Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 31. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 31. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
51
Ambulancie - dospelí (D)
42
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
3060
2901
1608
4802
1190
13561
Chorobnosť ARO
1839,0
1102,9
820,6
346,5
303,7
551,4
Z nich CHPO
237
266
135
183
40
861
Chorobnosť CHPO
142,4
101,1
68,9
13,2
10,2
35,0
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
13
22
7
30
10
82
Otitídy
59
47
26
30
3
165
Sinusitídy
18
30
21
46
11
126
Komplikácie spolu
90
99
54
106
24
373
%komplikácií z ARO
2,9
3,4
3,4
2,2
2,0
2,8
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
566,2
-8,3%
Trnavský kraj
553,4
-7,8%
Trenčiansky kraj
512,0
-9,9%
Nitriansky kraj
572,9
-9,7%
Žilinský kraj
577,4
-15,4%
Banskobystrický kraj
562,8
-9,7%
Prešovský kraj
468,8
-13,7%
Košický kraj
559,8
-14,2%
Slovenská republika
551,4
-11,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
5,9
-64,0%
Trnavský kraj
33,6
-16,6%
Trenčiansky kraj
44,5
87,0%
Nitriansky kraj
56,6
-21,3%
Žilinský kraj
28,4
-17,2%
Banskobystrický kraj
60,4
-8,6%
Prešovský kraj
23,7
-31,2%
Košický kraj
9,1
-61,9%
Slovenská republika
35,0
-17,5%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1381,8
60,7%
Okres Bratislava II
683,6
41,2%
Okres Bratislava III
659,0
-41,0%
Okres Bratislava IV
376,9
-23,5%
Okres Bratislava V
519,1
-4,0%
Okres Malacky
236,9
-41,7%
Okres Pezinok
187,2
-59,6%
Okres Senec
782,3
0,6%
Bratislavský kraj
566,2
-8,3%
Okres Dunajská Streda
396,8
-21,9%
Okres Galanta
506,2
48,6%
Okres Hlohovec
563,7
48,0%
Okres Piešťany
770,1
0,3%
Okres Senica
372,4
-14,2%
Okres Skalica
519,6
-11,3%
Okres Trnava
797,9
-11,9%
Trnavský kraj
553,4
-7,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
737,4
13,5%
Okres Ilava
397,4
-17,0%
Okres Myjava
627,4
50,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
473,6
-19,0%
Okres Partizánske
463,4
93,7%
Okres Považská Bystrica
293,4
-7,1%
Okres Prievidza
613,7
-4,3%
Okres Púchov
573,0
-25,5%
Okres Trenčín
497,1
-33,3%
Trenčiansky kraj
512,0
-9,9%
Okres Komárno
354,8
-27,1%
Okres Levice
1086,8
24,5%
Okres Nitra
755,5
-1,3%
Okres Nové Zámky
534,0
-22,6%
Okres Šaľa
508,3
-19,5%
Okres Topoľčany
291,2
9,8%
Okres Zlaté Moravce
552,8
-26,7%
Nitriansky kraj
572,9
-9,7%
Okres Bytča
224,1
-22,1%
Okres Čadca
362,6
-2,6%
Okres Dolný Kubín
832,0
-2,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
483,1
-23,0%
Okres Liptovský Mikuláš
411,6
-50,9%
Okres Martin
986,3
-12,5%
Okres Námestovo
973,4
0,9%
Okres Ružomberok
455,1
-29,0%
Okres Turčianske Teplice
436,2
9,0%
Okres Tvrdošín
918,9
-16,8%
Okres Žilina
269,9
18,7%
Žilinský kraj
577,4
-15,4%
Okres Banská Bystrica
451,3
2,1%
Okres Banská Štiavnica
358,6
-45,0%
Okres Brezno
255,3
-42,9%
Okres Detva
156,2
-21,1%
Okres Krupina
1112,2
2000,0%
Okres Lučenec
449,0
-29,5%
Okres Poltár
536,0
-26,9%
Okres Revúca
596,9
-22,4%
Okres Rimavská Sobota
514,9
9,5%
Okres Veľký Krtíš
1389,0
8,5%
Okres Zvolen
766,3
55,2%
Okres Žarnovica
480,0
-6,5%
Okres Žiar nad Hronom
491,0
31,5%
Banskobystrický kraj
562,8
-9,7%
Okres Bardejov
762,2
-18,5%
Okres Humenné
263,1
-17,7%
Okres Kežmarok
198,6
-65,8%
Okres Levoča
236,4
34,3%
Okres Medzilaborce
232,2
-25,8%
Okres Poprad
261,2
-31,7%
Okres Prešov
2510,5
-30,6%
Okres Sabinov
2122,5
-0,8%
Okres Snina
458,9
40,6%
Okres Stará Ľubovňa
512,7
49,5%
Okres Stropkov
214,2
3,3%
Okres Svidník
472,3
16,9%
Okres Vranov nad Topľou
146,7
-37,4%
Prešovský kraj
468,8
-13,7%
Okres Gelnica
121,6
0,0%
Okres Košice I
1216,5
-11,9%
Okres Košice II
865,5
-36,6%
Okres Košice III
813,4
31,4%
Okres Košice IV
676,4
-16,8%
Okres Košice - okolie
677,1
-19,2%
Okres Michalovce
357,1
90,5%
Okres Rožňava
129,2
-46,3%
Okres Sobrance
375,9
142,4%
Okres Spišská Nová Ves
940,2
58,1%
Okres Trebišov
422,0
-15,2%
Košický kraj
559,8
-14,2%
Slovenská republika
551,4
-11,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
27,9
-69,7%
Okres Bratislava II
14,8
-18,8%
Okres Bratislava III
0,0
-100,0%
Okres Bratislava IV
0,0
-
Okres Bratislava V
4,0
-77,8%
Okres Malacky
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
-
Okres Senec
0,0
-100,0%
Bratislavský kraj
5,9
-64,0%
Okres Dunajská Streda
4,5
-84,6%
Okres Galanta
26,2
-
Okres Hlohovec
7,6
0,0%
Okres Piešťany
129,8
26,4%
Okres Senica
2,5
-92,0%
Okres Skalica
0,0
-100,0%
Okres Trnava
74,2
5,3%
Trnavský kraj
33,6
-16,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
7,6
33,3%
Okres Ilava
19,5
-50,3%
Okres Myjava
0,0
-
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
-
Okres Partizánske
20,4
-33,3%
Okres Považská Bystrica
76,2
3,8%
Okres Prievidza
26,9
153,3%
Okres Púchov
280,3
275,0%
Okres Trenčín
0,0
-
Trenčiansky kraj
44,5
87,0%
Okres Komárno
59,1
-7,8%
Okres Levice
81,6
-5,5%
Okres Nitra
51,2
-17,5%
Okres Nové Zámky
93,7
-33,9%
Okres Šaľa
37,2
-62,5%
Okres Topoľčany
12,1
43,6%
Okres Zlaté Moravce
31,8
423,8%
Nitriansky kraj
56,6
-21,3%
Okres Bytča
0,0
-
Okres Čadca
11,7
-49,0%
Okres Dolný Kubín
67,8
78,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
46,2
-15,8%
Okres Liptovský Mikuláš
38,7
4,0%
Okres Martin
13,1
140,0%
Okres Námestovo
19,1
-43,8%
Okres Ružomberok
62,2
-49,4%
Okres Turčianske Teplice
0,0
-100,0%
Okres Tvrdošín
81,1
29,2%
Okres Žilina
7,3
-51,5%
Žilinský kraj
28,4
-17,2%
Okres Banská Bystrica
26,0
-
Okres Banská Štiavnica
6,0
-93,8%
Okres Brezno
0,0
-
Okres Detva
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
-
Okres Lučenec
31,3
-57,1%
Okres Poltár
17,7
-
Okres Revúca
177,3
15,3%
Okres Rimavská Sobota
0,0
-
Okres Veľký Krtíš
477,5
36,1%
Okres Zvolen
34,1
-
Okres Žarnovica
0,0
-
Okres Žiar nad Hronom
25,2
0,0%
Banskobystrický kraj
60,4
-8,6%
Okres Bardejov
107,4
-25,3%
Okres Humenné
0,0
-
Okres Kežmarok
9,2
-
Okres Levoča
0,0
-
Okres Medzilaborce
0,0
-
Okres Poprad
11,5
-
Okres Prešov
0,0
-100,0%
Okres Sabinov
258,0
-13,9%
Okres Snina
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
0,0
-
Okres Stropkov
0,0
-
Okres Svidník
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
-
Prešovský kraj
23,7
-31,2%
Okres Gelnica
121,6
0,0%
Okres Košice I
0,0
-
Okres Košice II
4,8
-94,4%
Okres Košice III
0,0
-100,0%
Okres Košice IV
0,0
-
Okres Košice - okolie
18,4
-75,0%
Okres Michalovce
8,3
-52,0%
Okres Rožňava
0,0
-
Okres Sobrance
62,7
-
Okres Spišská Nová Ves
11,2
-41,7%
Okres Trebišov
9,5
-26,0%
Košický kraj
9,1
-61,9%
Slovenská republika
35,0
-17,5%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.