Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 35. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 35. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
47
Ambulancie - dospelí (D)
37
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
2749
2692
1643
5187
1051
13322
Chorobnosť ARO
1814,4
1124,0
920,8
428,1
306,7
610,0
Z nich CHPO
221
215
127
229
90
882
Chorobnosť CHPO
145,9
89,8
71,2
18,9
26,3
40,4
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
10
11
5
32
13
71
Otitídy
28
28
9
58
14
137
Sinusitídy
10
30
18
61
22
141
Komplikácie spolu
48
69
32
151
49
349
%komplikácií z ARO
1,7
2,6
1,9
2,9
4,7
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
2417,4
1494,4
798,2
603,4
333,9
754,5
6,0%
Trnavský kraj
1916,7
1246,7
1025,0
472,3
317,9
635,4
13,1%
Trenčiansky kraj
1389,0
1302,4
1095,3
345,4
243,6
525,9
2,7%
Nitriansky kraj
2277,8
1241,3
1099,5
463,0
288,6
643,3
7,5%
Žilinský kraj
2158,2
1134,7
936,5
346,1
298,3
619,7
-3,5%
Banskobystrický kraj
1952,3
1262,8
918,7
306,9
423,6
557,5
-21,0%
Prešovský kraj
1177,4
753,1
619,4
417,0
358,8
523,8
2,1%
Košický kraj
2209,1
1177,7
995,0
496,6
139,7
667,6
2,1%
Slovenská republika
1814,4
1124,0
920,8
428,1
306,7
610,0
0,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
241,7
99,6
20,5
21,5
0,0
38,1
-30,4%
Trnavský kraj
205,4
122,8
85,4
22,6
16,0
45,8
-31,0%
Trenčiansky kraj
185,2
196,7
153,7
10,1
8,4
47,8
22,9%
Nitriansky kraj
255,8
135,9
149,9
29,7
37,3
62,0
4,6%
Žilinský kraj
175,4
110,3
60,7
13,4
9,9
41,7
28,6%
Banskobystrický kraj
135,1
29,4
39,5
23,2
72,1
40,1
-57,5%
Prešovský kraj
92,5
39,3
21,4
20,7
31,8
30,0
8,5%
Košický kraj
15,4
23,6
24,5
6,0
6,8
10,0
-24,2%
Slovenská republika
145,9
89,8
71,2
18,9
26,3
40,4
-12,1%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
625,8
342,6
459,2
1824,9
630,0
1367,9
10,3%
Okres Bratislava II
3842,0
2273,6
977,4
534,0
269,3
1030,8
-7,4%
Okres Bratislava III
857,4
1258,5
305,3
1050,9
335,0
847,3
-1,2%
Okres Bratislava IV
3614,5
2250,0
1229,1
459,4
300,2
910,3
12,5%
Okres Bratislava V
2465,7
2092,9
866,9
433,5
148,2
612,3
30,6%
Okres Malacky
928,6
294,6
265,8
0,0
0,0
207,6
-12,9%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
30,6
0,0
26,7
-85,7%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
718,9
614,1
848,6
31,8%
Bratislavský kraj
2417,4
1494,4
798,2
603,4
333,9
754,5
6,0%
Okres Dunajská Streda
3025,4
1614,5
1274,4
487,9
82,3
738,1
86,0%
Okres Galanta
656,9
588,7
1030,2
394,0
225,9
471,3
53,0%
Okres Hlohovec
2005,6
1680,6
2040,4
523,5
232,7
782,4
68,6%
Okres Piešťany
1576,1
1195,5
1018,4
448,9
371,6
601,7
-35,6%
Okres Senica
1549,0
1070,9
362,3
487,9
490,1
581,7
-11,0%
Okres Skalica
2212,7
1284,3
337,7
233,0
341,9
502,6
95,4%
Okres Trnava
2107,5
1322,3
1154,7
590,5
377,3
721,8
-11,8%
Trnavský kraj
1916,7
1246,7
1025,0
472,3
317,9
635,4
13,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
1074,5
1231,2
1328,3
227,4
409,7
466,5
-38,5%
Okres Ilava
1308,6
991,4
964,9
165,1
93,6
399,0
-4,5%
Okres Myjava
2861,7
3658,0
3887,9
169,9
184,3
763,3
129,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
463,0
905,6
1055,2
545,2
224,6
539,9
10,1%
Okres Partizánske
2340,7
1730,3
881,2
311,6
0,0
521,3
6,3%
Okres Považská Bystrica
1014,1
1378,7
1177,6
273,3
146,6
468,0
82,9%
Okres Prievidza
1735,9
1012,5
608,0
419,7
328,3
524,0
-15,6%
Okres Púchov
1433,7
1525,6
847,3
334,1
363,7
631,2
-3,6%
Okres Trenčín
1721,1
1509,7
1439,6
380,1
230,8
566,2
10,1%
Trenčiansky kraj
1389,0
1302,4
1095,3
345,4
243,6
525,9
2,7%
Okres Komárno
1543,4
1223,0
1087,0
694,2
476,6
761,3
51,5%
Okres Levice
4535,4
2069,6
2556,0
564,7
255,3
1037,4
-2,4%
Okres Nitra
3027,1
1651,5
1075,1
562,6
476,6
823,6
13,2%
Okres Nové Zámky
1380,6
1009,3
1013,5
302,7
178,8
451,9
-4,1%
Okres Šaľa
3551,5
1314,2
1528,1
505,1
211,6
740,7
20,9%
Okres Topoľčany
411,1
265,8
172,0
303,9
178,2
265,8
-12,2%
Okres Zlaté Moravce
2770,6
1640,3
1344,2
368,6
164,8
602,0
-3,4%
Nitriansky kraj
2277,8
1241,3
1099,5
463,0
288,6
643,3
7,5%
Okres Bytča
842,0
311,0
203,2
50,8
0,0
173,5
-37,8%
Okres Čadca
1592,9
709,5
568,6
330,7
296,0
472,5
7,4%
Okres Dolný Kubín
2543,4
1546,9
2763,8
640,7
500,9
964,2
-10,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
2164,8
1461,2
593,8
363,1
240,3
642,3
-6,1%
Okres Liptovský Mikuláš
4062,9
2652,4
2636,7
237,1
287,5
750,0
66,9%
Okres Martin
3559,9
1777,0
1183,8
763,1
140,2
1141,5
-8,2%
Okres Námestovo
2282,2
769,2
774,4
339,1
1067,8
760,0
-8,8%
Okres Ružomberok
1998,1
1118,0
852,3
184,6
405,1
488,3
-10,0%
Okres Turčianske Teplice
1587,3
1469,6
1134,4
244,2
203,2
472,1
8,2%
Okres Tvrdošín
2259,0
1147,1
684,0
742,5
136,0
860,8
-27,5%
Okres Žilina
621,2
444,8
351,7
234,1
173,0
275,6
13,3%
Žilinský kraj
2158,2
1134,7
936,5
346,1
298,3
619,7
-3,5%
Okres Banská Bystrica
1813,9
6026,6
4007,5
1054,4
454,5
1434,8
117,5%
Okres Banská Štiavnica
1806,6
1379,3
1141,0
315,1
845,5
645,5
38,5%
Okres Brezno
1027,9
1077,4
804,1
495,4
493,5
620,0
0,5%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
224,0
0,0
208,3
-28,6%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
904,2
444,1
416,5
100,4
79,7
212,2
-73,8%
Okres Poltár
2341,1
872,0
529,5
311,4
591,0
560,4
-10,2%
Okres Revúca
2006,8
1548,0
760,7
235,2
963,2
663,6
-20,5%
Okres Rimavská Sobota
2385,0
1121,3
590,4
202,4
377,0
558,1
-20,3%
Okres Veľký Krtíš
5246,3
1281,2
1159,3
350,5
359,7
673,7
-70,2%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
1303,5
0,0
613,0
-22,9%
Okres Žarnovica
1100,5
1194,3
1165,3
249,8
176,5
431,6
5,5%
Okres Žiar nad Hronom
1707,0
1126,8
961,2
226,1
415,9
470,0
-7,8%
Banskobystrický kraj
1952,3
1262,8
918,7
306,9
423,6
557,5
-21,0%
Okres Bardejov
2516,7
1235,4
1003,5
629,9
773,3
869,1
-5,1%
Okres Humenné
798,2
681,2
873,7
299,2
215,0
407,0
9,0%
Okres Kežmarok
86,5
504,0
659,3
198,2
151,0
270,3
-3,8%
Okres Levoča
0,0
244,4
582,9
601,2
210,3
408,1
12,5%
Okres Medzilaborce
1308,1
498,8
491,4
456,2
697,0
565,4
51,4%
Okres Poprad
592,2
379,3
671,0
377,9
359,4
412,7
12,5%
Okres Prešov
11683,8
5045,6
1419,8
2467,4
188,1
3141,3
52,5%
Okres Sabinov
4087,0
1832,1
1147,4
588,6
238,2
1446,9
-27,5%
Okres Snina
847,9
515,3
848,9
186,9
323,7
329,9
4,9%
Okres Stará Ľubovňa
1257,9
983,5
631,0
359,2
141,5
519,1
31,0%
Okres Stropkov
414,3
166,4
75,7
399,1
34,5
296,4
24,4%
Okres Svidník
1156,8
1216,4
585,5
483,3
570,5
623,7
58,5%
Okres Vranov nad Topľou
121,9
109,8
49,3
190,9
179,6
160,4
-22,2%
Prešovský kraj
1177,4
753,1
619,4
417,0
358,8
523,8
2,1%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice I
3383,3
1764,8
1176,6
1181,8
21,9
1209,7
11,6%
Okres Košice II
4810,8
3114,8
2292,6
1130,6
53,0
1442,7
10,0%
Okres Košice III
3375,9
1831,2
1740,8
168,0
0,0
571,7
-3,3%
Okres Košice IV
2595,1
1117,3
874,0
407,8
0,0
635,4
-9,2%
Okres Košice - okolie
1831,9
557,0
670,8
481,3
433,8
623,8
-43,6%
Okres Michalovce
219,8
69,7
103,3
290,9
117,7
239,6
-47,5%
Okres Rožňava
421,0
230,1
213,9
176,8
109,9
189,8
2,8%
Okres Sobrance
1801,8
496,1
668,9
0,0
0,0
157,5
-54,3%
Okres Spišská Nová Ves
7825,4
1822,6
619,1
219,8
433,4
660,4
70,2%
Okres Trebišov
1652,2
1154,3
1132,0
350,9
346,4
585,8
8,7%
Košický kraj
2209,1
1177,7
995,0
496,6
139,7
667,6
2,1%
Slovenská republika
1814,4
1124,0
920,8
428,1
306,7
610,0
0,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
152,1
0,0
83,7
-11,4%
Okres Bratislava II
1024,5
440,1
88,9
0,0
0,0
149,5
-27,4%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava V
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0
11,9
-
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
20,2
0,0
19,5
-66,7%
Bratislavský kraj
241,7
99,6
20,5
21,5
0,0
38,1
-30,4%
Okres Dunajská Streda
260,8
95,0
85,0
10,6
0,0
37,7
2615,8%
Okres Galanta
0,0
0,0
0,0
11,4
0,0
7,5
-66,1%
Okres Hlohovec
0,0
164,0
107,4
55,8
46,5
64,5
144,7%
Okres Piešťany
380,4
316,5
212,2
41,4
61,9
106,2
-61,8%
Okres Senica
77,5
139,7
0,0
0,0
0,0
12,7
-42,1%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Trnava
461,0
151,7
137,5
37,7
11,1
72,4
-46,6%
Trnavský kraj
205,4
122,8
85,4
22,6
16,0
45,8
-31,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Ilava
45,1
160,8
217,9
0,0
0,0
44,0
-6,7%
Okres Myjava
794,9
640,1
914,8
0,0
0,0
133,9
-
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
585,2
692,1
146,9
0,0
0,0
102,2
7,1%
Okres Považská Bystrica
225,4
282,0
257,6
9,8
18,3
68,1
1165,0%
Okres Prievidza
91,4
71,1
62,9
16,2
14,0
26,4
-1,1%
Okres Púchov
573,5
519,4
169,5
0,0
0,0
141,3
-48,3%
Okres Trenčín
104,3
67,1
82,3
23,3
12,1
32,0
-
Trenčiansky kraj
185,2
196,7
153,7
10,1
8,4
47,8
22,9%
Okres Komárno
415,5
259,4
197,6
40,4
65,0
99,8
-6,4%
Okres Levice
208,5
91,3
0,0
33,5
36,5
46,7
-16,7%
Okres Nitra
347,9
159,8
124,0
37,4
114,4
86,2
18,4%
Okres Nové Zámky
460,2
268,1
466,2
17,1
0,0
97,8
17,3%
Okres Šaľa
102,9
65,7
42,4
71,0
0,0
59,2
100,0%
Okres Topoľčany
54,8
33,2
21,5
0,0
0,0
7,7
-43,2%
Okres Zlaté Moravce
0,0
0,0
46,4
18,0
0,0
14,5
-28,6%
Nitriansky kraj
255,8
135,9
149,9
29,7
37,3
62,0
4,6%
Okres Bytča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Čadca
294,1
111,3
75,8
7,0
0,0
46,9
33,6%
Okres Dolný Kubín
0,0
0,0
0,0
67,8
0,0
43,8
38,5%
Okres Kysucké Nové Mesto
0,0
64,9
45,7
18,2
34,3
27,1
-57,7%
Okres Liptovský Mikuláš
956,0
648,4
432,9
9,7
10,6
125,0
263,5%
Okres Martin
45,1
42,6
36,4
17,3
0,0
23,4
7,1%
Okres Námestovo
27,8
16,4
0,0
0,0
0,0
6,8
-71,9%
Okres Ružomberok
374,6
198,8
68,2
14,2
48,6
67,1
-11,6%
Okres Turčianske Teplice
122,1
66,8
0,0
30,5
0,0
29,9
400,0%
Okres Tvrdošín
52,5
120,7
0,0
0,0
0,0
29,3
-60,7%
Okres Žilina
69,0
41,7
18,5
0,0
0,0
12,1
146,3%
Žilinský kraj
175,4
110,3
60,7
13,4
9,9
41,7
28,6%
Okres Banská Bystrica
0,0
0,0
0,0
82,7
0,0
61,7
611,1%
Okres Banská Štiavnica
212,5
137,9
0,0
49,2
135,3
77,7
1200,0%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
93,5
0,0
29,7
8,0
0,0
13,3
-90,7%
Okres Poltár
167,2
0,0
132,4
0,0
28,1
25,2
-14,3%
Okres Revúca
0,0
0,0
0,0
71,3
546,7
126,2
-60,6%
Okres Rimavská Sobota
0,0
0,0
34,7
27,3
79,4
29,1
-
Okres Veľký Krtíš
1199,1
80,1
210,8
0,0
0,0
63,3
-92,6%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žarnovica
0,0
0,0
0,0
6,2
0,0
3,7
-
Okres Žiar nad Hronom
198,5
95,9
30,0
13,9
22,5
33,6
166,7%
Banskobystrický kraj
135,1
29,4
39,5
23,2
72,1
40,1
-57,5%
Okres Bardejov
297,7
113,8
116,7
109,8
185,2
135,3
6,7%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
2,9
-76,5%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
68,7
0,0
32,0
-50,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Prešov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Sabinov
1159,0
502,9
172,1
0,0
0,0
349,6
108,7%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Prešovský kraj
92,5
39,3
21,4
20,7
31,8
30,0
8,5%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice I
0,0
55,2
63,6
19,7
0,0
23,6
-
Okres Košice II
34,9
71,3
31,8
6,9
0,0
15,1
-
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
0,0
0,0
0,0
30,1
0,0
23,7
-25,0%
Okres Michalovce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
450,5
124,0
0,0
0,0
0,0
29,5
-31,4%
Okres Spišská Nová Ves
0,0
0,0
0,0
0,0
61,9
11,2
-86,4%
Okres Trebišov
0,0
19,6
58,0
7,1
26,6
14,7
-23,6%
Košický kraj
15,4
23,6
24,5
6,0
6,8
10,0
-24,2%
Slovenská republika
145,9
89,8
71,2
18,9
26,3
40,4
-12,1%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.