Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 44. kal. týždeň 2009
Týždenné hlásenie za SR v roku 2009 – 44. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
66
Ambulancie - dospelí (D)
56
Stupeň aktivity
2 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9951
13981
9632
18297
3638
55499
Chorobnosť ARO
4773,2
3984,5
3746,8
1012,2
726,7
1745,0
Z nich CHPO
1430
2560
1801
1893
294
7978
Chorobnosť CHPO
685,9
729,6
700,6
104,7
58,7
250,8
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
53
76
42
122
37
330
Otitídy
106
94
28
48
8
284
Sinusitídy
85
164
119
214
28
610
Komplikácie spolu
244
334
189
384
73
1224
%komplikácií z ARO
2,5
2,4
2,0
2,1
2,0
2,2
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4269,3
2773,4
2062,0
1151,2
385,8
1439,2
-3,3%
Trnavský kraj
5640,1
3694,3
3699,4
921,4
775,4
1614,3
-2,6%
Trenčiansky kraj
4609,7
3731,0
3792,3
890,3
589,2
1545,2
4,3%
Nitriansky kraj
6064,9
4928,4
4013,9
1146,7
714,7
1897,8
13,0%
Žilinský kraj
6082,5
5466,5
5273,6
919,3
915,1
2242,7
13,0%
Banskobystrický kraj
5674,6
4923,6
4758,2
992,0
856,0
2011,6
5,5%
Prešovský kraj
2537,7
1985,1
2079,2
869,4
695,2
1215,0
-9,0%
Košický kraj
4262,3
4056,1
3722,2
1127,6
751,9
1783,2
-2,7%
Slovenská republika
4773,2
3984,5
3746,8
1012,2
726,7
1745,0
3,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
327,6
271,0
199,9
71,8
14,8
106,3
62,7%
Trnavský kraj
1041,2
685,9
736,6
112,0
75,4
255,4
15,1%
Trenčiansky kraj
674,8
673,1
636,1
64,1
21,6
196,7
1,0%
Nitriansky kraj
995,7
1036,3
956,3
175,8
84,3
342,7
42,4%
Žilinský kraj
1009,7
1452,6
1314,2
138,0
101,5
467,5
33,5%
Banskobystrický kraj
1086,0
885,7
925,7
136,9
74,9
337,3
2,5%
Prešovský kraj
183,6
164,7
168,4
44,7
49,3
82,2
-51,7%
Košický kraj
321,4
385,8
389,0
63,9
24,4
133,1
-2,8%
Slovenská republika
685,9
729,6
700,6
104,7
58,7
250,8
11,7%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2958,0
1962,4
2502,7
3127,0
961,0
2565,1
10,1%
Okres Bratislava II
7501,1
4806,7
2716,8
1159,1
221,1
1401,9
-38,5%
Okres Bratislava III
6678,9
3577,5
3112,2
1448,9
734,2
1931,5
11,0%
Okres Bratislava IV
2597,3
2147,4
1583,6
856,6
210,2
1150,5
-16,7%
Okres Bratislava V
5411,8
3961,0
3082,6
805,5
233,9
1261,7
38,5%
Okres Malacky
2941,2
2382,1
1385,8
862,5
344,6
1157,1
12,3%
Okres Pezinok
5301,9
2681,2
2000,5
483,0
430,8
1220,2
6,4%
Okres Senec
4334,7
2098,0
1354,3
1287,1
454,8
1428,7
-0,3%
Bratislavský kraj
4269,3
2773,4
2062,0
1151,2
385,8
1439,2
-3,3%
Okres Dunajská Streda
5508,9
3731,9
3120,8
562,7
420,3
1228,9
0,8%
Okres Galanta
4437,9
3166,2
2926,2
837,2
632,7
1415,7
12,6%
Okres Hlohovec
8316,2
3826,4
3673,7
815,5
796,7
1679,4
6,1%
Okres Piešťany
4869,2
3080,1
3943,9
1234,1
1438,8
1830,5
-5,7%
Okres Senica
3256,9
2322,6
2640,2
954,8
802,8
1299,5
-15,8%
Okres Skalica
6872,3
5704,4
6271,3
974,5
1062,1
2323,6
13,2%
Okres Trnava
7336,9
4518,9
4282,8
1134,9
707,7
1880,0
-8,2%
Trnavský kraj
5640,1
3694,3
3699,4
921,4
775,4
1614,3
-2,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
5582,0
3524,9
2870,7
1231,8
897,5
1785,3
22,9%
Okres Ilava
4437,9
3220,9
4100,9
548,4
574,9
1426,6
-9,6%
Okres Myjava
3522,3
2447,4
1456,3
484,5
290,0
761,1
12,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3407,6
2412,2
3081,2
633,8
640,1
1188,1
9,9%
Okres Partizánske
5237,5
4726,9
4722,7
772,2
389,3
1704,5
-15,5%
Okres Považská Bystrica
2161,9
1783,5
1758,5
489,7
336,9
812,1
-34,5%
Okres Prievidza
6466,5
5665,7
5490,1
1230,3
596,0
2195,9
17,1%
Okres Púchov
1062,1
1457,0
2394,9
1235,1
1042,9
1321,3
-10,2%
Okres Trenčín
4683,5
3705,8
3318,1
789,3
559,2
1393,7
2,7%
Trenčiansky kraj
4609,7
3731,0
3792,3
890,3
589,2
1545,2
4,3%
Okres Komárno
5153,4
4625,2
3504,2
947,1
760,9
1631,1
11,6%
Okres Levice
8405,8
8970,2
5077,3
1509,9
846,2
2715,2
35,0%
Okres Nitra
7172,3
4700,4
4088,9
1471,2
801,0
2167,9
5,8%
Okres Nové Zámky
5825,8
4833,6
5262,3
867,3
570,8
1867,0
20,6%
Okres Šaľa
6213,9
5065,2
4322,8
1040,8
520,2
1782,0
0,9%
Okres Topoľčany
3094,0
2239,1
1541,1
895,8
563,8
1112,0
9,5%
Okres Zlaté Moravce
5684,3
3905,7
3274,2
879,4
899,2
1611,7
1,4%
Nitriansky kraj
6064,9
4928,4
4013,9
1146,7
714,7
1897,8
13,0%
Okres Bytča
1731,3
1657,2
3367,2
430,1
357,2
1053,2
-10,9%
Okres Čadca
3526,3
3333,3
3657,9
498,5
752,7
1471,5
35,7%
Okres Dolný Kubín
6010,4
6470,8
7254,7
1293,4
851,2
2799,5
16,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
5476,4
3481,3
4450,5
957,0
1165,1
1872,1
13,7%
Okres Liptovský Mikuláš
9486,2
7951,3
8535,1
744,7
934,0
2374,0
6,4%
Okres Martin
7050,1
6256,4
3900,5
1285,4
807,1
2608,8
4,9%
Okres Námestovo
8362,2
6368,7
5707,4
1420,0
1495,6
3495,9
3,5%
Okres Ružomberok
5890,1
4807,5
6612,7
850,0
1019,9
2106,4
-6,1%
Okres Turčianske Teplice
6148,1
3178,6
4565,0
703,1
771,5
1477,7
14,4%
Okres Tvrdošín
7332,5
11560,4
10941,5
1164,9
1953,8
4043,6
10,2%
Okres Žilina
4681,8
4749,1
3329,4
843,5
641,8
1689,1
42,1%
Žilinský kraj
6082,5
5466,5
5273,6
919,3
915,1
2242,7
13,0%
Okres Banská Bystrica
9423,5
8750,0
7979,9
1770,0
885,6
3263,0
43,6%
Okres Banská Štiavnica
3628,6
2522,6
3127,5
697,0
660,2
1202,8
10,5%
Okres Brezno
3654,0
4101,6
4635,0
1689,6
582,8
2375,3
9,0%
Okres Detva
799,8
5521,8
3903,8
1007,7
1028,6
1685,1
46,4%
Okres Krupina
2544,2
2579,6
2326,9
184,8
395,9
1324,9
45,8%
Okres Lučenec
6293,3
5380,4
3889,8
838,6
494,1
1823,2
10,7%
Okres Poltár
2997,5
1232,4
659,6
602,3
1384,6
941,4
-35,8%
Okres Revúca
3886,9
4385,7
3033,2
511,0
967,7
1420,9
-21,2%
Okres Rimavská Sobota
3949,9
3084,5
2450,9
823,8
1228,7
1573,3
-25,6%
Okres Veľký Krtíš
19434,9
10023,9
15230,2
2079,4
1563,3
4825,8
33,9%
Okres Zvolen
4647,8
5156,7
3791,2
1053,0
1139,9
2079,6
19,4%
Okres Žarnovica
6060,6
4039,6
4414,0
706,6
439,6
1521,7
-12,7%
Okres Žiar nad Hronom
3649,6
2574,5
3536,7
510,0
425,9
1062,8
-27,0%
Banskobystrický kraj
5674,6
4923,6
4758,2
992,0
856,0
2011,6
5,5%
Okres Bardejov
7835,3
6180,4
7408,4
1531,8
1454,1
2547,3
-1,1%
Okres Humenné
2582,2
2062,2
1827,0
680,0
409,2
978,9
2,3%
Okres Kežmarok
942,3
913,4
823,8
484,3
0,0
642,6
-8,5%
Okres Levoča
345,6
912,8
1296,3
567,2
0,0
592,1
-5,3%
Okres Medzilaborce
2023,1
571,9
1194,7
525,7
597,5
686,9
-50,5%
Okres Poprad
2637,7
2126,9
2252,8
860,7
432,5
1158,3
21,9%
Okres Prešov
9286,7
5343,8
4379,4
2213,7
509,1
3413,1
-11,0%
Okres Sabinov
3966,6
1872,9
1923,4
710,7
845,3
1325,5
-42,5%
Okres Snina
2229,6
1730,7
1877,3
817,8
1239,7
1161,2
3,2%
Okres Stará Ľubovňa
2739,2
2344,5
2717,8
818,9
289,6
1299,2
23,3%
Okres Stropkov
2597,7
1932,7
1936,8
691,8
464,5
979,7
-10,0%
Okres Svidník
4149,8
2805,7
1731,8
786,1
1011,5
1340,8
10,0%
Okres Vranov nad Topľou
620,9
843,8
1225,4
516,3
620,5
665,0
4,3%
Prešovský kraj
2537,7
1985,1
2079,2
869,4
695,2
1215,0
-9,0%
Okres Gelnica
4207,9
3508,8
1208,2
431,7
621,5
778,3
-31,3%
Okres Košice I
5187,1
3456,6
3279,5
3083,8
1191,6
2911,2
-1,4%
Okres Košice II
5528,6
4645,9
5473,6
1880,9
322,0
2391,1
10,4%
Okres Košice III
4691,2
6241,0
4867,9
606,3
650,1
1533,7
1,5%
Okres Košice IV
4675,8
3860,5
3005,5
1184,3
549,0
1835,3
4,8%
Okres Košice - okolie
5587,8
6721,9
5538,8
854,6
954,1
2202,8
-15,9%
Okres Michalovce
2348,4
2090,6
1433,8
919,9
794,8
1150,9
4,6%
Okres Rožňava
2895,6
4515,1
4000,9
971,1
1042,8
1887,1
12,7%
Okres Sobrance
5678,8
3474,8
3019,7
495,7
156,1
1322,8
1,7%
Okres Spišská Nová Ves
7337,2
5250,9
6959,2
695,3
747,7
1915,3
-31,5%
Okres Trebišov
3853,6
3151,1
2906,9
870,2
692,6
1432,8
-3,6%
Košický kraj
4262,3
4056,1
3722,2
1127,6
751,9
1783,2
-2,7%
Slovenská republika
4773,2
3984,5
3746,8
1012,2
726,7
1745,0
3,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
108,8
265,2
101,2
186,4
37,5%
Okres Bratislava II
328,5
300,4
418,0
49,4
8,8
76,5
-24,9%
Okres Bratislava III
796,6
966,9
587,2
36,2
18,4
198,8
33,9%
Okres Bratislava IV
204,3
79,5
89,2
24,1
13,1
50,9
116,2%
Okres Bratislava V
733,4
459,6
305,9
97,7
0,0
149,2
214,0%
Okres Malacky
226,2
377,4
165,0
0,0
0,0
82,2
181,3%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
37,2
0,0
20,3
-34,4%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
53,9
0,0
33,2
-6,2%
Bratislavský kraj
327,6
271,0
199,9
71,8
14,8
106,3
62,7%
Okres Dunajská Streda
1702,2
1321,3
888,2
28,5
0,0
273,8
92,6%
Okres Galanta
625,5
311,7
354,7
52,8
36,7
130,9
4,6%
Okres Hlohovec
1729,1
1073,3
996,3
132,4
193,1
372,7
239,8%
Okres Piešťany
804,8
673,8
1227,0
271,3
279,8
409,1
-9,4%
Okres Senica
641,5
608,3
706,5
121,7
17,5
223,5
36,6%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
117,2
163,4
86,5
450,0%
Okres Trnava
1453,3
760,2
900,7
143,1
20,8
292,1
-14,5%
Trnavský kraj
1041,2
685,9
736,6
112,0
75,4
255,4
15,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
68,9
79,2
0,0
30,8
54,4
38,4
-75,1%
Okres Ilava
667,6
1094,7
1146,2
133,5
71,9
362,9
-1,2%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
13,1
0,0
8,7
-88,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
27,8
32,8
20,4
-39,1%
Okres Partizánske
1013,7
661,8
651,4
25,1
0,0
200,7
4,9%
Okres Považská Bystrica
460,0
370,6
381,0
24,5
0,0
118,3
-23,1%
Okres Prievidza
1350,0
1403,0
1302,0
107,3
11,5
391,6
52,2%
Okres Púchov
0,0
171,4
175,2
73,2
34,8
79,1
-82,5%
Okres Trenčín
585,4
364,1
211,4
43,2
18,8
108,4
62,0%
Trenčiansky kraj
674,8
673,1
636,1
64,1
21,6
196,7
1,0%
Okres Komárno
1589,6
1329,9
1134,9
131,8
87,0
374,7
4,1%
Okres Levice
1401,0
1970,5
1185,4
309,6
219,4
570,7
212,2%
Okres Nitra
476,3
416,1
320,7
215,5
64,5
227,9
12,9%
Okres Nové Zámky
1473,6
1763,7
2117,3
195,3
55,8
569,0
37,6%
Okres Šaľa
560,7
848,8
684,4
228,8
120,0
312,3
40,7%
Okres Topoľčany
250,9
142,9
208,3
17,7
0,0
49,7
-2,7%
Okres Zlaté Moravce
1501,5
673,4
739,3
58,3
74,9
250,7
3,4%
Nitriansky kraj
995,7
1036,3
956,3
175,8
84,3
342,7
42,4%
Okres Bytča
179,1
65,0
97,6
12,3
0,0
43,9
-12,0%
Okres Čadca
438,6
833,3
904,5
23,3
0,0
261,9
139,7%
Okres Dolný Kubín
458,8
815,2
525,7
312,2
154,8
378,7
12,3%
Okres Kysucké Nové Mesto
1193,6
898,4
1318,7
58,8
32,4
340,0
30,4%
Okres Liptovský Mikuláš
3289,0
4116,2
4103,4
199,5
132,1
943,6
3,2%
Okres Martin
172,0
282,8
206,1
97,0
11,2
125,0
24,2%
Okres Námestovo
1065,1
1418,1
1089,0
259,9
49,9
621,9
41,9%
Okres Ružomberok
1412,3
1654,4
2513,9
264,9
303,2
681,4
-1,3%
Okres Turčianske Teplice
501,9
381,4
602,9
101,9
148,4
191,4
60,0%
Okres Tvrdošín
2757,5
6441,8
4885,5
268,2
498,0
1751,9
84,8%
Okres Žilina
819,3
1101,0
413,9
11,0
10,0
221,2
219,8%
Žilinský kraj
1009,7
1452,6
1314,2
138,0
101,5
467,5
33,5%
Okres Banská Bystrica
1212,1
1550,9
911,2
341,5
174,0
526,2
183,9%
Okres Banská Štiavnica
1494,1
1293,7
481,2
19,6
0,0
250,1
-26,5%
Okres Brezno
487,2
382,8
527,6
354,3
0,0
313,4
-39,0%
Okres Detva
0,0
96,0
132,3
140,0
211,8
134,8
73,3%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
198,0
17,7
-87,0%
Okres Lučenec
1248,9
831,2
760,1
96,4
64,4
293,3
77,1%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
7,4
23,9
8,8
-83,3%
Okres Revúca
55,5
106,1
0,0
103,5
0,0
76,8
-76,3%
Okres Rimavská Sobota
480,9
382,8
335,7
40,6
42,4
149,8
-85,2%
Okres Veľký Krtíš
11044,5
5727,9
9090,9
528,2
167,5
2289,9
78,5%
Okres Zvolen
242,5
966,9
410,7
160,1
233,8
291,2
257,9%
Okres Žarnovica
147,8
419,2
558,1
12,5
0,0
96,5
-35,0%
Okres Žiar nad Hronom
162,2
67,8
29,5
10,4
0,0
23,0
-73,4%
Banskobystrický kraj
1086,0
885,7
925,7
136,9
74,9
337,3
2,5%
Okres Bardejov
178,1
103,6
205,8
223,9
320,6
263,5
-66,4%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
145,0
76,1
24,2
0,0
0,0
42,8
-27,1%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
18,3
0,0
9,0
-71,8%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
356,4
515,6
570,7
38,9
32,0
151,8
-1,4%
Okres Prešov
629,6
798,5
525,5
108,3
0,0
311,7
20,8%
Okres Sabinov
1729,0
1053,5
961,7
37,4
0,0
445,0
-6,3%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
408,0
332,5
514,2
38,0
0,0
149,6
39,4%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Prešovský kraj
183,6
164,7
168,4
44,7
49,3
82,2
-51,7%
Okres Gelnica
0,0
305,1
0,0
107,9
182,8
129,7
-13,1%
Okres Košice I
250,0
223,0
431,5
216,2
64,4
207,5
-2,7%
Okres Košice II
557,1
384,9
143,1
74,0
0,0
127,2
126,7%
Okres Košice III
102,0
152,2
113,2
9,2
243,8
50,1
20,0%
Okres Košice IV
254,1
72,8
346,8
79,7
0,0
99,2
-59,2%
Okres Košice - okolie
460,5
1037,2
541,8
37,3
0,0
206,1
239,7%
Okres Michalovce
167,7
121,8
91,5
32,9
12,6
51,1
-35,3%
Okres Rožňava
76,2
371,3
406,9
4,1
0,0
98,2
71,6%
Okres Sobrance
931,0
571,2
590,8
0,0
0,0
178,3
-6,7%
Okres Spišská Nová Ves
493,3
592,2
488,4
10,8
23,4
123,6
-74,1%
Okres Trebišov
383,4
292,0
599,0
95,8
7,9
158,4
40,6%
Košický kraj
321,4
385,8
389,0
63,9
24,4
133,1
-2,8%
Slovenská republika
685,9
729,6
700,6
104,7
58,7
250,8
11,7%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.