Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 17. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 17. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
61
Ambulancie - dospelí (D)
50
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
7608
9628
6603
12281
2386
38506
Chorobnosť ARO
3825,1
3062,3
2819,1
745,3
512,1
1315,5
Z nich CHPO
803
1149
790
773
131
3646
Chorobnosť CHPO
403,7
365,5
337,3
46,9
28,1
124,6
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
47
33
13
66
23
182
Otitídy
115
79
24
33
5
256
Sinusitídy
54
146
98
159
26
483
Komplikácie spolu
216
258
135
258
54
921
%komplikácií z ARO
2,8
2,7
2,0
2,1
2,3
2,4
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
2727,1
2231,0
1843,6
903,5
436,5
1075,9
-9,4%
Trnavský kraj
4612,1
3585,9
3245,6
767,2
515,0
1392,2
3,0%
Trenčiansky kraj
4095,7
3318,0
2756,7
690,2
399,5
1245,1
3,3%
Nitriansky kraj
5019,4
3794,6
3373,4
864,1
465,9
1491,5
8,8%
Žilinský kraj
4639,9
3202,4
3293,3
581,7
582,3
1409,1
-1,9%
Banskobystrický kraj
4426,4
4136,0
3389,7
668,1
601,6
1429,2
2,6%
Prešovský kraj
2562,1
2093,8
1975,6
595,6
537,0
1039,2
-3,1%
Košický kraj
3154,5
2310,2
2337,1
841,0
444,4
1197,2
7,2%
Slovenská republika
3825,1
3062,3
2819,1
745,3
512,1
1315,5
2,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
41,0
76,1
52,1
34,7
13,3
35,2
-62,3%
Trnavský kraj
765,2
585,7
554,9
97,7
30,1
204,8
-12,7%
Trenčiansky kraj
448,0
474,4
436,2
29,8
10,2
126,8
8,7%
Nitriansky kraj
575,1
524,1
413,7
82,1
33,0
168,9
17,5%
Žilinský kraj
397,5
294,5
366,2
32,7
30,6
118,6
0,1%
Banskobystrický kraj
742,7
594,4
482,5
40,8
64,7
175,7
6,1%
Prešovský kraj
192,2
213,3
135,1
23,4
17,9
68,9
-18,9%
Košický kraj
159,3
138,7
193,8
19,1
13,5
52,7
-31,4%
Slovenská republika
403,7
365,5
337,3
46,9
28,1
124,6
-3,9%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
2427,0
857,8
1699,3
-15,9%
Okres Bratislava II
6659,4
4107,2
3376,4
864,3
113,9
1086,1
-26,4%
Okres Bratislava III
-
-
-
-
-
-
-
Okres Bratislava IV
1161,0
866,7
756,4
1091,2
171,9
1082,9
-30,2%
Okres Bratislava V
3997,0
4333,6
2542,9
454,4
130,0
832,0
-14,9%
Okres Malacky
1200,0
1413,8
1541,9
719,8
284,0
812,4
4,7%
Okres Pezinok
4282,2
2928,6
3048,5
142,6
0,0
1069,8
37,0%
Okres Senec
501,4
0,0
0,0
1025,1
1986,3
1265,1
34,6%
Bratislavský kraj
2727,1
2231,0
1843,6
903,5
436,5
1075,9
-9,4%
Okres Dunajská Streda
5258,0
3769,1
3506,1
681,5
540,1
1410,1
37,2%
Okres Galanta
2106,3
2348,7
1908,5
688,4
342,3
939,8
-15,7%
Okres Hlohovec
4345,5
2500,4
3006,9
723,9
402,3
1151,8
-6,4%
Okres Piešťany
4974,9
3705,7
3851,6
1049,7
330,3
1624,2
-20,2%
Okres Senica
4066,1
2735,5
1685,6
769,5
1115,4
1273,1
4,6%
Okres Skalica
6752,9
6656,3
3210,0
827,2
645,2
1732,9
4,0%
Okres Trnava
5000,8
3919,5
4662,4
744,6
449,1
1536,1
2,4%
Trnavský kraj
4612,1
3585,9
3245,6
767,2
515,0
1392,2
3,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
6494,7
5446,1
4554,1
888,0
199,2
1891,0
73,7%
Okres Ilava
3871,6
3654,9
2990,2
358,5
280,7
1199,1
73,5%
Okres Myjava
3020,7
1188,8
2172,7
328,7
121,9
542,8
-40,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4032,9
2997,7
1813,4
827,5
421,2
1227,0
16,9%
Okres Partizánske
4291,3
4152,8
4161,2
854,0
219,2
1427,7
2,5%
Okres Považská Bystrica
3966,3
3058,2
2914,6
580,7
201,6
1182,1
-30,5%
Okres Prievidza
4826,4
3707,3
3104,0
858,6
742,3
1452,9
16,1%
Okres Púchov
2364,1
2322,7
1977,1
757,4
300,9
1094,8
21,7%
Okres Trenčín
4103,1
2823,4
1530,1
579,4
305,9
999,6
-29,7%
Trenčiansky kraj
4095,7
3318,0
2756,7
690,2
399,5
1245,1
3,3%
Okres Komárno
3568,7
2746,8
2705,9
630,8
381,3
1102,4
-0,4%
Okres Levice
4815,3
4642,2
3017,3
1282,3
406,5
1773,2
29,8%
Okres Nitra
6800,8
4754,3
4677,9
922,7
585,8
1788,0
3,8%
Okres Nové Zámky
5445,5
4084,0
3549,1
750,1
408,8
1668,4
25,0%
Okres Šaľa
5539,6
4283,4
3231,4
642,6
464,8
1341,5
-28,3%
Okres Topoľčany
1640,2
1278,2
1695,3
737,0
442,3
839,7
13,1%
Okres Zlaté Moravce
6527,9
4044,9
3374,4
843,2
384,6
1526,9
-1,8%
Nitriansky kraj
5019,4
3794,6
3373,4
864,1
465,9
1491,5
8,8%
Okres Bytča
2526,0
2374,9
1747,3
294,8
367,6
990,5
-4,8%
Okres Čadca
2747,2
1954,9
2304,5
357,7
665,9
934,9
4,0%
Okres Dolný Kubín
5858,9
4000,7
4996,1
751,6
723,3
1861,6
-13,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
3109,3
2671,9
3132,3
444,8
691,0
1242,8
-3,4%
Okres Liptovský Mikuláš
5846,2
3808,6
4026,2
591,9
455,3
1362,8
17,4%
Okres Martin
6928,3
4762,5
3263,0
672,8
458,9
1987,0
-5,0%
Okres Námestovo
5762,8
3806,9
4690,9
646,0
862,5
2020,4
-24,7%
Okres Ružomberok
6437,0
4004,4
5132,3
574,9
578,7
1589,7
11,2%
Okres Turčianske Teplice
3174,6
2271,2
1308,9
569,8
493,5
884,4
-14,0%
Okres Tvrdošín
3703,7
1947,0
3270,3
1144,0
1317,7
1662,4
-1,5%
Okres Žilina
2078,0
1831,4
1514,5
579,8
394,8
845,3
-0,9%
Žilinský kraj
4639,9
3202,4
3293,3
581,7
582,3
1409,1
-1,9%
Okres Banská Bystrica
4405,2
4367,7
3534,6
1096,6
509,8
1614,2
-16,9%
Okres Banská Štiavnica
2125,4
1655,2
1793,0
492,3
879,3
848,7
17,2%
Okres Brezno
2457,3
2539,6
2487,6
1005,4
626,7
1395,6
2,4%
Okres Detva
1085,6
1142,9
1248,3
438,8
384,8
596,6
-30,1%
Okres Krupina
4316,2
1792,0
1415,9
765,1
782,4
1225,7
-33,2%
Okres Lučenec
3970,7
3749,1
2999,2
456,0
297,6
1270,7
-9,8%
Okres Poltár
3093,6
3074,8
860,4
462,7
619,1
964,3
-24,6%
Okres Revúca
6373,4
6972,1
3296,4
534,5
1366,8
1803,2
45,1%
Okres Rimavská Sobota
2725,7
4812,0
3889,6
579,8
773,8
1520,8
23,3%
Okres Veľký Krtíš
14818,0
8281,9
9214,1
1567,2
614,8
3506,7
11,2%
Okres Zvolen
6653,9
5402,5
4069,6
844,8
340,3
1598,4
28,2%
Okres Žarnovica
4915,6
4219,7
3336,9
493,3
274,6
1224,2
-2,4%
Okres Žiar nad Hronom
2818,6
2901,0
3094,0
427,9
539,5
977,8
10,8%
Banskobystrický kraj
4426,4
4136,0
3389,7
668,1
601,6
1429,2
2,6%
Okres Bardejov
4411,0
3446,2
3407,1
996,9
1317,8
1771,3
-20,4%
Okres Humenné
2362,5
2472,3
1722,3
379,7
160,5
777,7
-24,6%
Okres Kežmarok
778,9
969,2
1348,6
678,5
279,6
751,7
-0,5%
Okres Levoča
1848,7
2066,8
2539,7
352,2
701,0
1003,0
41,0%
Okres Medzilaborce
1744,2
2161,3
3071,3
312,4
261,4
751,8
2,2%
Okres Poprad
1357,0
948,1
1130,8
492,4
332,8
632,9
-5,3%
Okres Prešov
8927,7
5419,4
4130,3
1766,4
599,5
2872,0
25,6%
Okres Sabinov
12962,6
9025,9
8175,6
517,9
381,1
3476,5
9,1%
Okres Snina
1642,7
1550,0
1894,2
446,4
1078,5
846,8
20,3%
Okres Stará Ľubovňa
2649,7
1974,8
1735,2
589,2
171,4
1009,2
2,3%
Okres Stropkov
994,2
976,5
1211,4
414,2
60,4
516,0
-14,1%
Okres Svidník
2005,1
1802,1
1040,9
638,4
707,4
893,8
-4,6%
Okres Vranov nad Topľou
1044,6
797,8
833,8
356,1
343,0
509,2
-3,7%
Prešovský kraj
2562,1
2093,8
1975,6
595,6
537,0
1039,2
-3,1%
Okres Gelnica
719,7
1103,2
3165,6
337,7
377,7
709,2
94,4%
Okres Košice I
6444,4
2941,3
3285,9
2678,6
225,4
2540,8
12,5%
Okres Košice II
8008,0
3342,4
2620,1
1671,1
376,5
1955,9
-7,9%
Okres Košice III
3735,0
3884,3
3150,0
336,0
54,9
955,9
-7,8%
Okres Košice IV
2561,9
1173,1
1155,7
632,1
112,8
765,3
-16,8%
Okres Košice - okolie
2701,6
2673,4
2683,4
668,5
739,5
1205,6
-5,8%
Okres Michalovce
2966,8
2484,7
2865,9
850,9
571,3
1268,0
16,5%
Okres Rožňava
1829,9
1729,6
1260,6
335,8
315,7
667,2
19,1%
Okres Sobrance
2702,7
2645,7
2898,6
133,9
163,1
601,5
-36,4%
Okres Spišská Nová Ves
5839,0
3888,3
5819,7
592,7
1041,3
1733,5
25,8%
Okres Trebišov
2194,2
1919,1
1756,6
744,3
503,6
1011,0
28,9%
Košický kraj
3154,5
2310,2
2337,1
841,0
444,4
1197,2
7,2%
Slovenská republika
3825,1
3062,3
2819,1
745,3
512,1
1315,5
2,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
108,5
30,6
73,9
-27,4%
Okres Bratislava II
341,5
513,4
355,4
42,7
0,0
71,8
-81,8%
Okres Bratislava III
-
-
-
-
-
-
-
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
7,7
0,0
3,7
-70,6%
Okres Bratislava V
0,0
98,5
57,8
28,4
0,0
31,3
28,9%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
38,0
86,4
49,1
42,2%
Bratislavský kraj
41,0
76,1
52,1
34,7
13,3
35,2
-62,3%
Okres Dunajská Streda
1371,6
971,2
899,8
315,1
99,5
442,0
75,2%
Okres Galanta
93,6
167,8
110,1
41,2
0,0
52,7
-43,1%
Okres Hlohovec
0,0
123,0
0,0
87,8
54,9
75,4
0,0%
Okres Piešťany
1630,4
1244,2
1403,5
154,7
0,0
433,9
-22,3%
Okres Senica
161,4
194,0
176,1
27,9
40,6
70,1
-54,8%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
27,2
0,0
17,9
-67,2%
Okres Trnava
1245,3
935,1
812,3
58,5
28,5
263,6
-12,4%
Trnavský kraj
765,2
585,7
554,9
97,7
30,1
204,8
-12,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
95,5
0,0
0,0
23,1
0,0
18,7
-
Okres Ilava
463,3
923,6
1027,2
17,9
0,0
248,4
182,4%
Okres Myjava
0,0
91,4
343,1
16,9
0,0
34,3
-44,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
975,3
692,1
636,4
0,0
0,0
156,7
-14,8%
Okres Považská Bystrica
585,9
651,7
559,4
58,6
0,0
188,5
-15,7%
Okres Prievidza
715,0
521,3
464,9
44,5
29,5
149,6
24,4%
Okres Púchov
490,7
530,2
263,6
13,3
0,0
138,5
-39,2%
Okres Trenčín
31,8
81,8
0,0
32,6
10,2
29,8
-49,8%
Trenčiansky kraj
448,0
474,4
436,2
29,8
10,2
126,8
8,7%
Okres Komárno
244,4
320,5
264,5
40,4
0,0
88,3
-47,3%
Okres Levice
370,4
605,5
384,4
176,5
50,8
220,2
23,3%
Okres Nitra
540,4
427,8
344,6
66,0
49,9
140,9
8,3%
Okres Nové Zámky
1334,5
1054,5
895,9
156,2
56,1
399,7
55,5%
Okres Šaľa
495,4
431,2
222,9
81,7
53,1
137,2
-5,6%
Okres Topoľčany
78,1
78,9
81,7
13,2
0,0
24,3
80,0%
Okres Zlaté Moravce
425,7
339,2
259,6
42,0
0,0
97,3
156,0%
Nitriansky kraj
575,1
524,1
413,7
82,1
33,0
168,9
17,5%
Okres Bytča
99,1
141,4
121,9
0,0
0,0
45,6
-23,6%
Okres Čadca
445,0
241,6
314,3
2,6
0,0
92,9
17,1%
Okres Dolný Kubín
227,1
240,0
460,6
86,7
135,6
153,5
3,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
351,1
334,0
1018,0
23,8
0,0
188,2
6,7%
Okres Liptovský Mikuláš
1029,5
838,8
666,0
46,3
10,8
204,1
9,7%
Okres Martin
93,9
11,8
45,5
0,0
0,0
14,8
-70,5%
Okres Námestovo
318,8
288,4
319,8
4,0
20,5
109,6
-17,5%
Okres Ružomberok
1089,9
731,8
808,9
118,4
138,9
289,8
37,8%
Okres Turčianske Teplice
0,0
133,6
87,3
30,5
0,0
35,9
-33,3%
Okres Tvrdošín
394,0
317,0
513,0
66,6
0,0
159,5
-43,5%
Okres Žilina
195,6
132,9
98,3
3,0
0,0
37,5
-36,4%
Žilinský kraj
397,5
294,5
366,2
32,7
30,6
118,6
0,1%
Okres Banská Bystrica
323,9
462,0
49,8
0,0
0,0
59,0
-48,7%
Okres Banská Štiavnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Brezno
530,0
461,7
301,5
0,0
0,0
148,9
-6,7%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
1447,7
990,8
749,8
12,8
21,3
300,9
27,3%
Okres Poltár
334,4
321,2
0,0
0,0
28,1
60,6
-31,4%
Okres Revúca
1365,7
1470,0
1014,3
89,1
499,0
422,9
41,5%
Okres Rimavská Sobota
155,8
209,2
119,1
54,7
158,7
101,0
266,7%
Okres Veľký Krtíš
5738,8
3019,9
3854,3
426,6
92,2
1239,4
13,4%
Okres Zvolen
175,1
682,4
357,0
27,0
0,0
99,9
19,3%
Okres Žarnovica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žiar nad Hronom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Banskobystrický kraj
742,7
594,4
482,5
40,8
64,7
175,7
6,1%
Okres Bardejov
1109,5
1056,6
466,7
115,6
76,2
310,5
-28,6%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
57,7
38,8
0,0
35,7
28,0
33,6
16,3%
Okres Levoča
0,0
27,9
0,0
8,6
140,2
25,6
-20,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
222,1
221,2
239,2
0,0
0,0
62,2
2,9%
Okres Prešov
59,9
186,9
309,8
18,7
0,0
69,3
-38,0%
Okres Sabinov
1143,8
1616,6
1004,0
58,9
0,0
453,2
-20,5%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
29,4
51,5
123,9
13,5
0,0
29,2
4,3%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
10,6
0,0
6,2
-50,0%
Prešovský kraj
192,2
213,3
135,1
23,4
17,9
68,9
-18,9%
Okres Gelnica
239,9
157,6
487,0
337,7
377,7
324,2
77,8%
Okres Košice I
219,7
183,8
212,0
15,0
0,0
56,9
-35,0%
Okres Košice II
298,8
163,0
163,8
35,5
45,2
65,8
-48,5%
Okres Košice III
71,8
55,5
165,8
0,0
0,0
18,3
-83,5%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
0,0
0,0
0,0
12,5
0,0
7,9
-90,1%
Okres Michalovce
206,0
209,2
193,6
27,7
0,0
66,4
-55,1%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Sobrance
600,6
578,8
780,4
0,0
0,0
112,8
-48,6%
Okres Spišská Nová Ves
541,8
283,5
742,9
13,3
28,1
130,1
104,5%
Okres Trebišov
188,1
214,4
242,3
20,5
7,0
67,3
50,9%
Košický kraj
159,3
138,7
193,8
19,1
13,5
52,7
-31,4%
Slovenská republika
403,7
365,5
337,3
46,9
28,1
124,6
-3,9%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.