Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 2. kal. týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 2. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
63
Ambulancie - dospelí (D)
57
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
6461
7050
5045
17723
3933
40212
Chorobnosť ARO
3150,1
2174,5
2088,7
954,1
748,8
1259,2
Z nich CHPO
775
957
729
1883
411
4755
Chorobnosť CHPO
377,9
295,2
301,8
101,4
78,3
148,9
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
46
35
21
156
35
293
Otitídy
66
56
15
73
19
229
Sinusitídy
47
76
66
293
58
540
Komplikácie spolu
159
167
102
522
112
1062
%komplikácií z ARO
2,5
2,4
2,0
2,9
2,8
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
2056,4
1729,8
1652,8
1015,6
377,2
1057,3
15,6%
Trnavský kraj
3621,6
2530,4
2629,0
994,8
732,0
1330,4
-4,5%
Trenčiansky kraj
2594,6
2354,7
2679,5
854,6
719,3
1194,6
-24,4%
Nitriansky kraj
3873,2
2789,2
2576,2
1045,8
729,8
1395,5
-21,0%
Žilinský kraj
3940,1
2111,8
1938,6
905,8
878,0
1313,2
-13,3%
Banskobystrický kraj
3839,8
2638,6
2091,4
897,1
932,3
1331,8
-17,0%
Prešovský kraj
2456,5
1531,9
1495,8
905,3
808,9
1121,4
-30,5%
Košický kraj
2971,2
1883,7
1672,0
870,7
538,2
1119,4
-20,1%
Slovenská republika
3150,1
2174,5
2088,7
954,1
748,8
1259,2
-18,7%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
84,5
69,7
71,5
74,4
16,8
64,2
-12,1%
Trnavský kraj
698,4
507,9
432,2
135,1
75,9
206,7
-15,3%
Trenčiansky kraj
305,5
336,4
364,3
81,8
40,3
131,6
-21,0%
Nitriansky kraj
583,4
460,5
508,9
162,4
117,8
226,7
-31,1%
Žilinský kraj
413,4
235,9
289,1
109,4
136,3
161,3
-4,6%
Banskobystrický kraj
497,7
405,7
333,7
102,4
102,6
171,9
-26,9%
Prešovský kraj
293,6
197,9
186,3
64,1
47,8
104,7
-14,9%
Košický kraj
147,4
112,5
110,2
37,4
28,8
56,1
-3,2%
Slovenská republika
377,9
295,2
301,8
101,4
78,3
148,9
-18,5%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1877,5
685,2
918,5
2641,3
693,3
1980,6
44,3%
Okres Bratislava II
1552,3
1533,5
1373,2
1060,2
307,7
969,8
-18,1%
Okres Bratislava III
3143,8
1384,3
1221,4
1196,9
409,5
1068,5
-16,4%
Okres Bratislava IV
1971,5
1812,5
1394,6
1179,9
273,2
1314,4
52,9%
Okres Bratislava V
3256,1
3223,3
3204,9
649,9
126,4
970,1
2,4%
Okres Malacky
1102,0
1094,0
1025,4
711,3
315,6
723,4
224,9%
Okres Pezinok
1957,6
610,1
1328,8
377,0
423,0
588,4
51,7%
Okres Senec
1065,4
1317,8
1151,2
1077,6
680,9
1056,2
11,2%
Bratislavský kraj
2056,4
1729,8
1652,8
1015,6
377,2
1057,3
15,6%
Okres Dunajská Streda
4838,9
3699,8
3009,7
933,6
776,7
1400,9
-5,6%
Okres Galanta
2380,5
1358,1
1971,4
877,9
539,0
1037,5
-16,8%
Okres Hlohovec
3323,6
2810,8
2945,5
838,7
452,9
1258,1
68,7%
Okres Piešťany
3344,5
2488,5
2839,7
1120,9
717,1
1389,5
-23,2%
Okres Senica
3313,1
1888,3
1408,9
671,7
667,7
985,0
-25,0%
Okres Skalica
3918,2
3079,1
2554,0
1236,8
987,2
1596,0
14,5%
Okres Trnava
4262,2
2965,0
3387,5
1140,3
846,9
1543,3
4,8%
Trnavský kraj
3621,6
2530,4
2629,0
994,8
732,0
1330,4
-4,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
4980,2
3972,9
5421,5
1512,4
1229,1
2238,4
-5,0%
Okres Ilava
2415,6
2102,6
2077,2
647,5
922,4
1086,4
-22,5%
Okres Myjava
858,5
1097,4
1440,8
993,0
995,6
966,1
-31,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
1851,9
1723,7
1594,5
958,5
794,8
1081,1
-53,7%
Okres Partizánske
3511,1
1944,6
2349,9
640,5
292,2
984,6
-38,0%
Okres Považská Bystrica
2343,8
4111,0
3915,6
511,0
319,9
1300,5
-9,1%
Okres Prievidza
3263,0
1966,7
2456,1
1017,5
791,2
1256,6
-11,9%
Okres Púchov
1354,9
2527,8
3039,7
606,5
763,7
1139,5
-25,8%
Okres Trenčín
2449,1
2230,1
2784,3
778,1
636,1
1050,3
-31,6%
Trenčiansky kraj
2594,6
2354,7
2679,5
854,6
719,3
1194,6
-24,4%
Okres Komárno
3963,6
2973,3
2899,9
905,4
1010,3
1353,3
33,4%
Okres Levice
4316,5
4437,5
3158,5
835,0
440,2
1497,6
-20,6%
Okres Nitra
4742,2
2405,9
2256,4
1162,8
937,7
1499,7
-40,8%
Okres Nové Zámky
3191,6
2551,2
2545,4
948,7
604,4
1269,9
5,1%
Okres Šaľa
4924,1
3194,2
3103,4
1485,3
774,0
1790,3
-42,9%
Okres Topoľčany
1666,2
1199,3
1429,7
931,2
523,4
950,5
15,2%
Okres Zlaté Moravce
5558,2
3914,4
3812,5
988,9
673,0
1594,2
-26,9%
Nitriansky kraj
3873,2
2789,2
2576,2
1045,8
729,8
1395,5
-21,0%
Okres Bytča
2852,9
1764,2
1804,1
583,9
441,1
995,1
-1,4%
Okres Čadca
2628,2
1450,2
1307,9
660,7
992,0
970,2
-8,8%
Okres Dolný Kubín
3373,9
1889,9
2915,6
1613,7
1429,6
1815,1
-2,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
3360,1
1892,6
1879,4
715,5
1220,2
1183,0
-38,4%
Okres Liptovský Mikuláš
4853,4
3196,5
3572,1
642,4
561,6
1227,2
16,9%
Okres Martin
3942,9
2381,2
1912,3
1175,1
331,5
1455,1
-56,3%
Okres Námestovo
6449,9
2639,0
2050,9
1636,6
1334,8
2361,6
34,3%
Okres Ružomberok
4458,2
2236,0
2270,5
752,1
1005,3
1241,6
10,1%
Okres Turčianske Teplice
2686,2
1469,6
523,6
915,8
548,3
958,1
-38,3%
Okres Tvrdošín
5268,5
2432,2
2088,6
1591,0
2086,4
2110,2
35,1%
Okres Žilina
1257,3
1029,6
786,7
785,0
791,1
841,0
-2,5%
Žilinský kraj
3940,1
2111,8
1938,6
905,8
878,0
1313,2
-13,3%
Okres Banská Bystrica
5592,8
3062,3
2497,4
1418,9
1651,1
1906,9
2,6%
Okres Banská Štiavnica
2975,6
1448,3
1548,5
590,8
980,7
938,4
-48,5%
Okres Brezno
4317,2
3047,5
1568,0
918,7
511,8
1322,0
-22,7%
Okres Detva
271,4
1071,4
1085,5
756,1
1213,7
843,7
-34,2%
Okres Krupina
5207,6
2352,0
1769,9
1224,2
2608,0
1906,7
-29,4%
Okres Lučenec
3503,3
2212,0
1657,5
617,3
177,1
984,5
8,3%
Okres Poltár
5016,7
1835,7
0,0
622,9
1020,2
954,2
-51,3%
Okres Revúca
3642,0
2744,1
1056,6
1030,7
1341,7
1453,4
-20,1%
Okres Rimavská Sobota
4197,6
3679,6
3139,4
847,8
922,6
1585,8
72,4%
Okres Veľký Krtíš
7294,8
4270,6
3794,0
1412,4
957,7
2002,6
-40,5%
Okres Zvolen
2501,5
1543,6
1988,9
884,8
618,8
1053,3
-20,8%
Okres Žarnovica
2788,0
2308,9
1641,9
668,2
490,3
963,7
-35,2%
Okres Žiar nad Hronom
2064,3
1966,0
2403,1
688,9
977,9
1047,0
-28,0%
Banskobystrický kraj
3839,8
2638,6
2091,4
897,1
932,3
1331,8
-17,0%
Okres Bardejov
5188,0
2477,8
2530,3
1268,4
1564,9
1846,2
-21,5%
Okres Humenné
2300,9
1567,1
1844,5
687,0
700,9
953,5
-19,8%
Okres Kežmarok
745,6
375,7
464,7
615,8
717,2
606,2
-7,8%
Okres Levoča
539,2
830,9
765,0
1070,0
560,8
831,8
-22,9%
Okres Medzilaborce
1598,8
1496,3
982,8
697,1
682,8
854,2
-21,9%
Okres Poprad
1125,1
1140,9
1019,2
1091,6
656,5
1002,9
-13,5%
Okres Prešov
6270,7
2949,7
2878,8
1163,5
491,6
1500,7
-74,7%
Okres Sabinov
7320,0
2918,8
1290,9
980,9
873,4
1997,6
-22,9%
Okres Snina
2225,6
1465,4
1708,5
550,9
759,1
857,8
-43,9%
Okres Stará Ľubovňa
2970,8
2279,2
1960,5
853,6
528,1
1280,0
15,1%
Okres Stropkov
1242,8
1220,6
2119,9
733,3
241,4
815,0
2,4%
Okres Svidník
2519,3
1552,5
1375,5
918,8
1054,3
1129,0
-40,0%
Okres Vranov nad Topľou
522,3
576,2
636,4
609,3
641,4
601,7
-27,7%
Prešovský kraj
2456,5
1531,9
1495,8
905,3
808,9
1121,4
-30,5%
Okres Gelnica
719,7
866,8
487,0
660,4
906,4
702,4
-48,2%
Okres Košice I
4268,4
2442,4
2453,1
2389,8
657,4
2201,7
-2,8%
Okres Košice II
7111,6
3851,9
1862,7
1345,7
371,1
1685,1
17,7%
Okres Košice III
4424,6
3806,6
2901,4
252,0
219,8
883,3
-36,4%
Okres Košice IV
2794,8
1303,5
713,8
988,9
84,6
921,9
-4,6%
Okres Košice - okolie
4463,2
3029,9
2918,2
738,7
828,3
1417,3
-6,6%
Okres Michalovce
2538,2
1841,3
805,6
904,0
628,7
1062,0
-26,2%
Okres Rožňava
1366,0
986,2
1581,5
628,0
446,0
767,4
-12,4%
Okres Sobrance
2815,3
1860,3
2424,7
401,7
489,2
827,1
6,7%
Okres Spišská Nová Ves
3762,2
1721,4
1702,6
601,8
722,8
989,4
-45,1%
Okres Trebišov
2181,9
1309,8
1356,5
655,0
503,6
857,6
-45,6%
Košický kraj
2971,2
1883,7
1672,0
870,7
538,2
1119,4
-20,1%
Slovenská republika
3150,1
2174,5
2088,7
954,1
748,8
1259,2
-18,7%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
85,7
0,0
240,1
60,3
161,2
155,0%
Okres Bratislava II
38,8
100,0
40,4
66,5
9,3
53,2
-54,2%
Okres Bratislava III
0,0
125,8
0,0
51,1
0,0
37,7
-44,0%
Okres Bratislava IV
82,1
41,7
70,9
76,0
0,0
64,6
27,8%
Okres Bratislava V
188,8
44,8
157,6
84,7
0,0
84,6
-7,1%
Okres Malacky
122,4
112,2
76,0
0,0
0,0
34,8
-
Okres Pezinok
81,6
0,0
78,2
0,0
0,0
11,9
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
89,8
80,1
74,7
-30,9%
Bratislavský kraj
84,5
69,7
71,5
74,4
16,8
64,2
-12,1%
Okres Dunajská Streda
1524,1
1410,5
899,8
202,4
126,6
368,4
21,7%
Okres Galanta
214,0
159,8
209,7
88,0
77,0
109,7
-29,7%
Okres Hlohovec
0,0
175,7
138,1
59,1
78,8
75,4
-7,4%
Okres Piešťany
919,7
865,6
816,0
261,7
52,2
348,0
-31,8%
Okres Senica
215,1
206,9
167,7
16,7
45,5
62,0
-25,0%
Okres Skalica
0,0
72,4
0,0
67,2
16,2
52,9
-10,0%
Okres Trnava
1209,8
563,6
559,4
159,8
82,3
261,3
-16,4%
Trnavský kraj
698,4
507,9
432,2
135,1
75,9
206,7
-15,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
136,4
206,9
108,4
276,8
34,1
185,7
-11,6%
Okres Ilava
496,4
687,8
639,1
195,9
100,3
296,5
10,8%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
29,5
0,0
15,6
172,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
113,8
51,8
64,1
-
Okres Partizánske
780,2
494,4
629,4
63,5
0,0
177,5
-37,4%
Okres Považská Bystrica
270,4
350,9
441,6
79,8
0,0
141,0
2,6%
Okres Prievidza
587,3
368,0
524,2
50,1
45,6
127,9
-25,8%
Okres Púchov
50,2
568,1
296,6
80,4
25,5
150,2
-47,0%
Okres Trenčín
63,6
122,8
175,6
50,3
50,4
64,2
-48,6%
Trenčiansky kraj
305,5
336,4
364,3
81,8
40,3
131,6
-21,0%
Okres Komárno
1917,9
1277,1
1383,5
253,3
429,7
511,6
-1,5%
Okres Levice
258,0
547,8
346,9
129,8
16,6
173,5
-51,8%
Okres Nitra
378,8
223,4
211,2
132,5
110,3
154,3
-55,0%
Okres Nové Zámky
578,9
536,2
600,2
125,4
56,8
214,8
-49,0%
Okres Šaľa
200,2
204,4
429,2
439,0
139,8
364,8
-12,8%
Okres Topoľčany
234,3
142,0
224,7
19,9
0,0
51,4
279,9%
Okres Zlaté Moravce
1241,7
554,5
973,4
98,9
82,4
248,7
38,9%
Nitriansky kraj
583,4
460,5
508,9
162,4
117,8
226,7
-31,1%
Okres Bytča
59,4
33,9
97,5
8,7
0,0
22,8
-16,7%
Okres Čadca
477,9
219,1
199,0
76,3
56,9
124,7
-37,3%
Okres Dolný Kubín
0,0
30,5
81,0
357,7
372,9
243,1
7,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
351,1
389,6
509,0
35,2
155,3
154,5
-14,5%
Okres Liptovský Mikuláš
1544,3
1224,2
1483,3
45,5
43,9
294,9
61,9%
Okres Martin
131,4
11,8
75,9
54,7
0,0
46,4
-65,6%
Okres Námestovo
668,0
159,6
127,0
345,6
267,0
287,6
245,3%
Okres Ružomberok
374,6
246,0
337,5
180,8
265,1
225,4
-37,3%
Okres Turčianske Teplice
0,0
200,4
87,3
113,1
32,3
97,1
-42,0%
Okres Tvrdošín
315,2
232,9
403,1
324,9
1207,9
404,9
28,1%
Okres Žilina
55,9
16,9
22,5
17,0
0,0
16,6
-55,6%
Žilinský kraj
413,4
235,9
289,1
109,4
136,3
161,3
-4,6%
Okres Banská Bystrica
302,3
318,5
174,2
121,0
61,2
141,8
10,6%
Okres Banská Štiavnica
425,1
413,8
570,5
118,2
202,9
209,2
-47,0%
Okres Brezno
539,6
415,6
180,9
129,1
48,7
173,2
40,1%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
140,0
236,8
119,8
15,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
510,1
912,8
413,1
-48,0%
Okres Lučenec
579,1
337,4
331,5
39,2
0,0
123,3
51,9%
Okres Poltár
167,2
91,8
0,0
11,1
35,2
28,3
-
Okres Revúca
476,9
420,0
380,4
115,1
200,3
207,6
-67,3%
Okres Rimavská Sobota
708,7
842,1
500,1
106,0
153,8
268,4
108,3%
Okres Veľký Krtíš
2598,1
1494,7
1545,7
237,5
0,0
479,4
-66,8%
Okres Zvolen
62,5
40,6
255,0
0,0
20,6
29,0
-46,0%
Okres Žarnovica
220,1
119,4
53,0
112,4
117,7
115,3
41,3%
Okres Žiar nad Hronom
198,5
167,8
210,3
38,3
33,7
69,2
-37,7%
Banskobystrický kraj
497,7
405,7
333,7
102,4
102,6
171,9
-26,9%
Okres Bardejov
1382,1
613,1
568,4
152,8
153,6
328,3
-31,6%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
8,3
0,0
5,2
-61,6%
Okres Kežmarok
111,8
0,0
0,0
40,7
47,8
39,8
36,2%
Okres Levoča
41,5
24,4
109,3
117,8
0,0
74,0
142,9%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
93,8
0,0
0,0
85,2
0,0
52,1
-26,6%
Okres Prešov
102,8
256,5
310,0
54,5
34,3
80,8
-38,5%
Okres Sabinov
457,5
583,8
286,9
58,9
79,4
224,7
63,2%
Okres Snina
370,9
225,5
185,7
0,0
0,0
56,2
139,8%
Okres Stará Ľubovňa
374,7
530,8
518,3
124,7
49,5
228,0
60,4%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
20,5
62,6
115,1
49,1
-39,9%
Prešovský kraj
293,6
197,9
186,3
64,1
47,8
104,7
-14,9%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
210,1
352,5
141,8
-32,5%
Okres Košice I
62,8
78,8
45,4
124,7
65,7
99,0
239,1%
Okres Košice II
470,6
321,0
95,5
48,6
39,8
89,2
516,7%
Okres Košice III
201,1
77,7
0,0
14,0
0,0
28,0
-16,7%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
40,8
0,0
23,2
-
Okres Košice - okolie
99,9
111,4
234,8
10,0
0,0
39,8
-21,7%
Okres Michalovce
131,9
41,8
0,0
32,2
13,4
34,6
-53,8%
Okres Rožňava
0,0
30,3
22,9
3,5
0,0
7,7
40,5%
Okres Sobrance
563,1
124,0
250,8
9,6
0,0
63,2
-68,1%
Okres Spišská Nová Ves
0,0
50,6
0,0
19,0
26,8
21,7
-73,5%
Okres Trebišov
246,6
234,8
275,0
36,2
24,0
86,3
5,0%
Košický kraj
147,4
112,5
110,2
37,4
28,8
56,1
-3,2%
Slovenská republika
377,9
295,2
301,8
101,4
78,3
148,9
-18,5%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.