Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 36. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 36. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
56
Ambulancie - dospelí (D)
46
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
4621
4815
3381
8825
1918
23560
Chorobnosť ARO
2557,1
1685,5
1588,7
585,1
449,7
880,9
Z nich CHPO
343
403
262
425
126
1559
Chorobnosť CHPO
189,8
141,1
123,1
28,2
29,5
58,3
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
14
35
15
45
24
133
Otitídy
60
40
14
42
11
167
Sinusitídy
32
71
65
121
31
320
Komplikácie spolu
106
146
94
208
66
620
%komplikácií z ARO
2,3
3,0
2,8
2,4
3,4
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3094,1
1766,8
1458,4
776,0
339,1
960,3
27,3%
Trnavský kraj
2417,6
1578,5
1664,0
543,2
423,7
812,1
27,8%
Trenčiansky kraj
2310,1
1705,1
1702,9
497,0
348,8
766,7
45,8%
Nitriansky kraj
3163,2
2088,7
1739,4
698,9
411,7
964,9
50,0%
Žilinský kraj
2885,1
1792,7
1694,1
489,1
464,1
906,4
46,3%
Banskobystrický kraj
2651,4
2024,3
1864,7
495,2
610,8
899,2
61,3%
Prešovský kraj
1980,6
1193,2
1200,9
525,7
552,7
779,5
48,8%
Košický kraj
2726,8
1638,9
1500,3
608,6
312,6
890,2
33,3%
Slovenská republika
2557,1
1685,5
1588,7
585,1
449,7
880,9
44,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
174,6
111,9
29,6
29,7
10,3
41,6
9,3%
Trnavský kraj
280,8
174,3
158,5
31,4
26,7
69,4
51,4%
Trenčiansky kraj
57,3
112,5
70,8
15,2
7,2
29,2
-38,9%
Nitriansky kraj
376,6
218,7
186,4
46,5
28,0
85,0
37,1%
Žilinský kraj
183,6
134,6
113,1
24,8
22,9
56,2
35,0%
Banskobystrický kraj
309,6
265,7
300,6
36,5
88,7
104,8
161,1%
Prešovský kraj
113,6
79,7
55,5
19,7
26,6
38,6
28,7%
Košický kraj
81,8
62,7
69,4
12,3
18,8
28,0
179,5%
Slovenská republika
189,8
141,1
123,1
28,2
29,5
58,3
44,3%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1251,7
1027,8
803,7
2154,4
787,5
1725,1
26,1%
Okres Bratislava II
9135,4
5134,0
2576,7
667,7
254,2
1126,8
9,3%
Okres Bratislava III
4429,8
1384,3
916,0
788,2
234,5
902,2
6,5%
Okres Bratislava IV
1807,2
1083,3
898,2
1127,2
300,2
1241,7
36,4%
Okres Bratislava V
3749,0
2188,7
2247,5
451,4
79,1
730,7
19,3%
Okres Malacky
1047,6
589,1
753,2
484,1
110,5
491,9
137,0%
Okres Pezinok
1141,9
1098,2
1250,7
285,3
307,6
588,4
2100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
982,1
1074,7
1219,2
43,7%
Bratislavský kraj
3094,1
1766,8
1458,4
776,0
339,1
960,3
27,3%
Okres Dunajská Streda
2419,0
1482,0
1728,3
379,3
29,6
666,6
-9,7%
Okres Galanta
1273,5
1286,0
570,6
342,6
236,9
495,6
5,1%
Okres Hlohovec
1805,1
1291,2
1369,2
544,5
349,1
681,0
-13,0%
Okres Piešťany
3498,6
2417,5
2572,5
900,5
792,7
1308,8
117,5%
Okres Senica
1604,3
931,2
1121,4
353,1
557,7
579,8
-0,3%
Okres Skalica
3589,0
2362,8
1329,8
728,2
683,8
1133,7
125,6%
Okres Trnava
2906,5
1646,3
2332,5
714,0
584,4
978,7
35,6%
Trnavský kraj
2417,6
1578,5
1664,0
543,2
423,7
812,1
27,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
2578,8
1448,4
1442,1
495,9
398,3
771,3
65,3%
Okres Ilava
2138,2
1496,4
1791,0
281,3
172,8
683,7
71,4%
Okres Myjava
1812,4
1536,4
1989,7
172,5
192,0
559,4
-26,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
1563,8
949,3
875,4
439,0
326,7
544,5
0,9%
Okres Partizánske
2028,6
1430,4
1586,2
390,3
478,2
651,7
25,0%
Okres Považská Bystrica
1971,9
2193,3
2796,9
453,8
274,9
856,0
82,9%
Okres Prievidza
2380,3
1500,6
1373,9
630,4
371,4
784,3
49,7%
Okres Púchov
2982,2
1980,1
1906,5
487,2
452,6
964,5
52,8%
Okres Trenčín
3194,5
2730,0
1727,5
558,5
391,3
904,9
59,8%
Trenčiansky kraj
2310,1
1705,1
1702,9
497,0
348,8
766,7
45,8%
Okres Komárno
3033,4
2231,0
2109,8
509,5
433,3
823,9
8,2%
Okres Levice
3401,6
2556,6
1734,4
977,4
351,6
1151,7
11,0%
Okres Nitra
4172,1
2565,0
2131,3
816,8
600,7
1211,0
47,0%
Okres Nové Zámky
2853,2
1742,6
1188,8
626,1
381,2
853,1
88,8%
Okres Šaľa
3458,9
2483,8
2050,2
712,1
439,0
1079,5
45,7%
Okres Topoľčany
1484,0
1167,7
857,8
456,8
258,0
561,1
111,1%
Okres Zlaté Moravce
3547,8
1989,8
2717,4
616,7
243,6
935,5
55,4%
Nitriansky kraj
3163,2
2088,7
1739,4
698,9
411,7
964,9
50,0%
Okres Bytča
941,1
1074,4
893,9
193,2
73,5
456,5
163,2%
Okres Čadca
1493,3
886,8
853,0
417,7
454,5
577,1
22,1%
Okres Dolný Kubín
2751,0
1554,6
2794,2
579,7
578,6
1023,5
6,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
2206,6
1419,4
1761,9
301,8
390,6
748,8
16,6%
Okres Liptovský Mikuláš
3619,0
2862,9
3007,8
496,9
407,3
1062,2
41,6%
Okres Martin
5745,4
3227,1
2422,2
812,3
297,7
1578,8
38,3%
Okres Námestovo
3736,4
2049,8
1760,5
561,7
821,4
1268,3
66,9%
Okres Ružomberok
2965,9
1900,6
2096,6
280,8
530,3
784,1
60,6%
Okres Turčianske Teplice
2319,9
1670,0
1047,1
539,3
493,5
752,9
59,5%
Okres Tvrdošín
2206,5
1345,5
1026,0
577,5
1420,0
951,5
10,5%
Okres Žilina
1051,2
812,3
609,7
457,9
134,1
482,7
75,1%
Žilinský kraj
2885,1
1792,7
1694,1
489,1
464,1
906,4
46,3%
Okres Banská Bystrica
4664,3
3821,7
1344,1
622,3
530,2
1405,9
-2,0%
Okres Banská Štiavnica
1381,5
1310,3
1385,5
452,9
710,2
693,3
7,4%
Okres Brezno
770,9
1000,4
904,6
410,0
329,0
517,7
-16,5%
Okres Detva
361,9
204,1
1809,1
602,1
266,4
558,0
167,9%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
91,8
489,0
211,9
-
Okres Lučenec
4521,2
2927,2
1983,3
301,1
358,7
897,9
323,2%
Okres Poltár
1170,6
1101,4
1323,6
192,8
375,2
441,8
-21,2%
Okres Revúca
2124,5
1652,0
1563,7
451,4
1171,5
906,3
36,6%
Okres Rimavská Sobota
1696,0
1261,1
926,1
501,7
731,2
753,3
35,0%
Okres Veľký Krtíš
4863,2
3238,5
3653,5
986,3
402,4
1563,9
132,1%
Okres Zvolen
1313,3
710,9
1071,0
492,4
243,1
544,9
-11,1%
Okres Žarnovica
3154,8
1990,4
2542,4
499,6
490,3
956,8
121,7%
Okres Žiar nad Hronom
2223,1
2085,8
2252,9
501,0
809,3
910,7
93,8%
Banskobystrický kraj
2651,4
2024,3
1864,7
495,2
610,8
899,2
61,3%
Okres Bardejov
4440,3
2473,6
2288,9
795,6
1185,9
1406,7
61,8%
Okres Humenné
1328,7
755,9
899,2
374,0
181,5
474,9
16,7%
Okres Kežmarok
908,7
763,2
1442,2
247,8
220,2
550,0
103,5%
Okres Levoča
663,6
293,3
437,2
572,6
186,9
405,5
-0,7%
Okres Medzilaborce
1598,8
914,4
614,3
495,9
248,9
575,5
1,8%
Okres Poprad
829,0
531,0
261,0
480,6
408,4
487,8
18,2%
Okres Prešov
4294,1
2117,9
1893,0
1450,5
677,1
1796,5
-42,8%
Okres Sabinov
6506,7
3203,2
2342,7
804,4
555,8
2149,3
48,5%
Okres Snina
908,4
354,3
1273,4
395,3
514,1
507,8
53,9%
Okres Stará Ľubovňa
1864,6
1354,7
964,0
517,9
123,8
715,0
37,7%
Okres Stropkov
1574,2
932,1
848,0
389,9
362,1
549,7
85,5%
Okres Svidník
2949,9
2276,8
1505,6
452,8
727,9
948,9
52,1%
Okres Vranov nad Topľou
506,0
380,7
739,0
269,1
457,4
379,5
136,6%
Prešovský kraj
1980,6
1193,2
1200,9
525,7
552,7
779,5
48,8%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice I
4218,1
2261,2
1939,8
1155,5
233,7
1450,9
19,9%
Okres Košice II
7163,8
5207,2
3868,7
1434,6
135,5
1954,4
35,5%
Okres Košice III
2873,1
1220,8
994,7
189,0
439,6
498,5
-12,8%
Okres Košice IV
2838,4
1336,1
1274,6
431,1
128,9
797,8
25,5%
Okres Košice - okolie
2442,5
2153,6
1733,0
376,0
197,2
793,6
27,2%
Okres Michalovce
1524,6
1046,2
1394,2
459,3
402,7
640,9
167,5%
Okres Rožňava
1010,3
1040,8
962,6
384,2
293,1
510,7
169,1%
Okres Sobrance
1238,7
930,1
836,1
164,0
124,3
344,6
118,8%
Okres Spišská Nová Ves
7975,9
1417,6
1083,5
761,9
1300,2
1410,3
113,6%
Okres Trebišov
2291,6
1375,2
1318,6
510,4
479,6
802,6
37,0%
Košický kraj
2726,8
1638,9
1500,3
608,6
312,6
890,2
33,3%
Slovenská republika
2557,1
1685,5
1588,7
585,1
449,7
880,9
44,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
110,9
0,0
63,2
-24,5%
Okres Bratislava II
1195,3
660,1
266,6
20,1
0,0
94,4
-36,8%
Okres Bratislava III
571,6
377,5
0,0
13,1
0,0
62,8
-
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava V
0,0
109,4
0,0
29,9
0,0
29,7
150,0%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
81,0
115,1
107,3
450,0%
Bratislavský kraj
174,6
111,9
29,6
29,7
10,3
41,6
9,3%
Okres Dunajská Streda
251,0
193,9
92,9
0,0
0,0
43,7
15,9%
Okres Galanta
30,3
36,2
23,8
0,0
0,0
8,6
14,3%
Okres Hlohovec
100,3
184,5
80,5
76,8
23,3
77,7
20,4%
Okres Piešťany
781,3
505,5
556,9
88,4
99,1
223,6
110,5%
Okres Senica
166,0
99,8
43,1
4,6
0,0
24,2
90,0%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Trnava
338,0
133,5
169,3
54,4
44,4
81,1
12,1%
Trnavský kraj
280,8
174,3
158,5
31,4
26,7
69,4
51,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
11,5
0,0
6,2
-
Okres Ilava
38,2
204,1
184,4
29,3
0,0
61,1
39,0%
Okres Myjava
95,4
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
-95,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
312,1
323,0
117,5
6,3
0,0
53,7
-47,5%
Okres Považská Bystrica
0,0
125,3
147,2
19,5
0,0
35,5
-47,8%
Okres Prievidza
24,0
56,1
49,7
16,6
5,7
20,3
-23,1%
Okres Púchov
57,3
194,8
42,4
16,2
56,6
49,5
-65,0%
Okres Trenčín
91,3
88,1
0,0
18,4
11,5
25,1
-21,7%
Trenčiansky kraj
57,3
112,5
70,8
15,2
7,2
29,2
-38,9%
Okres Komárno
623,3
233,5
138,3
29,7
17,3
73,6
-26,2%
Okres Levice
391,0
159,8
0,0
42,6
32,7
63,5
35,9%
Okres Nitra
370,5
177,6
191,4
54,2
68,5
94,9
10,0%
Okres Nové Zámky
529,2
348,5
292,9
92,8
27,2
148,3
51,6%
Okres Šaľa
360,3
253,0
297,1
84,2
12,5
118,3
100,0%
Okres Topoľčany
52,1
47,3
0,0
0,0
0,0
6,8
-12,0%
Okres Zlaté Moravce
413,9
424,1
446,1
25,2
0,0
97,8
575,7%
Nitriansky kraj
376,6
218,7
186,4
46,5
28,0
85,0
37,1%
Okres Bytča
0,0
28,3
0,0
0,0
0,0
4,6
-
Okres Čadca
344,6
130,4
88,9
7,8
0,0
49,6
5,8%
Okres Dolný Kubín
207,6
61,0
40,5
0,0
24,1
28,1
-35,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
300,9
278,3
39,2
7,9
0,0
70,6
160,0%
Okres Liptovský Mikuláš
341,4
273,7
449,8
65,8
0,0
116,7
-6,7%
Okres Martin
112,7
56,9
54,6
46,5
0,0
45,6
94,4%
Okres Námestovo
187,9
135,0
90,7
0,0
0,0
50,9
650,0%
Okres Ružomberok
124,9
149,1
179,0
54,9
88,4
83,3
24,2%
Okres Turčianske Teplice
0,0
66,8
87,3
30,5
0,0
29,9
0,0%
Okres Tvrdošín
135,1
258,7
183,2
27,5
181,3
102,5
250,0%
Okres Žilina
73,3
44,3
19,7
3,1
0,0
13,4
11,2%
Žilinský kraj
183,6
134,6
113,1
24,8
22,9
56,2
35,0%
Okres Banská Bystrica
64,8
0,0
0,0
57,9
53,0
34,7
-43,8%
Okres Banská Štiavnica
0,0
275,9
244,5
39,4
67,6
77,7
0,0%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
11,4
0,0
7,1
-
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
30,6
195,6
79,4
-
Okres Lučenec
0,0
0,0
0,0
12,0
13,3
11,4
-14,3%
Okres Poltár
501,7
642,5
529,5
0,0
0,0
123,7
390,0%
Okres Revúca
823,8
784,0
972,0
118,8
672,5
398,8
216,0%
Okres Rimavská Sobota
60,6
81,4
61,7
4,7
0,0
22,7
-21,7%
Okres Veľký Krtíš
1598,9
854,1
983,6
151,7
50,3
366,8
479,1%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žarnovica
0,0
79,6
53,0
15,6
0,0
21,3
471,4%
Okres Žiar nad Hronom
238,2
167,8
300,4
13,9
45,0
65,0
93,8%
Banskobystrický kraj
309,6
265,7
300,6
36,5
88,7
104,8
161,1%
Okres Bardejov
248,1
119,2
85,6
69,7
110,1
98,1
-27,5%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
25,2
17,0
0,0
0,0
0,0
6,1
112,5%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Prešov
99,9
124,6
129,1
0,0
169,3
70,2
-
Okres Sabinov
1321,7
748,4
478,1
19,6
0,0
401,4
14,8%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
0,0
133,6
137,7
58,5
0,0
63,2
-
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Prešovský kraj
113,6
79,7
55,5
19,7
26,6
38,6
28,7%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice I
0,0
27,6
127,2
21,0
0,0
28,0
18,9%
Okres Košice II
52,3
71,3
0,0
3,9
0,0
10,6
-29,5%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
14,0
164,8
22,9
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
222,0
185,7
0,0
0,0
0,0
35,5
50,0%
Okres Michalovce
412,1
183,1
232,4
24,8
31,0
79,5
-
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Spišská Nová Ves
150,5
0,0
0,0
14,7
0,0
19,2
71,4%
Okres Trebišov
51,5
100,6
149,3
31,9
53,3
53,6
263,7%
Košický kraj
81,8
62,7
69,4
12,3
18,8
28,0
179,5%
Slovenská republika
189,8
141,1
123,1
28,2
29,5
58,3
44,3%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.