Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 3. kal. týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 3. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
66
Ambulancie - dospelí (D)
59
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
7057
9306
6443
17201
3641
43648
Chorobnosť ARO
3285,7
2741,0
2547,3
898,1
672,3
1319,8
Z nich CHPO
863
1274
915
1854
314
5220
Chorobnosť CHPO
401,8
375,2
361,8
96,8
58,0
157,8
Úmrtia
0
0
0
1
0
1
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
61
62
27
141
36
327
Otitídy
95
66
26
61
18
266
Sinusitídy
63
121
93
244
53
574
Komplikácie spolu
219
249
146
446
107
1167
%komplikácií z ARO
3,1
2,7
2,3
2,6
2,9
2,7
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
2059,1
1921,5
1645,9
1078,8
440,4
1134,9
7,3%
Trnavský kraj
3838,1
2911,5
2597,3
845,2
599,6
1278,9
-3,9%
Trenčiansky kraj
3563,3
2999,1
2945,9
805,2
708,4
1310,0
9,7%
Nitriansky kraj
4132,3
3549,6
2918,2
1033,1
635,9
1475,5
5,7%
Žilinský kraj
3680,9
2650,4
2608,5
759,0
755,8
1326,2
1,0%
Banskobystrický kraj
3345,2
3136,1
3155,6
846,8
765,3
1375,7
3,3%
Prešovský kraj
2253,7
1790,2
1735,5
803,4
684,4
1090,4
-2,8%
Košický kraj
3879,8
3162,7
2690,8
941,0
616,1
1400,8
25,1%
Slovenská republika
3285,7
2741,0
2547,3
898,1
672,3
1319,8
4,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
98,9
91,7
125,6
91,7
16,3
81,0
26,2%
Trnavský kraj
600,1
485,2
485,1
149,2
69,7
214,5
3,8%
Trenčiansky kraj
344,0
373,9
394,8
62,3
60,7
133,5
1,4%
Nitriansky kraj
682,2
629,7
505,3
185,0
83,6
253,9
12,0%
Žilinský kraj
471,4
408,7
416,0
86,7
75,0
176,0
9,1%
Banskobystrický kraj
487,6
416,0
410,4
82,8
54,3
159,1
-7,4%
Prešovský kraj
234,1
226,4
193,6
46,2
57,5
97,1
-7,2%
Košický kraj
311,6
281,5
289,9
45,7
15,2
94,9
69,1%
Slovenská republika
401,8
375,2
361,8
96,8
58,0
157,8
6,0%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
2407,9
1193,2
1778,5
-10,2%
Okres Bratislava II
620,9
1022,4
1023,2
1028,4
307,7
834,1
-14,0%
Okres Bratislava III
3601,0
2466,6
1771,0
1133,9
423,2
1290,5
20,8%
Okres Bratislava IV
1445,8
1150,0
869,8
865,9
661,3
1125,2
-14,4%
Okres Bratislava V
3417,3
4185,9
3660,2
906,6
126,4
1247,2
28,6%
Okres Malacky
1000,0
1350,0
1296,0
1179,6
309,3
1007,9
39,3%
Okres Pezinok
3140,3
2104,9
1876,0
550,2
346,1
1062,2
80,5%
Okres Senec
1002,7
1054,2
677,2
1185,4
432,6
1081,1
2,4%
Bratislavský kraj
2059,1
1921,5
1645,9
1078,8
440,4
1134,9
7,3%
Okres Dunajská Streda
3778,4
3430,0
2171,9
787,2
434,9
1192,3
-14,9%
Okres Galanta
2835,2
2204,9
2516,7
687,4
466,0
1064,3
2,6%
Okres Hlohovec
3724,7
2810,8
2255,2
627,8
572,2
1059,8
-15,8%
Okres Piešťany
3623,2
2883,4
2885,4
1174,0
880,8
1519,7
9,4%
Okres Senica
4013,3
3068,8
2031,0
794,4
708,2
1255,5
27,5%
Okres Skalica
4363,4
2821,0
1909,7
614,9
701,3
1193,0
-25,3%
Okres Trnava
4611,6
3266,3
3574,0
1054,9
619,1
1530,3
-0,8%
Trnavský kraj
3838,1
2911,5
2597,3
845,2
599,6
1278,9
-3,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
5662,4
3559,0
3632,4
1091,7
796,6
1744,8
-22,1%
Okres Ilava
3436,3
2924,9
3713,6
404,3
928,6
1311,8
20,7%
Okres Myjava
3497,6
2743,5
2858,8
483,7
580,3
848,2
-12,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3497,9
2279,5
2344,9
713,9
736,2
1095,5
1,3%
Okres Partizánske
3511,1
2636,7
3315,0
837,8
438,4
1309,7
33,0%
Okres Považská Bystrica
2216,0
4553,8
4268,9
695,3
233,7
1392,1
7,0%
Okres Prievidza
4889,7
3029,8
3005,2
908,7
892,6
1478,1
17,6%
Okres Púchov
2453,3
2322,7
2174,8
1023,1
848,6
1322,2
16,0%
Okres Trenčín
2624,0
2639,3
1599,1
847,6
663,8
1113,1
6,0%
Trenčiansky kraj
3563,3
2999,1
2945,9
805,2
708,4
1310,0
9,7%
Okres Komárno
3643,9
3671,8
2846,7
847,1
775,5
1335,5
-1,3%
Okres Levice
4717,9
4443,6
3205,2
1285,5
465,1
1737,3
16,0%
Okres Nitra
4544,3
3912,8
3422,0
1134,4
740,1
1647,0
9,8%
Okres Nové Zámky
3586,3
3124,7
2233,8
791,3
555,6
1238,6
-2,5%
Okres Šaľa
6215,2
4225,9
4568,5
1038,7
722,4
1692,1
-5,5%
Okres Topoľčany
2030,7
1720,1
1388,9
1056,9
501,3
1084,4
14,1%
Okres Zlaté Moravce
6464,8
4842,3
4290,1
897,8
666,6
1709,5
7,2%
Nitriansky kraj
4132,3
3549,6
2918,2
1033,1
635,9
1475,5
5,7%
Okres Bytča
1545,3
2476,7
1511,6
479,3
315,1
890,1
-10,6%
Okres Čadca
2205,5
2031,7
1945,4
589,6
819,2
997,7
2,8%
Okres Dolný Kubín
3936,2
2560,5
4110,2
1173,6
745,9
1644,5
-9,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
3811,4
2226,6
2270,9
610,0
820,9
1166,6
-1,4%
Okres Liptovský Mikuláš
4122,6
3426,0
4009,2
594,7
562,6
1279,6
4,3%
Okres Martin
5332,3
4028,0
2428,3
1079,1
583,4
1830,0
25,8%
Okres Námestovo
4153,8
2663,5
2994,6
813,7
1254,7
1813,7
-23,2%
Okres Ružomberok
4839,1
2999,9
3477,3
759,5
1130,7
1481,1
19,3%
Okres Turčianske Teplice
2686,2
2004,0
1657,9
723,6
645,1
1003,4
4,7%
Okres Tvrdošín
2836,9
1811,2
2693,2
1192,1
1301,4
1545,8
-26,7%
Okres Žilina
2717,5
1654,2
1623,1
598,8
478,5
901,3
7,2%
Žilinský kraj
3680,9
2650,4
2608,5
759,0
755,8
1326,2
1,0%
Okres Banská Bystrica
2380,7
3429,8
3833,3
1243,2
1039,6
1634,2
-14,3%
Okres Banská Štiavnica
2231,7
1448,3
1467,0
728,6
1352,7
1040,0
10,8%
Okres Brezno
2409,1
2279,8
3166,1
956,6
833,5
1386,3
4,9%
Okres Detva
0,0
571,4
1302,6
1288,3
1302,5
839,8
-0,5%
Okres Krupina
3096,4
2408,0
1887,9
783,5
1095,4
1271,1
-33,3%
Okres Lučenec
4574,6
4873,8
2817,7
702,5
318,9
1534,2
55,8%
Okres Poltár
2006,7
2019,3
4169,4
614,0
675,4
1130,9
18,5%
Okres Revúca
2731,5
2866,6
2852,7
696,3
921,2
1252,3
-13,8%
Okres Rimavská Sobota
3816,0
3975,2
3175,2
794,9
807,2
1370,5
-13,6%
Okres Veľký Krtíš
10192,7
5324,9
5849,1
1509,2
737,8
2535,3
26,6%
Okres Zvolen
2626,5
1665,4
2243,9
651,3
660,0
959,2
-8,9%
Okres Žarnovica
3228,2
3463,4
3178,0
492,7
414,0
1115,3
15,7%
Okres Žiar nad Hronom
2540,7
2061,9
2703,5
662,1
593,5
1034,0
-1,2%
Banskobystrický kraj
3345,2
3136,1
3155,6
846,8
765,3
1375,7
3,3%
Okres Bardejov
4869,1
2784,3
2622,0
1088,9
1197,1
1709,3
-7,4%
Okres Humenné
2087,7
1903,8
1572,7
632,8
642,2
913,8
-4,2%
Okres Kežmarok
302,9
485,3
556,7
657,3
219,1
535,0
-11,7%
Okres Levoča
348,4
650,0
714,0
971,8
480,7
762,1
-8,4%
Okres Medzilaborce
2325,6
1579,4
1719,9
595,1
597,5
890,5
4,3%
Okres Poprad
900,1
774,6
793,3
664,6
330,4
649,0
-35,3%
Okres Prešov
5825,3
4830,7
4547,0
1489,7
408,1
2346,9
56,4%
Okres Sabinov
5010,7
3181,8
2704,7
662,1
714,6
1917,4
-4,0%
Okres Snina
1090,1
1095,0
1231,0
610,1
937,1
791,6
-7,7%
Okres Stará Ľubovňa
2561,3
2146,5
2280,5
760,1
742,7
1245,1
-2,7%
Okres Stropkov
966,6
1257,6
2321,8
807,6
206,9
877,7
7,7%
Okres Svidník
2056,6
1829,8
1115,2
767,8
878,5
1003,5
-11,1%
Okres Vranov nad Topľou
858,0
893,7
1073,4
459,4
578,9
628,0
4,4%
Prešovský kraj
2253,7
1790,2
1735,5
803,4
684,4
1090,4
-2,8%
Okres Gelnica
2039,2
3309,7
1461,0
806,8
629,5
1256,3
78,8%
Okres Košice I
4268,4
2718,1
2862,0
2127,2
467,5
2029,2
-7,8%
Okres Košice II
18406,4
13067,9
6572,1
1994,2
508,0
2889,0
71,4%
Okres Košice III
4022,3
4328,3
4808,0
511,1
109,9
1221,2
38,3%
Okres Košice IV
5938,9
3584,6
3263,1
1158,2
248,1
1530,6
66,0%
Okres Košice - okolie
4178,6
3625,3
3842,1
505,2
667,5
1423,4
0,4%
Okres Michalovce
3582,1
2455,1
2003,6
814,2
557,0
1253,9
18,1%
Okres Rožňava
1185,6
1456,5
1123,1
602,6
800,4
807,7
5,3%
Okres Sobrance
3491,0
3038,4
2759,2
325,2
516,4
953,4
15,3%
Okres Spišská Nová Ves
7103,1
4131,3
4519,5
594,6
1079,7
1549,2
56,6%
Okres Trebišov
1505,5
2223,5
1946,4
649,8
771,3
968,3
12,9%
Košický kraj
3879,8
3162,7
2690,8
941,0
616,1
1400,8
25,1%
Slovenská republika
3285,7
2741,0
2547,3
898,1
672,3
1319,8
4,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
221,8
119,3
166,3
3,2%
Okres Bratislava II
51,7
177,8
484,7
86,6
9,6
87,7
64,9%
Okres Bratislava III
171,5
151,0
61,1
13,8
0,0
35,3
-6,3%
Okres Bratislava IV
21,9
0,0
37,8
65,1
0,0
42,3
-34,6%
Okres Bratislava V
129,8
0,0
0,0
106,5
0,0
87,9
3,8%
Okres Malacky
142,9
220,9
132,9
130,4
22,1
120,4
245,7%
Okres Pezinok
163,1
61,0
156,3
76,4
0,0
76,4
542,9%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
50,7
0,0
37,9
-49,2%
Bratislavský kraj
98,9
91,7
125,6
91,7
16,3
81,0
26,2%
Okres Dunajská Streda
730,3
616,6
620,6
219,4
0,0
268,7
-27,1%
Okres Galanta
428,0
351,5
440,4
74,7
39,5
141,7
29,2%
Okres Hlohovec
114,6
245,9
184,1
103,9
105,4
122,8
62,9%
Okres Piešťany
1050,7
1008,0
763,8
308,5
151,4
417,7
20,0%
Okres Senica
528,1
423,3
411,7
27,3
14,2
124,1
100,0%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
38,8
0,0
20,7
-60,8%
Okres Trnava
856,2
563,6
633,6
199,8
130,0
283,5
8,5%
Trnavský kraj
600,1
485,2
485,1
149,2
69,7
214,5
3,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
272,9
331,1
379,5
23,1
79,7
106,9
-42,4%
Okres Ilava
458,2
770,9
1000,8
64,5
151,2
283,5
-4,4%
Okres Myjava
318,0
365,8
228,7
59,0
102,4
105,5
576,9%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
34,6
0,0
20,6
-67,8%
Okres Partizánske
780,2
560,3
713,4
41,5
0,0
194,8
9,7%
Okres Považská Bystrica
150,2
376,0
392,5
91,5
27,5
137,5
-2,5%
Okres Prievidza
609,1
444,1
477,6
65,6
104,3
170,9
33,6%
Okres Púchov
178,4
252,5
131,8
85,3
84,9
113,1
-24,7%
Okres Trenčín
119,3
184,1
56,4
61,5
14,3
65,6
2,1%
Trenčiansky kraj
344,0
373,9
394,8
62,3
60,7
133,5
1,4%
Okres Komárno
1790,0
1536,6
1170,6
227,9
146,5
459,4
-10,2%
Okres Levice
260,7
715,2
446,3
608,3
85,3
487,9
181,3%
Okres Nitra
479,9
358,2
439,6
119,0
82,7
174,7
13,2%
Okres Nové Zámky
1142,5
832,0
736,7
128,6
79,4
297,4
38,5%
Okres Šaľa
270,2
287,5
222,9
113,7
101,6
141,5
-61,2%
Okres Topoľčany
156,2
110,5
143,0
30,9
0,0
46,0
-10,5%
Okres Zlaté Moravce
525,6
724,9
144,2
62,9
115,4
159,6
-35,8%
Nitriansky kraj
682,2
629,7
505,3
185,0
83,6
253,9
12,0%
Okres Bytča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Čadca
425,6
384,4
359,1
52,2
17,6
134,6
8,0%
Okres Dolný Kubín
181,7
142,2
189,0
219,7
113,0
193,0
-20,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
702,1
417,5
391,5
82,1
44,4
180,7
17,0%
Okres Liptovský Mikuláš
1284,6
1399,9
1598,7
41,4
29,1
344,8
16,9%
Okres Martin
112,7
118,5
45,5
39,1
20,8
51,9
11,8%
Okres Námestovo
417,5
220,9
181,5
36,5
0,0
127,2
-55,8%
Okres Ružomberok
967,8
950,3
997,2
206,9
295,9
397,4
76,3%
Okres Turčianske Teplice
122,1
133,6
87,3
101,8
64,5
97,1
0,0%
Okres Tvrdošín
420,3
483,0
598,5
325,8
357,9
380,3
-6,1%
Okres Žilina
288,2
124,4
115,9
12,6
0,0
49,6
198,2%
Žilinský kraj
471,4
408,7
416,0
86,7
75,0
176,0
9,1%
Okres Banská Bystrica
226,7
416,5
116,2
101,3
49,5
126,7
-10,7%
Okres Banská Štiavnica
425,1
275,9
407,5
59,1
33,8
119,5
-42,9%
Okres Brezno
96,4
86,6
113,1
34,2
43,9
53,2
-69,3%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
186,7
0,0
65,1
-45,7%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
220,4
313,0
172,1
-58,3%
Okres Lučenec
579,1
562,4
442,0
24,1
13,3
155,8
26,3%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
8,9
56,3
15,1
-46,4%
Okres Revúca
487,8
787,5
950,9
65,8
200,3
253,8
22,2%
Okres Rimavská Sobota
545,1
287,7
317,5
63,6
0,0
111,7
-58,4%
Okres Veľký Krtíš
3897,2
2121,9
2476,7
361,7
92,2
838,4
74,9%
Okres Zvolen
62,5
121,9
204,0
43,0
20,6
57,9
100,0%
Okres Žarnovica
146,7
159,2
211,9
48,6
21,8
71,4
-38,1%
Okres Žiar nad Hronom
158,8
191,8
150,2
45,9
24,7
69,5
0,4%
Banskobystrický kraj
487,6
416,0
410,4
82,8
54,3
159,1
-7,4%
Okres Bardejov
1297,0
766,3
623,4
138,5
216,0
343,6
4,6%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
1,7
-66,7%
Okres Kežmarok
23,3
78,3
72,6
4,2
0,0
23,0
-42,3%
Okres Levoča
0,0
102,6
102,0
19,6
0,0
35,6
-52,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
51,0
85,4
45,4
-
Okres Poprad
112,5
144,1
74,4
17,3
0,0
40,2
-22,8%
Okres Prešov
102,8
320,6
354,3
118,0
37,1
150,2
85,9%
Okres Sabinov
435,7
436,2
245,9
29,4
59,5
190,7
-15,2%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Stará Ľubovňa
265,0
395,0
545,3
94,4
171,4
204,3
-10,4%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
105,8
35,2
21,4
21,1
32,2
-34,4%
Prešovský kraj
234,1
226,4
193,6
46,2
57,5
97,1
-7,2%
Okres Gelnica
0,0
78,8
0,0
187,6
251,8
152,0
7,1%
Okres Košice I
313,9
157,6
227,1
188,2
0,0
161,1
62,7%
Okres Košice II
1589,6
1255,4
611,4
106,9
44,2
204,6
129,3%
Okres Košice III
143,7
55,5
0,0
0,0
0,0
13,7
-50,9%
Okres Košice IV
436,7
195,5
509,9
16,3
0,0
74,5
221,4%
Okres Košice - okolie
333,1
324,0
335,4
3,9
0,0
89,8
125,7%
Okres Michalovce
329,6
223,2
289,2
36,5
10,5
95,0
174,4%
Okres Rožňava
0,0
45,5
0,0
6,3
0,0
8,9
15,6%
Okres Sobrance
563,1
930,1
836,1
38,3
0,0
195,3
209,1%
Okres Spišská Nová Ves
602,0
445,5
557,2
41,8
39,3
133,4
515,0%
Okres Trebišov
169,6
248,6
327,8
4,0
0,0
56,7
-34,3%
Košický kraj
311,6
281,5
289,9
45,7
15,2
94,9
69,1%
Slovenská republika
401,8
375,2
361,8
96,8
58,0
157,8
6,0%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.