Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 19. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 19. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
61
Ambulancie - dospelí (D)
52
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
7234
9115
6211
12075
2439
37074
Chorobnosť ARO
3675,8
2930,0
2679,9
704,6
503,3
1239,3
Z nich CHPO
717
1009
688
631
125
3170
Chorobnosť CHPO
364,3
324,3
296,9
36,8
25,8
106,0
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
56
49
18
44
18
185
Otitídy
101
71
31
45
10
258
Sinusitídy
70
148
107
170
34
529
Komplikácie spolu
227
268
156
259
62
972
%komplikácií z ARO
3,1
2,9
2,5
2,1
2,5
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3146,4
2491,5
2199,9
795,8
296,1
1036,8
-12,4%
Trnavský kraj
3906,0
3221,0
2885,1
756,2
463,9
1268,3
-10,8%
Trenčiansky kraj
3887,4
3058,6
3009,8
636,8
472,4
1149,1
-5,4%
Nitriansky kraj
4961,4
3789,4
3214,6
783,2
493,1
1404,0
-5,4%
Žilinský kraj
4524,7
3189,7
3210,3
557,8
596,7
1373,9
2,4%
Banskobystrický kraj
4198,4
3755,4
3351,9
703,6
730,9
1441,7
-0,7%
Prešovský kraj
2496,8
2031,0
1787,5
613,6
488,0
1009,4
3,0%
Košický kraj
2975,2
2106,1
1759,4
737,4
337,5
1036,8
-19,2%
Slovenská republika
3675,8
2930,0
2679,9
704,6
503,3
1239,3
-5,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
150,3
167,6
80,8
24,8
11,1
42,6
36,8%
Trnavský kraj
633,5
477,0
432,2
49,6
20,8
146,3
-14,8%
Trenčiansky kraj
319,2
328,9
331,2
17,4
14,4
81,4
-13,9%
Nitriansky kraj
583,5
522,5
441,6
67,8
34,9
158,7
-9,2%
Žilinský kraj
375,5
309,4
318,1
40,7
20,7
116,7
0,8%
Banskobystrický kraj
636,3
447,1
457,3
42,4
61,1
157,2
-5,3%
Prešovský kraj
185,6
225,7
153,8
20,3
25,3
71,1
-3,5%
Košický kraj
115,5
89,0
91,2
16,2
8,2
34,2
-46,5%
Slovenská republika
364,3
324,3
296,9
36,8
25,8
106,0
-9,4%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1162,3
770,9
459,2
2576,1
787,6
1897,7
-5,3%
Okres Bratislava II
5919,5
4547,3
3731,8
861,9
161,4
1153,5
-31,3%
Okres Bratislava III
5001,4
3901,3
2900,8
1300,5
737,0
1616,1
62,5%
Okres Bratislava IV
1615,6
1187,5
1441,9
985,8
317,4
1216,0
1,0%
Okres Bratislava V
3685,5
3348,7
2600,7
332,1
158,9
677,7
-9,6%
Okres Malacky
1591,8
1627,0
1253,2
414,9
126,2
707,9
-15,3%
Okres Pezinok
4282,2
2379,5
2345,0
101,9
0,0
920,0
-36,3%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
844,4
368,5
856,7
-0,7%
Bratislavský kraj
3146,4
2491,5
2199,9
795,8
296,1
1036,8
-12,4%
Okres Dunajská Streda
2424,6
2165,2
1692,4
629,8
161,1
878,6
-37,6%
Okres Galanta
2822,8
2512,2
2281,2
580,5
262,4
1053,8
1,2%
Okres Hlohovec
2607,3
2992,3
2631,0
714,7
413,5
1093,3
-0,7%
Okres Piešťany
4021,7
3844,5
3394,6
920,7
605,5
1507,9
-10,7%
Okres Senica
5179,5
2619,1
2981,3
772,6
536,0
1275,8
-2,9%
Okres Skalica
7110,8
5635,0
3792,4
967,9
517,9
1889,1
0,3%
Okres Trnava
4158,5
3542,6
3522,9
779,8
606,7
1318,1
-14,8%
Trnavský kraj
3906,0
3221,0
2885,1
756,2
463,9
1268,3
-10,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
2308,2
1931,2
2340,3
622,8
887,7
1026,3
-45,3%
Okres Ilava
5105,4
2400,1
3815,2
264,1
318,2
906,5
26,0%
Okres Myjava
2027,0
2743,5
3602,1
471,9
312,9
902,7
20,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4629,6
2810,3
2344,9
664,6
359,4
959,4
-27,5%
Okres Partizánske
4347,0
3592,5
3692,7
782,4
350,7
1457,6
5,7%
Okres Považská Bystrica
2804,5
2868,8
3238,5
590,0
186,1
1077,1
-12,8%
Okres Prievidza
4449,1
3301,8
2857,8
744,5
697,3
1290,3
5,4%
Okres Púchov
4129,2
2531,9
2287,7
742,0
489,6
1190,4
25,1%
Okres Trenčín
3774,4
3955,5
3010,1
612,1
399,0
1115,7
-19,2%
Trenčiansky kraj
3887,4
3058,6
3009,8
636,8
472,4
1149,1
-5,4%
Okres Komárno
5782,9
4410,1
3026,3
579,6
476,6
1266,7
-13,5%
Okres Levice
5188,6
4785,6
3844,8
1060,1
457,8
1702,9
-15,7%
Okres Nitra
5828,1
4315,2
3652,5
868,5
668,7
1646,2
-9,6%
Okres Nové Zámky
4778,9
3815,2
2822,9
678,8
538,0
1382,1
9,3%
Okres Šaľa
4909,1
3679,7
4122,8
734,4
202,0
1283,8
-1,3%
Okres Topoľčany
2493,9
1279,0
1311,5
653,1
405,5
800,2
-14,5%
Okres Zlaté Moravce
5913,0
4097,1
4347,8
818,1
480,7
1663,2
16,6%
Nitriansky kraj
4961,4
3789,4
3214,6
783,2
493,1
1404,0
-5,4%
Okres Bytča
2852,9
2103,5
1901,7
81,3
147,0
801,7
-13,9%
Okres Čadca
2675,2
1912,8
2069,2
368,2
645,3
905,1
3,9%
Okres Dolný Kubín
6631,0
4320,8
4606,3
747,2
745,9
1868,8
-6,3%
Okres Kysucké Nové Mesto
4563,7
3256,3
4737,7
437,7
640,9
1525,3
19,8%
Okres Liptovský Mikuláš
5337,5
3733,0
3181,1
421,6
450,5
1124,7
7,3%
Okres Martin
6646,6
3885,8
3369,3
926,8
483,7
1972,2
12,5%
Okres Námestovo
4967,9
3820,2
4515,0
711,3
1237,7
2154,0
-14,0%
Okres Ružomberok
5463,5
4695,6
4065,4
508,3
690,8
1611,9
6,6%
Okres Turčianske Teplice
4151,4
2204,4
1221,6
478,2
725,7
914,3
8,5%
Okres Tvrdošín
2941,9
2324,4
3206,2
1111,8
1389,4
1716,7
14,8%
Okres Žilina
2116,8
1751,5
1536,4
471,0
297,3
732,3
-10,7%
Žilinský kraj
4524,7
3189,7
3210,3
557,8
596,7
1373,9
2,4%
Okres Banská Bystrica
5158,3
3932,0
3659,0
972,9
648,0
1516,7
-4,0%
Okres Banská Štiavnica
2337,9
1724,1
1711,5
354,5
574,9
723,2
-17,7%
Okres Brezno
3469,2
2737,5
3403,0
1093,3
840,9
1688,8
0,3%
Okres Detva
1447,5
1224,5
995,0
429,4
532,9
633,7
-30,3%
Okres Krupina
2908,7
2352,0
2281,2
550,9
586,8
1134,9
58,7%
Okres Lučenec
3656,6
4074,2
3218,3
452,8
308,2
1212,4
-14,9%
Okres Poltár
2508,4
2478,2
1125,1
418,2
816,1
893,6
-12,4%
Okres Revúca
2243,7
2772,1
1093,5
445,5
1301,7
1010,4
-37,7%
Okres Rimavská Sobota
3361,7
3437,6
4321,7
793,6
1038,9
1747,1
27,6%
Okres Veľký Krtíš
19086,4
8487,8
6674,7
1481,4
899,2
3529,7
10,4%
Okres Zvolen
2699,5
3127,8
3034,4
1284,2
718,5
1558,3
-2,9%
Okres Žarnovica
5209,1
5135,4
4025,4
543,3
431,5
1432,6
11,6%
Okres Žiar nad Hronom
2778,9
3356,5
3604,7
546,2
775,5
1166,6
27,8%
Banskobystrický kraj
4198,4
3755,4
3351,9
703,6
730,9
1441,7
-0,7%
Okres Bardejov
4762,8
3435,7
3758,8
1026,5
867,2
1727,6
6,1%
Okres Humenné
1588,0
2028,0
1683,1
548,5
278,3
798,3
0,5%
Okres Kežmarok
897,4
1025,2
1142,1
432,1
402,6
615,2
15,6%
Okres Levoča
1106,0
1661,8
1505,8
377,9
525,8
736,2
14,1%
Okres Medzilaborce
1308,1
2826,3
2948,4
493,1
426,8
963,2
66,6%
Okres Poprad
1480,4
1201,0
1072,8
506,6
223,9
652,6
-2,3%
Okres Prešov
7061,7
4404,9
2728,9
1325,5
256,5
2177,9
-17,7%
Okres Sabinov
7102,2
5003,7
2581,8
456,1
595,5
2447,1
-10,6%
Okres Snina
1059,8
789,1
1374,2
416,6
693,1
610,3
-12,8%
Okres Stará Ľubovňa
2855,7
2043,5
2007,8
589,2
552,3
1111,4
-0,7%
Okres Stropkov
911,4
488,2
848,0
219,3
90,5
318,3
-35,8%
Okres Svidník
2776,3
2328,8
1672,9
630,0
727,9
1073,2
-10,4%
Okres Vranov nad Topľou
622,7
645,8
644,3
376,0
303,1
439,2
-5,1%
Prešovský kraj
2496,8
2031,0
1787,5
613,6
488,0
1009,4
3,0%
Okres Gelnica
1199,5
1103,2
2191,6
262,7
503,6
648,4
4,1%
Okres Košice I
4906,5
2803,5
3073,9
1615,7
283,8
1706,8
-26,8%
Okres Košice II
8552,5
3867,8
1910,5
1523,0
216,1
1914,3
-23,5%
Okres Košice III
4022,3
4855,4
5319,1
357,0
219,8
1172,3
18,0%
Okres Košice IV
2270,7
1433,8
611,8
1092,9
157,9
965,3
33,2%
Okres Košice - okolie
3996,9
3143,7
2049,8
495,8
504,0
1234,5
-25,8%
Okres Michalovce
1771,8
1307,8
1471,7
636,0
602,0
816,7
-26,8%
Okres Rožňava
1417,5
1486,9
1352,3
291,9
180,4
571,1
-20,3%
Okres Sobrance
2364,9
1984,3
2006,7
178,5
398,6
703,0
-15,8%
Okres Spišská Nová Ves
5116,6
3037,7
2579,6
498,2
495,3
1059,0
-12,4%
Okres Trebišov
1974,8
1582,2
1302,3
651,8
370,5
857,6
-12,9%
Košický kraj
2975,2
2106,1
1759,4
737,4
337,5
1036,8
-19,2%
Slovenská republika
3675,8
2930,0
2679,9
704,6
503,3
1239,3
-5,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
151,5
137,0
121,3
41,4%
Okres Bratislava II
683,0
880,1
414,6
32,1
0,0
102,2
162,9%
Okres Bratislava III
428,7
251,7
0,0
0,0
0,0
39,2
-33,3%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
23,6
0,0
0,0
3,7
5,9%
Okres Bratislava V
0,0
49,2
57,8
21,8
0,0
23,4
-37,5%
Okres Malacky
81,6
56,1
0,0
0,0
0,0
15,5
300,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
11,1
-48,0%
Bratislavský kraj
150,3
167,6
80,8
24,8
11,1
42,6
36,8%
Okres Dunajská Streda
311,7
378,4
197,4
6,9
0,0
74,1
-79,9%
Okres Galanta
345,7
189,3
225,9
25,4
0,0
78,4
3,2%
Okres Hlohovec
0,0
205,0
214,8
82,7
19,7
86,6
5,3%
Okres Piešťany
1340,6
1406,5
1159,8
161,1
68,8
420,0
41,1%
Okres Senica
435,7
203,7
151,0
15,9
29,0
65,4
0,0%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
31,4
0,0
18,7
90,9%
Okres Trnava
1223,1
711,2
714,8
54,3
24,8
205,6
-6,6%
Trnavský kraj
633,5
477,0
432,2
49,6
20,8
146,3
-14,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Ilava
0,0
210,5
293,5
25,4
18,7
55,8
6,3%
Okres Myjava
119,2
342,9
600,3
9,8
0,0
80,0
52,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
780,2
593,3
629,4
0,0
21,9
173,2
-39,7%
Okres Považská Bystrica
651,0
529,2
556,1
36,0
16,9
156,2
11,7%
Okres Prievidza
476,7
475,0
369,2
27,8
16,9
111,3
-12,5%
Okres Púchov
114,7
64,9
42,4
11,2
0,0
23,1
267,5%
Okres Trenčín
84,8
191,0
234,1
9,3
29,2
43,7
-9,7%
Trenčiansky kraj
319,2
328,9
331,2
17,4
14,4
81,4
-13,9%
Okres Komárno
831,1
454,0
317,0
40,4
26,0
125,7
-38,8%
Okres Levice
469,2
789,5
687,3
107,8
40,9
217,5
-13,7%
Okres Nitra
449,4
310,8
287,1
56,0
72,0
122,4
-27,7%
Okres Nové Zámky
1079,7
1041,5
781,9
142,1
33,2
322,9
19,7%
Okres Šaľa
135,1
57,5
148,6
73,1
35,6
74,5
-54,2%
Okres Topoľčany
109,6
99,7
64,5
2,2
0,0
19,3
-16,0%
Okres Zlaté Moravce
898,8
600,2
648,9
31,5
0,0
187,9
155,8%
Nitriansky kraj
583,5
522,5
441,6
67,8
34,9
158,7
-9,2%
Okres Bytča
59,4
67,9
97,5
0,0
0,0
24,9
0,0%
Okres Čadca
163,4
173,9
205,3
11,0
0,0
58,5
-18,9%
Okres Dolný Kubín
272,5
160,0
496,1
116,6
0,0
145,9
42,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
601,8
668,0
822,2
28,2
26,7
227,9
-6,5%
Okres Liptovský Mikuláš
1075,5
564,9
459,1
28,1
0,0
146,1
52,1%
Okres Martin
56,3
35,5
15,2
21,5
0,0
21,3
0,0%
Okres Námestovo
382,1
237,9
234,5
113,8
97,1
171,5
20,8%
Okres Ružomberok
967,8
1043,5
843,8
67,3
89,5
301,2
-24,6%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
87,3
50,9
29,0
41,8
0,0%
Okres Tvrdošín
367,7
452,8
555,7
81,6
0,0
212,1
25,7%
Okres Žilina
253,1
125,1
92,6
4,4
7,8
36,9
-11,8%
Žilinský kraj
375,5
309,4
318,1
40,7
20,7
116,7
0,8%
Okres Banská Bystrica
170,1
367,5
130,7
24,1
0,0
58,7
-32,3%
Okres Banská Štiavnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Brezno
550,7
428,8
560,0
0,0
0,0
176,7
44,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
18,7
0,0
8,7
-62,5%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
708,6
605,6
513,9
12,8
0,0
153,4
-19,0%
Okres Poltár
334,4
458,9
66,2
0,0
0,0
75,7
-28,6%
Okres Revúca
0,0
0,0
0,0
95,0
650,8
159,2
-69,2%
Okres Rimavská Sobota
484,6
467,8
1173,0
95,5
43,3
276,2
630,8%
Okres Veľký Krtíš
7894,4
3523,2
3091,4
354,7
69,2
1295,6
39,1%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
33,8
0,0
16,3
-68,2%
Okres Žarnovica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žiar nad Hronom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Banskobystrický kraj
636,3
447,1
457,3
42,4
61,1
157,2
-5,3%
Okres Bardejov
1041,9
779,1
678,4
108,7
152,5
297,8
10,2%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
22,4
105,5
0,0
0,0
0,0
16,3
-25,0%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
25,8
35,1
18,3
-38,1%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
131,6
273,9
174,0
24,1
0,0
67,8
19,6%
Okres Prešov
0,0
80,1
147,5
0,0
0,0
25,0
-76,2%
Okres Sabinov
653,6
1334,3
573,7
0,0
0,0
429,0
-21,4%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
0,0
34,3
123,9
4,5
0,0
19,5
-60,2%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Prešovský kraj
185,6
225,7
153,8
20,3
25,3
71,1
-3,5%
Okres Gelnica
0,0
0,0
1217,5
262,7
503,6
324,2
52,4%
Okres Košice I
146,5
91,9
53,0
15,0
0,0
26,0
-60,5%
Okres Košice II
278,9
95,1
42,5
22,6
0,0
39,8
-68,8%
Okres Košice III
83,8
194,2
193,4
0,0
0,0
30,2
-20,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
16,3
0,0
8,7
-
Okres Košice - okolie
185,0
222,8
111,8
5,6
0,0
55,3
-5,0%
Okres Michalovce
123,6
26,2
0,0
28,6
0,0
27,7
-70,0%
Okres Rožňava
25,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
-50,0%
Okres Sobrance
450,5
496,1
585,3
0,0
0,0
131,0
-28,8%
Okres Spišská Nová Ves
200,7
202,5
103,2
7,3
31,0
41,3
-20,0%
Okres Trebišov
78,4
51,0
60,6
18,1
0,0
26,7
-52,5%
Košický kraj
115,5
89,0
91,2
16,2
8,2
34,2
-46,5%
Slovenská republika
364,3
324,3
296,9
36,8
25,8
106,0
-9,4%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.