Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 4. kal. týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 4. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
67
Ambulancie - dospelí (D)
60
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9118
12184
8839
17803
3814
51758
Chorobnosť ARO
4193,1
3544,6
3451,7
905,1
685,8
1530,7
Z nich CHPO
1202
1806
1396
1898
338
6640
Chorobnosť CHPO
552,8
525,4
545,1
96,5
60,8
196,4
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
61
49
33
120
35
298
Otitídy
115
69
32
58
14
288
Sinusitídy
51
169
116
231
37
604
Komplikácie spolu
227
287
181
409
86
1190
%komplikácií z ARO
2,5
2,4
2,0
2,3
2,3
2,3
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3619,1
2559,9
2434,1
1021,0
505,8
1265,6
11,5%
Trnavský kraj
5452,3
4486,4
4146,4
885,1
705,2
1697,4
32,7%
Trenčiansky kraj
4416,8
3969,3
4103,4
809,1
640,6
1479,9
13,0%
Nitriansky kraj
5452,5
4262,8
4092,2
993,9
598,9
1648,9
11,8%
Žilinský kraj
4542,0
3351,5
3269,0
810,9
741,0
1549,1
16,8%
Banskobystrický kraj
4559,4
4262,1
4294,5
839,5
716,8
1617,3
17,6%
Prešovský kraj
2495,4
2165,5
2170,9
858,8
750,1
1233,3
13,1%
Košický kraj
4150,8
3778,2
3236,6
928,3
715,7
1570,5
12,1%
Slovenská republika
4193,1
3544,6
3451,7
905,1
685,8
1530,7
16,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
291,6
167,2
161,0
78,8
38,6
94,6
16,8%
Trnavský kraj
976,3
844,3
846,1
125,6
37,7
281,6
31,3%
Trenčiansky kraj
567,2
544,6
665,0
64,2
39,0
171,5
28,5%
Nitriansky kraj
757,1
762,0
685,1
182,9
90,9
280,3
10,4%
Žilinský kraj
539,7
452,8
481,8
85,9
84,4
192,2
9,2%
Banskobystrický kraj
900,7
937,7
1027,1
84,9
73,4
281,6
76,9%
Prešovský kraj
322,2
267,2
222,3
60,4
66,7
120,9
24,5%
Košický kraj
224,9
232,9
250,9
42,1
19,0
85,1
-10,3%
Slovenská republika
552,8
525,4
545,1
96,5
60,8
196,4
24,4%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2950,4
1970,0
1262,9
2436,6
824,6
2046,4
15,1%
Okres Bratislava II
4113,6
2800,4
3675,3
994,3
196,6
1178,4
41,3%
Okres Bratislava III
5715,9
2391,1
1679,4
1157,3
319,1
1299,1
0,7%
Okres Bratislava IV
2935,4
1650,0
1645,1
1077,7
374,4
1525,0
35,5%
Okres Bratislava V
5228,0
4678,3
4045,5
556,6
238,6
1083,2
-13,2%
Okres Malacky
1755,1
2328,4
1898,9
1235,7
1427,4
1437,9
42,7%
Okres Pezinok
1835,2
732,2
820,7
305,7
323,0
473,8
-55,4%
Okres Senec
1587,7
1546,2
1083,5
1018,8
686,6
1064,3
-1,5%
Bratislavský kraj
3619,1
2559,9
2434,1
1021,0
505,8
1265,6
11,5%
Okres Dunajská Streda
5252,5
4657,8
3922,8
477,7
841,5
1413,2
18,5%
Okres Galanta
3024,5
2753,1
2620,0
747,3
464,3
1176,2
10,5%
Okres Hlohovec
6117,1
4519,2
4349,2
987,2
438,9
1810,6
70,8%
Okres Piešťany
6457,8
5460,6
5166,8
1535,5
1136,6
2441,6
60,7%
Okres Senica
4608,3
3399,0
2415,2
733,8
916,2
1315,4
4,8%
Okres Skalica
8192,6
6592,9
3715,0
1091,0
592,9
2080,3
74,4%
Okres Trnava
6124,9
5169,9
5745,9
992,2
623,4
1942,9
27,0%
Trnavský kraj
5452,3
4486,4
4146,4
885,1
705,2
1697,4
32,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
5389,5
6662,8
5909,5
1130,2
697,0
2088,7
19,7%
Okres Ilava
6488,1
5052,9
4695,6
587,0
478,9
1806,5
37,7%
Okres Myjava
1907,8
1554,6
2172,7
597,3
810,7
867,4
2,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3086,4
2772,9
3876,9
823,3
754,1
1410,2
28,7%
Okres Partizánske
3966,2
3114,6
3818,5
744,3
328,8
1250,5
-4,5%
Okres Považská Bystrica
3155,0
4261,4
4514,2
640,4
467,3
1334,1
-4,2%
Okres Prievidza
6009,0
4847,5
4390,9
968,3
754,7
1749,4
18,4%
Okres Púchov
4566,4
3266,3
3188,0
845,6
600,1
1459,9
10,4%
Okres Trenčín
2262,8
2507,8
3354,1
703,1
636,3
1062,6
-4,5%
Trenčiansky kraj
4416,8
3969,3
4103,4
809,1
640,6
1479,9
13,0%
Okres Komárno
2907,8
2664,2
2716,3
675,4
585,6
1060,6
-20,6%
Okres Levice
6864,8
4152,1
4535,5
1257,0
488,3
1925,7
10,8%
Okres Nitra
6853,9
5437,6
4883,5
1171,3
724,4
1994,4
21,1%
Okres Nové Zámky
5234,6
4390,1
3908,8
744,1
521,7
1579,5
27,5%
Okres Šaľa
6885,8
5085,1
5282,4
1313,9
548,3
2009,2
18,7%
Okres Topoľčany
2806,0
1981,3
2314,8
955,4
449,7
1135,2
4,7%
Okres Zlaté Moravce
7982,5
7078,5
6043,2
861,3
877,3
2008,4
17,5%
Nitriansky kraj
5452,5
4262,8
4092,2
993,9
598,9
1648,9
11,8%
Okres Bytča
2526,0
2502,1
3230,4
518,5
330,9
1128,4
26,8%
Okres Čadca
2625,6
1858,1
2410,0
559,7
854,1
1039,6
4,2%
Okres Dolný Kubín
5450,1
3627,3
3472,4
1158,8
469,6
1912,6
16,3%
Okres Kysucké Nové Mesto
4613,8
2504,9
3249,8
677,2
1028,6
1374,9
17,9%
Okres Liptovský Mikuláš
5974,8
4462,8
4638,1
649,0
527,7
1449,2
13,3%
Okres Martin
6609,1
4857,2
3779,0
1219,1
559,5
2197,9
20,1%
Okres Námestovo
5364,5
3829,6
3557,3
1031,6
1661,1
2421,2
33,5%
Okres Ružomberok
5619,6
4714,2
4985,8
656,9
1020,8
1805,1
21,9%
Okres Turčianske Teplice
4029,3
4074,8
3664,9
700,9
645,1
1411,2
40,6%
Okres Tvrdošín
3719,5
2897,9
2975,3
1672,6
1757,0
2077,5
34,4%
Okres Žilina
2613,6
2051,6
1544,8
626,7
325,6
919,7
2,0%
Žilinský kraj
4542,0
3351,5
3269,0
810,9
741,0
1549,1
16,8%
Okres Banská Bystrica
6121,9
5732,6
5169,1
946,9
610,2
1531,2
-6,3%
Okres Banská Štiavnica
1912,9
1655,2
1711,5
728,6
1589,4
1099,8
5,7%
Okres Brezno
4191,9
3001,3
3505,3
1031,8
767,7
1666,4
20,2%
Okres Detva
144,8
734,7
1899,6
858,8
888,1
838,0
-0,2%
Okres Krupina
2533,4
840,0
472,0
581,5
1075,8
807,7
-36,5%
Okres Lučenec
5863,0
5951,7
4523,5
725,8
467,7
2015,0
31,3%
Okres Poltár
3929,8
3579,6
4765,1
322,6
316,6
1384,2
22,4%
Okres Revúca
3668,0
3855,7
2966,8
849,3
932,9
1607,5
28,4%
Okres Rimavská Sobota
4672,7
4916,6
5199,3
721,9
542,7
1594,0
16,3%
Okres Veľký Krtíš
12491,1
9395,3
9941,8
1647,0
885,4
3669,4
44,7%
Okres Zvolen
3064,3
3412,1
2578,2
1055,4
558,5
1394,9
45,4%
Okres Žarnovica
4035,2
3622,6
4502,1
680,7
608,0
1380,5
23,8%
Okres Žiar nad Hronom
2620,1
2469,4
3394,4
658,3
791,3
1161,9
12,4%
Banskobystrický kraj
4559,4
4262,1
4294,5
839,5
716,8
1617,3
17,6%
Okres Bardejov
5014,7
3246,1
3514,8
1065,0
1233,1
1763,0
3,1%
Okres Humenné
2436,3
3045,3
2294,8
710,5
649,3
1144,6
25,3%
Okres Kežmarok
612,4
518,9
691,6
602,2
239,1
558,4
4,4%
Okres Levoča
677,5
883,8
1020,0
816,0
385,6
762,1
0,0%
Okres Medzilaborce
726,7
1911,9
1351,4
646,1
469,4
799,7
-10,2%
Okres Poprad
1293,9
1729,4
1462,7
999,4
533,4
1073,5
65,4%
Okres Prešov
7264,5
5151,3
4724,2
1560,9
788,4
2761,8
17,7%
Okres Sabinov
4967,2
3310,1
3155,5
794,6
476,4
2023,4
5,5%
Okres Snina
1006,8
1014,5
1597,1
649,7
1184,6
870,3
9,9%
Okres Stará Ľubovňa
2914,6
2404,1
2900,2
877,0
654,3
1405,3
12,9%
Okres Stropkov
621,4
1387,0
1968,5
696,2
206,9
786,5
-10,4%
Okres Svidník
2673,5
2412,0
1412,6
865,1
1049,7
1218,2
21,4%
Okres Vranov nad Topľou
739,9
1042,6
1354,9
470,4
466,5
650,1
3,5%
Prešovský kraj
2495,4
2165,5
2170,9
858,8
750,1
1233,3
13,1%
Okres Gelnica
2279,1
2442,9
2313,3
919,4
1070,1
1367,7
8,9%
Okres Košice I
8183,6
4480,9
3776,2
1587,3
779,1
2311,6
13,9%
Okres Košice II
16816,7
10385,9
9858,1
1484,8
593,6
2650,0
-8,3%
Okres Košice III
4424,6
6448,0
3597,7
672,1
439,6
1509,4
23,6%
Okres Košice IV
3703,1
5161,9
4078,9
1345,8
157,9
1734,7
13,3%
Okres Košice - okolie
3622,2
4288,6
3668,7
777,1
1126,9
1757,8
23,5%
Okres Michalovce
3372,5
3025,9
2574,0
949,6
729,8
1444,4
15,2%
Okres Rožňava
1829,9
1653,8
1512,7
710,0
718,1
981,6
21,5%
Okres Sobrance
6756,8
5952,9
3678,9
420,8
688,6
1309,6
37,3%
Okres Spišská Nová Ves
4635,1
2551,7
2971,8
709,5
535,4
1301,8
-16,0%
Okres Trebišov
2763,7
3495,7
2844,4
746,2
776,4
1276,8
31,9%
Košický kraj
4150,8
3778,2
3236,6
928,3
715,7
1570,5
12,1%
Slovenská republika
4193,1
3544,6
3451,7
905,1
685,8
1530,7
16,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
214,7
72,8
143,5
-13,7%
Okres Bratislava II
349,3
166,7
282,7
64,1
8,5
80,6
-8,1%
Okres Bratislava III
428,7
188,8
229,0
68,8
0,0
86,6
145,3%
Okres Bratislava IV
131,4
66,7
132,4
48,3
0,0
73,0
72,7%
Okres Bratislava V
630,3
422,1
165,1
77,9
0,0
117,2
33,3%
Okres Malacky
204,1
196,4
151,9
123,1
118,9
135,4
12,5%
Okres Pezinok
367,0
91,5
0,0
12,2
0,0
38,2
-50,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
22,6
137,3
43,5
14,7%
Bratislavský kraj
291,6
167,2
161,0
78,8
38,6
94,6
16,8%
Okres Dunajská Streda
1605,7
1370,9
953,0
104,8
9,5
345,4
28,6%
Okres Galanta
460,9
447,4
474,3
54,6
0,0
136,2
-3,9%
Okres Hlohovec
200,6
276,7
362,4
93,2
0,0
121,5
-1,1%
Okres Piešťany
1950,1
1737,5
1922,0
336,3
131,1
687,1
64,5%
Okres Senica
426,0
325,9
301,9
54,8
13,3
109,1
-12,1%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
111,2
0,0
68,6
230,6%
Okres Trnava
1201,9
1040,5
1127,2
159,8
76,5
355,2
25,3%
Trnavský kraj
976,3
844,3
846,1
125,6
37,7
281,6
31,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
136,4
165,5
162,6
92,3
0,0
90,0
-15,8%
Okres Ilava
1666,4
1410,6
1932,0
121,0
49,5
519,8
83,4%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
88,5
128,0
93,5
-11,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
44,5
0,0
22,3
8,3%
Okres Partizánske
910,3
769,0
1174,9
51,9
0,0
228,3
17,2%
Okres Považská Bystrica
500,8
696,3
621,5
91,5
41,2
194,3
41,3%
Okres Prievidza
597,4
748,1
689,5
50,9
34,1
179,4
5,0%
Okres Púchov
702,5
170,4
481,9
41,8
54,6
131,9
16,7%
Okres Trenčín
163,6
175,4
215,0
44,9
48,9
71,6
9,2%
Trenčiansky kraj
567,2
544,6
665,0
64,2
39,0
171,5
28,5%
Okres Komárno
815,9
731,4
661,7
116,9
132,6
239,1
-48,0%
Okres Levice
419,8
374,8
576,5
506,1
77,5
408,9
-16,2%
Okres Nitra
524,9
716,4
546,6
114,6
110,1
214,9
23,0%
Okres Nové Zámky
1351,8
1281,8
1044,5
163,3
51,7
396,8
33,4%
Okres Šaľa
720,6
664,4
561,3
366,8
139,8
386,5
173,0%
Okres Topoľčany
318,2
245,5
249,6
6,6
0,0
54,9
19,5%
Okres Zlaté Moravce
827,8
946,0
1014,0
114,1
144,2
276,1
73,0%
Nitriansky kraj
757,1
762,0
685,1
182,9
90,9
280,3
10,4%
Okres Bytča
0,0
0,0
0,0
20,3
0,0
11,0
-
Okres Čadca
262,6
288,2
243,7
29,2
42,3
95,3
-29,2%
Okres Dolný Kubín
181,7
160,0
248,0
212,0
27,6
171,6
-11,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
501,5
167,0
587,3
32,0
40,3
121,0
-33,0%
Okres Liptovský Mikuláš
1775,4
1494,6
1686,6
74,1
75,4
368,6
6,9%
Okres Martin
206,5
118,5
182,1
122,5
0,0
112,3
116,4%
Okres Námestovo
480,1
441,9
308,5
40,6
0,0
201,2
58,1%
Okres Ružomberok
1467,3
1229,8
1406,3
99,4
230,9
432,7
8,9%
Okres Turčianske Teplice
0,0
601,2
436,3
79,1
64,5
148,9
53,3%
Okres Tvrdošín
189,1
144,9
410,4
386,5
673,5
392,6
3,2%
Okres Žilina
444,5
343,7
186,0
33,8
22,7
104,1
109,9%
Žilinský kraj
539,7
452,8
481,8
85,9
84,4
192,2
9,2%
Okres Banská Bystrica
604,6
930,9
290,4
83,3
67,8
153,6
21,3%
Okres Banská Štiavnica
531,3
413,8
244,5
118,2
101,5
173,3
45,0%
Okres Brezno
289,1
259,7
113,1
68,3
153,5
124,1
133,3%
Okres Detva
0,0
0,0
542,7
65,3
59,2
90,0
38,2%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
224,4
391,2
225,1
30,8%
Okres Lučenec
904,8
1312,2
1105,0
25,7
42,5
351,6
125,7%
Okres Poltár
250,8
45,9
0,0
0,0
0,0
23,6
55,6%
Okres Revúca
78,0
252,0
152,1
118,8
260,3
151,0
-40,5%
Okres Rimavská Sobota
895,6
758,4
952,5
37,4
0,0
204,0
82,5%
Okres Veľký Krtíš
5745,9
4777,7
6358,5
272,6
92,2
1579,4
88,4%
Okres Zvolen
486,4
821,4
436,3
20,8
0,0
151,0
160,8%
Okres Žarnovica
660,3
238,9
582,6
112,4
19,6
167,4
134,4%
Okres Žiar nad Hronom
158,8
263,7
90,1
49,8
0,0
69,5
0,0%
Banskobystrický kraj
900,7
937,7
1027,1
84,9
73,4
281,6
76,9%
Okres Bardejov
1625,8
962,8
631,9
169,5
306,0
403,0
17,3%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
6,2
0,0
3,8
119,0%
Okres Kežmarok
0,0
0,0
0,0
29,7
0,0
16,9
-26,3%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
42,9
70,1
30,5
-14,3%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Poprad
196,9
414,3
148,7
51,9
0,0
111,3
176,9%
Okres Prešov
239,9
363,4
472,4
55,3
0,0
150,2
0,0%
Okres Sabinov
740,7
384,9
327,8
44,1
59,5
233,1
22,2%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
471,1
498,0
793,2
91,9
70,7
240,0
17,5%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
96,0
0,0
72,8
35,9
59,7
85,7%
Prešovský kraj
322,2
267,2
222,3
60,4
66,7
120,9
24,5%
Okres Gelnica
120,0
236,4
365,3
187,6
125,9
192,5
26,7%
Okres Košice I
219,7
275,8
278,2
46,7
19,5
94,4
-41,4%
Okres Košice II
669,3
285,3
917,0
90,3
13,8
139,9
-31,6%
Okres Košice III
100,6
77,7
116,1
84,0
219,8
79,1
476,2%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
24,5
0,0
13,9
-81,3%
Okres Košice - okolie
249,8
278,5
125,8
28,6
14,1
86,6
-3,6%
Okres Michalovce
329,6
177,0
262,2
75,5
23,5
111,1
17,0%
Okres Rožňava
51,5
121,4
22,9
0,0
0,0
23,0
158,8%
Okres Sobrance
2252,3
1984,3
1170,6
25,5
0,0
301,5
54,4%
Okres Spišská Nová Ves
180,6
162,0
309,6
6,3
0,0
52,9
-60,4%
Okres Trebišov
100,1
221,7
309,6
22,3
21,0
63,5
12,1%
Košický kraj
224,9
232,9
250,9
42,1
19,0
85,1
-10,3%
Slovenská republika
552,8
525,4
545,1
96,5
60,8
196,4
24,4%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.