Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 41. kal.týždeň 2009
Týždenné hlásenie za SR v roku 2009 – 41. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
61
Ambulancie - dospelí (D)
53
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8183
10818
8301
15185
3151
45638
Chorobnosť ARO
4239,4
3329,9
3487,5
884,9
663,0
1524,2
Z nich CHPO
919
1441
1058
1411
273
5102
Chorobnosť CHPO
476,1
443,6
444,5
82,2
57,4
170,4
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
42
47
15
79
35
218
Otitídy
90
71
14
38
9
222
Sinusitídy
64
171
114
213
52
614
Komplikácie spolu
196
289
143
330
96
1054
%komplikácií z ARO
2,4
2,7
1,7
2,2
3,0
2,3
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3530,0
2847,7
2223,3
1101,9
409,7
1389,4
-4,0%
Trnavský kraj
5471,2
3805,2
3601,2
939,7
640,2
1620,9
-4,3%
Trenčiansky kraj
3772,1
2899,5
2998,8
720,9
477,2
1224,0
2,1%
Nitriansky kraj
5326,6
4003,7
4208,1
921,9
617,4
1628,2
1,6%
Žilinský kraj
4953,2
3535,6
3826,3
739,5
730,5
1608,4
-2,4%
Banskobystrický kraj
5682,3
4719,5
4634,1
838,6
870,3
1774,0
-1,1%
Prešovský kraj
2716,8
2083,4
2466,2
836,3
679,8
1275,5
-10,3%
Košický kraj
3481,0
3380,0
3961,5
961,2
715,8
1540,6
0,7%
Slovenská republika
4239,4
3329,9
3487,5
884,9
663,0
1524,2
-2,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
255,4
179,8
208,1
67,1
18,5
92,3
-8,6%
Trnavský kraj
906,4
665,4
613,7
94,4
63,4
230,8
-7,7%
Trenčiansky kraj
365,4
432,0
430,4
60,2
40,6
137,8
8,7%
Nitriansky kraj
646,1
611,5
606,0
129,2
68,9
225,7
8,7%
Žilinský kraj
503,6
425,3
439,3
75,1
79,2
176,4
2,0%
Banskobystrický kraj
843,4
649,2
603,7
109,1
103,4
238,6
-27,9%
Prešovský kraj
243,2
310,7
288,6
38,7
33,7
115,3
-12,9%
Košický kraj
199,3
239,6
326,9
60,6
21,5
99,9
-16,5%
Slovenská republika
476,1
443,6
444,5
82,2
57,4
170,4
-9,4%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
2552,4
625,9
2002,3
1,8%
Okres Bratislava II
3909,3
1828,2
1692,8
1706,0
361,0
1725,9
-28,1%
Okres Bratislava III
5024,5
3722,5
3993,0
1488,1
252,7
1841,1
65,9%
Okres Bratislava IV
1254,9
1292,4
1204,5
806,1
433,5
965,8
-35,6%
Okres Bratislava V
4748,4
6542,0
3023,1
541,0
323,9
1200,8
7,1%
Okres Malacky
2714,9
1859,8
1546,1
830,0
164,1
1076,6
-6,5%
Okres Pezinok
6627,4
3672,0
3924,1
185,8
239,3
1816,7
-
Okres Senec
2251,8
1678,4
1896,1
1332,3
932,2
1423,1
-43,6%
Bratislavský kraj
3530,0
2847,7
2223,3
1101,9
409,7
1389,4
-4,0%
Okres Dunajská Streda
5524,4
3602,5
3474,9
561,7
352,1
1479,0
-5,6%
Okres Galanta
4093,3
2924,8
2840,7
782,9
429,9
1257,1
6,7%
Okres Hlohovec
4763,9
3033,1
2624,1
808,0
347,3
1319,5
-31,8%
Okres Piešťany
6760,6
5116,5
4703,5
1310,4
961,9
2109,1
5,8%
Okres Senica
4095,8
2018,5
2008,0
903,3
785,3
1236,0
-22,7%
Okres Skalica
6603,9
5704,4
4855,7
1071,8
840,3
2331,5
0,2%
Okres Trnava
6316,1
4425,5
4286,2
1149,0
754,1
1835,7
0,8%
Trnavský kraj
5471,2
3805,2
3601,2
939,7
640,2
1620,9
-4,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
5402,8
2384,3
4019,0
846,9
516,7
1381,4
11,4%
Okres Ilava
2425,1
1984,1
2455,8
580,7
431,2
953,8
3,4%
Okres Myjava
2307,7
1674,5
1699,0
223,9
139,2
562,3
22,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4354,2
2857,9
2268,6
538,6
277,3
1148,9
26,7%
Okres Partizánske
6898,8
5845,6
5414,8
842,5
293,0
1692,8
-0,8%
Okres Považská Bystrica
2174,5
2695,3
2930,8
539,6
265,4
1086,4
-9,7%
Okres Prievidza
4475,7
3287,0
3245,2
955,6
750,7
1459,8
-3,0%
Okres Púchov
3909,9
2234,5
3379,5
811,6
608,4
1325,0
-1,0%
Okres Trenčín
3545,2
3237,7
2659,3
582,8
387,0
1068,3
10,5%
Trenčiansky kraj
3772,1
2899,5
2998,8
720,9
477,2
1224,0
2,1%
Okres Komárno
3445,8
2955,4
2325,5
753,2
702,5
1157,5
-9,9%
Okres Levice
6913,1
5091,5
5187,7
978,3
587,6
1955,1
30,8%
Okres Nitra
5867,5
3970,1
5270,2
1088,6
835,4
1931,3
-7,0%
Okres Nové Zámky
5341,4
4949,3
4589,2
950,2
599,5
1781,4
13,6%
Okres Šaľa
6428,8
4446,4
3429,4
791,2
305,6
1495,6
-20,5%
Okres Topoľčany
3110,1
2340,2
2279,8
814,0
511,2
1106,5
45,6%
Okres Zlaté Moravce
5646,7
3660,6
4404,3
801,4
560,2
1529,2
-12,8%
Nitriansky kraj
5326,6
4003,7
4208,1
921,9
617,4
1628,2
1,6%
Okres Bytča
3164,2
2762,0
3416,0
174,1
260,5
1156,9
-8,3%
Okres Čadca
2491,2
1912,9
2194,7
565,8
626,5
1012,0
-2,0%
Okres Dolný Kubín
6166,4
4646,7
5831,8
1196,4
831,2
2173,6
-13,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
4814,4
2032,1
3532,2
809,7
1132,7
1505,4
-3,8%
Okres Liptovský Mikuláš
4258,4
3734,7
4513,8
556,4
566,0
1291,1
-0,9%
Okres Martin
7317,5
4763,0
4342,1
1123,0
714,0
2321,7
6,0%
Okres Námestovo
7328,9
5332,2
5546,1
784,6
1121,7
2752,3
-6,9%
Okres Ružomberok
5531,9
4560,3
5500,6
594,0
744,3
1566,3
-14,2%
Okres Turčianske Teplice
4140,5
2479,3
2497,8
703,1
1246,3
1268,3
14,6%
Okres Tvrdošín
3885,6
3795,4
3816,8
1193,4
1532,4
2215,9
-7,2%
Okres Žilina
3681,1
2339,7
2046,0
712,8
453,6
1112,0
4,8%
Žilinský kraj
4953,2
3535,6
3826,3
739,5
730,5
1608,4
-2,4%
Okres Banská Bystrica
6052,9
4833,3
4009,3
1178,6
632,6
1889,8
0,6%
Okres Banská Štiavnica
3095,0
1875,8
2004,8
510,5
938,2
964,6
14,9%
Okres Brezno
4092,4
3937,5
6180,0
1022,0
560,4
1973,7
-4,4%
Okres Detva
2932,5
2496,8
1786,5
793,1
907,6
1177,0
27,6%
Okres Krupina
4947,0
3627,6
2908,7
616,0
857,9
1568,6
-31,4%
Okres Lučenec
5322,0
4977,4
3368,2
626,5
443,1
1605,4
-6,8%
Okres Poltár
6161,5
3521,1
4485,5
580,0
1480,1
1599,9
0,9%
Okres Revúca
1295,6
3466,1
2359,2
491,6
1911,3
1115,9
-43,7%
Okres Rimavská Sobota
6162,8
6818,8
5141,6
747,5
1131,9
2733,1
6,2%
Okres Veľký Krtíš
18099,3
8687,4
9421,5
1577,8
939,0
3277,5
-3,8%
Okres Zvolen
3186,1
3181,6
3359,4
1064,8
654,7
1452,4
0,7%
Okres Žarnovica
4508,5
3849,1
5530,2
734,7
424,7
1620,3
43,6%
Okres Žiar nad Hronom
5370,2
3687,6
4964,0
721,6
782,8
1424,5
49,2%
Banskobystrický kraj
5682,3
4719,5
4634,1
838,6
870,3
1774,0
-1,1%
Okres Bardejov
5723,8
4150,2
4151,4
1184,6
1180,9
2208,7
-15,3%
Okres Humenné
2546,7
2361,3
3145,3
740,6
446,8
1155,0
-4,9%
Okres Kežmarok
1380,7
1461,5
1744,5
422,5
74,4
769,9
-14,9%
Okres Levoča
0,0
663,8
1166,7
576,4
350,5
549,1
20,2%
Okres Medzilaborce
1300,6
1062,1
2031,1
751,8
647,2
903,9
13,6%
Okres Poprad
1247,6
1525,3
1622,0
733,8
408,5
907,9
22,1%
Okres Prešov
6835,8
3211,5
3828,8
2706,9
763,7
3095,1
-41,4%
Okres Sabinov
6865,3
4301,8
6299,3
939,9
806,9
2806,4
-32,1%
Okres Snina
1707,8
1893,7
1760,0
884,3
1187,1
1161,2
24,1%
Okres Stará Ľubovňa
2914,0
2327,8
2715,6
682,3
391,7
1351,1
5,8%
Okres Stropkov
1870,3
1253,7
1489,9
805,8
185,8
870,3
7,8%
Okres Svidník
2862,9
1531,4
1326,5
874,1
989,9
1122,7
-16,8%
Okres Vranov nad Topľou
540,3
550,6
910,0
478,8
479,6
540,5
-7,0%
Prešovský kraj
2716,8
2083,4
2466,2
836,3
679,8
1275,5
-10,3%
Okres Gelnica
3052,8
4627,5
3544,1
846,2
563,0
1823,6
397,9%
Okres Košice I
4249,7
3010,6
3926,8
2593,9
483,1
2543,8
-4,0%
Okres Košice II
1714,3
7422,4
10732,5
1419,4
288,1
1529,9
-26,3%
Okres Košice III
2841,0
3805,5
6469,0
558,1
670,5
1279,3
-5,8%
Okres Košice IV
3557,7
4164,0
5933,9
836,9
480,4
1857,6
-10,5%
Okres Košice - okolie
5825,7
4607,6
5836,1
730,6
897,9
1921,4
-10,7%
Okres Michalovce
3056,6
2931,8
3559,1
979,1
605,5
1397,7
-7,2%
Okres Rožňava
2106,3
1807,4
2044,8
521,6
738,4
943,4
3,2%
Okres Sobrance
4468,6
3617,6
2757,1
451,7
187,3
1225,0
-38,0%
Okres Spišská Nová Ves
6576,8
3553,2
5392,3
911,0
911,2
1621,5
-23,1%
Okres Trebišov
3163,8
3730,7
3796,8
966,0
1109,7
1579,7
37,9%
Košický kraj
3481,0
3380,0
3961,5
961,2
715,8
1540,6
0,7%
Slovenská republika
4239,4
3329,9
3487,5
884,9
663,0
1524,2
-2,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
141,8
46,4
98,6
-3,7%
Okres Bratislava II
98,6
51,5
156,7
155,1
13,9
117,9
-54,4%
Okres Bratislava III
612,7
531,8
645,9
30,7
38,9
161,2
-
Okres Bratislava IV
0,0
59,7
0,0
34,4
0,0
27,4
-80,5%
Okres Bratislava V
718,5
432,5
406,9
64,3
16,2
130,8
68,1%
Okres Malacky
129,3
107,8
75,4
17,1
0,0
43,1
-
Okres Pezinok
0,0
87,4
346,2
31,0
0,0
67,8
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
21,0
26,6
23,0
-
Bratislavský kraj
255,4
179,8
208,1
67,1
18,5
92,3
-8,6%
Okres Dunajská Streda
1160,6
1017,8
720,2
74,1
0,0
308,5
13,8%
Okres Galanta
636,1
441,8
473,4
51,2
0,0
139,5
-22,2%
Okres Hlohovec
470,5
233,3
177,9
118,0
81,7
147,4
-5,9%
Okres Piešťany
1936,6
1073,8
1099,2
149,7
192,4
405,5
-12,9%
Okres Senica
148,0
110,6
148,7
74,9
17,5
77,3
-40,8%
Okres Skalica
0,0
0,0
39,5
142,3
0,0
70,8
-
Okres Trnava
1133,7
997,0
936,6
105,4
89,5
289,6
-9,3%
Trnavský kraj
906,4
665,4
613,7
94,4
63,4
230,8
-7,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
166,3
365,4
38,5
54,4
73,2
7,1%
Okres Ilava
297,8
593,0
524,3
114,4
0,0
189,8
-17,7%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
67,7
6,3
18,5
12,5
119,0%
Okres Partizánske
1281,2
937,5
997,5
193,4
112,7
336,8
60,4%
Okres Považská Bystrica
334,5
568,5
719,4
53,4
0,0
193,6
1,3%
Okres Prievidza
827,3
853,0
676,7
71,5
91,7
223,9
14,4%
Okres Púchov
58,4
61,2
41,7
36,6
21,7
38,2
-22,8%
Okres Trenčín
97,6
58,5
97,6
13,7
0,0
25,0
15,4%
Trenčiansky kraj
365,4
432,0
430,4
60,2
40,6
137,8
8,7%
Okres Komárno
943,5
898,4
732,7
131,8
71,3
260,5
23,4%
Okres Levice
363,8
342,5
292,9
247,3
198,9
253,2
-13,6%
Okres Nitra
623,0
467,6
490,7
115,2
80,8
202,9
9,2%
Okres Nové Zámky
1135,6
1322,2
1154,9
163,3
60,6
386,6
4,4%
Okres Šaľa
448,5
394,3
403,5
163,1
21,8
190,8
48,8%
Okres Topoľčany
176,0
117,0
87,7
22,1
0,0
38,0
6,0%
Okres Zlaté Moravce
820,5
678,8
1140,7
55,3
36,5
228,5
32,4%
Nitriansky kraj
646,1
611,5
606,0
129,2
68,9
225,7
8,7%
Okres Bytča
417,9
195,0
536,8
0,0
0,0
119,7
100,0%
Okres Čadca
175,4
179,9
106,4
18,3
0,0
55,3
-33,0%
Okres Dolný Kubín
587,3
326,1
392,5
290,3
114,6
295,6
159,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
1053,2
588,2
549,5
58,8
100,7
244,5
-3,6%
Okres Liptovský Mikuláš
553,9
1044,1
957,5
84,3
37,7
241,6
55,9%
Okres Martin
248,4
169,7
191,3
37,5
51,7
88,0
19,5%
Okres Námestovo
174,5
184,4
155,3
110,7
149,6
136,6
-38,5%
Okres Ružomberok
1629,3
1006,3
1412,7
139,2
215,7
394,0
-9,6%
Okres Turčianske Teplice
0,0
63,6
172,3
91,7
178,0
107,7
28,6%
Okres Tvrdošín
689,4
1183,9
1017,8
214,5
367,8
535,5
-4,8%
Okres Žilina
572,1
310,1
229,5
7,6
0,0
88,7
-0,2%
Žilinský kraj
503,6
425,3
439,3
75,1
79,2
176,4
2,0%
Okres Banská Bystrica
93,8
166,7
231,9
87,5
15,8
93,6
-37,0%
Okres Banská Štiavnica
1174,0
517,5
160,4
127,6
173,7
232,2
56,0%
Okres Brezno
519,7
255,2
251,2
76,6
0,0
131,9
-28,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
130,6
121,0
93,3
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
20,5
0,0
10,6
-86,7%
Okres Lučenec
653,0
544,1
536,5
48,2
40,3
180,4
-51,4%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0
8,8
-
Okres Revúca
129,6
165,1
0,0
181,1
871,0
330,8
245,6%
Okres Rimavská Sobota
981,3
1157,9
537,2
36,5
0,0
357,9
-65,6%
Okres Veľký Krtíš
9469,2
5224,6
5371,9
571,7
203,0
1573,4
2,5%
Okres Zvolen
74,1
318,2
521,3
33,7
0,0
89,5
-6,7%
Okres Žarnovica
369,5
114,3
253,7
132,9
0,0
127,2
703,6%
Okres Žiar nad Hronom
208,6
377,5
530,5
38,2
11,5
96,2
377,8%
Banskobystrický kraj
843,4
649,2
603,7
109,1
103,4
238,6
-27,9%
Okres Bardejov
1192,5
1317,9
844,1
140,4
178,6
444,4
-21,7%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
27,6
191,4
83,1
0,0
0,0
41,0
-27,3%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
35,6
300,8
240,3
44,1
45,4
96,3
7,6%
Okres Prešov
179,9
263,2
488,0
54,1
0,0
172,9
59,1%
Okres Sabinov
915,4
936,4
1442,6
56,1
0,0
477,2
17,6%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
106,0
196,5
445,2
102,1
0,0
142,8
51,4%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
16,3
0,0
10,4
-63,3%
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Prešovský kraj
243,2
310,7
288,6
38,7
33,7
115,3
-12,9%
Okres Gelnica
0,0
152,6
0,0
226,7
255,9
175,5
-
Okres Košice I
62,5
223,0
215,8
278,6
0,0
198,7
64,0%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
13,1
0,0
11,4
-92,5%
Okres Košice III
72,8
54,4
80,9
6,9
0,0
18,2
63,6%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
26,6
0,0
11,6
-72,2%
Okres Košice - okolie
506,6
438,8
620,9
55,5
0,0
161,6
189,5%
Okres Michalovce
149,1
157,9
135,6
26,3
0,0
48,5
-40,1%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
1210,2
1190,0
984,7
0,0
0,0
304,8
-58,4%
Okres Spišská Nová Ves
205,5
197,4
610,5
70,1
82,8
116,8
-54,6%
Okres Trebišov
236,1
314,6
672,6
99,9
31,5
154,8
55,2%
Košický kraj
199,3
239,6
326,9
60,6
21,5
99,9
-16,5%
Slovenská republika
476,1
443,6
444,5
82,2
57,4
170,4
-9,4%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.