Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 42. k. t. 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 42. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
62
Ambulancie - dospelí (D)
52
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9086
10864
7405
17039
3800
48194
Chorobnosť ARO
4505,8
3408,2
3118,3
1009,4
796,2
1615,2
Z nich CHPO
1155
1491
1036
1495
289
5466
Chorobnosť CHPO
572,8
467,7
436,3
88,6
60,6
183,2
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
64
68
40
100
37
309
Otitídy
140
98
31
52
16
337
Sinusitídy
97
194
132
211
28
662
Komplikácie spolu
301
360
203
363
81
1308
%komplikácií z ARO
3,3
3,3
2,7
2,1
2,1
2,7
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
5009,2
3606,8
2720,1
1297,3
695,3
1600,4
-7,5%
Trnavský kraj
5356,5
3790,9
3410,2
969,1
821,8
1654,2
7,8%
Trenčiansky kraj
4186,8
3214,4
3179,4
901,8
723,3
1433,8
1,5%
Nitriansky kraj
5911,1
4216,4
3551,9
1107,5
698,7
1739,2
-2,1%
Žilinský kraj
4789,7
3100,3
3003,6
784,7
745,3
1507,7
-1,9%
Banskobystrický kraj
5828,9
4801,0
4338,2
1043,7
1064,4
2035,9
2,3%
Prešovský kraj
3154,6
2468,6
2268,9
910,0
892,2
1411,1
4,8%
Košický kraj
3522,9
2891,9
2672,3
1040,6
627,9
1443,3
-4,6%
Slovenská republika
4505,8
3408,2
3118,3
1009,4
796,2
1615,2
0,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
182,3
134,5
97,5
98,7
34,6
93,5
29,0%
Trnavský kraj
897,7
738,7
696,3
119,2
62,4
259,9
35,6%
Trenčiansky kraj
239,4
340,0
369,0
64,5
57,5
121,6
-14,1%
Nitriansky kraj
994,0
722,5
661,2
142,1
46,2
259,3
18,3%
Žilinský kraj
454,4
440,8
417,2
58,0
44,4
159,1
-6,9%
Banskobystrický kraj
955,1
547,9
493,1
112,4
126,4
249,6
-21,3%
Prešovský kraj
438,8
346,4
273,5
56,8
62,7
147,9
0,9%
Košický kraj
350,1
290,3
300,6
40,0
45,6
104,7
38,3%
Slovenská republika
572,8
467,7
436,3
88,6
60,6
183,2
6,5%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
983,5
685,2
803,7
2970,1
1575,1
2322,3
-15,8%
Okres Bratislava II
11952,8
8018,8
3909,5
1205,1
396,7
1817,1
0,7%
Okres Bratislava III
4429,8
3649,6
3511,5
1851,1
578,7
1861,1
-29,9%
Okres Bratislava IV
2300,1
1616,7
1493,9
1657,9
327,5
1835,1
24,8%
Okres Bratislava V
6656,1
5421,0
3915,0
679,0
254,1
1190,1
-13,2%
Okres Malacky
2238,1
2029,1
1949,5
1310,6
1669,1
1516,4
12,3%
Okres Pezinok
2936,4
915,2
938,0
305,7
634,5
556,3
-50,5%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
1444,5
1074,7
1498,2
-29,9%
Bratislavský kraj
5009,2
3606,8
2720,1
1297,3
695,3
1600,4
-7,5%
Okres Dunajská Streda
5026,0
4197,4
3690,6
647,0
427,9
1427,1
4,9%
Okres Galanta
4467,2
3002,1
3013,4
1023,5
920,2
1536,2
8,4%
Okres Hlohovec
5392,9
3525,2
2863,7
927,8
1002,7
1704,2
16,2%
Okres Piešťany
5808,4
3933,9
3792,4
1187,8
1085,2
1864,7
11,5%
Okres Senica
5305,3
3049,8
2988,9
951,6
1108,6
1576,9
1,3%
Okres Skalica
6548,3
6044,8
3184,9
1013,6
862,6
2100,4
1,2%
Okres Trnava
5529,4
3428,5
3827,1
1127,5
750,3
1694,9
11,5%
Trnavský kraj
5356,5
3790,9
3410,2
969,1
821,8
1654,2
7,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
5826,2
4403,2
3643,3
1191,7
1274,6
1896,3
12,8%
Okres Ilava
3226,3
2315,9
2983,7
287,1
518,3
1059,8
-5,3%
Okres Myjava
3815,6
4389,6
4802,7
707,9
580,3
1196,2
-8,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2514,9
2220,5
2258,0
954,0
580,3
1206,4
-24,0%
Okres Partizánske
4421,3
3845,2
3035,2
911,7
127,9
1144,9
4,7%
Okres Považská Bystrica
2929,7
2782,4
2502,5
639,9
408,4
1086,1
-24,3%
Okres Prievidza
5601,0
3614,6
3418,4
1093,2
1089,5
1714,0
9,6%
Okres Púchov
2910,5
1988,2
1742,3
1069,6
671,2
1267,0
2,0%
Okres Trenčín
5251,6
4498,1
4562,4
881,4
656,0
1691,6
20,6%
Trenčiansky kraj
4186,8
3214,4
3179,4
901,8
723,3
1433,8
1,5%
Okres Komárno
5485,1
4427,4
3827,6
984,0
830,5
1637,6
3,7%
Okres Levice
5203,6
3436,5
3120,3
1555,9
728,9
1830,6
-13,7%
Okres Nitra
7483,4
5068,8
4053,9
1227,7
864,2
2090,0
3,8%
Okres Nové Zámky
6975,5
5023,3
4642,7
1017,5
471,9
1958,9
5,3%
Okres Šaľa
6325,3
5110,7
4060,9
1136,5
522,1
1907,0
-8,8%
Okres Topoľčany
2655,6
2067,2
1838,2
637,7
523,4
923,5
-9,7%
Okres Zlaté Moravce
4966,9
3183,7
2238,8
1026,5
661,0
1430,7
-5,5%
Nitriansky kraj
5911,1
4216,4
3551,9
1107,5
698,7
1739,2
-2,1%
Okres Bytča
2426,9
1809,4
1909,8
289,8
413,6
833,4
2,6%
Okres Čadca
3459,6
2516,2
2007,0
530,4
678,7
1110,5
-5,7%
Okres Dolný Kubín
4950,5
3147,2
4358,3
794,6
985,1
1628,7
-17,3%
Okres Kysucké Nové Mesto
3803,1
2045,6
3060,6
790,7
667,6
1301,6
-6,7%
Okres Liptovský Mikuláš
5441,7
4012,6
3995,9
795,1
600,5
1552,6
6,1%
Okres Martin
7341,3
4300,4
3065,7
1550,8
710,3
2411,9
-3,1%
Okres Námestovo
5114,0
2626,7
3666,2
617,9
1232,1
1781,4
-8,3%
Okres Ružomberok
5319,9
4270,7
3804,6
446,4
642,3
1561,6
4,1%
Okres Turčianske Teplice
2564,1
2538,4
1570,7
844,5
1103,0
1183,1
18,6%
Okres Tvrdošín
4137,1
2830,0
2597,0
1287,1
1250,8
1838,0
-8,9%
Okres Žilina
2905,7
2076,2
1775,8
619,1
528,1
936,1
2,1%
Žilinský kraj
4789,7
3100,3
3003,6
784,7
745,3
1507,7
-1,9%
Okres Banská Bystrica
8117,2
5982,5
5035,5
1349,3
1216,3
2718,9
22,2%
Okres Banská Štiavnica
3825,7
2069,0
2445,0
574,4
1144,2
947,8
6,5%
Okres Brezno
4529,2
4934,9
3693,7
1913,3
511,8
2634,1
49,2%
Okres Detva
1519,9
1571,4
1203,1
728,1
1124,9
932,5
-10,0%
Okres Krupina
3940,9
3107,9
1651,9
673,3
929,1
1253,5
-24,5%
Okres Lučenec
5674,8
4966,1
3421,2
690,4
372,0
1723,0
-24,0%
Okres Poltár
5518,4
1927,5
926,5
320,3
394,0
653,8
-54,1%
Okres Revúca
6026,6
4928,1
3930,4
1033,5
2108,7
2309,3
-5,8%
Okres Rimavská Sobota
4395,2
5743,7
8577,9
1383,5
1739,8
2757,4
32,1%
Okres Veľký Krtíš
15139,2
7767,1
7219,2
2061,5
1300,4
3703,7
12,1%
Okres Zvolen
2325,6
3021,1
2402,2
1331,3
972,4
1544,2
-21,9%
Okres Žarnovica
5722,7
4617,8
3866,5
704,8
812,5
1717,4
32,8%
Okres Žiar nad Hronom
3260,2
3047,8
3142,8
693,4
785,5
1267,1
-8,9%
Banskobystrický kraj
5828,9
4801,0
4338,2
1043,7
1064,4
2035,9
2,3%
Okres Bardejov
7803,3
4789,6
4968,9
1508,3
2047,6
2802,3
16,0%
Okres Humenné
2527,8
2267,7
1867,6
910,0
788,5
1186,3
15,2%
Okres Kežmarok
1099,4
1236,2
1515,1
514,3
402,6
792,5
-32,7%
Okres Levoča
1943,5
2374,0
1790,3
467,3
224,3
1104,3
-0,3%
Okres Medzilaborce
4215,1
2244,4
1965,6
892,6
448,1
1272,2
91,8%
Okres Poprad
1510,0
1479,1
1539,7
836,8
479,8
959,4
-11,5%
Okres Prešov
8448,3
5083,0
3046,1
1644,9
611,2
2814,8
34,1%
Okres Sabinov
7015,0
4567,5
3770,2
1383,1
952,8
2865,6
-7,5%
Okres Snina
1165,8
1634,5
1671,3
699,3
1078,5
961,4
-4,3%
Okres Stará Ľubovňa
3346,4
2502,9
2295,0
700,0
483,9
1349,7
-3,1%
Okres Stropkov
1242,8
1109,6
1090,2
696,2
310,4
741,8
-30,0%
Okres Svidník
2371,5
3399,6
1798,3
813,8
928,8
1302,0
-5,6%
Okres Vranov nad Topľou
1119,2
976,0
1513,3
627,3
701,7
814,4
7,3%
Prešovský kraj
3154,6
2468,6
2268,9
910,0
892,2
1411,1
4,8%
Okres Gelnica
959,6
1891,3
3409,1
500,3
251,8
805,4
-16,1%
Okres Košice I
6967,5
3584,8
4043,1
2656,1
1051,8
2866,2
0,3%
Okres Košice II
7739,0
6277,2
7546,4
2035,9
291,5
2331,8
-1,8%
Okres Košice III
3770,9
5243,8
7398,5
483,1
164,8
1301,8
0,2%
Okres Košice IV
2911,2
3476,0
1631,5
929,8
225,5
1208,9
15,4%
Okres Košice - okolie
4626,0
4728,0
2832,4
559,9
920,3
1532,0
-21,3%
Okres Michalovce
2834,9
1736,7
1920,9
1048,2
850,2
1292,8
4,6%
Okres Rožňava
2190,7
1699,3
939,7
652,9
497,0
886,7
-6,2%
Okres Sobrance
6306,3
3224,5
2759,2
573,8
906,0
1454,3
75,8%
Okres Spišská Nová Ves
6621,5
5467,9
5778,4
775,3
1031,9
1656,5
-4,2%
Okres Trebišov
2343,1
2155,7
2010,6
812,6
551,8
1122,2
-8,8%
Košický kraj
3522,9
2891,9
2672,3
1040,6
627,9
1443,3
-4,6%
Slovenská republika
4505,8
3408,2
3118,3
1009,4
796,2
1615,2
0,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
348,5
137,0
234,0
94,1%
Okres Bratislava II
910,7
489,0
59,2
78,0
0,0
108,3
164,7%
Okres Bratislava III
285,8
377,5
763,4
59,7
0,0
108,6
-46,2%
Okres Bratislava IV
0,0
16,7
18,9
82,5
43,7
54,7
742,1%
Okres Bratislava V
62,8
178,7
209,7
51,2
0,0
62,6
-22,0%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
125,1
122,7
86,7
42,2%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
15,3
0,0
10,7
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
148,5
51,2
140,5
-4,0%
Bratislavský kraj
182,3
134,5
97,5
98,7
34,6
93,5
29,0%
Okres Dunajská Streda
1202,8
1081,9
804,6
61,5
0,0
271,7
92,2%
Okres Galanta
394,2
235,5
154,5
31,1
12,4
79,2
-25,5%
Okres Hlohovec
802,2
929,1
966,5
179,2
320,0
398,3
32,0%
Okres Piešťany
2004,1
1274,7
1670,8
264,4
94,4
536,7
32,7%
Okres Senica
271,1
186,2
151,0
59,5
54,1
89,5
262,1%
Okres Skalica
0,0
25,6
0,0
29,1
0,0
17,9
-71,2%
Okres Trnava
1070,2
998,0
863,7
185,4
65,5
332,0
26,2%
Trnavský kraj
897,7
738,7
696,3
119,2
62,4
259,9
35,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
57,9
0,0
38,4
0,0
29,3
71,4%
Okres Ilava
602,7
821,1
856,0
87,9
86,4
294,4
2,8%
Okres Myjava
318,0
640,1
1143,5
47,2
0,0
120,5
462,5%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
27,8
0,0
26,0
0,0
16,0
-38,1%
Okres Partizánske
390,1
692,1
489,6
80,8
0,0
126,8
43,1%
Okres Považská Bystrica
45,1
75,2
88,3
29,3
0,0
34,6
-84,9%
Okres Prievidza
377,4
451,8
492,3
102,5
131,7
181,2
46,9%
Okres Púchov
50,2
198,8
185,3
99,7
69,4
107,6
-76,7%
Okres Trenčín
168,5
198,7
221,5
20,4
63,8
68,2
-8,0%
Trenčiansky kraj
239,4
340,0
369,0
64,5
57,5
121,6
-14,1%
Okres Komárno
1329,7
864,7
668,7
184,2
50,5
301,6
116,6%
Okres Levice
469,2
373,5
332,0
336,5
70,3
304,8
65,6%
Okres Nitra
921,0
571,9
496,6
102,8
78,1
219,9
-5,9%
Okres Nové Zámky
2349,4
1933,1
2031,2
164,2
16,9
600,6
32,3%
Okres Šaľa
680,6
536,6
396,2
130,2
28,2
201,1
-12,5%
Okres Topoľčany
182,2
94,7
81,7
2,2
0,0
24,3
5,9%
Okres Zlaté Moravce
473,0
391,4
227,1
98,3
48,1
142,6
-6,2%
Nitriansky kraj
994,0
722,5
661,2
142,1
46,2
259,3
18,3%
Okres Bytča
0,0
56,5
0,0
7,6
0,0
11,7
28,6%
Okres Čadca
475,7
601,4
418,1
60,5
22,3
180,3
41,8%
Okres Dolný Kubín
272,5
693,5
956,7
169,6
113,7
287,8
-35,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
526,6
519,5
685,2
35,3
80,1
188,2
-7,7%
Okres Liptovský Mikuláš
956,0
793,5
756,8
97,4
76,7
256,6
25,0%
Okres Martin
112,7
189,6
121,4
54,7
0,0
75,5
-1,4%
Okres Námestovo
167,0
36,8
163,3
0,0
0,0
40,7
-48,1%
Okres Ružomberok
1536,0
983,8
736,4
76,1
156,2
356,9
17,1%
Okres Turčianske Teplice
244,2
400,8
261,8
81,4
87,1
131,5
22,2%
Okres Tvrdošín
512,2
611,3
641,2
111,4
27,2
257,0
-37,3%
Okres Žilina
363,2
253,2
224,8
0,0
0,0
56,1
16,3%
Žilinský kraj
454,4
440,8
417,2
58,0
44,4
159,1
-6,9%
Okres Banská Bystrica
294,8
176,4
87,1
127,7
31,2
116,3
235,1%
Okres Banská Štiavnica
1275,2
413,8
244,5
103,4
236,7
187,8
-8,8%
Okres Brezno
578,2
404,0
188,5
22,8
0,0
185,7
67,8%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
56,0
88,8
45,1
-38,6%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
997,8
545,1
595,0
85,6
70,9
246,1
28,6%
Okres Poltár
1003,3
0,0
0,0
0,0
0,0
35,3
-94,1%
Okres Revúca
607,0
280,0
211,3
135,4
859,1
295,0
-58,2%
Okres Rimavská Sobota
408,9
480,5
382,0
131,3
109,9
210,4
10,1%
Okres Veľký Krtíš
9218,4
4283,9
4321,0
442,3
55,3
1643,6
28,7%
Okres Zvolen
310,1
0,0
0,0
117,0
74,8
117,4
-7,5%
Okres Žarnovica
293,5
398,1
423,7
116,0
112,1
178,6
223,1%
Okres Žiar nad Hronom
44,7
80,9
33,8
36,0
43,6
41,6
12,0%
Banskobystrický kraj
955,1
547,9
493,1
112,4
126,4
249,6
-21,3%
Okres Bardejov
2487,7
1749,8
1191,8
239,8
370,3
709,1
1,1%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
1,8
-79,1%
Okres Kežmarok
67,3
60,3
69,9
0,0
0,0
25,7
-59,1%
Okres Levoča
0,0
55,9
83,3
137,4
56,1
80,0
35,4%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
39,7
0,0
20,2
122,2%
Okres Poprad
88,8
113,8
26,1
3,9
0,0
24,3
-55,0%
Okres Prešov
179,8
74,7
103,3
236,8
94,0
163,9
49,7%
Okres Sabinov
1176,4
1206,0
1434,3
58,9
0,0
598,5
12,1%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
2,9
-84,1%
Okres Stará Ľubovňa
296,9
236,1
227,2
42,9
20,2
111,9
-35,2%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
11,0
0,0
6,2
-57,0%
Prešovský kraj
438,8
346,4
273,5
56,8
62,7
147,9
0,9%
Okres Gelnica
0,0
472,8
1217,5
350,2
83,9
349,5
-10,2%
Okres Košice I
188,3
433,3
454,3
172,6
250,4
237,8
7,8%
Okres Košice II
313,7
642,0
573,1
83,2
39,8
123,4
190,9%
Okres Košice III
0,0
194,2
290,1
7,0
0,0
31,4
-1,8%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice - okolie
185,0
148,5
37,3
25,1
32,9
52,6
-12,4%
Okres Michalovce
362,6
313,9
309,8
26,2
32,7
108,8
30,3%
Okres Rožňava
25,8
30,3
22,9
7,1
0,0
11,5
191,9%
Okres Sobrance
2252,3
620,1
501,7
0,0
72,5
261,9
1166,7%
Okres Spišská Nová Ves
1203,9
1215,1
928,7
6,1
77,4
192,5
220,4%
Okres Trebišov
409,6
266,8
348,3
16,5
23,3
99,5
-1,1%
Košický kraj
350,1
290,3
300,6
40,0
45,6
104,7
38,3%
Slovenská republika
572,8
467,7
436,3
88,6
60,6
183,2
6,5%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.