Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 28. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 28. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
49
Ambulancie - dospelí (D)
42
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
3645
3148
1750
5516
1243
15302
Chorobnosť ARO
2279,4
1245,3
929,3
397,4
316,8
632,4
Z nich CHPO
292
251
130
234
43
950
Chorobnosť CHPO
182,6
99,3
69,0
16,9
11,0
39,3
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
16
17
5
31
16
85
Otitídy
65
49
18
14
3
149
Sinusitídy
30
57
36
73
12
208
Komplikácie spolu
111
123
59
118
31
442
%komplikácií z ARO
3,0
3,9
3,4
2,1
2,5
2,9
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
690,9
498,3
285,2
479,6
211,9
432,9
-31,7%
Trnavský kraj
1912,0
1169,5
857,8
386,0
403,8
586,0
-27,8%
Trenčiansky kraj
2112,2
1230,6
963,9
354,4
295,7
572,3
-15,9%
Nitriansky kraj
2666,0
1514,3
1011,7
422,6
240,4
645,1
-12,9%
Žilinský kraj
3098,5
1442,3
1002,0
391,1
405,8
754,0
-19,1%
Banskobystrický kraj
2479,3
1593,0
1216,2
328,9
337,6
629,0
-12,6%
Prešovský kraj
1551,4
737,2
560,4
350,0
315,5
504,5
-21,3%
Košický kraj
3010,4
1456,2
1352,8
415,0
249,4
718,2
11,4%
Slovenská republika
2279,4
1245,3
929,3
397,4
316,8
632,4
-15,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
43,2
17,8
0,0
8,2
0,0
8,3
-21,0%
Trnavský kraj
347,0
114,3
119,3
20,5
15,5
55,6
-28,4%
Trenčiansky kraj
137,1
92,7
40,7
10,4
4,3
27,0
21,2%
Nitriansky kraj
266,2
162,3
91,4
21,5
1,2
48,4
-24,6%
Žilinský kraj
194,3
103,0
63,3
22,3
21,4
47,0
-17,8%
Banskobystrický kraj
335,8
195,2
202,7
26,4
42,5
74,2
21,1%
Prešovský kraj
89,9
43,7
28,5
12,3
3,4
22,6
-15,1%
Košický kraj
100,5
45,2
15,1
4,3
0,0
14,3
-18,0%
Slovenská republika
182,6
99,3
69,0
16,9
11,0
39,3
-12,7%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
1540,3
352,4
954,1
-31,0%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
592,7
102,6
430,1
-33,7%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
295,6
125,6
247,1
-64,8%
Okres Bratislava IV
547,6
333,3
330,9
451,1
589,5
509,6
-8,9%
Okres Bratislava V
1557,3
1067,0
481,6
187,5
53,9
293,7
-43,6%
Okres Malacky
381,0
458,2
88,6
454,4
0,0
315,9
-34,3%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
61,1
230,7
107,0
-74,5%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
633,5
361,9
682,8
-2,0%
Bratislavský kraj
690,9
498,3
285,2
479,6
211,9
432,9
-31,7%
Okres Dunajská Streda
1785,1
1206,5
1090,3
209,9
105,1
420,8
-53,7%
Okres Galanta
1116,8
627,9
412,1
186,5
109,5
268,7
-56,2%
Okres Hlohovec
1604,5
1352,7
644,3
291,8
358,4
479,9
-33,1%
Okres Piešťany
1926,9
1054,9
810,1
559,4
784,4
717,8
-40,1%
Okres Senica
387,3
325,9
332,1
519,0
842,4
528,4
-30,9%
Okres Skalica
3966,8
2689,4
985,0
301,0
245,5
902,2
73,0%
Okres Trnava
2721,4
1469,4
1378,5
570,1
415,0
814,1
-3,4%
Trnavský kraj
1912,0
1169,5
857,8
386,0
403,8
586,0
-27,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
3820,4
1834,7
1518,0
553,6
334,6
872,4
-51,4%
Okres Ilava
1947,3
997,6
500,4
276,1
105,3
502,4
21,3%
Okres Myjava
1748,8
1829,0
1829,6
159,3
281,6
452,3
-50,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
1893,0
1249,0
1063,0
436,1
426,8
625,5
-16,9%
Okres Partizánske
3023,4
3403,0
3157,6
538,5
97,4
976,6
-5,8%
Okres Považská Bystrica
1502,4
612,7
785,1
292,8
119,9
405,8
66,9%
Okres Prievidza
1895,8
932,6
880,6
281,8
279,4
466,4
-20,7%
Okres Púchov
0,0
0,0
0,0
475,0
509,2
320,3
-10,1%
Okres Trenčín
3488,6
1904,8
831,8
411,5
448,9
738,5
-27,7%
Trenčiansky kraj
2112,2
1230,6
963,9
354,4
295,7
572,3
-15,9%
Okres Komárno
2228,8
801,8
723,2
213,4
24,1
379,1
-14,1%
Okres Levice
3412,2
2166,5
1626,6
759,1
298,6
959,5
-12,9%
Okres Nitra
3634,8
2092,9
1193,7
387,6
372,7
788,5
-26,5%
Okres Nové Zámky
2613,2
1675,6
1279,9
346,5
238,4
663,2
0,3%
Okres Šaľa
1666,4
1006,2
482,8
433,6
45,2
491,2
-2,7%
Okres Topoľčany
822,2
365,4
215,0
315,5
213,8
322,9
-4,9%
Okres Zlaté Moravce
4888,0
2261,7
1351,9
541,2
269,2
836,5
-13,8%
Nitriansky kraj
2666,0
1514,3
1011,7
422,6
240,4
645,1
-12,9%
Okres Bytča
2080,2
593,7
406,3
71,2
73,5
374,3
83,3%
Okres Čadca
1340,6
945,1
518,5
374,7
634,2
545,8
13,8%
Okres Dolný Kubín
3512,3
1944,0
1669,3
486,1
552,5
1003,9
-37,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
2758,3
1224,6
822,2
247,1
186,9
595,4
-12,7%
Okres Liptovský Mikuláš
2655,5
1047,9
612,2
313,2
434,4
540,3
-30,6%
Okres Martin
6083,4
1907,4
1153,4
656,3
121,5
1390,2
-42,1%
Okres Námestovo
3581,9
1870,6
1241,4
452,1
823,1
1082,7
4,1%
Okres Ružomberok
1600,7
1260,3
892,6
220,9
337,6
493,0
-37,9%
Okres Turčianske Teplice
2686,2
1135,6
349,0
203,5
319,3
442,2
-5,1%
Okres Tvrdošín
3073,3
2988,5
2949,7
832,5
1038,2
1331,1
2,6%
Okres Žilina
1351,2
537,1
572,2
280,3
67,1
346,9
13,3%
Žilinský kraj
3098,5
1442,3
1002,0
391,1
405,8
754,0
-19,1%
Okres Banská Bystrica
7935,8
4262,7
1916,6
546,0
433,8
939,9
-7,3%
Okres Banská Štiavnica
318,8
689,7
1222,5
265,9
270,5
376,5
-26,7%
Okres Brezno
1156,4
1154,4
1206,1
324,6
219,4
499,9
-19,0%
Okres Detva
0,0
136,1
633,2
588,1
577,3
476,2
30,6%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
61,2
195,6
105,9
0,0%
Okres Lučenec
4001,5
1884,2
1190,0
206,4
151,8
648,7
-15,5%
Okres Poltár
585,3
275,4
198,5
258,0
478,4
313,0
-65,6%
Okres Revúca
1616,6
864,0
543,4
276,2
1269,1
613,6
-36,7%
Okres Rimavská Sobota
662,0
1359,9
396,9
191,0
108,2
374,7
-55,2%
Okres Veľký Krtíš
17537,5
6245,7
6323,4
1251,9
774,7
3081,2
171,1%
Okres Zvolen
3064,3
995,2
178,5
630,8
226,9
690,6
65,6%
Okres Žarnovica
1173,9
1234,1
847,5
137,4
156,9
346,0
-35,9%
Okres Žiar nad Hronom
1032,2
1294,7
1171,5
226,1
123,6
409,2
-22,9%
Banskobystrický kraj
2479,3
1593,0
1216,2
328,9
337,6
629,0
-12,6%
Okres Bardejov
5060,5
2094,6
2126,9
439,9
590,9
990,9
3,3%
Okres Humenné
521,9
524,0
305,8
275,4
189,7
304,3
-35,9%
Okres Kežmarok
227,2
186,6
104,9
401,8
125,8
282,5
73,3%
Okres Levoča
66,4
117,3
58,3
286,3
93,5
186,2
24,7%
Okres Medzilaborce
726,7
581,9
614,3
357,0
497,9
454,4
-6,2%
Okres Poprad
532,9
303,4
548,0
434,2
119,9
378,9
-22,4%
Okres Prešov
7564,5
3410,5
1613,4
1600,1
677,1
2274,5
-32,6%
Okres Sabinov
6862,5
2664,4
1769,0
568,9
555,8
1922,7
-17,5%
Okres Snina
787,3
805,2
976,3
213,3
353,6
381,9
-0,8%
Okres Stará Ľubovňa
1733,7
686,9
330,5
151,0
144,4
370,2
-36,0%
Okres Stropkov
165,7
310,7
302,8
178,7
60,4
183,2
-28,4%
Okres Svidník
2056,6
665,4
260,2
269,1
225,9
421,6
-29,7%
Okres Vranov nad Topľou
93,3
23,5
70,4
200,5
291,1
170,5
-20,1%
Prešovský kraj
1551,4
737,2
560,4
350,0
315,5
504,5
-21,3%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice I
3427,2
1599,4
1272,0
840,4
131,5
1044,6
-9,7%
Okres Košice II
8545,8
4035,3
4257,6
791,2
220,9
1424,3
68,9%
Okres Košice III
4668,8
2497,1
1989,5
189,0
219,8
754,7
-3,2%
Okres Košice IV
2532,8
1270,9
1274,6
725,9
0,0
815,6
-15,9%
Okres Košice - okolie
2054,0
1076,8
1118,1
317,5
350,6
585,9
28,2%
Okres Michalovce
12196,7
7323,4
6816,2
321,0
147,1
793,3
9,4%
Okres Rožňava
618,6
470,3
389,6
189,3
293,1
282,8
-10,0%
Okres Sobrance
2102,1
1488,2
891,9
76,5
54,4
443,1
-31,8%
Okres Spišská Nová Ves
0,0
0,0
0,0
395,6
804,9
1007,4
4,3%
Okres Trebišov
3100,1
1338,3
1184,2
295,3
352,0
574,9
12,5%
Košický kraj
3010,4
1456,2
1352,8
415,0
249,4
718,2
11,4%
Slovenská republika
2279,4
1245,3
929,3
397,4
316,8
632,4
-15,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
58,5
0,0
32,9
39,3%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
7,7
0,0
5,2
-73,3%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava V
173,0
82,1
0,0
0,0
0,0
10,5
-
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
17,4
0,0
16,3
-54,3%
Bratislavský kraj
43,2
17,8
0,0
8,2
0,0
8,3
-21,0%
Okres Dunajská Streda
324,6
24,6
66,1
0,0
0,0
23,6
-71,8%
Okres Galanta
131,4
39,2
0,0
30,5
27,4
35,6
-33,5%
Okres Hlohovec
0,0
123,0
0,0
0,0
0,0
9,8
-83,1%
Okres Piešťany
247,0
159,8
308,6
48,3
41,3
91,4
-44,5%
Okres Senica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Trnava
1039,6
362,3
280,8
44,9
24,4
153,0
42,8%
Trnavský kraj
347,0
114,3
119,3
20,5
15,5
55,6
-28,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
193,1
0,0
0,0
0,0
17,1
-85,0%
Okres Ilava
38,2
272,1
79,0
0,0
0,0
55,1
-
Okres Myjava
159,0
0,0
228,7
8,8
51,2
35,7
-23,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
0,0
0,0
0,0
61,5
0,0
37,7
2,6%
Okres Považská Bystrica
100,2
83,6
32,7
16,0
0,0
26,7
42,5%
Okres Prievidza
228,4
106,6
47,2
2,0
0,0
26,4
24,4%
Okres Púchov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Trenčín
324,5
0,0
0,0
11,0
0,0
24,2
8,0%
Trenčiansky kraj
137,1
92,7
40,7
10,4
4,3
27,0
21,2%
Okres Komárno
340,0
165,1
31,4
3,7
0,0
39,0
21,2%
Okres Levice
42,7
49,8
33,2
53,8
0,0
43,3
-50,0%
Okres Nitra
279,6
133,2
49,2
4,8
0,0
35,6
-53,1%
Okres Nové Zámky
558,8
383,0
246,1
34,3
6,0
113,6
-16,1%
Okres Šaľa
0,0
0,0
0,0
58,9
0,0
36,0
-17,0%
Okres Topoľčany
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Zlaté Moravce
315,4
174,0
162,2
8,4
0,0
37,6
-40,7%
Nitriansky kraj
266,2
162,3
91,4
21,5
1,2
48,4
-24,6%
Okres Bytča
49,5
28,3
0,0
0,0
0,0
9,1
-8,3%
Okres Čadca
86,5
98,2
16,7
6,1
0,0
23,9
29,0%
Okres Dolný Kubín
0,0
0,0
0,0
67,8
0,0
36,2
-61,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
501,5
139,2
39,2
0,0
26,7
62,5
-51,7%
Okres Liptovský Mikuláš
371,8
131,0
131,2
32,1
39,5
65,3
-30,1%
Okres Martin
56,3
11,8
15,2
15,0
0,0
15,9
-3,0%
Okres Námestovo
400,8
235,7
152,5
0,0
0,0
90,2
133,3%
Okres Ružomberok
340,6
243,9
167,4
39,5
40,5
91,0
-18,4%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
10,2
0,0
6,0
-
Okres Tvrdošín
236,4
90,6
128,2
78,8
148,3
105,4
-41,5%
Okres Žilina
106,7
43,0
57,2
0,0
0,0
13,6
16,7%
Žilinský kraj
194,3
103,0
63,3
22,3
21,4
47,0
-17,8%
Okres Banská Bystrica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Banská Štiavnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Brezno
192,7
230,9
150,8
0,0
0,0
42,5
-
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
14,0
0,0
7,4
-14,3%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Poltár
250,8
45,9
66,2
0,0
0,0
25,2
185,7%
Okres Revúca
0,0
0,0
0,0
151,5
618,3
166,1
-53,5%
Okres Rimavská Sobota
0,0
26,2
0,0
0,0
0,0
3,2
-
Okres Veľký Krtíš
6445,4
3202,9
3372,5
367,2
0,0
1227,1
701,2%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žarnovica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žiar nad Hronom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Banskobystrický kraj
335,8
195,2
202,7
26,4
42,5
74,2
21,1%
Okres Bardejov
722,9
332,1
256,7
22,8
19,1
96,1
-14,8%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
0,0
0,0
0,0
10,7
0,0
5,4
-
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
91,6
0,0
46,6
118,2%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
2,9
-85,6%
Okres Prešov
149,8
93,4
64,5
119,6
0,0
93,0
140,7%
Okres Sabinov
559,2
269,4
143,4
0,0
0,0
148,9
-27,0%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Prešovský kraj
89,9
43,7
28,5
12,3
3,4
22,6
-15,1%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice I
263,6
82,7
31,8
0,0
0,0
33,7
207,7%
Okres Košice II
179,3
81,5
0,0
14,5
0,0
23,1
-
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
55,5
0,0
0,0
5,6
0,0
7,4
-50,0%
Okres Michalovce
1977,8
837,0
309,8
0,0
0,0
58,6
2,4%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
450,5
165,4
111,5
0,0
0,0
59,1
-50,0%
Okres Spišská Nová Ves
0,0
0,0
0,0
44,0
0,0
40,3
20,0%
Okres Trebišov
0,0
47,0
0,0
0,0
0,0
3,4
-77,6%
Košický kraj
100,5
45,2
15,1
4,3
0,0
14,3
-18,0%
Slovenská republika
182,6
99,3
69,0
16,9
11,0
39,3
-12,7%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.