,8
1492,1
1834,6
6,8%
Okres Humenné
1895,8
1775,4
1535,6
509,7
309,2
761,5
-34,3%
Okres Kežmarok
681,5
949,8
1258,7
494,0
475,3
664,3
-11,1%
Okres Levoča
435,5
684,3
1275,0
246,7
302,0
474,8
-55,9%
Okres Medzilaborce
1744,2
1995,0
1105,7
327,3
410,8
644,4
-10,3%
Okres Poprad
1154,7
1137,8
1017,7
495,6
331,3
638,1
-30,9%
Okres Prešov
6927,9
4671,9
3355,9
1426,9
258,6
2346,3
35,3%
Okres Sabinov
7668,6
3361,4
6597,8
1059,4
555,8
3082,2
4,3%
Okres Snina
582,9
366,4
408,6
208,3
495,0
309,4
-45,8%
Okres Stará Ľubovňa
1900,3
1686,0
1690,1
504,3
371,3
861,8
-19,6%
Okres Stropkov
994,2
843,3
1332,5
186,8
60,4
376,1
-53,8%
Okres Svidník
2255,8
2308,0
1296,5
816,7
1227,2
1168,3
4,1%
Okres Vranov nad Topľou
1231,1
893,7
598,3
401,4
459,3
532,6
-2,5%
Prešovský kraj
2476,4
1818,8
1854,9
611,9
584,8
1014,1
-8,8%
Okres Gelnica
1199,5
1260,8
2435,1
0,0
0,0
349,5
-65,7%
Okres Košice I
3471,2
2426,6
1240,2
1295,6
300,5
1365,1
-36,4%
Okres Košice II
7491,9
4694,9
2987,3
926,0
159,0
1641,9
-60,3%
Okres Košice III
3950,5
2608,1
2238,2
252,0
714,3
814,1
-26,0%
Okres Košice IV
2872,4
2433,2
2084,7
805,4
648,4
1252,3
36,0%
Okres Košice - okolie
1931,8
2153,6
2124,3
447,6
732,5
960,7
-37,6%
Okres Michalovce
137,4
122,1
0,0
192,2
130,8
147,7
-83,5%
Okres Rožňava
1533,5
1363,0
1016,1
378,0
308,5
629,0
-25,0%
Okres Sobrance
112,6
186,0
0,0
98,4
186,4
119,1
-85,4%
Okres Spišská Nová Ves
10835,2
3240,2
2631,2
561,6
496,2
1049,7
-24,4%
Okres Trebišov
3810,8
2918,0
2438,1
693,6
635,9
1115,0
17,6%
Košický kraj
2757,1
1963,7
1529,5
584,8
401,1
927,6
-32,0%
Slovenská republika
3089,7
2479,8
2334,8
626,5
533,3
1112,3
-15,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
128,8
0,0
78,0
-54,3%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
20,7
0,0
13,0
-78,7%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava V
389,3
492,5
144,5
0,0
0,0
46,9
-59,3%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Bratislavský kraj
76,1
83,6
25,8
10,9
0,0
20,0
-75,8%
Okres Dunajská Streda
714,4
607,0
504,2
17,9
0,0
127,1
-61,9%
Okres Galanta
249,6
149,1
146,8
5,2
18,7
59,3
-48,7%
Okres Hlohovec
0,0
0,0
0,0
19,2
0,0
17,1
-90,1%
Okres Piešťany
776,4
1004,7
848,7
182,3
0,0
356,9
-8,8%
Okres Senica
542,2
605,3
483,0
5,3
0,0
105,8
10,4%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
6,5
23,4
6,5
-86,3%
Okres Trnava
658,6
325,1
384,9
45,6
99,1
142,3
-37,4%
Trnavský kraj
460,0
366,6
338,3
28,1
30,2
113,3
-44,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
124,2
216,9
0,0
0,0
28,2
-26,8%
Okres Ilava
186,1
147,4
85,6
17,6
86,4
55,1
-72,3%
Okres Myjava
476,9
1097,4
1715,3
22,1
0,0
171,4
266,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
7,1
0,0
3,9
-
Okres Partizánske
780,2
646,0
939,9
59,3
0,0
235,1
39,4%
Okres Považská Bystrica
128,8
71,6
42,1
16,0
20,0
29,6
-65,0%
Okres Prievidza
500,3
342,6
254,6
18,2
55,6
98,8
-30,1%
Okres Púchov
229,4
422,0
254,2
27,4
31,8
118,7
22,1%
Okres Trenčín
0,0
0,0
0,0
10,9
0,0
7,0
-75,5%
Trenčiansky kraj
263,4
261,2
259,4
17,4
25,3
72,5
-23,4%
Okres Komárno
872,6
830,1
553,4
46,9
28,3
167,5
-11,1%
Okres Levice
508,3
1164,2
1034,6
548,7
0,0
533,3
215,9%
Okres Nitra
594,4
461,7
390,5
79,0
104,7
181,2
32,4%
Okres Nové Zámky
754,7
632,7
454,8
59,0
47,9
190,2
-19,8%
Okres Šaľa
270,2
201,2
260,0
113,0
83,2
133,6
-15,7%
Okres Topoľčany
78,1
78,9
40,8
8,8
0,0
18,9
-27,8%
Okres Zlaté Moravce
578,2
492,9
685,0
78,7
64,1
191,0
31,4%
Nitriansky kraj
534,1
526,1
445,0
114,9
48,3
187,9
19,9%
Okres Bytča
178,3
101,8
146,3
36,6
0,0
65,7
120,0%
Okres Čadca
332,6
278,2
243,7
25,0
0,0
93,4
9,1%
Okres Dolný Kubín
290,7
725,5
0,0
270,3
0,0
256,6
12,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
100,3
83,5
78,3
27,2
68,7
50,4
-76,0%
Okres Liptovský Mikuláš
887,7
673,6
730,9
91,3
46,1
228,1
7,7%
Okres Martin
37,6
71,1
30,4
8,8
0,0
21,9
-33,3%
Okres Námestovo
539,5
507,6
234,5
0,0
0,0
163,0
162,3%
Okres Ružomberok
1748,3
819,9
1397,7
124,3
182,3
515,2
21,1%
Okres Turčianske Teplice
244,2
267,2
698,1
10,2
0,0
89,6
-50,0%
Okres Tvrdošín
420,3
905,6
684,0
66,6
0,0
208,6
-33,0%
Okres Žilina
253,1
166,8
129,6
0,0
0,0
50,3
-56,1%
Žilinský kraj
403,5
326,6
311,3
40,1
20,9
127,7
-21,1%
Okres Banská Bystrica
340,1
147,0
348,5
23,6
0,0
75,4
68,7%
Okres Banská Štiavnica
1169,0
620,7
570,5
78,8
169,1
239,1
207,7%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
22,8
0,0
12,8
-
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
2062,9
1101,3
759,7
0,0
0,0
345,7
45,9%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
7,4
0,0
4,4
0,0%
Okres Revúca
878,0
756,0
475,4
76,4
111,6
229,6
-31,0%
Okres Rimavská Sobota
181,7
183,1
277,8
78,8
174,6
128,4
-36,1%
Okres Veľký Krtíš
5895,8
4003,7
3232,0
387,0
251,5
1142,8
-13,1%
Okres Zvolen
437,8
568,7
952,0
0,0
0,0
221,5
106,4%
Okres Žarnovica
220,1
199,0
370,8
18,7
0,0
67,0
-55,6%
Okres Žiar nad Hronom
277,9
143,9
330,4
27,8
22,5
71,3
30,8%
Banskobystrický kraj
1009,8
687,3
625,6
64,9
70,0
221,8
3,7%
Okres Bardejov
1573,4
868,5
586,7
95,4
163,4
361,1
32,8%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
25,2
0,0
78,7
47,6
0,0
34,5
64,7%
Okres Levoča
0,0
28,5
0,0
12,3
50,3
16,0
-85,6%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
118,4
151,7
156,6
16,7
33,1
55,3
-71,6%
Okres Prešov
187,2
327,0
290,4
81,0
47,0
138,4
115,0%
Okres Sabinov
827,9
461,9
942,5
39,2
0,0
361,2
-52,7%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
53,5
124,9
135,2
11,0
0,0
39,4
3,5%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
37,3
70,6
0,0
3,2
12,8
12,9
34,5%
Prešovský kraj
291,0
200,2
187,9
26,1
32,8
84,9
-15,1%
Okres Gelnica
479,8
315,2
730,5
0,0
0,0
106,4
-75,0%
Okres Košice I
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
11,3
-86,6%
Okres Košice II
114,1
155,6
69,5
6,9
0,0
28,7
-93,6%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
51,0
0,0
20,5
-
Okres Košice - okolie
22,2
44,6
67,1
14,3
0,0
21,0
-71,6%
Okres Michalovce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Rožňava
30,1
70,8
0,0
0,0
0,0
11,5
-31,9%
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
10,9
0,0
6,3
-97,8%
Okres Spišská Nová Ves
752,4
0,0
309,6
5,1
43,1
41,3
-30,6%
Okres Trebišov
206,0
67,1
99,5
16,9
0,0
31,2
-65,3%
Košický kraj
63,0
44,0
45,1
10,5
3,6
19,3
-81,8%
Slovenská republika
378,2
316,1
290,8
46,2
33,6
116,1
-18,5%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.