Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 40.kal. týždeň 2009
Týždenné hlásenie za SR v roku 2009 – 40. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
61
Ambulancie - dospelí (D)
49
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8588
11783
8925
13036
2723
45055
Chorobnosť ARO
4443,0
3621,8
3744,4
813,4
613,6
1568,4
Z nich CHPO
1096
1780
1177
1172
178
5403
Chorobnosť CHPO
567,0
547,1
493,8
73,1
40,1
188,1
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
49
54
32
56
14
205
Otitídy
99
82
28
42
6
257
Sinusitídy
79
188
146
146
16
575
Komplikácie spolu
227
324
206
244
36
1037
%komplikácií z ARO
2,6
2,7
2,3
1,9
1,3
2,3
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4124,4
2629,9
2837,0
984,5
357,6
1446,8
25,7%
Trnavský kraj
5361,5
4400,5
4230,6
847,7
590,7
1692,9
10,1%
Trenčiansky kraj
4255,8
3201,6
3354,6
612,9
381,3
1198,7
0,6%
Nitriansky kraj
5454,8
4243,5
4173,1
844,8
521,9
1602,2
7,8%
Žilinský kraj
4751,1
3564,3
3835,3
776,1
670,6
1647,2
11,4%
Banskobystrický kraj
5674,8
4931,7
4540,9
750,5
756,3
1793,7
16,0%
Prešovský kraj
3395,1
2554,1
2967,6
789,4
709,2
1421,2
5,2%
Košický kraj
3602,7
3458,2
3904,1
871,7
679,4
1529,8
18,0%
Slovenská republika
4443,0
3621,8
3744,4
813,4
613,6
1568,4
11,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
418,9
207,2
243,7
43,9
10,4
101,0
54,0%
Trnavský kraj
891,9
817,4
819,8
72,2
24,1
250,1
33,1%
Trenčiansky kraj
334,5
463,0
519,4
41,2
19,4
126,8
-30,8%
Nitriansky kraj
636,3
545,6
514,8
132,5
26,6
207,7
9,2%
Žilinský kraj
439,9
461,9
463,9
61,7
58,6
172,9
13,7%
Banskobystrický kraj
1290,3
1170,3
772,1
87,3
84,0
330,7
65,5%
Prešovský kraj
397,5
348,0
270,0
37,4
45,8
132,4
7,4%
Košický kraj
306,2
327,1
335,1
58,8
25,7
119,7
80,4%
Slovenská republika
567,0
547,1
493,8
73,1
40,1
188,1
22,9%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
2692,7
684,8
1967,7
33,1%
Okres Bratislava II
7391,6
4956,9
6112,9
487,4
130,9
2399,1
47,8%
Okres Bratislava III
306,4
0,0
880,8
1489,6
431,4
1109,8
28,6%
Okres Bratislava IV
3852,1
2253,4
1814,1
818,4
433,5
1500,7
49,6%
Okres Bratislava V
5340,2
4085,0
3733,6
513,0
144,8
1121,7
6,7%
Okres Malacky
2111,6
1132,1
2111,7
0,0
0,0
1151,0
30,3%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
2398,1
1438,2
2524,8
153,2%
Bratislavský kraj
4124,4
2629,9
2837,0
984,5
357,6
1446,8
25,7%
Okres Dunajská Streda
5036,9
3776,6
3673,0
709,9
388,5
1566,7
32,6%
Okres Galanta
3455,0
3445,1
2948,3
564,7
310,1
1177,8
6,1%
Okres Hlohovec
6504,7
5133,0
4234,1
1039,3
472,1
1934,0
30,0%
Okres Piešťany
5633,8
5234,7
5537,2
956,2
775,2
1994,2
6,3%
Okres Senica
4490,6
3041,5
4499,4
827,2
818,6
1599,4
23,2%
Okres Skalica
6926,0
5853,0
3789,8
902,7
610,0
2327,2
30,9%
Okres Trnava
6457,8
5229,1
5168,8
1003,1
716,1
1821,9
-5,7%
Trnavský kraj
5361,5
4400,5
4230,6
847,7
590,7
1692,9
10,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
6753,5
2425,8
4567,0
644,4
489,5
1239,9
2,5%
Okres Ilava
2709,8
2063,1
2292,4
475,7
355,1
922,6
-6,0%
Okres Myjava
1700,4
1481,3
1294,5
186,6
261,0
460,6
-7,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3265,6
2700,6
2505,6
279,1
332,8
906,8
9,8%
Okres Partizánske
7588,7
6727,9
6483,5
649,1
135,2
1706,0
-10,4%
Okres Považská Bystrica
3756,5
3126,9
3736,8
436,6
192,5
1203,7
0,1%
Okres Prievidza
4836,3
4151,4
4156,6
891,0
559,6
1505,6
2,7%
Okres Púchov
4697,7
2115,9
2373,0
848,2
673,5
1337,8
16,3%
Okres Trenčín
4839,6
3440,5
3015,5
453,1
219,9
966,5
-6,5%
Trenčiansky kraj
4255,8
3201,6
3354,6
612,9
381,3
1198,7
0,6%
Okres Komárno
4238,9
3493,9
2973,3
835,2
479,5
1284,0
37,0%
Okres Levice
5607,6
4216,2
3251,3
946,7
344,2
1494,4
-4,0%
Okres Nitra
6617,9
4704,2
5486,1
1111,3
916,8
2077,4
20,1%
Okres Nové Zámky
4917,7
4604,8
3912,7
638,4
269,4
1568,6
-6,8%
Okres Šaľa
7724,5
6133,0
6147,9
825,7
377,3
1880,1
7,1%
Okres Topoľčany
1951,2
1873,9
1603,5
524,2
368,4
760,2
14,8%
Okres Zlaté Moravce
7915,1
4654,5
4911,3
754,0
608,9
1753,0
-7,7%
Nitriansky kraj
5454,8
4243,5
4173,1
844,8
521,9
1602,2
7,8%
Okres Bytča
3134,3
2328,7
3131,4
245,8
312,6
1261,6
21,6%
Okres Čadca
2560,5
1869,3
2374,3
548,1
489,9
1032,4
28,0%
Okres Dolný Kubín
6056,3
4636,5
5222,0
1338,0
838,3
2499,0
-1,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
3961,9
2540,1
3375,2
744,4
1057,2
1564,8
6,2%
Okres Liptovský Mikuláš
5502,7
3538,6
4303,0
552,6
448,1
1303,2
9,6%
Okres Martin
5760,4
4543,8
3676,0
1324,1
871,7
2190,8
13,7%
Okres Námestovo
6780,4
5091,1
5679,2
814,1
994,0
2957,6
14,1%
Okres Ružomberok
6165,7
4593,4
5820,3
629,8
917,9
1825,1
9,4%
Okres Turčianske Teplice
4266,0
2097,9
1981,1
692,9
801,2
1106,8
20,9%
Okres Tvrdošín
5703,1
5919,5
5394,4
1087,6
1021,6
2387,4
31,7%
Okres Žilina
2885,2
2410,2
2122,5
723,0
395,4
1061,5
15,6%
Žilinský kraj
4751,1
3564,3
3835,3
776,1
670,6
1647,2
11,4%
Okres Banská Bystrica
5787,0
4660,5
4491,6
1136,5
1124,6
1878,3
9,8%
Okres Banská Štiavnica
2561,4
1293,7
2646,4
441,8
660,2
839,6
-6,0%
Okres Brezno
4189,9
4293,0
5916,2
749,4
868,6
2065,2
0,8%
Okres Detva
592,4
1600,5
2646,7
636,2
783,8
922,3
-6,4%
Okres Krupina
7349,8
7255,1
4304,8
769,9
1484,8
2287,6
55,1%
Okres Lučenec
6357,9
5638,7
4658,0
543,0
259,3
1723,2
9,0%
Okres Poltár
8867,6
5149,6
3759,9
498,2
787,8
1585,6
51,3%
Okres Revúca
5393,1
4827,8
3306,0
426,9
266,1
1983,4
37,6%
Okres Rimavská Sobota
7811,4
9366,2
4719,5
775,6
1075,5
2573,7
62,2%
Okres Veľký Krtíš
15282,5
7897,6
9194,2
1593,1
1515,4
3407,3
37,9%
Okres Zvolen
4001,1
3545,3
3953,1
869,9
255,1
1442,4
-12,8%
Okres Žarnovica
3769,4
3086,9
3805,2
403,0
444,1
1128,3
-18,5%
Okres Žiar nad Hronom
2919,7
2743,9
3713,5
378,0
470,3
954,9
-26,1%
Banskobystrický kraj
5674,8
4931,7
4540,9
750,5
756,3
1793,7
16,0%
Okres Bardejov
7353,5
5433,4
5615,5
1237,4
1488,5
2609,1
7,1%
Okres Humenné
3054,1
3198,1
3571,5
502,9
608,6
1214,4
19,7%
Okres Kežmarok
1449,7
1441,2
2002,9
586,0
124,0
905,0
13,5%
Okres Levoča
118,5
663,8
933,3
439,1
225,3
456,8
-1,0%
Okres Medzilaborce
2167,6
1307,2
1672,6
576,6
384,1
795,4
-13,6%
Okres Poprad
903,0
1174,4
1321,6
610,6
453,9
743,4
-14,3%
Okres Prešov
9444,1
4348,7
6253,8
6893,6
694,3
5280,4
5,7%
Okres Sabinov
11472,7
5829,3
6289,7
1094,2
806,9
4130,8
-3,0%
Okres Snina
2454,9
1893,7
2112,0
504,6
737,4
935,4
18,3%
Okres Stará Ľubovňa
3147,2
2278,0
3036,1
600,8
211,2
1277,1
-2,8%
Okres Stropkov
1939,6
1671,5
2284,5
602,3
216,8
807,2
-25,8%
Okres Svidník
3087,0
2567,5
2210,8
778,4
1317,0
1349,4
41,3%
Okres Vranov nad Topľou
653,6
828,2
1240,9
440,2
281,0
581,2
29,6%
Prešovský kraj
3395,1
2554,1
2967,6
789,4
709,2
1421,2
5,2%
Okres Gelnica
742,6
762,8
0,0
75,6
767,7
366,2
0,0%
Okres Košice I
5468,3
4162,8
4266,6
2039,6
460,5
2650,4
21,6%
Okres Košice II
13500,0
14295,1
13057,9
1335,2
113,0
2075,6
-5,5%
Okres Košice III
4997,2
7230,4
4981,1
372,0
121,9
1357,7
88,7%
Okres Košice IV
3024,0
4780,1
6979,1
1434,8
520,4
2076,4
120,9%
Okres Košice - okolie
5500,1
4670,3
6054,9
729,1
806,3
2151,2
27,7%
Okres Michalovce
2588,0
2305,2
2941,7
1180,3
704,6
1505,3
18,9%
Okres Rožňava
1942,1
2095,3
2409,9
480,2
550,1
914,6
2,5%
Okres Sobrance
10240,5
6473,6
4792,1
404,8
300,4
1974,9
87,6%
Okres Spišská Nová Ves
7707,1
6514,2
10072,5
991,8
1378,5
2109,8
28,1%
Okres Trebišov
1971,0
2178,4
2550,7
719,5
991,6
1145,8
0,4%
Košický kraj
3602,7
3458,2
3904,1
871,7
679,4
1529,8
18,0%
Slovenská republika
4443,0
3621,8
3744,4
813,4
613,6
1568,4
11,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
149,6
42,8
102,4
24,6%
Okres Bratislava II
246,4
386,2
940,4
130,0
43,6
258,9
244,8%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava IV
661,5
265,1
89,2
36,9
0,0
140,4
366,7%
Okres Bratislava V
560,6
255,3
274,5
22,3
0,0
77,8
8,6%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Bratislavský kraj
418,9
207,2
243,7
43,9
10,4
101,0
54,0%
Okres Dunajská Streda
1114,2
669,6
864,2
64,8
0,0
271,1
80,8%
Okres Galanta
417,0
803,9
554,2
37,4
0,0
179,4
10,9%
Okres Hlohovec
0,0
560,0
373,6
119,3
0,0
156,7
23,6%
Okres Piešťany
1473,5
1762,2
1384,3
140,3
0,0
465,6
36,6%
Okres Senica
296,1
221,2
818,1
35,7
0,0
130,5
222,5%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Trnava
1625,6
1230,4
1170,0
85,6
74,7
319,2
16,6%
Trnavský kraj
891,9
817,4
819,8
72,2
24,1
250,1
33,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
207,9
548,0
27,7
24,5
68,3
30,0%
Okres Ilava
117,8
715,8
738,7
125,7
33,8
230,6
52,1%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
67,7
0,0
0,0
5,7
-
Okres Partizánske
1084,1
992,6
1068,7
27,6
0,0
210,0
-38,8%
Okres Považská Bystrica
498,3
501,9
708,3
67,2
0,0
191,1
-36,4%
Okres Prievidza
784,8
909,9
870,0
36,4
25,7
195,8
-18,4%
Okres Púchov
0,0
0,0
36,5
61,0
86,9
49,4
-87,4%
Okres Trenčín
39,0
70,2
29,3
17,8
8,1
21,7
-34,1%
Trenčiansky kraj
334,5
463,0
519,4
41,2
19,4
126,8
-30,8%
Okres Komárno
866,0
814,4
672,5
82,5
55,8
211,1
-2,0%
Okres Levice
34,0
170,2
101,6
426,1
8,4
293,1
43,3%
Okres Nitra
568,0
546,0
457,2
99,2
28,2
185,7
2,2%
Okres Nové Zámky
1268,0
1001,0
941,0
163,3
33,7
370,4
14,0%
Okres Šaľa
249,2
267,7
288,2
110,7
22,9
128,2
-31,0%
Okres Topoľčany
223,0
142,9
166,6
2,2
0,0
35,9
8,3%
Okres Zlaté Moravce
965,3
557,6
760,5
11,8
48,7
172,5
-2,4%
Nitriansky kraj
636,3
545,6
514,8
132,5
26,6
207,7
9,2%
Okres Bytča
298,5
54,2
81,3
24,6
0,0
59,8
-45,5%
Okres Čadca
276,3
268,5
153,6
14,6
0,0
82,5
132,0%
Okres Dolný Kubín
91,8
0,0
35,0
199,1
64,5
114,1
-16,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
501,5
508,0
706,4
88,1
113,3
253,6
17,1%
Okres Liptovský Mikuláš
370,6
595,3
630,8
58,5
31,4
155,0
-20,0%
Okres Martin
107,5
140,0
165,6
54,0
21,5
73,6
-11,1%
Okres Námestovo
498,6
425,4
332,8
79,4
34,3
222,0
-4,2%
Okres Ružomberok
1171,1
1128,9
1502,9
142,3
285,3
436,0
0,2%
Okres Turčianske Teplice
125,5
127,1
172,3
71,3
59,3
83,8
0,0%
Okres Tvrdošín
1253,4
1880,3
2035,6
89,4
68,1
562,8
402,9%
Okres Žilina
472,6
451,0
229,5
0,0
0,0
88,9
75,9%
Žilinský kraj
439,9
461,9
463,9
61,7
58,6
172,9
13,7%
Okres Banská Bystrica
521,4
92,6
220,9
144,4
42,2
148,6
89,5%
Okres Banská Štiavnica
747,1
388,1
401,0
58,9
34,7
148,9
-2,2%
Okres Brezno
194,9
574,2
301,5
51,1
196,1
183,0
130,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
46,2
297,0
79,5
-
Okres Lučenec
1763,1
1665,2
1048,7
3,0
0,0
371,4
-3,7%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Revúca
97,2
495,2
0,0
0,0
0,0
95,7
-74,1%
Okres Rimavská Sobota
3650,5
4889,0
1534,8
142,4
233,0
1039,1
588,1%
Okres Veľký Krtíš
7791,1
4138,6
5371,9
515,1
339,0
1535,5
75,1%
Okres Zvolen
389,0
238,6
521,3
12,3
0,0
95,9
-13,3%
Okres Žarnovica
73,9
0,0
50,7
0,0
44,4
15,8
-75,2%
Okres Žiar nad Hronom
0,0
0,0
0,0
29,1
12,1
20,1
-73,5%
Banskobystrický kraj
1290,3
1170,3
772,1
87,3
84,0
330,7
65,5%
Okres Bardejov
2066,9
1803,4
1085,2
129,2
223,3
567,7
-3,8%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
32,2
223,3
129,2
6,4
0,0
56,4
76,6%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
73,2
0,0
38,9
46,7%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
285,2
171,9
440,5
0,0
0,0
89,5
53,3%
Okres Prešov
188,9
184,3
157,7
36,1
0,0
108,7
-46,4%
Okres Sabinov
854,4
667,2
865,6
56,1
0,0
405,8
4900,0%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
204,0
116,4
293,8
49,2
21,1
94,3
-15,9%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
40,7
0,0
28,4
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Prešovský kraj
397,5
348,0
270,0
37,4
45,8
132,4
7,4%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice I
54,7
422,8
151,0
74,0
0,0
121,1
257,1%
Okres Košice II
428,6
549,8
357,8
145,1
0,0
151,1
98,3%
Okres Košice III
0,0
76,1
0,0
6,9
0,0
11,1
-77,8%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
79,7
0,0
41,7
-
Okres Košice - okolie
0,0
188,1
189,2
25,4
0,0
55,8
23,1%
Okres Michalovce
311,5
145,0
196,1
28,8
27,6
81,0
28,6%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
4096,2
2856,0
2231,9
0,0
0,0
732,6
123,5%
Okres Spišská Nová Ves
1233,1
1316,0
1424,4
64,7
116,8
257,6
441,4%
Okres Trebišov
0,0
83,4
286,8
103,1
49,6
99,8
14,4%
Košický kraj
306,2
327,1
335,1
58,8
25,7
119,7
80,4%
Slovenská republika
567,0
547,1
493,8
73,1
40,1
188,1
22,9%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.