Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 42. kal. týždeň 2009
Týždenné hlásenie za SR v roku 2009 – 42. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
64
Ambulancie - dospelí (D)
54
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8881
12016
8692
16293
3481
49363
Chorobnosť ARO
4367,9
3511,2
3466,8
924,3
713,1
1592,0
Z nich CHPO
1141
1775
1295
1692
343
6246
Chorobnosť CHPO
561,2
518,7
516,5
96,0
70,3
201,4
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
48
64
26
114
53
305
Otitídy
116
82
18
50
15
281
Sinusitídy
82
188
149
221
56
696
Komplikácie spolu
246
334
193
385
124
1282
%komplikácií z ARO
2,8
2,8
2,2
2,4
3,6
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3840,4
2909,8
2732,1
991,7
367,8
1379,1
-0,7%
Trnavský kraj
6130,9
4358,6
3855,7
978,4
789,2
1734,0
7,0%
Trenčiansky kraj
4333,3
3439,3
3590,5
747,7
525,6
1385,2
13,2%
Nitriansky kraj
5059,4
3866,8
3666,2
1001,5
634,9
1605,2
-1,4%
Žilinský kraj
4941,7
3874,0
4166,4
779,4
746,7
1702,2
5,8%
Banskobystrický kraj
5413,5
4426,7
3977,5
968,1
831,8
1847,8
4,2%
Prešovský kraj
2797,6
2181,2
2340,7
835,0
932,3
1324,6
3,9%
Košický kraj
3790,3
3574,8
3504,2
1006,2
714,5
1622,0
5,3%
Slovenská republika
4367,9
3511,2
3466,8
924,3
713,1
1592,0
4,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
187,3
176,1
255,1
109,5
37,5
119,1
29,1%
Trnavský kraj
1006,6
757,2
719,1
123,9
95,7
266,3
15,4%
Trenčiansky kraj
520,4
453,6
376,5
46,7
11,0
132,4
-4,0%
Nitriansky kraj
868,9
759,3
706,3
157,0
72,4
274,8
21,8%
Žilinský kraj
660,8
738,9
815,5
82,3
89,5
262,4
48,8%
Banskobystrický kraj
809,7
668,7
575,5
124,1
166,7
270,8
13,5%
Prešovský kraj
312,4
294,3
269,8
50,2
36,4
125,0
8,4%
Košický kraj
241,0
196,0
309,8
49,2
33,0
95,6
-4,4%
Slovenská republika
561,2
518,7
516,5
96,0
70,3
201,4
18,2%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
2621,1
1137,0
2127,9
6,3%
Okres Bratislava II
5283,6
4484,8
3317,7
1062,7
181,4
1731,2
0,3%
Okres Bratislava III
4902,0
2457,5
2348,8
1564,8
388,7
1740,8
-5,4%
Okres Bratislava IV
2081,7
1683,5
1546,5
628,6
213,0
1172,5
21,4%
Okres Bratislava V
3274,9
3114,8
3047,3
697,2
323,1
1039,1
-13,5%
Okres Malacky
3016,6
2339,6
3009,2
658,8
172,3
1315,4
22,2%
Okres Pezinok
6362,3
2710,3
2885,4
309,6
59,8
1129,8
-37,8%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
1349,9
917,1
1427,5
0,3%
Bratislavský kraj
3840,4
2909,8
2732,1
991,7
367,8
1379,1
-0,7%
Okres Dunajská Streda
6654,0
4374,7
3528,9
646,9
534,2
1459,6
-1,3%
Okres Galanta
4775,5
2938,4
3234,1
838,5
495,6
1298,1
3,3%
Okres Hlohovec
5008,9
3460,9
2179,3
989,8
579,4
1491,9
13,1%
Okres Piešťany
6162,0
5095,5
4243,4
1440,0
1242,6
2201,7
4,4%
Okres Senica
6090,8
4582,0
4462,2
859,8
902,1
1691,3
36,8%
Okres Skalica
8662,0
7170,1
4000,4
946,2
1587,3
2458,8
5,5%
Okres Trnava
6622,4
4535,4
4737,6
1147,6
745,9
1903,9
3,7%
Trnavský kraj
6130,9
4358,6
3855,7
978,4
789,2
1734,0
7,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
4631,0
4990,3
4457,4
713,7
709,8
1508,0
9,2%
Okres Ilava
4555,7
3915,6
4381,0
618,8
766,5
1553,1
62,8%
Okres Myjava
2793,5
2383,0
2669,9
333,9
405,9
801,8
42,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
5058,2
2802,2
2704,5
574,4
538,8
1194,7
4,0%
Okres Partizánske
4392,7
4128,2
4356,3
943,8
263,0
1592,2
-5,9%
Okres Považská Bystrica
2592,6
2863,7
3010,8
671,7
224,6
1147,7
5,6%
Okres Prievidza
4549,9
3200,8
3493,7
970,1
645,4
1493,1
2,3%
Okres Púchov
3209,6
2785,5
2962,3
886,0
703,9
1414,9
6,8%
Okres Trenčín
5854,4
4212,9
4001,2
572,7
412,3
1381,0
29,3%
Trenčiansky kraj
4333,3
3439,3
3590,5
747,7
525,6
1385,2
13,2%
Okres Komárno
4717,5
4086,9
3299,4
913,4
742,9
1513,6
30,8%
Okres Levice
5323,0
4797,6
3800,6
1083,2
652,1
1721,0
-12,0%
Okres Nitra
6120,9
4046,7
4327,7
1215,6
871,1
1919,8
-0,6%
Okres Nové Zámky
4537,4
3989,9
3728,9
700,4
435,3
1455,3
-18,3%
Okres Šaľa
6213,9
4517,6
4250,7
1025,0
548,8
1658,7
10,9%
Okres Topoľčany
2843,1
1921,5
1936,7
915,7
443,5
1088,5
-1,6%
Okres Zlaté Moravce
5791,5
3959,6
3907,9
903,7
509,6
1614,4
5,6%
Nitriansky kraj
5059,4
3866,8
3666,2
1001,5
634,9
1605,2
-1,4%
Okres Bytča
3104,5
2502,0
2684,0
266,2
148,8
1067,1
-7,8%
Okres Čadca
2353,8
1690,3
2436,4
626,8
430,1
1014,7
0,3%
Okres Dolný Kubín
6239,8
5324,4
4591,1
1136,3
945,8
2233,5
2,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
3811,4
2246,0
3492,9
859,5
1161,0
1516,3
0,7%
Okres Liptovský Mikuláš
6757,2
5771,0
6308,0
612,3
705,1
1905,6
47,6%
Okres Martin
6897,2
5272,1
4003,5
1307,8
786,4
2427,6
4,6%
Okres Námestovo
6356,7
4892,5
6056,3
550,7
904,8
2587,6
-6,0%
Okres Ružomberok
3831,1
3782,4
4241,5
694,7
921,5
1416,1
-9,6%
Okres Turčianske Teplice
4266,0
1589,3
2239,4
743,8
1543,0
1256,4
-0,9%
Okres Tvrdošín
7144,5
6163,2
8244,3
927,5
1174,8
3128,1
41,2%
Okres Žilina
2056,1
1785,3
1733,7
704,8
423,3
889,2
-20,0%
Žilinský kraj
4941,7
3874,0
4166,4
779,4
746,7
1702,2
5,8%
Okres Banská Bystrica
6063,8
5876,1
3517,4
1237,1
770,1
1969,6
4,2%
Okres Banská Štiavnica
4482,4
3395,9
3247,8
652,9
891,8
1257,9
30,4%
Okres Brezno
3858,6
3871,9
4431,5
1539,8
358,7
2309,0
17,0%
Okres Detva
2369,7
1792,6
2382,0
1063,7
1043,7
1291,1
9,7%
Okres Krupina
5936,4
4111,2
1396,2
677,5
725,9
1579,2
0,7%
Okres Lučenec
6277,7
5424,4
3926,4
758,2
408,2
1823,5
13,6%
Okres Poltár
5661,9
3873,2
2440,6
483,3
1145,9
1352,4
-15,5%
Okres Revúca
3303,9
3094,8
3166,3
741,2
1995,9
1505,4
34,9%
Okres Rimavská Sobota
2747,7
2341,6
2014,4
1089,8
1021,7
1384,5
-49,3%
Okres Veľký Krtíš
16952,1
7507,1
7438,0
1407,4
757,7
2949,1
-10,0%
Okres Zvolen
5023,6
4827,0
5039,1
1516,3
701,5
2392,2
64,7%
Okres Žarnovica
5247,6
4725,6
4870,6
687,8
574,5
1705,1
5,2%
Okres Žiar nad Hronom
4744,5
3455,3
4277,2
503,7
472,7
1398,6
-1,8%
Banskobystrický kraj
5413,5
4426,7
3977,5
968,1
831,8
1847,8
4,2%
Okres Bardejov
7211,1
4504,7
4602,1
1511,4
2113,7
2683,7
21,5%
Okres Humenné
2707,9
2743,6
2370,9
807,6
820,2
1270,3
10,0%
Okres Kežmarok
1159,8
1080,9
1599,1
351,3
112,7
647,3
-15,9%
Okres Levoča
444,4
1161,7
1879,6
525,1
262,9
706,2
28,6%
Okres Medzilaborce
2167,6
1715,7
2509,0
576,6
512,1
931,0
3,0%
Okres Poprad
1552,5
1527,7
1602,0
476,7
726,2
819,8
-9,7%
Okres Prešov
7690,2
4580,4
3979,0
1649,9
595,1
2834,9
-8,4%
Okres Sabinov
5441,4
3921,3
4616,3
869,7
1037,4
2677,1
-4,6%
Okres Snina
1921,3
1707,0
2217,6
709,4
917,3
1043,9
-10,1%
Okres Stará Ľubovňa
2272,9
2111,7
2056,7
655,4
783,3
1188,4
-12,0%
Okres Stropkov
2597,7
2246,1
3277,7
700,0
185,8
1063,1
22,2%
Okres Svidník
2732,8
1697,3
1492,3
833,6
1385,1
1182,0
5,3%
Okres Vranov nad Topľou
620,9
694,9
884,1
516,4
366,3
576,6
6,7%
Prešovský kraj
2797,6
2181,2
2340,7
835,0
932,3
1324,6
3,9%
Okres Gelnica
1980,2
1601,8
604,1
510,0
703,7
813,9
-55,4%
Okres Košice I
4666,3
3469,0
4228,9
2405,7
1021,1
2609,8
2,6%
Okres Košice II
13392,9
8522,1
5187,4
1619,7
135,6
2276,5
48,8%
Okres Košice III
7648,7
7991,5
4867,9
532,8
162,5
1771,5
38,5%
Okres Košice IV
2693,7
3496,3
3063,3
1305,2
120,1
1560,2
-16,0%
Okres Košice - okolie
4921,1
5093,5
5534,5
637,3
735,2
1869,1
-2,7%
Okres Michalovce
4648,8
3914,5
3312,1
1127,7
959,7
1838,3
31,5%
Okres Rožňava
1930,4
2138,7
1989,2
593,5
541,7
1002,6
6,3%
Okres Sobrance
5818,5
3927,0
3938,7
429,6
749,1
1111,9
-9,2%
Okres Spišská Nová Ves
4131,0
4145,4
4700,5
993,8
1076,9
1815,4
12,0%
Okres Trebišov
2219,4
2507,1
2892,8
888,1
920,8
1319,9
-16,4%
Košický kraj
3790,3
3574,8
3504,2
1006,2
714,5
1622,0
5,3%
Slovenská republika
4367,9
3511,2
3466,8
924,3
713,1
1592,0
4,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
422,8
121,0
327,9
232,6%
Okres Bratislava II
27,4
0,0
130,6
92,4
0,0
65,4
-44,5%
Okres Bratislava III
612,7
564,0
587,2
130,4
77,7
239,4
48,5%
Okres Bratislava IV
97,3
53,0
89,2
14,0
0,0
43,3
58,4%
Okres Bratislava V
206,5
306,4
302,0
136,9
30,8
144,8
10,7%
Okres Malacky
241,3
75,5
105,6
15,0
0,0
54,8
27,3%
Okres Pezinok
132,5
349,7
577,1
0,0
0,0
90,4
33,3%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
32,9
166,8
68,9
200,2%
Bratislavský kraj
187,3
176,1
255,1
109,5
37,5
119,1
29,1%
Okres Dunajská Streda
1702,2
1482,1
936,2
130,9
116,6
382,3
23,9%
Okres Galanta
473,2
379,1
320,2
81,0
0,0
125,4
-10,1%
Okres Hlohovec
411,7
427,7
311,3
104,6
48,3
161,3
9,4%
Okres Piešťany
1584,5
1347,6
1201,4
185,2
195,6
455,9
12,5%
Okres Senica
846,0
505,6
680,0
82,1
64,4
193,1
150,0%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
25,1
0,0
13,6
-80,8%
Okres Trnava
1084,4
651,2
895,9
159,0
127,2
294,4
1,7%
Trnavský kraj
1006,6
757,2
719,1
123,9
95,7
266,3
15,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
221,8
146,1
0,0
0,0
27,3
-62,7%
Okres Ilava
824,7
694,7
534,9
80,5
0,0
218,5
15,1%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
29,5
0,0
26,8
15,8
20,8
67,0%
Okres Partizánske
619,5
567,2
447,8
46,0
0,0
154,7
-54,1%
Okres Považská Bystrica
710,9
758,0
746,0
121,7
0,0
260,3
34,4%
Okres Prievidza
836,1
688,1
519,0
43,3
29,3
179,0
-20,1%
Okres Púchov
408,5
153,1
125,2
73,2
26,1
100,8
164,2%
Okres Trenčín
260,2
136,5
146,4
11,5
0,0
42,9
71,3%
Trenčiansky kraj
520,4
453,6
376,5
46,7
11,0
132,4
-4,0%
Okres Komárno
1230,7
1131,5
1183,2
224,0
161,5
407,3
56,4%
Okres Levice
713,7
661,7
622,3
350,3
106,2
371,3
46,6%
Okres Nitra
603,1
450,4
368,5
130,2
59,5
191,5
-5,6%
Okres Nové Zámky
1512,5
1376,2
1285,8
118,0
36,3
411,0
6,3%
Okres Šaľa
887,7
958,3
900,6
161,3
114,3
294,7
54,5%
Okres Topoľčany
250,9
174,7
166,6
42,0
0,0
64,8
70,6%
Okres Zlaté Moravce
911,6
646,5
528,1
43,7
59,9
190,1
-16,8%
Nitriansky kraj
868,9
759,3
706,3
157,0
72,4
274,8
21,8%
Okres Bytča
0,0
65,0
48,8
41,0
0,0
34,9
-70,8%
Okres Čadca
245,6
232,0
155,2
11,7
0,0
70,5
27,7%
Okres Dolný Kubín
321,2
356,7
455,6
260,2
64,5
261,7
-11,5%
Okres Kysucké Nové Mesto
652,0
534,8
1138,1
117,5
311,5
331,6
35,6%
Okres Liptovský Mikuláš
2109,8
2794,5
2996,3
112,4
49,7
698,0
188,8%
Okres Martin
114,6
226,3
206,1
77,9
31,0
104,4
18,6%
Okres Námestovo
1420,9
921,8
976,1
31,8
0,0
440,7
222,5%
Okres Ružomberok
421,0
785,0
901,7
145,7
295,3
296,1
-24,9%
Okres Turčianske Teplice
0,0
127,1
172,3
112,1
296,7
149,6
38,9%
Okres Tvrdošín
1190,8
1880,3
2290,1
122,9
102,2
733,1
36,9%
Okres Žilina
232,1
150,3
76,5
6,8
16,6
34,8
-60,7%
Žilinský kraj
660,8
738,9
815,5
82,3
89,5
262,4
48,8%
Okres Banská Bystrica
180,5
277,8
178,4
150,6
66,0
151,7
62,0%
Okres Banská Štiavnica
1120,6
1164,3
1443,5
68,7
40,5
282,8
21,8%
Okres Brezno
818,5
875,0
663,2
109,0
0,0
386,2
192,9%
Okres Detva
0,0
128,0
0,0
237,9
363,0
150,4
61,1%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
102,7
0,0
53,0
400,0%
Okres Lučenec
828,1
659,5
268,3
19,3
0,0
160,6
-11,0%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Revúca
64,8
41,3
62,1
160,1
1153,2
314,9
-4,8%
Okres Rimavská Sobota
412,2
240,2
402,9
157,1
358,5
233,8
-34,7%
Okres Veľký Krtíš
8818,5
4469,5
4545,5
443,2
99,7
1386,5
-11,9%
Okres Zvolen
222,3
763,6
660,3
134,8
0,0
260,4
190,9%
Okres Žarnovica
0,0
266,8
0,0
23,4
25,0
46,7
-63,3%
Okres Žiar nad Hronom
410,6
304,9
364,7
15,3
33,8
104,3
8,5%
Banskobystrický kraj
809,7
668,7
575,5
124,1
166,7
270,8
13,5%
Okres Bardejov
1692,6
1456,6
1386,7
183,8
129,0
535,5
20,5%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
24,2
60,9
96,9
4,7
0,0
24,4
-40,4%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
51,2
105,1
38,9
-
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
158,4
267,4
160,2
53,0
36,3
94,9
-1,5%
Okres Prešov
224,9
210,6
225,2
134,1
39,7
149,4
-13,6%
Okres Sabinov
1169,7
965,7
961,7
0,0
0,0
539,7
13,1%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
233,1
332,5
293,8
32,2
0,0
122,8
-13,9%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
42,0
70,4
34,9
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Prešovský kraj
312,4
294,3
269,8
50,2
36,4
125,0
8,4%
Okres Gelnica
0,0
152,6
241,6
188,9
383,9
203,5
15,9%
Okres Košice I
48,6
202,4
402,7
74,6
62,5
117,4
-40,9%
Okres Košice II
642,9
274,9
357,8
65,3
0,0
96,1
745,8%
Okres Košice III
204,0
76,1
226,4
0,0
0,0
31,3
71,9%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
29,9
0,0
13,9
20,0%
Okres Košice - okolie
289,5
297,8
378,4
23,9
0,0
99,0
-38,7%
Okres Michalovce
718,9
376,9
305,1
69,8
89,3
172,0
254,8%
Okres Rožňava
0,0
14,9
45,2
0,0
0,0
5,9
-
Okres Sobrance
1396,4
1309,0
1641,1
0,0
0,0
207,0
-32,1%
Okres Spišská Nová Ves
61,7
0,0
122,1
12,7
0,0
20,4
-82,5%
Okres Trebišov
299,1
219,7
433,9
86,2
42,5
135,7
-12,3%
Košický kraj
241,0
196,0
309,8
49,2
33,0
95,6
-4,4%
Slovenská republika
561,2
518,7
516,5
96,0
70,3
201,4
18,2%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.