Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 33. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 33. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
52
Ambulancie - dospelí (D)
42
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
2928
2852
1572
4782
1062
13196
Chorobnosť ARO
1751,0
1079,0
798,3
350,1
274,9
541,2
Z nich CHPO
241
215
132
207
62
857
Chorobnosť CHPO
144,1
81,3
67,0
15,2
16,1
35,1
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
14
13
13
19
15
74
Otitídy
60
55
18
37
10
180
Sinusitídy
20
36
25
59
20
160
Komplikácie spolu
94
104
56
115
45
414
%komplikácií z ARO
3,2
3,6
3,6
2,4
4,2
3,1
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
2429,7
1451,1
827,8
416,2
110,3
580,0
3,8%
Trnavský kraj
1848,3
1117,8
1103,7
408,5
331,0
589,7
17,8%
Trenčiansky kraj
1452,3
1085,4
963,4
303,5
231,0
491,1
-3,3%
Nitriansky kraj
2076,1
1297,2
802,6
359,3
212,9
535,8
-1,7%
Žilinský kraj
2044,2
1274,6
792,1
317,8
321,4
590,1
8,6%
Banskobystrický kraj
2129,0
1252,6
1082,6
305,2
408,3
578,3
-3,0%
Prešovský kraj
1285,5
734,0
471,8
342,5
291,5
468,6
-3,7%
Košický kraj
1739,7
836,4
658,6
314,4
160,2
474,7
-26,7%
Slovenská republika
1751,0
1079,0
798,3
350,1
274,9
541,2
-1,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
189,1
119,9
88,7
18,0
0,0
36,5
282,7%
Trnavský kraj
314,9
144,5
60,4
13,3
14,1
46,3
22,3%
Trenčiansky kraj
83,9
115,4
83,8
5,0
0,0
27,7
12,6%
Nitriansky kraj
263,4
118,7
102,9
24,9
15,8
49,6
5,4%
Žilinský kraj
99,8
51,0
44,5
15,5
10,1
27,2
-8,3%
Banskobystrický kraj
330,3
150,2
177,1
32,5
68,7
78,4
-16,6%
Prešovský kraj
59,1
37,8
21,6
6,8
8,8
16,6
-49,8%
Košický kraj
9,3
9,2
13,4
1,2
0,0
3,4
-87,9%
Slovenská republika
144,1
81,3
67,0
15,2
16,1
35,1
-11,8%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
1793,7
396,5
1107,7
-13,2%
Okres Bratislava II
3585,8
2591,5
1243,9
377,9
42,0
667,3
50,2%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
284,6
111,7
201,7
-74,4%
Okres Bratislava IV
1642,9
1041,7
567,3
390,2
37,5
645,2
20,0%
Okres Bratislava V
4004,4
2180,9
1073,3
199,8
80,8
495,4
-8,2%
Okres Malacky
571,4
654,6
531,7
474,2
0,0
415,2
74,2%
Okres Pezinok
3425,8
366,1
938,0
550,2
230,7
802,3
18,4%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
486,0
921,2
702,3
5,0%
Bratislavský kraj
2429,7
1451,1
827,8
416,2
110,3
580,0
3,8%
Okres Dunajská Streda
1482,0
703,9
1521,7
285,3
47,8
441,3
33,2%
Okres Galanta
1103,7
1083,1
710,9
285,5
88,0
479,1
12,6%
Okres Hlohovec
1604,5
983,8
1047,0
482,6
402,3
623,3
34,7%
Okres Piešťany
1902,2
1172,1
601,1
510,0
647,9
663,5
3,0%
Okres Senica
2065,3
931,2
402,5
437,5
561,6
570,4
12,9%
Okres Skalica
3400,1
2420,5
1773,0
298,6
105,2
544,2
-10,9%
Okres Trnava
2889,6
1737,7
1340,2
604,6
573,7
852,2
27,8%
Trnavský kraj
1848,3
1117,8
1103,7
408,5
331,0
589,7
17,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
1623,7
1448,4
1138,5
262,9
143,4
540,5
-20,1%
Okres Ilava
1641,8
1088,3
816,5
138,5
102,1
439,6
-20,8%
Okres Myjava
1430,8
1280,3
1715,3
191,1
215,1
421,8
-5,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
617,3
832,7
1094,3
247,8
428,8
417,9
-10,9%
Okres Partizánske
780,2
922,8
293,7
296,7
187,9
340,7
11,1%
Okres Považská Bystrica
856,4
752,0
736,0
238,4
141,4
345,6
10,6%
Okres Prievidza
1757,0
1373,3
1197,5
444,1
223,5
634,1
0,5%
Okres Púchov
1706,1
568,1
667,3
344,5
109,1
474,9
8,0%
Okres Trenčín
1703,7
1278,6
863,8
231,3
355,4
485,0
-2,0%
Trenčiansky kraj
1452,3
1085,4
963,4
303,5
231,0
491,1
-3,3%
Okres Komárno
2576,3
1245,2
691,7
337,0
274,4
499,5
23,0%
Okres Levice
2077,8
1213,1
730,3
295,3
222,3
464,8
-25,2%
Okres Nitra
2671,7
1598,2
935,3
505,4
286,4
712,3
-2,7%
Okres Nové Zámky
1772,6
1271,0
1021,0
287,5
160,9
499,7
-16,8%
Okres Šaľa
2281,9
1788,7
759,3
378,8
125,4
587,1
-21,1%
Okres Topoľčany
1286,4
761,2
384,5
189,3
204,9
310,7
47,3%
Okres Zlaté Moravce
1892,1
869,9
540,8
373,1
151,1
462,5
-2,5%
Nitriansky kraj
2076,1
1297,2
802,6
359,3
212,9
535,8
-1,7%
Okres Bytča
1089,6
763,4
162,5
45,8
0,0
306,7
1,8%
Okres Čadca
1079,8
756,4
622,0
221,1
261,1
382,0
35,5%
Okres Dolný Kubín
2785,6
1778,1
2078,7
555,0
434,0
923,5
14,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
2340,4
1688,5
1096,3
254,2
300,4
663,7
33,3%
Okres Liptovský Mikuláš
1858,8
1146,1
1049,4
272,8
372,7
484,4
9,4%
Okres Martin
3041,7
2144,3
804,4
521,0
277,8
1026,2
10,0%
Okres Námestovo
2304,4
1222,5
762,3
396,4
907,7
814,3
-20,6%
Okres Ružomberok
1748,3
1093,1
681,8
245,0
255,2
435,2
12,0%
Okres Turčianske Teplice
2930,4
935,2
610,8
142,5
348,3
424,3
9,2%
Okres Tvrdošín
2836,9
1448,9
705,4
598,2
392,8
806,3
-9,0%
Okres Žilina
1104,4
681,1
518,3
209,3
117,4
333,5
58,5%
Žilinský kraj
2044,2
1274,6
792,1
317,8
321,4
590,1
8,6%
Okres Banská Bystrica
0,0
881,9
871,2
516,9
416,6
555,4
-13,4%
Okres Banská Štiavnica
2125,4
965,5
896,5
157,5
676,4
484,1
20,9%
Okres Brezno
1734,6
1269,8
1206,1
523,9
292,5
702,0
633,3%
Okres Detva
0,0
136,1
0,0
462,1
843,7
401,8
-1,1%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
61,2
195,6
105,9
100,0%
Okres Lučenec
1927,5
1541,6
865,4
146,3
177,1
454,6
-7,6%
Okres Poltár
2006,7
1560,3
1323,6
367,0
633,2
759,9
115,0%
Okres Revúca
1317,0
535,5
380,4
153,5
801,0
395,5
-15,5%
Okres Rimavská Sobota
499,7
167,8
231,5
119,0
208,3
178,6
-60,7%
Okres Veľký Krtíš
12471,1
4163,8
5564,6
1238,0
737,8
2491,7
-3,7%
Okres Zvolen
3502,1
1706,1
1071,0
687,9
303,9
817,4
24,1%
Okres Žarnovica
2641,2
1393,3
1377,1
299,8
156,9
569,3
46,4%
Okres Žiar nad Hronom
1707,0
1366,6
931,2
236,6
281,0
470,0
-9,7%
Banskobystrický kraj
2129,0
1252,6
1082,6
305,2
408,3
578,3
-3,0%
Okres Bardejov
2706,1
1723,1
1213,5
635,4
529,2
980,5
-27,5%
Okres Humenné
991,7
713,5
352,8
309,4
341,5
401,1
28,4%
Okres Kežmarok
525,0
271,4
335,6
119,0
111,8
192,1
15,5%
Okres Levoča
94,8
55,9
83,3
192,4
168,2
122,7
-17,9%
Okres Medzilaborce
726,7
249,4
245,7
337,2
298,7
333,2
66,7%
Okres Poprad
236,9
379,3
469,7
289,6
147,0
286,6
228,6%
Okres Prešov
6091,6
2990,0
1204,7
1196,3
225,7
1665,6
-26,3%
Okres Sabinov
8692,6
3188,2
1649,5
529,7
595,5
2243,2
163,7%
Okres Snina
706,5
576,2
594,3
225,7
417,7
349,3
-16,9%
Okres Stará Ľubovňa
765,5
601,0
347,0
161,9
114,3
284,5
-1,0%
Okres Stropkov
138,1
148,0
100,9
97,5
0,0
91,2
-56,4%
Okres Svidník
1446,0
779,7
334,6
150,9
75,3
309,0
-12,5%
Okres Vranov nad Topľou
242,5
117,6
123,2
249,3
191,4
211,1
36,5%
Prešovský kraj
1285,5
734,0
471,8
342,5
291,5
468,6
-3,7%
Okres Gelnica
120,0
157,6
0,0
75,0
0,0
81,0
-66,7%
Okres Košice I
2636,3
1075,4
731,4
682,8
200,4
806,8
-26,8%
Okres Košice II
3021,2
1109,6
849,1
469,0
150,6
639,0
-82,8%
Okres Košice III
3938,5
2071,6
1547,4
145,6
87,9
562,6
29,0%
Okres Košice IV
2445,4
1199,2
978,9
489,4
161,1
678,4
95,0%
Okres Košice - okolie
2165,0
1225,3
1341,7
310,8
512,7
663,3
47,2%
Okres Michalovce
1245,3
999,7
929,5
320,5
249,0
528,5
11,9%
Okres Rožňava
541,2
212,4
68,8
84,9
35,2
122,3
161,1%
Okres Sobrance
1013,5
806,1
585,3
43,7
0,0
206,8
8,3%
Okres Spišská Nová Ves
4815,7
1620,1
154,8
366,3
619,1
805,9
-32,6%
Okres Trebišov
1409,2
725,7
728,3
381,5
139,9
466,9
20,0%
Košický kraj
1739,7
836,4
658,6
314,4
160,2
474,7
-26,7%
Slovenská republika
1751,0
1079,0
798,3
350,1
274,9
541,2
-1,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
136,5
0,0
76,8
62,5%
Okres Bratislava II
683,0
391,2
296,2
10,5
0,0
85,0
-
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava V
74,2
140,7
82,6
16,3
0,0
26,4
15,6%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Bratislavský kraj
189,1
119,9
88,7
18,0
0,0
36,5
282,7%
Okres Dunajská Streda
150,4
39,1
35,0
0,0
0,0
14,9
17,5%
Okres Galanta
39,4
23,5
0,0
0,0
0,0
7,1
-77,6%
Okres Hlohovec
0,0
61,5
0,0
11,0
0,0
12,5
-
Okres Piešťany
588,8
322,3
141,4
31,9
57,2
112,1
5,6%
Okres Senica
0,0
77,6
0,0
0,0
0,0
3,4
-47,2%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
14,6
0,0
11,3
-
Okres Trnava
891,8
399,2
148,9
41,5
36,6
125,2
38,7%
Trnavský kraj
314,9
144,5
60,4
13,3
14,1
46,3
22,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
95,5
0,0
0,0
13,8
0,0
13,7
-
Okres Ilava
38,2
113,4
105,4
0,0
0,0
30,1
15,7%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Partizánske
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Považská Bystrica
180,3
150,4
235,5
8,4
0,0
49,4
-26,7%
Okres Prievidza
87,9
174,2
108,9
10,1
0,0
39,1
62,6%
Okres Púchov
100,4
85,2
37,1
0,0
0,0
26,4
0,0%
Okres Trenčín
121,7
156,6
0,0
0,0
0,0
22,2
44,0%
Trenčiansky kraj
83,9
115,4
83,8
5,0
0,0
27,7
12,6%
Okres Komárno
498,6
103,8
0,0
31,5
14,4
50,3
72,3%
Okres Levice
402,2
78,3
0,0
27,3
59,3
53,6
152,2%
Okres Nitra
248,5
123,7
36,9
20,7
20,1
43,7
58,5%
Okres Nové Zámky
443,1
248,2
344,6
19,0
11,9
91,8
-10,9%
Okres Šaľa
80,1
25,6
0,0
63,1
12,5
48,2
-32,6%
Okres Topoľčany
61,3
18,6
0,0
0,0
0,0
4,8
-28,6%
Okres Zlaté Moravce
105,1
29,0
0,0
31,5
0,0
26,4
-27,5%
Nitriansky kraj
263,4
118,7
102,9
24,9
15,8
49,6
5,4%
Okres Bytča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Čadca
68,9
65,2
71,1
12,3
0,0
26,2
77,8%
Okres Dolný Kubín
0,0
0,0
0,0
30,8
0,0
18,6
-53,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
58,5
32,5
45,7
7,9
0,0
16,8
-52,4%
Okres Liptovský Mikuláš
106,2
65,5
174,9
19,5
21,3
36,4
-21,0%
Okres Martin
56,3
23,7
15,2
5,0
17,4
15,9
33,3%
Okres Námestovo
225,4
103,1
65,3
0,0
0,0
48,4
80,5%
Okres Ružomberok
333,0
124,2
102,3
46,2
24,3
68,8
-19,1%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Tvrdošín
236,4
135,8
0,0
27,5
30,2
49,5
-29,5%
Okres Žilina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Žilinský kraj
99,8
51,0
44,5
15,5
10,1
27,2
-8,3%
Okres Banská Bystrica
0,0
0,0
0,0
31,0
0,0
23,1
466,7%
Okres Banská Štiavnica
0,0
0,0
0,0
19,7
33,8
17,9
-25,0%
Okres Brezno
385,5
346,3
0,0
22,8
0,0
76,6
-
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
44,4
7,4
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
56,7
165,2
0,0
10,7
0,0
26,5
-70,4%
Okres Poltár
83,6
45,9
66,2
0,0
35,2
23,6
-
Okres Revúca
0,0
0,0
95,1
49,3
460,6
112,1
-19,0%
Okres Rimavská Sobota
0,0
0,0
0,0
20,5
59,5
18,7
35,0%
Okres Veľký Krtíš
5516,1
1729,6
2360,7
333,8
92,2
930,7
-15,7%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žarnovica
293,5
39,8
105,9
18,7
0,0
37,2
-14,8%
Okres Žiar nad Hronom
39,7
0,0
90,1
10,4
11,2
16,8
14,3%
Banskobystrický kraj
330,3
150,2
177,1
32,5
68,7
78,4
-16,6%
Okres Bardejov
162,4
65,0
116,7
21,4
44,8
48,7
-75,0%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
40,4
108,5
0,0
17,9
0,0
27,9
757,1%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
0,0
0,0
52,2
12,3
0,0
11,3
-
Okres Prešov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sabinov
915,0
538,9
143,4
29,4
0,0
262,2
87,5%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Prešovský kraj
59,1
37,8
21,6
6,8
8,8
16,6
-49,8%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice I
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Michalovce
73,3
69,7
68,9
0,0
0,0
22,0
-39,0%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Spišská Nová Ves
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Trebišov
0,0
0,0
31,7
6,2
0,0
6,0
-67,3%
Košický kraj
9,3
9,2
13,4
1,2
0,0
3,4
-87,9%
Slovenská republika
144,1
81,3
67,0
15,2
16,1
35,1
-11,8%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.