Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 34. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 34. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
52
Ambulancie - dospelí (D)
42
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
3297
3104
1648
5621
1187
14857
Chorobnosť ARO
1949,2
1160,9
827,3
411,0
307,0
606,3
Z nich CHPO
300
353
183
217
73
1126
Chorobnosť CHPO
177,4
132,0
91,9
15,9
18,9
46,0
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
15
21
1
29
18
84
Otitídy
59
44
19
43
12
177
Sinusitídy
22
55
29
53
10
169
Komplikácie spolu
96
120
49
125
40
430
%komplikácií z ARO
2,9
3,9
3,0
2,2
3,4
2,9
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
2544,0
1557,3
741,2
565,4
293,7
711,9
22,7%
Trnavský kraj
1519,7
878,0
861,3
451,3
314,7
561,9
-4,7%
Trenčiansky kraj
1578,2
1312,4
846,4
331,0
223,6
511,9
4,2%
Nitriansky kraj
2146,6
1340,1
986,8
418,3
230,5
598,2
11,6%
Žilinský kraj
2302,3
1311,3
844,9
345,1
360,5
642,0
8,8%
Banskobystrický kraj
2643,6
1757,2
1299,6
351,1
429,2
705,4
22,0%
Prešovský kraj
1367,8
770,0
544,9
373,4
371,0
513,0
9,5%
Košický kraj
2692,1
1016,4
713,0
469,9
215,3
654,1
37,8%
Slovenská republika
1949,2
1160,9
827,3
411,0
307,0
606,3
12,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
243,2
215,9
76,0
27,7
18,0
54,7
49,7%
Trnavský kraj
322,7
185,8
188,3
16,4
9,7
66,4
43,4%
Trenčiansky kraj
130,1
188,5
98,6
8,1
3,8
38,9
40,5%
Nitriansky kraj
287,0
195,4
113,6
24,1
17,9
59,3
19,5%
Žilinský kraj
127,3
75,5
36,1
15,1
17,4
32,4
19,2%
Banskobystrický kraj
364,4
297,3
268,3
23,4
59,5
94,4
20,4%
Prešovský kraj
112,7
59,5
28,3
10,4
17,7
27,7
67,0%
Košický kraj
38,3
31,5
36,6
5,4
10,0
13,2
292,7%
Slovenská republika
177,4
132,0
91,9
15,9
18,9
46,0
30,7%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
1964,3
572,7
1240,1
12,0%
Okres Bratislava II
10757,5
7187,6
1777,1
481,1
307,7
1113,7
66,9%
Okres Bratislava III
1524,2
1426,3
1323,2
788,2
0,0
857,7
325,2%
Okres Bratislava IV
2847,8
1833,3
756,4
567,5
375,3
809,2
25,4%
Okres Bratislava V
4325,7
1477,4
577,9
231,7
148,2
468,9
-5,3%
Okres Malacky
285,7
98,2
199,4
652,0
441,8
238,3
-42,6%
Okres Pezinok
489,4
366,1
469,0
61,1
0,0
187,2
-76,7%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
567,0
383,8
643,8
-8,3%
Bratislavský kraj
2544,0
1557,3
741,2
565,4
293,7
711,9
22,7%
Okres Dunajská Streda
1095,4
775,6
1019,5
298,4
93,6
396,9
-10,1%
Okres Galanta
609,2
663,6
168,6
271,2
128,3
308,0
-35,7%
Okres Hlohovec
1042,9
737,8
644,3
403,1
256,0
464,1
-25,5%
Okres Piešťany
2523,3
1431,6
1394,2
819,5
523,0
934,5
40,8%
Okres Senica
1493,7
498,9
560,7
639,1
530,4
653,3
14,5%
Okres Skalica
125,9
38,4
147,8
324,6
420,8
257,3
-52,7%
Okres Trnava
3062,4
1582,4
1567,1
524,5
432,8
818,2
-4,0%
Trnavský kraj
1519,7
878,0
861,3
451,3
314,7
561,9
-4,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
2101,2
1738,1
1593,9
464,6
443,8
758,4
40,3%
Okres Ilava
1353,7
964,6
684,8
260,3
93,6
417,9
-4,9%
Okres Myjava
572,3
932,8
1029,2
180,5
215,1
332,1
-21,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
480,1
749,4
1094,3
455,3
293,7
490,3
17,3%
Okres Partizánske
1658,0
1326,6
807,8
277,0
43,8
490,7
44,0%
Okres Považská Bystrica
394,4
250,7
110,4
313,7
31,4
255,8
-26,0%
Okres Prievidza
2263,3
1501,9
857,7
415,7
258,4
620,9
-2,1%
Okres Púchov
1472,0
1931,4
1038,0
319,7
318,2
654,8
37,9%
Okres Trenčín
2393,3
2165,8
1023,7
187,2
258,4
514,2
6,0%
Trenčiansky kraj
1578,2
1312,4
846,4
331,0
223,6
511,9
4,2%
Okres Komárno
2304,3
1391,4
723,2
312,5
187,1
502,6
0,6%
Okres Levice
3659,6
2520,1
1241,5
888,0
278,3
1063,3
128,7%
Okres Nitra
2687,3
1569,7
1046,0
511,5
295,1
727,6
2,1%
Okres Nové Zámky
1428,2
1155,6
1140,7
255,9
165,2
471,3
-5,7%
Okres Šaľa
3026,5
1218,9
1277,7
319,2
238,3
612,6
4,3%
Okres Topoľčany
885,2
505,0
428,9
229,5
243,3
302,9
-2,5%
Okres Zlaté Moravce
2154,9
1652,7
1009,4
453,1
153,8
623,0
34,7%
Nitriansky kraj
2146,6
1340,1
986,8
418,3
230,5
598,2
11,6%
Okres Bytča
1287,8
593,7
243,8
36,6
0,0
278,9
-9,1%
Okres Čadca
1429,5
881,0
647,6
266,6
189,1
440,1
15,2%
Okres Dolný Kubín
3737,2
1767,9
1984,3
572,8
471,5
1072,3
16,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
2281,8
1558,6
867,9
203,3
288,4
684,3
3,1%
Okres Liptovský Mikuláš
1380,9
916,9
481,0
296,0
443,2
449,5
-7,2%
Okres Martin
3529,9
2262,8
1062,4
776,5
364,6
1243,0
21,1%
Okres Námestovo
2911,8
1380,9
816,7
407,8
655,3
833,1
2,3%
Okres Ružomberok
2285,3
1431,0
951,1
228,8
297,1
542,8
24,7%
Okres Turčianske Teplice
2564,1
801,6
523,6
203,5
406,4
436,2
2,8%
Okres Tvrdošín
3089,0
1376,5
1436,4
783,8
1450,2
1187,1
47,2%
Okres Žilina
670,5
540,1
292,2
177,2
146,7
243,2
-27,1%
Žilinský kraj
2302,3
1311,3
844,9
345,1
360,5
642,0
8,8%
Okres Banská Bystrica
3401,1
1616,9
697,0
398,0
574,4
659,6
18,8%
Okres Banská Štiavnica
743,9
758,6
489,0
324,9
710,2
466,2
-3,7%
Okres Brezno
1541,9
1154,4
703,6
478,3
219,4
616,9
-12,1%
Okres Detva
120,6
136,1
180,9
532,1
355,2
291,7
-27,4%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
195,6
53,0
-50,0%
Okres Lučenec
4573,1
2456,1
1586,6
246,2
88,6
808,9
77,9%
Okres Poltár
1505,0
1101,4
1125,1
333,7
598,0
624,4
-17,8%
Okres Revúca
2675,7
1800,0
1521,4
229,7
1099,2
834,8
111,1%
Okres Rimavská Sobota
2691,7
1670,5
1076,6
229,7
317,4
700,6
292,3%
Okres Veľký Krtíš
8394,0
4377,3
5901,8
1485,6
553,4
2257,2
-9,4%
Okres Zvolen
3502,1
2274,7
357,0
651,7
0,0
794,7
-2,8%
Okres Žarnovica
1027,1
1393,3
1218,2
212,3
78,4
409,3
-28,1%
Okres Žiar nad Hronom
1508,5
1270,7
751,0
299,2
460,8
509,9
8,5%
Banskobystrický kraj
2643,6
1757,2
1299,6
351,1
429,2
705,4
22,0%
Okres Bardejov
2198,2
1265,4
947,8
658,0
843,7
915,7
-6,6%
Okres Humenné
962,5
514,4
622,5
319,6
177,1
373,3
-6,9%
Okres Kežmarok
227,2
627,5
340,9
187,5
157,3
281,1
46,4%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
641,3
560,8
362,8
195,7%
Okres Medzilaborce
726,7
581,9
368,6
376,9
149,4
373,6
12,1%
Okres Poprad
592,2
355,6
685,0
340,2
147,0
366,9
28,0%
Okres Prešov
7389,8
3176,9
1634,9
1375,8
1128,5
2059,9
23,7%
Okres Sabinov
6659,2
2694,3
1338,7
500,3
952,8
1995,6
-11,0%
Okres Snina
423,9
483,1
806,5
185,2
429,0
314,6
-9,9%
Okres Stará Ľubovňa
1589,8
704,1
371,8
196,3
229,9
396,2
39,2%
Okres Stropkov
0,0
443,9
201,9
269,2
34,5
238,2
161,3%
Okres Svidník
1784,8
1176,3
478,0
196,9
91,3
393,6
27,4%
Okres Vranov nad Topľou
146,9
92,6
61,6
257,9
212,9
206,2
-2,3%
Prešovský kraj
1367,8
770,0
544,9
373,4
371,0
513,0
9,5%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice I
3734,8
1489,1
795,0
997,9
366,6
1084,2
34,4%
Okres Košice II
9412,3
1369,6
1108,1
963,4
98,2
1311,6
105,3%
Okres Košice III
3519,6
1650,8
1088,0
203,0
384,6
591,2
5,1%
Okres Košice IV
2794,8
1270,9
1070,7
377,2
0,0
700,1
3,2%
Okres Košice - okolie
2498,1
2896,2
1677,1
534,8
394,4
1105,5
66,7%
Okres Michalovce
329,6
313,9
464,7
495,9
316,9
456,0
-13,7%
Okres Rožňava
463,9
440,0
206,3
117,1
89,2
184,6
51,0%
Okres Sobrance
2702,7
1612,2
668,9
38,3
289,9
344,6
66,7%
Okres Spišská Nová Ves
2558,3
911,3
1547,8
146,5
88,4
388,0
-51,9%
Okres Trebišov
1838,5
915,7
592,1
397,9
355,1
538,9
15,4%
Košický kraj
2692,1
1016,4
713,0
469,9
215,3
654,1
37,8%
Slovenská republika
1949,2
1160,9
827,3
411,0
307,0
606,3
12,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
169,0
0,0
94,5
23,1%
Okres Bratislava II
1878,3
2053,6
710,8
48,1
0,0
205,8
142,2%
Okres Bratislava III
190,5
0,0
0,0
0,0
0,0
20,9
-
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava V
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
30,4
115,1
58,5
-
Bratislavský kraj
243,2
215,9
76,0
27,7
18,0
54,7
49,7%
Okres Dunajská Streda
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
1,4
-90,7%
Okres Galanta
0,0
21,4
28,1
7,1
102,7
22,2
213,2%
Okres Hlohovec
80,2
98,4
128,9
0,0
0,0
26,4
111,5%
Okres Piešťany
931,7
678,1
545,6
119,7
0,0
277,6
147,6%
Okres Senica
110,6
33,3
86,3
12,9
0,0
22,0
554,5%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Trnava
922,0
433,5
467,4
18,8
0,0
135,4
8,2%
Trnavský kraj
322,7
185,8
188,3
16,4
9,7
66,4
43,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
95,5
0,0
0,0
49,4
34,1
39,9
191,7%
Okres Ilava
45,1
134,0
217,9
12,7
0,0
47,1
56,5%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
195,1
346,1
146,9
55,4
0,0
95,4
-
Okres Považská Bystrica
0,0
0,0
0,0
8,4
0,0
5,4
-89,1%
Okres Prievidza
124,6
145,3
57,2
2,0
0,0
26,7
-31,7%
Okres Púchov
869,8
1249,7
543,7
0,0
31,8
273,2
935,7%
Okres Trenčín
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Trenčiansky kraj
130,1
188,5
98,6
8,1
3,8
38,9
40,5%
Okres Komárno
642,2
495,3
125,8
30,6
39,4
106,6
112,1%
Okres Levice
422,3
109,6
182,6
22,1
20,6
56,1
4,5%
Okres Nitra
341,7
247,3
98,5
31,0
26,3
72,8
66,7%
Okres Nové Zámky
333,2
240,4
237,6
25,4
18,4
83,4
-9,1%
Okres Šaľa
144,1
115,0
29,7
10,5
12,5
29,6
-38,6%
Okres Topoľčany
52,1
15,8
0,0
15,4
0,0
13,5
180,0%
Okres Zlaté Moravce
0,0
58,0
0,0
25,2
0,0
20,3
-23,3%
Nitriansky kraj
287,0
195,4
113,6
24,1
17,9
59,3
19,5%
Okres Bytča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Čadca
122,5
104,3
94,8
8,2
0,0
35,1
33,8%
Okres Dolný Kubín
0,0
0,0
0,0
52,8
29,5
31,7
70,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
351,1
32,5
0,0
25,4
144,2
64,2
281,8%
Okres Liptovský Mikuláš
318,7
196,5
0,0
7,3
0,0
34,4
-5,5%
Okres Martin
18,8
59,2
30,4
15,0
0,0
21,9
37,5%
Okres Námestovo
156,6
73,6
0,0
0,0
0,0
24,1
-50,1%
Okres Ružomberok
337,2
178,9
153,4
31,6
40,5
75,9
10,3%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
10,2
0,0
6,0
-
Okres Tvrdošín
189,1
72,4
0,0
61,9
136,0
74,5
50,4%
Okres Žilina
27,9
33,8
0,0
0,0
0,0
4,9
-
Žilinský kraj
127,3
75,5
36,1
15,1
17,4
32,4
19,2%
Okres Banská Bystrica
0,0
0,0
0,0
0,0
44,2
8,7
-62,5%
Okres Banská Štiavnica
0,0
0,0
0,0
9,8
0,0
6,0
-66,7%
Okres Brezno
257,0
153,9
0,0
0,0
0,0
42,5
-44,4%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
779,5
807,5
198,3
0,0
0,0
142,5
437,5%
Okres Poltár
167,2
0,0
198,5
0,0
0,0
29,5
25,0%
Okres Revúca
501,7
684,0
978,1
63,4
578,5
320,1
185,7%
Okres Rimavská Sobota
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Veľký Krtíš
4396,9
2028,5
2669,9
367,2
166,0
856,5
-8,0%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žarnovica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žiar nad Hronom
39,7
71,9
30,0
3,5
0,0
12,6
-25,0%
Banskobystrický kraj
364,4
297,3
268,3
23,4
59,5
94,4
20,4%
Okres Bardejov
595,3
261,3
197,5
43,1
71,2
126,9
160,6%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
0,0
50,9
0,0
6,7
0,0
12,2
-56,3%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
114,5
93,5
64,0
-
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
37,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,6
-68,5%
Okres Prešov
0,0
0,0
0,0
15,0
112,8
24,1
-
Okres Sabinov
559,2
329,3
47,8
0,0
0,0
167,5
-36,1%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Prešovský kraj
112,7
59,5
28,3
10,4
17,7
27,7
67,0%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice I
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
164,8
12,6
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
83,3
55,7
0,0
33,4
0,0
31,6
-
Okres Michalovce
247,2
156,9
77,5
6,0
0,0
32,6
47,9%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
675,7
248,0
0,0
0,0
0,0
43,1
-
Okres Spišská Nová Ves
150,5
202,5
928,7
20,9
0,0
82,1
-
Okres Trebišov
0,0
47,0
34,8
14,3
21,5
19,3
224,1%
Košický kraj
38,3
31,5
36,6
5,4
10,0
13,2
292,7%
Slovenská republika
177,4
132,0
91,9
15,9
18,9
46,0
30,7%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.