Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 41. k. t. 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 41. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
62
Ambulancie - dospelí (D)
55
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8759
10322
7390
19011
4194
49676
Chorobnosť ARO
4335,5
3232,1
3106,1
1062,6
829,1
1602,9
Z nich CHPO
1043
1482
1048
1448
312
5333
Chorobnosť CHPO
516,3
464,1
440,5
80,9
61,7
172,1
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
46
60
44
141
42
333
Otitídy
128
121
39
59
11
358
Sinusitídy
88
171
120
275
53
707
Komplikácie spolu
262
352
203
475
106
1398
%komplikácií z ARO
3,0
3,4
2,7
2,5
2,5
2,8
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
5505,8
4019,5
3365,6
1384,9
654,0
1729,4
12,8%
Trnavský kraj
4697,2
3141,5
3410,4
1007,4
710,6
1534,8
-3,1%
Trenčiansky kraj
3972,1
3099,7
2932,5
932,7
772,6
1413,1
2,1%
Nitriansky kraj
5556,0
3877,8
3510,5
1267,0
775,8
1776,5
-9,4%
Žilinský kraj
4958,3
2869,4
3092,6
810,7
810,6
1537,4
3,8%
Banskobystrický kraj
5782,2
5211,1
4456,3
999,0
1059,2
1990,6
-8,9%
Prešovský kraj
2834,6
2324,1
2246,6
925,9
950,3
1346,2
-9,4%
Košický kraj
3533,2
2860,0
2621,1
1118,0
768,1
1512,3
-1,9%
Slovenská republika
4335,5
3232,1
3106,1
1062,6
829,1
1602,9
-3,8%
 


Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
64,8
114,4
94,0
74,1
48,2
72,5
-3,2%
Trnavský kraj
611,7
515,4
536,3
106,8
34,0
191,7
-11,8%
Trenčiansky kraj
472,0
522,6
420,9
51,3
23,9
141,6
17,5%
Nitriansky kraj
769,1
685,0
627,9
113,6
40,8
219,2
-11,9%
Žilinský kraj
451,0
374,2
458,3
75,3
77,9
170,8
17,2%
Banskobystrický kraj
1170,3
945,5
748,9
112,5
144,1
316,9
2,6%
Prešovský kraj
445,0
360,1
314,3
54,6
71,8
146,6
-0,5%
Košický kraj
177,2
146,8
172,8
44,2
61,8
75,7
-14,4%
Slovenská republika
516,3
464,1
440,5
80,9
61,7
172,1
-3,0%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2503,4
2141,3
1148,1
3263,1
1663,2
2757,9
-3,1%
Okres Bratislava II
8495,0
5060,7
4664,8
1264,0
170,9
1805,3
9,4%
Okres Bratislava III
10955,5
5285,7
4478,4
1886,9
456,8
2656,1
50,1%
Okres Bratislava IV
3395,4
3083,3
2080,1
1332,3
407,6
1470,6
3,1%
Okres Bratislava V
6342,1
8161,2
3845,1
762,3
249,6
1371,6
-10,4%
Okres Malacky
1571,4
1570,9
2392,6
1250,7
1170,8
1350,6
55,9%
Okres Pezinok
3833,6
1708,4
1250,7
591,0
461,5
1123,3
2,1%
Okres Senec
2962,6
3488,6
9603,5
1750,7
1402,7
2136,1
42,4%
Bratislavský kraj
5505,8
4019,5
3365,6
1384,9
654,0
1729,4
12,8%
Okres Dunajská Streda
4239,6
3521,0
3419,5
743,2
176,3
1360,8
4,8%
Okres Galanta
3913,5
2489,2
3245,2
1004,0
727,2
1417,5
3,0%
Okres Hlohovec
2674,2
2842,0
3364,8
1079,8
832,0
1467,2
-10,6%
Okres Piešťany
4782,6
3117,8
3281,5
1152,2
1179,6
1672,1
-11,7%
Okres Senica
5144,9
2261,6
2630,9
1091,3
1028,5
1556,5
2,3%
Okres Skalica
6968,1
4508,0
2922,2
1315,6
1174,7
2075,8
21,9%
Okres Trnava
5370,5
3112,6
4207,6
983,9
494,1
1519,8
-13,9%
Trnavský kraj
4697,2
3141,5
3410,4
1007,4
710,6
1534,8
-3,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
6876,8
4635,0
2884,3
975,0
1042,8
1680,6
-3,7%
Okres Ilava
4061,1
2733,2
3174,9
471,3
438,6
1118,7
10,8%
Okres Myjava
5007,9
3566,5
2572,9
842,8
1036,9
1301,6
29,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
1908,0
2202,9
2984,4
1490,1
1138,0
1587,9
18,5%
Okres Partizánske
3455,3
3098,1
2685,6
598,0
119,6
1093,8
-6,1%
Okres Považská Bystrica
3335,3
3258,7
3503,4
907,6
439,8
1435,2
-7,6%
Okres Prievidza
5043,3
3293,5
2956,3
1009,5
895,3
1563,6
-1,8%
Okres Púchov
1873,4
2373,2
1515,8
1001,2
992,9
1242,7
18,8%
Okres Trenčín
4928,6
3581,3
3359,1
914,1
676,5
1402,9
-7,3%
Trenčiansky kraj
3972,1
3099,7
2932,5
932,7
772,6
1413,1
2,1%
Okres Komárno
4495,4
4598,8
3332,9
1104,3
699,9
1579,1
-3,5%
Okres Levice
4667,1
3762,8
3363,2
1910,1
837,2
2121,9
-12,7%
Okres Nitra
7393,8
4214,3
3938,0
1320,4
936,2
2013,9
-12,9%
Okres Nové Zámky
5927,2
4879,4
4245,2
1035,3
732,8
1860,2
-3,2%
Okres Šaľa
7926,6
4570,9
3937,1
1417,2
928,1
2090,8
-4,6%
Okres Topoľčany
2499,3
1735,8
1756,5
876,0
494,0
1022,2
-4,3%
Okres Zlaté Moravce
5834,1
2783,6
3947,7
1056,3
714,2
1513,5
-11,1%
Nitriansky kraj
5556,0
3877,8
3510,5
1267,0
775,8
1776,5
-9,4%
Okres Bytča
1832,6
1300,5
1991,1
366,0
367,6
812,5
-8,2%
Okres Čadca
4025,0
2013,6
2075,5
660,5
634,2
1178,0
8,4%
Okres Dolný Kubín
6403,9
3440,6
4925,2
1069,7
795,6
1968,6
1,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
4262,8
2198,7
2505,9
802,2
811,1
1395,7
1,3%
Okres Liptovský Mikuláš
6946,8
3399,0
3227,0
739,5
642,0
1463,1
4,8%
Okres Martin
6646,6
4193,8
3627,3
1457,1
1012,8
2490,3
10,4%
Okres Námestovo
5396,7
3119,9
4217,2
658,0
1416,9
1942,5
14,0%
Okres Ružomberok
5789,9
3882,5
3960,8
523,3
716,4
1500,4
-2,9%
Okres Turčianske Teplice
4273,5
2538,4
2007,0
457,9
754,7
997,9
-9,2%
Okres Tvrdošín
4683,1
2432,2
3004,6
1417,6
2175,3
2016,9
-4,3%
Okres Žilina
2392,9
1862,7
1777,1
656,5
419,2
916,4
-9,8%
Žilinský kraj
4958,3
2869,4
3092,6
810,7
810,6
1537,4
3,8%
Okres Banská Bystrica
8389,3
5953,1
4748,0
976,9
609,7
2225,5
-4,0%
Okres Banská Štiavnica
1753,5
827,6
1344,7
580,9
1521,8
889,9
8,9%
Okres Brezno
2808,4
3166,2
3919,9
1161,6
1124,2
1765,7
-27,6%
Okres Detva
1688,8
1476,2
1456,4
770,2
1776,2
1035,5
-16,7%
Okres Krupina
9007,7
3527,9
1415,9
550,9
1662,6
1659,5
291,7%
Okres Lučenec
8997,8
9257,4
6204,8
756,4
366,1
2267,5
-17,0%
Okres Poltár
5936,5
3900,9
1919,3
622,9
759,8
1423,8
-20,4%
Okres Revúca
7971,4
6084,1
4727,3
1116,6
1865,7
2451,4
-2,1%
Okres Rimavská Sobota
3115,1
5701,2
6072,5
1026,8
1428,5
2087,5
4,7%
Okres Veľký Krtíš
12209,5
7920,0
8239,6
1624,7
1162,0
3305,2
-20,2%
Okres Zvolen
4372,1
5438,1
3110,2
1605,2
790,0
1977,3
-13,9%
Okres Žarnovica
4622,2
3423,6
3072,0
562,0
612,9
1292,8
-20,8%
Okres Žiar nad Hronom
2937,7
3188,7
3244,2
567,7
927,3
1390,8
-10,0%
Banskobystrický kraj
5782,2
5211,1
4456,3
999,0
1059,2
1990,6
-8,9%
Okres Bardejov
5556,6
3635,8
3508,2
1916,0
2675,3
2415,6
-10,6%
Okres Humenné
1780,7
2183,3
1791,1
712,0
890,5
1029,4
-25,1%
Okres Kežmarok
1893,1
2086,2
2805,8
721,1
503,3
1178,0
45,4%
Okres Levoča
1564,3
2569,5
2123,3
561,2
0,0
1108,0
-43,4%
Okres Medzilaborce
726,7
415,6
245,7
918,1
298,7
663,4
-11,2%
Okres Poprad
1238,1
1586,0
2111,4
915,5
756,2
1083,9
-8,0%
Okres Prešov
8288,5
3363,7
1290,7
1602,2
967,3
2098,5
-26,1%
Okres Sabinov
9716,5
5285,9
3565,3
1236,0
809,8
3097,7
14,8%
Okres Snina
1430,8
1465,4
2451,3
667,7
1066,3
1004,1
1,9%
Okres Stará Ľubovňa
3631,0
2804,8
2864,4
743,4
583,5
1393,5
2,3%
Okres Stropkov
1242,8
1109,6
1312,3
1088,4
452,6
1060,0
11,4%
Okres Svidník
3239,1
3493,2
2049,3
781,6
1095,3
1379,9
0,3%
Okres Vranov nad Topľou
932,6
964,2
1513,3
582,0
667,8
759,0
-11,9%
Prešovský kraj
2834,6
2324,1
2246,6
925,9
950,3
1346,2
-9,4%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
788,0
2329,1
960,4
1,9%
Okres Košice I
4645,0
3190,8
3588,8
2957,0
1472,6
2858,8
5,9%
Okres Košice II
6484,1
6348,5
6018,0
2111,0
611,6
2373,4
6,3%
Okres Košice III
5530,7
4605,7
4559,3
462,1
164,8
1299,0
-4,4%
Okres Košice IV
3543,4
2495,3
1573,3
625,3
175,4
1048,0
-35,1%
Okres Košice - okolie
6594,9
5814,6
4259,8
636,4
895,0
1946,7
4,0%
Okres Michalovce
2517,3
1731,0
2056,1
1097,1
486,2
1235,6
-18,2%
Okres Rožňava
1933,0
1714,5
1741,9
630,6
586,2
944,9
-8,7%
Okres Sobrance
2590,1
2046,3
1588,6
331,5
688,6
827,1
-8,7%
Okres Spišská Nová Ves
6019,6
4860,3
4024,2
1074,5
846,2
1728,4
24,9%
Okres Trebišov
2711,4
2204,9
2150,4
800,7
890,2
1230,5
-0,7%
Košický kraj
3533,2
2860,0
2621,1
1118,0
768,1
1512,3
-1,9%
Slovenská republika
4335,5
3232,1
3106,1
1062,6
829,1
1602,9
-3,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
159,5
110,9
120,5
-18,7%
Okres Bratislava II
0,0
110,0
177,7
41,5
0,0
40,9
-68,9%
Okres Bratislava III
476,3
503,4
407,1
119,4
152,3
201,7
147,3%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
10,7
0,0
6,5
83,0%
Okres Bratislava V
125,6
297,9
69,9
61,4
46,8
80,3
-18,8%
Okres Malacky
0,0
32,7
44,3
71,1
88,4
60,9
256,3%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
149,1
62,8
146,3
150,0%
Bratislavský kraj
64,8
114,4
94,0
74,1
48,2
72,5
-3,2%
Okres Dunajská Streda
304,3
603,2
528,6
29,5
0,0
141,4
-20,4%
Okres Galanta
337,9
285,9
331,1
58,8
16,9
106,3
-0,7%
Okres Hlohovec
579,4
601,2
1002,3
177,6
160,0
301,7
49,6%
Okres Piešťany
1775,4
1101,8
990,1
197,3
70,8
404,5
-16,5%
Okres Senica
0,0
33,3
0,0
27,9
14,5
24,7
10,5%
Okres Skalica
0,0
102,5
0,0
92,2
0,0
62,1
-36,1%
Okres Trnava
992,4
640,4
698,6
172,8
23,3
263,2
-22,4%
Trnavský kraj
611,7
515,4
536,3
106,8
34,0
191,7
-11,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
95,5
0,0
0,0
18,9
0,0
17,1
0,0%
Okres Ilava
902,5
911,1
871,5
109,5
35,1
286,4
7,1%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
26,5
0,0
21,4
-76,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
46,7
15,0
25,8
-47,1%
Okres Partizánske
222,9
263,7
209,8
56,7
0,0
88,6
-10,3%
Okres Považská Bystrica
631,0
676,8
794,9
83,0
0,0
228,9
18,2%
Okres Prievidza
548,2
447,7
339,7
33,8
18,4
123,4
29,5%
Okres Púchov
1159,7
1641,0
922,6
80,4
76,4
461,7
107,0%
Okres Trenčín
182,5
234,8
215,9
41,5
47,8
74,1
78,3%
Trenčiansky kraj
472,0
522,6
420,9
51,3
23,9
141,6
17,5%
Okres Komárno
415,5
471,7
283,0
85,5
75,0
139,2
-55,9%
Okres Levice
148,2
360,4
345,9
170,3
96,3
184,1
-39,8%
Okres Nitra
838,8
627,9
639,9
134,2
38,4
233,8
-2,0%
Okres Nové Zámky
1767,1
1619,3
1378,3
136,9
31,0
454,0
28,3%
Okres Šaľa
720,6
603,7
557,1
168,4
12,5
229,8
-9,9%
Okres Topoľčany
130,2
110,5
40,8
4,4
7,4
23,0
-54,1%
Okres Zlaté Moravce
1024,9
347,9
757,1
67,4
0,0
152,0
-12,3%
Nitriansky kraj
769,1
685,0
627,9
113,6
40,8
219,2
-11,9%
Okres Bytča
49,5
0,0
40,6
0,0
0,0
9,1
-84,5%
Okres Čadca
349,2
344,3
341,2
39,2
31,7
127,1
-1,9%
Okres Dolný Kubín
545,0
853,5
1523,6
276,6
183,6
449,2
56,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
952,9
556,6
391,5
23,8
0,0
203,9
102,2%
Okres Liptovský Mikuláš
796,6
550,1
551,0
105,2
67,1
205,3
27,7%
Okres Martin
112,7
189,6
151,8
41,7
0,0
76,6
-12,5%
Okres Námestovo
387,1
160,7
138,6
4,0
0,0
78,5
-41,4%
Okres Ružomberok
1089,9
691,1
948,4
108,4
166,3
304,8
6,7%
Okres Turčianske Teplice
244,2
200,4
349,0
61,1
87,1
107,6
-30,8%
Okres Tvrdošín
585,4
672,7
1209,2
196,9
469,7
409,9
75,0%
Okres Žilina
207,1
180,7
148,1
11,7
0,0
48,2
-29,6%
Žilinský kraj
451,0
374,2
458,3
75,3
77,9
170,8
17,2%
Okres Banská Bystrica
56,7
220,5
0,0
14,5
0,0
34,7
-78,6%
Okres Banská Štiavnica
797,0
310,3
122,2
108,3
372,0
205,9
-16,2%
Okres Brezno
220,3
263,9
301,5
51,2
27,4
110,6
-48,8%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
112,0
177,6
73,5
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
846,3
547,9
552,5
60,7
106,3
191,4
7,9%
Okres Poltár
2926,4
2799,4
1191,3
44,5
0,0
600,8
-9,6%
Okres Revúca
2397,0
1620,0
1738,8
225,7
781,0
706,6
47,0%
Okres Rimavská Sobota
350,5
261,5
396,9
145,3
153,0
191,0
-13,8%
Okres Veľký Krtíš
6322,8
4222,0
3449,1
306,0
110,7
1277,4
-15,4%
Okres Zvolen
93,0
241,7
151,7
144,8
0,0
126,9
71,0%
Okres Žarnovica
0,0
39,8
264,8
46,8
24,5
55,3
-55,2%
Okres Žiar nad Hronom
119,1
119,9
90,1
6,4
0,0
37,2
-60,8%
Banskobystrický kraj
1170,3
945,5
748,9
112,5
144,1
316,9
2,6%
Okres Bardejov
2406,2
1773,2
1112,4
301,6
568,3
701,7
13,6%
Okres Humenné
0,0
0,0
43,7
9,0
0,0
8,8
-
Okres Kežmarok
227,2
186,6
131,1
8,2
0,0
62,9
575,0%
Okres Levoča
0,0
111,7
249,8
22,9
0,0
59,1
-79,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
17,0
0,0
9,1
-
Okres Poprad
134,6
120,7
166,1
24,6
14,0
54,1
-40,2%
Okres Prešov
599,2
436,0
258,1
10,7
0,0
109,4
-33,9%
Okres Sabinov
1132,9
1052,1
1188,4
153,0
47,6
534,1
-8,3%
Okres Snina
0,0
56,4
0,0
16,0
19,0
18,5
-
Okres Stará Ľubovňa
458,0
343,4
550,9
66,8
53,0
172,7
36,5%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
125,5
0,0
0,0
10,5
-40,0%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
17,6
22,1
0,0
14,5
-28,3%
Prešovský kraj
445,0
360,1
314,3
54,6
71,8
146,6
-0,5%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
300,2
1007,2
389,0
16,4%
Okres Košice I
62,8
354,5
408,9
178,6
263,0
220,7
-5,6%
Okres Košice II
104,6
214,0
95,5
36,7
0,0
42,4
-21,4%
Okres Košice III
143,7
55,5
82,9
21,0
0,0
32,0
-10,9%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
18,1
0,0
8,7
-79,2%
Okres Košice - okolie
166,5
155,9
134,2
27,0
30,3
60,1
-20,9%
Okres Michalovce
299,7
247,3
253,5
27,3
12,8
83,5
-25,6%
Okres Rožňava
25,8
15,2
0,0
0,0
0,0
4,0
-61,1%
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
38,3
0,0
20,7
-47,5%
Okres Spišská Nová Ves
301,0
101,3
154,8
34,2
41,3
60,1
-56,5%
Okres Trebišov
344,8
224,6
318,0
29,3
25,4
100,6
16,2%
Košický kraj
177,2
146,8
172,8
44,2
61,8
75,7
-14,4%
Slovenská republika
516,3
464,1
440,5
80,9
61,7
172,1
-3,0%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.