Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 21. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 21. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
58
Ambulancie - dospelí (D)
50
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
6877
8473
6004
11074
2256
34684
Chorobnosť ARO
3660,4
2853,0
2713,7
674,7
486,1
1213,5
Z nich CHPO
759
1000
682
717
128
3286
Chorobnosť CHPO
404,0
336,7
308,2
43,7
27,6
115,0
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
37
33
13
54
24
161
Otitídy
118
84
38
51
13
304
Sinusitídy
71
141
137
121
18
488
Komplikácie spolu
226
258
188
226
55
953
%komplikácií z ARO
3,3
3,0
3,1
2,0
2,4
2,7
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3203,9
2640,8
2103,2
784,9
282,3
1034,0
-1,1%
Trnavský kraj
3677,0
2565,3
2475,0
655,6
401,7
1106,4
-10,0%
Trenčiansky kraj
3314,2
2962,1
2839,4
662,2
435,6
1144,3
-1,5%
Nitriansky kraj
4706,6
3564,0
2780,6
721,5
401,0
1254,8
-2,9%
Žilinský kraj
4306,6
3077,0
3115,1
571,4
559,2
1347,7
-3,7%
Banskobystrický kraj
4540,5
3715,9
3659,7
672,5
673,9
1451,0
0,5%
Prešovský kraj
3070,9
2038,3
1870,0
636,3
600,6
1079,7
2,5%
Košický kraj
2944,9
2543,4
2931,1
623,1
385,0
1099,4
6,1%
Slovenská republika
3660,4
2853,0
2713,7
674,7
486,1
1213,5
-1,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
49,3
65,0
0,0
10,7
6,1
15,2
-71,4%
Trnavský kraj
435,2
364,3
321,6
50,2
34,5
120,3
-18,0%
Trenčiansky kraj
396,7
478,2
470,1
26,0
1,7
119,4
40,0%
Nitriansky kraj
525,6
456,0
416,8
81,4
13,3
147,1
19,1%
Žilinský kraj
436,3
309,5
360,4
59,0
57,4
140,9
27,5%
Banskobystrický kraj
834,8
554,4
475,1
36,9
62,6
178,6
5,0%
Prešovský kraj
305,9
226,3
137,5
28,6
30,1
82,6
49,0%
Košický kraj
195,4
152,2
134,4
18,0
7,4
50,0
-0,1%
Slovenská republika
404,0
336,7
308,2
43,7
27,6
115,0
12,2%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
447,0
770,9
459,2
2332,8
679,1
1658,3
-18,2%
Okres Bratislava II
19124,5
11588,2
9063,0
707,6
164,5
1257,1
13,1%
Okres Bratislava III
4572,7
3523,8
2748,1
853,9
335,0
1129,7
39,8%
Okres Bratislava IV
1889,4
1354,2
1181,8
894,9
214,4
1248,3
0,4%
Okres Bratislava V
2925,8
3850,1
2784,6
446,3
123,8
820,3
-7,3%
Okres Malacky
1095,2
1341,8
1063,4
501,1
261,1
618,0
-6,2%
Okres Pezinok
5383,4
3111,7
2345,0
142,6
76,9
762,2
-1,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
1101,1
518,2
1126,2
18,7%
Bratislavský kraj
3203,9
2640,8
2103,2
784,9
282,3
1034,0
-1,1%
Okres Dunajská Streda
3344,4
2633,5
2999,4
394,5
104,7
920,0
-7,2%
Okres Galanta
2189,1
1823,9
2032,7
435,4
282,4
822,1
9,3%
Okres Hlohovec
4211,8
3012,8
1369,2
614,3
452,9
947,7
-19,7%
Okres Piešťany
4827,4
3350,8
2845,5
1042,7
639,9
1635,3
4,0%
Okres Senica
5808,8
2627,4
1811,4
653,2
318,7
1131,0
-20,7%
Okres Skalica
2392,6
2036,3
1182,0
819,7
556,0
989,2
-36,3%
Okres Trnava
4100,6
2832,8
3197,8
818,6
588,1
1299,7
-7,7%
Trnavský kraj
3677,0
2565,3
2475,0
655,6
401,7
1106,4
-10,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
7640,9
3910,8
6451,6
978,6
853,5
1649,8
45,1%
Okres Ilava
3190,9
2505,4
2983,7
238,1
245,6
951,4
-17,0%
Okres Myjava
3179,7
4023,8
4688,4
314,6
256,0
926,8
-6,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3456,8
3147,6
2126,0
872,3
449,2
1210,8
7,1%
Okres Partizánske
5169,1
4671,9
5213,8
721,3
200,9
1307,2
37,8%
Okres Považská Bystrica
2499,5
3418,2
3211,7
741,7
366,5
1295,5
91,7%
Okres Prievidza
3883,0
3330,8
2806,3
709,4
470,1
1260,4
-3,0%
Okres Púchov
1472,0
1767,3
1482,8
673,4
581,9
886,0
-36,7%
Okres Trenčín
3519,9
2046,0
1672,3
693,8
535,3
978,3
-27,8%
Trenčiansky kraj
3314,2
2962,1
2839,4
662,2
435,6
1144,3
-1,5%
Okres Komárno
3687,9
2983,3
1556,4
599,1
385,1
874,2
-28,1%
Okres Levice
7536,2
4964,8
2875,5
999,4
406,5
1722,7
17,9%
Okres Nitra
5984,7
4613,5
3556,0
884,2
554,2
1567,2
-4,6%
Okres Nové Zámky
3602,2
3078,5
2435,8
475,6
307,8
1071,9
-1,4%
Okres Šaľa
6395,3
4110,9
4122,8
687,5
175,6
1378,7
-7,9%
Okres Topoľčany
1510,0
1372,9
1123,4
483,2
317,0
624,7
-7,8%
Okres Zlaté Moravce
5781,6
4233,4
4434,4
881,0
525,6
1595,6
0,5%
Nitriansky kraj
4706,6
3564,0
2780,6
721,5
401,0
1254,8
-2,9%
Okres Bytča
1411,6
1823,6
2072,3
207,4
132,3
706,0
-19,0%
Okres Čadca
1998,7
1434,6
1634,8
371,6
584,5
749,2
-7,7%
Okres Dolný Kubín
6176,8
4176,0
4575,9
925,0
651,0
1920,3
-2,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
5015,0
2003,9
3641,3
444,8
309,0
1356,7
-0,8%
Okres Liptovský Mikuláš
4620,5
3168,1
3476,2
568,8
531,2
1184,2
-11,1%
Okres Martin
6740,5
4572,9
3490,7
941,6
536,2
2229,6
12,7%
Okres Námestovo
4683,8
3821,4
4584,3
666,5
860,2
2143,1
8,5%
Okres Ružomberok
5687,7
4675,2
4490,7
534,3
671,3
1557,5
-8,0%
Okres Turčianske Teplice
2686,2
2004,0
1047,1
630,9
667,6
890,3
-5,7%
Okres Tvrdošín
3861,3
3169,6
3270,3
785,4
1389,4
1620,8
-21,3%
Okres Žilina
1809,1
1462,2
1180,1
405,6
281,7
632,2
-30,5%
Žilinský kraj
4306,6
3077,0
3115,1
571,4
559,2
1347,7
-3,7%
Okres Banská Bystrica
6996,4
5543,6
3833,3
882,8
503,7
1870,4
20,6%
Okres Banská Štiavnica
850,2
1034,5
2526,5
521,9
744,0
771,0
-19,4%
Okres Brezno
1477,6
2039,4
2311,7
1052,3
745,8
1253,2
-14,6%
Okres Detva
796,1
1020,4
922,7
728,1
488,5
671,3
-23,2%
Okres Krupina
5629,8
3695,9
2713,9
642,7
489,0
1403,5
9,7%
Okres Lučenec
4919,6
4037,5
3239,4
407,8
276,3
1199,7
-17,1%
Okres Poltár
6438,1
4543,4
3640,0
560,6
759,8
1620,7
15,1%
Okres Revúca
4552,4
4088,1
3000,6
487,0
1431,9
1548,9
-7,8%
Okres Rimavská Sobota
2971,0
3112,1
4084,0
563,4
674,6
1487,8
23,5%
Okres Veľký Krtíš
17387,6
6726,1
8501,5
1669,2
1168,2
3434,1
14,4%
Okres Zvolen
2079,3
2345,8
3480,6
751,0
529,4
1062,5
-29,4%
Okres Žarnovica
3961,8
4498,4
4449,2
530,8
431,5
1332,1
7,5%
Okres Žiar nad Hronom
2818,6
2493,4
3003,9
532,3
595,7
1009,3
0,0%
Banskobystrický kraj
4540,5
3715,9
3659,7
672,5
673,9
1451,0
0,5%
Okres Bardejov
5847,2
3742,3
4015,5
1037,3
1481,2
1962,4
11,5%
Okres Humenné
2041,7
1806,8
1498,7
489,3
301,5
755,8
33,8%
Okres Kežmarok
1240,4
1318,1
1198,7
375,0
320,3
657,3
-15,7%
Okres Levoča
995,4
1075,3
1165,8
492,5
280,4
661,5
10,4%
Okres Medzilaborce
2761,6
1246,9
1105,7
535,6
522,8
768,3
34,2%
Okres Poprad
1677,8
916,5
695,9
571,7
287,8
624,2
-4,9%
Okres Prešov
7832,0
4725,3
2507,7
1887,9
599,5
2776,6
7,7%
Okres Sabinov
8583,6
3361,4
2786,7
568,9
397,0
2505,4
-19,5%
Okres Snina
1059,8
930,0
705,7
381,9
711,6
555,2
-9,9%
Okres Stará Ľubovňa
3532,9
2902,1
2627,6
551,3
336,0
1272,5
7,0%
Okres Stropkov
1139,2
832,2
1438,5
446,7
271,6
569,4
-11,4%
Okres Svidník
2159,4
1441,6
892,2
847,7
627,5
955,2
-20,3%
Okres Vranov nad Topľou
925,9
733,3
1590,0
389,2
571,4
589,3
12,3%
Prešovský kraj
3070,9
2038,3
1870,0
636,3
600,6
1079,7
2,5%
Okres Gelnica
479,8
866,8
2435,1
950,6
671,4
984,7
3,4%
Okres Košice I
5272,7
3492,8
3568,6
1378,7
569,7
2272,8
37,0%
Okres Košice II
4601,6
4279,9
3438,9
893,4
187,3
944,7
-46,6%
Okres Košice III
4525,1
4402,2
4738,9
357,0
0,0
1116,9
42,7%
Okres Košice IV
3593,3
3091,2
3379,6
851,9
300,7
1387,1
25,3%
Okres Košice - okolie
2950,1
4805,8
2012,5
406,1
690,2
1206,3
-4,2%
Okres Michalovce
2234,2
1790,2
1652,4
727,2
367,9
980,0
50,4%
Okres Rožňava
2010,3
1653,8
1283,5
284,0
246,2
640,5
-1,6%
Okres Sobrance
5180,2
2976,4
1170,6
89,3
108,7
551,4
-8,8%
Okres Spišská Nová Ves
6922,5
4522,8
4746,5
452,9
591,0
1300,0
17,1%
Okres Trebišov
2122,8
1734,8
4644,0
726,8
502,0
1166,0
8,7%
Košický kraj
2944,9
2543,4
2931,1
623,1
385,0
1099,4
6,1%
Slovenská republika
3660,4
2853,0
2713,7
674,7
486,1
1213,5
-1,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
85,9
32,3
57,5
22,8%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
9,5
0,0
6,2
-95,7%
Okres Bratislava III
428,7
377,5
0,0
0,0
27,9
47,1
20,0%
Okres Bratislava IV
27,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4,2
-84,2%
Okres Bratislava V
47,2
223,8
0,0
3,1
0,0
16,4
-12,9%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
22,8
0,0
20,7
-82,0%
Bratislavský kraj
49,3
65,0
0,0
10,7
6,1
15,2
-71,4%
Okres Dunajská Streda
359,8
385,4
327,5
54,0
40,3
120,6
17,0%
Okres Galanta
57,6
86,0
22,6
25,0
25,7
33,6
-35,2%
Okres Hlohovec
200,6
123,0
80,5
41,3
98,5
68,6
-34,5%
Okres Piešťany
1087,0
992,8
873,6
131,2
61,9
373,3
10,1%
Okres Senica
166,0
66,5
43,1
8,0
14,5
24,7
-45,5%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
12,5
0,0
8,5
-18,0%
Okres Trnava
698,4
489,4
470,3
76,4
27,7
164,0
-36,8%
Trnavský kraj
435,2
364,3
321,6
50,2
34,5
120,3
-18,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
238,8
289,7
0,0
19,8
0,0
38,0
3,2%
Okres Ilava
390,0
589,5
1027,2
4,8
0,0
197,5
-28,1%
Okres Myjava
159,0
640,1
686,1
19,7
0,0
101,6
42,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
15,6
0,0
8,9
113,3%
Okres Partizánske
1170,4
1095,9
807,8
5,8
0,0
164,8
1042,2%
Okres Považská Bystrica
368,8
478,5
562,0
34,2
18,3
152,0
413,0%
Okres Prievidza
439,3
440,7
375,0
41,3
0,0
123,1
2,3%
Okres Púchov
535,3
833,1
428,4
31,3
0,0
183,5
549,3%
Okres Trenčín
212,0
27,3
0,0
23,9
0,0
27,6
-36,8%
Trenčiansky kraj
396,7
478,2
470,1
26,0
1,7
119,4
40,0%
Okres Komárno
883,0
616,1
302,6
10,0
8,0
86,2
-55,1%
Okres Levice
586,5
582,1
433,6
355,6
50,8
336,4
198,5%
Okres Nitra
382,7
394,2
317,0
49,7
4,7
104,0
-0,8%
Okres Nové Zámky
634,7
637,9
701,0
56,2
18,8
203,0
-5,2%
Okres Šaľa
630,5
373,7
260,0
63,1
12,5
120,6
10,4%
Okres Topoľčany
104,1
78,9
20,4
22,1
0,0
27,0
78,2%
Okres Zlaté Moravce
946,1
521,9
757,1
29,4
0,0
162,1
178,8%
Nitriansky kraj
525,6
456,0
416,8
81,4
13,3
147,1
19,1%
Okres Bytča
0,0
0,0
121,9
0,0
0,0
12,2
-11,1%
Okres Čadca
252,7
234,7
177,7
9,2
0,0
68,9
17,7%
Okres Dolný Kubín
311,4
274,3
243,0
178,8
0,0
175,9
177,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
1103,3
501,0
430,7
9,1
0,0
218,4
85,7%
Okres Liptovský Mikuláš
995,8
663,1
754,3
89,3
86,7
227,7
51,7%
Okres Martin
56,3
71,1
45,5
61,9
0,0
47,4
55,8%
Okres Námestovo
392,4
187,5
319,8
0,0
0,0
115,7
20,0%
Okres Ružomberok
1192,0
935,0
1450,4
152,2
208,3
394,4
11,7%
Okres Turčianske Teplice
0,0
133,6
0,0
10,2
58,1
29,9
-
Okres Tvrdošín
315,2
452,8
577,1
132,6
313,7
250,7
-2,3%
Okres Žilina
244,5
132,9
78,7
0,0
0,0
34,8
-56,8%
Žilinský kraj
436,3
309,5
360,4
59,0
57,4
140,9
27,5%
Okres Banská Bystrica
259,1
420,0
199,1
14,5
26,5
85,8
18,4%
Okres Banská Štiavnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Brezno
449,7
423,3
351,8
0,0
0,0
145,0
2400,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
14,0
0,0
5,8
-50,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
61,2
48,9
44,1
-
Okres Lučenec
1316,5
762,6
495,8
3,2
0,0
184,2
-8,5%
Okres Poltár
2508,4
1514,5
728,0
0,0
28,1
378,7
33,9%
Okres Revúca
823,8
644,0
972,0
89,1
499,0
339,4
-37,2%
Okres Rimavská Sobota
54,5
109,8
194,5
87,5
119,0
97,8
68,2%
Okres Veľký Krtíš
7294,8
3576,6
3442,7
250,4
61,5
1171,6
17,1%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
10,0
-69,2%
Okres Žarnovica
0,0
39,8
105,9
0,0
0,0
11,2
-
Okres Žiar nad Hronom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Banskobystrický kraj
834,8
554,4
475,1
36,9
62,6
178,6
5,0%
Okres Bardejov
1615,9
1098,4
660,1
78,0
174,3
368,9
90,8%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
28,8
77,5
59,9
29,2
22,9
38,0
88,9%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
91,6
93,5
53,3
816,7%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
49,3
31,6
0,0
21,7
0,0
19,4
23,1%
Okres Prešov
85,6
80,1
147,5
196,3
35,3
133,0
192,8%
Okres Sabinov
1002,1
667,2
368,8
39,2
0,0
349,6
-37,5%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
88,3
154,6
99,2
12,5
0,0
44,3
82,1%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
1,6
-
Prešovský kraj
305,9
226,3
137,5
28,6
30,1
82,6
49,0%
Okres Gelnica
0,0
0,0
365,3
325,2
251,8
231,0
-45,7%
Okres Košice I
97,6
153,2
176,7
13,1
0,0
67,0
30,0%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice III
83,8
129,5
96,7
0,0
0,0
20,1
-40,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Michalovce
476,1
372,0
172,1
19,7
0,0
105,2
100,4%
Okres Rožňava
25,8
15,2
22,9
0,0
0,0
5,5
-
Okres Sobrance
2477,5
1116,2
501,7
0,0
0,0
198,2
834,4%
Okres Spišská Nová Ves
702,3
202,5
309,6
46,6
0,0
95,9
138,1%
Okres Trebišov
160,2
195,7
193,5
24,1
8,2
60,2
-28,6%
Košický kraj
195,4
152,2
134,4
18,0
7,4
50,0
-0,1%
Slovenská republika
404,0
336,7
308,2
43,7
27,6
115,0
12,2%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.