Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 37. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 37. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
54
Ambulancie - dospelí (D)
41
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
5564
6418
4459
9161
1791
27393
Chorobnosť ARO
3183,4
2323,0
2166,4
685,3
473,8
1119,5
Z nich CHPO
489
638
455
553
97
2232
Chorobnosť CHPO
279,8
230,9
221,1
41,4
25,7
91,2
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
31
25
11
49
21
137
Otitídy
64
51
13
32
2
162
Sinusitídy
30
80
72
112
11
305
Komplikácie spolu
125
156
96
193
34
604
%komplikácií z ARO
2,2
2,4
2,2
2,1
1,9
2,2
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4203,9
3158,4
3542,8
969,7
276,6
1352,4
40,8%
Trnavský kraj
3094,6
2536,1
2622,2
805,3
616,9
1238,1
52,5%
Trenčiansky kraj
2986,5
2172,3
2090,1
589,1
448,1
989,1
29,0%
Nitriansky kraj
4852,2
3188,9
2652,2
783,4
487,7
1299,4
34,7%
Žilinský kraj
3304,0
2162,2
2159,8
562,4
492,4
1077,3
18,9%
Banskobystrický kraj
4010,3
3017,4
2461,5
478,5
529,0
1122,7
24,9%
Prešovský kraj
2365,8
1777,4
1642,0
637,0
535,6
990,2
27,0%
Košický kraj
2473,6
1775,8
1583,3
647,4
214,9
919,3
3,3%
Slovenská republika
3183,4
2323,0
2166,4
685,3
473,8
1119,5
27,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
358,4
261,3
126,0
28,0
0,0
65,8
58,3%
Trnavský kraj
585,2
492,5
573,2
85,4
26,2
190,6
174,8%
Trenčiansky kraj
223,6
228,5
224,8
25,2
24,9
75,6
159,1%
Nitriansky kraj
520,2
427,7
319,9
81,7
28,4
144,3
69,7%
Žilinský kraj
218,7
176,7
144,5
21,6
30,7
67,1
19,3%
Banskobystrický kraj
368,0
251,8
249,8
21,5
55,8
90,8
-13,4%
Prešovský kraj
131,3
64,9
66,1
30,4
23,3
44,7
15,6%
Košický kraj
116,9
127,9
156,1
14,6
0,0
44,7
59,6%
Slovenská republika
279,8
230,9
221,1
41,4
25,7
91,2
56,5%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2771,6
2312,6
1377,7
2619,1
906,8
2515,7
45,8%
Okres Bratislava II
7427,8
5940,8
2932,1
935,9
142,1
1346,1
19,5%
Okres Bratislava III
5049,1
4027,2
2544,5
886,7
0,0
2057,6
128,1%
Okres Bratislava IV
6571,7
4500,0
2836,4
1072,0
133,4
1597,0
28,6%
Okres Bratislava V
4523,5
3658,2
11558,5
609,9
88,9
1370,7
87,6%
Okres Malacky
190,5
130,9
88,6
652,0
220,9
440,0
-10,6%
Okres Pezinok
1345,8
1281,3
1407,0
427,9
0,0
784,5
33,3%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
1024,0
658,0
1153,7
-5,4%
Bratislavský kraj
4203,9
3158,4
3542,8
969,7
276,6
1352,4
40,8%
Okres Dunajská Streda
2868,9
1582,9
1444,3
1195,5
758,3
1264,5
89,7%
Okres Galanta
2167,9
2099,5
1905,9
360,5
338,2
825,1
66,5%
Okres Hlohovec
3509,8
2889,8
4027,1
853,1
426,7
1302,6
91,3%
Okres Piešťany
4746,4
4102,4
4158,4
1499,1
1013,4
2087,6
59,5%
Okres Senica
2489,5
1496,6
1897,7
638,7
608,4
931,3
60,6%
Okres Skalica
2590,5
2436,9
1013,2
458,8
473,4
857,8
-24,3%
Okres Trnava
3465,4
3059,5
3539,9
815,4
659,2
1374,5
40,4%
Trnavský kraj
3094,6
2536,1
2622,2
805,3
616,9
1238,1
52,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
5412,3
2414,1
1391,5
657,4
597,5
1079,6
40,0%
Okres Ilava
2526,9
1661,3
1618,6
720,8
518,3
954,4
39,6%
Okres Myjava
2225,8
2469,1
3087,5
212,4
268,8
696,3
24,5%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2240,5
2137,2
1841,2
501,9
474,2
953,2
75,0%
Okres Partizánske
2730,8
2307,1
1762,4
504,5
187,9
772,8
18,6%
Okres Považská Bystrica
2433,9
3008,0
3002,9
741,7
268,8
1250,3
46,1%
Okres Prievidza
3357,6
2384,8
2327,3
608,3
540,9
1041,5
32,8%
Okres Púchov
2988,5
1489,6
1779,4
889,1
933,5
1209,1
25,4%
Okres Trenčín
4120,2
1945,8
1521,9
423,2
314,4
786,7
-13,1%
Trenčiansky kraj
2986,5
2172,3
2090,1
589,1
448,1
989,1
29,0%
Okres Komárno
6913,0
5565,7
3364,3
781,2
482,5
1580,2
91,8%
Okres Levice
6685,8
4108,8
3225,5
669,3
395,2
1366,9
18,7%
Okres Nitra
6399,7
4071,6
3175,0
1191,5
978,9
1906,2
57,4%
Okres Nové Zámky
3172,9
2187,1
2049,3
651,4
421,4
993,5
16,5%
Okres Šaľa
5584,7
3012,8
3357,6
1051,1
332,0
1548,9
43,5%
Okres Topoľčany
963,3
741,7
817,0
289,1
213,8
384,0
-31,6%
Okres Zlaté Moravce
4635,8
3549,1
3828,7
808,4
340,2
1235,9
32,1%
Nitriansky kraj
4852,2
3188,9
2652,2
783,4
487,7
1299,4
34,7%
Okres Bytča
1139,2
1668,1
1219,0
213,5
36,8
611,7
34,0%
Okres Čadca
2274,4
1291,1
1172,8
374,7
273,6
668,9
15,9%
Okres Dolný Kubín
4117,9
3413,9
3779,5
547,9
530,4
1001,0
-2,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
2246,7
1363,8
2028,2
360,1
200,3
764,5
2,1%
Okres Liptovský Mikuláš
4649,5
2813,1
3184,1
511,5
495,1
1166,6
9,8%
Okres Martin
4656,4
3175,0
2671,1
1277,5
781,3
1972,9
25,0%
Okres Námestovo
4167,1
2463,8
2415,5
726,3
1006,2
1524,8
20,2%
Okres Ružomberok
3109,5
2347,8
2730,7
379,9
656,2
940,2
19,9%
Okres Turčianske Teplice
2564,1
1736,8
1745,2
488,4
899,9
872,4
15,9%
Okres Tvrdošín
3230,9
1698,0
1795,4
948,8
498,5
1321,7
38,9%
Okres Žilina
1955,7
1348,4
1517,9
429,5
142,9
665,1
37,8%
Žilinský kraj
3304,0
2162,2
2159,8
562,4
492,4
1077,3
18,9%
Okres Banská Bystrica
4625,4
4233,3
3624,2
1031,2
530,2
1628,9
15,9%
Okres Banská Štiavnica
2019,1
1448,3
1874,5
393,9
879,3
771,0
11,2%
Okres Brezno
4143,7
3982,5
2939,9
546,6
383,9
1515,8
192,8%
Okres Detva
965,0
1496,6
1628,2
140,0
266,4
583,3
4,5%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
183,6
391,2
264,8
25,0%
Okres Lučenec
3964,4
3057,0
2592,4
367,0
182,2
988,8
10,1%
Okres Poltár
3344,5
2294,6
1720,7
400,4
562,9
857,0
94,0%
Okres Revúca
4335,7
2940,1
1521,4
342,1
1275,7
1231,2
35,8%
Okres Rimavská Sobota
2725,7
2339,2
1234,8
143,2
194,8
808,1
7,3%
Okres Veľký Krtíš
21584,6
8434,4
6463,9
1359,2
830,0
2966,6
89,7%
Okres Zvolen
2558,1
2265,9
2180,9
844,8
567,2
1163,2
113,5%
Okres Žarnovica
2567,9
2269,1
2595,3
445,0
441,3
918,5
-4,0%
Okres Žiar nad Hronom
2960,4
2404,4
2819,4
344,4
445,1
807,1
-11,4%
Banskobystrický kraj
4010,3
3017,4
2461,5
478,5
529,0
1122,7
24,9%
Okres Bardejov
4844,0
2584,6
2590,3
962,8
986,0
1566,5
11,4%
Okres Humenné
1662,5
1725,7
1390,3
434,4
396,0
703,3
48,1%
Okres Kežmarok
1043,3
1221,2
1398,5
312,5
503,3
700,8
27,4%
Okres Levoča
758,4
1005,4
791,0
797,1
560,8
741,5
82,9%
Okres Medzilaborce
1017,4
1579,4
1842,8
614,9
448,1
817,8
42,1%
Okres Poprad
444,1
379,3
695,9
599,8
441,1
561,0
15,0%
Okres Prešov
8448,3
4634,5
4594,9
2003,8
564,2
3205,7
78,4%
Okres Sabinov
6492,2
4156,9
2909,6
1000,6
833,7
2738,4
27,4%
Okres Snina
1090,1
966,2
1146,1
277,8
533,1
501,3
-1,3%
Okres Stará Ľubovňa
2502,5
1133,4
1611,2
463,2
171,4
797,6
11,6%
Okres Stropkov
1325,6
1775,4
1998,8
471,1
120,7
728,2
32,5%
Okres Svidník
3123,4
3524,4
2342,0
715,3
727,9
1327,8
39,9%
Okres Vranov nad Topľou
377,2
713,4
328,5
455,0
311,9
459,0
21,0%
Prešovský kraj
2365,8
1777,4
1642,0
637,0
535,6
990,2
27,0%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice I
3661,6
2091,1
2093,5
1858,5
0,0
1752,2
20,8%
Okres Košice II
6065,7
3281,2
3009,0
1325,4
110,4
1643,2
-15,9%
Okres Košice III
3806,9
1609,2
1243,4
175,0
384,6
590,0
18,3%
Okres Košice IV
2270,7
1010,2
764,8
326,2
64,4
593,7
-25,6%
Okres Košice - okolie
4274,5
4901,2
3633,7
494,2
450,8
1526,5
92,3%
Okres Michalovce
239,7
247,3
197,2
541,0
242,4
393,0
-38,7%
Okres Rožňava
1473,4
1982,5
1524,2
348,7
279,8
697,0
36,5%
Okres Sobrance
1351,4
661,4
1003,3
57,4
54,4
295,4
-14,3%
Okres Spišská Nová Ves
7223,5
1215,1
928,7
666,7
402,4
951,4
-32,5%
Okres Trebišov
2283,0
2165,2
1954,3
564,7
241,2
926,1
15,4%
Košický kraj
2473,6
1775,8
1583,3
647,4
214,9
919,3
3,3%
Slovenská republika
3183,4
2323,0
2166,4
685,3
473,8
1119,5
27,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
42,2
0,0
23,6
-62,6%
Okres Bratislava II
1451,4
880,1
533,1
53,3
0,0
160,9
70,5%
Okres Bratislava III
666,9
587,3
0,0
0,0
0,0
188,3
200,0%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava V
148,3
281,4
247,7
17,9
0,0
45,5
52,9%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
23,7
0,0
13,5
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
34,7
0,0
33,4
-68,8%
Bratislavský kraj
358,4
261,3
126,0
28,0
0,0
65,8
58,3%
Okres Dunajská Streda
417,3
284,9
85,0
286,4
0,0
233,0
433,7%
Okres Galanta
164,2
196,2
309,1
0,0
0,0
61,4
612,1%
Okres Hlohovec
100,3
553,4
563,8
76,8
85,3
152,9
96,8%
Okres Piešťany
1594,2
1312,8
1414,4
218,5
180,2
560,1
150,5%
Okres Senica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
7,3
0,0
3,8
-
Okres Trnava
937,7
764,9
953,1
57,6
0,0
242,9
199,4%
Trnavský kraj
585,2
492,5
573,2
85,4
26,2
190,6
174,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
159,2
0,0
0,0
0,0
0,0
7,6
22,2%
Okres Ilava
315,9
294,8
249,0
117,2
172,8
162,6
165,9%
Okres Myjava
159,0
457,2
686,1
0,0
0,0
91,8
1442,9%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
520,2
461,4
293,7
0,0
0,0
79,7
48,6%
Okres Považská Bystrica
405,6
626,7
618,3
32,5
0,0
187,1
426,3%
Okres Prievidza
182,7
199,8
204,4
17,7
7,6
57,2
181,5%
Okres Púchov
223,0
50,5
98,9
36,5
84,9
66,0
33,3%
Okres Trenčín
208,6
100,6
0,0
4,4
0,0
21,4
-14,6%
Trenčiansky kraj
223,6
228,5
224,8
25,2
24,9
75,6
159,1%
Okres Komárno
944,4
613,2
314,4
58,2
29,5
158,0
114,7%
Okres Levice
391,0
456,5
334,7
75,7
39,5
133,3
109,8%
Okres Nitra
543,7
485,2
246,1
79,4
81,0
163,4
72,2%
Okres Nové Zámky
1017,3
663,2
634,7
131,9
8,4
250,2
68,7%
Okres Šaľa
216,2
368,0
445,7
163,4
13,3
179,6
51,9%
Okres Topoľčany
104,1
110,5
102,1
0,0
0,0
21,6
220,0%
Okres Zlaté Moravce
0,0
0,0
0,0
101,7
0,0
70,9
-27,5%
Nitriansky kraj
520,2
427,7
319,9
81,7
28,4
144,3
69,7%
Okres Bytča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Čadca
413,5
195,6
17,8
3,1
49,7
63,9
28,9%
Okres Dolný Kubín
0,0
0,0
94,5
15,7
0,0
15,8
-43,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
140,4
194,8
109,6
0,0
0,0
48,1
-31,8%
Okres Liptovský Mikuláš
217,3
267,9
357,8
58,5
16,0
101,4
-13,0%
Okres Martin
18,8
47,4
15,2
10,0
0,0
15,9
-65,1%
Okres Námestovo
296,0
160,7
138,6
4,0
20,5
72,1
41,7%
Okres Ružomberok
337,2
357,8
398,9
53,3
97,2
130,9
57,1%
Okres Turčianske Teplice
0,0
66,8
0,0
50,9
87,1
53,8
80,0%
Okres Tvrdošín
157,6
339,6
256,5
82,5
45,3
150,6
46,9%
Okres Žilina
322,1
166,8
203,6
0,0
0,0
57,4
327,8%
Žilinský kraj
218,7
176,7
144,5
21,6
30,7
67,1
19,3%
Okres Banská Bystrica
544,2
352,8
209,1
45,2
0,0
106,8
207,7%
Okres Banská Štiavnica
531,3
413,8
407,5
49,2
67,6
137,5
76,9%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
17,1
0,0
8,0
12,5%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
311,8
317,2
297,5
0,0
0,0
71,0
525,0%
Okres Poltár
2006,7
1101,4
794,2
0,0
0,0
265,1
114,3%
Okres Revúca
0,0
0,0
0,0
85,5
546,7
120,2
-69,9%
Okres Rimavská Sobota
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Veľký Krtíš
4996,4
2348,8
2669,9
35,8
0,0
556,2
51,6%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žarnovica
0,0
0,0
0,0
15,6
0,0
8,5
-60,0%
Okres Žiar nad Hronom
204,2
246,6
309,0
7,7
0,0
53,0
-18,5%
Banskobystrický kraj
368,0
251,8
249,8
21,5
55,8
90,8
-13,4%
Okres Bardejov
351,8
178,8
116,7
110,6
122,0
142,3
44,9%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
33,7
22,6
0,0
0,0
41,9
12,2
100,0%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
178,7
0,0
69,4
-
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
0,0
0,0
0,0
20,5
0,0
13,4
-
Okres Prešov
0,0
0,0
0,0
29,9
0,0
12,9
-81,7%
Okres Sabinov
1132,9
538,9
368,8
29,4
0,0
369,0
-8,1%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
88,3
34,3
272,7
9,0
0,0
43,8
-30,8%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
7,9
0,0
4,6
-
Prešovský kraj
131,3
64,9
66,1
30,4
23,3
44,7
15,6%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice I
36,6
68,9
212,0
88,9
0,0
80,6
187,5%
Okres Košice II
52,3
35,7
0,0
8,3
0,0
11,0
3,4%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
610,6
705,5
447,2
28,6
0,0
178,6
402,6%
Okres Michalovce
119,9
95,1
169,0
0,0
0,0
37,1
-53,3%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
450,5
206,7
390,2
19,1
0,0
98,5
-
Okres Spišská Nová Ves
150,5
0,0
154,8
0,0
0,0
11,2
-41,7%
Okres Trebišov
120,2
221,7
232,2
20,5
0,0
63,6
18,6%
Košický kraj
116,9
127,9
156,1
14,6
0,0
44,7
59,6%
Slovenská republika
279,8
230,9
221,1
41,4
25,7
91,2
56,5%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.