Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 18. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 18. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
60
Ambulancie - dospelí (D)
51
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
7832
10010
6639
11671
2224
38376
Chorobnosť ARO
4007,7
3240,3
2884,8
698,0
470,4
1308,0
Z nich CHPO
805
1142
786
612
88
3433
Chorobnosť CHPO
411,9
369,7
341,5
36,6
18,6
117,0
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
41
53
17
47
15
173
Otitídy
122
79
20
20
2
243
Sinusitídy
61
144
132
110
10
457
Komplikácie spolu
224
276
169
177
27
873
%komplikácií z ARO
2,9
2,8
2,5
1,5
1,2
2,3
 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4485,4
3366,2
2282,9
805,5
307,3
1183,8
10,0%
Trnavský kraj
5125,2
3845,5
3056,5
764,4
516,0
1421,5
2,1%
Trenčiansky kraj
3952,3
3487,1
3088,2
671,3
405,2
1214,9
-2,4%
Nitriansky kraj
5396,3
4032,1
3389,0
802,3
462,3
1483,8
-0,5%
Žilinský kraj
4479,5
3295,0
3422,8
493,8
520,8
1341,3
-4,8%
Banskobystrický kraj
4258,8
4193,8
3696,8
642,6
478,7
1451,8
1,6%
Prešovský kraj
2391,8
1913,2
1820,1
571,7
529,9
980,2
-5,7%
Košický kraj
3737,8
2858,9
2438,9
788,6
411,2
1283,7
7,2%
Slovenská republika
4007,7
3240,3
2884,8
698,0
470,4
1308,0
-0,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
68,3
91,5
52,1
27,6
2,6
31,1
-11,4%
Trnavský kraj
772,1
618,3
462,3
51,3
30,6
171,6
-16,2%
Trenčiansky kraj
363,7
416,8
349,6
19,2
9,4
94,5
-25,5%
Nitriansky kraj
632,2
572,8
504,7
73,3
27,1
174,9
3,5%
Žilinský kraj
421,4
308,2
359,6
29,3
22,0
115,7
-2,5%
Banskobystrický kraj
589,8
559,6
651,0
27,7
9,2
165,9
-5,6%
Prešovský kraj
231,4
212,6
116,5
27,5
19,9
73,7
7,0%
Košický kraj
271,8
165,6
184,1
17,8
16,1
64,0
21,4%
Slovenská republika
411,9
369,7
341,5
36,6
18,6
117,0
-6,1%
 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1251,7
1713,1
1148,1
2589,7
674,0
2004,3
17,9%
Okres Bratislava II
10928,3
6784,2
3065,4
767,4
222,7
1679,4
54,6%
Okres Bratislava III
2572,2
3020,4
2137,4
929,0
335,0
994,3
-
Okres Bratislava IV
2081,1
1972,2
1638,8
910,1
353,7
1204,3
11,2%
Okres Bratislava V
4619,9
3594,9
2022,7
335,0
154,0
750,0
-9,9%
Okres Malacky
1333,3
1505,5
1417,8
696,5
441,8
835,6
2,9%
Okres Pezinok
5138,7
3599,8
3986,5
214,0
115,4
1444,2
35,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
956,8
268,7
863,1
-31,8%
Bratislavský kraj
4485,4
3366,2
2282,9
805,5
307,3
1183,8
10,0%
Okres Dunajská Streda
5080,2
4599,0
3482,0
544,0
563,8
1407,3
-0,2%
Okres Galanta
3526,1
2684,2
2446,8
583,7
239,6
1041,3
10,8%
Okres Hlohovec
6618,5
2582,4
966,5
712,0
442,2
1101,5
-4,4%
Okres Piešťany
5797,1
4571,2
3677,5
963,3
510,9
1688,2
3,9%
Okres Senica
5324,7
3608,5
2113,3
695,1
608,4
1313,6
3,2%
Okres Skalica
6649,0
5261,6
3372,5
926,3
862,6
1884,4
8,7%
Okres Trnava
5116,6
3972,0
3829,3
888,5
510,8
1548,0
0,8%
Trnavský kraj
5125,2
3845,5
3056,5
764,4
516,0
1421,5
2,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
6049,0
4973,0
6261,9
961,8
525,8
1877,4
-0,7%
Okres Ilava
3226,3
2652,8
2625,0
280,9
368,5
719,3
-40,0%
Okres Myjava
2504,0
2949,2
3173,2
324,4
256,0
747,5
37,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3035,0
3153,8
2110,4
1064,4
318,2
1323,6
7,9%
Okres Partizánske
4569,9
3922,1
4028,3
692,4
182,6
1378,4
-3,5%
Okres Považská Bystrica
2974,8
4211,2
3974,5
550,4
161,3
1234,6
4,4%
Okres Prievidza
4171,0
3243,9
2652,7
715,1
613,0
1223,7
-15,8%
Okres Púchov
2051,8
1666,3
1416,9
749,0
530,4
951,6
-13,1%
Okres Trenčín
6679,4
4971,7
3424,0
690,4
353,3
1380,3
38,1%
Trenčiansky kraj
3952,3
3487,1
3088,2
671,3
405,2
1214,9
-2,4%
Okres Komárno
5704,2
4575,2
2955,6
741,4
581,5
1463,8
32,8%
Okres Levice
7585,1
4991,4
4483,2
814,8
474,2
2020,9
14,0%
Okres Nitra
6471,3
5101,3
4448,2
976,9
563,4
1821,8
1,9%
Okres Nové Zámky
4379,2
3666,9
2501,0
681,4
351,3
1264,6
-24,2%
Okres Šaľa
5044,2
3756,4
3796,7
661,3
344,6
1301,3
-3,0%
Okres Topoľčany
2733,7
1499,1
1736,1
761,3
457,1
935,7
11,4%
Okres Zlaté Moravce
6307,2
4175,4
3713,3
700,6
371,8
1425,9
-6,6%
Nitriansky kraj
5396,3
4032,1
3389,0
802,3
462,3
1483,8
-0,5%
Okres Bytča
2179,3
2035,6
2153,6
207,4
44,1
931,2
-6,0%
Okres Čadca
2471,0
2063,5
2369,3
333,2
453,0
871,1
-6,8%
Okres Dolný Kubín
4768,9
3654,0
5563,0
794,9
808,1
1994,2
7,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
5090,3
2727,5
2558,1
452,7
570,8
1272,7
2,4%
Okres Liptovský Mikuláš
4023,1
2750,6
3017,1
515,3
552,9
1048,6
-23,1%
Okres Martin
5276,0
4110,9
3172,0
649,0
485,4
1752,3
-11,8%
Okres Námestovo
6253,3
4441,4
5053,4
683,9
1008,5
2503,4
23,9%
Okres Ružomberok
7159,8
4844,6
4909,1
436,7
571,2
1512,2
-4,9%
Okres Turčianske Teplice
3785,1
1803,6
1919,7
437,5
522,5
842,5
-4,7%
Okres Tvrdošín
3546,1
2535,7
3526,8
583,1
292,8
1495,2
-10,1%
Okres Žilina
2702,5
2577,9
2059,8
450,4
379,2
819,6
-3,0%
Žilinský kraj
4479,5
3295,0
3422,8
493,8
520,8
1341,3
-4,8%
Okres Banská Bystrica
5555,1
3086,8
3005,6
1121,6
397,7
1579,5
-2,2%
Okres Banská Štiavnica
3081,8
2620,7
2282,0
384,0
439,6
878,6
3,5%
Okres Brezno
2505,5
3174,5
2977,6
1107,0
921,3
1683,9
20,7%
Okres Detva
1013,3
1224,5
1194,0
1106,2
532,9
908,5
52,3%
Okres Krupina
1126,0
168,0
0,0
632,5
1173,6
715,0
-41,7%
Okres Lučenec
5020,0
4340,3
3450,9
481,7
182,2
1425,1
12,1%
Okres Poltár
3344,5
3304,3
1456,0
409,3
619,1
1019,9
5,8%
Okres Revúca
4292,3
4956,1
6043,5
308,8
455,6
1621,4
-10,1%
Okres Rimavská Sobota
2453,2
3844,4
3241,3
465,4
389,6
1369,2
-10,0%
Okres Veľký Krtíš
14089,9
10623,0
11522,6
1258,9
668,6
3197,7
-8,8%
Okres Zvolen
5340,6
4777,0
3427,0
961,2
605,0
1605,6
0,4%
Okres Žarnovica
4989,0
4816,9
4131,4
380,9
333,4
1283,7
4,9%
Okres Žiar nad Hronom
2739,2
3212,7
2403,1
407,1
393,4
912,8
-6,7%
Banskobystrický kraj
4258,8
4193,8
3696,8
642,6
478,7
1451,8
1,6%
Okres Bardejov
5764,1
3738,8
3547,1
790,2
833,5
1628,5
-8,1%
Okres Humenné
1393,5
2009,6
1959,8
523,5
289,9
794,6
2,2%
Okres Kežmarok
987,2
799,0
1142,1
285,7
55,9
532,4
-29,2%
Okres Levoča
774,2
977,5
1602,9
422,1
440,7
645,1
-35,7%
Okres Medzilaborce
2180,2
1496,3
1965,6
223,1
224,0
578,3
-23,1%
Okres Poprad
1318,9
1086,0
806,6
498,7
697,8
667,7
5,5%
Okres Prešov
6590,9
3588,0
2787,9
2292,9
376,2
2645,1
-7,9%
Okres Sabinov
7276,5
5157,6
4221,0
529,7
595,5
2738,4
-21,2%
Okres Snina
1271,8
1324,5
1411,4
391,8
884,0
699,8
-17,4%
Okres Stará Ľubovňa
2569,4
2232,4
1960,5
602,7
380,9
1118,7
10,8%
Okres Stropkov
724,9
610,3
908,5
529,1
0,0
495,8
-3,9%
Okres Svidník
2982,0
2800,1
2379,2
650,8
794,9
1198,0
34,0%
Okres Vranov nad Topľou
799,7
699,7
831,4
311,3
395,0
462,9
-9,1%
Prešovský kraj
2391,8
1913,2
1820,1
571,7
529,9
980,2
-5,7%
Okres Gelnica
479,8
472,8
1217,5
625,4
503,6
623,1
-12,1%
Okres Košice I
4229,1
4136,3
3497,9
2166,5
525,9
2332,7
-8,2%
Okres Košice II
10534,2
5680,6
3265,2
1766,6
303,7
2502,6
27,9%
Okres Košice III
2715,1
3418,2
4410,1
438,7
146,5
993,7
3,9%
Okres Košice IV
2375,5
1147,1
1142,1
617,5
64,4
724,7
-5,3%
Okres Košice - okolie
3759,0
3675,9
2851,1
531,4
433,8
1664,1
38,0%
Okres Michalovce
3131,6
2127,3
3769,6
725,0
490,5
1116,0
-12,0%
Okres Rožňava
1675,3
1896,5
1444,0
339,0
473,5
717,0
7,5%
Okres Sobrance
3453,5
3059,1
2898,6
204,0
253,7
834,7
38,8%
Okres Spišská Nová Ves
6019,6
2970,2
3301,9
512,8
866,8
1208,8
-30,3%
Okres Trebišov
3046,1
2336,1
1689,2
575,4
423,5
984,5
-2,6%
Košický kraj
3737,8
2858,9
2438,9
788,6
411,2
1283,7
7,2%
Slovenská republika
4007,7
3240,3
2884,8
698,0
470,4
1308,0
-0,6%
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
135,6
30,6
85,8
16,1%
Okres Bratislava II
128,1
220,0
88,9
22,8
0,0
38,9
-45,8%
Okres Bratislava III
571,6
503,4
152,7
9,4
0,0
58,8
-
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
31,5
0,0
0,0
3,5
-5,6%
Okres Bratislava V
0,0
49,2
57,8
40,8
0,0
37,5
20,0%
Okres Malacky
0,0
0,0
44,3
0,0
0,0
3,9
-
Okres Pezinok
81,6
122,0
0,0
0,0
0,0
22,9
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
25,3
0,0
21,3
-56,7%
Bratislavský kraj
68,3
91,5
52,1
27,6
2,6
31,1
-11,4%
Okres Dunajská Streda
1566,4
1438,8
1068,7
83,0
64,4
368,0
-16,8%
Okres Galanta
530,5
261,0
244,7
0,0
0,0
76,0
44,1%
Okres Hlohovec
300,8
245,9
80,5
48,9
69,8
82,3
9,1%
Okres Piešťany
1222,8
1201,4
636,5
103,6
15,5
297,6
-31,4%
Okres Senica
484,1
87,3
75,5
33,5
27,0
65,4
-6,6%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
17,5
0,0
9,8
-45,2%
Okres Trnava
896,9
805,1
697,8
68,5
40,3
220,1
-16,5%
Trnavský kraj
772,1
618,3
462,3
51,3
30,6
171,6
-16,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
62,3
0,0
38,5
106,3%
Okres Ilava
0,0
589,5
228,3
0,0
0,0
52,6
-78,8%
Okres Myjava
238,5
342,9
343,1
0,0
0,0
52,4
52,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
1281,8
1087,6
1342,8
5,8
0,0
287,3
83,3%
Okres Považská Bystrica
315,5
526,4
529,9
50,7
0,0
139,8
-25,8%
Okres Prievidza
615,7
625,6
423,9
16,3
11,2
127,2
-14,9%
Okres Púchov
0,0
25,2
0,0
6,1
0,0
6,3
-95,5%
Okres Trenčín
238,5
153,4
37,6
23,9
42,8
48,4
62,1%
Trenčiansky kraj
363,7
416,8
349,6
19,2
9,4
94,5
-25,5%
Okres Komárno
906,6
943,3
440,2
63,9
22,8
205,2
132,5%
Okres Levice
547,4
700,0
852,0
99,5
12,5
251,9
14,4%
Okres Nitra
527,2
508,5
532,5
78,5
50,8
169,2
20,1%
Okres Nové Zámky
1143,0
899,4
700,3
90,7
25,8
269,8
-32,5%
Okres Šaľa
680,6
357,7
330,2
109,7
35,6
162,7
18,5%
Okres Topoľčany
78,1
94,7
122,5
4,4
0,0
23,0
-5,6%
Okres Zlaté Moravce
157,7
174,0
108,2
67,1
12,8
73,4
-24,5%
Nitriansky kraj
632,2
572,8
504,7
73,3
27,1
174,9
3,5%
Okres Bytča
0,0
56,5
121,9
0,0
0,0
24,9
-45,5%
Okres Čadca
265,5
220,3
300,1
2,5
0,0
72,1
-22,4%
Okres Dolný Kubín
90,8
213,4
35,4
127,2
0,0
102,6
-33,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
1228,7
681,9
685,2
7,9
0,0
243,6
29,5%
Okres Liptovský Mikuláš
478,0
221,0
393,5
40,6
20,5
96,1
-52,9%
Okres Martin
37,6
47,4
60,7
10,2
0,0
21,3
44,4%
Okres Námestovo
416,9
259,6
362,5
11,6
0,0
142,0
29,6%
Okres Ružomberok
1789,9
1391,3
1602,3
81,7
133,7
399,7
37,9%
Okres Turčianske Teplice
0,0
66,8
0,0
50,9
29,0
41,8
16,7%
Okres Tvrdošín
315,2
226,4
513,0
83,3
0,0
168,7
5,8%
Okres Žilina
355,6
214,8
143,0
0,0
0,0
41,9
11,6%
Žilinský kraj
421,4
308,2
359,6
29,3
22,0
115,7
-2,5%
Okres Banská Bystrica
56,7
220,5
261,4
60,3
44,2
86,8
47,1%
Okres Banská Štiavnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Brezno
240,9
288,6
376,9
0,0
0,0
122,7
-17,6%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
56,0
0,0
23,1
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
841,9
706,6
535,5
4,6
0,0
189,5
-37,0%
Okres Poltár
668,9
413,0
198,5
8,9
0,0
106,0
75,0%
Okres Revúca
1214,0
2100,0
2197,6
11,9
0,0
517,4
22,3%
Okres Rimavská Sobota
60,6
101,7
92,6
17,9
0,0
37,8
-62,6%
Okres Veľký Krtíš
5296,2
2669,1
5058,7
208,7
69,2
931,5
-24,8%
Okres Zvolen
262,7
227,5
285,6
0,0
0,0
51,2
-48,8%
Okres Žarnovica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žiar nad Hronom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Banskobystrický kraj
589,8
559,6
651,0
27,7
9,2
165,9
-5,6%
Okres Bardejov
1190,7
910,3
326,7
99,8
101,7
270,3
-12,9%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
89,7
0,0
0,0
17,9
28,0
21,7
-35,4%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
58,9
0,0
29,5
15,4%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
188,4
241,3
118,6
12,3
12,2
56,7
-8,8%
Okres Prešov
0,0
149,5
154,9
137,1
0,0
105,3
51,9%
Okres Sabinov
1263,6
1206,0
860,6
88,3
0,0
545,6
20,4%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
53,5
140,5
157,7
9,0
19,0
48,9
67,7%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
1,4
-77,3%
Prešovský kraj
231,4
212,6
116,5
27,5
19,9
73,7
7,0%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
275,2
251,8
212,8
-34,4%
Okres Košice I
109,8
103,4
238,5
26,3
65,7
65,7
15,4%
Okres Košice II
1521,2
337,2
104,2
0,0
0,0
127,3
93,3%
Okres Košice III
201,1
77,7
232,1
9,3
0,0
37,7
106,3%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
142,7
127,3
143,8
0,0
0,0
58,2
636,8%
Okres Michalovce
274,7
244,1
826,2
13,1
16,3
92,3
38,9%
Okres Rožňava
0,0
30,3
0,0
0,0
0,0
3,6
-
Okres Sobrance
900,9
744,1
891,9
12,8
0,0
183,8
63,0%
Okres Spišská Nová Ves
100,3
270,0
206,4
14,7
31,0
51,7
-60,3%
Okres Trebišov
126,2
199,6
104,5
30,2
7,6
56,1
-16,7%
Košický kraj
271,8
165,6
184,1
17,8
16,1
64,0
21,4%
Slovenská republika
411,9
369,7
341,5
36,6
18,6
117,0
-6,1%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.