Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 44. k. t. 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 44. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
65
Ambulancie - dospelí (D)
53
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8867
9541
6345
14850
3278
42881
Chorobnosť ARO
4238,8
2885,3
2575,6
848,9
662,7
1383,4
Z nich CHPO
1068
1349
953
1150
225
4745
Chorobnosť CHPO
510,6
408,0
386,9
65,7
45,5
153,1
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
78
93
38
112
25
346
Otitídy
119
92
51
73
6
341
Sinusitídy
90
137
109
216
42
594
Komplikácie spolu
287
322
198
401
73
1281
%komplikácií z ARO
3,2
3,4
3,1
2,7
2,2
3,0
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3480,5
2680,8
1733,7
1006,6
371,2
1220,8
-24,3%
Trnavský kraj
4365,1
2867,5
2579,7
820,5
630,9
1303,1
-6,0%
Trenčiansky kraj
4005,0
3058,3
2600,0
790,3
577,7
1306,7
-7,8%
Nitriansky kraj
5989,3
4044,7
3140,4
885,9
584,7
1532,1
-9,9%
Žilinský kraj
4670,3
2569,3
2331,2
656,4
604,0
1279,6
-11,1%
Banskobystrický kraj
5927,0
4243,9
3826,0
878,8
917,1
1773,1
-2,5%
Prešovský kraj
2757,1
1983,4
2095,9
878,5
875,7
1260,3
-7,0%
Košický kraj
3674,8
2175,9
2153,3
813,4
532,4
1204,2
-12,1%
Slovenská republika
4238,8
2885,3
2575,6
848,9
662,7
1383,4
-9,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
67,6
55,7
60,1
52,0
9,0
45,9
-42,7%
Trnavský kraj
620,5
444,9
473,2
93,3
51,9
176,9
1,0%
Trenčiansky kraj
407,3
468,4
391,1
56,5
25,3
141,3
3,9%
Nitriansky kraj
867,2
749,6
608,8
81,4
33,2
209,7
-33,8%
Žilinský kraj
465,6
341,4
326,7
51,9
37,8
134,8
-26,7%
Banskobystrický kraj
1014,0
696,6
621,4
83,5
101,5
251,3
3,8%
Prešovský kraj
432,8
229,9
245,2
61,4
67,8
128,7
20,6%
Košický kraj
145,7
160,4
233,0
25,2
21,8
62,0
-15,3%
Slovenská republika
510,6
408,0
386,9
65,7
45,5
153,1
-13,4%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2235,1
2740,9
1148,1
2318,5
1041,7
2121,3
-5,7%
Okres Bratislava II
4883,6
4312,6
2310,2
931,4
138,5
1447,4
-9,1%
Okres Bratislava III
6287,5
5034,0
4885,5
1743,6
243,7
1663,1
-19,5%
Okres Bratislava IV
4326,4
2541,7
1843,7
1194,2
448,3
1478,1
-18,2%
Okres Bratislava V
3964,0
3268,1
1628,7
640,3
214,1
938,8
-39,9%
Okres Malacky
952,4
1047,3
1284,9
582,9
257,7
663,4
-39,3%
Okres Pezinok
2039,2
427,1
625,3
448,3
461,5
606,2
-35,7%
Okres Senec
2073,8
1619,7
640,2
1073,2
844,4
1163,1
-28,2%
Bratislavský kraj
3480,5
2680,8
1733,7
1006,6
371,2
1220,8
-24,3%
Okres Dunajská Streda
3627,0
2570,6
2616,7
641,1
356,6
1088,3
-17,3%
Okres Galanta
2910,8
2155,4
2020,9
683,2
521,8
978,5
-20,3%
Okres Hlohovec
3309,3
2674,6
2859,2
747,3
580,3
1204,3
7,2%
Okres Piešťany
5400,8
4153,6
3580,3
1081,0
822,0
1727,6
12,9%
Okres Senica
4690,0
2379,8
2180,4
832,1
717,6
1273,3
5,8%
Okres Skalica
4701,3
3918,9
1838,7
895,0
879,8
1519,2
-5,8%
Okres Trnava
5493,7
2853,2
2859,2
930,3
684,8
1444,9
-9,7%
Trnavský kraj
4365,1
2867,5
2579,7
820,5
630,9
1303,1
-6,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
7004,1
5310,9
5439,6
735,2
418,2
1871,9
13,7%
Okres Ilava
3864,5
2337,0
2934,8
366,6
649,2
1093,5
-0,3%
Okres Myjava
3656,6
4572,5
5603,2
817,6
522,3
1446,2
83,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3415,6
2573,0
2126,0
1030,4
794,8
1375,4
4,9%
Okres Partizánske
4421,3
2576,3
2790,5
869,3
340,9
1304,4
13,3%
Okres Považská Bystrica
2089,7
2050,9
2087,6
681,7
392,7
964,4
-44,7%
Okres Prievidza
5737,7
3922,3
2616,6
868,5
676,9
1534,6
-2,7%
Okres Púchov
2230,3
3004,4
2108,9
831,3
795,6
1353,9
-0,8%
Okres Trenčín
3285,8
2519,2
1596,6
835,1
496,2
1077,8
-28,3%
Trenčiansky kraj
4005,0
3058,3
2600,0
790,3
577,7
1306,7
-7,8%
Okres Komárno
5312,9
3817,2
2594,0
571,7
358,6
1145,5
-17,0%
Okres Levice
6590,9
4591,4
3286,3
1036,8
543,9
1743,3
-20,8%
Okres Nitra
7735,6
4994,4
3125,8
1021,8
855,7
1805,9
-11,1%
Okres Nové Zámky
7414,1
5292,4
4275,3
814,8
484,7
1888,9
2,9%
Okres Šaľa
6445,4
4497,4
5579,6
1109,9
522,8
1867,5
0,1%
Okres Topoľčany
1718,3
1041,5
898,7
737,0
567,7
793,7
-2,3%
Okres Zlaté Moravce
3843,4
1696,2
1784,6
704,0
468,7
959,9
-19,4%
Nitriansky kraj
5989,3
4044,7
3140,4
885,9
584,7
1532,1
-9,9%
Okres Bytča
2278,4
1102,6
1381,6
406,7
404,4
776,0
1,8%
Okres Čadca
3951,5
2055,3
2089,8
504,0
597,4
1064,4
0,3%
Okres Dolný Kubín
6782,4
3165,0
4204,7
938,4
464,1
1677,6
-12,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
4563,7
2198,7
2192,6
578,9
347,2
1179,8
-8,0%
Okres Liptovský Mikuláš
6413,0
4003,2
3443,5
569,2
474,1
1309,2
-8,3%
Okres Martin
8148,7
3873,9
2549,7
1011,4
694,5
2056,4
-6,5%
Okres Námestovo
4713,6
2731,6
2375,9
710,7
984,4
1523,1
-17,7%
Okres Ružomberok
4233,4
3040,9
3006,8
587,5
795,4
1209,4
-13,9%
Okres Turčianske Teplice
3540,9
1469,6
1047,1
641,0
1016,0
962,1
-30,6%
Okres Tvrdošín
3861,3
2399,8
2468,7
843,1
577,8
1489,5
-26,0%
Okres Žilina
1760,2
1374,9
1230,2
483,6
360,5
698,3
-14,9%
Žilinský kraj
4670,3
2569,3
2331,2
656,4
604,0
1279,6
-11,1%
Okres Banská Bystrica
8511,4
5721,3
3779,7
1157,8
715,8
2129,1
-7,4%
Okres Banská Štiavnica
2656,7
1931,0
2771,0
423,4
811,6
920,4
4,1%
Okres Brezno
5589,2
2885,9
4271,7
1190,9
1598,1
2061,9
-10,5%
Okres Detva
985,1
1587,3
1266,4
974,6
1669,6
1192,5
20,8%
Okres Krupina
6052,1
3527,9
2831,9
703,9
1467,0
1633,0
-16,7%
Okres Lučenec
4781,0
4553,4
4032,7
481,7
255,1
1458,6
-11,5%
Okres Poltár
5100,3
3992,7
3309,1
489,4
844,3
1428,8
21,3%
Okres Revúca
7023,8
5197,6
5277,5
990,7
2160,8
2468,4
30,7%
Okres Rimavská Sobota
5055,0
3028,9
2146,8
651,3
476,2
1516,5
-18,7%
Okres Veľký Krtíš
12324,5
7224,4
7072,8
1690,1
1348,8
3509,1
5,4%
Okres Zvolen
5814,0
5513,6
3603,3
2489,3
486,2
2621,4
33,1%
Okres Žarnovica
4989,0
2826,4
3178,0
399,7
451,1
1064,2
-27,2%
Okres Žiar nad Hronom
2580,4
2901,0
3274,3
546,2
899,2
1116,3
-7,6%
Banskobystrický kraj
5927,0
4243,9
3826,0
878,8
917,1
1773,1
-2,5%
Okres Bardejov
6411,4
4153,9
4344,1
1448,7
2001,3
2426,2
0,4%
Okres Humenné
2203,7
1991,2
1683,1
777,2
883,3
1061,3
-26,3%
Okres Kežmarok
1032,1
1221,2
2051,2
491,0
335,5
793,9
-5,0%
Okres Levoča
774,2
782,0
777,2
584,1
280,4
594,5
-29,7%
Okres Medzilaborce
2034,9
2161,3
1474,2
1190,1
497,9
1231,8
-21,3%
Okres Poprad
1184,3
932,3
1348,3
947,2
392,1
905,3
2,7%
Okres Prešov
14380,1
4983,3
2581,4
2153,4
1241,3
3379,5
14,0%
Okres Sabinov
5838,6
3669,4
3729,2
686,7
1032,2
2423,8
0,2%
Okres Snina
2059,1
1771,4
2419,5
550,5
689,5
911,7
-11,0%
Okres Stará Ľubovňa
3265,5
2125,1
2522,2
789,3
655,3
1314,4
3,5%
Okres Stropkov
1035,6
943,2
1287,1
854,0
103,5
792,2
-3,4%
Okres Svidník
2313,6
2588,7
1338,3
787,5
935,6
1142,9
-4,4%
Okres Vranov nad Topľou
979,3
884,9
1231,7
472,2
675,7
680,8
-7,1%
Prešovský kraj
2757,1
1983,4
2095,9
878,5
875,7
1260,3
-7,0%
Okres Gelnica
479,8
1418,4
2678,6
325,2
83,9
547,1
-25,0%
Okres Košice I
6327,2
3143,6
2734,8
2048,4
635,5
2140,2
-2,3%
Okres Košice II
5682,3
3471,5
3247,8
1513,0
629,5
1983,9
-9,9%
Okres Košice III
4860,3
4402,2
5222,4
364,0
219,8
1187,4
-18,6%
Okres Košice IV
3144,1
1792,3
1427,6
804,0
0,0
1039,0
-9,0%
Okres Košice - okolie
4472,7
3182,6
2395,9
518,1
854,5
1221,9
-7,5%
Okres Michalovce
3598,6
1952,9
2272,1
854,9
502,7
1217,0
2,2%
Okres Rožňava
1623,7
1168,3
802,2
448,8
500,7
651,7
-15,7%
Okres Sobrance
1801,8
1550,2
1588,6
114,8
145,0
503,1
-30,5%
Okres Spišská Nová Ves
7073,0
2430,2
3250,4
952,4
712,0
1371,1
-27,8%
Okres Trebišov
4079,1
2076,0
2236,4
673,7
602,6
1129,3
-14,6%
Košický kraj
3674,8
2175,9
2153,3
813,4
532,4
1204,2
-12,1%
Slovenská republika
4238,8
2885,3
2575,6
848,9
662,7
1383,4
-9,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
203,4
91,9
140,4
-22,3%
Okres Bratislava II
68,3
58,7
142,2
69,3
0,0
59,7
87,5%
Okres Bratislava III
1143,2
1006,8
610,7
167,2
0,0
188,3
24,1%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
6,4
0,0
3,8
-75,0%
Okres Bratislava V
94,4
89,5
0,0
24,9
0,0
28,7
-75,1%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
160,1
40,5
0,0
36,6
-60,5%
Bratislavský kraj
67,6
55,7
60,1
52,0
9,0
45,9
-42,7%
Okres Dunajská Streda
584,2
354,6
257,7
106,1
64,0
160,6
-15,8%
Okres Galanta
212,2
307,9
214,0
51,4
32,6
90,3
-10,8%
Okres Hlohovec
200,6
461,1
604,1
194,5
273,1
262,3
87,2%
Okres Piešťany
1766,3
1516,4
1670,8
199,6
11,3
487,7
65,6%
Okres Senica
258,2
129,3
234,8
30,0
0,0
62,9
33,9%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
47,7
0,0
25,5
-
Okres Trnava
874,0
399,2
417,0
69,1
35,7
161,9
-45,1%
Trnavský kraj
620,5
444,9
473,2
93,3
51,9
176,9
1,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
79,6
0,0
0,0
69,2
0,0
44,0
-47,4%
Okres Ilava
567,3
568,5
635,9
104,7
122,8
236,1
-23,8%
Okres Myjava
318,0
823,0
800,5
31,9
30,7
147,3
44,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
25,0
0,0
35,9
0,0
20,4
-30,0%
Okres Partizánske
325,1
346,1
195,8
38,5
0,0
94,0
0,3%
Okres Považská Bystrica
573,6
410,2
481,8
37,6
0,0
139,8
-36,7%
Okres Prievidza
420,3
383,7
377,4
39,3
19,3
118,9
-16,2%
Okres Púchov
1115,1
1767,3
1087,4
54,8
31,8
523,7
188,8%
Okres Trenčín
132,8
85,4
26,2
83,2
25,2
71,5
19,3%
Trenčiansky kraj
407,3
468,4
391,1
56,5
25,3
141,3
3,9%
Okres Komárno
890,4
815,3
568,2
60,4
44,8
188,5
-11,9%
Okres Levice
938,4
847,9
765,1
117,6
27,9
261,7
-66,0%
Okres Nitra
528,1
456,6
332,3
81,0
67,8
149,3
-26,0%
Okres Nové Zámky
1960,1
1648,3
1416,6
152,8
25,5
500,1
-8,1%
Okres Šaľa
680,6
587,7
462,2
99,7
11,9
179,6
-12,4%
Okres Topoľčany
104,1
78,9
20,4
0,0
0,0
13,5
-45,6%
Okres Zlaté Moravce
236,5
97,9
40,6
23,6
12,0
38,0
-51,6%
Nitriansky kraj
867,2
749,6
608,8
81,4
33,2
209,7
-33,8%
Okres Bytča
0,0
28,3
81,3
0,0
0,0
13,7
-78,6%
Okres Čadca
624,9
333,9
298,5
9,1
0,0
114,5
-10,5%
Okres Dolný Kubín
484,5
640,1
708,7
180,9
0,0
256,7
-36,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
1053,2
417,5
234,9
14,1
0,0
161,7
5,8%
Okres Liptovský Mikuláš
916,1
810,5
524,7
110,8
50,4
223,8
10,4%
Okres Martin
169,0
118,5
136,6
37,6
65,1
71,9
-32,9%
Okres Námestovo
341,6
308,0
257,4
13,0
33,4
107,4
-38,1%
Okres Ružomberok
974,1
603,7
859,1
125,9
154,7
269,7
-20,0%
Okres Turčianske Teplice
0,0
200,4
87,3
20,4
29,0
41,8
-53,3%
Okres Tvrdošín
472,8
498,1
545,0
30,9
0,0
201,3
-54,7%
Okres Žilina
213,4
150,4
157,3
16,4
0,0
54,6
11,8%
Žilinský kraj
465,6
341,4
326,7
51,9
37,8
134,8
-26,7%
Okres Banská Bystrica
348,8
316,6
80,4
72,4
26,5
103,1
-33,3%
Okres Banská Štiavnica
106,3
206,9
163,0
29,5
202,9
89,7
-34,8%
Okres Brezno
770,9
423,3
552,8
48,8
31,3
196,4
60,5%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
89,6
177,6
89,6
132,1%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
122,4
0,0
70,6
-
Okres Lučenec
1074,0
628,1
462,8
205,5
0,0
278,5
-8,9%
Okres Poltár
1003,3
963,7
794,2
8,9
0,0
232,2
-29,6%
Okres Revúca
1609,6
1260,0
1521,4
156,8
885,1
619,0
93,6%
Okres Rimavská Sobota
594,7
382,8
252,6
20,2
18,3
150,2
29,2%
Okres Veľký Krtíš
6661,9
3487,6
3653,5
386,0
242,1
1517,4
10,4%
Okres Zvolen
116,3
151,1
0,0
54,3
0,0
52,2
27,5%
Okres Žarnovica
0,0
119,4
105,9
43,7
0,0
44,7
-45,5%
Okres Žiar nad Hronom
79,4
167,8
60,1
20,9
11,2
37,8
20,0%
Banskobystrický kraj
1014,0
696,6
621,4
83,5
101,5
251,3
3,8%
Okres Bardejov
2266,9
770,3
947,8
204,8
295,4
482,2
11,2%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
22,4
60,3
46,6
4,5
0,0
18,6
-49,2%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
103,1
0,0
54,9
60,7%
Okres Medzilaborce
0,0
166,3
0,0
19,8
0,0
30,3
-
Okres Poprad
98,7
79,0
130,5
59,9
0,0
62,2
-12,7%
Okres Prešov
699,0
498,3
516,3
89,7
0,0
217,3
68,8%
Okres Sabinov
1394,3
923,8
778,6
39,2
0,0
518,6
10,1%
Okres Snina
0,0
0,0
84,9
14,9
0,0
15,4
185,7%
Okres Stará Ľubovňa
431,8
393,5
477,2
116,1
196,6
223,7
128,6%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
93,6
0,0
0,0
0,0
10,5
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
5,3
10,4
4,3
-66,7%
Prešovský kraj
432,8
229,9
245,2
61,4
67,8
128,7
20,6%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
275,2
0,0
167,2
-8,3%
Okres Košice I
351,5
386,1
445,2
72,2
43,8
129,3
-7,2%
Okres Košice II
34,9
95,1
63,7
39,0
33,1
44,7
91,3%
Okres Košice III
251,4
194,2
96,7
14,0
0,0
45,3
-32,5%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
142,7
191,0
239,6
20,9
65,7
66,9
36,2%
Okres Michalovce
247,2
191,8
232,4
3,3
12,3
59,6
-48,3%
Okres Rožňava
0,0
30,3
0,0
0,0
0,0
3,7
-5,3%
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Spišská Nová Ves
0,0
0,0
0,0
22,0
0,0
16,8
-87,9%
Okres Trebišov
322,5
358,4
696,6
26,7
28,7
122,3
-0,6%
Košický kraj
145,7
160,4
233,0
25,2
21,8
62,0
-15,3%
Slovenská republika
510,6
408,0
386,9
65,7
45,5
153,1
-13,4%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.