Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 46. kal. týždeň 2009
Týždenné hlásenie za SR v roku 2009 – 46. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
80
Ambulancie - dospelí (D)
69
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
16043
30628
20897
32820
6031
106419
Chorobnosť ARO
6321,0
7169,9
6677,0
1452,0
963,5
2702,4
Z nich CHPO
3009
7385
4808
4916
604
20722
Chorobnosť CHPO
1185,6
1728,8
1536,3
217,5
96,5
526,2
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
84
111
66
260
58
579
Otitídy
150
140
57
56
17
420
Sinusitídy
97
319
210
312
53
991
Komplikácie spolu
331
570
333
628
128
1990
%komplikácií z ARO
2,1
1,9
1,6
1,9
2,1
1,9
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
5903,9
5446,0
4377,4
1386,1
513,9
2115,7
35,2%
Trnavský kraj
7178,8
6053,3
5758,7
1297,8
866,5
2324,7
23,1%
Trenčiansky kraj
5538,2
5943,1
5242,9
1245,4
872,2
2125,5
12,6%
Nitriansky kraj
7062,1
7219,9
6405,9
1530,9
810,8
2562,3
24,4%
Žilinský kraj
6943,6
7846,7
7289,8
1399,4
1119,5
2988,8
22,1%
Banskobystrický kraj
8793,9
11602,2
9676,8
1621,1
1402,0
3701,8
42,6%
Prešovský kraj
4965,3
6157,5
7106,7
1306,8
1081,0
2745,7
45,0%
Košický kraj
5276,8
6492,4
6272,4
1644,6
835,4
2655,5
21,8%
Slovenská republika
6321,0
7169,9
6677,0
1452,0
963,5
2702,4
27,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
727,1
932,1
680,8
154,2
45,1
281,3
162,2%
Trnavský kraj
1421,0
1362,2
1380,5
191,8
68,3
437,2
55,6%
Trenčiansky kraj
1283,0
1704,1
1372,5
148,9
77,6
428,9
79,9%
Nitriansky kraj
1109,1
1495,8
1287,6
318,5
97,1
497,4
42,3%
Žilinský kraj
1500,1
2169,9
2148,1
224,8
149,0
695,0
31,7%
Banskobystrický kraj
2285,8
4102,3
2844,2
354,9
183,0
1036,4
85,2%
Prešovský kraj
998,3
1199,6
1313,7
133,9
82,8
449,6
85,3%
Košický kraj
365,1
770,0
912,9
169,5
39,7
285,5
66,4%
Slovenská republika
1185,6
1728,8
1536,3
217,5
96,5
526,2
60,7%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
8015,3
7767,8
7508,2
3083,0
671,1
3206,9
33,9%
Okres Bratislava II
7802,2
6072,7
5250,8
1490,9
401,8
2131,8
19,0%
Okres Bratislava III
6740,2
7573,9
5186,9
1832,3
456,3
2819,3
95,7%
Okres Bratislava IV
2743,2
2651,1
2632,0
1353,1
577,1
1888,4
9,9%
Okres Bratislava V
7162,9
7573,0
5025,6
907,5
346,2
1716,7
30,6%
Okres Malacky
4487,2
4717,0
3167,6
1031,0
377,4
1691,6
57,9%
Okres Pezinok
7346,9
4896,1
4781,4
698,8
376,1
2421,0
75,9%
Okres Senec
3753,0
4545,7
3024,7
1600,7
1116,0
2023,9
26,6%
Bratislavský kraj
5903,9
5446,0
4377,4
1386,1
513,9
2115,7
35,2%
Okres Dunajská Streda
6051,4
5344,2
4083,9
891,6
377,7
1825,2
49,1%
Okres Galanta
5317,6
5559,2
5513,9
1003,6
591,9
1841,4
15,3%
Okres Hlohovec
6638,5
7028,7
6499,1
1292,5
1176,0
2601,7
47,9%
Okres Piešťany
9164,3
7613,7
7880,0
1775,8
1175,2
2904,0
-0,1%
Okres Senica
5921,7
3901,2
4354,1
997,8
788,4
1792,6
19,2%
Okres Skalica
13410,6
9190,4
5333,8
1128,3
998,5
2996,5
22,1%
Okres Trnava
7094,1
5989,5
6872,6
1773,0
1095,7
2729,5
30,5%
Trnavský kraj
7178,8
6053,3
5758,7
1297,8
866,5
2324,7
23,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
5375,2
6614,1
6420,0
1328,0
856,7
2301,9
4,7%
Okres Ilava
3829,1
3238,5
4001,1
999,9
1346,4
1662,4
3,3%
Okres Myjava
5052,6
4894,8
5113,3
935,4
434,9
1631,6
61,5%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4813,2
4672,4
3992,0
1182,3
1028,5
1847,3
22,3%
Okres Partizánske
5857,0
5987,4
6676,9
1161,0
408,5
2012,9
0,4%
Okres Považská Bystrica
5059,8
5612,4
6019,5
1106,2
462,4
2129,8
37,0%
Okres Prievidza
7864,0
7034,0
5040,9
1481,3
947,0
2459,0
1,4%
Okres Púchov
4003,3
4542,5
3855,1
1300,8
1134,9
1996,5
23,9%
Okres Trenčín
5008,8
7671,6
6164,4
1202,6
896,1
2196,8
14,1%
Trenčiansky kraj
5538,2
5943,1
5242,9
1245,4
872,2
2125,5
12,6%
Okres Komárno
5082,1
4689,2
3805,1
1454,6
749,3
2023,0
13,8%
Okres Levice
10818,2
10601,7
8328,8
2125,5
874,9
3496,0
35,0%
Okres Nitra
8070,9
8832,6
8452,9
1730,9
1052,6
3082,9
31,4%
Okres Nové Zámky
6427,4
6472,0
5719,1
1094,1
789,3
2184,5
3,4%
Okres Šaľa
7766,1
7398,6
8421,4
1164,8
277,4
2380,4
28,3%
Okres Topoľčany
3849,2
3917,1
3193,2
1422,2
789,4
1775,9
39,2%
Okres Zlaté Moravce
7661,7
8515,2
6337,1
1263,2
597,5
2408,6
28,7%
Nitriansky kraj
7062,1
7219,9
6405,9
1530,9
810,8
2562,3
24,4%
Okres Bytča
4925,4
16626,0
10939,4
1307,8
861,1
4886,1
183,8%
Okres Čadca
4964,9
7310,6
6171,9
1175,8
1218,7
2563,4
22,6%
Okres Dolný Kubín
4725,7
3948,7
4486,0
1268,5
492,5
2005,2
-21,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
9127,4
8689,8
8830,5
1222,3
1223,3
3267,6
36,5%
Okres Liptovský Mikuláš
6597,2
5575,3
5915,0
1024,4
823,3
2064,4
-0,2%
Okres Martin
11024,1
11494,5
10038,3
2052,3
693,8
3997,6
32,9%
Okres Námestovo
6647,5
4880,7
4917,5
1429,6
2318,2
3094,4
-6,1%
Okres Ružomberok
7988,4
9616,5
8842,0
1160,3
1488,5
3049,2
18,0%
Okres Turčianske Teplice
6524,5
3242,2
5512,5
1538,6
1958,5
2297,3
28,0%
Okres Tvrdošín
7285,5
4853,1
4134,9
1072,7
681,1
2545,4
-31,9%
Okres Žilina
5914,4
7994,1
8218,3
1572,4
1179,3
3052,3
42,8%
Žilinský kraj
6943,6
7846,7
7289,8
1399,4
1119,5
2988,8
22,1%
Okres Banská Bystrica
11437,2
11371,5
10271,7
2070,6
1119,3
4255,5
19,2%
Okres Banská Štiavnica
5229,5
3881,0
6255,0
1040,6
1945,8
2078,1
30,9%
Okres Brezno
4053,5
8881,3
9646,9
1902,4
1517,4
3546,0
44,6%
Okres Detva
1066,4
2112,7
2276,1
1343,6
1011,3
1382,7
-22,1%
Okres Krupina
6289,8
10076,6
4712,0
1293,5
1103,0
2919,5
7,6%
Okres Lučenec
10461,1
9866,1
9281,9
1135,2
895,1
3141,3
36,0%
Okres Poltár
3164,0
2112,7
4749,3
580,0
1313,0
1286,1
-7,6%
Okres Revúca
8590,1
10967,8
9424,3
2170,2
2319,1
4222,4
35,6%
Okres Rimavská Sobota
9970,3
20623,7
14120,2
1691,1
1825,4
5500,6
194,0%
Okres Veľký Krtíš
14308,6
18529,0
17200,4
2699,9
1823,8
5570,6
26,1%
Okres Zvolen
9748,7
12759,0
8613,6
1744,7
766,4
3730,7
26,1%
Okres Žarnovica
9460,5
10632,6
9132,4
1669,6
999,2
3355,1
80,1%
Okres Žiar nad Hronom
7988,6
7362,2
7869,1
1082,4
1519,5
2581,6
38,7%
Banskobystrický kraj
8793,9
11602,2
9676,8
1621,1
1402,0
3701,8
42,6%
Okres Bardejov
9144,9
7002,6
8376,2
1534,4
1865,6
3370,1
2,6%
Okres Humenné
5913,2
7661,2
9522,0
1104,3
352,5
2705,4
70,8%
Okres Kežmarok
2337,2
5070,9
6819,3
828,0
336,5
2268,6
112,1%
Okres Levoča
1989,0
4931,2
4185,2
1110,0
613,4
1853,7
80,9%
Okres Medzilaborce
5202,3
8578,4
5256,9
1848,5
1365,6
2946,6
42,4%
Okres Poprad
2243,2
3162,4
3556,3
1018,6
534,2
1519,4
32,0%
Okres Prešov
8086,5
10226,9
12990,3
3220,5
1538,0
5994,7
44,6%
Okres Sabinov
10112,8
10208,9
9933,2
1346,7
1060,5
4843,0
39,0%
Okres Snina
3320,7
2821,2
4098,9
1119,1
2343,8
1903,1
57,1%
Okres Stará Ľubovňa
4322,5
3838,2
4550,1
1182,0
1133,0
2115,6
41,7%
Okres Stropkov
5818,8
8462,2
7598,3
1481,4
557,4
2709,8
44,8%
Okres Svidník
6933,2
9925,9
7369,2
1698,7
1527,9
3445,0
60,7%
Okres Vranov nad Topľou
2663,4
4586,1
5956,3
804,2
969,1
1944,2
39,8%
Prešovský kraj
4965,3
6157,5
7106,7
1306,8
1081,0
2745,7
45,0%
Okres Gelnica
2277,2
3508,8
3238,0
1114,4
543,8
1704,4
-9,4%
Okres Košice I
5380,9
5671,9
5769,4
4342,8
1062,8
4102,0
28,1%
Okres Košice II
12306,1
10092,9
7103,9
2661,4
540,2
3315,7
-23,4%
Okres Košice III
41048,2
29873,2
19811,3
647,6
487,6
4089,7
93,9%
Okres Košice IV
4269,2
5321,9
7080,2
3095,4
480,4
3214,3
68,3%
Okres Košice - okolie
6196,5
11562,0
9919,4
1101,3
846,6
3686,7
25,2%
Okres Michalovce
3813,9
5213,2
4511,7
1328,3
662,7
2106,2
12,5%
Okres Rožňava
3479,8
3802,2
4498,2
1214,7
1432,4
1961,1
13,3%
Okres Sobrance
6423,6
5426,4
6433,3
724,9
873,9
1909,4
36,5%
Okres Spišská Nová Ves
5381,0
5132,4
6021,3
1191,2
926,4
2312,9
31,3%
Okres Trebišov
3494,3
4126,7
4996,3
1512,3
843,7
2115,4
39,2%
Košický kraj
5276,8
6492,4
6272,4
1644,6
835,4
2655,5
21,8%
Slovenská republika
6321,0
7169,9
6677,0
1452,0
963,5
2702,4
27,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
286,3
817,7
979,3
511,0
95,9
433,5
131,5%
Okres Bratislava II
574,9
1072,9
679,2
166,7
79,0
262,4
137,7%
Okres Bratislava III
2859,5
3706,4
2397,7
250,6
0,0
945,3
441,7%
Okres Bratislava IV
252,9
185,6
208,2
169,1
12,3
177,6
195,1%
Okres Bratislava V
1242,0
1299,7
779,4
115,9
0,0
254,4
244,3%
Okres Malacky
452,5
825,5
461,9
17,1
0,0
161,9
170,8%
Okres Pezinok
378,7
474,6
692,5
97,3
0,0
236,3
109,8%
Okres Senec
0,0
35,0
45,1
81,0
134,7
77,7
-59,3%
Bratislavský kraj
727,1
932,1
680,8
154,2
45,1
281,3
162,2%
Okres Dunajská Streda
1660,3
1436,9
1237,0
128,0
0,0
423,7
154,7%
Okres Galanta
671,2
1151,6
883,8
104,5
20,4
258,7
59,0%
Okres Hlohovec
823,4
1808,2
2373,9
279,3
189,7
623,2
158,0%
Okres Piešťany
3154,9
2829,9
2399,5
403,9
117,5
811,3
7,1%
Okres Senica
538,3
422,3
567,9
49,6
24,6
149,7
25,7%
Okres Skalica
525,0
554,6
175,5
136,8
54,5
191,0
139,9%
Okres Trnava
1876,9
1452,0
1858,5
257,7
107,3
557,0
54,4%
Trnavský kraj
1421,0
1362,2
1380,5
191,8
68,3
437,2
55,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
137,8
792,1
574,1
69,3
20,4
165,5
-26,5%
Okres Ilava
1701,8
2349,0
2235,1
269,0
136,2
697,5
52,8%
Okres Myjava
777,3
979,0
1359,2
81,0
217,5
301,8
331,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
495,6
182,8
129,7
76,6
149,1
65,5%
Okres Partizánske
1351,6
1418,1
1628,5
99,3
0,0
351,5
25,2%
Okres Považská Bystrica
1663,0
2066,8
2367,2
259,3
52,8
684,3
439,8%
Okres Prievidza
2056,7
2020,3
1417,7
135,7
91,8
486,1
14,2%
Okres Púchov
2287,6
2549,8
1898,4
155,1
122,7
693,2
473,7%
Okres Trenčín
433,7
1352,3
553,0
123,7
44,0
253,4
112,2%
Trenčiansky kraj
1283,0
1704,1
1372,5
148,9
77,6
428,9
79,9%
Okres Komárno
1139,5
1063,9
796,4
503,7
135,5
543,7
40,3%
Okres Levice
1377,3
2535,5
1871,6
797,8
202,4
946,9
105,9%
Okres Nitra
845,4
1368,6
1634,2
278,6
120,5
478,4
83,5%
Okres Nové Zámky
1999,3
2215,6
1826,8
222,7
76,9
607,0
6,5%
Okres Šaľa
747,5
1168,2
864,6
163,5
36,2
306,5
-1,0%
Okres Topoľčany
238,9
226,9
99,2
24,3
0,0
54,1
16,5%
Okres Zlaté Moravce
904,9
1424,2
911,0
88,4
26,0
284,6
-20,7%
Nitriansky kraj
1109,1
1495,8
1287,6
318,5
97,1
497,4
42,3%
Okres Bytča
746,3
6092,6
4148,0
105,3
0,0
1493,7
1509,1%
Okres Čadca
1807,0
3153,4
2780,0
242,9
135,4
886,0
23,4%
Okres Dolný Kubín
596,5
815,2
560,7
196,9
164,2
326,7
21,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
1705,1
1470,6
2629,5
193,9
90,6
634,4
-16,9%
Okres Liptovský Mikuláš
2746,6
2701,7
3170,3
224,8
120,1
788,6
11,5%
Okres Martin
1108,1
1018,2
1177,5
345,7
49,6
480,4
103,2%
Okres Námestovo
332,4
390,0
369,7
202,2
199,4
265,1
-36,9%
Okres Ružomberok
2557,6
3193,6
3256,3
399,1
496,2
1039,1
1,1%
Okres Turčianske Teplice
376,4
635,7
1119,7
203,8
385,8
353,0
63,9%
Okres Tvrdošín
1096,7
1414,6
1685,8
201,1
170,3
644,5
-36,2%
Okres Žilina
1880,0
2519,6
2458,1
73,9
42,1
671,5
107,0%
Žilinský kraj
1500,1
2169,9
2148,1
224,8
149,0
695,0
31,7%
Okres Banská Bystrica
1202,4
2638,9
1967,4
361,9
56,7
761,1
22,6%
Okres Banská Štiavnica
3201,7
2458,0
2886,9
147,3
243,2
750,3
64,3%
Okres Brezno
1714,9
3018,7
3105,1
466,4
34,5
1040,8
106,1%
Okres Detva
0,0
0,0
52,9
327,9
0,0
181,5
139,5%
Okres Krupina
1060,1
2619,9
1221,6
369,6
169,7
717,8
803,0%
Okres Lučenec
1939,4
1904,3
1824,2
260,6
47,7
605,6
43,8%
Okres Poltár
666,1
132,0
0,0
7,4
47,7
61,9
-
Okres Revúca
1788,0
2921,4
3464,3
299,9
798,4
1031,1
20,0%
Okres Rimavská Sobota
4553,4
10794,3
4988,1
587,6
213,6
2358,5
525,6%
Okres Veľký Krtíš
6292,8
9492,3
9865,7
637,2
372,2
2304,5
-2,4%
Okres Zvolen
2540,4
5337,4
2854,7
359,4
90,9
1163,6
78,1%
Okres Žarnovica
1182,6
1448,2
1978,7
425,2
179,9
630,9
161,5%
Okres Žiar nad Hronom
486,6
790,4
648,4
107,5
184,2
242,7
111,8%
Banskobystrický kraj
2285,8
4102,3
2844,2
354,9
183,0
1036,4
85,2%
Okres Bardejov
4080,9
2848,5
2781,4
206,8
347,3
1062,4
14,8%
Okres Humenné
442,1
614,7
936,9
75,0
0,0
218,0
4208,3%
Okres Kežmarok
193,3
1085,0
722,5
14,7
0,0
285,9
697,2%
Okres Levoča
84,6
213,4
370,4
202,8
175,2
205,6
2368,4%
Okres Medzilaborce
433,5
1634,0
836,3
0,0
0,0
271,2
1400,0%
Okres Poprad
551,3
744,8
592,7
71,3
52,4
233,5
43,8%
Okres Prešov
2065,9
3052,0
3990,7
410,9
64,1
1508,5
459,8%
Okres Sabinov
1830,8
2884,6
2885,2
44,9
0,0
1093,6
15,5%
Okres Snina
94,9
118,5
187,7
102,2
38,7
99,7
173,4%
Okres Stará Ľubovňa
534,2
679,0
1163,0
166,9
119,3
355,8
111,5%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
227,9
0,0
145,9
152,8%
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
137,4
0,0
78,9
-
Okres Vranov nad Topľou
130,7
228,3
310,2
83,4
27,7
119,8
-28,1%
Prešovský kraj
998,3
1199,6
1313,7
133,9
82,8
449,6
85,3%
Okres Gelnica
396,0
884,8
1063,2
368,3
128,0
478,9
176,9%
Okres Košice I
218,7
806,6
906,2
895,7
50,6
694,9
229,3%
Okres Košice II
1408,2
1845,8
1022,1
182,3
53,0
330,3
-20,0%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice IV
266,8
478,0
505,7
265,7
0,0
253,0
1357,1%
Okres Košice - okolie
220,3
868,1
921,4
66,1
20,2
257,0
44,1%
Okres Michalovce
300,2
940,1
802,8
137,6
33,6
279,6
15,0%
Okres Rožňava
101,6
252,5
429,5
91,0
0,0
122,6
82,4%
Okres Sobrance
2048,1
1761,2
2560,2
30,8
0,0
469,3
75,9%
Okres Spišská Nová Ves
224,2
646,0
971,2
101,6
30,4
232,1
136,6%
Okres Trebišov
337,3
462,3
917,4
109,9
75,6
223,5
78,5%
Košický kraj
365,1
770,0
912,9
169,5
39,7
285,5
66,4%
Slovenská republika
1185,6
1728,8
1536,3
217,5
96,5
526,2
60,7%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.