Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 40. kal. týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 40. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
62
Ambulancie - dospelí (D)
53
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8455
10382
7658
19721
4489
50705
Chorobnosť ARO
4202,2
3264,2
3232,0
1132,7
911,9
1665,9
Z nich CHPO
1047
1462
1058
1551
282
5400
Chorobnosť CHPO
520,4
459,7
446,5
89,1
57,3
177,4
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
81
86
44
135
35
381
Otitídy
150
110
50
56
5
371
Sinusitídy
86
210
168
242
31
737
Komplikácie spolu
317
406
262
433
71
1489
%komplikácií z ARO
3,7
3,9
3,4
2,2
1,6
2,9
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3657,8
2964,7
2725,2
1314,3
548,8
1533,4
1,5%
Trnavský kraj
4360,1
3480,4
3081,1
1067,4
897,1
1583,7
-6,8%
Trenčiansky kraj
3765,3
2982,0
2817,2
925,0
785,8
1383,7
-9,4%
Nitriansky kraj
5737,0
4212,0
3902,0
1406,1
903,6
1960,2
-1,2%
Žilinský kraj
4259,4
2771,3
3024,3
861,9
787,9
1480,5
-14,8%
Banskobystrický kraj
5533,5
4835,6
4865,0
1218,8
1302,0
2184,3
7,3%
Prešovský kraj
3250,6
2433,3
2440,9
1048,1
986,0
1485,2
-5,5%
Košický kraj
3830,3
2920,3
3133,1
1087,1
854,7
1541,4
-4,7%
Slovenská republika
4202,2
3264,2
3232,0
1132,7
911,9
1665,9
-4,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
221,0
157,0
77,4
67,1
16,0
74,9
47,5%
Trnavský kraj
789,9
574,5
557,6
120,7
39,7
217,2
-22,4%
Trenčiansky kraj
302,4
390,7
298,5
61,4
44,8
120,5
-17,7%
Nitriansky kraj
830,4
720,1
601,0
143,8
63,4
248,9
4,3%
Žilinský kraj
420,0
369,9
410,9
55,2
43,4
145,8
-16,9%
Banskobystrický kraj
1050,8
815,1
902,7
104,9
97,1
309,0
-0,2%
Prešovský kraj
351,2
327,9
299,3
74,8
80,9
147,4
-0,2%
Košický kraj
221,5
200,5
258,4
48,5
51,9
88,4
22,7%
Slovenská republika
520,4
459,7
446,5
89,1
57,3
177,4
-4,4%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
3308,0
2398,3
1951,8
3213,4
1409,3
2846,6
-8,5%
Okres Bratislava II
5336,1
3080,4
2754,4
1556,4
272,2
1650,9
28,8%
Okres Bratislava III
6287,5
4530,6
3511,5
1647,1
412,3
1769,8
-29,2%
Okres Bratislava IV
1150,1
958,3
992,8
1648,5
600,4
1426,7
-5,1%
Okres Bratislava V
6221,3
6928,6
6324,2
776,5
156,0
1530,8
31,9%
Okres Malacky
1306,1
1570,9
1633,0
770,6
313,0
866,5
-10,7%
Okres Pezinok
3303,4
2104,9
1407,0
733,6
1015,2
1100,4
-9,0%
Okres Senec
3555,2
2491,9
1920,7
1171,6
1381,8
1499,7
-18,0%
Bratislavský kraj
3657,8
2964,7
2725,2
1314,3
548,8
1533,4
1,5%
Okres Dunajská Streda
3735,6
5471,8
3316,6
516,2
475,5
1297,9
-28,1%
Okres Galanta
2882,3
2575,3
2955,5
1011,0
752,6
1375,8
3,9%
Okres Hlohovec
5455,3
3148,1
3543,8
1222,1
618,7
1641,4
-3,8%
Okres Piešťany
6216,0
3736,1
3368,1
1263,7
1114,7
1892,7
-7,1%
Okres Senica
3141,0
1991,8
1777,9
1177,5
1407,7
1521,0
15,0%
Okres Skalica
5572,3
4840,9
2364,1
963,4
1068,2
1703,3
-15,1%
Okres Trnava
4887,3
3135,0
3782,5
1343,0
901,4
1765,3
-2,3%
Trnavský kraj
4360,1
3480,4
3081,1
1067,4
897,1
1583,7
-6,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
6208,2
4490,2
3795,1
1012,0
1045,6
1744,8
4,5%
Okres Ilava
2800,9
1705,4
2323,3
476,1
1122,9
1009,2
2,0%
Okres Myjava
3100,2
2880,7
4802,7
508,2
351,1
1007,9
-25,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2829,2
2092,1
2774,8
1151,5
641,8
1340,4
1,9%
Okres Partizánske
3186,0
3076,1
2692,6
784,7
401,8
1165,3
-20,8%
Okres Považská Bystrica
3810,6
4193,0
4094,9
851,0
498,5
1553,9
4,0%
Okres Prievidza
4687,4
3498,7
2721,1
1122,8
927,9
1592,8
-7,6%
Okres Púchov
1739,6
1666,3
1581,7
901,3
678,9
1045,8
-25,5%
Okres Trenčín
5111,2
3463,9
2495,3
977,4
970,9
1513,6
-17,2%
Trenčiansky kraj
3765,3
2982,0
2817,2
925,0
785,8
1383,7
-9,4%
Okres Komárno
4155,4
3962,0
3049,9
1216,1
904,2
1637,2
4,2%
Okres Levice
7530,3
4533,4
4692,1
1908,8
942,1
2431,8
19,0%
Okres Nitra
6564,8
4753,0
4091,9
1662,4
1212,8
2312,4
-9,9%
Okres Nové Zámky
6289,2
4825,7
4795,3
1059,1
782,4
1921,5
-2,4%
Okres Šaľa
6885,8
5238,5
4457,1
1543,8
835,3
2192,7
1,4%
Okres Topoľčany
2343,1
1783,2
1777,0
904,7
663,5
1068,2
-6,6%
Okres Zlaté Moravce
5026,0
3979,6
3771,9
1137,9
689,0
1701,9
-22,1%
Nitriansky kraj
5737,0
4212,0
3902,0
1406,1
903,6
1960,2
-1,2%
Okres Bytča
2674,6
2103,5
2243,0
305,0
468,7
884,8
-22,8%
Okres Čadca
3400,1
2274,4
2416,7
515,3
588,2
1087,0
-16,2%
Okres Dolný Kubín
5490,5
2750,1
4000,0
1076,9
563,6
1947,6
0,5%
Okres Kysucké Nové Mesto
4739,2
2240,5
4111,2
548,0
570,8
1377,7
4,0%
Okres Liptovský Mikuláš
4939,2
3634,8
3410,7
766,2
544,7
1396,0
-23,7%
Okres Martin
6440,1
3873,9
3126,4
1465,4
1085,2
2256,5
-21,6%
Okres Námestovo
3172,8
2520,3
3605,7
881,5
1334,8
1703,7
-12,0%
Okres Ružomberok
6077,5
3527,9
4329,6
756,5
1141,3
1545,5
-14,0%
Okres Turčianske Teplice
3663,0
1937,2
1570,7
773,3
899,9
1099,5
-16,7%
Okres Tvrdošín
4176,5
2852,6
3366,5
1650,1
1057,4
2108,0
8,5%
Okres Žilina
2038,1
1902,9
1623,1
830,1
550,4
1015,5
-10,8%
Žilinský kraj
4259,4
2771,3
3024,3
861,9
787,9
1480,5
-14,8%
Okres Banská Bystrica
5555,1
4887,4
3876,8
1715,0
1166,4
2318,1
-19,2%
Okres Banská Štiavnica
1115,8
931,0
1711,5
551,4
1251,3
816,8
-10,4%
Okres Brezno
4900,9
4782,3
5470,6
1264,1
914,0
2439,9
34,0%
Okres Detva
2026,5
1428,6
2596,1
1064,2
1154,5
1243,3
-35,6%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
306,0
586,8
423,7
166,7%
Okres Lučenec
6815,1
8046,1
5652,4
1429,0
1080,6
2732,7
23,8%
Okres Poltár
8862,9
5598,9
6221,0
678,5
1090,5
1788,3
5,4%
Okres Revúca
6113,3
6272,1
4353,0
997,8
1648,8
2503,0
9,8%
Okres Rimavská Sobota
4327,1
4187,6
4514,7
1025,0
1410,2
1993,3
34,7%
Okres Veľký Krtíš
14689,5
9320,5
10960,6
1926,5
1337,3
4144,3
34,7%
Okres Zvolen
4385,4
2848,5
3955,5
1728,9
3008,3
2296,7
29,7%
Okres Žarnovica
4255,3
3343,9
4714,0
975,8
686,4
1633,0
-14,1%
Okres Žiar nad Hronom
3974,8
3182,7
4055,3
775,0
1251,8
1544,9
22,4%
Banskobystrický kraj
5533,5
4835,6
4865,0
1218,8
1302,0
2184,3
7,3%
Okres Bardejov
8012,4
4678,9
5390,7
1587,8
2515,9
2702,9
-6,6%
Okres Humenné
1647,1
1913,1
2661,0
1243,4
834,9
1373,5
-3,1%
Okres Kežmarok
605,8
995,0
1654,9
750,0
335,5
810,2
-43,4%
Okres Levoča
2931,0
5180,8
2914,4
1145,2
1152,8
1959,0
33,6%
Okres Medzilaborce
1308,1
665,0
368,6
932,3
348,5
747,2
-52,5%
Okres Poprad
2131,8
1801,5
2009,4
1050,6
490,1
1178,5
-6,3%
Okres Prešov
8302,8
3497,2
3466,5
1944,0
685,1
2841,5
-19,1%
Okres Sabinov
7407,2
4156,9
2991,6
961,3
714,6
2697,7
-2,6%
Okres Snina
1218,8
1409,1
2265,6
719,2
990,1
984,9
-10,9%
Okres Stará Ľubovňa
3077,9
2185,6
1960,5
881,9
763,3
1361,8
30,6%
Okres Stropkov
2381,9
1387,0
1438,5
928,2
0,0
951,7
-6,0%
Okres Svidník
2718,5
3524,4
1840,1
841,2
1141,0
1376,4
-14,3%
Okres Vranov nad Topľou
1258,2
957,8
1186,9
676,6
1025,6
861,9
8,4%
Prešovský kraj
3250,6
2433,3
2440,9
1048,1
986,0
1485,2
-5,5%
Okres Gelnica
1199,5
1733,6
2922,1
550,4
1007,2
942,2
121,4%
Okres Košice I
4943,1
3343,5
3855,7
2472,6
1537,3
2699,3
-10,3%
Okres Košice II
6484,1
5278,5
6973,3
1907,5
676,4
2233,2
-2,0%
Okres Košice III
3393,9
5049,6
6528,0
532,1
586,1
1358,4
83,7%
Okres Košice IV
5938,9
3649,8
2039,4
1508,9
338,3
1614,1
43,2%
Okres Košice - okolie
6894,6
4968,1
3890,9
709,1
971,9
1872,5
5,9%
Okres Michalovce
2760,7
1987,8
2633,5
1313,9
995,0
1510,7
-19,0%
Okres Rožňava
1968,1
1776,5
1808,6
812,7
683,9
1034,9
-9,1%
Okres Sobrance
3603,6
2356,3
1839,5
428,5
782,8
905,9
-37,4%
Okres Spišská Nová Ves
4966,1
3797,1
4643,4
716,9
729,7
1384,2
-18,3%
Okres Trebišov
3054,6
2100,7
2163,1
806,4
923,3
1238,9
-14,0%
Košický kraj
3830,3
2920,3
3133,1
1087,1
854,7
1541,4
-4,7%
Slovenská republika
4202,2
3264,2
3232,0
1132,7
911,9
1665,9
-4,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
203,4
122,5
148,2
-16,4%
Okres Bratislava II
597,6
366,7
177,7
106,2
0,0
131,7
106,3%
Okres Bratislava III
571,6
251,7
610,7
30,3
0,0
81,6
30,0%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
6,8
0,0
3,5
-81,9%
Okres Bratislava V
347,8
366,6
86,0
77,9
0,0
98,9
55,6%
Okres Malacky
81,6
84,2
0,0
4,9
0,0
17,1
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
24,5
0,0
15,3
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
52,1
65,8
58,5
-
Bratislavský kraj
221,0
157,0
77,4
67,1
16,0
74,9
47,5%
Okres Dunajská Streda
898,8
698,9
526,1
42,4
45,7
177,5
-68,9%
Okres Galanta
172,4
235,5
270,4
87,0
8,5
107,0
51,7%
Okres Hlohovec
240,7
344,3
644,3
179,2
42,7
201,6
-44,9%
Okres Piešťany
1970,1
1274,7
1087,3
252,7
74,3
484,5
-8,7%
Okres Senica
129,1
51,7
0,0
13,1
11,9
22,4
-7,4%
Okres Skalica
0,0
86,4
0,0
134,4
48,6
97,2
128,6%
Okres Trnava
1284,2
915,8
982,8
180,7
50,1
339,1
5,7%
Trnavský kraj
789,9
574,5
557,6
120,7
39,7
217,2
-22,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
72,4
0,0
17,3
0,0
17,1
-53,1%
Okres Ilava
390,0
568,5
489,1
204,7
175,5
267,4
95,1%
Okres Myjava
119,2
274,3
600,3
37,9
43,9
92,5
-26,9%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
72,3
48,1
48,7
-34,2%
Okres Partizánske
325,1
538,3
0,0
57,7
0,0
98,8
5,1%
Okres Považská Bystrica
532,7
569,7
615,6
93,7
0,0
193,7
4,4%
Okres Prievidza
417,1
417,1
259,8
22,6
18,0
95,3
-43,5%
Okres Púchov
490,7
782,7
560,2
54,8
63,6
223,0
-40,7%
Okres Trenčín
60,8
19,6
24,0
36,3
70,0
41,6
-51,3%
Trenčiansky kraj
302,4
390,7
298,5
61,4
44,8
120,5
-17,7%
Okres Komárno
793,3
990,5
723,2
216,8
103,6
316,0
109,1%
Okres Levice
1079,1
794,4
639,0
212,3
56,2
306,0
49,9%
Okres Nitra
733,9
624,3
559,9
128,5
108,0
238,4
-2,2%
Okres Nové Zámky
1342,2
1262,3
947,6
125,0
68,3
353,8
-39,2%
Okres Šaľa
800,7
434,4
660,3
202,1
45,2
255,0
32,2%
Okres Topoľčany
104,1
142,0
61,3
46,3
0,0
50,0
57,7%
Okres Zlaté Moravce
886,9
587,2
567,8
47,2
16,0
173,2
9,6%
Nitriansky kraj
830,4
720,1
601,0
143,8
63,4
248,9
4,3%
Okres Bytča
118,9
271,4
195,0
0,0
0,0
59,0
-32,0%
Okres Čadca
386,0
490,4
412,3
13,6
0,0
129,6
-30,6%
Okres Dolný Kubín
161,5
355,6
724,4
262,9
132,6
286,7
-9,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
234,0
162,4
548,2
15,9
30,0
100,8
-19,6%
Okres Liptovský Mikuláš
478,0
491,2
524,7
80,0
30,3
160,7
-16,5%
Okres Martin
93,9
154,0
121,4
81,4
43,4
87,5
10,1%
Okres Námestovo
501,0
261,9
338,8
10,4
0,0
133,9
17,6%
Okres Ružomberok
1665,1
770,2
920,5
92,6
147,9
285,8
-19,3%
Okres Turčianske Teplice
610,5
601,2
349,0
71,2
29,0
155,4
73,3%
Okres Tvrdošín
394,0
407,5
641,2
110,0
120,8
234,2
-34,0%
Okres Žilina
370,6
298,5
182,2
0,0
0,0
68,5
-9,5%
Žilinský kraj
420,0
369,9
410,9
55,2
43,4
145,8
-16,9%
Okres Banská Bystrica
141,7
422,6
304,9
133,9
66,3
162,0
55,6%
Okres Banská Štiavnica
318,8
413,8
733,5
177,2
236,7
245,7
2,8%
Okres Brezno
605,7
494,7
473,8
79,7
0,0
216,0
57,1%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
195,6
53,0
-
Okres Lučenec
356,3
288,4
0,0
144,5
230,3
177,5
-59,7%
Okres Poltár
5351,2
3487,8
2912,0
11,1
35,2
664,4
43,0%
Okres Revúca
1864,3
1456,0
1225,6
7,9
0,0
480,6
-6,5%
Okres Rimavská Sobota
238,5
343,2
902,9
116,1
164,8
221,5
132,8%
Okres Veľký Krtíš
6895,1
3843,5
4805,8
382,5
184,5
1509,7
28,0%
Okres Zvolen
66,4
172,6
108,4
72,4
30,4
74,2
60,0%
Okres Žarnovica
440,2
318,5
423,7
31,2
73,5
123,3
144,8%
Okres Žiar nad Hronom
312,6
188,8
405,5
28,7
46,4
94,9
58,5%
Banskobystrický kraj
1050,8
815,1
902,7
104,9
97,1
309,0
-0,2%
Okres Bardejov
1810,9
1505,0
1133,8
306,8
482,8
617,6
1,4%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
0,0
30,2
23,3
4,5
0,0
9,3
-81,9%
Okres Levoča
110,6
162,9
582,9
328,3
124,6
281,7
168,9%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
177,6
189,6
208,8
70,9
12,3
90,5
-16,3%
Okres Prešov
256,8
240,3
442,5
96,1
0,0
165,5
-59,6%
Okres Sabinov
1045,7
1231,7
1024,5
39,2
79,4
582,6
-1,8%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
374,7
234,2
202,8
43,9
103,2
126,5
-2,5%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
62,4
125,5
0,0
0,0
17,4
426,3%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
24,7
32,4
20,2
-
Prešovský kraj
351,2
327,9
299,3
74,8
80,9
147,4
-0,2%
Okres Gelnica
0,0
0,0
487,0
350,2
503,6
334,3
-21,4%
Okres Košice I
329,5
379,2
437,2
145,4
269,7
233,6
56,9%
Okres Košice II
0,0
142,7
191,0
47,0
27,6
54,0
123,9%
Okres Košice III
125,7
97,1
290,1
9,3
0,0
35,9
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
61,2
0,0
41,7
-
Okres Košice - okolie
99,9
133,7
100,6
60,9
56,3
76,0
78,8%
Okres Michalovce
494,5
313,9
503,5
29,9
28,0
112,2
-27,3%
Okres Rožňava
65,6
19,3
29,2
3,4
0,0
10,2
-
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
61,2
0,0
39,4
-84,0%
Okres Spišská Nová Ves
602,0
506,3
928,7
31,4
22,1
138,0
105,6%
Okres Trebišov
246,6
234,8
165,0
39,7
37,3
86,6
-12,2%
Košický kraj
221,5
200,5
258,4
48,5
51,9
88,4
22,7%
Slovenská republika
520,4
459,7
446,5
89,1
57,3
177,4
-4,4%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.