Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 32. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 32. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
49
Ambulancie - dospelí (D)
40
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
2884
2724
1656
4627
987
12878
Chorobnosť ARO
1814,5
1084,2
884,7
352,6
266,0
551,2
Z nich CHPO
275
228
134
236
58
931
Chorobnosť CHPO
173,0
90,7
71,6
18,0
15,6
39,8
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
18
17
8
34
17
94
Otitídy
70
49
29
31
11
190
Sinusitídy
26
36
27
71
16
176
Komplikácie spolu
114
102
64
136
44
460
%komplikácií z ARO
4,0
3,7
3,9
2,9
4,5
3,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
2423,3
1482,4
1114,9
362,1
141,7
558,7
-1,3%
Trnavský kraj
1642,9
994,1
826,5
364,2
236,9
500,7
-9,5%
Trenčiansky kraj
1564,4
1083,4
841,4
349,1
246,2
508,1
-0,8%
Nitriansky kraj
2168,7
1285,5
773,5
361,5
208,8
545,1
-4,9%
Žilinský kraj
2015,0
1168,7
751,5
276,1
267,4
543,6
-5,8%
Banskobystrický kraj
2492,7
1543,9
1070,9
261,7
393,8
595,9
5,9%
Prešovský kraj
1157,7
608,6
1035,9
322,5
348,8
486,4
3,8%
Košický kraj
2203,2
1135,6
915,8
470,9
171,1
647,6
15,7%
Slovenská republika
1814,5
1084,2
884,7
352,6
266,0
551,2
0,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
15,2
0,0
0,0
13,7
0,0
9,5
61,2%
Trnavský kraj
292,4
112,4
55,8
11,4
4,5
37,8
12,5%
Trenčiansky kraj
95,5
74,6
43,4
12,5
4,4
24,6
-44,8%
Nitriansky kraj
221,8
118,4
83,5
28,0
6,7
47,1
-16,7%
Žilinský kraj
107,4
57,3
28,9
18,4
16,2
29,6
4,1%
Banskobystrický kraj
445,8
222,4
248,0
26,8
72,8
94,0
55,6%
Prešovský kraj
127,6
77,5
69,1
10,0
7,4
33,0
39,4%
Košický kraj
141,8
46,6
46,8
13,6
9,6
27,9
206,9%
Slovenská republika
173,0
90,7
71,6
18,0
15,6
39,8
13,8%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
983,5
770,9
574,1
1541,9
477,3
1275,6
-7,7%
Okres Bratislava II
3415,1
2493,7
2132,5
332,0
19,2
444,3
-35,0%
Okres Bratislava III
4001,1
2642,8
1526,7
423,3
148,9
787,3
19,5%
Okres Bratislava IV
1350,9
694,4
630,3
199,7
0,0
537,7
42,7%
Okres Bratislava V
5190,9
3324,1
1444,8
204,3
0,0
539,6
3,9%
Okres Malacky
642,9
392,7
265,8
227,2
0,0
238,3
0,6%
Okres Pezinok
1712,9
1006,7
1289,7
122,3
0,0
677,5
261,9%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
486,0
863,6
668,5
-14,5%
Bratislavský kraj
2423,3
1482,4
1114,9
362,1
141,7
558,7
-1,3%
Okres Dunajská Streda
945,1
690,9
839,6
227,0
74,1
331,4
-16,5%
Okres Galanta
1361,7
706,4
646,2
249,8
128,3
425,5
-16,0%
Okres Hlohovec
1604,5
1147,7
966,5
349,8
142,2
462,8
-17,9%
Okres Piešťany
1739,1
1371,4
848,7
476,5
454,1
644,2
-16,3%
Okres Senica
1781,4
558,7
664,2
441,4
304,2
505,4
35,7%
Okres Skalica
5289,0
3573,1
1182,0
328,3
210,4
610,5
17,5%
Okres Trnava
2296,1
1229,7
942,2
527,7
399,5
667,0
-16,4%
Trnavský kraj
1642,9
994,1
826,5
364,2
236,9
500,7
-9,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
2387,8
1931,2
1771,0
392,1
239,0
676,6
-8,2%
Okres Ilava
3113,5
1420,2
1058,3
179,6
60,2
555,0
39,6%
Okres Myjava
1589,8
1280,3
1143,5
252,2
192,0
443,8
-29,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
905,3
999,2
1313,1
302,9
274,5
469,1
-0,9%
Okres Partizánske
975,3
461,4
734,3
263,1
87,7
306,7
-33,8%
Okres Považská Bystrica
676,1
401,1
353,3
317,2
146,6
312,4
6,5%
Okres Prievidza
1588,0
1319,6
1018,4
483,9
344,8
631,1
2,8%
Okres Púchov
953,4
710,1
407,8
386,3
291,0
439,7
-23,3%
Okres Trenčín
1825,4
1278,6
607,8
269,9
320,7
494,9
-0,4%
Trenčiansky kraj
1564,4
1083,4
841,4
349,1
246,2
508,1
-0,8%
Okres Komárno
2002,1
1084,8
786,1
166,5
191,2
406,1
14,5%
Okres Levice
2345,9
1506,6
730,3
478,2
162,2
621,5
-42,8%
Okres Nitra
3541,6
1889,9
607,1
444,8
320,8
732,0
-3,1%
Okres Nové Zámky
2237,5
1469,9
1152,5
352,2
221,6
600,9
12,5%
Okres Šaľa
2342,0
1310,9
861,7
640,4
145,1
744,3
46,4%
Okres Topoľčany
676,9
331,4
224,7
169,9
154,8
210,9
-27,6%
Okres Zlaté Moravce
1300,9
1109,1
892,3
361,8
144,2
474,1
-14,2%
Nitriansky kraj
2168,7
1285,5
773,5
361,5
208,8
545,1
-4,9%
Okres Bytča
1426,4
814,2
243,8
12,2
44,1
301,3
34,4%
Okres Čadca
712,2
599,9
426,5
178,1
161,7
282,0
-22,2%
Okres Dolný Kubín
2270,9
1600,3
1629,9
523,3
303,1
805,7
-3,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
2256,8
862,8
430,7
262,1
210,3
497,9
3,1%
Okres Liptovský Mikuláš
2230,6
1080,6
1093,2
202,7
268,3
442,6
7,5%
Okres Martin
3060,5
1563,8
1168,6
445,9
138,9
932,8
-5,4%
Okres Námestovo
3210,7
1647,0
871,2
299,9
967,7
1026,0
5,4%
Okres Ružomberok
1332,1
1416,1
511,4
179,4
217,5
388,7
-14,6%
Okres Turčianske Teplice
1587,3
1002,0
436,3
254,4
203,2
388,4
-11,0%
Okres Tvrdošín
1323,9
1159,2
820,8
761,1
951,7
886,1
-3,6%
Okres Žilina
782,3
509,0
363,1
130,8
35,2
210,5
-22,0%
Žilinský kraj
2015,0
1168,7
751,5
276,1
267,4
543,6
-5,8%
Okres Banská Bystrica
2202,6
1511,9
697,0
412,5
424,2
641,2
42,1%
Okres Banská Štiavnica
531,3
482,8
570,5
315,1
541,1
400,5
11,7%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
102,5
0,0
95,7
-62,5%
Okres Detva
120,6
544,2
271,4
616,1
444,0
406,2
160,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
61,2
0,0
53,0
-95,2%
Okres Lučenec
3385,3
1672,7
850,0
124,9
106,3
492,3
9,7%
Okres Poltár
1087,0
1147,3
595,6
29,7
46,9
353,4
-34,1%
Okres Revúca
1114,9
864,0
597,7
135,4
1067,4
468,2
-21,6%
Okres Rimavská Sobota
1557,6
1255,3
992,2
178,2
221,1
454,0
-11,8%
Okres Veľký Krtíš
15588,9
5445,0
6323,4
918,1
1060,6
2587,7
86,3%
Okres Zvolen
2188,8
1137,4
357,0
687,9
0,0
658,4
-14,1%
Okres Žarnovica
1907,6
1035,0
688,6
194,3
109,0
389,0
-19,0%
Okres Žiar nad Hronom
1786,4
1534,4
811,1
236,6
494,5
520,4
6,0%
Banskobystrický kraj
2492,7
1543,9
1070,9
261,7
393,8
595,9
5,9%
Okres Bardejov
3247,4
1966,9
6557,5
582,5
691,2
1353,2
77,5%
Okres Humenné
921,1
349,3
502,4
195,1
435,6
312,3
18,7%
Okres Kežmarok
346,2
155,1
30,0
187,5
62,9
166,2
-16,3%
Okres Levoča
83,0
146,6
145,7
151,2
224,3
149,4
-36,8%
Okres Medzilaborce
145,3
166,3
122,9
187,0
298,7
199,9
-13,9%
Okres Poprad
35,2
135,1
93,0
85,3
90,5
87,2
-66,6%
Okres Prešov
6770,6
2653,6
877,7
1894,2
376,2
2261,0
-9,9%
Okres Sabinov
2948,4
1317,2
765,0
235,4
714,6
850,7
-59,9%
Okres Snina
635,9
704,5
668,5
277,8
565,8
420,4
-8,4%
Okres Stará Ľubovňa
883,2
343,4
385,6
220,4
95,2
287,3
-44,0%
Okres Stropkov
310,7
443,9
454,3
170,6
60,4
209,0
-2,4%
Okres Svidník
925,4
291,1
55,8
350,0
251,0
353,1
-25,2%
Okres Vranov nad Topľou
43,5
41,2
0,0
255,6
99,1
154,6
5,4%
Prešovský kraj
1157,7
608,6
1035,9
322,5
348,8
486,4
3,8%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
187,6
251,8
243,1
100,0%
Okres Košice I
3954,5
2206,0
2226,0
617,1
350,6
1102,5
-9,4%
Okres Košice II
19243,0
10485,7
7164,3
2561,2
51,0
3706,3
328,2%
Okres Košice III
1382,7
2039,3
1305,6
140,0
109,9
436,0
-46,4%
Okres Košice IV
815,1
695,2
815,8
285,5
112,8
347,9
-48,6%
Okres Košice - okolie
777,2
891,1
894,5
286,5
338,1
450,7
-33,4%
Okres Michalovce
1281,9
767,2
619,7
376,2
84,1
472,4
32,3%
Okres Rožňava
77,3
45,5
68,8
40,8
48,9
46,8
-63,8%
Okres Sobrance
1051,1
537,4
501,7
0,0
0,0
190,9
-49,2%
Okres Spišská Nová Ves
14146,0
2430,2
0,0
402,9
619,1
1195,4
27,1%
Okres Trebišov
1364,7
402,5
273,7
319,0
269,8
389,1
-7,8%
Košický kraj
2203,2
1135,6
915,8
470,9
171,1
647,6
15,7%
Slovenská republika
1814,5
1084,2
884,7
352,6
266,0
551,2
0,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
84,5
0,0
47,2
69,2%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava V
129,8
0,0
0,0
19,9
0,0
22,9
476,9%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
30,4
0,0
28,4
-
Bratislavský kraj
15,2
0,0
0,0
13,7
0,0
9,5
61,2%
Okres Dunajská Streda
43,0
65,2
52,5
0,0
0,0
12,7
183,7%
Okres Galanta
250,8
42,8
0,0
7,1
0,0
31,8
21,1%
Okres Hlohovec
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Piešťany
489,1
246,1
84,9
69,1
41,3
106,2
-18,2%
Okres Senica
77,5
0,0
0,0
4,6
0,0
6,4
152,6%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Trnava
895,1
307,4
162,5
18,8
0,0
90,2
21,6%
Trnavský kraj
292,4
112,4
55,8
11,4
4,5
37,8
12,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Ilava
0,0
80,4
124,5
10,9
0,0
26,0
33,7%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
0,0
38,4
7,7
-
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
4,8
-
Okres Partizánske
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Považská Bystrica
225,4
175,5
88,3
48,8
0,0
67,3
-11,6%
Okres Prievidza
108,8
88,8
44,9
10,4
0,0
24,0
-10,7%
Okres Púchov
100,4
56,8
0,0
10,4
36,4
26,4
-90,6%
Okres Trenčín
162,3
26,1
0,0
4,7
0,0
15,4
-
Trenčiansky kraj
95,5
74,6
43,4
12,5
4,4
24,6
-44,8%
Okres Komárno
188,9
23,6
157,2
4,0
12,7
29,2
-50,7%
Okres Levice
46,9
82,2
0,0
19,1
0,0
21,3
-73,9%
Okres Nitra
186,4
114,2
49,2
5,8
0,0
27,6
-46,2%
Okres Nové Zámky
476,1
258,9
178,2
57,0
21,6
103,0
9,9%
Okres Šaľa
180,2
69,0
29,7
90,2
0,0
71,5
91,9%
Okres Topoľčany
52,1
47,3
0,0
0,0
0,0
6,8
-44,3%
Okres Zlaté Moravce
118,3
32,6
81,1
36,7
0,0
36,5
14,5%
Nitriansky kraj
221,8
118,4
83,5
28,0
6,7
47,1
-16,7%
Okres Bytča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Čadca
45,9
91,3
0,0
0,0
0,0
14,8
26,1%
Okres Dolný Kubín
90,8
0,0
0,0
58,1
0,0
40,3
-40,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
250,8
55,7
39,2
7,9
0,0
35,3
-23,6%
Okres Liptovský Mikuláš
212,4
163,7
174,9
15,6
12,8
46,1
19,1%
Okres Martin
56,3
0,0
0,0
15,0
0,0
11,9
-9,1%
Okres Námestovo
136,6
40,2
19,8
0,0
0,0
26,8
40,4%
Okres Ružomberok
291,4
149,1
136,4
52,3
76,8
85,1
36,7%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Tvrdošín
126,1
144,9
0,0
61,9
54,4
70,3
-13,3%
Okres Žilina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Žilinský kraj
107,4
57,3
28,9
18,4
16,2
29,6
4,1%
Okres Banská Bystrica
0,0
0,0
0,0
7,2
0,0
4,1
-84,3%
Okres Banská Štiavnica
0,0
0,0
0,0
9,8
101,5
23,9
300,0%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
712,7
432,6
212,5
0,0
0,0
89,5
186,4%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Revúca
0,0
0,0
0,0
71,3
624,8
138,4
-22,0%
Okres Rimavská Sobota
0,0
52,3
79,4
4,7
0,0
13,8
-
Okres Veľký Krtíš
6895,1
2562,3
3583,3
319,9
92,2
1104,4
131,3%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žarnovica
293,5
119,4
158,9
6,9
0,0
43,7
-
Okres Žiar nad Hronom
0,0
24,0
0,0
10,4
33,7
14,7
-41,7%
Banskobystrický kraj
445,8
222,4
248,0
26,8
72,8
94,0
55,6%
Okres Bardejov
920,1
568,9
536,7
53,9
40,7
194,7
81,3%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
28,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
-64,4%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Prešov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sabinov
508,3
299,4
191,2
0,0
0,0
139,8
-45,8%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
4,2
0,0
2,1
-
Prešovský kraj
127,6
77,5
69,1
10,0
7,4
33,0
39,4%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
150,1
125,9
152,0
25,0%
Okres Košice I
878,8
0,0
0,0
13,1
0,0
65,7
-
Okres Košice II
627,5
428,0
286,6
46,7
0,0
103,0
2035,3%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Michalovce
146,5
46,5
103,3
16,8
0,0
36,1
334,8%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
375,4
165,4
167,2
0,0
0,0
63,6
1,5%
Okres Spišská Nová Ves
0,0
0,0
0,0
0,0
154,8
26,9
140,0%
Okres Trebišov
77,2
16,8
0,0
16,0
10,0
18,2
92,1%
Košický kraj
141,8
46,6
46,8
13,6
9,6
27,9
206,9%
Slovenská republika
173,0
90,7
71,6
18,0
15,6
39,8
13,8%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.