Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 29. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 29. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
49
Ambulancie - dospelí (D)
39
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
3424
3169
1701
4920
1051
14265
Chorobnosť ARO
2144,9
1255,8
904,8
384,2
290,3
619,5
Z nich CHPO
347
323
169
229
44
1112
Chorobnosť CHPO
217,4
128,0
89,9
17,9
12,2
48,3
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
24
17
6
28
11
86
Otitídy
104
127
66
43
4
344
Sinusitídy
29
42
21
52
4
148
Komplikácie spolu
157
186
93
123
19
578
%komplikácií z ARO
4,6
5,9
5,5
2,5
1,8
4,1
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
918,6
563,0
359,0
416,0
191,0
401,5
-7,3%
Trnavský kraj
2220,7
1262,1
977,2
298,0
198,1
541,4
-7,6%
Trenčiansky kraj
1894,0
1251,1
852,4
287,9
235,2
509,4
-11,0%
Nitriansky kraj
2809,1
1621,6
1059,8
375,7
235,4
637,9
-1,1%
Žilinský kraj
2794,3
1301,8
885,7
339,5
365,8
690,0
-8,5%
Banskobystrický kraj
2587,5
1685,3
1245,6
309,5
362,3
645,5
2,6%
Prešovský kraj
1411,7
726,9
563,3
373,3
297,2
499,8
-0,9%
Košický kraj
2186,9
1450,8
1196,7
636,6
317,1
831,7
15,8%
Slovenská republika
2144,9
1255,8
904,8
384,2
290,3
619,5
-2,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
0,0
0,0
0,0
10,2
0,0
6,9
-16,7%
Trnavský kraj
174,0
134,0
100,5
13,3
2,5
39,4
-29,1%
Trenčiansky kraj
127,8
131,3
71,7
19,6
12,6
39,9
47,4%
Nitriansky kraj
342,4
221,5
120,0
29,2
17,3
67,5
39,4%
Žilinský kraj
216,7
79,8
58,3
19,0
12,6
43,8
-6,8%
Banskobystrický kraj
570,6
292,6
282,3
22,4
23,9
97,9
31,9%
Prešovský kraj
83,2
65,6
58,7
9,9
11,5
27,9
23,4%
Košický kraj
234,5
82,4
20,8
4,3
0,0
30,9
116,5%
Slovenská republika
217,4
128,0
89,9
17,9
12,2
48,3
23,0%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
1119,4
572,7
767,7
-19,5%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
400,3
82,1
419,7
-2,4%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
262,7
167,5
235,3
-4,8%
Okres Bratislava IV
657,2
333,3
472,7
391,9
42,9
359,3
-29,5%
Okres Bratislava V
0,0
328,3
192,6
209,3
49,4
241,7
-17,7%
Okres Malacky
457,1
274,9
212,7
711,3
0,0
279,8
-11,4%
Okres Pezinok
2691,7
1464,3
703,5
244,5
115,4
552,7
416,7%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
555,4
493,5
642,1
-6,0%
Bratislavský kraj
918,6
563,0
359,0
416,0
191,0
401,5
-7,3%
Okres Dunajská Streda
707,5
526,3
576,1
171,9
16,9
238,5
-43,3%
Okres Galanta
755,5
706,4
540,9
135,0
205,4
306,9
14,2%
Okres Hlohovec
1604,5
1352,7
1610,8
368,6
563,2
626,8
30,6%
Okres Piešťany
2282,6
1723,0
1273,0
662,9
247,7
861,8
20,1%
Okres Senica
903,6
1086,4
201,3
273,2
162,2
371,7
-29,7%
Okres Skalica
2644,5
1325,5
886,5
152,9
157,8
425,1
-52,9%
Okres Trnava
6421,2
2841,4
2055,0
497,0
347,4
1045,7
28,5%
Trnavský kraj
2220,7
1262,1
977,2
298,0
198,1
541,4
-7,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
1591,8
1400,2
1771,0
484,4
908,1
814,9
-6,6%
Okres Ilava
2018,5
1179,0
890,2
171,4
374,3
543,3
8,1%
Okres Myjava
794,9
823,0
686,1
148,7
30,7
234,3
-48,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
576,1
449,7
562,8
397,2
247,1
388,7
-37,9%
Okres Partizánske
2210,7
3383,7
3133,2
138,5
125,2
680,8
-30,3%
Okres Považská Bystrica
1352,2
668,4
458,0
195,2
91,6
310,3
-23,5%
Okres Prievidza
2067,7
1234,1
728,3
301,3
212,7
478,2
2,5%
Okres Púchov
458,8
714,1
508,4
341,0
381,9
400,8
25,1%
Okres Trenčín
4954,7
2583,3
740,4
395,6
204,1
808,5
9,5%
Trenčiansky kraj
1894,0
1251,1
852,4
287,9
235,2
509,4
-11,0%
Okres Komárno
2404,2
1371,2
494,1
243,2
197,8
473,7
25,0%
Okres Levice
3049,7
1712,0
639,0
923,5
390,5
986,9
2,9%
Okres Nitra
4204,3
2638,3
2264,4
360,7
344,5
875,2
11,0%
Okres Nové Zámky
2485,0
1437,0
978,6
310,1
157,2
575,1
-13,3%
Okres Šaľa
3377,8
2012,3
1262,8
324,1
150,5
684,1
39,3%
Okres Topoľčany
963,3
505,0
388,1
289,1
169,6
327,2
1,4%
Okres Zlaté Moravce
4493,9
2044,2
703,0
346,1
208,3
661,9
-20,9%
Nitriansky kraj
2809,1
1621,6
1059,8
375,7
235,4
637,9
-1,1%
Okres Bytča
1010,4
407,1
146,3
20,3
0,0
169,3
-54,8%
Okres Čadca
1362,2
662,8
317,8
303,5
211,4
401,6
-26,4%
Okres Dolný Kubín
2952,2
1840,3
1523,6
493,3
385,8
909,6
-9,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
3803,1
1201,4
685,2
217,8
240,3
669,5
12,4%
Okres Liptovský Mikuláš
2772,3
1061,0
669,0
245,3
335,1
511,7
-5,3%
Okres Martin
4769,1
2333,8
1214,1
647,4
320,5
1395,2
0,4%
Okres Námestovo
2838,8
1485,2
1161,6
464,2
961,1
1031,8
-4,7%
Okres Ružomberok
2724,7
1341,6
864,7
293,5
712,9
700,9
42,2%
Okres Turčianske Teplice
2808,3
1603,2
959,9
173,0
174,2
484,0
9,5%
Okres Tvrdošín
3703,7
1132,0
1859,6
606,4
435,1
899,2
-32,4%
Okres Žilina
1121,3
441,1
461,5
196,2
254,3
303,7
-12,4%
Žilinský kraj
2794,3
1301,8
885,7
339,5
365,8
690,0
-8,5%
Okres Banská Bystrica
3627,8
2057,9
1393,9
361,8
430,8
631,8
-32,8%
Okres Banská Štiavnica
1912,9
896,6
896,5
374,2
608,7
585,7
55,6%
Okres Brezno
1927,3
2885,9
1959,9
820,0
219,4
1297,7
159,6%
Okres Detva
271,4
408,2
0,0
0,0
0,0
143,2
-69,9%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
586,8
158,9
50,0%
Okres Lučenec
2702,3
1379,5
1041,2
243,1
167,0
544,7
-16,0%
Okres Poltár
2257,5
1927,5
1389,8
289,2
422,1
649,4
107,5%
Okres Revúca
1777,6
924,0
422,6
256,6
78,1
448,0
-27,0%
Okres Rimavská Sobota
442,9
617,8
347,3
284,4
535,7
375,0
0,1%
Okres Veľký Krtíš
15289,1
6566,0
7588,1
614,0
296,4
1675,0
-45,6%
Okres Zvolen
1969,9
1137,4
0,0
270,3
226,9
417,0
-39,6%
Okres Žarnovica
3815,1
2030,3
1218,2
187,3
98,1
599,1
73,1%
Okres Žiar nad Hronom
1865,8
1558,4
1081,4
240,1
562,0
560,2
36,9%
Banskobystrický kraj
2587,5
1685,3
1245,6
309,5
362,3
645,5
2,6%
Okres Bardejov
2738,6
1752,3
1565,9
658,0
762,4
957,0
-3,4%
Okres Humenné
416,7
331,9
276,7
302,7
39,8
255,0
-16,2%
Okres Kežmarok
504,8
457,9
367,1
321,4
35,9
339,0
20,0%
Okres Levoča
66,4
78,2
58,3
154,6
0,0
92,5
-50,3%
Okres Medzilaborce
436,0
249,4
245,7
257,9
149,4
242,3
-46,7%
Okres Poprad
473,7
170,7
313,2
317,3
332,1
299,3
-21,0%
Okres Prešov
10934,9
3971,1
1677,9
1925,3
705,3
2977,2
30,9%
Okres Sabinov
5286,7
3772,0
1529,9
309,0
357,3
1315,1
-31,6%
Okres Snina
666,2
579,7
721,6
261,7
323,7
362,2
-5,2%
Okres Stará Ľubovňa
2028,1
438,8
385,6
309,0
159,1
442,6
19,5%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
108,3
40,2
69,0
-62,4%
Okres Svidník
1099,0
748,5
209,1
157,5
100,4
279,5
-33,7%
Okres Vranov nad Topľou
498,5
224,5
649,5
102,9
171,5
219,1
28,5%
Prešovský kraj
1411,7
726,9
563,3
373,3
297,2
499,8
-0,9%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,8
-
Okres Košice I
2448,0
2009,0
1453,7
1065,5
400,7
1257,9
20,4%
Okres Košice II
10290,8
6962,0
7489,1
5128,0
1183,2
5184,3
264,0%
Okres Košice III
1206,7
1864,5
1392,6
93,3
73,3
371,1
-50,8%
Okres Košice IV
349,3
521,4
815,8
407,8
451,1
447,3
-45,2%
Okres Košice - okolie
2220,5
2227,8
1453,5
965,1
320,5
1156,9
97,4%
Okres Michalovce
3955,7
2563,2
1781,5
366,9
269,8
808,9
2,0%
Okres Rožňava
666,1
326,8
271,5
60,3
102,0
158,1
-44,1%
Okres Sobrance
1351,4
868,1
836,1
15,3
130,5
216,6
-51,1%
Okres Spišská Nová Ves
4514,7
2430,2
928,7
586,1
804,9
1084,1
7,6%
Okres Trebišov
1542,1
573,9
251,5
259,2
260,5
387,6
-32,6%
Košický kraj
2186,9
1450,8
1196,7
636,6
317,1
831,7
15,8%
Slovenská republika
2144,9
1255,8
904,8
384,2
290,3
619,5
-2,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
105,6
0,0
59,1
79,5%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava V
0,0
0,0
0,0
3,7
0,0
4,0
-62,2%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
8,7
0,0
8,1
-50,0%
Bratislavský kraj
0,0
0,0
0,0
10,2
0,0
6,9
-16,7%
Okres Dunajská Streda
136,9
97,0
55,8
4,4
0,0
23,7
0,4%
Okres Galanta
32,8
19,6
0,0
0,0
0,0
5,2
-85,3%
Okres Hlohovec
0,0
245,9
322,2
0,0
0,0
39,2
300,0%
Okres Piešťany
489,1
386,8
254,6
132,6
49,5
181,7
98,8%
Okres Senica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Trnava
321,1
234,8
208,5
23,9
0,0
61,6
-59,7%
Trnavský kraj
174,0
134,0
100,5
13,3
2,5
39,4
-29,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
41,5
47,8
24,9
45,5%
Okres Ilava
66,2
117,9
45,7
0,0
0,0
26,8
-51,4%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
390,1
845,9
783,3
69,2
0,0
177,9
371,3%
Okres Považská Bystrica
450,7
167,1
98,1
14,6
18,3
62,1
132,8%
Okres Prievidza
48,1
112,2
66,2
15,0
6,4
26,7
0,9%
Okres Púchov
0,0
64,9
0,0
97,4
84,9
60,9
-
Okres Trenčín
312,9
167,7
0,0
9,3
14,6
39,2
62,0%
Trenčiansky kraj
127,8
131,3
71,7
19,6
12,6
39,9
47,4%
Okres Komárno
207,8
240,9
49,4
5,9
0,0
40,8
4,5%
Okres Levice
351,9
171,2
45,6
47,0
13,9
65,8
52,0%
Okres Nitra
455,6
202,9
65,6
22,3
58,4
69,5
95,4%
Okres Nové Zámky
497,0
311,0
151,6
19,7
6,8
87,7
-22,8%
Okres Šaľa
495,4
402,5
371,4
75,8
15,1
138,9
285,7%
Okres Topoľčany
52,1
63,1
61,3
15,4
0,0
21,6
-
Okres Zlaté Moravce
236,5
130,5
216,3
62,9
0,0
74,3
97,4%
Nitriansky kraj
342,4
221,5
120,0
29,2
17,3
67,5
39,4%
Okres Bytča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Čadca
108,1
73,6
33,4
6,5
0,0
24,6
3,0%
Okres Dolný Kubín
90,8
53,3
35,4
111,0
24,1
80,0
121,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
643,6
97,4
0,0
27,2
34,3
81,4
30,3%
Okres Liptovský Mikuláš
143,4
147,4
196,8
15,3
0,0
45,7
-29,9%
Okres Martin
262,9
35,5
30,4
0,0
0,0
40,2
152,8%
Okres Námestovo
271,4
85,9
108,9
0,0
0,0
60,1
-33,3%
Okres Ružomberok
408,7
182,9
27,9
37,9
81,0
86,7
-4,8%
Okres Turčianske Teplice
0,0
66,8
0,0
10,2
0,0
12,0
100,0%
Okres Tvrdošín
157,6
45,3
0,0
18,6
0,0
25,1
-76,2%
Okres Žilina
104,3
63,0
104,9
2,7
0,0
22,3
64,1%
Žilinský kraj
216,7
79,8
58,3
19,0
12,6
43,8
-6,8%
Okres Banská Bystrica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Banská Štiavnica
531,3
0,0
0,0
39,4
169,1
83,7
-
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
727,5
336,5
396,7
22,9
0,0
113,2
-
Okres Poltár
83,6
183,6
66,2
0,0
0,0
26,5
5,0%
Okres Revúca
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Rimavská Sobota
0,0
0,0
0,0
10,9
39,7
11,6
260,0%
Okres Veľký Krtíš
9293,4
4404,0
4110,2
131,2
0,0
797,2
-35,0%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žarnovica
0,0
0,0
0,0
6,2
0,0
3,7
-
Okres Žiar nad Hronom
158,8
48,0
90,1
3,5
45,0
29,4
-
Banskobystrický kraj
570,6
292,6
282,3
22,4
23,9
97,9
31,9%
Okres Bardejov
506,0
286,1
231,0
35,1
50,8
100,7
4,8%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
0,0
17,0
0,0
0,0
0,0
3,3
-40,0%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
0,0
19,0
0,0
0,0
0,0
2,7
-4,3%
Okres Prešov
149,8
233,6
193,6
130,8
70,5
144,8
55,8%
Okres Sabinov
813,3
718,5
382,5
0,0
0,0
199,8
34,2%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
134,4
0,0
0,0
12,9
-
Prešovský kraj
83,2
65,6
58,7
9,9
11,5
27,9
23,4%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice I
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice II
2593,6
570,7
229,3
61,9
0,0
324,8
1306,5%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
16,3
0,0
9,9
-
Okres Košice - okolie
166,5
222,8
0,0
0,0
0,0
35,5
382,1%
Okres Michalovce
494,5
209,2
77,5
0,0
0,0
47,6
-18,8%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Spišská Nová Ves
150,5
0,0
0,0
0,0
0,0
9,6
-76,2%
Okres Trebišov
40,1
39,1
0,0
0,0
0,0
7,4
118,1%
Košický kraj
234,5
82,4
20,8
4,3
0,0
30,9
116,5%
Slovenská republika
217,4
128,0
89,9
17,9
12,2
48,3
23,0%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.