Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 45. k. t. 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 45. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
61
Ambulancie - dospelí (D)
53
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8362
10013
6813
14698
3356
43242
Chorobnosť ARO
4205,6
3185,7
2909,6
841,6
679,6
1425,5
Z nich CHPO
955
1288
967
1260
282
4752
Chorobnosť CHPO
480,3
409,8
413,0
72,1
57,1
156,7
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
79
87
54
87
27
334
Otitídy
111
81
26
36
6
260
Sinusitídy
125
143
91
172
45
576
Komplikácie spolu
315
311
171
295
78
1170
%komplikácií z ARO
3,8
3,1
2,5
2,0
2,3
2,7
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4643,0
3839,5
2750,4
1032,1
543,8
1444,0
18,3%
Trnavský kraj
4438,7
3170,2
3212,3
844,7
713,0
1403,4
7,7%
Trenčiansky kraj
3921,2
3164,7
2693,7
742,2
512,6
1247,9
-4,5%
Nitriansky kraj
5343,0
3968,0
3292,0
901,3
590,3
1522,1
-0,7%
Žilinský kraj
4661,6
2804,2
2819,4
662,7
800,9
1407,6
10,0%
Banskobystrický kraj
5934,7
4400,5
4092,2
825,6
907,2
1751,4
-1,2%
Prešovský kraj
2910,2
2432,7
2183,9
841,3
719,1
1305,1
3,6%
Košický kraj
3331,1
2880,3
2705,7
840,0
566,0
1262,8
4,9%
Slovenská republika
4205,6
3185,7
2909,6
841,6
679,6
1425,5
3,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
75,6
56,1
69,1
53,6
19,0
49,6
8,0%
Trnavský kraj
905,5
738,9
745,1
118,1
44,5
253,1
43,1%
Trenčiansky kraj
373,2
331,6
315,7
51,6
38,6
113,6
-19,6%
Nitriansky kraj
800,0
679,0
605,1
132,0
67,2
238,0
13,5%
Žilinský kraj
390,2
286,9
345,9
55,8
81,1
136,3
1,1%
Banskobystrický kraj
788,9
596,1
591,2
64,6
101,2
208,0
-17,2%
Prešovský kraj
336,5
269,9
195,9
43,2
63,8
112,1
-12,9%
Košický kraj
203,9
258,4
403,1
28,9
18,5
82,3
32,8%
Slovenská republika
480,3
409,8
413,0
72,1
57,1
156,7
2,3%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2056,3
1970,0
1262,9
3017,8
1053,3
2417,6
14,0%
Okres Bratislava II
7078,5
7080,9
3731,8
1017,6
346,2
1600,4
10,6%
Okres Bratislava III
5287,2
4782,3
3206,1
1165,9
418,8
1349,3
-18,9%
Okres Bratislava IV
2628,7
1766,7
1304,8
1280,3
467,5
1614,3
9,2%
Okres Bratislava V
6575,1
6073,6
4816,1
532,7
296,4
1087,5
15,8%
Okres Malacky
2898,0
2945,5
2164,7
926,2
1270,2
1458,7
119,9%
Okres Pezinok
4730,8
2440,5
2735,8
391,3
415,3
1163,4
91,9%
Okres Senec
2888,6
996,7
1040,4
1154,2
834,8
1214,4
4,4%
Bratislavský kraj
4643,0
3839,5
2750,4
1032,1
543,8
1444,0
18,3%
Okres Dunajská Streda
3980,0
3168,9
2438,3
932,3
827,1
1380,5
26,8%
Okres Galanta
3442,4
2370,3
2678,6
532,0
315,3
1023,4
4,6%
Okres Hlohovec
3810,7
2613,1
2980,0
659,4
617,4
1157,3
-3,9%
Okres Piešťany
5240,7
4495,9
4758,5
1106,3
990,9
1873,5
8,5%
Okres Senica
3915,5
2483,3
2750,7
884,2
1158,9
1379,4
8,3%
Okres Skalica
7717,6
5302,0
2997,3
852,6
937,2
1842,3
21,3%
Okres Trnava
4554,8
3144,8
3745,5
945,5
527,5
1454,2
0,6%
Trnavský kraj
4438,7
3170,2
3212,3
844,7
713,0
1403,4
7,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
5253,1
4345,3
3036,1
844,2
382,4
1404,9
-24,9%
Okres Ilava
3758,2
2421,2
3032,6
386,3
541,4
1143,3
4,5%
Okres Myjava
3815,6
2103,3
1600,9
743,3
512,0
982,0
-32,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2586,7
2034,1
1965,2
901,2
609,7
1101,0
-19,9%
Okres Partizánske
5383,6
3506,8
3701,0
854,0
365,3
1356,6
4,0%
Okres Považská Bystrica
3728,7
4033,5
3399,1
757,3
454,5
1412,6
46,5%
Okres Prievidza
5082,2
3319,7
2437,4
758,2
520,0
1286,9
-16,1%
Okres Púchov
1695,0
2322,7
1977,1
775,8
783,3
1103,2
-18,5%
Okres Trenčín
3819,3
3829,7
2812,8
667,8
465,9
1271,9
18,0%
Trenčiansky kraj
3921,2
3164,7
2693,7
742,2
512,6
1247,9
-4,5%
Okres Komárno
5152,7
4237,2
3689,2
684,5
555,1
1334,0
16,5%
Okres Levice
6464,3
4748,0
3834,0
1345,8
596,6
1959,5
12,4%
Okres Nitra
7376,4
4741,3
3280,4
1023,0
721,9
1790,3
-0,9%
Okres Nové Zámky
4806,4
4398,8
3637,2
802,0
562,7
1563,7
-17,2%
Okres Šaľa
6005,0
3986,3
4093,9
1090,2
587,0
1794,2
-3,9%
Okres Topoľčany
1796,4
1578,0
1613,6
578,2
465,8
775,4
-2,3%
Okres Zlaté Moravce
5735,6
3229,4
2960,7
721,2
547,3
1317,0
37,2%
Nitriansky kraj
5343,0
3968,0
3292,0
901,3
590,3
1522,1
-0,7%
Okres Bytča
2625,1
1752,9
2153,6
274,5
220,6
917,5
18,2%
Okres Čadca
3985,4
2383,2
2304,5
513,9
979,1
1212,9
14,0%
Okres Dolný Kubín
5631,8
3387,3
4500,0
943,5
626,9
1855,9
10,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
5867,6
2365,7
3093,2
609,0
543,5
1420,2
20,4%
Okres Liptovský Mikuláš
6140,3
3468,5
3541,8
620,4
543,0
1344,9
2,7%
Okres Martin
7137,0
4101,8
3631,7
929,1
627,4
2081,7
1,2%
Okres Námestovo
5123,5
2664,6
2356,1
526,0
1401,5
1608,7
5,6%
Okres Ružomberok
5095,1
4382,5
4050,0
537,7
833,3
1443,7
19,4%
Okres Turčianske Teplice
4029,3
2805,6
2181,5
651,2
696,7
1123,4
16,8%
Okres Tvrdošín
3377,2
2432,2
2858,1
1150,9
2365,6
1791,1
20,2%
Okres Žilina
1750,9
1249,1
1198,8
580,6
508,6
757,9
8,5%
Žilinský kraj
4661,6
2804,2
2819,4
662,7
800,9
1407,6
10,0%
Okres Banská Bystrica
8011,4
4997,6
3446,1
1095,8
833,2
1816,7
-14,7%
Okres Banská Štiavnica
3347,5
2586,2
2934,0
425,0
749,6
941,4
2,3%
Okres Brezno
3304,0
3825,9
4824,5
1298,3
1378,8
2119,8
2,8%
Okres Detva
844,4
1011,9
1503,8
896,2
710,5
854,8
-28,3%
Okres Krupina
9289,2
5207,9
2005,9
795,7
978,0
2108,0
29,1%
Okres Lučenec
6275,1
5803,9
4239,3
396,1
602,3
2021,6
38,6%
Okres Poltár
3846,2
3396,1
2912,0
409,3
562,9
871,8
-39,0%
Okres Revúca
6828,7
5628,1
4944,7
751,6
1822,4
2076,2
-15,9%
Okres Rimavská Sobota
5833,0
3441,6
3972,9
623,6
884,3
1768,4
16,6%
Okres Veľký Krtíš
14561,0
6954,9
6684,7
1632,1
1229,7
3269,9
-6,8%
Okres Zvolen
5209,3
5377,6
4324,0
1283,7
751,4
1874,7
-28,5%
Okres Žarnovica
5429,2
3702,2
4978,8
615,6
616,4
1612,0
51,5%
Okres Žiar nad Hronom
2540,7
2733,2
2883,7
640,5
924,0
1170,8
4,9%
Banskobystrický kraj
5934,7
4400,5
4092,2
825,6
907,2
1751,4
-1,2%
Okres Bardejov
7293,0
4693,8
4107,2
1524,9
1997,0
2762,7
13,9%
Okres Humenné
1604,2
2704,6
1556,3
620,1
800,1
990,6
-6,7%
Okres Kežmarok
1211,6
1417,2
1888,0
852,2
137,3
1002,2
26,2%
Okres Levoča
2455,4
2189,6
2156,6
589,0
160,2
1035,0
74,1%
Okres Medzilaborce
872,1
1413,1
3439,8
884,1
469,4
1035,9
-15,9%
Okres Poprad
2261,0
2223,8
1992,8
813,4
392,1
1086,2
20,0%
Okres Prešov
9501,2
5659,6
3650,9
2796,4
733,5
3932,0
16,3%
Okres Sabinov
6187,2
4670,1
3114,5
662,1
952,8
2441,8
0,7%
Okres Snina
1589,7
1606,3
2562,7
662,3
952,0
1016,4
11,5%
Okres Stará Ľubovňa
3418,4
2833,4
3080,2
636,8
262,1
1352,1
2,9%
Okres Stropkov
1657,0
1054,2
1589,9
1002,5
103,5
951,7
20,1%
Okres Svidník
2197,9
2027,3
1380,1
743,8
557,8
1004,8
-12,1%
Okres Vranov nad Topľou
995,6
874,6
939,2
432,4
601,5
618,6
-9,1%
Prešovský kraj
2910,2
2432,7
2183,9
841,3
719,1
1305,1
3,6%
Okres Gelnica
0,0
945,6
1461,0
262,7
125,9
405,2
-25,9%
Okres Košice I
4833,3
4254,4
3134,5
2078,8
627,4
2237,5
4,5%
Okres Košice II
5298,8
6657,6
8024,0
1696,0
543,3
1991,7
0,4%
Okres Košice III
5128,5
5438,1
5454,5
476,1
329,7
1352,8
13,9%
Okres Košice IV
1834,1
2281,1
1121,7
652,5
315,8
881,3
-15,2%
Okres Košice - okolie
3293,7
3564,5
2907,0
455,4
723,1
1221,4
0,0%
Okres Michalovce
1582,3
1422,8
1177,3
768,6
654,0
881,7
-27,5%
Okres Rožňava
1933,0
1623,4
1444,0
398,6
439,7
731,2
12,2%
Okres Sobrance
3941,4
3162,5
1588,6
369,8
471,1
1013,2
101,4%
Okres Spišská Nová Ves
6019,6
3544,0
2631,2
619,9
904,9
1311,5
-4,3%
Okres Trebišov
4156,1
2872,6
3585,4
706,1
591,6
1317,2
16,6%
Košický kraj
3331,1
2880,3
2705,7
840,0
566,0
1262,8
4,9%
Slovenská republika
4205,6
3185,7
2909,6
841,6
679,6
1425,5
3,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
196,3
27,7
120,5
-14,1%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
61,3
9,6
39,8
-33,3%
Okres Bratislava III
571,6
503,4
458,0
57,5
0,0
94,1
-50,0%
Okres Bratislava IV
43,8
16,7
18,9
5,7
0,0
14,8
286,4%
Okres Bratislava V
230,7
109,4
192,6
28,7
11,9
45,5
58,4%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
103,7
138,1
68,6
-
Okres Pezinok
0,0
122,0
156,3
0,0
0,0
26,7
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
53,2
0,0
34,1
-6,7%
Bratislavský kraj
75,6
56,1
69,1
53,6
19,0
49,6
8,0%
Okres Dunajská Streda
1752,7
1285,3
832,6
318,2
123,4
485,3
202,3%
Okres Galanta
420,4
439,5
412,1
15,1
21,7
117,8
30,3%
Okres Hlohovec
150,4
461,1
402,7
144,5
120,5
186,5
-28,9%
Okres Piešťany
1902,2
1758,2
1848,9
227,9
24,8
542,8
11,3%
Okres Senica
129,1
51,7
67,1
23,9
43,5
38,7
-38,6%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
42,4
0,0
25,2
-1,2%
Okres Trnava
1284,2
924,3
1115,1
82,4
12,1
286,8
77,1%
Trnavský kraj
905,5
738,9
745,1
118,1
44,5
253,1
43,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
95,5
173,8
227,7
62,3
71,7
86,7
97,0%
Okres Ilava
567,3
442,1
709,2
125,1
80,2
240,0
1,7%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
44,2
76,8
47,6
-67,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
27,8
32,1
22,3
9,5%
Okres Partizánske
312,1
415,3
235,0
69,2
0,0
104,6
11,3%
Okres Považská Bystrica
614,6
546,9
481,8
74,2
0,0
173,2
23,9%
Okres Prievidza
647,2
399,7
301,4
21,6
5,7
105,9
-10,9%
Okres Púchov
133,8
403,9
296,6
67,5
156,7
143,9
-72,5%
Okres Trenčín
168,5
162,6
132,9
39,5
38,0
65,0
-9,2%
Trenčiansky kraj
373,2
331,6
315,7
51,6
38,6
113,6
-19,6%
Okres Komárno
1108,1
674,5
392,0
52,7
67,7
175,1
-7,1%
Okres Levice
703,8
684,8
770,9
473,6
191,2
471,4
80,1%
Okres Nitra
574,1
628,6
468,6
77,5
84,3
180,5
21,0%
Okres Nové Zámky
1516,9
1360,3
1301,7
135,3
48,4
418,2
-16,4%
Okres Šaľa
320,3
204,4
231,1
138,9
0,0
138,0
-23,1%
Okres Topoľčany
130,2
78,9
61,3
2,3
0,0
19,3
42,9%
Okres Zlaté Moravce
946,1
489,3
405,6
24,2
14,8
136,0
258,1%
Nitriansky kraj
800,0
679,0
605,1
132,0
67,2
238,0
13,5%
Okres Bytča
396,2
141,4
40,6
0,0
0,0
63,9
366,7%
Okres Čadca
503,0
329,5
269,4
24,7
11,1
119,6
4,5%
Okres Dolný Kubín
408,8
640,1
1027,6
98,7
72,3
269,9
5,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
702,1
250,5
900,5
27,4
25,9
185,2
14,5%
Okres Liptovský Mikuláš
330,9
408,1
242,2
81,2
42,6
126,8
-43,4%
Okres Martin
99,4
100,4
176,8
47,8
23,7
67,3
-6,4%
Okres Námestovo
364,3
120,5
79,2
13,0
22,2
73,0
-32,0%
Okres Ružomberok
936,6
536,6
644,3
81,2
104,2
214,0
-20,7%
Okres Turčianske Teplice
244,2
334,0
261,8
111,9
145,1
155,4
271,4%
Okres Tvrdošín
270,2
439,9
659,6
191,8
788,5
347,9
72,8%
Okres Žilina
242,1
180,0
149,9
8,2
0,0
57,9
6,1%
Žilinský kraj
390,2
286,9
345,9
55,8
81,1
136,3
1,1%
Okres Banská Bystrica
251,9
261,3
38,7
34,5
25,2
60,2
-41,6%
Okres Banská Štiavnica
1594,0
1344,8
1100,2
45,9
78,9
283,9
216,7%
Okres Brezno
220,3
461,7
473,8
29,3
62,7
155,0
-21,1%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
56,0
0,0
27,6
-69,2%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
40,8
0,0
21,2
-70,0%
Okres Lučenec
428,7
479,5
297,5
107,0
283,4
202,5
-27,3%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Revúca
2731,5
2310,0
2282,2
84,2
615,3
700,2
13,1%
Okres Rimavská Sobota
163,5
128,1
166,7
75,0
17,0
87,2
-41,9%
Okres Veľký Krtíš
5995,7
2745,4
3071,4
352,4
276,7
1148,7
-24,3%
Okres Zvolen
0,0
120,8
379,3
79,0
22,1
87,0
66,7%
Okres Žarnovica
366,8
199,0
317,8
62,4
0,0
105,3
135,9%
Okres Žiar nad Hronom
158,8
191,8
240,3
0,0
52,1
55,8
47,6%
Banskobystrický kraj
788,9
596,1
591,2
64,6
101,2
208,0
-17,2%
Okres Bardejov
2120,9
1631,6
673,8
177,7
389,7
562,0
16,6%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
44,9
45,2
93,2
14,6
0,0
29,3
57,5%
Okres Levoča
0,0
78,2
0,0
98,2
0,0
64,0
16,7%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Poprad
80,7
189,6
142,3
40,1
24,5
64,1
3,1%
Okres Prešov
256,8
320,4
331,9
134,6
0,0
193,1
-11,1%
Okres Sabinov
1917,2
949,4
778,6
29,4
0,0
540,3
4,2%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Stará Ľubovňa
299,9
349,8
479,7
44,2
74,9
153,2
-31,5%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
18,6
0,0
11,4
-
Okres Svidník
0,0
93,6
167,3
0,0
0,0
27,3
160,8%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
10,2
30,1
9,9
128,0%
Prešovský kraj
336,5
269,9
195,9
43,2
63,8
112,1
-12,9%
Okres Gelnica
0,0
472,8
730,5
262,7
125,9
283,7
69,7%
Okres Košice I
251,1
551,5
636,0
82,9
36,9
165,1
27,7%
Okres Košice II
0,0
285,3
1401,0
31,2
26,5
71,0
58,7%
Okres Košice III
301,7
310,7
116,1
0,0
0,0
44,7
-1,2%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
37,0
24,8
74,5
12,5
0,0
18,4
-72,5%
Okres Michalovce
0,0
0,0
0,0
61,1
16,3
45,1
-24,3%
Okres Rožňava
51,5
60,7
0,0
0,0
0,0
10,7
185,0%
Okres Sobrance
1238,7
806,1
250,8
38,3
0,0
206,8
-
Okres Spišská Nová Ves
150,5
303,8
619,1
0,0
47,6
71,1
323,5%
Okres Trebišov
402,9
455,8
922,0
27,6
24,0
151,1
23,6%
Košický kraj
203,9
258,4
403,1
28,9
18,5
82,3
32,8%
Slovenská republika
480,3
409,8
413,0
72,1
57,1
156,7
2,3%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.