Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 38. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 38. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
60
Ambulancie - dospelí (D)
48
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8505
10262
8065
16421
3406
46659
Chorobnosť ARO
4408,0
3364,6
3549,4
1045,0
766,6
1661,4
Z nich CHPO
826
1172
861
1067
204
4130
Chorobnosť CHPO
428,1
384,3
378,9
67,9
45,9
147,1
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
33
52
27
104
31
247
Otitídy
104
74
34
49
2
263
Sinusitídy
85
162
152
197
24
620
Komplikácie spolu
222
288
213
350
57
1130
%komplikácií z ARO
2,6
2,8
2,6
2,1
1,7
2,4
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3101,7
2644,3
2660,6
1403,1
566,4
1546,6
14,4%
Trnavský kraj
4475,9
3560,3
3408,8
1005,0
880,6
1587,9
28,3%
Trenčiansky kraj
4620,3
2973,6
3179,0
956,0
610,9
1448,3
46,4%
Nitriansky kraj
6585,8
4343,2
4425,3
1339,3
767,1
2004,0
54,2%
Žilinský kraj
4906,2
3448,0
4013,5
756,6
768,2
1661,8
54,2%
Banskobystrický kraj
5905,7
4634,8
4827,1
969,6
845,4
2040,2
81,7%
Prešovský kraj
3041,5
2406,8
2511,8
930,7
909,9
1412,0
42,6%
Košický kraj
3077,9
2856,7
2944,9
947,4
575,7
1371,1
49,1%
Slovenská republika
4408,0
3364,6
3549,4
1045,0
766,6
1661,4
48,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
122,8
134,9
199,5
63,0
34,2
76,5
16,2%
Trnavský kraj
658,2
402,1
447,7
103,9
35,4
175,8
-7,7%
Trenčiansky kraj
264,2
314,3
297,2
67,1
51,0
115,5
52,9%
Nitriansky kraj
722,6
731,3
650,6
105,7
52,3
226,0
56,6%
Žilinský kraj
373,7
281,5
324,9
40,1
59,6
121,4
81,0%
Banskobystrický kraj
954,9
809,4
735,7
67,0
44,2
273,0
200,7%
Prešovský kraj
226,8
186,1
167,0
51,9
56,2
93,4
109,1%
Košický kraj
134,0
159,0
165,0
27,8
16,1
56,3
25,8%
Slovenská republika
428,1
384,3
378,9
67,9
45,9
147,1
61,2%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1609,3
1284,8
574,1
3632,4
1659,0
2800,1
11,3%
Okres Bratislava II
9391,5
6747,6
5064,6
1322,1
303,1
1675,1
24,4%
Okres Bratislava III
3715,3
3020,4
4122,1
1899,8
386,6
1757,3
-14,6%
Okres Bratislava IV
1779,8
1208,3
1229,1
1771,4
327,5
1673,7
4,8%
Okres Bratislava V
4066,2
4514,2
3901,0
843,9
404,2
1310,4
-4,4%
Okres Malacky
1061,2
1178,2
1709,0
972,1
397,6
939,8
113,6%
Okres Pezinok
2447,0
2989,6
3204,8
336,2
0,0
1401,4
78,6%
Okres Senec
2962,6
498,4
3841,4
1491,7
1049,1
1673,8
45,1%
Bratislavský kraj
3101,7
2644,3
2660,6
1403,1
566,4
1546,6
14,4%
Okres Dunajská Streda
3468,8
2566,9
2527,5
604,6
596,6
1062,5
-16,0%
Okres Galanta
2607,6
2463,3
2853,0
964,5
768,7
1334,8
61,8%
Okres Hlohovec
6819,1
5246,8
2147,8
987,2
658,3
1415,6
8,7%
Okres Piešťany
5632,4
5114,6
4860,5
1502,0
836,0
2145,8
2,8%
Okres Senica
4130,7
2664,4
2214,0
1037,1
1581,8
1535,4
64,9%
Okres Skalica
5147,3
5013,8
2179,4
891,3
925,7
1697,4
97,9%
Okres Trnava
5448,3
4009,2
5101,0
1161,3
858,4
1954,2
42,2%
Trnavský kraj
4475,9
3560,3
3408,8
1005,0
880,6
1587,9
28,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
6049,0
2896,9
3289,1
1466,9
1242,7
1932,9
79,0%
Okres Ilava
9278,1
1609,8
2344,0
771,3
245,6
1442,7
51,2%
Okres Myjava
3457,9
2743,5
3687,8
276,1
368,7
892,7
28,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2240,5
2359,3
2918,1
1132,8
939,3
1420,8
49,1%
Okres Partizánske
4551,4
3153,0
3818,5
825,6
370,9
1119,3
44,8%
Okres Považská Bystrica
3105,0
2618,1
2944,1
653,1
287,6
1098,6
-12,1%
Okres Prievidza
4644,4
3786,0
4114,7
1193,9
759,9
1727,8
65,9%
Okres Púchov
3441,0
2661,7
2414,8
1050,5
922,9
1508,1
24,7%
Okres Trenčín
4381,0
3864,2
2696,0
864,3
593,6
1409,7
79,2%
Trenčiansky kraj
4620,3
2973,6
3179,0
956,0
610,9
1448,3
46,4%
Okres Komárno
4016,9
4006,6
2920,6
1050,0
889,4
1516,8
-4,0%
Okres Levice
6789,3
5091,7
4768,4
1327,0
596,6
2038,9
49,2%
Okres Nitra
7828,8
5327,4
5190,2
1639,6
1080,2
2571,2
34,9%
Okres Nové Zámky
4317,0
3919,3
5217,9
1057,5
700,8
1735,4
74,7%
Okres Šaľa
19353,3
5322,4
5221,1
1688,2
606,0
2775,5
79,2%
Okres Topoľčany
2473,3
1925,2
1981,2
1071,8
588,0
1186,6
209,0%
Okres Zlaté Moravce
5913,0
5056,1
5029,2
1424,9
810,3
2086,0
68,8%
Nitriansky kraj
6585,8
4343,2
4425,3
1339,3
767,1
2004,0
54,2%
Okres Bytča
3516,6
2657,6
3413,2
122,0
0,0
1191,4
94,8%
Okres Čadca
3185,7
2561,9
2795,8
570,8
620,1
1249,2
86,8%
Okres Dolný Kubín
4632,6
3440,6
6519,7
831,0
928,2
1911,9
91,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
5466,4
2671,9
4307,0
476,5
450,6
1529,0
100,0%
Okres Liptovský Mikuláš
4660,4
2898,0
3148,3
518,4
549,4
1153,0
-1,2%
Okres Martin
8148,7
5497,0
4219,2
1788,5
1041,8
3168,2
60,6%
Okres Námestovo
4884,4
3265,0
4791,4
852,0
1490,5
2177,9
42,8%
Okres Ružomberok
5286,6
5341,5
6000,1
503,3
824,3
1527,4
62,5%
Okres Turčianske Teplice
3418,8
2538,4
2530,5
753,0
812,8
1177,2
34,9%
Okres Tvrdošín
5547,7
3079,0
3231,8
1492,8
2583,1
2274,6
72,1%
Okres Žilina
2164,4
1748,7
2265,8
625,4
225,3
875,9
31,7%
Žilinský kraj
4906,2
3448,0
4013,5
756,6
768,2
1661,8
54,2%
Okres Banská Bystrica
8267,2
7123,3
6219,0
1430,5
754,5
2878,5
76,7%
Okres Banská Štiavnica
2391,1
1758,6
2445,0
516,9
1144,2
941,4
22,1%
Okres Brezno
6607,9
4947,2
6289,0
1161,6
292,5
3006,0
98,3%
Okres Detva
2098,9
1306,1
1411,1
1366,7
1527,5
1312,5
125,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
306,0
0,0
264,8
0,0%
Okres Lučenec
6392,0
5955,3
5503,6
903,8
622,5
2159,9
118,4%
Okres Poltár
3428,1
3350,2
3838,5
511,6
515,9
1161,9
35,6%
Okres Revúca
6165,3
4662,1
4830,6
320,7
715,9
2030,1
64,9%
Okres Rimavská Sobota
3652,5
3002,3
2528,2
1017,4
1864,9
1767,9
118,8%
Okres Veľký Krtíš
18736,6
8728,0
9274,3
1356,2
484,2
3466,4
16,8%
Okres Zvolen
3178,3
3172,2
5752,6
1709,0
972,4
2106,8
81,1%
Okres Žarnovica
5209,1
3781,8
5243,6
713,7
476,3
1657,8
80,5%
Okres Žiar nad Hronom
2858,3
3068,8
2823,7
776,9
642,9
1231,4
52,6%
Banskobystrický kraj
5905,7
4634,8
4827,1
969,6
845,4
2040,2
81,7%
Okres Bardejov
5166,8
3895,5
3887,1
1286,9
1848,8
2175,5
38,9%
Okres Humenné
3070,2
2916,9
3276,5
719,9
266,7
1211,8
72,3%
Okres Kežmarok
3346,2
1550,7
1768,1
679,9
212,9
1053,6
50,3%
Okres Levoča
1714,4
1922,5
1602,9
1179,6
186,9
1227,0
65,5%
Okres Medzilaborce
2325,6
3740,6
2334,2
714,1
647,2
1302,5
59,3%
Okres Poprad
1746,9
2256,6
2296,5
904,7
674,7
1218,1
117,1%
Okres Prešov
11534,1
4298,1
7228,0
2631,9
1241,3
3976,7
24,1%
Okres Sabinov
6303,4
4310,9
4781,0
1098,6
1349,7
2855,0
4,3%
Okres Snina
953,8
1465,4
1968,5
682,8
1031,4
941,1
87,7%
Okres Stará Ľubovňa
3238,5
1867,5
1828,1
689,1
954,9
1151,7
44,4%
Okres Stropkov
2071,3
2574,3
2241,1
519,8
69,0
929,9
27,7%
Okres Svidník
3701,8
4277,4
1911,8
872,8
1455,9
1585,0
19,4%
Okres Vranov nad Topľou
748,6
757,3
1001,8
688,5
736,8
747,4
62,8%
Prešovský kraj
3041,5
2406,8
2511,8
930,7
909,9
1412,0
42,6%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
1013,2
881,3
688,9
-
Okres Košice I
5837,6
4766,5
3497,9
1820,8
370,1
2179,8
24,4%
Okres Košice II
3451,2
3566,6
3821,0
1265,1
165,7
1392,2
-15,3%
Okres Košice III
3447,7
4106,3
2984,2
539,1
769,2
1138,9
93,0%
Okres Košice IV
2833,6
2838,7
1903,5
570,9
203,0
1069,3
80,1%
Okres Košice - okolie
4107,9
3638,8
5404,0
601,6
525,9
1809,4
18,5%
Okres Michalovce
1318,6
1883,2
1425,2
1040,4
605,9
1094,8
178,6%
Okres Rožňava
2387,0
1895,4
2542,4
649,6
469,0
1018,8
46,2%
Okres Sobrance
4504,5
4960,7
3762,5
581,5
1565,6
1830,3
519,6%
Okres Spišská Nová Ves
5116,6
4320,3
3508,3
732,6
619,1
1311,8
37,9%
Okres Trebišov
2829,8
2477,0
2943,1
1123,1
913,4
1495,0
61,4%
Košický kraj
3077,9
2856,7
2944,9
947,4
575,7
1371,1
49,1%
Slovenská republika
4408,0
3364,6
3549,4
1045,0
766,6
1661,4
48,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
115,9
29,1
74,3
214,4%
Okres Bratislava II
768,4
806,8
444,3
94,8
0,0
134,1
-16,7%
Okres Bratislava III
428,7
0,0
458,0
0,0
51,5
50,2
-73,3%
Okres Bratislava IV
27,4
0,0
23,6
0,0
0,0
8,5
-
Okres Bratislava V
86,5
369,3
722,4
53,0
26,9
103,4
127,4%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
5,9
0,0
3,2
-76,5%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
182,2
179,1
199,0
495,0%
Bratislavský kraj
122,8
134,9
199,5
63,0
34,2
76,5
16,2%
Okres Dunajská Streda
243,4
129,3
74,3
103,4
10,3
96,1
-58,7%
Okres Galanta
394,2
163,0
285,3
61,5
28,8
102,3
66,7%
Okres Hlohovec
534,8
409,9
429,6
170,0
146,3
209,7
37,1%
Okres Piešťany
1630,4
1342,6
964,4
165,7
31,0
386,5
-31,0%
Okres Senica
129,1
51,7
67,1
18,6
0,0
27,9
-
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
11,7
0,0
6,3
66,7%
Okres Trnava
1245,3
742,9
974,7
169,4
47,3
335,7
38,2%
Trnavský kraj
658,2
402,1
447,7
103,9
35,4
175,8
-7,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
96,6
0,0
0,0
0,0
8,6
12,5%
Okres Ilava
38,2
226,7
289,7
123,8
35,1
124,6
-23,4%
Okres Myjava
119,2
205,8
171,5
21,2
0,0
47,6
-48,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
49,6
142,9
46,9
-
Okres Partizánske
520,2
384,5
293,7
32,0
0,0
69,0
-13,5%
Okres Považská Bystrica
450,7
640,6
719,7
36,0
33,8
172,3
-7,9%
Okres Prievidza
380,7
532,9
484,9
103,8
89,4
180,5
215,8%
Okres Púchov
344,1
194,8
127,1
54,8
95,5
105,5
60,0%
Okres Trenčín
331,9
128,1
26,2
39,9
0,0
55,8
160,5%
Trenčiansky kraj
264,2
314,3
297,2
67,1
51,0
115,5
52,9%
Okres Komárno
831,1
951,2
499,6
156,1
91,2
260,3
64,7%
Okres Levice
800,4
1063,5
966,6
98,5
53,5
269,9
102,5%
Okres Nitra
747,5
657,6
613,8
138,0
117,3
264,9
62,1%
Okres Nové Zámky
1490,1
1251,1
1230,6
130,2
28,6
379,0
51,5%
Okres Šaľa
360,3
788,5
636,7
196,1
47,5
248,0
38,0%
Okres Topoľčany
182,2
110,5
102,1
0,0
0,0
26,2
21,2%
Okres Zlaté Moravce
0,0
97,9
81,1
0,0
0,0
13,8
-80,5%
Nitriansky kraj
722,6
731,3
650,6
105,7
52,3
226,0
56,6%
Okres Bytča
49,5
169,6
284,4
0,0
0,0
63,9
-
Okres Čadca
367,6
336,2
205,3
13,9
0,0
104,9
64,1%
Okres Dolný Kubín
0,0
106,7
70,9
96,1
221,0
104,5
560,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
802,4
306,2
743,9
7,9
30,0
188,2
291,1%
Okres Liptovský Mikuláš
517,8
294,7
262,4
50,7
12,8
106,9
5,4%
Okres Martin
75,1
71,1
60,7
20,0
17,4
37,8
137,5%
Okres Námestovo
459,2
245,5
308,5
0,0
0,0
125,1
73,5%
Okres Ružomberok
1040,7
720,5
1329,6
71,0
84,5
249,5
90,6%
Okres Turčianske Teplice
0,0
66,8
174,5
30,5
29,0
41,8
-22,2%
Okres Tvrdošín
693,5
724,5
461,7
208,8
509,8
369,3
145,3%
Okres Žilina
208,6
189,0
146,9
0,0
0,0
41,9
-27,0%
Žilinský kraj
373,7
281,5
324,9
40,1
59,6
121,4
81,0%
Okres Banská Bystrica
348,8
316,6
187,6
128,0
0,0
144,2
35,0%
Okres Banská Štiavnica
159,4
310,3
244,5
91,9
118,4
127,0
-7,6%
Okres Brezno
660,8
494,7
301,5
22,8
0,0
223,4
2700,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
56,0
0,0
26,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
935,4
1090,1
1100,7
105,5
0,0
337,0
374,4%
Okres Poltár
501,7
2065,2
1853,1
7,4
23,5
357,8
35,0%
Okres Revúca
1014,5
1008,0
1103,0
0,0
0,0
365,3
203,9%
Okres Rimavská Sobota
0,0
0,0
0,0
82,0
317,4
81,9
-
Okres Veľký Krtíš
9668,1
4844,4
4637,2
215,6
0,0
1487,3
167,4%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
14,5
48,6
12,7
-
Okres Žarnovica
146,7
159,2
211,9
0,0
0,0
45,8
438,5%
Okres Žiar nad Hronom
238,2
167,8
90,1
0,0
0,0
35,9
-32,3%
Banskobystrický kraj
954,9
809,4
735,7
67,0
44,2
273,0
200,7%
Okres Bardejov
701,7
447,0
238,4
154,2
219,2
245,4
72,5%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
0,0
0,0
0,0
4,1
0,0
2,4
-80,0%
Okres Levoča
0,0
32,6
97,1
229,0
0,0
122,7
76,9%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
59,2
322,4
574,1
73,9
17,3
140,1
948,9%
Okres Prešov
299,6
373,7
451,8
164,5
56,4
221,7
1622,2%
Okres Sabinov
1830,0
1107,7
1004,0
58,9
0,0
628,0
70,2%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
184,0
150,3
93,0
37,6
159,1
83,9
91,7%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
106,9
0,0
0,0
0,0
11,7
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Prešovský kraj
226,8
186,1
167,0
51,9
56,2
93,4
109,1%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
1013,2
881,3
688,9
-
Okres Košice I
125,5
78,8
90,9
17,5
19,5
35,0
-56,5%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
11,8
0,0
9,2
-16,3%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
111,0
74,3
0,0
16,7
0,0
29,5
-83,5%
Okres Michalovce
329,6
292,9
371,8
27,7
0,0
75,5
103,6%
Okres Rožňava
27,8
49,0
148,1
6,5
0,0
22,5
-
Okres Sobrance
1351,4
1550,2
752,5
30,6
0,0
367,6
273,3%
Okres Spišská Nová Ves
100,3
337,5
103,2
24,4
25,8
53,7
380,0%
Okres Trebišov
126,2
129,1
278,6
19,7
0,0
55,4
-13,0%
Košický kraj
134,0
159,0
165,0
27,8
16,1
56,3
25,8%
Slovenská republika
428,1
384,3
378,9
67,9
45,9
147,1
61,2%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.