Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 23. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 23. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
54
Ambulancie - dospelí (D)
46
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
5814
6549
4190
9207
1982
27742
Chorobnosť ARO
3308,0
2357,2
2024,4
614,3
467,7
1052,8
Z nich CHPO
527
735
439
438
118
2257
Chorobnosť CHPO
299,8
264,6
212,1
29,2
27,8
85,7
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
25
15
7
33
17
97
Otitídy
82
55
12
36
8
193
Sinusitídy
53
94
84
91
27
349
Komplikácie spolu
160
164
103
160
52
639
%komplikácií z ARO
2,8
2,5
2,5
1,7
2,6
2,3
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3234,4
2132,8
1599,6
742,2
280,2
913,6
-7,4%
Trnavský kraj
3491,2
2490,1
2035,0
663,2
556,9
1074,7
-2,0%
Trenčiansky kraj
3775,9
2410,0
1964,4
546,4
365,2
951,2
-12,7%
Nitriansky kraj
4389,9
3219,8
2494,3
703,1
438,8
1220,7
-3,7%
Žilinský kraj
4032,4
2584,4
2455,2
503,7
526,5
1198,9
-9,2%
Banskobystrický kraj
3786,6
2914,4
2488,5
523,3
551,8
1137,1
-14,9%
Prešovský kraj
1940,8
1374,4
1172,6
602,4
568,3
833,5
-16,0%
Košický kraj
2869,4
1985,5
1869,3
587,2
316,2
920,0
-16,7%
Slovenská republika
3308,0
2357,2
2024,4
614,3
467,7
1052,8
-10,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
0,0
0,0
0,0
19,1
3,3
13,1
-61,3%
Trnavský kraj
628,2
412,5
334,3
42,6
19,7
129,7
-12,7%
Trenčiansky kraj
251,7
299,5
276,4
28,3
15,7
80,1
-17,6%
Nitriansky kraj
485,0
388,5
288,3
35,2
37,0
112,8
-15,5%
Žilinský kraj
319,2
277,2
242,5
30,3
30,6
102,1
-9,2%
Banskobystrický kraj
509,0
392,0
327,0
43,1
66,9
135,8
-15,1%
Prešovský kraj
131,8
131,1
67,5
20,7
26,8
47,3
-20,6%
Košický kraj
86,2
122,7
82,3
11,0
7,4
31,1
-9,4%
Slovenská republika
299,8
264,6
212,1
29,2
27,8
85,7
-16,5%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1072,9
1284,8
803,7
2817,7
1237,0
2229,5
25,0%
Okres Bratislava II
6574,0
4180,6
3109,9
710,1
151,9
955,7
47,4%
Okres Bratislava III
6859,1
2768,7
1526,7
900,8
191,4
1082,6
-8,7%
Okres Bratislava IV
1226,7
783,3
945,5
778,7
249,4
953,0
-28,8%
Okres Bratislava V
8045,9
4185,9
2311,7
393,2
72,2
761,7
-22,3%
Okres Malacky
571,4
589,1
487,4
296,4
31,6
320,8
-58,3%
Okres Pezinok
2691,7
2745,6
586,2
137,5
288,4
633,0
16,7%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
1166,4
598,8
1204,9
18,7%
Bratislavský kraj
3234,4
2132,8
1599,6
742,2
280,2
913,6
-7,4%
Okres Dunajská Streda
4191,1
3468,5
2831,3
311,4
211,4
1223,3
14,1%
Okres Galanta
2275,6
1720,7
1558,4
562,0
335,0
837,2
-10,5%
Okres Hlohovec
2908,1
3012,8
1933,0
682,5
597,3
1070,6
18,5%
Okres Piešťany
4199,6
3196,6
2816,0
925,4
722,5
1445,7
2,8%
Okres Senica
3927,8
2062,0
1466,4
542,7
554,3
929,5
0,3%
Okres Skalica
1763,0
1652,1
985,0
605,9
568,1
786,5
-36,2%
Okres Trnava
4461,1
2818,0
2388,9
799,1
683,7
1232,6
6,0%
Trnavský kraj
3491,2
2490,1
2035,0
663,2
556,9
1074,7
-2,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
5253,1
1834,7
1138,5
929,2
717,0
1204,2
-40,7%
Okres Ilava
2812,7
2004,3
2168,5
271,4
298,3
829,8
-10,3%
Okres Myjava
1748,8
1646,1
2287,0
345,1
230,4
577,3
-36,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3189,3
1436,4
1016,1
601,8
224,6
728,3
-36,8%
Okres Partizánske
4941,5
4306,6
5091,4
541,3
99,6
1038,3
1,8%
Okres Považská Bystrica
2760,7
1880,0
1729,6
400,1
128,3
725,7
-30,4%
Okres Prievidza
3833,3
2595,1
1873,3
631,9
506,1
1024,8
-3,2%
Okres Púchov
4014,5
1969,2
1383,9
544,8
462,9
938,8
-7,7%
Okres Trenčín
6149,3
3764,6
2040,2
597,0
428,2
1295,0
-0,2%
Trenčiansky kraj
3775,9
2410,0
1964,4
546,4
365,2
951,2
-12,7%
Okres Komárno
4759,8
3254,5
2012,3
492,7
343,6
920,4
-13,7%
Okres Levice
4867,7
3304,2
2738,6
932,2
494,8
1444,5
-16,7%
Okres Nitra
5403,2
4149,2
3114,4
891,5
740,7
1601,3
11,2%
Okres Nové Zámky
3336,4
2591,6
1967,0
543,6
381,9
1023,7
-9,5%
Okres Šaľa
5364,5
3935,2
3466,6
635,6
150,5
1365,4
13,8%
Okres Topoľčany
1960,3
1410,9
793,0
663,2
311,0
731,8
-8,9%
Okres Zlaté Moravce
6811,7
4958,2
4931,9
610,4
346,1
1450,7
6,2%
Nitriansky kraj
4389,9
3219,8
2494,3
703,1
438,8
1220,7
-3,7%
Okres Bytča
2139,7
2001,7
1414,1
97,6
220,6
750,4
15,6%
Okres Čadca
2380,5
1550,1
1286,2
236,3
389,4
687,1
-28,0%
Okres Dolný Kubín
3944,9
3353,0
3442,1
640,7
677,8
1499,6
-21,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
3335,0
2402,8
2558,1
335,8
343,3
1058,5
-9,7%
Okres Liptovský Mikuláš
5223,7
2989,2
3204,5
524,7
450,5
1165,1
0,1%
Okres Martin
5482,5
3186,8
2762,2
879,2
612,0
1768,6
-1,6%
Okres Námestovo
4922,9
3357,5
3459,5
688,5
1041,1
1962,6
-10,9%
Okres Ružomberok
4563,8
3272,7
3207,7
426,1
714,8
1292,5
-9,8%
Okres Turčianske Teplice
4273,5
1336,0
610,8
580,0
696,7
854,5
-8,3%
Okres Tvrdošín
3719,5
2499,4
2975,3
821,1
418,3
1533,3
-22,5%
Okres Žilina
2575,1
1299,7
1153,9
389,2
293,4
645,3
-12,7%
Žilinský kraj
4032,4
2584,4
2455,2
503,7
526,5
1198,9
-9,2%
Okres Banská Bystrica
4534,7
3779,7
2389,6
742,9
459,5
1224,4
-15,1%
Okres Banská Štiavnica
1487,8
827,6
2608,0
600,6
507,3
800,9
-13,0%
Okres Brezno
3237,9
4571,2
2955,0
1002,2
219,4
1890,7
25,3%
Okres Detva
361,9
653,1
1085,5
802,8
1124,9
670,6
-9,9%
Okres Krupina
5066,9
3527,9
3775,8
550,9
0,0
1694,8
10,3%
Okres Lučenec
3585,7
2473,0
2156,8
279,8
197,4
854,0
-34,5%
Okres Poltár
4933,1
3671,4
1985,4
593,2
1078,8
1639,9
42,0%
Okres Revúca
3815,4
2576,0
2873,8
605,8
1128,1
1324,8
4,3%
Okres Rimavská Sobota
2487,2
2059,5
1423,9
507,2
822,4
1000,6
-31,5%
Okres Veľký Krtíš
14561,0
6360,1
5299,6
709,4
530,3
2214,8
-11,4%
Okres Zvolen
875,5
1137,4
446,2
540,7
680,7
553,8
-62,0%
Okres Žarnovica
3741,7
2906,1
2860,2
387,2
333,4
956,3
-15,2%
Okres Žiar nad Hronom
2143,7
2301,6
2313,0
334,0
415,9
755,4
-21,2%
Banskobystrický kraj
3786,6
2914,4
2488,5
523,3
551,8
1137,1
-14,9%
Okres Bardejov
3755,3
2874,7
2725,0
863,8
1228,8
1503,3
-15,7%
Okres Humenné
1441,2
1386,0
1245,1
496,3
379,5
675,4
-14,0%
Okres Kežmarok
718,0
708,6
559,4
332,1
327,1
458,0
-22,3%
Okres Levoča
442,4
391,0
680,0
584,1
350,5
467,3
-7,2%
Okres Medzilaborce
1017,4
1080,6
1351,4
663,1
554,8
754,2
-23,1%
Okres Poprad
1147,3
805,9
978,6
560,9
359,8
620,3
-3,7%
Okres Prešov
9062,5
4765,3
2387,8
1617,7
512,9
2223,0
-2,9%
Okres Sabinov
4346,3
1975,8
1290,9
470,8
1548,2
1437,2
-44,5%
Okres Snina
787,3
1030,6
933,8
384,6
571,2
546,6
-25,5%
Okres Stará Ľubovňa
3205,8
1812,6
1239,4
490,2
209,5
910,2
-27,4%
Okres Stropkov
724,9
499,3
757,1
479,2
30,2
449,3
-21,2%
Okres Svidník
1850,9
914,9
817,8
479,6
521,3
641,0
-26,7%
Okres Vranov nad Topľou
642,8
683,8
568,5
284,9
409,3
415,8
-8,0%
Prešovský kraj
1940,8
1374,4
1172,6
602,4
568,3
833,5
-16,0%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
600,4
671,4
648,4
166,7%
Okres Košice I
6339,8
3269,6
2180,5
1470,6
155,8
1982,2
6,5%
Okres Košice II
7051,8
5298,9
4858,1
1272,8
0,0
1750,2
-35,0%
Okres Košice III
5614,5
4402,2
5512,6
358,4
307,7
1202,9
44,4%
Okres Košice IV
2794,8
1629,4
1835,5
780,7
257,8
948,7
-17,5%
Okres Košice - okolie
3616,2
3596,4
2156,3
401,1
448,2
1065,6
-17,0%
Okres Michalovce
470,9
448,4
354,1
505,4
504,5
484,5
-53,4%
Okres Rožňava
1675,3
834,5
985,6
288,5
324,5
496,4
-8,4%
Okres Sobrance
2590,1
2542,4
1923,1
63,8
0,0
634,1
-3,6%
Okres Spišská Nová Ves
4414,3
742,6
1547,8
539,5
337,7
781,9
-31,9%
Okres Trebišov
1514,0
1408,7
1462,8
409,4
475,6
667,5
-19,4%
Košický kraj
2869,4
1985,5
1869,3
587,2
316,2
920,0
-16,7%
Slovenská republika
3308,0
2357,2
2024,4
614,3
467,7
1052,8
-10,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
144,9
0,0
82,6
5,9%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
30,7
0,0
19,4
-55,0%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
0,0
47,9
11,8
-73,2%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava V
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
48,6
0,0
44,2
-2,2%
Bratislavský kraj
0,0
0,0
0,0
19,1
3,3
13,1
-61,3%
Okres Dunajská Streda
857,3
924,9
620,6
0,0
0,0
246,2
28,4%
Okres Galanta
259,2
103,2
45,2
18,0
0,0
41,3
-22,8%
Okres Hlohovec
0,0
123,0
241,6
85,3
85,3
94,9
-21,5%
Okres Piešťany
1334,0
1086,9
1041,5
186,5
61,9
399,5
7,8%
Okres Senica
221,3
133,0
86,3
7,4
0,0
31,5
4,3%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
23,3
0,0
14,2
300,0%
Okres Trnava
1036,4
474,6
357,4
41,6
22,1
149,1
-11,1%
Trnavský kraj
628,2
412,5
334,3
42,6
19,7
129,7
-12,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
59,3
0,0
41,1
170,0%
Okres Ilava
66,2
176,9
342,4
42,8
87,7
93,2
-37,5%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Partizánske
1300,4
1153,6
783,3
50,4
0,0
179,6
-0,3%
Okres Považská Bystrica
450,7
595,3
478,4
19,5
18,3
133,3
-8,2%
Okres Prievidza
278,1
382,3
273,5
40,8
16,9
94,4
1,3%
Okres Púchov
0,0
37,9
0,0
6,6
0,0
7,8
-94,8%
Okres Trenčín
381,7
245,5
301,0
4,6
0,0
71,8
-
Trenčiansky kraj
251,7
299,5
276,4
28,3
15,7
80,1
-17,6%
Okres Komárno
642,2
471,7
251,5
37,2
22,4
100,5
-9,5%
Okres Levice
175,9
222,6
136,9
34,8
41,2
70,3
-49,8%
Okres Nitra
501,8
368,8
304,8
49,0
92,6
133,3
58,6%
Okres Nové Zámky
824,5
681,4
502,5
34,5
8,3
197,3
-24,3%
Okres Šaľa
360,3
332,2
231,1
67,4
45,2
118,3
-45,1%
Okres Topoľčany
91,9
92,8
24,0
0,0
0,0
15,2
-42,3%
Okres Zlaté Moravce
851,5
417,5
584,0
6,3
19,2
113,5
7,3%
Nitriansky kraj
485,0
388,5
288,3
35,2
37,0
112,8
-15,5%
Okres Bytča
118,9
441,1
146,3
0,0
0,0
98,6
56,0%
Okres Čadca
87,5
99,4
67,7
5,5
0,0
29,8
-63,0%
Okres Dolný Kubín
0,0
61,0
121,5
90,4
147,3
87,0
7,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
702,1
714,4
411,1
45,4
34,3
221,7
111,1%
Okres Liptovský Mikuláš
717,0
400,0
449,8
40,6
10,2
131,3
4,0%
Okres Martin
37,6
0,0
15,2
18,8
0,0
13,8
-53,2%
Okres Námestovo
292,2
237,9
234,5
0,0
0,0
102,8
-16,2%
Okres Ružomberok
1055,8
833,4
753,1
100,3
157,3
308,2
-11,3%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
30,5
0,0
17,9
50,0%
Okres Tvrdošín
441,3
579,6
718,2
11,9
0,0
221,5
-42,4%
Okres Žilina
260,8
137,8
131,1
3,3
0,0
40,7
17,0%
Žilinský kraj
319,2
277,2
242,5
30,3
30,6
102,1
-9,2%
Okres Banská Bystrica
64,8
294,0
99,6
43,4
0,0
60,0
-13,6%
Okres Banská Štiavnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Brezno
0,0
0,0
60,3
22,8
0,0
16,0
-31,3%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
896,4
580,4
409,1
50,5
60,7
190,9
-5,6%
Okres Poltár
1170,6
780,2
529,5
0,0
0,0
275,7
26,5%
Okres Revúca
650,3
644,0
1014,3
106,9
412,2
326,3
-8,5%
Okres Rimavská Sobota
136,3
91,5
104,2
71,6
151,5
91,8
-37,4%
Okres Veľký Krtíš
3597,4
2196,3
1686,2
111,3
23,1
572,8
-34,8%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žarnovica
73,4
79,6
0,0
0,0
0,0
11,2
-
Okres Žiar nad Hronom
0,0
0,0
0,0
17,4
22,5
14,7
0,0%
Banskobystrický kraj
509,0
392,0
327,0
43,1
66,9
135,8
-15,1%
Okres Bardejov
732,7
674,0
197,5
66,6
98,7
193,3
-38,1%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
0,0
0,0
23,3
21,4
50,3
18,0
250,0%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
103,1
70,1
44,8
-19,2%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
74,0
189,6
228,3
14,5
28,8
51,9
2,7%
Okres Prešov
0,0
0,0
0,0
27,2
25,6
21,5
-46,7%
Okres Sabinov
457,5
224,5
143,4
29,4
0,0
136,0
25,6%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
130,8
190,8
165,3
13,5
0,0
58,5
132,3%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
1,7
-61,3%
Prešovský kraj
131,8
131,1
67,5
20,7
26,8
47,3
-20,6%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
225,1
167,9
222,9
12,8%
Okres Košice I
125,5
118,2
45,4
0,0
0,0
32,9
100,0%
Okres Košice II
59,8
81,5
54,6
10,4
0,0
17,4
-49,5%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
190,3
381,9
239,6
9,1
0,0
70,6
155,6%
Okres Michalovce
141,3
89,7
88,5
28,1
21,0
46,1
-41,2%
Okres Rožňava
25,8
45,5
0,0
0,0
0,0
6,8
100,0%
Okres Sobrance
450,5
496,1
167,2
0,0
0,0
96,5
-26,7%
Okres Spišská Nová Ves
100,3
0,0
0,0
6,7
0,0
9,6
-21,4%
Okres Trebišov
48,1
125,2
162,5
5,0
9,3
30,9
8,2%
Košický kraj
86,2
122,7
82,3
11,0
7,4
31,1
-9,4%
Slovenská republika
299,8
264,6
212,1
29,2
27,8
85,7
-16,5%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.