Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 22. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 22. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
59
Ambulancie - dospelí (D)
50
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
6806
7975
5553
10996
2199
33529
Chorobnosť ARO
3580,6
2654,2
2480,7
675,8
477,9
1173,7
Z nich CHPO
642
878
600
702
109
2931
Chorobnosť CHPO
337,8
292,2
268,0
43,1
23,7
102,6
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
51
32
15
87
29
214
Otitídy
105
58
23
35
8
229
Sinusitídy
74
111
86
127
20
418
Komplikácie spolu
230
201
124
249
57
861
%komplikácií z ARO
3,4
2,5
2,2
2,3
2,6
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
2885,9
2081,4
1697,4
796,1
341,5
986,5
-4,6%
Trnavský kraj
3620,7
2530,7
2299,1
656,2
422,3
1096,4
-0,9%
Trenčiansky kraj
3408,2
2977,7
2536,1
577,4
416,2
1089,3
-4,8%
Nitriansky kraj
4508,1
3365,3
2762,3
736,4
429,5
1267,7
1,0%
Žilinský kraj
4629,2
2790,5
2842,6
588,5
528,2
1319,9
-2,1%
Banskobystrický kraj
4442,3
3494,7
3423,5
677,1
601,6
1335,4
-8,0%
Prešovský kraj
2551,3
1877,4
1885,3
592,0
516,2
992,0
-8,1%
Košický kraj
3150,4
2316,9
2244,9
721,0
429,9
1104,3
0,5%
Slovenská republika
3580,6
2654,2
2480,7
675,8
477,9
1173,7
-3,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
57,0
62,6
77,2
29,3
15,8
33,8
122,0%
Trnavský kraj
580,4
407,5
340,2
77,4
13,2
148,5
23,5%
Trenčiansky kraj
297,5
381,9
337,4
24,8
8,9
97,2
-18,6%
Nitriansky kraj
436,0
437,3
371,1
63,7
25,9
133,4
-9,3%
Žilinský kraj
398,5
270,2
270,4
42,7
25,5
112,4
-20,2%
Banskobystrický kraj
630,0
491,6
570,6
48,7
50,4
160,0
-10,4%
Prešovský kraj
203,1
151,2
86,7
25,8
24,7
59,6
-27,9%
Košický kraj
106,3
104,8
80,3
14,3
16,0
34,4
-31,2%
Slovenská republika
337,8
292,2
268,0
43,1
23,7
102,6
-10,8%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1072,9
770,9
688,9
2318,5
814,9
1784,0
7,6%
Okres Bratislava II
5634,9
3227,1
2132,5
644,4
128,5
648,3
-48,4%
Okres Bratislava III
4858,5
2391,1
3053,4
1121,7
128,9
1186,2
5,0%
Okres Bratislava IV
2336,6
1666,7
1166,1
854,4
707,4
1338,8
7,3%
Okres Bratislava V
4758,3
4267,9
3467,6
433,8
206,3
980,3
19,5%
Okres Malacky
1771,4
1374,6
1010,2
592,8
309,3
769,1
24,4%
Okres Pezinok
2447,0
1555,8
1172,5
207,9
323,0
542,5
-28,8%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
1087,4
529,7
1015,0
-9,9%
Bratislavský kraj
2885,9
2081,4
1697,4
796,1
341,5
986,5
-4,6%
Okres Dunajská Streda
4070,8
2933,0
2776,2
520,9
322,2
1071,8
16,5%
Okres Galanta
2590,0
1994,5
1639,4
678,9
205,4
935,2
13,8%
Okres Hlohovec
2647,4
2361,0
2126,3
563,1
469,3
903,4
-4,7%
Okres Piešťany
4381,8
2966,9
2705,1
955,4
495,4
1406,4
-14,0%
Okres Senica
3062,8
1566,2
1619,3
549,6
593,9
926,8
-18,1%
Okres Skalica
4317,6
3655,4
1519,8
582,6
724,7
1232,9
24,6%
Okres Trnava
3813,8
2523,4
2842,9
751,0
431,3
1163,0
-10,5%
Trnavský kraj
3620,7
2530,7
2299,1
656,2
422,3
1096,4
-0,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
6972,3
3997,7
5237,2
830,3
478,0
2029,9
23,0%
Okres Ilava
3573,8
2377,7
2579,3
204,7
210,6
925,4
-2,7%
Okres Myjava
3974,6
4206,7
3087,5
404,5
341,4
914,1
-1,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3446,5
2217,0
1446,0
837,2
393,1
1151,9
-4,9%
Okres Partizánske
4135,2
3506,8
4288,5
352,5
159,4
1019,7
-22,0%
Okres Považská Bystrica
2382,4
3294,5
3280,5
563,0
338,3
1042,6
-19,5%
Okres Prievidza
3549,2
2674,9
2334,5
595,9
517,4
1058,9
-16,0%
Okres Púchov
2358,5
2329,0
2075,9
644,4
254,6
1017,0
14,8%
Okres Trenčín
2608,1
5769,6
1153,9
875,8
722,7
1298,0
32,7%
Trenčiansky kraj
3408,2
2977,7
2536,1
577,4
416,2
1089,3
-4,8%
Okres Komárno
4654,0
3969,1
3251,1
614,7
459,5
1066,6
22,0%
Okres Levice
6445,0
4483,7
2940,4
1036,4
474,2
1734,2
0,7%
Okres Nitra
5563,5
4095,4
3302,2
787,4
495,3
1439,7
-8,1%
Okres Nové Zámky
3663,8
2980,0
2624,1
467,5
258,3
1131,3
5,5%
Okres Šaľa
4053,4
2558,5
2340,0
910,0
265,6
1199,6
-13,0%
Okres Topoľčany
2082,8
1312,3
1419,0
673,4
458,1
803,0
28,6%
Okres Zlaté Moravce
5518,8
4320,3
3749,4
557,4
480,7
1366,3
-14,4%
Nitriansky kraj
4508,1
3365,3
2762,3
736,4
429,5
1267,7
1,0%
Okres Bytča
1733,5
1639,8
1259,7
235,3
94,5
648,9
-8,1%
Okres Čadca
3859,6
1606,7
1521,1
389,8
479,2
953,7
27,3%
Okres Dolný Kubín
4587,2
3680,7
5031,5
970,0
583,5
1920,3
0,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
3661,0
1642,1
3484,7
435,7
343,3
1171,9
-13,6%
Okres Liptovský Mikuláš
4669,6
2969,8
4026,2
439,2
529,8
1163,5
-1,7%
Okres Martin
6458,9
3767,3
2458,6
862,4
372,1
1796,6
-19,4%
Okres Námestovo
6106,1
3446,4
4563,0
761,6
854,3
2203,9
2,8%
Okres Ružomberok
5176,8
4492,3
3765,5
542,3
640,8
1432,3
-8,0%
Okres Turčianske Teplice
4273,5
1937,2
698,1
580,0
783,7
932,2
4,7%
Okres Tvrdošín
5516,2
2807,3
3462,6
1356,6
1757,0
1978,9
22,1%
Okres Žilina
2542,5
1671,1
1258,8
489,4
356,4
739,6
17,0%
Žilinský kraj
4629,2
2790,5
2842,6
588,5
528,2
1319,9
-2,1%
Okres Banská Bystrica
5139,4
4654,7
2962,1
1038,4
516,9
1441,9
-22,9%
Okres Banská Štiavnica
3188,1
1862,1
3667,5
403,7
372,0
920,4
19,4%
Okres Brezno
2081,5
3647,8
3739,0
899,7
475,3
1508,5
20,4%
Okres Detva
452,4
816,3
1153,3
952,2
651,3
744,0
10,8%
Okres Krupina
5207,6
2855,9
2595,9
642,7
195,6
1535,9
9,4%
Okres Lučenec
4187,1
3979,8
3399,9
430,3
297,6
1302,8
8,6%
Okres Poltár
3260,9
2478,2
1853,1
545,0
914,6
1154,5
-28,8%
Okres Revúca
4571,0
2988,1
3097,2
581,1
781,0
1270,0
-18,0%
Okres Rimavská Sobota
4270,3
2746,0
2747,4
740,8
935,3
1461,1
-1,8%
Okres Veľký Krtíš
11391,9
7092,2
7106,3
1182,4
299,7
2499,0
-27,2%
Okres Zvolen
7295,9
5781,6
3450,8
675,9
737,4
1457,1
37,1%
Okres Žarnovica
3815,1
2826,4
4184,3
474,6
490,3
1127,4
-15,4%
Okres Žiar nad Hronom
2659,8
2325,6
2553,3
473,2
809,3
958,9
-5,0%
Banskobystrický kraj
4442,3
3494,7
3423,5
677,1
601,6
1335,4
-8,0%
Okres Bardejov
4358,8
3154,7
2970,4
1161,6
1622,8
1783,3
-9,1%
Okres Humenné
2179,8
2218,2
2468,3
333,4
197,1
785,6
3,9%
Okres Kežmarok
1060,1
932,8
839,1
433,4
251,6
589,2
-10,4%
Okres Levoča
608,3
977,5
825,7
419,9
155,8
503,6
-23,9%
Okres Medzilaborce
1889,5
1496,3
1474,2
782,1
810,8
981,4
27,7%
Okres Poprad
1332,3
1232,6
815,5
523,6
321,7
644,2
3,2%
Okres Prešov
7489,6
4765,3
2710,5
1450,5
253,9
2289,2
-17,6%
Okres Sabinov
11386,7
5328,7
5928,5
588,6
476,4
2588,6
3,3%
Okres Snina
2013,7
1409,1
3342,7
277,8
379,5
734,0
32,2%
Okres Stará Ľubovňa
3621,2
2129,4
2379,7
590,5
99,0
1252,9
-1,5%
Okres Stropkov
1139,2
1442,5
1287,1
408,4
69,0
569,9
0,1%
Okres Svidník
2255,8
1465,9
1254,6
638,4
638,9
874,6
-8,4%
Okres Vranov nad Topľou
764,8
729,1
739,0
309,4
396,8
451,9
-23,3%
Prešovský kraj
2551,3
1877,4
1885,3
592,0
516,2
992,0
-8,1%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
250,2
503,6
243,1
-75,3%
Okres Košice I
2636,3
2688,6
3656,9
1847,0
584,4
1861,8
-18,1%
Okres Košice II
12131,5
7581,5
7751,1
1764,3
244,9
2694,2
185,2%
Okres Košice III
3938,5
2913,2
2514,5
214,7
586,1
832,9
-25,4%
Okres Košice IV
3194,0
2458,0
2039,4
625,3
150,4
1150,7
-17,0%
Okres Košice - okolie
4377,5
3278,1
3066,7
408,3
253,5
1283,2
6,4%
Okres Michalovce
2454,0
1580,9
1755,7
771,1
826,8
1040,5
6,2%
Okres Rožňava
1056,7
1335,2
1168,9
326,4
293,1
542,2
-15,3%
Okres Sobrance
2342,3
2232,3
1337,8
102,0
217,4
657,9
19,3%
Okres Spišská Nová Ves
8728,4
2936,5
2321,7
586,1
481,6
1147,8
-11,7%
Okres Trebišov
1782,4
1656,5
1567,3
585,7
522,8
828,2
-29,0%
Košický kraj
3150,4
2316,9
2244,9
721,0
429,9
1104,3
0,5%
Slovenská republika
3580,6
2654,2
2480,7
675,8
477,9
1173,7
-3,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
103,0
77,6
78,0
35,7%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
61,4
11,7
43,2
594,4%
Okres Bratislava III
428,7
251,7
152,7
10,1
0,0
43,9
-6,7%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
94,5
0,0
0,0
14,5
246,2%
Okres Bratislava V
129,8
246,2
144,5
12,5
0,0
36,1
119,8%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
117,2
0,0
0,0
7,6
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
42,5
46,1
45,2
118,2%
Bratislavský kraj
57,0
62,6
77,2
29,3
15,8
33,8
122,0%
Okres Dunajská Streda
802,1
730,2
440,9
75,5
0,0
191,6
58,9%
Okres Galanta
124,8
149,1
73,4
41,2
0,0
53,6
59,4%
Okres Hlohovec
80,2
295,1
193,3
102,4
85,3
121,0
76,5%
Okres Piešťany
1120,9
813,1
769,1
263,2
58,3
370,5
-0,7%
Okres Senica
70,4
21,2
27,4
35,8
0,0
30,2
22,2%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
6,5
0,0
3,5
-58,3%
Okres Trnava
972,9
448,3
519,9
61,0
0,0
167,7
2,3%
Trnavský kraj
580,4
407,5
340,2
77,4
13,2
148,5
23,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
34,6
0,0
15,2
-60,0%
Okres Ilava
397,1
452,0
570,6
14,3
17,5
149,2
-24,5%
Okres Myjava
159,0
457,2
1029,2
0,0
0,0
85,7
-15,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
19,5
0,0
8,4
-6,3%
Okres Partizánske
858,3
784,4
646,2
50,4
0,0
180,2
9,3%
Okres Považská Bystrica
450,7
680,4
462,6
54,0
0,0
145,1
-4,5%
Okres Prievidza
298,7
409,9
290,3
21,2
22,5
93,2
-24,3%
Okres Púchov
451,6
539,7
333,6
39,9
0,0
149,3
-18,7%
Okres Trenčín
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Trenčiansky kraj
297,5
381,9
337,4
24,8
8,9
97,2
-18,6%
Okres Komárno
748,0
570,7
380,5
40,8
32,8
111,0
28,9%
Okres Levice
172,9
490,2
307,5
94,2
17,6
140,0
-58,4%
Okres Nitra
271,8
222,0
215,4
43,4
52,7
84,0
-19,2%
Okres Nové Zámky
885,0
752,7
689,2
77,0
25,8
260,7
28,4%
Okres Šaľa
720,6
402,5
445,7
178,3
13,3
215,3
78,6%
Okres Topoľčany
109,6
99,7
21,5
15,2
0,0
26,4
-2,4%
Okres Zlaté Moravce
105,1
521,9
540,8
22,5
0,0
105,7
-34,8%
Nitriansky kraj
436,0
437,3
371,1
63,7
25,9
133,4
-9,3%
Okres Bytča
99,1
254,5
162,5
0,0
0,0
63,2
419,2%
Okres Čadca
386,0
198,2
127,9
10,4
0,0
80,4
16,7%
Okres Dolný Kubín
0,0
26,7
35,4
142,5
0,0
80,9
-54,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
652,0
111,3
274,1
9,1
0,0
105,0
-51,9%
Okres Liptovský Mikuláš
625,1
453,4
333,0
42,2
11,5
126,3
-44,5%
Okres Martin
93,9
59,2
30,4
21,5
0,0
29,5
-37,7%
Okres Námestovo
367,8
302,8
277,2
0,0
0,0
122,7
6,1%
Okres Ružomberok
1328,3
975,7
1311,0
103,3
132,6
347,3
-11,9%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
10,2
29,0
12,0
-60,0%
Okres Tvrdošín
630,4
724,5
641,2
328,4
125,5
384,8
53,5%
Okres Žilina
251,5
135,0
134,9
0,0
0,0
34,8
0,0%
Žilinský kraj
398,5
270,2
270,4
42,7
25,5
112,4
-20,2%
Okres Banská Bystrica
302,3
392,0
58,1
43,4
13,3
69,4
-19,0%
Okres Banská Štiavnica
0,0
0,0
244,5
29,5
0,0
35,9
-
Okres Brezno
0,0
92,3
120,6
0,0
0,0
23,2
-84,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
61,2
0,0
26,5
-40,0%
Okres Lučenec
668,2
547,9
892,5
38,5
0,0
202,2
9,8%
Okres Poltár
1254,2
642,5
463,3
11,1
0,0
217,9
-42,4%
Okres Revúca
947,7
972,0
1467,1
76,8
360,5
356,4
5,0%
Okres Rimavská Sobota
333,1
142,4
370,4
89,1
153,0
146,6
49,9%
Okres Veľký Krtíš
4368,3
3065,7
3071,4
257,3
23,1
878,3
-25,0%
Okres Zvolen
145,9
94,8
238,0
0,0
0,0
23,7
136,4%
Okres Žarnovica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žiar nad Hronom
119,1
48,0
30,0
3,5
0,0
14,7
-
Banskobystrický kraj
630,0
491,6
570,6
48,7
50,4
160,0
-10,4%
Okres Bardejov
1297,0
906,8
458,4
98,2
141,6
312,3
-15,4%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
0,0
17,0
0,0
4,9
0,0
5,1
-86,5%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
99,3
0,0
55,5
4,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
111,0
165,9
65,2
25,5
33,9
50,5
160,0%
Okres Prešov
0,0
0,0
43,0
59,8
28,2
40,2
-69,8%
Okres Sabinov
508,3
299,4
286,9
0,0
0,0
108,2
-69,0%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
58,9
51,5
99,2
0,0
0,0
25,2
-43,2%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
7,4
0,0
4,3
172,1%
Prešovský kraj
203,1
151,2
86,7
25,8
24,7
59,6
-27,9%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
200,1
419,7
197,6
-14,5%
Okres Košice I
0,0
0,0
0,0
26,3
0,0
16,4
-75,5%
Okres Košice II
358,6
203,8
109,2
0,0
0,0
34,5
-
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
47,6
63,7
95,8
14,3
0,0
27,6
-
Okres Michalovce
256,4
232,5
241,0
29,9
28,0
78,4
-25,4%
Okres Rožňava
0,0
15,2
22,9
0,0
0,0
3,4
-38,1%
Okres Sobrance
630,6
545,7
200,7
0,0
0,0
131,6
-33,6%
Okres Spišská Nová Ves
0,0
0,0
0,0
16,3
0,0
12,2
-87,3%
Okres Trebišov
60,1
91,3
77,4
13,7
14,7
28,6
-52,5%
Košický kraj
106,3
104,8
80,3
14,3
16,0
34,4
-31,2%
Slovenská republika
337,8
292,2
268,0
43,1
23,7
102,6
-10,8%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.