Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 43. k. t. 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 43. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
64
Ambulancie - dospelí (D)
55
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8867
10910
7634
16734
3805
47950
Chorobnosť ARO
4272,6
3325,6
3123,6
929,1
747,2
1525,0
Z nich CHPO
1029
1526
1116
1538
346
5555
Chorobnosť CHPO
495,8
465,2
456,6
85,4
67,9
176,7
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
66
84
35
145
58
388
Otitídy
121
96
31
68
15
331
Sinusitídy
88
172
131
220
54
665
Komplikácie spolu
275
352
197
433
127
1384
%komplikácií z ARO
3,1
3,2
2,6
2,6
3,3
2,9
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4805,9
3459,6
2847,6
1227,5
462,1
1613,1
0,8%
Trnavský kraj
4503,9
3444,1
2923,6
844,5
691,3
1386,4
-16,2%
Trenčiansky kraj
4562,7
3520,1
3347,6
793,5
570,4
1417,7
-1,1%
Nitriansky kraj
5466,2
4183,8
3608,6
1100,3
735,7
1699,8
-2,3%
Žilinský kraj
4358,6
3005,3
2993,4
756,1
787,4
1439,2
-4,5%
Banskobystrický kraj
5544,4
4853,0
3693,2
860,8
944,9
1818,3
-10,7%
Prešovský kraj
2990,4
2260,6
2894,9
838,7
856,9
1355,2
-4,0%
Košický kraj
3488,6
2686,3
2511,8
948,9
657,1
1370,5
-5,0%
Slovenská republika
4272,6
3325,6
3123,6
929,1
747,2
1525,0
-5,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
283,1
157,5
129,4
60,6
18,8
80,2
-14,2%
Trnavský kraj
745,9
577,4
458,2
74,4
37,4
175,1
-32,6%
Trenčiansky kraj
365,2
459,3
483,5
45,4
37,3
136,0
11,8%
Nitriansky kraj
1025,4
908,8
826,7
185,4
80,6
316,8
22,2%
Žilinský kraj
461,0
458,3
497,3
78,7
90,2
184,0
15,7%
Banskobystrický kraj
716,1
655,4
632,4
94,9
126,7
242,1
-3,0%
Prešovský kraj
290,1
232,5
226,8
45,5
69,7
106,7
-27,9%
Košický kraj
138,3
170,4
222,7
38,9
42,2
73,2
-30,1%
Slovenská republika
495,8
465,2
456,6
85,4
67,9
176,7
-3,6%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1162,3
1199,1
803,7
2848,1
1325,9
2249,3
-3,1%
Okres Bratislava II
10842,9
6967,6
4531,5
1265,8
267,2
1591,6
-12,4%
Okres Bratislava III
6787,7
4908,1
4122,1
1398,1
454,7
2065,8
11,0%
Okres Bratislava IV
2875,1
2354,2
1843,7
1229,8
258,6
1806,5
-1,6%
Okres Bratislava V
7934,6
5381,8
4004,2
904,3
230,6
1562,3
31,3%
Okres Malacky
2530,6
2440,6
2544,5
695,1
361,5
1092,2
-28,0%
Okres Pezinok
3670,5
1891,4
1797,8
379,0
507,6
942,8
69,5%
Okres Senec
2666,4
2741,0
3041,1
1451,9
783,0
1619,1
8,1%
Bratislavský kraj
4805,9
3459,6
2847,6
1227,5
462,1
1613,1
0,8%
Okres Dunajská Streda
4844,2
3944,5
2557,2
765,7
366,3
1315,4
-7,8%
Okres Galanta
3836,6
3076,7
3111,3
697,3
442,0
1227,4
-20,1%
Okres Hlohovec
4756,2
3021,6
2439,2
566,3
592,0
1123,8
-34,1%
Okres Piešťany
4121,4
3252,6
2439,9
1069,0
1238,6
1530,7
-17,9%
Okres Senica
3700,4
2121,1
1274,7
913,0
887,3
1203,4
-23,7%
Okres Skalica
5918,6
5225,1
3201,3
810,7
876,7
1612,4
-23,2%
Okres Trnava
4746,1
3638,8
4148,9
990,4
707,4
1599,5
-5,6%
Trnavský kraj
4503,9
3444,1
2923,6
844,5
691,3
1386,4
-16,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
5889,8
5455,8
5249,8
836,1
358,5
1645,9
-13,2%
Okres Ilava
3013,6
2294,9
2959,2
457,1
521,4
1096,8
3,5%
Okres Myjava
2027,0
2743,5
2916,0
409,6
373,1
788,8
-34,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2972,1
2442,6
2813,9
951,3
722,0
1311,3
8,7%
Okres Partizánske
3576,1
3383,7
2986,3
623,2
318,8
1150,9
0,5%
Okres Považská Bystrica
3441,9
4512,0
4871,1
889,0
339,9
1744,9
60,7%
Okres Prievidza
7940,0
3578,2
3025,2
922,4
674,3
1577,3
-8,0%
Okres Púchov
2207,9
3351,5
2928,5
809,9
848,6
1365,2
7,8%
Okres Trenčín
5163,3
4093,0
3167,1
798,7
612,3
1502,3
-11,2%
Trenčiansky kraj
4562,7
3520,1
3347,6
793,5
570,4
1417,7
-1,1%
Okres Komárno
3899,7
3292,6
2766,9
938,0
794,4
1380,5
-15,7%
Okres Levice
6855,2
5356,7
5071,5
1492,2
622,4
2201,3
20,3%
Okres Nitra
7031,4
4448,3
3985,6
1300,2
1136,4
2031,6
-2,8%
Okres Nové Zámky
6118,8
5610,2
4415,7
916,7
521,3
1835,2
-6,3%
Okres Šaľa
7341,1
4628,4
3788,5
1303,9
496,7
1865,4
-2,2%
Okres Topoľčany
1718,3
1309,8
1613,6
649,0
588,0
812,7
-12,0%
Okres Zlaté Moravce
3311,3
3327,2
2068,5
822,0
624,9
1190,3
-16,8%
Nitriansky kraj
5466,2
4183,8
3608,6
1100,3
735,7
1699,8
-2,3%
Okres Bytča
1783,1
1357,1
2047,9
348,6
472,7
762,3
-8,5%
Okres Čadca
2843,9
2097,6
2349,4
590,9
576,5
1060,9
-4,5%
Okres Dolný Kubín
5631,8
3734,0
4748,0
1038,4
775,2
1914,3
17,5%
Okres Kysucké Nové Mesto
2357,1
2115,2
2819,1
818,1
871,2
1282,0
-1,5%
Okres Liptovský Mikuláš
7133,0
4035,3
3451,0
654,8
546,2
1427,1
-8,1%
Okres Martin
6271,1
4193,8
3293,4
1198,6
638,1
2198,6
-8,8%
Okres Námestovo
4895,8
2892,3
3583,7
654,4
1213,5
1850,8
3,9%
Okres Ružomberok
5006,5
3821,5
3737,6
583,6
887,7
1405,3
-10,0%
Okres Turčianske Teplice
5494,5
3406,8
1919,7
814,0
986,9
1386,3
17,2%
Okres Tvrdošín
3309,7
2694,1
2404,6
1306,3
3504,6
2011,5
9,4%
Okres Žilina
1825,4
1874,7
1552,5
643,9
322,8
820,7
-12,3%
Žilinský kraj
4358,6
3005,3
2993,4
756,1
787,4
1439,2
-4,5%
Okres Banská Bystrica
6741,6
6252,0
3182,8
1374,9
729,0
2300,0
-15,4%
Okres Banská Štiavnica
2125,4
1655,2
2771,0
413,5
946,9
884,6
-6,7%
Okres Brezno
4515,4
4881,3
4522,9
902,0
1403,9
2302,9
-12,6%
Okres Detva
1435,5
1571,4
1773,0
885,0
781,5
987,1
5,9%
Okres Krupina
7318,8
4367,9
2831,9
795,7
1173,6
1959,7
56,3%
Okres Lučenec
5963,3
6056,2
4573,9
481,7
358,7
1648,4
-4,3%
Okres Poltár
6856,2
4772,8
2912,0
569,5
591,0
1178,1
80,2%
Okres Revúca
5029,4
4368,1
2620,3
908,7
1865,7
1888,4
-18,2%
Okres Rimavská Sobota
4034,1
3624,7
3083,9
984,6
1575,0
1865,5
-32,3%
Okres Veľký Krtíš
12124,7
9288,5
9087,0
1406,0
1128,0
3330,8
-10,1%
Okres Zvolen
6843,9
4100,1
4009,7
1267,3
826,5
1969,1
27,5%
Okres Žarnovica
6676,4
5294,6
2754,2
574,5
490,3
1462,3
-14,9%
Okres Žiar nad Hronom
3811,0
3716,1
2733,6
549,7
854,2
1208,6
-4,6%
Banskobystrický kraj
5544,4
4853,0
3693,2
860,8
944,9
1818,3
-10,7%
Okres Bardejov
6092,4
3325,9
4090,1
1534,7
2277,6
2415,7
-13,8%
Okres Humenné
2479,2
2372,8
8819,2
510,6
527,8
1439,8
21,4%
Okres Kežmarok
1301,3
1100,6
1818,1
550,3
457,5
836,0
5,5%
Okres Levoča
1382,6
1433,7
1262,9
725,3
249,3
845,0
-23,5%
Okres Medzilaborce
3633,7
3325,0
5896,8
694,2
348,5
1565,0
23,0%
Okres Poprad
1628,4
2062,2
1761,5
747,4
283,6
881,5
-8,1%
Okres Prešov
7575,2
5152,4
3134,6
1901,3
483,6
2965,7
5,4%
Okres Sabinov
7712,2
3772,0
2868,6
1035,9
762,2
2418,0
-15,6%
Okres Snina
1695,7
1653,3
2773,2
560,1
1204,6
1024,1
6,5%
Okres Stará Ľubovňa
2887,6
2424,2
1636,0
813,6
524,2
1270,1
-5,9%
Okres Stropkov
911,4
754,5
969,1
836,6
694,0
819,8
10,5%
Okres Svidník
2602,8
3306,1
1589,2
711,0
878,5
1195,0
-8,2%
Okres Vranov nad Topľou
1109,8
1028,9
1031,6
543,4
675,7
732,9
-10,0%
Prešovský kraj
2990,4
2260,6
2894,9
838,7
856,9
1355,2
-4,0%
Okres Gelnica
479,8
1418,4
1704,5
275,2
1091,1
729,4
-9,4%
Okres Košice I
5649,3
3309,0
3179,9
1918,8
748,0
2190,3
-23,6%
Okres Košice II
4936,3
4222,8
4279,5
1889,5
552,2
2201,8
-5,6%
Okres Košice III
4399,4
6020,7
5222,4
546,1
219,8
1459,0
12,1%
Okres Košice IV
4192,1
2215,9
1359,6
706,9
75,2
1142,2
-5,5%
Okres Košice - okolie
4038,5
3146,8
2851,1
586,6
690,2
1320,5
-13,8%
Okres Michalovce
3889,8
1464,7
557,7
1042,6
898,4
1191,0
-7,9%
Okres Rožňava
2139,2
1532,4
916,8
485,9
479,6
772,9
-12,8%
Okres Sobrance
1801,8
1674,2
1755,9
318,8
579,8
723,7
-50,2%
Okres Spišská Nová Ves
8929,0
5872,9
6191,2
779,2
1210,2
1899,6
14,7%
Okres Trebišov
2732,1
2718,5
2914,7
868,4
686,8
1322,5
17,9%
Košický kraj
3488,6
2686,3
2511,8
948,9
657,1
1370,5
-5,0%
Slovenská republika
4272,6
3325,6
3123,6
929,1
747,2
1525,0
-5,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
243,3
161,7
180,6
-22,8%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
50,1
0,0
31,8
-70,6%
Okres Bratislava III
714,5
440,5
458,0
56,3
0,0
151,7
39,6%
Okres Bratislava IV
27,4
0,0
47,3
7,4
0,0
15,3
-72,1%
Okres Bratislava V
889,9
281,4
206,4
62,3
0,0
115,2
83,9%
Okres Malacky
204,1
336,6
189,9
0,0
0,0
66,2
-23,6%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
103,3
46,1
92,7
-34,0%
Bratislavský kraj
283,1
157,5
129,4
60,6
18,8
80,2
-14,2%
Okres Dunajská Streda
1046,7
679,6
337,0
61,6
87,6
190,7
-29,8%
Okres Galanta
394,2
313,9
309,1
37,4
19,2
101,3
27,9%
Okres Hlohovec
229,2
562,2
644,3
62,4
0,0
140,1
-64,8%
Okres Piešťany
1222,8
1025,6
636,5
140,9
86,7
294,5
-45,1%
Okres Senica
0,0
0,0
67,1
62,7
12,7
47,0
-47,5%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Trnava
1284,2
980,2
854,6
118,7
25,0
295,0
-11,1%
Trnavský kraj
745,9
577,4
458,2
74,4
37,4
175,1
-32,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
103,8
79,7
83,6
185,2%
Okres Ilava
567,3
757,9
1198,4
97,9
20,1
309,7
5,2%
Okres Myjava
357,7
480,1
771,9
7,6
21,9
102,3
-15,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
38,9
48,1
29,1
82,6%
Okres Partizánske
260,1
423,0
244,8
37,8
0,0
93,8
-26,0%
Okres Považská Bystrica
696,6
660,9
776,2
37,3
0,0
220,8
539,0%
Okres Prievidza
696,1
685,2
479,2
21,6
34,3
141,9
-21,7%
Okres Púchov
250,9
624,9
556,0
60,9
63,6
181,4
68,5%
Okres Trenčín
52,2
134,2
102,8
47,5
52,5
60,0
-12,1%
Trenčiansky kraj
365,2
459,3
483,5
45,4
37,3
136,0
11,8%
Okres Komárno
671,3
658,5
665,1
101,1
99,3
213,9
-29,1%
Okres Levice
1746,4
1552,2
1541,7
656,4
200,1
769,0
152,3%
Okres Nitra
652,4
506,1
539,8
106,8
116,7
201,7
-8,3%
Okres Nové Zámky
2164,6
1946,2
1633,5
178,8
38,4
544,3
-9,4%
Okres Šaľa
630,5
402,5
371,4
183,1
11,3
204,9
1,9%
Okres Topoľčany
130,2
126,2
81,7
2,3
0,0
24,8
2,0%
Okres Zlaté Moravce
295,6
293,6
121,7
39,3
48,1
78,5
-44,9%
Nitriansky kraj
1025,4
908,8
826,7
185,4
80,6
316,8
22,2%
Okres Bytča
0,0
101,8
48,8
87,1
0,0
63,9
444,4%
Okres Čadca
483,7
428,3
374,1
19,0
0,0
128,0
-29,0%
Okres Dolný Kubín
681,3
960,2
1169,3
224,4
142,8
404,0
40,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
50,2
361,8
783,1
31,8
30,0
152,9
-18,8%
Okres Liptovský Mikuláš
808,9
725,4
605,4
81,8
67,1
202,8
-21,0%
Okres Martin
206,5
177,7
121,4
82,7
78,1
107,1
41,9%
Okres Námestovo
455,4
361,5
495,0
14,2
0,0
173,5
326,1%
Okres Ružomberok
1226,1
874,1
892,6
154,4
179,6
337,1
-5,5%
Okres Turčianske Teplice
244,2
400,8
349,0
30,5
0,0
89,6
-31,8%
Okres Tvrdošín
433,4
656,6
865,7
233,8
845,9
444,3
72,9%
Okres Žilina
234,7
189,0
167,8
16,4
0,0
48,8
-13,0%
Žilinský kraj
461,0
458,3
497,3
78,7
90,2
184,0
15,7%
Okres Banská Bystrica
423,2
392,0
162,6
117,6
33,1
154,5
32,8%
Okres Banská Štiavnica
212,5
206,9
244,5
98,5
169,1
137,5
-26,8%
Okres Brezno
440,5
263,9
258,5
0,0
43,9
122,3
-34,1%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
44,8
106,6
38,6
-14,4%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
974,4
757,0
892,5
152,5
79,7
305,8
24,2%
Okres Poltár
2173,9
3212,5
926,5
8,9
0,0
329,9
833,3%
Okres Revúca
216,8
420,0
380,4
172,2
846,1
319,7
8,3%
Okres Rimavská Sobota
163,5
73,2
55,6
106,0
238,1
116,3
-44,7%
Okres Veľký Krtíš
6195,6
4377,3
5339,8
263,2
85,1
1374,1
-16,4%
Okres Zvolen
66,4
43,2
216,7
29,0
0,0
40,9
-65,1%
Okres Žarnovica
0,0
318,5
211,9
62,4
0,0
81,9
-54,2%
Okres Žiar nad Hronom
158,8
119,9
30,0
13,9
11,2
31,5
-24,4%
Banskobystrický kraj
716,1
655,4
632,4
94,9
126,7
242,1
-3,0%
Okres Bardejov
1230,4
822,5
838,5
194,7
409,8
433,7
-38,8%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Kežmarok
67,3
75,4
93,2
14,6
0,0
36,7
42,5%
Okres Levoča
0,0
0,0
97,1
45,8
0,0
34,1
-57,3%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Poprad
222,1
284,4
163,1
37,0
31,5
71,2
192,9%
Okres Prešov
256,8
293,7
221,3
53,4
0,0
128,7
-21,4%
Okres Sabinov
1132,9
872,4
1147,4
70,6
142,9
471,0
-21,3%
Okres Snina
0,0
50,1
0,0
0,0
0,0
5,4
83,3%
Okres Stará Ľubovňa
269,9
251,9
181,8
35,4
0,0
97,9
-12,5%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
21,1
10,4
13,0
109,3%
Prešovský kraj
290,1
232,5
226,8
45,5
69,7
106,7
-27,9%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
150,1
755,4
182,4
-47,8%
Okres Košice I
62,8
197,0
318,0
133,1
70,1
139,4
-41,4%
Okres Košice II
41,8
57,1
38,2
21,7
0,0
23,4
-81,0%
Okres Košice III
377,1
291,3
145,1
14,0
0,0
67,1
113,3%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
41,6
27,8
41,9
55,2
39,4
49,1
-6,7%
Okres Michalovce
263,7
292,9
309,8
95,2
15,5
115,4
6,1%
Okres Rožňava
0,0
15,2
22,9
0,0
0,0
4,0
-65,7%
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
12,8
0,0
6,9
-97,4%
Okres Spišská Nová Ves
200,7
607,5
825,5
33,3
140,7
139,1
-27,7%
Okres Trebišov
379,5
395,4
549,9
15,8
25,4
123,0
23,6%
Košický kraj
138,3
170,4
222,7
38,9
42,2
73,2
-30,1%
Slovenská republika
495,8
465,2
456,6
85,4
67,9
176,7
-3,6%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.