Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 27. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 27. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
51
Ambulancie - dospelí (D)
42
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
4261
3881
2404
6288
1409
18243
Chorobnosť ARO
2582,2
1487,9
1237,1
454,3
360,0
745,4
Z nich CHPO
328
284
167
241
81
1101
Chorobnosť CHPO
198,8
108,9
85,9
17,4
20,7
45,0
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
17
22
7
32
19
97
Otitídy
58
58
8
22
5
151
Sinusitídy
27
50
20
77
16
190
Komplikácie spolu
102
130
35
131
40
438
%komplikácií z ARO
2,4
3,3
1,5
2,1
2,8
2,4
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
2124,6
1078,5
631,8
560,4
189,2
633,7
-20,4%
Trnavský kraj
2823,8
1480,0
1329,7
554,5
460,7
812,1
9,9%
Trenčiansky kraj
2856,4
1594,6
1268,4
402,5
257,5
680,6
-0,9%
Nitriansky kraj
3485,6
1856,2
1208,9
424,6
270,2
740,5
-14,1%
Žilinský kraj
3185,7
1735,0
2026,0
435,9
413,7
931,8
-0,5%
Banskobystrický kraj
2460,6
1863,4
1509,1
367,5
440,4
719,3
-25,1%
Prešovský kraj
1886,9
1019,4
604,5
442,7
447,5
640,7
-8,3%
Košický kraj
2067,0
1179,4
948,7
447,9
309,0
644,8
-23,4%
Slovenská republika
2582,2
1487,9
1237,1
454,3
360,0
745,4
-10,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
0,0
0,0
0,0
15,6
4,5
10,5
-17,8%
Trnavský kraj
469,4
236,8
147,1
24,4
10,5
77,6
-20,7%
Trenčiansky kraj
169,2
60,4
19,7
9,5
2,1
22,3
-56,3%
Nitriansky kraj
347,8
196,9
159,3
19,4
27,6
64,2
-10,1%
Žilinský kraj
219,3
101,3
75,5
32,8
27,4
57,2
-0,5%
Banskobystrický kraj
203,3
130,6
198,9
23,3
54,2
61,3
-39,8%
Prešovský kraj
98,8
63,7
51,9
6,7
11,1
26,7
-31,4%
Košický kraj
101,3
51,4
17,6
4,0
11,2
17,4
-15,4%
Slovenská republika
198,8
108,9
85,9
17,4
20,7
45,0
-24,7%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1162,3
856,5
344,4
1668,6
572,7
1381,8
10,7%
Okres Bratislava II
3073,6
1613,5
355,4
739,0
102,6
649,2
14,7%
Okres Bratislava III
3715,3
1887,7
1068,7
408,7
223,3
701,8
-43,9%
Okres Bratislava IV
620,7
555,6
472,7
437,8
168,4
559,2
-26,8%
Okres Bratislava V
3337,0
1758,8
908,2
291,5
88,9
521,0
-18,8%
Okres Malacky
1142,9
589,1
398,8
518,7
110,5
480,7
2,4%
Okres Pezinok
3548,1
732,2
469,0
61,1
115,4
419,0
-44,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
683,4
230,3
697,0
-62,4%
Bratislavský kraj
2124,6
1078,5
631,8
560,4
189,2
633,7
-20,4%
Okres Dunajská Streda
3432,3
2127,4
2319,3
632,7
236,4
908,2
53,8%
Okres Galanta
3265,9
908,2
1015,5
316,6
261,4
613,3
13,9%
Okres Hlohovec
1871,9
1229,7
912,8
559,4
365,7
717,2
-20,3%
Okres Piešťany
3571,4
2637,2
1545,8
863,2
557,4
1198,0
8,7%
Okres Senica
3208,6
864,7
517,6
557,6
845,0
765,0
11,6%
Okres Skalica
755,6
922,1
443,3
436,9
447,1
521,5
-3,5%
Okres Trnava
2796,8
1521,7
1929,9
547,3
439,4
842,3
-3,5%
Trnavský kraj
2823,8
1480,0
1329,7
554,5
460,7
812,1
9,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
5730,7
3548,7
5502,8
1010,2
382,4
1794,2
31,8%
Okres Ilava
1489,1
673,7
342,4
317,4
257,3
414,1
-6,1%
Okres Myjava
2861,7
3017,8
4116,6
392,9
368,7
910,6
68,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3395,1
1498,8
1172,4
501,9
399,3
752,7
8,3%
Okres Partizánske
5656,7
6229,2
6315,3
363,5
27,4
1036,5
7,9%
Okres Považská Bystrica
676,1
125,3
36,8
276,8
179,9
243,2
-28,0%
Okres Prievidza
3243,4
1279,0
1116,5
307,8
224,2
588,1
-19,7%
Okres Púchov
0,0
0,0
0,0
438,5
190,9
356,1
-44,3%
Okres Trenčín
5343,5
3647,7
860,0
533,2
371,1
1021,1
17,7%
Trenčiansky kraj
2856,4
1594,6
1268,4
402,5
257,5
680,6
-0,9%
Okres Komárno
3989,2
1400,9
1106,8
165,2
209,7
441,3
-29,8%
Okres Levice
4457,2
2647,9
1917,0
788,3
328,3
1102,0
-33,2%
Okres Nitra
6008,5
3107,6
1327,3
473,4
367,3
1072,6
14,1%
Okres Nové Zámky
2280,0
1572,0
1300,0
349,2
309,9
661,5
-14,3%
Okres Šaľa
2030,8
1087,2
945,4
319,0
130,7
504,8
-43,4%
Okres Topoľčany
624,8
347,2
265,5
361,9
206,4
339,4
-28,5%
Okres Zlaté Moravce
4446,5
2218,2
1849,4
556,7
236,7
969,9
13,6%
Nitriansky kraj
3485,6
1856,2
1208,9
424,6
270,2
740,5
-14,1%
Okres Bytča
772,7
542,8
146,3
71,2
73,5
204,2
-45,2%
Okres Čadca
1645,4
735,3
528,0
313,3
348,2
479,8
-9,2%
Okres Dolný Kubín
4784,0
2631,6
2173,2
1145,6
884,0
1608,0
13,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
2984,0
1948,2
1279,0
169,4
293,7
682,2
-14,1%
Okres Liptovský Mikuláš
3606,6
2116,6
1538,4
400,5
357,1
778,2
-8,3%
Okres Martin
5745,4
3092,1
6465,3
874,9
279,1
2401,7
51,1%
Okres Námestovo
3736,4
1890,2
1361,2
313,0
513,4
1040,3
-21,5%
Okres Ružomberok
3167,4
1829,4
1645,7
343,9
460,5
794,2
-8,9%
Okres Turčianske Teplice
1587,3
1269,2
698,1
244,2
406,4
466,1
-20,4%
Okres Tvrdošín
2899,9
2028,5
2000,6
835,4
1325,6
1297,2
-1,1%
Okres Žilina
932,7
454,4
290,5
272,0
135,9
306,2
-42,3%
Žilinský kraj
3185,7
1735,0
2026,0
435,9
413,7
931,8
-0,5%
Okres Banská Bystrica
3854,5
2204,8
871,2
877,4
397,7
1013,6
-13,0%
Okres Banská Štiavnica
2125,4
1034,5
896,5
206,8
642,5
514,0
-6,5%
Okres Brezno
2987,3
865,8
301,5
423,7
263,2
616,9
1,3%
Okres Detva
241,3
544,2
271,4
466,8
236,8
364,6
34,6%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
61,2
195,6
105,9
-91,8%
Okres Lučenec
3616,9
1938,0
1547,0
340,4
170,1
767,8
-14,3%
Okres Poltár
2842,8
2111,1
1058,9
533,9
891,2
910,1
26,0%
Okres Revúca
3365,6
2677,5
1711,6
220,3
994,0
968,9
-20,3%
Okres Rimavská Sobota
1817,1
1505,2
3241,3
214,8
281,4
837,2
63,3%
Okres Veľký Krtíš
6895,1
4484,1
210,8
730,3
657,1
1136,7
-49,5%
Okres Zvolen
875,5
1279,5
0,0
360,5
226,9
417,0
-20,0%
Okres Žarnovica
1320,6
1950,6
1271,2
231,1
333,4
539,5
-45,1%
Okres Žiar nad Hronom
1270,3
1414,5
1051,4
330,5
359,7
530,9
-36,3%
Banskobystrický kraj
2460,6
1863,4
1509,1
367,5
440,4
719,3
-25,1%
Okres Bardejov
3003,8
1609,3
1516,9
647,2
821,0
959,4
-29,2%
Okres Humenné
1269,6
663,7
390,6
402,0
336,3
474,8
33,8%
Okres Kežmarok
179,5
105,5
23,3
267,8
167,8
163,0
-58,0%
Okres Levoča
132,7
117,3
58,3
223,3
140,2
149,4
-50,0%
Okres Medzilaborce
872,1
581,9
245,7
476,0
448,1
484,6
26,3%
Okres Poprad
507,6
379,3
335,5
566,9
431,7
488,6
34,8%
Okres Prešov
10126,0
6092,1
2374,9
1973,9
789,9
3373,1
-27,9%
Okres Sabinov
8794,2
3023,6
1051,8
500,3
833,7
2330,6
4,7%
Okres Snina
787,3
418,7
721,6
245,7
571,2
384,9
5,0%
Okres Stará Ľubovňa
1739,7
999,1
653,5
341,1
206,3
578,8
-3,4%
Okres Stropkov
310,7
554,8
757,1
203,1
30,2
256,0
-47,2%
Okres Svidník
1718,7
998,1
573,6
437,5
529,9
600,0
0,1%
Okres Vranov nad Topľou
93,3
199,9
52,8
227,4
313,1
213,3
-23,1%
Prešovský kraj
1886,9
1019,4
604,5
442,7
447,5
640,7
-8,3%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
37,5
503,6
101,3
-66,7%
Okres Košice I
2392,2
1164,3
1095,3
1330,6
210,4
1157,2
-14,9%
Okres Košice II
3137,5
1747,6
1146,3
614,8
436,7
843,3
-55,4%
Okres Košice III
4094,2
2164,1
1906,6
233,4
805,9
779,8
11,9%
Okres Košice IV
3393,6
1936,6
1806,4
645,1
266,6
970,2
6,7%
Okres Košice - okolie
1237,1
1113,9
910,4
250,7
98,6
457,0
-50,0%
Okres Michalovce
3708,5
2092,4
1394,2
496,5
278,8
725,2
16,4%
Okres Rožňava
999,2
653,6
543,0
186,5
198,9
314,2
-15,7%
Okres Sobrance
2590,1
1488,2
836,1
204,0
72,5
649,9
41,4%
Okres Spišská Nová Ves
0,0
0,0
0,0
531,1
425,7
965,4
3,9%
Okres Trebišov
1081,4
842,5
778,5
364,5
443,8
510,9
-22,8%
Košický kraj
2067,0
1179,4
948,7
447,9
309,0
644,8
-23,4%
Slovenská republika
2582,2
1487,9
1237,1
454,3
360,0
745,4
-10,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
42,2
0,0
23,6
15,4%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
30,8
0,0
19,7
-12,5%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
14,6
37,2
17,1
-
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava V
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
38,0
0,0
35,6
-21,9%
Bratislavský kraj
0,0
0,0
0,0
15,6
4,5
10,5
-17,8%
Okres Dunajská Streda
876,3
487,5
118,9
4,7
0,0
83,7
-18,1%
Okres Galanta
619,4
33,6
44,2
15,6
0,0
53,6
117,1%
Okres Hlohovec
66,9
82,0
53,7
54,8
73,1
58,0
35,4%
Okres Piešťany
659,9
477,2
333,4
55,2
0,0
164,7
-33,6%
Okres Senica
221,3
0,0
0,0
9,3
0,0
17,3
-34,3%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Trnava
542,2
356,9
238,3
38,7
19,5
107,2
-33,1%
Trnavský kraj
469,4
236,8
147,1
24,4
10,5
77,6
-20,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
1313,3
72,4
0,0
41,5
0,0
114,0
-
Okres Ilava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Myjava
159,0
182,9
457,4
0,0
0,0
46,9
75,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
0,0
0,0
0,0
51,9
0,0
36,8
-82,0%
Okres Považská Bystrica
0,0
0,0
0,0
26,6
20,0
18,7
-64,9%
Okres Prievidza
182,7
119,9
0,0
2,0
0,0
21,3
-58,8%
Okres Púchov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Trenčín
272,6
105,2
0,0
0,0
0,0
22,4
263,6%
Trenčiansky kraj
169,2
60,4
19,7
9,5
2,1
22,3
-56,3%
Okres Komárno
290,9
233,5
172,9
0,0
0,0
32,2
-56,3%
Okres Levice
312,8
273,9
365,1
36,3
27,4
86,6
-42,4%
Okres Nitra
499,4
157,8
89,3
19,1
86,4
76,0
22,4%
Okres Nové Zámky
439,3
426,5
344,6
46,7
34,4
135,3
6,8%
Okres Šaľa
262,0
104,5
0,0
29,9
0,0
43,4
69,2%
Okres Topoľčany
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Zlaté Moravce
567,6
130,5
162,2
9,7
0,0
63,4
9,3%
Nitriansky kraj
347,8
196,9
159,3
19,4
27,6
64,2
-10,1%
Okres Bytča
59,4
33,9
0,0
0,0
0,0
10,0
-
Okres Čadca
140,0
19,9
27,1
3,1
0,0
18,5
-22,5%
Okres Dolný Kubín
0,0
0,0
0,0
143,2
88,4
92,9
55,3%
Okres Kysucké Nové Mesto
643,6
454,6
228,4
21,2
0,0
129,4
-12,0%
Okres Liptovský Mikuláš
782,2
321,5
107,3
24,6
23,0
93,4
-1,9%
Okres Martin
18,8
11,8
0,0
32,2
0,0
16,4
28,6%
Okres Námestovo
208,7
73,6
54,4
0,0
0,0
38,7
-37,6%
Okres Ružomberok
408,7
182,9
167,4
74,8
64,0
111,6
-20,0%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Tvrdošín
315,2
217,3
410,4
116,0
203,9
180,2
95,8%
Okres Žilina
60,2
36,4
48,4
0,0
0,0
11,6
-54,8%
Žilinský kraj
219,3
101,3
75,5
32,8
27,4
57,2
-0,5%
Okres Banská Bystrica
0,0
0,0
0,0
9,0
0,0
6,9
-53,3%
Okres Banská Štiavnica
0,0
206,9
326,0
0,0
0,0
41,8
-22,2%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
18,7
0,0
8,7
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
249,4
80,7
595,0
32,1
0,0
83,5
21,2%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
0,0
46,9
8,8
-87,5%
Okres Revúca
878,0
693,0
950,9
116,6
473,3
357,0
-8,1%
Okres Rimavská Sobota
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Veľký Krtíš
2098,5
480,4
0,0
73,0
69,2
153,2
-71,8%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žarnovica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žiar nad Hronom
0,0
0,0
0,0
10,4
11,2
8,4
33,3%
Banskobystrický kraj
203,3
130,6
198,9
23,3
54,2
61,3
-39,8%
Okres Bardejov
514,2
357,6
303,4
21,8
46,9
112,8
-40,7%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
34,4
70,1
21,3
0,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
42,3
0,0
0,0
24,1
24,0
19,9
142,1%
Okres Prešov
59,9
74,7
154,9
0,0
0,0
38,6
-40,0%
Okres Sabinov
610,0
329,3
191,2
29,4
0,0
203,9
16,7%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Prešovský kraj
98,8
63,7
51,9
6,7
11,1
26,7
-31,4%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
37,5
503,6
101,3
66,7%
Okres Košice I
97,6
30,6
0,0
0,0
0,0
11,0
-80,7%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
47,6
95,5
0,0
0,0
0,0
14,7
-30,7%
Okres Michalovce
741,7
418,5
154,9
0,0
0,0
57,2
100,6%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
788,3
248,0
83,6
0,0
0,0
118,2
-
Okres Spišská Nová Ves
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,6
0,0%
Okres Trebišov
0,0
0,0
20,5
18,0
19,3
15,1
-31,7%
Košický kraj
101,3
51,4
17,6
4,0
11,2
17,4
-15,4%
Slovenská republika
198,8
108,9
85,9
17,4
20,7
45,0
-24,7%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.