Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 46. k. t. 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 46. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
57
Ambulancie - dospelí (D)
47
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
7581
8873
5944
11359
2539
36296
Chorobnosť ARO
4099,5
3035,3
2729,4
737,7
583,2
1330,7
Z nich CHPO
802
1184
826
933
177
3922
Chorobnosť CHPO
433,7
405,0
379,3
60,6
40,7
143,8
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
64
99
39
61
19
282
Otitídy
108
67
34
59
7
275
Sinusitídy
55
116
76
155
7
409
Komplikácie spolu
227
282
149
275
33
966
%komplikácií z ARO
3,0
3,2
2,5
2,4
1,3
2,7
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3850,5
2976,8
2203,2
1076,0
326,7
1357,5
-6,0%
Trnavský kraj
4575,9
3243,3
2969,9
796,5
573,2
1346,6
-4,0%
Trenčiansky kraj
4449,2
3429,1
2805,9
603,9
491,3
1210,6
-3,0%
Nitriansky kraj
5264,7
3754,8
2822,4
764,8
559,8
1370,6
-10,0%
Žilinský kraj
4537,9
2893,5
2959,5
549,9
595,9
1290,2
-8,3%
Banskobystrický kraj
5243,4
4295,1
3883,6
660,0
664,6
1654,7
-5,5%
Prešovský kraj
2615,1
1900,8
1847,3
786,9
773,4
1162,1
-11,0%
Košický kraj
3544,8
2566,7
2460,8
727,8
476,8
1227,3
-2,8%
Slovenská republika
4099,5
3035,3
2729,4
737,7
583,2
1330,7
-6,7%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
85,4
126,7
130,1
43,9
9,9
53,1
7,0%
Trnavský kraj
885,1
650,1
584,7
125,9
34,7
233,3
-7,8%
Trenčiansky kraj
524,9
560,9
429,4
34,7
19,0
136,3
20,0%
Nitriansky kraj
796,4
669,8
558,4
113,8
48,7
217,9
-8,4%
Žilinský kraj
390,7
358,0
379,2
35,1
44,3
126,2
-7,5%
Banskobystrický kraj
424,0
427,2
538,5
41,2
98,4
162,9
-21,7%
Prešovský kraj
268,1
260,7
206,4
36,5
40,3
100,6
-10,3%
Košický kraj
211,9
179,3
167,2
30,7
15,5
68,4
-16,9%
Slovenská republika
433,7
405,0
379,3
60,6
40,7
143,8
-8,2%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1966,9
2141,3
1033,3
2675,2
985,1
2373,1
-1,8%
Okres Bratislava II
8941,3
7841,0
3586,4
913,7
321,1
1391,1
-13,1%
Okres Bratislava III
4572,7
4908,1
1374,0
919,6
223,3
1275,2
-5,5%
Okres Bratislava IV
2847,8
2138,9
1512,8
1878,0
76,4
1904,5
18,0%
Okres Bratislava V
5190,9
3324,1
2937,8
627,8
148,2
1063,1
-2,2%
Okres Malacky
3142,9
2683,7
2481,2
665,2
147,3
1122,9
-23,0%
Okres Pezinok
3670,5
1281,3
2579,5
269,0
276,9
543,8
-53,3%
Okres Senec
1629,4
872,1
1840,7
1178,5
575,7
1162,1
-4,3%
Bratislavský kraj
3850,5
2976,8
2203,2
1076,0
326,7
1357,5
-6,0%
Okres Dunajská Streda
4068,7
3482,3
3908,0
857,3
798,8
1402,3
1,6%
Okres Galanta
3619,2
2483,0
2191,6
736,2
345,3
1119,5
9,4%
Okres Hlohovec
2005,6
2311,9
2255,2
569,5
298,7
846,9
-26,8%
Okres Piešťany
5398,6
3446,0
3847,2
1130,9
772,3
1744,8
-6,9%
Okres Senica
5227,9
2716,1
2163,6
660,5
904,8
1226,0
-11,1%
Okres Skalica
8216,8
5071,5
3324,5
699,1
901,7
1721,2
-6,6%
Okres Trnava
5025,3
3981,9
3278,7
840,7
382,4
1445,2
-0,6%
Trnavský kraj
4575,9
3243,3
2969,9
796,5
573,2
1346,6
-4,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
7083,7
6180,0
5439,6
754,2
979,8
1937,2
37,9%
Okres Ilava
3391,8
2014,1
2710,6
319,0
631,7
934,2
-18,3%
Okres Myjava
3624,8
3511,7
3567,8
735,7
395,0
1200,7
22,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3292,2
2722,9
2063,5
641,0
432,0
1127,7
2,4%
Okres Partizánske
3966,2
2999,2
3133,2
700,1
243,5
1243,0
-8,4%
Okres Považská Bystrica
2403,8
2548,5
2895,0
534,3
412,3
883,2
-37,5%
Okres Prievidza
6258,5
4036,9
2956,3
692,4
560,3
1438,1
11,7%
Okres Púchov
2924,8
3895,2
2330,1
535,9
445,5
1162,8
5,4%
Okres Trenčín
4873,8
3512,8
2153,4
546,9
383,9
1068,2
-16,0%
Trenčiansky kraj
4449,2
3429,1
2805,9
603,9
491,3
1210,6
-3,0%
Okres Komárno
4634,8
4629,6
3671,5
690,4
620,7
1256,5
-5,8%
Okres Levice
5502,2
3660,6
2556,0
1066,0
541,9
1518,5
-22,5%
Okres Nitra
7103,9
4626,9
2680,0
994,9
965,4
1855,4
3,6%
Okres Nové Zámky
5882,4
4289,5
3520,7
764,9
550,6
1669,9
6,8%
Okres Šaľa
7061,9
4737,6
5407,9
850,5
292,2
1459,9
-18,6%
Okres Topoľčany
1145,5
899,5
633,2
260,4
280,2
389,4
-49,8%
Okres Zlaté Moravce
6811,7
3966,6
3698,9
835,2
297,2
1398,0
6,2%
Nitriansky kraj
5264,7
3754,8
2822,4
764,8
559,8
1370,6
-10,0%
Okres Bytča
2179,3
2374,9
1462,8
282,1
303,3
829,5
-9,6%
Okres Čadca
3827,2
2663,5
2475,3
412,9
566,9
1075,0
-11,4%
Okres Dolný Kubín
5692,4
3342,8
5055,1
986,7
1133,2
1869,4
0,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
3452,0
2824,9
1827,2
469,2
850,4
1220,7
-14,0%
Okres Liptovský Mikuláš
6500,6
4361,7
3738,6
409,2
455,2
1249,3
-7,1%
Okres Martin
7341,3
3885,8
3445,1
814,1
564,3
1965,8
-5,6%
Okres Námestovo
4577,0
2651,3
3049,1
616,5
1310,5
1705,0
6,0%
Okres Ružomberok
5853,7
3605,5
3221,6
476,8
578,7
1174,6
-18,6%
Okres Turčianske Teplice
366,3
400,8
523,6
457,9
580,6
498,0
-55,7%
Okres Tvrdošín
3278,2
1919,9
2718,8
982,3
781,7
1387,3
-22,5%
Okres Žilina
1975,3
1713,3
2643,4
379,4
253,5
807,6
6,5%
Žilinský kraj
4537,9
2893,5
2959,5
549,9
595,9
1290,2
-8,3%
Okres Banská Bystrica
7340,6
5438,6
3898,6
957,4
774,9
2260,0
24,4%
Okres Banská Štiavnica
3506,9
2000,0
2689,5
482,5
879,3
1016,1
7,9%
Okres Brezno
2891,0
4271,1
3015,3
939,6
1371,0
1889,1
-10,9%
Okres Detva
2111,0
2222,2
1477,5
0,0
0,0
1213,2
41,9%
Okres Krupina
4691,5
3919,9
472,0
367,3
195,6
1761,0
-16,5%
Okres Lučenec
6236,1
5215,1
5404,4
305,1
385,3
1389,5
-31,3%
Okres Poltár
6020,1
1468,6
2250,2
389,3
387,0
812,9
-6,8%
Okres Revúca
3208,4
3892,1
2070,8
641,5
1540,3
1453,4
-30,0%
Okres Rimavská Sobota
3747,9
3615,6
6667,8
984,6
674,6
1959,3
10,8%
Okres Veľký Krtíš
11991,4
5902,5
4576,9
801,2
553,4
2186,0
-33,1%
Okres Zvolen
10348,8
6797,6
5784,2
1289,0
437,6
2613,7
39,4%
Okres Žarnovica
4842,3
3980,9
3442,8
582,9
457,6
1493,3
-7,4%
Okres Žiar nad Hronom
3017,1
3524,3
3815,0
374,7
338,4
1089,5
-6,9%
Banskobystrický kraj
5243,4
4295,1
3883,6
660,0
664,6
1654,7
-5,5%
Okres Bardejov
5556,6
4271,6
4563,5
1506,3
2446,0
2468,7
-10,6%
Okres Humenné
2607,8
2244,9
1953,0
850,7
487,0
1108,6
11,9%
Okres Kežmarok
1067,3
1007,9
1768,1
475,4
125,8
726,8
-27,5%
Okres Levoča
1260,9
1329,4
1049,2
536,0
280,4
736,2
-28,9%
Okres Medzilaborce
872,1
1163,8
1105,7
1051,3
1045,6
1040,0
0,4%
Okres Poprad
1505,1
1153,6
1261,3
912,0
408,4
938,1
-13,6%
Okres Prešov
7639,4
3176,9
3054,7
1899,2
677,1
2721,2
-30,8%
Okres Sabinov
6753,6
3361,4
1762,2
1015,3
774,1
2177,0
-10,8%
Okres Snina
1483,7
1662,7
2562,7
502,1
799,7
899,4
-11,5%
Okres Stará Ľubovňa
3339,7
2479,3
2130,2
557,2
559,2
1135,7
-16,0%
Okres Stropkov
911,4
1642,3
908,5
575,5
137,9
673,9
-29,2%
Okres Svidník
2056,6
1746,6
1449,8
585,2
836,7
911,1
-9,3%
Okres Vranov nad Topľou
652,8
477,4
492,7
373,1
481,2
442,0
-28,5%
Prešovský kraj
2615,1
1900,8
1847,3
786,9
773,4
1162,1
-11,0%
Okres Gelnica
479,8
472,8
1339,3
275,2
83,9
401,2
-1,0%
Okres Košice I
6297,9
4136,3
3497,9
1544,2
701,2
2239,6
0,1%
Okres Košice II
4601,6
3281,2
3897,4
1297,0
41,4
1612,1
-19,1%
Okres Košice III
4525,1
3773,4
4476,4
375,2
263,7
1081,7
-20,0%
Okres Košice IV
4497,8
2509,2
2192,4
785,0
338,3
1356,7
53,9%
Okres Košice - okolie
4367,0
3713,1
3279,7
451,2
571,9
1381,9
13,1%
Okres Michalovce
1194,9
1203,1
1045,7
735,6
483,5
805,4
-8,7%
Okres Rožňava
1726,8
1213,8
1191,8
302,3
380,0
579,7
-20,7%
Okres Sobrance
4504,5
2852,4
2173,9
363,4
815,4
1257,9
24,1%
Okres Spišská Nová Ves
10985,7
5670,4
5262,5
529,1
756,7
1526,3
16,4%
Okres Trebišov
3753,2
3107,4
2663,4
854,7
771,8
1428,5
8,5%
Košický kraj
3544,8
2566,7
2460,8
727,8
476,8
1227,3
-2,8%
Slovenská republika
4099,5
3035,3
2729,4
737,7
583,2
1330,7
-6,7%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
257,6
44,8
156,0
29,4%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
25,1
0,0
15,9
-60,0%
Okres Bratislava III
142,9
503,4
305,3
0,0
0,0
59,9
-36,4%
Okres Bratislava IV
36,5
55,6
94,5
16,1
0,0
34,6
134,7%
Okres Bratislava V
129,8
205,2
96,3
41,6
0,0
52,6
15,7%
Okres Malacky
190,5
229,1
132,9
6,6
0,0
54,2
-21,1%
Okres Pezinok
244,7
0,0
703,5
24,5
0,0
53,5
100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
160,1
60,7
46,1
58,5
71,4%
Bratislavský kraj
85,4
126,7
130,1
43,9
9,9
53,1
7,0%
Okres Dunajská Streda
1669,2
1044,7
1019,5
321,9
101,7
452,5
-6,8%
Okres Galanta
430,0
342,5
309,1
32,0
25,6
105,8
-10,2%
Okres Hlohovec
240,7
688,6
515,5
76,8
0,0
149,2
-20,0%
Okres Piešťany
1811,6
1265,9
1216,4
156,0
14,6
438,0
-19,3%
Okres Senica
0,0
0,0
0,0
12,9
15,6
12,1
-68,8%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
33,3
0,0
20,6
-18,2%
Okres Trnava
1042,3
784,1
621,6
153,3
44,6
273,4
-4,7%
Trnavský kraj
885,1
650,1
584,7
125,9
34,7
233,3
-7,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
79,6
241,4
379,5
41,5
71,7
89,8
3,6%
Okres Ilava
496,4
466,7
656,2
57,1
17,5
172,9
-28,0%
Okres Myjava
476,9
384,1
617,5
30,3
0,0
111,6
134,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
25,0
0,0
6,0
0,0
5,8
-73,9%
Okres Partizánske
260,1
346,1
244,8
0,0
0,0
73,6
-29,7%
Okres Považská Bystrica
0,0
83,6
98,1
18,3
13,7
26,9
-84,4%
Okres Prievidza
959,3
626,2
566,1
50,1
7,2
183,6
73,3%
Okres Púchov
2064,6
2856,5
1398,1
54,8
42,4
583,1
305,3%
Okres Trenčín
88,1
132,2
46,3
28,3
29,5
41,0
-36,8%
Trenčiansky kraj
524,9
560,9
429,4
34,7
19,0
136,3
20,0%
Okres Komárno
895,0
898,0
718,3
100,2
87,8
213,6
22,0%
Okres Levice
511,8
498,0
630,7
318,4
45,2
314,8
-33,2%
Okres Nitra
676,6
552,5
280,8
93,3
81,0
188,3
4,3%
Okres Nové Zámky
1800,7
1433,7
1273,4
153,5
52,4
485,8
16,2%
Okres Šaľa
432,4
138,0
297,1
111,4
13,3
121,0
-12,3%
Okres Topoľčany
104,1
94,7
61,3
4,4
0,0
20,3
5,0%
Okres Zlaté Moravce
283,8
313,2
324,5
57,2
0,0
91,2
-33,0%
Nitriansky kraj
796,4
669,8
558,4
113,8
48,7
217,9
-8,4%
Okres Bytča
346,7
339,3
162,5
7,6
55,1
101,7
59,2%
Okres Čadca
389,2
491,0
434,8
4,7
0,0
119,3
-0,2%
Okres Dolný Kubín
363,3
746,8
1606,3
172,7
192,9
361,2
33,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
643,6
681,9
502,5
29,3
0,0
218,5
17,9%
Okres Liptovský Mikuláš
239,0
265,2
196,8
32,9
47,9
75,6
-40,4%
Okres Martin
225,3
118,5
151,8
31,3
0,0
65,6
-2,5%
Okres Námestovo
387,1
200,9
198,0
4,7
0,0
99,5
36,2%
Okres Ružomberok
1170,7
726,7
690,3
91,3
127,3
237,6
11,0%
Okres Turčianske Teplice
0,0
100,2
0,0
0,0
29,0
13,3
-91,5%
Okres Tvrdošín
441,3
507,1
820,8
30,9
68,0
193,7
-44,3%
Okres Žilina
215,1
177,2
141,6
7,8
18,8
55,1
-4,8%
Žilinský kraj
390,7
358,0
379,2
35,1
44,3
126,2
-7,5%
Okres Banská Bystrica
226,7
441,0
239,6
44,5
20,4
124,5
106,9%
Okres Banská Štiavnica
850,2
413,8
570,5
98,5
101,5
203,2
-28,4%
Okres Brezno
321,2
346,3
201,0
68,3
164,5
159,6
2,9%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
467,7
437,4
495,8
36,1
79,7
133,6
-34,1%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Revúca
216,8
448,0
507,1
77,2
585,8
240,6
-65,6%
Okres Rimavská Sobota
749,6
800,9
2049,0
71,1
99,2
389,5
346,7%
Okres Veľký Krtíš
2141,3
1006,6
843,1
41,7
0,0
313,0
-72,8%
Okres Zvolen
232,6
755,3
853,4
29,0
0,0
177,9
104,4%
Okres Žarnovica
146,7
238,9
211,9
0,0
0,0
59,5
-43,5%
Okres Žiar nad Hronom
158,8
119,9
210,3
0,0
0,0
37,2
-33,3%
Banskobystrický kraj
424,0
427,2
538,5
41,2
98,4
162,9
-21,7%
Okres Bardejov
1389,1
1510,0
969,7
153,4
222,4
466,1
-17,1%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
1,9
-
Okres Kežmarok
28,8
38,8
0,0
6,7
0,0
13,0
-55,6%
Okres Levoča
0,0
195,5
58,3
96,2
112,2
96,0
50,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
98,7
110,6
43,5
32,9
16,3
47,0
-26,7%
Okres Prešov
249,7
186,9
301,2
149,5
169,3
181,4
-6,1%
Okres Sabinov
1045,7
487,5
491,8
44,1
59,5
312,5
-42,2%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
472,3
511,6
568,1
49,5
17,5
177,5
15,9%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Svidník
0,0
83,2
148,7
0,0
0,0
22,1
-19,0%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Prešovský kraj
268,1
260,7
206,4
36,5
40,3
100,6
-10,3%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
275,2
83,9
145,9
-48,6%
Okres Košice I
439,4
275,8
106,0
94,5
70,1
136,9
-17,1%
Okres Košice II
41,8
114,1
114,6
25,3
0,0
35,1
-50,6%
Okres Košice III
215,5
222,0
165,8
16,8
0,0
50,3
12,5%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
333,1
272,3
149,1
35,1
19,7
93,1
405,3%
Okres Michalovce
206,0
183,1
193,6
44,9
0,0
78,7
74,2%
Okres Rožňava
51,5
45,5
22,9
0,0
0,0
10,4
-2,4%
Okres Sobrance
1238,7
558,1
83,6
19,1
0,0
189,5
-8,3%
Okres Spišská Nová Ves
150,5
0,0
0,0
0,0
0,0
6,1
-91,4%
Okres Trebišov
296,9
317,6
512,2
33,4
38,6
119,4
-21,0%
Košický kraj
211,9
179,3
167,2
30,7
15,5
68,4
-16,9%
Slovenská republika
433,7
405,0
379,3
60,6
40,7
143,8
-8,2%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.