Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 26. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 26. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
54
Ambulancie - dospelí (D)
44
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
4964
4644
2715
7484
1575
21382
Chorobnosť ARO
2817,6
1667,5
1308,6
518,0
385,5
828,6
Z nich CHPO
434
465
251
318
74
1542
Chorobnosť CHPO
246,3
167,0
121,0
22,0
18,1
59,8
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
24
14
8
53
21
120
Otitídy
81
56
28
35
7
207
Sinusitídy
32
78
49
92
22
273
Komplikácie spolu
137
148
85
180
50
600
%komplikácií z ARO
2,8
3,2
3,1
2,4
3,2
2,8
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
2795,5
1472,5
775,8
699,2
232,0
795,9
-7,0%
Trnavský kraj
2575,1
1456,1
1194,1
477,8
383,9
739,0
-18,2%
Trenčiansky kraj
2229,4
1555,7
1250,9
434,7
337,3
686,9
-11,1%
Nitriansky kraj
3538,5
2205,8
1507,1
539,0
311,7
861,9
-13,4%
Žilinský kraj
3655,1
1779,4
1350,6
487,0
434,3
936,2
-13,2%
Banskobystrický kraj
3739,4
2247,9
1990,0
471,8
572,1
960,3
-3,7%
Prešovský kraj
1887,9
1180,1
957,6
447,2
446,4
698,5
-26,1%
Košický kraj
2969,4
1616,5
1392,0
583,3
228,9
842,3
10,4%
Slovenská republika
2817,6
1667,5
1308,6
518,0
385,5
828,6
-11,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
0,0
0,0
0,0
20,3
0,0
12,8
30,4%
Trnavský kraj
464,9
330,8
155,0
32,2
17,6
97,9
-8,3%
Trenčiansky kraj
206,0
201,1
145,8
10,5
7,4
51,0
-14,6%
Nitriansky kraj
331,5
245,7
148,0
33,0
14,7
71,4
-25,7%
Žilinský kraj
253,4
138,9
97,2
19,1
16,5
57,5
-19,1%
Banskobystrický kraj
467,4
241,9
290,0
31,7
64,9
101,8
12,3%
Prešovský kraj
144,6
89,6
61,4
13,3
14,3
38,9
-33,8%
Košický kraj
102,7
43,9
53,9
9,7
0,0
20,6
-40,6%
Slovenská republika
246,3
167,0
121,0
22,0
18,1
59,8
-16,5%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
1875,6
420,0
1248,8
-38,4%
Okres Bratislava II
2646,7
1393,5
88,9
571,3
97,2
565,8
-37,3%
Okres Bratislava III
3143,8
2265,3
1526,7
492,6
251,3
1250,7
59,4%
Okres Bratislava IV
1506,0
666,7
449,1
495,3
131,0
763,7
-20,5%
Okres Bratislava V
6618,4
3077,8
1011,4
309,8
80,8
642,0
8,0%
Okres Malacky
500,0
687,3
332,3
569,0
176,7
469,4
3,2%
Okres Pezinok
3425,8
1281,3
1055,2
203,8
692,2
748,9
14,8%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
1822,5
598,8
1854,9
105,6%
Bratislavský kraj
2795,5
1472,5
775,8
699,2
232,0
795,9
-7,0%
Okres Dunajská Streda
2243,0
1598,7
1338,1
289,4
226,5
590,4
17,9%
Okres Galanta
1838,2
1118,4
880,9
280,7
290,9
538,5
-21,7%
Okres Hlohovec
2636,0
1721,6
1702,9
554,5
369,8
899,8
-1,4%
Okres Piešťany
3623,2
2766,2
1867,0
600,8
227,1
1101,8
-23,6%
Okres Senica
2323,5
611,1
301,9
561,6
622,9
685,3
-35,2%
Okres Skalica
1208,9
461,0
118,2
541,8
462,9
540,4
-25,0%
Okres Trnava
3400,9
1487,3
1509,0
610,4
467,9
872,7
-25,2%
Trnavský kraj
2575,1
1456,1
1194,1
477,8
383,9
739,0
-18,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
2984,7
1883,0
4079,7
1003,3
717,0
1361,6
-2,5%
Okres Ilava
2162,7
947,4
587,0
223,8
105,3
440,8
-29,9%
Okres Myjava
1311,6
1303,2
1543,7
327,4
409,6
541,0
13,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
1293,4
1213,4
1116,6
623,1
374,4
694,9
-5,1%
Okres Partizánske
4291,3
5421,7
5287,2
306,6
156,6
960,9
50,4%
Okres Považská Bystrica
1552,5
696,3
392,5
223,6
80,0
337,7
-30,9%
Okres Prievidza
2740,9
1517,7
1025,5
503,9
423,1
732,1
-13,7%
Okres Púchov
1806,5
1533,7
852,6
310,6
254,6
638,9
-13,3%
Okres Trenčín
2637,1
2544,4
1915,5
453,3
417,0
867,8
-16,3%
Trenčiansky kraj
2229,4
1555,7
1250,9
434,7
337,3
686,9
-11,1%
Okres Komárno
2153,2
1438,6
1163,4
440,9
343,0
628,3
-22,8%
Okres Levice
5591,1
4268,6
2160,5
1178,2
461,7
1649,3
3,9%
Okres Nitra
4746,4
2663,7
1677,9
515,8
291,4
940,3
-26,7%
Okres Nové Zámky
3359,4
2118,0
1378,3
401,8
362,4
771,5
-2,9%
Okres Šaľa
4035,4
2437,8
2139,4
486,2
90,3
891,2
-13,8%
Okres Topoľčany
1589,5
863,8
537,5
372,5
297,8
474,7
5,4%
Okres Zlaté Moravce
2890,8
1710,7
1838,6
595,4
310,6
853,7
-15,3%
Nitriansky kraj
3538,5
2205,8
1507,1
539,0
311,7
861,9
-13,4%
Okres Bytča
1842,5
746,4
341,3
85,4
44,1
372,5
14,9%
Okres Čadca
1837,9
1134,6
622,0
304,6
293,6
528,3
-23,1%
Okres Dolný Kubín
5409,8
2133,7
2047,2
746,2
442,0
1417,4
1,3%
Okres Kysucké Nové Mesto
2658,0
1447,3
1918,6
245,1
274,7
793,9
-22,5%
Okres Liptovský Mikuláš
3784,1
2013,9
1869,3
462,9
390,2
848,8
-6,4%
Okres Martin
6271,1
2784,0
1350,7
826,6
231,5
1589,7
-7,4%
Okres Námestovo
3924,2
1951,6
2087,2
512,1
703,8
1325,5
-14,4%
Okres Ružomberok
3337,7
1748,1
1283,1
376,9
486,1
872,0
-38,7%
Okres Turčianske Teplice
1343,1
1402,8
610,8
386,7
609,6
585,6
-19,7%
Okres Tvrdošín
3152,1
1599,9
1325,2
979,6
1493,4
1311,2
-2,8%
Okres Žilina
1955,7
1029,6
606,9
380,4
313,0
530,9
2,3%
Žilinský kraj
3655,1
1779,4
1350,6
487,0
434,3
936,2
-13,2%
Okres Banská Bystrica
3060,9
2645,8
1481,0
897,3
821,8
1165,4
20,5%
Okres Banská Štiavnica
1594,0
1034,5
1467,0
324,9
372,0
549,9
-14,8%
Okres Brezno
1798,8
731,1
653,3
478,3
438,7
609,2
-28,4%
Okres Detva
120,6
340,1
90,5
448,1
266,4
270,8
52,9%
Okres Krupina
3659,4
3359,9
1887,9
244,8
782,4
1297,6
46,3%
Okres Lučenec
4187,1
2509,0
1742,5
345,2
398,6
896,4
-10,4%
Okres Poltár
2842,8
1606,2
1257,4
347,0
450,3
722,0
-21,8%
Okres Revúca
3999,6
2583,0
2377,2
377,7
1275,7
1215,0
35,5%
Okres Rimavská Sobota
1302,3
1301,8
802,6
252,5
201,5
512,7
-48,3%
Okres Veľký Krtíš
19306,2
6469,9
7503,8
882,3
612,6
2248,7
20,2%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
540,7
0,0
521,2
-65,0%
Okres Žarnovica
4915,6
2627,4
2648,3
424,7
255,0
982,3
1,9%
Okres Žiar nad Hronom
2342,2
1774,2
1982,6
434,9
820,5
833,0
-0,5%
Banskobystrický kraj
3739,4
2247,9
1990,0
471,8
572,1
960,3
-3,7%
Okres Bardejov
4663,6
2950,4
2631,2
728,2
784,2
1354,8
-23,3%
Okres Humenné
926,5
663,7
366,2
248,3
367,3
354,8
-51,5%
Okres Kežmarok
576,9
426,4
389,6
388,4
188,7
387,9
-23,9%
Okres Levoča
387,1
325,8
485,7
274,9
280,4
298,8
-43,3%
Okres Medzilaborce
581,4
249,4
245,7
456,2
298,7
383,7
-45,7%
Okres Poprad
769,8
568,9
626,3
256,1
132,8
362,4
-33,3%
Okres Prešov
11309,4
7148,0
2710,5
3140,3
846,3
4677,7
43,9%
Okres Sabinov
5925,8
2719,9
3073,5
559,1
952,8
2227,0
-20,2%
Okres Snina
423,9
281,8
631,4
283,1
590,3
366,5
-20,7%
Okres Stará Ľubovňa
1236,5
978,8
867,6
442,7
300,6
598,9
-43,8%
Okres Stropkov
552,3
591,8
605,7
495,5
181,1
484,4
-6,1%
Okres Svidník
2108,0
1247,6
557,6
387,8
342,3
599,2
-21,1%
Okres Vranov nad Topľou
195,9
92,6
200,2
306,8
442,6
277,3
-17,7%
Prešovský kraj
1887,9
1180,1
957,6
447,2
446,4
698,5
-26,1%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
300,2
251,8
303,9
0,0%
Okres Košice I
3295,4
2114,1
2173,0
1155,5
350,6
1360,6
1,0%
Okres Košice II
9830,7
4755,4
4012,0
1425,0
115,2
1892,8
88,4%
Okres Košice III
4022,3
2233,5
2176,0
207,2
131,9
696,6
-19,6%
Okres Košice IV
2894,6
1899,4
1748,1
560,7
56,4
909,1
8,9%
Okres Košice - okolie
4052,4
1893,7
1118,1
444,1
253,5
914,2
-8,1%
Okres Michalovce
0,0
104,6
0,0
676,1
451,2
622,9
-32,8%
Okres Rožňava
927,8
713,1
687,6
244,8
171,0
372,7
18,0%
Okres Sobrance
1201,2
1157,5
891,9
255,0
0,0
459,5
7,5%
Okres Spišská Nová Ves
5217,0
2025,1
1754,2
390,7
653,5
929,0
-15,1%
Okres Trebišov
2600,6
1559,6
1119,5
392,0
205,2
662,2
6,3%
Košický kraj
2969,4
1616,5
1392,0
583,3
228,9
842,3
10,4%
Slovenská republika
2817,6
1667,5
1308,6
518,0
385,5
828,6
-11,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
33,8
0,0
20,5
-75,0%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
36,5
0,0
22,5
60,0%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava V
0,0
0,0
0,0
16,3
0,0
15,9
-
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
48,6
0,0
45,5
180,0%
Bratislavský kraj
0,0
0,0
0,0
20,3
0,0
12,8
30,4%
Okres Dunajská Streda
547,7
506,5
148,7
17,8
0,0
102,2
269,4%
Okres Galanta
136,2
81,3
0,0
9,5
0,0
24,7
-33,3%
Okres Hlohovec
57,3
175,7
184,1
0,0
0,0
42,8
-37,5%
Okres Piešťany
760,9
797,0
367,8
110,5
41,3
248,0
-14,5%
Okres Senica
48,4
29,1
0,0
27,9
14,5
26,3
-29,8%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Trnava
975,1
407,0
258,1
57,6
50,9
160,2
-24,7%
Trnavský kraj
464,9
330,8
155,0
32,2
17,6
97,9
-8,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Ilava
70,9
84,2
24,5
0,0
0,0
16,9
-68,2%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
35,4
25,6
26,8
100,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
1755,5
1268,9
1468,7
0,0
0,0
204,4
900,0%
Okres Považská Bystrica
150,2
139,3
196,3
21,3
0,0
53,3
0,0%
Okres Prievidza
238,3
173,8
123,1
19,6
12,3
51,5
-25,8%
Okres Púchov
652,3
766,9
444,8
0,0
0,0
214,3
-4,7%
Okres Trenčín
0,0
44,6
0,0
0,0
11,3
6,2
-71,4%
Trenčiansky kraj
206,0
201,1
145,8
10,5
7,4
51,0
-14,6%
Okres Komárno
491,1
306,6
125,8
19,7
36,1
73,6
-11,1%
Okres Levice
273,7
479,4
273,9
107,1
37,4
150,3
-41,7%
Okres Nitra
491,7
185,3
104,9
23,6
5,0
62,1
-6,7%
Okres Nové Zámky
598,2
482,6
310,1
39,3
27,3
126,7
-1,5%
Okres Šaľa
36,0
69,0
59,4
22,1
0,0
25,6
-58,2%
Okres Topoľčany
0,0
0,0
0,0
11,4
0,0
7,0
-34,9%
Okres Zlaté Moravce
210,2
174,0
144,2
33,9
0,0
58,0
-11,9%
Nitriansky kraj
331,5
245,7
148,0
33,0
14,7
71,4
-25,7%
Okres Bytča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Čadca
252,7
26,1
0,0
5,8
0,0
23,9
-45,2%
Okres Dolný Kubín
0,0
47,4
31,5
105,5
0,0
59,8
-16,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
551,7
361,8
313,2
18,2
34,3
147,0
25,0%
Okres Liptovský Mikuláš
916,1
319,3
295,2
0,0
10,8
95,2
-9,8%
Okres Martin
37,6
23,7
15,2
8,3
0,0
12,8
-56,8%
Okres Námestovo
208,7
135,0
127,0
0,0
0,0
62,0
102,9%
Okres Ružomberok
510,9
406,5
111,6
60,1
37,4
139,5
-53,6%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
10,2
87,1
23,9
300,0%
Okres Tvrdošín
105,1
90,6
213,7
73,3
87,8
92,0
-28,9%
Okres Žilina
167,6
135,0
67,4
0,0
0,0
25,7
21,4%
Žilinský kraj
253,4
138,9
97,2
19,1
16,5
57,5
-19,1%
Okres Banská Bystrica
113,4
73,5
87,1
0,0
0,0
14,9
221,4%
Okres Banská Štiavnica
318,8
137,9
0,0
19,7
67,6
53,8
800,0%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
400,9
173,0
127,5
20,1
39,9
69,0
15,6%
Okres Poltár
501,7
137,7
198,5
8,9
28,1
70,7
0,0%
Okres Revúca
731,6
630,0
1141,1
142,5
572,7
388,3
168,4%
Okres Rimavská Sobota
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Veľký Krtíš
5276,2
2049,9
2192,1
131,2
79,1
543,1
-25,1%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žarnovica
0,0
39,8
53,0
0,0
0,0
7,4
-84,6%
Okres Žiar nad Hronom
0,0
0,0
0,0
10,4
0,0
6,3
-88,0%
Banskobystrický kraj
467,4
241,9
290,0
31,7
64,9
101,8
12,3%
Okres Bardejov
917,8
566,2
299,5
57,8
87,1
190,3
-27,4%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
0,0
0,0
0,0
20,1
0,0
9,8
280,0%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
68,7
0,0
21,3
-
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
29,6
19,0
26,1
0,0
0,0
8,2
0,0%
Okres Prešov
74,9
46,7
258,1
0,0
0,0
64,4
-7,7%
Okres Sabinov
479,3
282,3
163,9
29,4
0,0
174,8
-64,9%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
29,4
17,2
49,6
8,4
0,0
14,0
-57,7%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Prešovský kraj
144,6
89,6
61,4
13,3
14,3
38,9
-33,8%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
75,0
0,0
60,8
-40,0%
Okres Košice I
439,4
91,9
106,0
9,5
0,0
56,7
-26,1%
Okres Košice II
418,3
142,7
127,4
18,8
0,0
43,9
396,6%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
222,0
37,1
0,0
0,0
0,0
21,3
-59,3%
Okres Michalovce
0,0
0,0
0,0
36,7
0,0
28,5
-63,1%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Spišská Nová Ves
200,7
67,5
309,6
0,0
0,0
33,6
-28,6%
Okres Trebišov
51,5
100,6
99,5
5,0
0,0
22,1
-42,9%
Košický kraj
102,7
43,9
53,9
9,7
0,0
20,6
-40,6%
Slovenská republika
246,3
167,0
121,0
22,0
18,1
59,8
-16,5%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.