Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 16. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 16. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
63
Ambulancie - dospelí (D)
54
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8117
9705
6854
12062
2579
39317
Chorobnosť ARO
3998,0
3024,0
2866,7
688,3
520,5
1282,0
Z nich CHPO
948
1278
843
769
137
3975
Chorobnosť CHPO
466,9
398,2
352,6
43,9
27,6
129,6
Úmrtia
0
0
0
5
0
5
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
30
26
13
47
27
143
Otitídy
117
72
35
37
12
273
Sinusitídy
58
121
91
146
20
436
Komplikácie spolu
205
219
139
230
59
852
%komplikácií z ARO
2,5
2,3
2,0
1,9
2,3
2,2
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4549,5
3191,6
3031,8
832,6
299,8
1187,5
0,9%
Trnavský kraj
5096,7
3635,6
3214,5
696,4
485,6
1351,5
0,2%
Trenčiansky kraj
4043,2
3257,7
3150,5
633,9
554,1
1205,2
6,2%
Nitriansky kraj
4664,9
3545,5
3335,6
773,0
421,5
1370,5
-2,9%
Žilinský kraj
4583,5
3340,5
3410,7
568,6
655,7
1435,8
3,9%
Banskobystrický kraj
4494,3
3755,8
3235,7
660,1
651,2
1393,3
-13,2%
Prešovský kraj
2904,4
2109,0
1933,6
585,5
521,8
1072,7
-8,4%
Košický kraj
3361,8
2188,3
2149,3
720,3
459,7
1117,2
3,9%
Slovenská republika
3998,0
3024,0
2866,7
688,3
520,5
1282,0
-1,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
311,2
377,3
585,9
34,3
7,6
93,3
148,9%
Trnavský kraj
1153,4
841,6
688,0
67,2
11,8
234,7
29,9%
Trenčiansky kraj
411,0
498,9
459,9
25,1
17,6
116,6
19,7%
Nitriansky kraj
522,9
464,0
373,9
66,1
20,5
143,7
-23,5%
Žilinský kraj
399,6
292,4
264,1
45,6
44,8
118,5
-18,2%
Banskobystrický kraj
694,0
539,6
392,8
49,7
58,6
165,7
-8,7%
Prešovský kraj
290,2
236,7
182,6
20,4
22,7
84,9
-8,6%
Košický kraj
232,5
192,8
225,5
32,8
31,0
76,8
55,1%
Slovenská republika
466,9
398,2
352,6
43,9
27,6
129,6
0,9%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1877,5
1541,8
688,9
2599,6
820,2
2020,9
12,7%
Okres Bratislava II
19124,5
13935,2
17415,2
982,5
146,6
1475,5
28,8%
Okres Bratislava III
6430,4
3901,3
3053,4
673,3
356,0
1019,8
-31,2%
Okres Bratislava IV
3044,9
1716,7
1512,8
984,4
255,5
1552,0
21,6%
Okres Bratislava V
5606,2
4826,1
3120,8
487,5
182,4
977,9
-7,3%
Okres Malacky
1795,9
1711,2
2088,7
479,6
180,7
776,3
-5,1%
Okres Pezinok
3425,8
1555,8
1524,2
285,3
76,9
781,0
-16,6%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
865,7
633,3
939,6
-8,1%
Bratislavský kraj
4549,5
3191,6
3031,8
832,6
299,8
1187,5
0,9%
Okres Dunajská Streda
4953,2
3352,9
2637,4
386,6
211,9
1027,4
20,7%
Okres Galanta
3859,8
2460,6
2371,5
615,4
296,6
1115,4
6,6%
Okres Hlohovec
3438,2
3197,2
3267,7
714,7
315,1
1230,6
-10,3%
Okres Piešťany
6010,2
4633,3
4368,1
1032,7
666,9
2035,1
5,7%
Okres Senica
5532,1
3591,9
2415,2
671,7
698,1
1217,3
-5,6%
Okres Skalica
13298,1
9509,0
4550,8
878,7
859,1
1667,0
-10,8%
Okres Trnava
5448,3
4034,8
3931,4
826,1
572,2
1500,0
-0,8%
Trnavský kraj
5096,7
3635,6
3214,5
696,4
485,6
1351,5
0,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
3342,9
1231,2
1043,6
860,0
1092,5
1088,5
-31,7%
Okres Ilava
3120,0
2021,2
2592,4
247,6
403,6
691,2
-9,8%
Okres Myjava
2194,0
2578,9
3361,9
508,8
426,7
914,1
-27,9%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3374,5
3047,7
1688,3
754,9
466,5
1050,0
1,1%
Okres Partizánske
5071,5
4198,9
5052,2
779,0
164,4
1392,6
-1,0%
Okres Považská Bystrica
3974,5
4785,5
4978,1
601,5
519,8
1701,8
126,3%
Okres Prievidza
4905,9
3023,7
2898,8
674,3
708,6
1251,5
-3,0%
Okres Púchov
2141,0
2070,2
1449,8
567,8
489,6
899,3
-14,0%
Okres Trenčín
5725,2
4610,3
3779,3
709,6
591,4
1421,7
25,7%
Trenčiansky kraj
4043,2
3257,7
3150,5
633,9
554,1
1205,2
6,2%
Okres Komárno
4204,3
3525,0
2726,2
526,1
468,2
1107,3
10,0%
Okres Levice
4942,0
2903,6
2775,1
986,4
389,5
1365,9
-27,1%
Okres Nitra
4823,8
4165,0
3947,0
1031,4
587,2
1722,9
-0,7%
Okres Nové Zámky
4538,4
3781,1
3267,5
573,9
333,0
1335,0
15,0%
Okres Šaľa
8692,3
5318,3
5794,2
809,0
282,2
1870,6
13,5%
Okres Topoľčany
1614,2
1325,5
1511,4
615,6
368,6
742,3
-13,7%
Okres Zlaté Moravce
6727,6
4146,4
4254,1
826,5
358,9
1555,0
-5,4%
Nitriansky kraj
4664,9
3545,5
3335,6
773,0
421,5
1370,5
-2,9%
Okres Bytča
3150,1
2374,9
2876,9
203,3
257,3
1040,7
0,4%
Okres Čadca
2407,7
1784,1
2331,4
353,0
955,5
899,2
-1,0%
Okres Dolný Kubín
6631,0
4027,4
4393,7
930,1
808,1
2142,3
4,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
3259,8
2838,9
3680,5
341,5
721,0
1285,9
15,5%
Okres Liptovský Mikuláš
5110,8
3604,5
3451,0
433,2
401,1
1160,7
8,3%
Okres Martin
6440,1
5129,7
3900,4
852,8
498,2
2090,8
7,0%
Okres Námestovo
6287,2
4173,0
4871,3
762,9
1301,4
2682,2
41,2%
Okres Ružomberok
4533,1
4404,9
4448,9
651,0
729,1
1429,9
-16,8%
Okres Turčianske Teplice
4884,0
2605,2
1221,6
580,0
638,6
1027,8
-5,0%
Okres Tvrdošín
4097,7
2173,4
2770,1
1186,2
410,0
1686,9
-5,0%
Okres Žilina
2484,9
1918,3
1851,1
481,5
450,7
853,4
-12,2%
Žilinský kraj
4583,5
3340,5
3410,7
568,6
655,7
1435,8
3,9%
Okres Banská Bystrica
8162,5
5422,3
4685,1
1015,4
503,6
1943,4
2,9%
Okres Banská Štiavnica
1594,0
1241,4
1344,7
482,5
913,1
723,9
-12,8%
Okres Brezno
2863,4
2638,5
2756,8
683,3
1034,1
1363,0
19,8%
Okres Detva
506,6
1265,3
1302,6
756,1
954,7
853,3
17,0%
Okres Krupina
4503,9
4031,9
1651,9
612,1
0,0
1836,1
15,6%
Okres Lučenec
3846,6
4472,1
3630,6
599,4
230,3
1409,3
-22,5%
Okres Poltár
3177,3
3166,6
1720,7
678,5
809,1
1278,2
14,2%
Okres Revúca
3980,1
2998,9
1901,8
469,2
976,3
1242,6
-13,1%
Okres Rimavská Sobota
2589,4
3432,5
2917,2
423,7
476,2
1233,2
-32,0%
Okres Veľký Krtíš
15331,9
7641,3
8130,1
1434,0
855,2
3152,9
-18,7%
Okres Zvolen
5362,5
4123,0
3837,6
662,4
453,8
1247,2
-11,0%
Okres Žarnovica
4768,9
3423,6
2860,2
562,0
441,3
1254,5
-12,5%
Okres Žiar nad Hronom
2724,3
2508,4
2737,3
396,6
651,9
882,5
-18,3%
Banskobystrický kraj
4494,3
3755,8
3235,7
660,1
651,2
1393,3
-13,2%
Okres Bardejov
5570,8
3946,6
4363,9
1169,1
1509,5
2224,9
19,3%
Okres Humenné
2694,4
2560,1
2608,7
571,6
437,3
1031,4
-4,2%
Okres Kežmarok
1595,2
1316,1
1174,8
410,7
335,5
755,6
-9,4%
Okres Levoča
1410,2
1466,3
1238,6
405,4
364,5
711,3
-39,7%
Okres Medzilaborce
2470,9
2161,3
1228,5
357,0
448,1
735,2
-23,7%
Okres Poprad
1389,3
1152,4
1144,2
495,6
320,0
668,2
-4,7%
Okres Prešov
9187,3
5419,4
3700,0
1225,1
390,6
2286,9
-7,6%
Okres Sabinov
9810,9
5179,0
3824,8
784,7
476,4
3185,1
10,9%
Okres Snina
1648,6
1277,6
1716,7
377,6
727,1
703,8
-28,5%
Okres Stará Ľubovňa
3074,9
2041,6
1349,6
557,7
266,6
986,4
-13,3%
Okres Stropkov
1760,6
1775,4
1514,2
357,4
60,4
600,8
-6,7%
Okres Svidník
2005,1
1802,1
1152,4
689,1
727,9
937,3
-4,6%
Okres Vranov nad Topľou
963,0
658,5
846,8
395,4
416,2
528,7
-6,2%
Prešovský kraj
2904,4
2109,0
1933,6
585,5
521,8
1072,7
-8,4%
Okres Gelnica
239,9
630,4
1217,5
175,1
587,5
364,7
-20,8%
Okres Košice I
6653,6
3506,0
3770,5
1480,2
988,1
2258,5
18,2%
Okres Košice II
12270,9
4184,8
4457,8
1669,9
331,3
2123,9
14,5%
Okres Košice III
2681,6
3042,7
3094,8
602,1
494,5
1036,4
-6,8%
Okres Košice IV
2545,2
1378,0
1456,7
804,0
96,7
919,4
-9,9%
Okres Košice - okolie
3848,9
4406,2
2683,4
373,7
484,0
1279,7
1,6%
Okres Michalovce
2834,9
1548,4
1859,0
806,8
635,0
1088,3
18,6%
Okres Rožňava
1494,8
758,6
1077,2
353,6
488,5
559,9
-16,2%
Okres Sobrance
3783,8
2778,0
2073,6
191,3
253,7
946,1
-9,7%
Okres Spišská Nová Ves
6997,7
4708,5
4411,2
556,8
681,1
1378,5
15,8%
Okres Trebišov
1997,7
1545,7
1581,8
517,6
370,9
784,6
2,9%
Košický kraj
3361,8
2188,3
2149,3
720,3
459,7
1117,2
3,9%
Slovenská republika
3998,0
3024,0
2866,7
688,3
520,5
1282,0
-1,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
175,6
0,0
101,7
30,4%
Okres Bratislava II
5464,1
5720,8
10306,9
90,4
0,0
394,1
1186,2%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
16,4
0,0
10,5
-94,4%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
75,6
0,0
0,0
12,6
53,3%
Okres Bratislava V
51,9
246,2
57,8
11,5
0,0
24,2
-36,8%
Okres Malacky
40,8
168,3
0,0
0,0
0,0
21,1
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
15,2
86,4
34,5
25,0%
Bratislavský kraj
311,2
377,3
585,9
34,3
7,6
93,3
148,9%
Okres Dunajská Streda
1357,4
1069,5
756,3
48,3
0,0
252,3
65,3%
Okres Galanta
432,1
258,1
271,0
25,4
0,0
92,6
33,3%
Okres Hlohovec
57,3
245,9
414,2
29,5
0,0
75,4
-31,9%
Okres Piešťany
1982,1
1303,1
1223,1
235,9
76,2
558,1
12,0%
Okres Senica
1051,1
665,2
301,9
54,2
15,2
155,1
87,5%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
63,1
0,0
54,6
457,1%
Okres Trnava
1556,7
1229,7
942,2
75,6
12,7
300,9
22,7%
Trnavský kraj
1153,4
841,6
688,0
67,2
11,8
234,7
29,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Ilava
0,0
379,0
587,0
28,6
17,5
88,0
69,1%
Okres Myjava
95,4
274,3
480,3
7,4
0,0
61,5
-34,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
1248,4
876,7
939,9
0,0
0,0
184,0
2,3%
Okres Považská Bystrica
573,6
706,4
722,6
58,6
0,0
223,5
57,8%
Okres Prievidza
456,8
405,5
382,9
45,7
39,4
120,3
-10,4%
Okres Púchov
713,7
1035,1
527,2
11,2
19,6
227,8
11,4%
Okres Trenčín
169,6
300,1
267,6
13,0
20,4
59,5
50,4%
Trenčiansky kraj
411,0
498,9
459,9
25,1
17,6
116,6
19,7%
Okres Komárno
757,7
763,0
366,2
54,4
28,0
167,5
27,0%
Okres Levice
563,0
511,3
292,1
132,4
25,4
178,5
-44,7%
Okres Nitra
395,4
363,2
365,5
57,0
33,2
130,1
-28,9%
Okres Nové Zámky
888,6
721,1
748,6
102,3
25,1
257,0
2,7%
Okres Šaľa
585,5
517,5
334,3
71,0
14,1
145,4
-24,6%
Okres Topoľčany
78,1
63,1
20,4
4,4
0,0
13,5
-28,6%
Okres Zlaté Moravce
105,1
87,0
72,1
33,6
0,0
38,0
-83,3%
Nitriansky kraj
522,9
464,0
373,9
66,1
20,5
143,7
-23,5%
Okres Bytča
118,9
169,6
243,8
0,0
0,0
59,8
-31,1%
Okres Čadca
386,0
323,4
156,4
6,3
0,0
79,3
-27,6%
Okres Dolný Kubín
0,0
133,4
70,9
198,7
217,6
148,1
-25,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
351,1
445,3
783,1
15,9
0,0
176,4
77,8%
Okres Liptovský Mikuláš
1176,6
680,1
514,6
43,0
10,8
186,1
1,3%
Okres Martin
131,4
106,6
30,4
32,7
45,3
50,0
56,2%
Okres Námestovo
415,0
183,0
234,5
19,6
66,7
132,7
5,5%
Okres Ružomberok
524,5
469,6
521,6
130,2
151,9
210,2
-53,4%
Okres Turčianske Teplice
0,0
66,8
87,3
61,1
29,0
53,8
50,0%
Okres Tvrdošín
693,5
579,6
615,6
93,3
0,0
282,2
40,8%
Okres Žilina
414,2
194,6
148,1
0,0
0,0
59,1
-40,8%
Žilinský kraj
399,6
292,4
264,1
45,6
44,8
118,5
-18,2%
Okres Banská Bystrica
352,7
359,3
116,2
79,8
48,7
115,1
51,7%
Okres Banská Štiavnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Brezno
495,6
560,7
387,7
0,0
0,0
159,6
100,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
42,0
66,6
36,1
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
744,5
1071,2
710,3
21,4
0,0
236,4
31,9%
Okres Poltár
501,7
367,1
0,0
0,0
35,2
88,4
650,0%
Okres Revúca
663,4
756,0
456,4
101,0
412,2
298,9
1454,5%
Okres Rimavská Sobota
0,0
0,0
0,0
29,8
86,6
27,5
-88,3%
Okres Veľký Krtíš
6937,9
2974,1
3011,1
341,4
75,5
1092,8
-6,5%
Okres Zvolen
547,2
568,7
446,2
0,0
0,0
83,8
-44,1%
Okres Žarnovica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žiar nad Hronom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Banskobystrický kraj
694,0
539,6
392,8
49,7
58,6
165,7
-8,7%
Okres Bardejov
1552,2
1085,6
751,8
97,1
167,7
434,9
35,7%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
121,2
27,1
62,9
8,9
0,0
28,9
121,6%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
48,1
56,1
32,0
-64,7%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
205,0
204,2
140,5
12,9
0,0
60,4
-16,7%
Okres Prešov
149,8
467,2
301,2
46,0
0,0
111,8
4,2%
Okres Sabinov
1220,0
1077,7
1147,4
78,5
0,0
569,7
23,8%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
65,4
95,4
82,6
4,5
0,0
28,0
-58,0%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
14,7
29,0
12,5
-42,9%
Prešovský kraj
290,2
236,7
182,6
20,4
22,7
84,9
-8,6%
Okres Gelnica
0,0
0,0
243,5
125,1
503,6
182,4
31,3%
Okres Košice I
62,8
39,4
181,7
47,7
223,1
87,6
200,0%
Okres Košice II
697,2
285,3
955,2
70,6
0,0
127,8
72,5%
Okres Košice III
83,8
194,2
0,0
112,0
109,9
110,7
450,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice - okolie
148,0
371,3
186,3
22,8
0,0
80,2
19,1%
Okres Michalovce
494,5
439,4
433,8
45,5
15,5
148,0
65,7%
Okres Rožňava
51,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7
-72,9%
Okres Sobrance
1351,4
694,5
334,4
12,8
0,0
219,3
3081,8%
Okres Spišská Nová Ves
451,5
151,9
619,1
4,9
0,0
63,6
-5,3%
Okres Trebišov
105,1
137,0
145,1
15,6
19,5
44,6
15,5%
Košický kraj
232,5
192,8
225,5
32,8
31,0
76,8
55,1%
Slovenská republika
466,9
398,2
352,6
43,9
27,6
129,6
0,9%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.