Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 24. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 24. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
58
Ambulancie - dospelí (D)
49
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
5928
6567
4248
8653
1933
27329
Chorobnosť ARO
3136,9
2198,3
1908,8
542,4
428,5
971,1
Z nich CHPO
513
593
353
499
84
2042
Chorobnosť CHPO
271,5
198,5
158,6
31,3
18,6
72,6
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
49
37
19
39
29
173
Otitídy
93
67
21
44
10
235
Sinusitídy
42
103
81
102
22
350
Komplikácie spolu
184
207
121
185
61
758
%komplikácií z ARO
3,1
3,2
2,8
2,1
3,2
2,8
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4084,6
2738,6
2183,3
692,3
309,9
937,1
2,6%
Trnavský kraj
3176,8
2081,2
1770,6
630,3
484,4
978,3
-9,0%
Trenčiansky kraj
2683,6
2038,3
1605,9
468,1
321,3
786,3
-17,3%
Nitriansky kraj
3903,0
2919,3
2221,7
614,5
434,9
1075,6
-11,9%
Žilinský kraj
3632,2
2423,7
2155,9
482,8
489,9
1105,8
-7,8%
Banskobystrický kraj
3456,3
2656,6
2202,7
484,4
536,0
1042,4
-8,3%
Prešovský kraj
2444,0
1543,7
1645,2
489,6
413,9
857,8
2,9%
Košický kraj
3099,5
1794,7
1670,4
456,7
320,7
831,0
-9,7%
Slovenská republika
3136,9
2198,3
1908,8
542,4
428,5
971,1
-7,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
15,2
12,6
0,0
20,2
10,0
16,9
29,7%
Trnavský kraj
572,5
320,2
244,1
54,4
9,9
118,9
-8,3%
Trenčiansky kraj
174,4
133,9
89,9
12,1
3,5
36,3
-54,6%
Nitriansky kraj
329,1
340,2
275,1
57,8
23,4
106,6
-5,5%
Žilinský kraj
318,9
208,2
200,3
38,8
19,1
92,4
-9,6%
Banskobystrický kraj
254,2
167,0
155,0
31,1
54,8
73,1
-46,2%
Prešovský kraj
249,1
159,7
87,7
13,9
16,6
57,3
21,1%
Košický kraj
142,7
96,5
86,6
7,5
5,2
30,5
-2,0%
Slovenská republika
271,5
198,5
158,6
31,3
18,6
72,6
-15,3%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
1899,9
691,2
1530,5
-31,4%
Okres Bratislava II
12123,6
7261,0
3909,5
761,5
138,1
1432,7
49,9%
Okres Bratislava III
4429,8
2894,5
2137,4
578,0
234,5
933,5
-13,8%
Okres Bratislava IV
3614,5
2833,3
2363,7
712,0
171,9
923,2
-3,1%
Okres Bratislava V
2660,3
2646,9
1589,3
222,1
24,1
492,2
-35,4%
Okres Malacky
857,1
785,5
974,7
481,6
138,1
502,2
56,6%
Okres Pezinok
2936,4
1281,3
1172,5
152,8
461,5
449,3
-29,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
1221,7
921,2
1371,9
13,9%
Bratislavský kraj
4084,6
2738,6
2183,3
692,3
309,9
937,1
2,6%
Okres Dunajská Streda
3319,4
2236,2
1757,1
636,4
328,3
977,5
-20,1%
Okres Galanta
2160,3
1531,4
1716,5
444,1
193,9
735,5
-12,1%
Okres Hlohovec
3209,0
1278,9
1675,3
499,1
320,0
812,2
-24,1%
Okres Piešťany
3876,8
2813,0
2347,9
828,7
541,9
1268,6
-12,3%
Okres Senica
2478,4
1652,9
724,6
617,3
709,8
843,2
-9,3%
Okres Skalica
2417,8
2904,6
1477,5
582,6
673,3
952,3
21,1%
Okres Trnava
4238,0
2395,3
2305,2
706,7
576,7
1141,9
-7,4%
Trnavský kraj
3176,8
2081,2
1770,6
630,3
484,4
978,3
-9,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
2507,2
3910,8
1612,9
523,9
512,1
995,2
-17,4%
Okres Ilava
2680,3
1729,2
1438,0
288,4
220,6
737,6
-11,1%
Okres Myjava
1717,0
1536,4
1989,7
244,2
245,8
567,8
-1,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
1975,3
1199,1
875,4
529,6
247,1
630,0
-13,5%
Okres Partizánske
6827,0
6575,2
7343,3
490,5
73,1
1012,0
-2,5%
Okres Považská Bystrica
400,6
306,4
163,6
362,0
139,9
293,2
-59,6%
Okres Prievidza
3350,0
2499,7
1767,2
522,6
417,1
887,5
-13,4%
Okres Púchov
2358,5
1476,9
1742,3
458,4
254,6
784,5
-16,4%
Okres Trenčín
4246,2
3007,6
1881,3
561,3
495,9
996,1
-23,1%
Trenčiansky kraj
2683,6
2038,3
1605,9
468,1
321,3
786,3
-17,3%
Okres Komárno
3383,7
2668,3
2050,5
454,9
392,7
839,9
-8,7%
Okres Levice
4472,8
2994,9
2848,1
807,6
368,8
1249,9
-13,5%
Okres Nitra
6105,8
4507,8
2796,4
704,4
496,4
1398,4
-12,7%
Okres Nové Zámky
3016,8
2621,4
1876,0
464,0
539,6
1010,3
-1,3%
Okres Šaľa
5816,3
3416,9
3098,7
778,7
255,9
1322,8
-3,1%
Okres Topoľčany
963,3
757,5
633,2
439,1
324,4
485,4
-33,7%
Okres Zlaté Moravce
4198,2
3457,7
3285,2
655,5
608,9
1279,5
-11,8%
Nitriansky kraj
3903,0
2919,3
2221,7
614,5
434,9
1075,6
-11,9%
Okres Bytča
2080,2
1628,5
1121,5
113,3
126,0
561,4
-25,2%
Okres Čadca
1785,4
1480,5
1218,5
336,1
396,4
693,0
0,9%
Okres Dolný Kubín
4037,1
2560,5
2551,2
847,9
530,4
1395,8
-6,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
3460,4
2310,0
2545,0
180,0
480,7
1112,8
5,1%
Okres Liptovský Mikuláš
5337,5
3094,5
2656,4
337,3
394,9
1050,6
-9,8%
Okres Martin
5144,6
3767,3
2443,5
722,9
347,3
1654,2
-6,5%
Okres Námestovo
3776,5
2696,6
2796,5
455,5
711,9
1369,3
-30,2%
Okres Ružomberok
4938,4
3130,4
2928,7
452,7
562,1
1295,1
0,2%
Okres Turčianske Teplice
2197,8
1135,6
785,3
498,6
551,5
669,3
-21,7%
Okres Tvrdošín
3940,1
1765,9
2853,5
961,1
1230,8
1505,6
-1,8%
Okres Žilina
1851,4
1307,6
944,1
304,2
375,6
574,1
-11,0%
Žilinský kraj
3632,2
2423,7
2155,9
482,8
489,9
1105,8
-7,8%
Okres Banská Bystrica
4081,3
3331,8
3213,8
747,7
265,1
1329,0
8,5%
Okres Banská Štiavnica
1806,6
1379,3
1711,5
640,0
744,0
866,7
8,2%
Okres Brezno
1387,7
2770,4
1869,5
580,8
383,9
1063,7
-43,7%
Okres Detva
144,8
571,4
1356,9
336,1
414,4
429,7
-35,9%
Okres Krupina
1407,5
2352,0
1415,9
306,0
130,4
709,7
-58,1%
Okres Lučenec
3235,0
2018,7
1152,8
124,4
186,0
594,2
-30,4%
Okres Poltár
1254,2
1055,5
794,2
347,0
788,0
590,7
-64,0%
Okres Revúca
3511,9
2324,0
1098,8
308,8
1063,0
959,0
-27,6%
Okres Rimavská Sobota
3785,7
2461,2
2068,3
441,6
411,2
1180,2
18,0%
Okres Veľký Krtíš
8513,9
4676,3
4215,6
1233,4
1137,4
2096,0
-5,4%
Okres Zvolen
5078,0
4549,5
2284,7
732,2
491,6
1468,9
165,2%
Okres Žarnovica
5209,1
3821,7
4184,3
549,6
333,4
1306,0
36,6%
Okres Žiar nad Hronom
2977,4
2277,6
2132,8
354,9
528,3
818,3
8,3%
Banskobystrický kraj
3456,3
2656,6
2202,7
484,4
536,0
1042,4
-8,3%
Okres Bardejov
4488,0
3411,2
3100,1
851,9
986,6
1589,6
5,7%
Okres Humenné
1361,1
1696,2
1729,2
376,8
289,0
648,0
-4,1%
Okres Kežmarok
1453,9
922,7
671,3
361,6
293,6
593,3
29,5%
Okres Levoča
237,0
335,1
416,3
326,4
140,2
294,5
-37,0%
Okres Medzilaborce
2470,9
1828,8
1474,2
510,1
256,1
790,6
4,8%
Okres Poprad
1842,3
863,9
579,9
404,4
270,9
553,8
-10,7%
Okres Prešov
13032,0
5139,1
11422,8
1559,5
403,0
3610,6
62,4%
Okres Sabinov
7381,0
3340,9
2753,9
426,7
535,9
1942,2
35,1%
Okres Snina
706,5
776,6
957,4
277,8
459,7
441,5
-19,2%
Okres Stará Ľubovňa
3032,4
1734,4
1933,5
491,1
115,5
928,5
2,0%
Okres Stropkov
662,8
621,4
848,0
102,1
0,0
245,5
-45,3%
Okres Svidník
2056,6
1219,9
669,1
525,0
547,7
708,4
10,5%
Okres Vranov nad Topľou
820,7
611,5
422,3
200,5
228,7
331,2
-20,4%
Prešovský kraj
2444,0
1543,7
1645,2
489,6
413,9
857,8
2,9%
Okres Gelnica
0,0
315,2
730,5
450,3
377,7
405,2
-37,5%
Okres Košice I
4393,9
2688,6
2623,5
1090,8
512,4
1577,0
-20,4%
Okres Košice II
8533,9
3395,4
2139,7
803,7
152,9
1396,6
-20,2%
Okres Košice III
4210,9
2913,2
2756,3
257,6
263,7
839,8
-30,2%
Okres Košice IV
2882,1
1499,0
2039,4
722,4
322,2
936,1
-1,3%
Okres Košice - okolie
3108,7
2599,1
2515,7
407,4
567,0
1022,6
-4,0%
Okres Michalovce
2448,8
1703,8
1770,4
388,1
312,7
737,3
52,2%
Okres Rožňava
1082,5
864,8
939,7
192,4
282,6
394,8
-20,5%
Okres Sobrance
1126,1
1240,2
501,7
76,5
62,1
206,8
-67,4%
Okres Spišská Nová Ves
6119,9
2295,2
3508,3
525,0
412,8
1034,2
32,3%
Okres Trebišov
2219,8
1507,6
1081,6
376,4
391,7
674,7
1,1%
Košický kraj
3099,5
1794,7
1670,4
456,7
320,7
831,0
-9,7%
Slovenská republika
3136,9
2198,3
1908,8
542,4
428,5
971,1
-7,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
80,5
0,0
48,7
-41,0%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
41,4
13,8
29,2
50,0%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
15,5
0,0
9,7
-
Okres Bratislava V
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
244,7
183,0
0,0
0,0
0,0
21,4
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
40,5
51,2
50,6
14,4%
Bratislavský kraj
15,2
12,6
0,0
20,2
10,0
16,9
29,7%
Okres Dunajská Streda
630,7
543,9
297,3
77,9
26,3
163,9
-33,4%
Okres Galanta
115,2
86,0
0,0
12,7
0,0
24,1
-41,7%
Okres Hlohovec
160,4
147,6
451,0
28,8
0,0
79,1
-16,7%
Okres Piešťany
1014,5
609,5
622,3
98,4
15,5
241,2
-39,6%
Okres Senica
154,9
23,3
0,0
27,9
0,0
27,9
-11,5%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
46,6
0,0
30,2
113,3%
Okres Trnava
1155,8
535,4
339,5
70,9
15,2
184,8
24,0%
Trnavský kraj
572,5
320,2
244,1
54,4
9,9
118,9
-8,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Ilava
99,3
137,6
137,0
0,0
0,0
39,9
-57,2%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
15,6
0,0
8,9
-
Okres Partizánske
2145,6
1615,0
1468,7
28,9
0,0
175,2
-2,4%
Okres Považská Bystrica
0,0
0,0
0,0
16,0
0,0
8,9
-93,3%
Okres Prievidza
239,3
165,0
74,9
8,3
0,0
35,2
-62,7%
Okres Púchov
0,0
0,0
0,0
6,6
0,0
3,5
-55,3%
Okres Trenčín
286,3
184,1
37,6
25,2
22,5
50,1
-30,2%
Trenčiansky kraj
174,4
133,9
89,9
12,1
3,5
36,3
-54,6%
Okres Komárno
593,6
481,8
222,3
10,5
13,5
84,7
-15,8%
Okres Levice
250,2
493,1
340,8
212,7
17,6
212,1
201,8%
Okres Nitra
234,2
286,9
159,0
41,9
46,0
80,8
-39,4%
Okres Nové Zámky
409,1
496,5
446,7
74,2
33,2
172,0
-12,8%
Okres Šaľa
411,8
262,8
254,7
75,8
15,1
110,2
-6,8%
Okres Topoľčany
104,1
63,1
40,8
2,2
0,0
14,9
-2,2%
Okres Zlaté Moravce
473,0
163,1
567,8
0,0
16,0
85,1
-25,0%
Nitriansky kraj
329,1
340,2
275,1
57,8
23,4
106,6
-5,5%
Okres Bytča
237,7
203,6
146,3
17,4
31,5
73,0
-25,9%
Okres Čadca
157,5
79,5
108,3
9,8
0,0
40,9
37,6%
Okres Dolný Kubín
40,4
47,4
0,0
147,0
0,0
87,4
0,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
601,8
473,1
509,0
21,2
40,1
203,6
-8,2%
Okres Liptovský Mikuláš
637,3
368,4
262,4
24,1
0,0
103,9
-20,9%
Okres Martin
37,6
59,2
91,1
60,8
0,0
50,5
265,4%
Okres Námestovo
207,5
207,4
144,3
0,0
0,0
65,7
-36,0%
Okres Ružomberok
1328,3
670,8
781,0
39,9
91,1
274,3
-11,0%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
10,2
0,0
6,0
-66,7%
Okres Tvrdošín
157,6
181,1
256,5
131,8
96,5
146,6
-33,8%
Okres Žilina
286,8
126,0
42,0
0,0
0,0
37,2
-8,6%
Žilinský kraj
318,9
208,2
200,3
38,8
19,1
92,4
-9,6%
Okres Banská Bystrica
50,4
98,0
116,2
0,0
0,0
23,1
-61,4%
Okres Banská Štiavnica
0,0
137,9
244,5
19,7
67,6
53,8
-
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
40,8
0,0
21,2
-
Okres Lučenec
39,0
151,4
0,0
0,0
0,0
17,4
-90,9%
Okres Poltár
501,7
367,1
264,7
0,0
0,0
90,9
-67,0%
Okres Revúca
0,0
0,0
0,0
112,8
477,3
135,1
-58,6%
Okres Rimavská Sobota
90,9
40,7
30,9
0,0
0,0
17,4
-81,0%
Okres Veľký Krtíš
4436,8
2049,9
1939,2
268,9
61,5
708,2
23,7%
Okres Zvolen
87,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
-
Okres Žarnovica
0,0
79,6
53,0
0,0
0,0
11,2
0,0%
Okres Žiar nad Hronom
119,1
0,0
90,1
7,0
22,5
21,0
42,9%
Banskobystrický kraj
254,2
167,0
155,0
31,1
54,8
73,1
-46,2%
Okres Bardejov
1122,0
921,6
513,4
52,4
89,7
258,7
33,8%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
80,8
27,1
0,0
0,0
0,0
13,3
-26,0%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
8,6
35,1
8,5
-81,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
230,3
105,3
0,0
4,3
0,0
31,6
-39,1%
Okres Prešov
149,8
140,2
258,1
64,1
0,0
87,8
309,1%
Okres Sabinov
1525,0
574,8
172,1
58,9
0,0
310,7
128,6%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
117,8
51,5
99,2
7,8
0,0
29,1
-50,3%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Prešovský kraj
249,1
159,7
87,7
13,9
16,6
57,3
21,1%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
75,0
0,0
40,5
-81,8%
Okres Košice I
494,3
137,9
79,5
8,1
0,0
66,8
103,2%
Okres Košice II
125,5
28,5
0,0
6,7
0,0
13,3
-23,8%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
28,0
44,0
23,2
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
55,5
185,7
55,9
12,5
0,0
35,5
-49,7%
Okres Michalovce
470,9
418,5
442,6
4,9
18,4
108,3
134,8%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
10,9
0,0
7,7
-92,1%
Okres Spišská Nová Ves
802,6
135,0
619,1
0,0
0,0
71,6
646,7%
Okres Trebišov
37,9
98,9
36,7
4,3
8,0
19,3
-37,5%
Košický kraj
142,7
96,5
86,6
7,5
5,2
30,5
-2,0%
Slovenská republika
271,5
198,5
158,6
31,3
18,6
72,6
-15,3%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.