Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 15. kalendárny týždeň 2010

Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 15. kalendárny týždeň

Percento hlásiacich ambulancií lekárov

Ambulancie - pediatri (P)

61

Ambulancie - dospelí (D)

53

Stupeň aktivity

1 – Bez aktivity

Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika

Veková skupina

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Všetky ARO

7531

9125

6689

13241

2990

39576

Chorobnosť ARO

3793,7

2907,9

2861,3

757,4

604,9

1306,2

Z nich CHPO

871

1161

787

871

202

3892

Chorobnosť CHPO

438,8

370,0

336,6

49,8

40,9

128,5

Úmrtia

0

0

0

0

0

0

Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín

Veková skupina

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Pneumónie

56

45

12

58

29

200

Otitídy

105

72

21

48

6

252

Sinusitídy

63

145

123

179

21

531

Komplikácie spolu

224

262

156

285

56

983

%komplikácií z ARO

3,0

2,9

2,3

2,2

1,9

2,5

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Bratislavský kraj

3365,8

2824,7

2558,0

905,2

400,7

1176,9

22,4%

Trnavský kraj

4217,1

3275,2

3202,4

748,4

635,0

1348,2

15,0%

Trenčiansky kraj

3460,5

2977,3

2754,1

674,6

509,4

1135,0

17,0%

Nitriansky kraj

4832,9

3604,2

3518,6

839,5

484,4

1411,7

29,5%

Žilinský kraj

4715,6

3078,5

3374,5

567,4

619,0

1382,3

28,6%

Banskobystrický kraj

5113,4

4109,3

3577,9

764,2

853,6

1605,2

56,3%

Prešovský kraj

2780,6

2037,3

2048,7

727,1

763,4

1171,7

24,1%

Košický kraj

2722,9

1962,6

1954,9

784,0

469,6

1074,9

-13,8%

Slovenská republika

3793,7

2907,9

2861,3

757,4

604,9

1306,2

21,6%

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Bratislavský kraj

96,2

79,3

106,6

30,1

8,0

37,5

19,7%

Trnavský kraj

751,4

558,6

512,5

65,8

40,6

180,7

35,8%

Trenčiansky kraj

392,4

372,9

359,1

25,8

18,9

97,4

16,0%

Nitriansky kraj

550,4

582,0

501,8

101,6

61,8

187,8

50,0%

Žilinský kraj

598,3

341,2

389,7

41,7

47,5

144,9

37,1%

Banskobystrický kraj

650,1

595,6

488,6

51,4

68,6

181,4

104,8%

Prešovský kraj

320,1

226,7

151,2

32,8

44,5

92,9

27,1%

Košický kraj

148,0

151,0

130,1

21,4

10,0

49,5

-30,9%

Slovenská republika

438,8

370,0

336,6

49,8

40,9

128,5

35,4%

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Okres Bratislava I

0,0

0,0

0,0

2676,3

646,8

1793,7

13,9%

Okres Bratislava II

8537,7

4533,9

4604,2

819,9

274,3

1145,7

37,8%

Okres Bratislava III

2953,2

3439,9

2442,7

1094,7

670,0

1482,7

63,6%

Okres Bratislava IV

1423,9

1400,0

1474,9

1093,8

458,5

1275,8

45,0%

Okres Bratislava V

5363,9

5417,0

3949,2

447,2

169,9

1054,7

10,9%

Okres Malacky

1428,6

1440,0

1595,0

719,8

347,1

817,8

35,5%

Okres Pezinok

4282,2

3111,7

2579,5

214,0

0,0

936,1

36,4%

Okres Senec

626,7

1159,7

948,0

1017,5

671,7

1022,5

-49,3%

Bratislavský kraj

3365,8

2824,7

2558,0

905,2

400,7

1176,9

22,4%

Okres Dunajská Streda

3378,3

2374,0

2316,7

419,7

201,4

851,5

-8,8%

Okres Galanta

2765,2

2271,3

2687,7

494,9

479,2

1046,7

17,2%

Okres Hlohovec

3529,9

3049,7

3414,9

719,8

832,0

1371,2

24,2%

Okres Piešťany

4037,3

4119,1

3849,3

1439,8

1068,3

1926,1

50,9%

Okres Senica

4985,9

3113,8

2566,2

671,7

910,5

1289,6

9,0%

Okres Skalica

7480,2

5868,4

3436,3

910,9

726,8

1868,1

76,5%

Okres Trnava

4934,2

3722,7

4288,8

853,7

657,5

1512,0

-5,0%

Trnavský kraj

4217,1

3275,2

3202,4

748,4

635,0

1348,2

15,0%

Okres Bánovce nad Bebravou

4536,8

2510,6

2530,0

1210,9

1105,3

1593,3

23,0%

Okres Ilava

3598,6

2321,2

2696,3

273,3

330,3

766,0

-24,7%

Okres Myjava

2742,4

2057,6

2916,0

1028,1

853,4

1267,3

19,6%

Okres Nové Mesto nad Váhom

2834,9

2692,4

2049,6

668,9

515,3

1038,8

-17,8%

Okres Partizánske

4369,3

4383,5

4699,7

761,6

65,8

1406,6

4,5%

Okres Považská Bystrica

2253,6

2036,7

1913,6

433,3

351,9

752,1

45,6%

Okres Prievidza

3795,1

3197,5

3036,1

730,1

690,5

1289,5

33,0%

Okres Púchov

2695,4

3148,6

2245,4

579,0

332,9

1045,3

31,5%

Okres Trenčín

3816,8

3498,6

2809,4

713,2

399,7

1131,2

28,1%

Trenčiansky kraj

3460,5

2977,3

2754,1

674,6

509,4

1135,0

17,0%

Okres Komárno

5194,2

4183,1

3761,3

570,8

365,6

1006,8

7,3%

Okres Levice

4988,1

4267,4

4170,4

1156,6

701,0

1874,9

47,6%

Okres Nitra

6201,3

4330,6

3979,3

996,5

643,5

1735,2

14,3%

Okres Nové Zámky

3730,8

3073,5

3027,3

559,7

399,3

1160,6

59,3%

Okres Šaľa

6440,4

4455,9

5125,6

967,1

297,0

1647,5

24,5%

Okres Topoľčany

2421,2

1436,0

1368,5

737,0

376,0

859,9

42,6%

Okres Zlaté Moravce

6504,3

4534,2

4623,6

959,6

504,7

1643,7

20,0%

Nitriansky kraj

4832,9

3604,2

3518,6

839,5

484,4

1411,7

29,5%

Okres Bytča

3982,2

2544,5

2681,8

209,2

189,1

1036,2

44,4%

Okres Čadca

2921,3

2141,6

2110,0

313,3

411,7

908,3

53,3%

Okres Dolný Kubín

5086,8

4231,9

4724,4

890,3

745,9

2051,2

53,8%

Okres Kysucké Nové Mesto

4262,8

2003,9

2505,9

338,9

908,0

1113,6

27,2%

Okres Liptovský Mikuláš

5735,8

2947,1

3246,7

459,9

536,1

1071,8

-11,7%

Okres Martin

5970,7

4134,6

3991,5

807,0

498,2

1954,5

23,7%

Okres Námestovo

6504,0

3930,3

4612,7

573,8

1144,1

1900,2

20,6%

Okres Ružomberok

6031,7

4226,0

5123,9

618,2

800,6

1719,6

44,8%

Okres Turčianske Teplice

3052,5

1803,6

1832,5

793,7

870,8

1081,6

37,1%

Okres Tvrdošín

3992,6

2807,3

4574,1

1036,6

585,7

1774,9

45,3%

Okres Žilina

3175,2

2126,8

1943,7

536,9

489,0

972,6

26,9%

Žilinský kraj

4715,6

3078,5

3374,5

567,4

619,0

1382,3

28,6%

Okres Banská Bystrica

6418,4

4500,1

3538,4

1002,7

779,7

1889,3

36,3%

Okres Banská Štiavnica

1912,9

1448,3

1711,5

571,1

913,1

830,1

-3,5%

Okres Brezno

3006,6

2909,0

2412,2

419,7

908,8

1138,1

26,1%

Okres Detva

542,8

918,4

882,0

756,1

932,5

729,1

-10,0%

Okres Krupina

5489,1

4199,9

1887,9

749,8

1271,4

1588,9

73,9%

Okres Lučenec

5153,7

5661,1

3922,7

802,8

1245,1

1818,0

35,2%

Okres Poltár

2173,9

1881,6

2647,3

656,2

844,3

1119,2

-12,6%

Okres Revúca

4243,5

3087,1

2519,9

705,6

911,2

1430,3

33,3%

Okres Rimavská Sobota

5144,8

4279,2

3299,2

797,8

1172,1

1813,4

105,4%

Okres Veľký Krtíš

17537,5

12171,1

11434,8

1217,1

737,8

3877,5

334,1%

Okres Zvolen

4474,8

2875,0

2816,2

903,2

598,2

1400,8

10,1%

Okres Žarnovica

4548,8

3781,8

3442,8

733,8

514,8

1433,1

43,2%

Okres Žiar nad Hronom

3493,4

2972,9

3094,0

521,9

562,0

1080,6

42,7%

Banskobystrický kraj

5113,4

4109,3

3577,9

764,2

853,6

1605,2

56,3%

Okres Bardejov

5199,4

3492,8

3713,6

1042,3

1363,3

1865,4

11,7%

Okres Humenné

2858,3

2903,8

2822,1

508,6

345,1

1077,1

47,7%

Okres Kežmarok

1500,0

756,0

599,4

810,2

754,9

834,4

49,6%

Okres Levoča

1896,1

1955,0

2248,2

659,7

504,7

1179,0

68,4%

Okres Medzilaborce

1453,5

3241,9

2211,3

459,0

512,1

963,2

100,0%

Okres Poprad

1252,6

1064,8

1063,9

597,2

379,5

701,4

30,3%

Okres Prešov

7839,2

3830,9

2968,6

1703,1

721,0

2476,2

-11,8%

Okres Sabinov

8082,6

4610,2

5593,8

721,0

833,7

2872,5

202,7%

Okres Snina

1271,8

1014,5

1522,8

758,9

1432,1

984,9

63,1%

Okres Stará Ľubovňa

3271,2

2385,0

2093,2

506,7

453,9

1137,3

4,9%

Okres Stropkov

2209,3

1405,5

1615,2

398,0

392,3

644,0

55,3%

Okres Svidník

1793,1

1653,0

1338,3

751,7

912,8

982,6

42,1%

Okres Vranov nad Topľou

818,2

746,3

739,0

447,3

505,2

563,7

-13,9%

Prešovský kraj

2780,6

2037,3

2048,7

727,1

763,4

1171,7

24,1%

Okres Gelnica

239,9

472,8

730,5

450,3

453,2

460,2

-42,9%

Okres Košice I

3734,8

2619,6

3259,4

1958,8

577,5

1910,8

25,8%

Okres Košice II

6513,9

4442,9

2674,7

1466,1

557,2

1854,4

-86,8%

Okres Košice III

4022,3

4078,5

4255,3

413,0

384,6

1111,9

43,0%

Okres Košice IV

2678,3

1781,4

1223,7

1042,2

0,0

1020,4

-7,9%

Okres Košice - okolie

3633,5

2531,6

3232,2

589,1

525,9

1259,4

12,7%

Okres Michalovce

1412,7

926,6

1261,4

855,5

813,6

917,6

1,5%

Okres Rožňava

1494,8

1198,6

1214,8

452,6

346,4

668,1

8,6%

Okres Sobrance

2139,6

2480,4

3177,3

497,3

579,8

1047,6

39,4%

Okres Spišská Nová Ves

5166,8

3071,5

3095,6

499,1

522,4

1190,5

9,1%

Okres Trebišov

2120,5

1560,6

1106,4

545,2

408,3

762,3

-15,9%

Košický kraj

2722,9

1962,6

1954,9

784,0

469,6

1074,9

-13,8%

Slovenská republika

3793,7

2907,9

2861,3

757,4

604,9

1306,2

21,6%

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Okres Bratislava I

0,0

0,0

0,0

128,8

0,0

78,0

-12,5%

Okres Bratislava II

0,0

0,0

0,0

47,8

0,0

30,6

14,6%

Okres Bratislava III

571,6

671,2

508,9

43,8

74,4

188,3

3100,0%

Okres Bratislava IV

0,0

16,7

18,9

5,2

0,0

8,2

17,4%

Okres Bratislava V

173,0

82,1

289,0

18,0

0,0

38,4

-19,9%

Okres Malacky

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Pezinok

122,3

0,0

0,0

0,0

0,0

8,9

-80,0%

Okres Senec

0,0

0,0

0,0

30,4

19,2

27,6

-63,6%

Bratislavský kraj

96,2

79,3

106,6

30,1

8,0

37,5

19,7%

Okres Dunajská Streda

609,6

555,0

496,4

56,4

0,0

152,7

7,1%

Okres Galanta

345,7

154,9

135,5

26,6

0,0

69,5

-2,8%

Okres Hlohovec

0,0

196,8

193,3

96,0

128,0

110,8

-4,1%

Okres Piešťany

1630,4

1456,8

1303,3

212,3

123,9

498,4

107,1%

Okres Senica

387,3

291,0

113,2

33,4

45,5

82,7

44,4%

Okres Skalica

0,0

0,0

0,0

15,9

0,0

9,8

41,7%

Okres Trnava

1374,4

875,1

865,3

64,9

48,3

245,3

15,8%

Trnavský kraj

751,4

558,6

512,5

65,8

40,6

180,7

35,8%

Okres Bánovce nad Bebravou

0,0

96,6

63,3

17,3

29,9

29,3

7,1%

Okres Ilava

62,0

110,5

214,0

35,8

16,5

52,0

-65,8%

Okres Myjava

119,2

274,3

514,6

33,7

73,1

93,5

-14,3%

Okres Nové Mesto nad Váhom

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Partizánske

858,3

692,1

763,7

34,6

0,0

179,9

-51,1%

Okres Považská Bystrica

619,7

595,3

625,6

31,2

0,0

141,7

39,0%

Okres Prievidza

509,5

481,7

423,4

35,1

40,3

134,2

115,0%

Okres Púchov

745,5

876,4

762,6

22,5

0,0

204,4

675,0%

Okres Trenčín

349,9

122,8

50,2

16,0

7,1

39,6

71,4%

Trenčiansky kraj

392,4

372,9

359,1

25,8

18,9

97,4

16,0%

Okres Komárno

675,2

810,7

432,3

59,0

54,2

131,9

-14,3%

Okres Levice

444,5

576,7

653,4

284,4

164,9

323,1

230,7%

Okres Nitra

659,4

489,8

333,5

104,1

87,3

183,0

25,3%

Okres Nové Zámky

739,6

823,4

726,1

99,0

41,7

250,2

64,2%

Okres Šaľa

450,4

517,5

482,8

139,6

59,4

192,8

26,0%

Okres Topoľčany

78,1

110,5

81,7

0,0

0,0

18,9

-8,5%

Okres Zlaté Moravce

827,8

1011,2

1014,0

70,8

24,0

227,9

40,6%

Nitriansky kraj

550,4

582,0

501,8

101,6

61,8

187,8

50,0%

Okres Bytča

356,6

203,6

341,3

0,0

0,0

86,7

75,9%

Okres Čadca

425,6

340,5

359,1

0,0

0,0

109,6

124,0%

Okres Dolný Kubín

484,5

391,2

189,0

137,8

124,3

197,5

160,0%

Okres Kysucké Nové Mesto

401,2

194,8

313,2

21,2

26,7

99,2

-31,0%

Okres Liptovský Mikuláš

1633,1

663,1

557,5

35,8

41,9

183,6

10,1%

Okres Martin

56,3

35,5

60,7

32,7

0,0

32,0

-27,7%

Okres Námestovo

479,6

141,0

130,3

63,3

171,6

125,8

86,0%

Okres Ružomberok

1723,3

961,5

1534,1

154,6

185,9

450,8

68,4%

Okres Turčianske Teplice

0,0

66,8

174,5

30,5

0,0

35,9

-53,8%

Okres Tvrdošín

420,3

573,5

641,2

44,4

32,5

200,4

30,7%

Okres Žilina

644,2

319,7

259,2

2,7

0,0

99,8

5,6%

Žilinský kraj

598,3

341,2

389,7

41,7

47,5

144,9

37,1%

Okres Banská Bystrica

244,2

180,9

26,8

52,0

69,3

75,9

398,2%

Okres Banská Štiavnica

797,0

620,7

366,7

78,8

67,6

159,4

-21,6%

Okres Brezno

154,2

230,9

241,2

29,3

31,3

79,8

75,0%

Okres Detva

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Krupina

0,0

0,0

0,0

214,2

586,8

229,5

92,6%

Okres Lučenec

1042,3

1274,7

221,0

0,0

0,0

179,2

39,0%

Okres Poltár

0,0

0,0

0,0

11,1

35,2

11,8

-33,3%

Okres Revúca

97,6

31,5

95,1

0,0

0,0

19,2

-92,5%

Okres Rimavská Sobota

442,9

457,7

520,9

121,2

238,1

235,3

207,1%

Okres Veľký Krtíš

5021,4

4564,2

4004,8

215,6

46,1

1168,9

3525,0%

Okres Zvolen

826,9

379,1

515,6

0,0

82,5

149,9

-0,7%

Okres Žarnovica

0,0

39,8

105,9

23,4

0,0

25,5

-31,4%

Okres Žiar nad Hronom

397,0

167,8

210,3

13,9

0,0

58,8

33,3%

Banskobystrický kraj

650,1

595,6

488,6

51,4

68,6

181,4

104,8%

Okres Bardejov

1448,7

929,8

530,5

76,1

179,4

320,5

9,8%

Okres Humenné

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Kežmarok

0,0

0,0

0,0

26,8

0,0

13,0

-62,2%

Okres Levoča

94,8

83,8

0,0

123,7

168,2

90,7

25,0%

Okres Medzilaborce

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Poprad

205,0

160,5

200,7

30,8

24,5

72,6

37,9%

Okres Prešov

49,9

155,7

172,1

116,3

31,3

107,3

-42,3%

Okres Sabinov

1575,8

987,9

669,3

14,7

0,0

460,3

225,3%

Okres Snina

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Stará Ľubovňa

163,6

171,7

192,8

19,5

0,0

66,6

0,0%

Okres Stropkov

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Svidník

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Vranov nad Topľou

0,0

22,0

0,0

25,6

33,7

21,8

-

Prešovský kraj

320,1

226,7

151,2

32,8

44,5

92,9

27,1%

Okres Gelnica

0,0

78,8

243,5

165,1

100,7

138,9

-61,9%

Okres Košice I

109,8

68,9

79,5

24,7

0,0

29,2

0,0%

Okres Košice II

537,8

611,4

54,6

7,9

0,0

74,1

-84,5%

Okres Košice III

0,0

129,5

96,7

7,0

0,0

20,1

-12,0%

Okres Košice IV

0,0

0,0

0,0

36,2

0,0

18,6

220,0%

Okres Košice - okolie

121,1

263,3

213,4

16,7

0,0

67,3

110,3%

Okres Michalovce

329,6

149,5

221,3

23,1

17,3