Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 45. kal. týždeň 2009
Týždenné hlásenie za SR v roku 2009 – 45. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
76
Ambulancie - dospelí (D)
66
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
12910
20336
13982
26648
5226
79102
Chorobnosť ARO
5350,7
5007,7
4699,5
1241,5
879,2
2114,4
Z nich CHPO
2038
4110
2892
2716
491
12247
Chorobnosť CHPO
844,7
1012,1
972,0
126,5
82,6
327,4
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
88
113
52
187
48
488
Otitídy
161
104
46
68
17
396
Sinusitídy
121
261
214
333
74
1003
Komplikácie spolu
370
478
312
588
139
1887
%komplikácií z ARO
2,9
2,4
2,2
2,2
2,7
2,4
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4073,3
3601,3
2750,0
1198,4
420,2
1565,3
8,8%
Trnavský kraj
5723,3
4131,5
4329,9
1161,1
846,9
1888,7
17,0%
Trenčiansky kraj
5330,7
4792,6
4451,2
1100,4
796,5
1887,4
22,2%
Nitriansky kraj
6487,1
5323,5
4678,6
1269,3
797,4
2059,1
8,5%
Žilinský kraj
6345,8
6338,5
5545,4
1156,6
878,7
2447,9
9,1%
Banskobystrický kraj
6558,4
6505,3
6322,6
1391,1
1251,3
2596,7
29,1%
Prešovský kraj
3861,1
3572,0
3797,4
1168,4
967,1
1893,2
55,8%
Košický kraj
4948,4
5170,6
4947,6
1329,5
829,4
2180,5
22,3%
Slovenská republika
5350,7
5007,7
4699,5
1241,5
879,2
2114,4
21,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
243,2
278,2
243,7
80,0
11,4
107,3
0,9%
Trnavský kraj
901,0
722,2
844,1
140,7
63,3
280,9
10,0%
Trenčiansky kraj
633,9
824,7
702,8
96,5
64,8
238,3
21,2%
Nitriansky kraj
1220,4
1151,2
1044,0
150,9
91,6
349,5
2,0%
Žilinský kraj
1351,9
1782,7
1445,5
147,9
94,4
527,7
12,9%
Banskobystrický kraj
1315,7
1680,2
1816,8
218,9
196,5
559,6
65,9%
Prešovský kraj
623,9
640,4
702,8
64,2
54,7
242,7
195,2%
Košický kraj
322,5
508,1
573,7
78,7
36,3
171,6
28,9%
Slovenská republika
844,7
1012,1
972,0
126,5
82,6
327,4
30,5%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2576,3
2207,7
1088,1
2726,1
874,3
2395,3
-6,6%
Okres Bratislava II
7638,0
5986,9
4741,4
1331,5
211,8
1792,1
27,8%
Okres Bratislava III
5412,6
4270,4
4012,5
1212,7
363,4
1440,5
-25,4%
Okres Bratislava IV
4931,9
4434,0
2542,8
943,7
445,6
1717,5
49,3%
Okres Bratislava V
4299,1
4726,9
3106,1
865,6
363,7
1314,1
4,2%
Okres Malacky
2379,8
2243,2
1642,5
792,5
424,1
1071,3
-7,4%
Okres Pezinok
3658,3
2133,3
2908,4
952,0
418,8
1376,6
12,8%
Okres Senec
1801,4
2433,7
2762,9
1596,9
583,6
1598,3
11,9%
Bratislavský kraj
4073,3
3601,3
2750,0
1198,4
420,2
1565,3
8,8%
Okres Dunajská Streda
3885,3
2653,7
3124,5
776,3
485,7
1224,4
-0,4%
Okres Galanta
5033,6
3924,1
4092,2
934,5
514,6
1597,8
12,9%
Okres Hlohovec
5403,5
4053,9
3969,5
967,3
592,4
1759,4
4,8%
Okres Piešťany
7986,7
6262,2
5942,5
1884,7
1627,2
2906,1
58,8%
Okres Senica
3732,4
3096,8
3272,3
930,8
867,6
1504,0
15,7%
Okres Skalica
7970,0
5678,0
3824,9
1465,4
1307,2
2453,3
5,6%
Okres Trnava
6680,5
4339,0
5380,9
1322,1
850,0
2092,2
11,3%
Trnavský kraj
5723,3
4131,5
4329,9
1161,1
846,9
1888,7
17,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
7611,1
4836,3
4140,8
1125,9
489,5
2198,9
23,2%
Okres Ilava
4230,3
3342,7
4115,4
867,4
907,7
1609,7
12,8%
Okres Myjava
3206,5
2524,7
1747,6
685,0
630,7
1010,4
32,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4728,0
3374,5
3778,7
852,1
822,4
1510,5
27,1%
Okres Partizánske
5212,4
4485,3
5668,1
1298,3
345,6
2005,6
17,7%
Okres Považská Bystrica
4101,5
3995,5
4274,1
844,8
238,6
1555,1
91,5%
Okres Prievidza
6850,5
6535,8
4787,9
1513,6
1097,7
2424,1
10,4%
Okres Púchov
3421,2
3053,4
2920,6
1116,7
1336,2
1611,8
22,0%
Okres Trenčín
5649,0
6331,6
5547,2
980,6
729,4
1924,9
38,1%
Trenčiansky kraj
5330,7
4792,6
4451,2
1100,4
796,5
1887,4
22,2%
Okres Komárno
4512,4
5015,7
4095,8
1062,9
1095,5
1777,6
9,0%
Okres Levice
8240,0
6581,3
5932,2
1541,5
705,2
2589,7
-4,6%
Okres Nitra
7553,4
5871,6
4710,3
1480,4
1002,6
2346,4
8,2%
Okres Nové Zámky
7383,7
6363,2
5536,2
1065,1
717,5
2111,8
13,1%
Okres Šaľa
6977,0
4989,2
4546,9
1132,4
545,7
1854,7
4,1%
Okres Topoľčany
2536,5
2159,7
2374,1
1113,4
615,1
1275,4
14,7%
Okres Zlaté Moravce
6595,9
4525,3
4823,3
1176,4
560,2
1871,6
16,1%
Nitriansky kraj
6487,1
5323,5
4678,6
1269,3
797,4
2059,1
8,5%
Okres Bytča
3681,6
3953,4
4839,4
465,2
510,3
1721,5
63,5%
Okres Čadca
5315,8
6051,1
4921,5
793,4
774,3
2091,0
42,1%
Okres Dolný Kubín
6515,1
5222,5
6133,2
1390,2
797,3
2549,7
-8,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
6068,2
7540,1
5259,0
934,9
1215,1
2393,7
27,9%
Okres Liptovský Mikuláš
7846,0
6061,4
6343,2
891,9
910,6
2068,1
-12,9%
Okres Martin
8502,1
8564,3
6167,2
1559,1
622,6
3007,0
15,3%
Okres Námestovo
7146,1
5128,9
4899,0
1376,6
1199,6
3294,7
-5,8%
Okres Ružomberok
7315,7
7575,8
6497,1
952,2
1086,9
2584,2
22,7%
Okres Turčianske Teplice
5018,8
3051,5
2153,3
1396,0
1483,7
1794,8
21,5%
Okres Tvrdošín
7625,0
9430,5
6022,1
1899,7
1464,3
3738,4
-7,5%
Okres Žilina
4171,1
5345,6
5382,3
1303,0
692,0
2137,7
26,6%
Žilinský kraj
6345,8
6338,5
5545,4
1156,6
878,7
2447,9
9,1%
Okres Banská Bystrica
10421,6
9269,0
8440,6
2075,5
1087,1
3570,5
9,4%
Okres Banská Štiavnica
4909,3
3234,2
3448,3
801,8
1256,7
1587,9
32,0%
Okres Brezno
4925,1
5051,1
5645,6
1604,9
1170,6
2452,3
3,2%
Okres Detva
1007,1
3201,0
4499,3
1359,6
1452,1
1774,9
5,3%
Okres Krupina
6643,1
6650,5
4828,4
1293,5
1451,8
2713,3
104,8%
Okres Lučenec
6440,3
6604,6
4113,4
1167,3
847,4
2309,5
26,7%
Okres Poltár
4246,5
3389,1
5277,0
431,3
1169,7
1392,2
47,9%
Okres Revúca
8745,6
8232,1
4702,8
1488,8
2599,8
3113,9
119,2%
Okres Rimavská Sobota
4039,2
3368,2
3303,7
1232,6
1582,2
1871,1
18,9%
Okres Veľký Krtíš
11037,4
10960,4
14497,2
2106,0
1494,3
4418,1
-8,4%
Okres Zvolen
7396,0
10462,2
6918,9
1392,7
748,2
2959,3
42,3%
Okres Žarnovica
6208,4
4535,1
6189,8
913,0
619,5
1863,1
22,4%
Okres Žiar nad Hronom
4947,3
3929,5
5747,1
970,4
1242,1
1861,3
75,1%
Banskobystrický kraj
6558,4
6505,3
6322,6
1391,1
1251,3
2596,7
29,1%
Okres Bardejov
8967,3
7176,8
7110,7
1771,2
1795,5
3284,3
28,9%
Okres Humenné
4119,9
3242,9
2248,6
1161,9
837,2
1583,9
61,8%
Okres Kežmarok
1439,0
2084,0
2821,3
542,9
343,3
1069,6
66,4%
Okres Levoča
790,0
1521,3
1728,4
1000,6
328,6
1024,6
73,1%
Okres Medzilaborce
1878,6
5473,9
5495,8
1424,5
810,8
2069,8
201,3%
Okres Poprad
1782,2
1761,6
2182,7
989,8
340,4
1151,3
-0,6%
Okres Prešov
8122,0
5841,3
5229,0
2911,4
1388,5
4144,8
21,4%
Okres Sabinov
7704,4
5838,1
5698,2
1332,6
864,5
3484,3
162,9%
Okres Snina
1494,3
1520,3
2921,6
895,3
1208,7
1211,7
4,3%
Okres Stará Ľubovňa
3147,2
3092,7
3109,6
848,2
805,0
1493,4
14,9%
Okres Stropkov
4738,2
3802,8
4410,0
1212,8
557,4
1871,2
91,0%
Okres Svidník
4959,5
4420,3
3500,4
1355,4
1432,1
2143,2
59,8%
Okres Vranov nad Topľou
1481,5
2530,6
4301,7
741,8
833,9
1390,4
109,1%
Prešovský kraj
3861,1
3572,0
3797,4
1168,4
967,1
1893,2
55,8%
Okres Gelnica
3898,5
5415,7
3262,2
831,1
735,7
1882,1
141,8%
Okres Košice I
6124,5
4914,5
5504,2
2886,9
1239,9
3201,7
10,0%
Okres Košice II
18428,6
13415,4
13666,1
2944,1
887,7
4328,1
81,0%
Okres Košice III
6119,0
6405,9
8396,2
978,3
487,6
2109,6
37,6%
Okres Košice IV
2988,4
4588,9
5259,6
1423,4
274,5
1909,7
4,1%
Okres Košice - okolie
5652,4
8222,1
7337,1
1143,0
782,6
2944,5
33,7%
Okres Michalovce
5442,2
4499,2
3389,6
1073,0
688,1
1872,3
62,7%
Okres Rožňava
2743,2
3742,8
3390,6
1089,3
1088,1
1730,3
-8,3%
Okres Sobrance
5213,3
4141,2
3282,3
616,9
677,3
1398,7
5,7%
Okres Spišská Nová Ves
5373,0
3243,0
4883,6
1106,4
815,3
1761,3
-8,0%
Okres Trebišov
2762,4
3217,0
3431,1
1012,6
850,0
1519,7
6,1%
Košický kraj
4948,4
5170,6
4947,6
1329,5
829,4
2180,5
22,3%
Slovenská republika
5350,7
5007,7
4699,5
1241,5
879,2
2114,4
21,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
143,1
163,5
0,0
251,8
39,7
187,3
0,5%
Okres Bratislava II
246,4
289,7
313,5
109,2
0,0
110,4
44,3%
Okres Bratislava III
1327,6
1208,6
880,8
39,1
0,0
174,5
-12,2%
Okres Bratislava IV
58,4
99,4
44,6
70,0
0,0
60,2
18,2%
Okres Bratislava V
252,9
415,8
141,2
36,4
28,0
73,9
-50,5%
Okres Malacky
167,6
272,5
176,0
0,0
0,0
59,8
-27,3%
Okres Pezinok
106,0
139,9
277,0
116,1
0,0
112,6
453,8%
Okres Senec
394,1
209,8
866,8
137,2
41,7
191,1
475,2%
Bratislavský kraj
243,2
278,2
243,7
80,0
11,4
107,3
0,9%
Okres Dunajská Streda
571,4
461,5
443,2
99,7
9,3
166,4
-39,2%
Okres Galanta
438,8
497,6
499,5
83,3
25,3
162,7
24,3%
Okres Hlohovec
360,2
729,1
661,6
141,6
20,4
241,5
-35,2%
Okres Piešťany
2452,4
1783,5
2309,6
348,4
253,1
757,9
85,2%
Okres Senica
430,7
160,9
270,4
80,2
44,9
119,1
-46,7%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
111,9
118,8
79,6
-8,0%
Okres Trnava
1369,1
1099,6
1215,9
155,3
37,0
360,8
23,5%
Trnavský kraj
901,0
722,2
844,1
140,7
63,3
280,9
10,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
804,0
616,1
608,9
52,0
0,0
225,1
485,6%
Okres Ilava
948,2
1290,2
1158,9
249,0
90,8
456,5
25,8%
Okres Myjava
194,3
51,5
388,3
36,8
43,5
70,0
700,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
141,6
91,4
86,0
108,8
90,1
341,9%
Okres Partizánske
963,6
980,4
1013,3
73,7
0,0
280,7
39,8%
Okres Považská Bystrica
421,6
443,9
390,8
36,7
0,0
126,8
7,1%
Okres Prievidza
1213,3
1681,5
1361,0
123,9
151,2
425,6
8,7%
Okres Púchov
204,2
321,4
255,5
73,2
81,5
120,8
52,8%
Okres Trenčín
287,6
505,1
231,1
73,8
10,7
119,4
10,2%
Trenčiansky kraj
633,9
824,7
702,8
96,5
64,8
238,3
21,2%
Okres Komárno
1230,7
1013,3
1160,5
199,7
223,7
387,6
3,4%
Okres Levice
1492,3
1503,9
1470,9
166,7
85,5
459,9
-19,4%
Okres Nitra
612,4
708,9
671,5
159,6
106,4
260,8
14,4%
Okres Nové Zámky
2498,2
2275,5
1791,9
167,8
41,0
569,8
0,2%
Okres Šaľa
830,6
778,8
832,5
199,3
141,9
309,8
-0,8%
Okres Topoľčany
223,0
190,6
187,4
9,2
0,0
46,5
-6,5%
Okres Zlaté Moravce
1769,6
1319,9
1021,0
130,3
48,7
358,8
43,1%
Nitriansky kraj
1220,4
1151,2
1044,0
150,9
91,6
349,5
2,0%
Okres Bytča
199,0
270,8
244,0
17,6
0,0
92,8
111,5%
Okres Čadca
1350,9
3039,8
2061,7
117,5
17,2
717,8
174,1%
Okres Dolný Kubín
504,7
738,8
560,7
139,0
93,8
269,1
-28,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
2758,3
3128,3
1766,1
122,9
123,6
763,7
124,7%
Okres Liptovský Mikuláš
2544,6
2881,3
3087,8
173,5
98,4
707,3
-25,0%
Okres Martin
515,9
588,3
412,1
178,0
7,7
236,4
89,2%
Okres Námestovo
872,5
626,3
758,0
178,7
34,3
420,2
-32,4%
Okres Ružomberok
2885,5
2964,4
2843,9
335,5
496,2
1028,0
50,9%
Okres Turčianske Teplice
501,9
381,4
172,3
173,2
207,7
215,4
12,5%
Okres Tvrdošín
2820,2
3772,2
2247,7
59,6
34,1
1009,5
-42,4%
Okres Žilina
825,4
1186,0
1110,5
85,4
12,0
324,5
46,7%
Žilinský kraj
1351,9
1782,7
1445,5
147,9
94,4
527,7
12,9%
Okres Banská Bystrica
1210,1
2032,2
1621,8
325,8
196,8
620,6
17,9%
Okres Banská Štiavnica
1921,0
905,6
1042,5
183,3
324,3
456,5
82,5%
Okres Brezno
744,1
1431,8
1781,4
249,8
74,7
504,9
61,1%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
128,0
77,8
75,8
-43,8%
Okres Krupina
70,7
362,8
0,0
41,1
33,0
79,5
350,0%
Okres Lučenec
1420,3
1073,1
1162,5
162,7
115,1
421,2
43,6%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Revúca
2769,4
2135,4
1536,6
268,2
1085,0
859,1
1018,6%
Okres Rimavská Sobota
467,1
630,4
671,5
285,5
367,9
377,0
151,6%
Okres Veľký Krtíš
6992,0
7239,5
10330,6
537,6
262,7
2360,2
3,1%
Okres Zvolen
727,5
3272,5
2337,9
166,2
0,0
653,4
124,4%
Okres Žarnovica
665,2
647,9
710,3
143,8
40,0
241,2
150,0%
Okres Žiar nad Hronom
283,9
293,6
294,7
61,8
72,4
114,6
397,9%
Banskobystrický kraj
1315,7
1680,2
1816,8
218,9
196,5
559,6
65,9%
Okres Bardejov
3540,3
2860,8
2498,9
210,6
297,7
925,2
251,1%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
8,6
0,0
5,1
-
Okres Kežmarok
64,4
121,8
107,7
0,0
0,0
35,9
-16,3%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
16,0
0,0
8,3
-7,1%
Okres Medzilaborce
0,0
163,4
0,0
0,0
0,0
18,1
-
Okres Poprad
213,9
415,3
580,7
66,2
27,2
162,4
7,0%
Okres Prešov
377,8
350,1
551,8
192,5
0,0
269,5
-13,6%
Okres Sabinov
2021,5
1865,6
2019,6
70,1
57,6
946,8
112,8%
Okres Snina
0,0
133,4
176,0
14,0
0,0
36,5
-
Okres Stará Ľubovňa
291,4
482,2
759,0
38,2
0,0
168,2
12,5%
Okres Stropkov
0,0
83,6
238,4
48,8
0,0
57,7
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
402,4
827,3
59,5
30,9
166,5
-
Prešovský kraj
623,9
640,4
702,8
64,2
54,7
242,7
195,2%
Okres Gelnica
0,0
228,8
362,5
160,5
159,9
172,9
33,3%
Okres Košice I
48,6
115,6
436,3
225,8
161,0
211,0
1,7%
Okres Košice II
1800,0
2089,3
1359,5
223,9
48,4
412,9
224,5%
Okres Košice III
85,0
126,8
188,7
27,6
0,0
43,8
-12,5%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
34,2
0,0
17,4
-82,5%
Okres Košice - okolie
106,6
438,8
819,1
68,8
11,9
178,3
-13,5%
Okres Michalovce
596,4
834,4
576,2
101,5
33,2
243,1
375,7%
Okres Rožňava
76,2
341,6
180,8
3,5
0,0
67,2
-31,6%
Okres Sobrance
1489,5
1237,6
853,4
23,1
0,0
266,9
49,7%
Okres Spišská Nová Ves
440,4
338,4
523,2
14,8
16,0
98,1
-20,6%
Okres Trebišov
212,5
356,4
669,5
36,6
18,9
125,2
-20,9%
Košický kraj
322,5
508,1
573,7
78,7
36,3
171,6
28,9%
Slovenská republika
844,7
1012,1
972,0
126,5
82,6
327,4
30,5%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.