Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 20. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 20. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
60
Ambulancie - dospelí (D)
52
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
7310
8966
5954
11677
2419
36326
Chorobnosť ARO
3790,8
2941,4
2621,9
687,6
503,8
1232,4
Z nich CHPO
731
938
664
568
119
3020
Chorobnosť CHPO
379,1
307,7
292,4
33,4
24,8
102,5
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
33
31
10
56
21
151
Otitídy
114
90
30
45
8
287
Sinusitídy
63
143
116
131
27
480
Komplikácie spolu
210
264
156
232
56
918
%komplikácií z ARO
2,9
2,9
2,6
2,0
2,3
2,5
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3065,5
2602,8
1854,1
864,9
324,4
1045,2
0,8%
Trnavský kraj
4088,2
3184,6
2858,0
648,7
510,2
1229,4
-3,1%
Trenčiansky kraj
4164,1
2999,1
2521,1
670,5
447,8
1162,2
1,1%
Nitriansky kraj
4596,1
3513,6
2838,3
750,3
414,0
1292,4
-8,0%
Žilinský kraj
4536,0
3249,0
3359,2
591,7
571,6
1398,9
1,8%
Banskobystrický kraj
5049,1
3834,0
3561,1
632,4
631,0
1443,3
0,1%
Prešovský kraj
2698,6
1989,5
1808,8
643,9
601,0
1053,3
4,3%
Košický kraj
2984,6
2492,4
1895,6
654,8
394,2
1036,3
0,0%
Slovenská republika
3790,8
2941,4
2621,9
687,6
503,8
1232,4
-0,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
215,3
202,8
72,9
34,4
14,5
53,1
24,6%
Trnavský kraj
601,8
492,2
429,1
47,4
26,6
146,7
0,3%
Trenčiansky kraj
352,0
309,3
314,6
23,5
3,3
85,3
4,8%
Nitriansky kraj
483,8
401,2
372,4
51,0
19,1
123,5
-22,2%
Žilinský kraj
406,1
312,5
322,7
27,2
18,3
110,5
-5,3%
Banskobystrický kraj
738,3
535,5
441,2
43,9
66,6
170,1
8,2%
Prešovský kraj
194,3
144,7
125,6
13,2
27,3
55,4
-22,0%
Košický kraj
153,2
109,2
196,2
20,8
18,9
50,0
46,0%
Slovenská republika
379,1
307,7
292,4
33,4
24,8
102,5
-3,3%
 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
804,6
1027,8
574,1
2766,0
919,1
2027,7
6,8%
Okres Bratislava II
6317,9
5060,7
3643,0
777,1
124,3
1111,8
-3,6%
Okres Bratislava III
4001,1
2517,0
1221,4
776,3
304,6
808,0
-50,0%
Okres Bratislava IV
2053,7
1479,2
803,7
1052,5
510,9
1243,4
2,3%
Okres Bratislava V
3979,7
4144,8
2986,0
447,9
72,2
885,2
30,6%
Okres Malacky
1714,3
1963,7
1772,3
474,2
147,3
658,9
-6,9%
Okres Pezinok
4159,9
2745,6
2814,0
397,4
115,4
770,3
-16,3%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
999,6
523,4
948,8
10,8%
Bratislavský kraj
3065,5
2602,8
1854,1
864,9
324,4
1045,2
0,8%
Okres Dunajská Streda
3452,9
2688,1
2618,0
507,2
319,3
991,4
12,8%
Okres Galanta
2028,3
1901,3
1884,0
390,7
345,9
752,2
-28,6%
Okres Hlohovec
4078,1
3525,2
2523,6
637,9
492,3
1180,0
7,9%
Okres Piešťany
5525,4
4483,3
4066,5
854,8
521,5
1572,5
4,3%
Okres Senica
4801,9
3771,5
2837,9
656,2
530,4
1426,8
11,8%
Okres Skalica
6055,4
4310,7
1811,0
879,7
799,5
1552,6
-17,8%
Okres Trnava
4411,1
3259,0
3713,8
769,5
660,0
1407,9
6,8%
Trnavský kraj
4088,2
3184,6
2858,0
648,7
510,2
1229,4
-3,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
4489,0
1506,4
1518,0
890,9
597,5
1136,9
10,8%
Okres Ilava
3780,0
2743,5
3423,9
479,5
313,8
1146,5
26,5%
Okres Myjava
3497,6
2926,4
5717,6
283,2
375,5
992,7
10,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4389,6
3039,3
1875,9
615,3
404,3
1131,0
17,9%
Okres Partizánske
2496,7
2168,7
2643,6
721,3
255,7
948,9
-34,9%
Okres Považská Bystrica
851,4
1281,2
1243,0
617,1
219,9
675,9
-37,3%
Okres Prievidza
5149,6
3318,6
2330,1
763,3
612,4
1298,7
0,7%
Okres Púchov
4767,2
3436,7
2891,5
708,3
509,2
1400,7
17,7%
Okres Trenčín
6149,3
5210,4
2709,1
671,1
486,6
1355,9
21,5%
Trenčiansky kraj
4164,1
2999,1
2521,1
670,5
447,8
1162,2
1,1%
Okres Komárno
4570,9
4079,9
2735,5
690,8
451,3
1215,2
-4,1%
Okres Levice
5395,6
3834,9
3155,9
1003,5
405,4
1460,6
-14,2%
Okres Nitra
6205,0
4572,6
3239,0
857,1
532,2
1642,3
-0,2%
Okres Nové Zámky
3804,2
3011,6
2480,9
551,8
343,4
1086,9
-21,4%
Okres Šaľa
5728,8
3932,7
4189,6
686,7
183,4
1497,0
16,6%
Okres Topoľčany
1484,0
1278,2
1000,8
594,2
336,0
677,4
-15,3%
Okres Zlaté Moravce
5203,4
4262,4
3965,7
908,0
590,6
1588,3
-4,5%
Nitriansky kraj
4596,1
3513,6
2838,3
750,3
414,0
1292,4
-8,0%
Okres Bytča
2496,3
2137,4
2486,8
244,0
220,6
871,8
8,7%
Okres Čadca
2185,1
1820,0
2085,0
318,8
478,4
811,5
-10,3%
Okres Dolný Kubín
5495,6
3920,7
4854,3
791,4
589,4
1973,7
5,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
3711,1
2727,5
3367,3
524,2
751,1
1368,2
-10,3%
Okres Liptovský Mikuláš
5147,6
3944,6
4177,6
629,1
588,0
1331,4
18,4%
Okres Martin
6196,0
4584,8
3596,9
826,6
328,4
1978,5
0,3%
Okres Námestovo
6238,0
3350,9
4515,0
667,7
1067,8
1975,1
-8,3%
Okres Ružomberok
5483,4
5102,1
4909,1
582,3
765,6
1693,0
5,0%
Okres Turčianske Teplice
4395,6
1870,4
872,6
580,0
783,7
944,1
3,3%
Okres Tvrdošín
5043,3
2535,7
3590,9
1342,3
1192,2
2059,3
20,0%
Okres Žilina
3259,6
2268,6
1951,1
497,1
328,6
910,1
24,3%
Žilinský kraj
4536,0
3249,0
3359,2
591,7
571,6
1398,9
1,8%
Okres Banská Bystrica
5182,6
3359,8
2937,2
1117,1
795,3
1551,5
2,3%
Okres Banská Štiavnica
3188,1
2206,9
2852,5
531,7
304,4
956,3
32,2%
Okres Brezno
3469,2
2193,3
3618,4
820,0
438,7
1467,9
-13,1%
Okres Detva
542,8
1428,6
1289,0
873,8
710,5
873,8
37,9%
Okres Krupina
3284,1
2408,0
1809,2
693,7
652,0
1280,0
12,8%
Okres Lučenec
6236,1
4516,9
4090,5
377,3
518,1
1447,0
19,4%
Okres Poltár
4264,2
4497,5
2382,5
551,7
900,6
1408,6
57,6%
Okres Revúca
4916,6
4158,1
3537,3
434,1
1396,4
1680,8
66,3%
Okres Rimavská Sobota
2562,2
2636,2
2917,2
555,7
761,8
1204,6
-31,0%
Okres Veľký Krtíš
18386,9
7900,6
7236,8
1244,3
855,2
3001,7
-15,0%
Okres Zvolen
4290,0
4777,0
3284,2
830,4
388,9
1504,0
-3,5%
Okres Žarnovica
6603,1
3821,7
3601,7
399,7
294,2
1239,1
-13,5%
Okres Žiar nad Hronom
4009,5
3404,5
3815,0
302,7
269,8
1009,3
-13,5%
Banskobystrický kraj
5049,1
3834,0
3561,1
632,4
631,0
1443,3
0,1%
Okres Bardejov
5358,1
3814,6
3829,1
963,7
1148,1
1760,6
1,9%
Okres Humenné
1050,0
1012,2
1079,1
454,5
289,0
564,7
-29,3%
Okres Kežmarok
1262,0
1322,9
1258,7
446,4
559,2
779,4
26,7%
Okres Levoča
995,4
847,2
922,9
412,3
560,8
599,4
-18,6%
Okres Medzilaborce
1453,5
581,9
737,1
544,1
341,4
572,5
-40,6%
Okres Poprad
2183,6
877,0
978,6
499,4
388,6
656,3
0,6%
Okres Prešov
5879,4
4274,8
3581,7
1827,7
313,5
2578,6
18,4%
Okres Sabinov
9542,2
5055,0
3483,3
549,3
397,0
3111,3
27,1%
Okres Snina
666,2
966,2
1231,0
426,6
777,9
616,0
0,9%
Okres Stará Ľubovňa
2944,1
2541,5
2181,4
589,2
418,9
1189,2
7,0%
Okres Stropkov
1346,3
1054,2
1060,0
576,7
181,1
642,6
101,9%
Okres Svidník
2602,8
2308,0
1840,1
811,4
1026,9
1198,7
11,7%
Okres Vranov nad Topľou
905,3
878,0
952,5
353,6
435,5
524,6
19,4%
Prešovský kraj
2698,6
1989,5
1808,8
643,9
601,0
1053,3
4,3%
Okres Gelnica
1199,5
1891,3
3409,1
375,2
755,4
952,3
46,9%
Okres Košice I
4745,4
3529,6
2862,0
1295,6
321,4
1659,5
-2,8%
Okres Košice II
8471,1
5171,5
3391,1
1220,8
53,0
1769,5
-7,6%
Okres Košice III
2262,6
2589,6
2707,9
373,4
366,3
782,6
-33,2%
Okres Košice IV
2375,5
4171,2
1142,1
611,7
75,2
1106,9
14,7%
Okres Košice - okolie
4187,2
4169,2
2875,0
460,3
537,8
1259,1
2,0%
Okres Michalovce
1224,4
866,9
1062,3
571,7
454,8
651,6
-20,2%
Okres Rožňava
1546,4
1623,4
1146,0
361,4
450,1
650,6
13,9%
Okres Sobrance
2522,5
1785,9
1404,7
258,2
54,4
604,4
-14,0%
Okres Spišská Nová Ves
5417,6
3240,2
2682,8
592,2
593,4
1110,3
4,8%
Okres Trebišov
2595,5
2054,3
1758,9
728,1
603,3
1072,4
25,1%
Košický kraj
2984,6
2492,4
1895,6
654,8
394,2
1036,3
0,0%
Slovenská republika
3790,8
2941,4
2621,9
687,6
503,8
1232,4
-0,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
81,4
0,0
46,8
-61,4%
Okres Bratislava II
1280,7
1393,5
622,0
20,7
0,0
145,9
42,7%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
35,8
60,9
39,2
0,0%
Okres Bratislava IV
82,1
62,5
0,0
12,4
0,0
26,5
615,8%
Okres Bratislava V
129,8
82,1
0,0
10,9
0,0
18,8
-19,6%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
121,5
62,8
115,1
941,7%
Bratislavský kraj
215,3
202,8
72,9
34,4
14,5
53,1
24,6%
Okres Dunajská Streda
523,9
419,1
387,8
11,1
0,0
103,1
39,1%
Okres Galanta
31,2
186,4
97,9
36,1
10,8
51,9
-33,8%
Okres Hlohovec
0,0
286,9
429,6
47,3
118,2
104,6
20,8%
Okres Piešťany
1268,1
1289,3
1131,5
130,8
13,0
339,1
-19,3%
Okres Senica
271,1
139,7
60,4
8,6
15,6
45,3
-30,8%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
17,5
0,0
10,4
-44,5%
Okres Trnava
1265,6
857,6
714,8
75,8
45,7
259,4
26,2%
Trnavský kraj
601,8
492,2
429,1
47,4
26,6
146,7
0,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
95,5
57,9
75,9
34,6
0,0
36,8
-
Okres Ilava
1030,9
861,6
1185,2
17,9
0,0
274,6
391,8%
Okres Myjava
159,0
274,3
686,1
0,0
0,0
71,4
-10,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
7,8
0,0
4,2
-
Okres Partizánske
0,0
0,0
0,0
23,1
0,0
14,4
-91,7%
Okres Považská Bystrica
0,0
83,6
65,4
27,0
0,0
29,6
-81,0%
Okres Prievidza
664,5
508,7
300,2
28,7
6,2
120,3
8,1%
Okres Púchov
0,0
56,8
74,1
22,5
19,6
28,3
22,4%
Okres Trenčín
169,6
191,0
100,3
24,9
0,0
43,7
0,0%
Trenčiansky kraj
352,0
309,3
314,6
23,5
3,3
85,3
4,8%
Okres Komárno
793,3
1014,1
597,4
53,4
45,1
192,1
52,9%
Okres Levice
603,2
293,5
208,7
77,4
0,0
112,7
-48,2%
Okres Nitra
463,9
284,1
298,6
38,7
26,3
104,9
-14,3%
Okres Nové Zámky
736,3
616,6
666,2
92,8
26,4
214,1
-33,7%
Okres Šaľa
252,2
276,0
356,6
59,2
28,2
109,2
46,6%
Okres Topoľčany
104,1
78,9
40,8
0,0
0,0
15,2
-21,4%
Okres Zlaté Moravce
210,2
261,0
252,4
9,0
0,0
58,1
-69,1%
Nitriansky kraj
483,8
401,2
372,4
51,0
19,1
123,5
-22,2%
Okres Bytča
59,4
33,9
48,8
0,0
0,0
13,7
-45,0%
Okres Čadca
224,6
162,3
173,8
11,0
0,0
58,5
0,0%
Okres Dolný Kubín
0,0
80,0
70,9
90,4
0,0
63,3
-56,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
451,4
361,8
313,2
0,0
0,0
117,6
-48,4%
Okres Liptovský Mikuláš
845,7
498,7
575,2
53,5
8,8
150,1
2,7%
Okres Martin
93,9
71,1
60,7
13,1
0,0
30,4
42,6%
Okres Námestovo
303,5
277,6
293,2
0,0
0,0
96,4
-43,8%
Okres Ružomberok
1089,9
1138,3
1394,6
78,1
121,5
353,1
17,2%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Tvrdošín
709,2
633,9
513,0
57,1
62,7
256,5
20,9%
Okres Žilina
651,9
283,6
188,8
0,0
0,0
80,6
118,2%
Žilinský kraj
406,1
312,5
322,7
27,2
18,3
110,5
-5,3%
Okres Banská Bystrica
194,3
210,0
199,1
54,3
0,0
72,4
23,3%
Okres Banská Štiavnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Brezno
64,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5,8
-96,7%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
22,4
0,0
11,6
33,3%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
1208,2
479,5
557,8
48,2
53,1
201,4
31,3%
Okres Poltár
1505,0
1468,6
397,1
0,0
0,0
282,7
273,3%
Okres Revúca
1599,9
1260,0
1255,2
103,7
568,0
540,5
239,5%
Okres Rimavská Sobota
54,5
36,6
55,6
61,3
79,4
58,1
-78,9%
Okres Veľký Krtíš
5895,8
3843,5
3442,7
220,0
50,3
1000,6
-22,8%
Okres Zvolen
0,0
56,9
142,8
0,0
97,2
32,6
100,0%
Okres Žarnovica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žiar nad Hronom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Banskobystrický kraj
738,3
535,5
441,2
43,9
66,6
170,1
8,2%
Okres Bardejov
744,2
551,3
427,8
66,6
134,5
193,3
-35,1%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
0,0
17,0
0,0
23,8
55,9
20,1
23,5%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
13,7
0,0
5,8
-68,2%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
185,0
23,7
0,0
3,6
0,0
15,8
-76,7%
Okres Prešov
112,3
93,4
161,3
0,0
0,0
45,4
81,5%
Okres Sabinov
1394,3
1026,4
942,5
0,0
79,4
559,3
30,4%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
29,4
68,7
123,9
0,0
0,0
24,3
25,0%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Prešovský kraj
194,3
144,7
125,6
13,2
27,3
55,4
-22,0%
Okres Gelnica
239,9
315,2
487,0
375,2
755,4
425,5
31,3%
Okres Košice I
263,6
110,3
190,8
0,0
58,4
51,5
98,5%
Okres Košice II
209,2
71,3
286,6
13,9
0,0
38,6
-3,0%
Okres Košice III
83,8
129,5
193,4
9,3
0,0
33,5
11,1%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice - okolie
285,5
191,0
335,4
18,2
35,9
76,8
38,9%
Okres Michalovce
141,3
209,2
398,3
10,7
0,0
52,5
89,7%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Sobrance
270,3
49,6
0,0
0,0
0,0
21,2
-83,8%
Okres Spišská Nová Ves
200,7
135,0
103,2
24,4
0,0
40,3
-2,5%
Okres Trebišov
216,3
164,3
296,1
44,2
8,7
84,2
216,1%
Košický kraj
153,2
109,2
196,2
20,8
18,9
50,0
46,0%
Slovenská republika
379,1
307,7
292,4
33,4
24,8
102,5
-3,3%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.