Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 14. kalendárny týždeň 2010

Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 14. kalendárny týždeň

Percento hlásiacich ambulancií lekárov

Ambulancie - pediatri (P)

60

Ambulancie - dospelí (D)

51

Stupeň aktivity

2 – Sporadický výskyt

Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika

Veková skupina

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Všetky ARO

6214

7008

4631

11120

2395

31368

Chorobnosť ARO

3206,0

2287,3

2028,8

666,8

507,9

1073,9

Z nich CHPO

616

787

535

691

143

2772

Chorobnosť CHPO

317,8

256,9

234,4

41,4

30,3

94,9

Úmrtia

0

0

0

0

0

0

Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín

Veková skupina

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Pneumónie

61

33

13

60

24

191

Otitídy

83

60

24

28

4

199

Sinusitídy

33

104

71

154

32

394

Komplikácie spolu

177

197

108

242

60

784

%komplikácií z ARO

2,8

2,8

2,3

2,2

2,5

2,5

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Bratislavský kraj

2515,0

2215,1

1535,1

846,3

340,3

961,7

7,1%

Trnavský kraj

3287,1

2896,7

2588,2

721,9

528,4

1172,4

-0,4%

Trenčiansky kraj

3233,9

2565,1

2136,7

548,5

433,1

970,2

-2,9%

Nitriansky kraj

3839,0

2543,7

2046,6

721,5

466,5

1090,0

-7,1%

Žilinský kraj

4012,5

2364,1

2247,5

478,1

558,7

1074,7

-7,9%

Banskobystrický kraj

3527,0

2727,1

2407,4

474,5

546,5

1026,8

-23,2%

Prešovský kraj

2315,4

1465,5

1420,0

666,9

566,4

943,8

-6,9%

Košický kraj

3413,8

2204,5

2003,5

878,5

468,7

1247,4

34,5%

Slovenská republika

3206,0

2287,3

2028,8

666,8

507,9

1073,9

-3,5%

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Bratislavský kraj

20,3

16,7

30,9

38,4

13,8

31,3

56,9%

Trnavský kraj

510,0

413,8

401,0

47,7

33,0

133,0

17,4%

Trenčiansky kraj

337,5

293,7

281,7

28,1

6,2

84,0

15,9%

Nitriansky kraj

440,2

351,9

271,1

72,6

44,4

125,2

-33,4%

Žilinský kraj

386,7

266,4

272,3

38,8

37,0

105,7

-17,2%

Banskobystrický kraj

363,8

304,4

231,9

19,6

50,6

88,6

-60,1%

Prešovský kraj

229,9

171,3

128,0

33,4

16,2

73,1

-13,8%

Košický kraj

211,9

156,9

191,2

31,7

22,4

71,7

271,3%

Slovenská republika

317,8

256,9

234,4

41,4

30,3

94,9

-18,3%

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Okres Bratislava I

1162,3

428,3

688,9

1957,9

1047,8

1574,6

6,3%

Okres Bratislava II

8072,0

4000,5

3392,6

786,8

244,9

831,4

54,5%

Okres Bratislava III

4286,9

5034,0

2748,1

797,0

424,4

906,1

-9,2%

Okres Bratislava IV

1287,0

1604,2

827,3

597,0

63,2

879,7

18,6%

Okres Bratislava V

3426,0

3299,4

2138,3

662,7

120,4

950,8

-24,2%

Okres Malacky

857,1

1178,2

930,4

515,7

419,7

603,5

16,1%

Okres Pezinok

3303,4

1464,3

1407,0

290,4

173,0

686,5

-43,0%

Okres Senec

2005,5

2741,0

2031,5

2247,7

499,0

2017,4

-

Bratislavský kraj

2515,0

2215,1

1535,1

846,3

340,3

961,7

7,1%

Okres Dunajská Streda

3983,3

2228,3

2623,3

462,5

462,0

934,0

106,8%

Okres Galanta

1997,1

1808,1

1933,0

716,6

215,6

892,8

-3,1%

Okres Hlohovec

3552,8

2318,9

2531,3

607,9

597,3

1104,2

107,8%

Okres Piešťany

3430,7

2966,9

2413,4

843,3

597,4

1276,6

-21,3%

Okres Senica

3727,3

2735,5

2264,3

755,7

770,2

1183,3

21,0%

Okres Skalica

3878,6

3550,0

1787,8

582,6

439,9

1058,1

-25,9%

Okres Trnava

3424,7

4380,6

3703,9

961,8

644,8

1591,9

-12,0%

Trnavský kraj

3287,1

2896,7

2588,2

721,9

528,4

1172,4

-0,4%

Okres Bánovce nad Bebravou

2865,3

3021,0

3469,8

743,8

567,6

1295,5

-9,8%

Okres Ilava

1843,6

3579,1

2054,3

350,4

617,6

1016,6

17,7%

Okres Myjava

3696,3

3155,0

3430,5

505,6

658,3

1059,6

-21,5%

Okres Nové Mesto nad Váhom

4585,5

2890,6

2322,5

825,5

673,8

1264,2

202,5%

Okres Partizánske

6144,3

5133,3

6241,8

623,2

109,6

1345,5

2,8%

Okres Považská Bystrica

1352,2

1403,7

1236,5

308,4

161,3

516,6

10,5%

Okres Prievidza

3357,6

1931,8

1729,7

685,8

513,2

969,8

-24,0%

Okres Púchov

2319,5

1237,1

1515,8

511,5

393,4

794,7

5,7%

Okres Trenčín

5100,6

3281,0

1669,2

414,9

317,5

883,1

0,0%

Trenčiansky kraj

3233,9

2565,1

2136,7

548,5

433,1

970,2

-2,9%

Okres Komárno

3687,9

2918,5

2421,1

606,6

367,3

938,3

-11,7%

Okres Levice

4001,8

2868,1

2212,4

915,8

529,5

1270,1

-31,0%

Okres Nitra

6652,8

3640,4

2348,2

897,4

621,8

1517,7

1,5%

Okres Nové Zámky

2254,9

1840,9

1619,5

416,1

291,9

728,6

-16,8%

Okres Šaľa

4683,9

3475,3

3796,7

789,3

349,9

1323,8

17,3%

Okres Topoľčany

1327,8

1041,5

776,1

521,1

412,3

602,9

-9,7%

Okres Zlaté Moravce

4467,6

2609,6

2343,4

1023,6

730,7

1370,2

2,2%

Nitriansky kraj

3839,0

2543,7

2046,6

721,5

466,5

1090,0

-7,1%

Okres Bytča

2615,2

1560,6

1511,6

109,8

44,1

717,6

-28,4%

Okres Čadca

1751,4

1104,7

1003,5

294,5

744,1

592,5

-20,3%

Okres Dolný Kubín

4299,6

2809,4

3165,4

655,0

770,8

1333,2

-35,5%

Okres Kysucké Nové Mesto

3059,2

1809,1

1918,6

329,2

786,6

875,6

-12,4%

Okres Liptovský Mikuláš

5441,7

2833,8

2966,7

534,0

552,9

1214,1

-15,7%

Okres Martin

6401,4

3687,9

2764,0

615,6

340,6

1579,7

-3,7%

Okres Námestovo

4880,0

2350,5

2963,8

537,3

667,4

1575,3

-11,1%

Okres Ružomberok

4412,4

3627,3

3306,8

540,3

697,4

1187,3

-36,3%

Okres Turčianske Teplice

3296,7

1803,6

1483,4

447,7

493,5

788,8

6,5%

Okres Tvrdošín

3677,4

1901,7

2009,2

555,3

439,2

1221,7

-1,9%

Okres Žilina

2216,5

1717,2

1363,7

523,3

382,5

766,3

16,6%

Žilinský kraj

4012,5

2364,1

2247,5

478,1

558,7

1074,7

-7,9%

Okres Banská Bystrica

6046,3

4752,7

3659,0

579,4

563,1

1385,7

61,8%

Okres Banská Štiavnica

1700,3

1379,3

1793,0

571,1

946,9

860,7

-7,7%

Okres Brezno

770,9

1673,8

2939,9

432,8

292,5

902,6

2,5%

Okres Detva

723,8

1265,3

1465,4

840,2

532,9

810,2

-14,5%

Okres Krupina

4222,4

1680,0

472,0

550,9

978,0

913,6

-

Okres Lučenec

4439,5

3395,0

2547,6

545,9

446,4

1344,3

-8,4%

Okres Poltár

4347,8

3579,6

1588,4

652,5

1125,7

1281,1

28,9%

Okres Revúca

3858,7

2296,0

1310,1

395,2

1112,3

1072,7

-10,0%

Okres Rimavská Sobota

2634,9

2562,9

2130,0

422,6

639,8

882,7

-40,8%

Okres Veľký Krtíš

5224,8

2242,1

2649,8

472,9

322,8

893,2

-68,1%

Okres Zvolen

4651,2

3518,7

3436,0

565,3

371,3

1272,2

30,2%

Okres Žarnovica

3741,7

3025,5

2648,3

443,4

411,8

1000,9

-19,0%

Okres Žiar nad Hronom

2421,6

2157,8

2252,9

354,9

370,9

757,5

-29,8%

Banskobystrický kraj

3527,0

2727,1

2407,4

474,5

546,5

1026,8

-23,2%

Okres Bardejov

4358,8

2822,7

2695,3

1129,8

1034,7

1670,2

-9,0%

Okres Humenné

890,4

1467,2

1332,4

583,4

489,8

729,3

-4,2%

Okres Kežmarok

852,6

678,4

815,8

455,3

251,6

557,9

-16,0%

Okres Levoča

2032,4

904,2

1056,5

434,7

75,5

699,9

47,4%

Okres Medzilaborce

1308,1

1246,9

1228,5

238,0

213,4

481,6

-25,3%

Okres Poprad

789,5

906,0

579,9

478,9

380,9

538,2

-15,6%

Okres Prešov

13421,4

5643,6

3923,8

1731,2

716,1

2807,3

19,6%

Okres Sabinov

2973,8

1526,8

1075,7

333,5

714,6

948,9

-69,2%

Okres Snina

1165,8

704,5

1225,7

438,0

647,4

603,7

95,2%

Okres Stará Ľubovňa

2620,2

1734,4

2032,6

611,3

450,1

1084,0

25,8%

Okres Stropkov

911,4

710,2

908,5

300,5

211,2

414,7

10,3%

Okres Svidník

2379,7

1247,6

1003,7

423,6

570,5

691,5

-40,8%

Okres Vranov nad Topľou

1236,1

812,2

903,3

469,4

561,4

654,8

22,9%

Prešovský kraj

2315,4

1465,5

1420,0

666,9

566,4

943,8

-6,9%

Okres Gelnica

479,8

866,8

1461,0

637,9

1133,1

805,4

130,4%

Okres Košice I

3954,5

2284,8

2544,0

1268,0

450,8

1518,6

11,2%

Okres Košice II

45806,8

32669,8

15283,8

11315,1

911,1

14067,9

756,8%

Okres Košice III

2597,8

3172,2

3578,3

285,6

87,9

777,5

-4,5%

Okres Košice IV

3004,4

2294,2

1305,2

990,4

96,7

1107,4

-11,6%

Okres Košice - okolie

3179,3

2086,1

2652,9

407,4

591,6

1117,2

16,3%

Okres Michalovce

1758,1

1238,0

1497,5

755,5

425,1

904,4

512,5%

Okres Rožňava

1572,2

1046,9

871,0

428,4

307,8

615,3

-2,2%

Okres Sobrance

2252,3

1984,3

1806,0

183,6

217,4

751,3

531,1%

Okres Spišská Nová Ves

6501,1

2187,2

1547,8

551,9

516,0

1091,3

4,0%

Okres Trebišov

2554,7

1459,7

1650,6

575,9

633,2

906,2

-18,7%

Košický kraj

3413,8

2204,5

2003,5

878,5

468,7

1247,4

34,5%

Slovenská republika

3206,0

2287,3

2028,8

666,8

507,9

1073,9

-3,5%

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Okres Bratislava I

0,0

0,0

0,0

141,7

29,1

89,1

14,3%

Okres Bratislava II

0,0

0,0

0,0

40,4

0,0

26,7

106,3%

Okres Bratislava III

0,0

0,0

0,0

8,8

0,0

5,9

-

Okres Bratislava IV

27,4

20,8

0,0

0,0

0,0

7,0

-

Okres Bratislava V

0,0

0,0

57,8

61,9

0,0

47,9

2,3%

Okres Malacky

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Pezinok

122,3

91,5

234,5

15,3

0,0

44,6

-

Okres Senec

0,0

0,0

0,0

70,9

153,5

76,0

-

Bratislavský kraj

20,3

16,7

30,9

38,4

13,8

31,3

56,9%

Okres Dunajská Streda

796,7

546,6

592,3

27,7

0,0

142,6

12,2%

Okres Galanta

187,2

223,7

195,7

40,0

10,3

71,5

20,6%

Okres Hlohovec

171,9

281,1

276,1

44,8

170,7

115,5

573,7%

Okres Piešťany

679,3

527,4

769,1

117,0

72,9

240,7

-32,6%

Okres Senica

96,8

232,8

188,7

25,6

26,6

57,3

-45,9%

Okres Skalica

0,0

0,0

0,0

10,6

0,0

6,9

5,9%

Okres Trnava

914,5

691,7

487,4

69,1

17,4

211,8

48,8%

Trnavský kraj

510,0

413,8

401,0

47,7

33,0

133,0

17,4%

Okres Bánovce nad Bebravou

0,0

82,8

54,2

25,9

0,0

27,4

-2,9%

Okres Ilava

248,2

463,2

415,8

71,1

18,7

152,0

176,1%

Okres Myjava

357,7

411,5

600,3

33,7

24,4

109,1

-36,4%

Okres Nové Mesto nad Váhom

0,0

0,0

0,0

10,4

0,0

6,1

54,5%

Okres Partizánske

2243,2

2191,7

2129,6

34,6

0,0

368,0

56,5%

Okres Považská Bystrica

360,6

376,0

382,7

27,3

0,0

101,9

244,0%

Okres Prievidza

434,0

186,5

141,5

22,9

0,0

62,4

-36,8%

Okres Púchov

44,6

0,0

33,0

33,2

23,1

26,4

-77,8%

Okres Trenčín

208,2

22,3

0,0

16,5

7,4

23,1

228,1%

Trenčiansky kraj

337,5

293,7

281,7

28,1

6,2

84,0

15,9%

Okres Komárno

831,1

745,8

345,9

70,3

47,1

154,0

-8,1%

Okres Levice

138,0

241,7

193,3

67,8

79,0

97,7

-81,7%

Okres Nitra

692,7

365,0

191,4

75,9

84,3

146,0

-19,4%

Okres Nové Zámky

536,9

464,7

528,3

51,8

10,8

152,4

-19,9%

Okres Šaľa

400,3

460,0

297,1

113,7

22,6

153,0

14,5%

Okres Topoľčany

78,1

78,9

40,8

11,4

0,0

20,7

9,3%

Okres Zlaté Moravce

315,4

203,0

144,2

176,2

64,1

162,1

-15,2%

Nitriansky kraj

440,2

351,9

271,1

72,6

44,4

125,2

-33,4%

Okres Bytča

178,3

0,0

292,6

0,0

0,0

49,3

-25,0%

Okres Čadca

216,2

171,8

150,5

10,4

0,0

48,9

-47,6%

Okres Dolný Kubín

121,1

106,7

94,5

70,0

49,7

76,0

-70,4%

Okres Kysucké Nové Mesto

300,9

361,8

626,5

34,7

65,5

143,7

185,2%

Okres Liptovský Mikuláš

845,7

544,1

423,8

52,2

13,2

166,8

-26,9%

Okres Martin

59,6

75,3

48,2

49,1

0,0

44,3

102,3%

Okres Námestovo

220,7

158,6

149,3

0,0

0,0

67,6

-58,5%

Okres Ružomberok

1165,5

695,6

750,0

114,2

190,2

267,6

-48,0%

Okres Turčianske Teplice

0,0

267,2

261,8

61,1

0,0

77,7

-13,3%

Okres Tvrdošín

367,7

332,1

299,2

44,4

48,8

153,4

-26,5%

Okres Žilina

678,0

346,6

272,7

4,8

8,7

94,5

87,9%

Žilinský kraj

386,7

266,4

272,3

38,8

37,0

105,7

-17,2%

Okres Banská Bystrica

75,6

98,0

58,1

0,0

0,0

15,2

-79,8%

Okres Banská Štiavnica

743,9

551,7

652,0

68,9

135,3

203,2

-15,0%

Okres Brezno

96,4

57,7

226,1

0,0

0,0

45,6

257,1%

Okres Detva

0,0

0,0

0,0

28,0

0,0

11,6

-

Okres Krupina

0,0

0,0

0,0

122,4

195,6

119,2

-

Okres Lučenec

611,2

458,2

184,2

0,0

0,0

128,9

-62,7%

Okres Poltár

167,2

0,0

0,0

0,0

46,9

17,7

300,0%

Okres Revúca

520,3

672,0

422,6

64,8

426,0

256,1

11,5%

Okres Rimavská Sobota

318,0

213,6

277,8

24,6

44,6

76,6

-40,3%

Okres Veľký Krtíš

599,6

137,3

0,0

0,0

0,0

32,2

-97,2%

Okres Zvolen

547,2

746,4

446,2

18,4

0,0

150,9

-31,9%

Okres Žarnovica

146,7

119,4

211,9

6,2

0,0

37,2

-44,4%

Okres Žiar nad Hronom

198,5

143,9

210,3

10,4

0,0

44,1

-38,2%

Banskobystrický kraj

363,8

304,4

231,9

19,6

50,6

88,6

-60,1%

Okres Bardejov

1190,7

804,6

513,4

92,5

65,3

291,8

-19,2%

Okres Humenné

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Kežmarok

0,0

30,2

0,0

67,0

0,0

34,5

0,0%

Okres Levoča

83,0

0,0

0,0

129,5

37,7

72,6

353,3%

Okres Medzilaborce

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Poprad

131,6

189,6

58,0

29,2

0,0

52,6

-4,8%

Okres Prešov

479,3

411,1

774,4

86,3

65,1

186,0

34,4%

Okres Sabinov

610,0

269,4

215,1

0,0

0,0

141,5

-60,8%

Okres Snina

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Stará Ľubovňa

176,6

188,9

148,7

10,6

0,0

66,6

69,2%

Okres Stropkov

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Svidník

0,0

35,6

0,0

0,0

0,0

3,7

-

Okres Vranov nad Topľou

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Prešovský kraj

229,9

171,3

128,0

33,4

16,2

73,1

-13,8%

Okres Gelnica

120,0

236,4

365,3

450,3

629,5

364,7

242,9%

Okres Košice I

188,3

39,4

45,4

15,0

0,0

29,2

158,3%

Okres Košice II

836,7

856,0

1528,4

390,2

0,0

477,3

1561,5%

Okres Košice III

167,6

129,5

0,0

5,6

0,0

22,9

-

Okres Košice IV

0,0

0,0

0,0

11,7

0,0

5,8

-71,7%

Okres Košice - okolie

90,8

60,8

61,0

12,5

24,7

32,0

52,6%

Okres Michalovce

302,2

191,8

258,2

17,5

16,3

85,4

-