Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 30. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 30. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
52
Ambulancie - dospelí (D)
40
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
3642
3363
1837
4972
1091
14905
Chorobnosť ARO
2165,5
1265,0
927,5
379,8
294,7
625,8
Z nich CHPO
298
303
159
215
36
1011
Chorobnosť CHPO
177,2
114,0
80,3
16,4
9,7
42,4
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
19
19
7
17
8
70
Otitídy
122
127
35
44
2
330
Sinusitídy
22
41
28
30
5
126
Komplikácie spolu
163
187
70
91
15
526
%komplikácií z ARO
4,5
5,6
3,8
1,8
1,4
3,5
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
1235,7
1018,5
708,7
602,6
255,0
617,8
53,9%
Trnavský kraj
1960,9
1192,8
988,4
405,5
300,2
600,0
10,8%
Trenčiansky kraj
2006,3
1462,9
870,2
331,5
298,3
568,4
11,6%
Nitriansky kraj
2474,3
1582,4
1149,5
373,7
216,6
634,2
-0,6%
Žilinský kraj
2427,0
1339,2
993,8
361,7
372,6
682,2
-1,1%
Banskobystrický kraj
2637,9
1707,5
1234,9
258,5
316,1
623,2
-3,5%
Prešovský kraj
1611,3
771,8
659,0
373,7
341,3
543,2
8,7%
Košický kraj
2941,7
1185,4
812,6
396,6
185,4
652,3
-21,6%
Slovenská republika
2165,5
1265,0
927,5
379,8
294,7
625,8
1,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
39,9
0,0
0,0
22,5
0,0
16,4
137,8%
Trnavský kraj
238,5
102,8
74,4
17,1
0,0
40,3
2,3%
Trenčiansky kraj
68,8
95,5
54,1
8,9
5,9
23,8
-40,3%
Nitriansky kraj
319,8
216,1
140,6
34,6
11,0
71,9
6,6%
Žilinský kraj
119,3
56,6
41,3
21,1
24,8
34,4
-21,6%
Banskobystrický kraj
334,4
226,9
242,8
9,6
2,2
66,1
-32,5%
Prešovský kraj
149,8
80,1
54,5
6,1
15,7
34,4
23,2%
Košický kraj
133,5
87,7
17,6
5,9
4,0
23,9
-22,8%
Slovenská republika
177,2
114,0
80,3
16,4
9,7
42,4
-12,1%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
1318,0
229,1
859,8
12,0%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
710,6
0,0
484,2
15,4%
Okres Bratislava III
3286,7
2391,1
2290,1
472,9
536,0
1116,2
374,3%
Okres Bratislava IV
292,1
416,7
157,6
449,3
525,4
492,8
37,1%
Okres Bratislava V
2076,4
2298,1
1348,5
339,5
211,7
540,9
123,8%
Okres Malacky
642,9
490,9
531,7
503,8
110,5
406,2
45,2%
Okres Pezinok
2447,0
732,2
0,0
305,7
230,7
463,6
-16,1%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
718,9
422,2
777,6
21,1%
Bratislavský kraj
1235,7
1018,5
708,7
602,6
255,0
617,8
53,9%
Okres Dunajská Streda
2086,5
1155,5
1104,4
300,4
88,9
508,0
113,0%
Okres Galanta
1221,9
729,9
556,3
122,4
29,3
340,7
11,0%
Okres Hlohovec
1203,4
983,8
644,3
335,9
192,0
380,9
-39,2%
Okres Piešťany
1778,7
1694,2
1774,5
459,5
472,9
768,1
-10,9%
Okres Senica
726,1
436,5
452,9
418,2
321,1
434,3
16,8%
Okres Skalica
2050,8
1317,3
337,7
385,9
420,8
585,8
37,8%
Okres Trnava
3619,2
1895,7
1559,6
610,9
507,8
905,5
-13,4%
Trnavský kraj
1960,9
1192,8
988,4
405,5
300,2
600,0
10,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
859,6
869,1
1062,6
464,6
990,1
650,0
-20,2%
Okres Ilava
2023,6
1269,7
711,1
124,7
127,6
478,7
-11,9%
Okres Myjava
1112,9
1463,2
1715,3
185,8
281,6
416,6
77,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
1410,9
999,2
1116,6
417,7
428,8
584,6
50,4%
Okres Partizánske
975,3
807,5
587,5
199,1
0,0
239,2
-64,9%
Okres Považská Bystrica
1188,3
752,0
294,4
216,6
44,0
315,9
1,8%
Okres Prievidza
2284,1
1983,6
961,0
409,9
290,1
641,3
34,1%
Okres Púchov
3077,7
1590,5
1433,4
406,0
226,3
769,4
92,0%
Okres Trenčín
3176,2
2301,5
835,0
340,8
385,9
745,4
-7,8%
Trenčiansky kraj
2006,3
1462,9
870,2
331,5
298,3
568,4
11,6%
Okres Komárno
2377,8
1556,5
903,1
192,9
171,8
486,6
2,7%
Okres Levice
3929,4
2396,8
912,9
631,2
274,5
873,2
-11,5%
Okres Nitra
2827,1
1769,4
1415,2
437,4
305,0
765,7
-12,5%
Okres Nové Zámky
2337,7
1769,4
1433,4
328,8
207,5
689,6
19,9%
Okres Šaľa
2522,1
1405,4
1320,6
410,4
70,5
631,7
-7,7%
Okres Topoľčany
704,5
519,8
408,5
212,3
155,5
265,4
-18,9%
Okres Zlaté Moravce
3649,1
1752,2
1158,8
503,4
266,2
753,7
13,9%
Nitriansky kraj
2474,3
1582,4
1149,5
373,7
216,6
634,2
-0,6%
Okres Bytča
1545,3
610,7
390,1
69,7
94,5
287,6
69,9%
Okres Čadca
1102,7
769,5
462,0
221,1
273,6
372,1
-7,3%
Okres Dolný Kubín
2422,3
1588,4
1732,3
431,7
434,0
854,6
-6,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
2658,0
946,3
978,9
333,6
180,3
627,3
-6,3%
Okres Liptovský Mikuláš
4886,1
1932,0
1792,8
356,0
383,9
837,6
63,7%
Okres Martin
3736,4
2239,1
1229,3
534,4
303,9
1126,7
-19,2%
Okres Námestovo
2554,9
1384,5
1132,5
464,7
1262,0
964,6
-6,5%
Okres Ružomberok
2206,2
1316,7
1090,9
333,2
373,9
641,0
-8,5%
Okres Turčianske Teplice
2197,8
868,4
0,0
244,2
348,3
400,4
-17,3%
Okres Tvrdošín
1936,3
1630,1
989,3
937,0
971,1
1104,2
22,8%
Okres Žilina
586,7
275,7
367,1
214,9
67,1
227,4
-25,1%
Žilinský kraj
2427,0
1339,2
993,8
361,7
372,6
682,2
-1,1%
Okres Banská Bystrica
1813,9
881,9
348,5
320,5
265,1
441,8
-30,1%
Okres Banská Štiavnica
2231,7
1034,5
1222,5
354,5
744,0
651,5
11,2%
Okres Brezno
578,2
577,2
904,6
0,0
0,0
446,7
-65,6%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
242,7
355,2
197,9
38,2%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
195,6
53,0
-66,7%
Okres Lučenec
3663,7
1640,2
966,9
218,4
372,0
636,5
16,9%
Okres Poltár
3344,5
1606,2
1919,3
311,4
469,0
733,3
12,9%
Okres Revúca
3219,2
2142,0
1664,1
135,4
312,4
769,0
71,6%
Okres Rimavská Sobota
1393,1
1403,5
802,6
146,4
146,5
470,4
25,4%
Okres Veľký Krtíš
5496,1
3256,3
3302,2
660,1
503,0
1280,3
-23,6%
Okres Zvolen
1313,3
710,9
535,5
506,9
121,5
493,8
18,4%
Okres Žarnovica
3154,8
1871,0
953,4
156,1
98,1
513,5
-14,3%
Okres Žiar nad Hronom
1429,1
1486,5
901,2
142,6
101,2
373,5
-33,3%
Banskobystrický kraj
2637,9
1707,5
1234,9
258,5
316,1
623,2
-3,5%
Okres Bardejov
3274,4
1980,7
1678,4
427,3
667,1
935,3
-2,3%
Okres Humenné
184,2
244,5
458,7
367,4
229,9
319,7
25,4%
Okres Kežmarok
1312,5
712,3
734,2
428,6
302,0
581,2
71,5%
Okres Levoča
0,0
97,8
145,7
240,5
280,4
176,1
90,4%
Okres Medzilaborce
581,4
332,5
0,0
396,7
149,4
313,0
29,2%
Okres Poprad
559,3
421,4
290,0
434,2
255,8
382,4
27,8%
Okres Prešov
11384,3
4298,1
1290,7
2953,4
564,2
3617,7
21,5%
Okres Sabinov
7726,7
2215,3
1099,6
353,1
476,4
2139,1
62,7%
Okres Snina
726,7
805,2
891,4
173,6
229,8
326,5
-9,9%
Okres Stará Ľubovňa
1059,9
326,3
322,2
296,8
133,3
342,9
-22,5%
Okres Stropkov
0,0
44,4
0,0
308,6
120,7
207,4
200,7%
Okres Svidník
1214,7
655,0
418,2
295,3
334,7
403,9
44,5%
Okres Vranov nad Topľou
121,9
109,8
656,9
198,7
265,9
234,5
7,0%
Prešovský kraj
1611,3
771,8
659,0
373,7
341,3
543,2
8,7%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
300,2
0,0
121,6
100,0%
Okres Košice I
3866,6
1709,7
1113,0
1309,6
514,2
1380,8
9,8%
Okres Košice II
11806,1
3328,8
1952,9
606,9
39,8
1364,1
-73,7%
Okres Košice III
3938,5
2006,9
1547,4
175,0
219,8
618,8
66,8%
Okres Košice IV
2838,4
1499,0
1172,7
585,8
184,5
812,9
81,8%
Okres Košice - okolie
2276,0
2042,2
1453,5
384,4
460,1
838,4
-27,5%
Okres Michalovce
282,5
59,8
0,0
226,6
138,5
187,5
-76,8%
Okres Rožňava
992,3
442,5
267,4
146,9
140,7
240,4
52,0%
Okres Sobrance
600,6
578,8
334,4
45,9
43,5
155,1
-28,4%
Okres Spišská Nová Ves
4213,7
1822,6
1083,5
117,2
61,9
594,8
-45,1%
Okres Trebišov
2024,2
740,5
509,0
357,3
212,6
497,7
28,4%
Košický kraj
2941,7
1185,4
812,6
396,6
185,4
652,3
-21,6%
Slovenská republika
2165,5
1265,0
927,5
379,8
294,7
625,8
1,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
152,1
0,0
92,1
56,0%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
26,6
0,0
18,2
-
Okres Bratislava III
285,8
0,0
0,0
0,0
0,0
26,9
-
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava V
0,0
0,0
0,0
19,2
0,0
17,8
350,0%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
20,2
0,0
19,0
133,3%
Bratislavský kraj
39,9
0,0
0,0
22,5
0,0
16,4
137,8%
Okres Dunajská Streda
313,0
47,5
21,2
7,6
0,0
29,1
22,6%
Okres Galanta
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Hlohovec
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
7,6
-80,6%
Okres Piešťany
197,6
287,7
231,5
75,3
0,0
102,7
-43,5%
Okres Senica
145,2
58,2
188,7
4,6
0,0
31,6
-
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
14,6
0,0
7,6
-
Okres Trnava
661,6
281,8
65,0
22,1
0,0
70,5
14,4%
Trnavský kraj
238,5
102,8
74,4
17,1
0,0
40,3
2,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
9,9
0,0
5,7
-77,1%
Okres Ilava
38,2
136,0
158,0
0,0
0,0
39,1
46,3%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
0,0
0,0
0,0
43,3
0,0
30,7
-82,8%
Okres Považská Bystrica
327,8
250,7
133,8
5,9
22,0
73,3
18,2%
Okres Prievidza
25,4
59,2
0,0
7,5
0,0
10,6
-60,2%
Okres Púchov
133,8
265,1
98,9
32,5
56,6
74,7
22,8%
Okres Trenčín
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Trenčiansky kraj
68,8
95,5
54,1
8,9
5,9
23,8
-40,3%
Okres Komárno
253,9
302,7
115,3
16,3
22,4
64,2
57,4%
Okres Levice
234,6
171,2
91,3
80,3
25,0
86,3
31,2%
Okres Nitra
357,3
190,3
110,8
16,8
6,4
62,1
-10,8%
Okres Nové Zámky
662,7
364,6
261,9
55,7
16,6
141,7
61,6%
Okres Šaľa
160,1
153,3
264,1
94,7
0,0
99,4
-28,4%
Okres Topoľčany
61,3
55,7
0,0
0,0
0,0
8,5
-60,9%
Okres Zlaté Moravce
0,0
37,3
46,4
0,0
0,0
6,1
-91,8%
Nitriansky kraj
319,8
216,1
140,6
34,6
11,0
71,9
6,6%
Okres Bytča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Čadca
114,9
104,3
17,8
0,0
0,0
23,0
-6,7%
Okres Dolný Kubín
0,0
0,0
0,0
61,7
48,2
38,0
-52,5%
Okres Kysucké Nové Mesto
451,4
111,3
0,0
0,0
30,0
54,9
-32,6%
Okres Liptovský Mikuláš
212,4
65,5
43,7
18,7
30,7
37,2
-18,8%
Okres Martin
0,0
0,0
0,0
12,5
0,0
5,5
-86,4%
Okres Námestovo
125,2
44,2
108,9
0,0
24,3
33,9
-43,6%
Okres Ružomberok
374,6
149,1
170,5
98,3
74,8
122,9
41,8%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
10,2
0,0
6,0
-50,0%
Okres Tvrdošín
0,0
51,7
36,6
70,7
155,4
62,7
150,0%
Okres Žilina
97,8
59,1
52,4
0,0
0,0
15,0
-32,5%
Žilinský kraj
119,3
56,6
41,3
21,1
24,8
34,4
-21,6%
Okres Banská Bystrica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Banská Štiavnica
637,6
275,9
326,0
19,7
0,0
95,6
14,3%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
18,7
0,0
10,4
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
545,7
328,0
223,1
0,0
0,0
72,9
-35,6%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Revúca
243,9
472,5
950,9
0,0
0,0
153,8
-
Okres Rimavská Sobota
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Veľký Krtíš
2398,3
1121,0
1124,2
91,0
25,2
350,9
-56,0%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žarnovica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žiar nad Hronom
198,5
143,9
30,0
0,0
0,0
25,2
-14,3%
Banskobystrický kraj
334,4
226,9
242,8
9,6
2,2
66,1
-32,5%
Okres Bardejov
664,0
412,6
315,9
27,8
76,2
143,9
42,8%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Prešov
199,7
62,3
86,0
37,4
0,0
64,4
-55,6%
Okres Sabinov
965,8
389,2
191,2
0,0
0,0
299,6
50,0%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Prešovský kraj
149,8
80,1
54,5
6,1
15,7
34,4
23,2%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
300,2
0,0
121,6
-
Okres Košice I
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice II
976,1
475,5
42,5
0,0
0,0
86,6
-73,3%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
7,0
109,9
15,1
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice - okolie
277,6
334,2
111,8
0,0
0,0
73,7
107,4%
Okres Michalovce
47,1
59,8
0,0
13,9
0,0
17,3
-63,6%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Spišská Nová Ves
150,5
0,0
154,8
0,0
0,0
19,2
100,0%
Okres Trebišov
27,7
54,2
0,0
8,9
0,0
12,8
73,2%
Košický kraj
133,5
87,7
17,6
5,9
4,0
23,9
-22,8%
Slovenská republika
177,2
114,0
80,3
16,4
9,7
42,4
-12,1%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.