Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 47. k. t. 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 47. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
63
Ambulancie - dospelí (D)
53
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
10028
11641
7810
14276
3346
47101
Chorobnosť ARO
4892,1
3592,6
3235,3
827,4
685,9
1547,5
Z nich CHPO
1114
1533
1029
1089
218
4983
Chorobnosť CHPO
543,5
473,1
426,3
63,1
44,7
163,7
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
106
85
48
108
44
391
Otitídy
121
82
40
62
10
315
Sinusitídy
60
130
77
176
32
475
Komplikácie spolu
287
297
165
346
86
1181
%komplikácií z ARO
2,9
2,6
2,1
2,4
2,6
2,5
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
5437,0
4275,8
3050,0
995,3
459,2
1570,2
15,7%
Trnavský kraj
4986,2
3740,1
3259,3
854,3
803,8
1526,8
13,4%
Trenčiansky kraj
5084,4
3572,7
3288,9
755,5
527,8
1388,7
14,7%
Nitriansky kraj
7206,0
4978,9
3875,7
913,9
581,8
1745,5
27,4%
Žilinský kraj
5580,8
3431,1
3363,7
665,4
709,5
1546,8
19,9%
Banskobystrický kraj
5746,3
4765,2
4025,9
799,0
1020,0
1848,1
11,7%
Prešovský kraj
3337,6
2481,7
2571,6
821,9
789,2
1382,4
19,0%
Košický kraj
3578,4
2767,2
2687,9
747,8
471,5
1284,3
4,6%
Slovenská republika
4892,1
3592,6
3235,3
827,4
685,9
1547,5
16,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
257,1
199,5
99,9
51,7
11,0
72,2
36,0%
Trnavský kraj
790,5
575,8
471,2
85,0
44,6
193,9
-16,9%
Trenčiansky kraj
351,1
374,4
400,8
40,3
18,3
110,5
-19,0%
Nitriansky kraj
1093,9
884,0
769,7
92,9
26,3
250,1
14,8%
Žilinský kraj
557,4
427,9
378,6
70,1
70,9
170,0
34,8%
Banskobystrický kraj
758,4
791,8
644,5
73,2
99,7
247,6
52,0%
Prešovský kraj
467,0
348,3
321,7
44,0
56,6
144,3
43,5%
Košický kraj
104,5
139,7
195,8
27,1
23,4
57,7
-15,7%
Slovenská republika
543,5
473,1
426,3
63,1
44,7
163,7
13,9%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2592,8
1199,1
1033,3
2630,4
980,4
2168,1
-8,6%
Okres Bratislava II
17975,8
15682,1
6785,1
1146,1
273,5
2060,9
48,1%
Okres Bratislava III
8516,7
5084,3
3053,4
1357,5
781,7
2503,0
96,3%
Okres Bratislava IV
2446,1
1861,1
1512,8
1252,0
448,3
1796,3
-5,7%
Okres Bratislava V
5839,8
5458,0
5538,5
540,1
219,1
1149,8
8,2%
Okres Malacky
3200,0
3181,1
2339,4
602,6
441,8
1250,6
11,4%
Okres Pezinok
2814,0
2471,0
1524,2
387,2
499,9
762,2
40,2%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
951,7
729,3
826,6
-28,9%
Bratislavský kraj
5437,0
4275,8
3050,0
995,3
459,2
1570,2
15,7%
Okres Dunajská Streda
4503,4
3338,8
3449,3
646,6
444,4
1318,8
-6,0%
Okres Galanta
3660,1
2808,7
2847,9
735,6
443,9
1148,0
2,6%
Okres Hlohovec
4261,9
3535,4
3704,9
837,6
884,4
1623,8
91,7%
Okres Piešťany
5942,0
3914,8
3734,1
1164,3
1312,9
1891,2
8,4%
Okres Senica
4211,3
3113,8
2415,2
900,1
941,6
1381,5
12,7%
Okres Skalica
6212,5
5763,0
2823,7
741,4
1415,4
1907,5
10,8%
Okres Trnava
5886,1
4191,7
3618,7
953,3
734,4
1672,4
15,7%
Trnavský kraj
4986,2
3740,1
3259,3
854,3
803,8
1526,8
13,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
5093,9
3428,0
2909,6
775,0
597,5
1359,9
-29,8%
Okres Ilava
4384,5
3094,9
3423,9
315,6
441,2
1200,6
28,5%
Okres Myjava
4054,1
3909,5
4631,2
809,6
384,0
1281,0
6,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2843,2
2452,7
2728,6
922,9
606,5
1234,5
9,5%
Okres Partizánske
5461,6
3960,5
3818,5
869,3
243,5
1586,5
27,6%
Okres Považská Bystrica
2760,7
2538,0
3091,3
694,3
377,0
1087,9
23,2%
Okres Prievidza
8003,5
4657,7
3459,5
806,3
611,4
1700,5
18,2%
Okres Púchov
2695,4
1720,4
2203,0
931,7
551,6
1148,9
-1,2%
Okres Trenčín
5176,5
4311,9
3536,8
673,5
547,9
1363,8
27,7%
Trenčiansky kraj
5084,4
3572,7
3288,9
755,5
527,8
1388,7
14,7%
Okres Komárno
7271,9
4436,0
4357,9
728,3
489,2
1343,8
7,0%
Okres Levice
7685,6
5765,4
4503,5
1212,3
540,6
2263,1
49,0%
Okres Nitra
9133,6
5917,2
4085,7
1132,6
835,4
2140,5
15,4%
Okres Nové Zámky
6902,8
6005,4
4341,7
777,3
501,4
1820,4
9,0%
Okres Šaľa
8196,9
4915,8
4642,8
767,7
439,6
1634,3
11,9%
Okres Topoľčany
3697,0
2493,3
2083,3
749,6
534,5
1103,8
183,4%
Okres Zlaté Moravce
7095,6
3816,5
3163,5
734,2
423,0
1382,2
-1,1%
Nitriansky kraj
7206,0
4978,9
3875,7
913,9
581,8
1745,5
27,4%
Okres Bytča
2971,8
2601,1
2356,8
274,5
147,0
1100,1
32,6%
Okres Čadca
5513,7
2757,4
3107,2
483,0
591,9
1255,4
16,8%
Okres Dolný Kubín
8201,2
4450,3
5061,9
1085,3
530,4
2149,1
15,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
4622,2
3182,1
2329,7
520,0
414,1
1234,9
1,2%
Okres Liptovský Mikuláš
7448,6
4617,1
4460,1
552,1
564,3
1502,3
20,3%
Okres Martin
7932,2
5067,7
3744,2
1037,1
635,5
2253,3
14,6%
Okres Námestovo
5715,5
2999,4
3801,5
706,6
1286,3
2010,4
17,9%
Okres Ružomberok
5892,1
4045,1
4267,6
635,4
997,8
1659,2
41,3%
Okres Turčianske Teplice
4029,3
2805,6
1570,7
549,5
725,7
1027,8
106,4%
Okres Tvrdošín
3835,0
2626,2
3206,2
884,9
1957,7
1646,8
18,7%
Okres Žilina
2718,5
1925,9
1903,9
494,5
450,7
909,5
12,6%
Žilinský kraj
5580,8
3431,1
3363,7
665,4
709,5
1546,8
19,9%
Okres Banská Bystrica
7830,0
6663,5
4158,5
890,6
652,6
2405,1
6,4%
Okres Banská Štiavnica
4144,5
2896,6
3178,5
482,5
670,7
1038,5
2,2%
Okres Brezno
5300,1
5108,0
5050,6
1275,5
1498,9
2616,7
38,5%
Okres Detva
1688,8
1746,0
2005,1
933,5
1184,1
1078,4
-11,1%
Okres Krupina
2345,8
2016,0
2045,2
571,3
912,8
1138,7
-35,3%
Okres Lučenec
5879,7
5854,4
4122,4
636,9
850,3
1833,0
31,9%
Okres Poltár
3511,7
2340,5
1389,8
478,3
809,1
1060,3
30,4%
Okres Revúca
9130,9
6552,1
4868,6
611,8
1995,9
2059,9
41,7%
Okres Rimavská Sobota
4122,7
3386,7
3333,9
903,8
1629,9
1752,5
-10,6%
Okres Veľký Krtíš
10992,1
7473,5
5269,5
1147,6
853,1
2360,2
8,0%
Okres Zvolen
7829,5
6344,4
5815,9
1323,2
972,4
2308,9
-11,7%
Okres Žarnovica
5429,2
3463,4
4237,3
624,5
523,0
1715,7
14,9%
Okres Žiar nad Hronom
4198,1
3749,1
3683,5
531,5
673,1
1290,9
18,5%
Banskobystrický kraj
5746,3
4765,2
4025,9
799,0
1020,0
1848,1
11,7%
Okres Bardejov
6667,9
4029,2
4483,7
1366,0
1769,0
2432,7
-1,5%
Okres Humenné
2607,8
2440,1
2343,6
786,9
641,3
1147,3
3,5%
Okres Kežmarok
2221,2
2151,6
2007,9
540,6
228,8
1021,2
40,5%
Okres Levoča
1271,9
1238,2
1651,5
360,7
210,3
653,9
-11,2%
Okres Medzilaborce
1162,8
1413,1
1719,9
674,4
597,5
858,2
-17,5%
Okres Poprad
1628,4
1801,5
2413,9
1029,6
633,4
1196,2
27,5%
Okres Prešov
8559,6
4671,9
3909,0
1595,1
658,3
3084,9
13,4%
Okres Sabinov
5446,5
4285,2
3934,1
902,5
1111,6
2610,3
19,9%
Okres Snina
2331,6
1860,0
2117,0
500,9
707,2
905,6
0,7%
Okres Stará Ľubovňa
4722,8
3400,1
3522,0
800,4
636,6
1773,5
56,2%
Okres Stropkov
1822,7
1287,2
1332,5
495,5
452,6
718,5
6,6%
Okres Svidník
3759,6
2869,4
2258,4
794,1
903,6
1353,5
48,6%
Okres Vranov nad Topľou
764,8
599,7
791,8
398,8
527,7
517,4
17,1%
Prešovský kraj
3337,6
2481,7
2571,6
821,9
789,2
1382,4
19,0%
Okres Gelnica
0,0
394,0
1095,8
769,3
251,8
597,7
49,0%
Okres Košice I
4833,3
4412,0
3462,6
1753,4
836,1
2345,6
4,7%
Okres Košice II
6818,7
5135,9
3935,6
1474,0
299,8
2109,5
30,8%
Okres Košice III
7227,7
5001,1
4787,2
369,6
263,7
1377,8
27,4%
Okres Košice IV
3643,2
1564,2
1515,0
585,8
20,5
854,2
-37,0%
Okres Košice - okolie
5181,2
3317,0
3242,4
393,9
450,8
1492,5
8,0%
Okres Michalovce
2554,7
2092,4
2672,3
744,5
640,5
1132,3
40,6%
Okres Rožňava
1701,0
1502,0
1421,0
398,2
316,6
686,1
18,3%
Okres Sobrance
1464,0
1426,2
1421,4
306,0
372,8
582,7
-53,7%
Okres Spišská Nová Ves
7725,1
5332,9
6603,9
789,6
687,9
1886,0
23,6%
Okres Trebišov
2592,0
2683,2
2554,2
691,2
711,5
1190,8
-16,6%
Košický kraj
3578,4
2767,2
2687,9
747,8
471,5
1284,3
4,6%
Slovenská republika
4892,1
3592,6
3235,3
827,4
685,9
1547,5
16,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
244,1
61,3
156,0
0,0%
Okres Bratislava II
1769,6
1280,2
96,9
34,2
0,0
120,7
658,6%
Okres Bratislava III
400,1
302,0
183,2
21,9
0,0
99,7
66,4%
Okres Bratislava IV
36,5
69,4
31,5
25,7
0,0
40,2
16,1%
Okres Bratislava V
173,0
164,2
240,8
37,0
0,0
54,3
3,4%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Pezinok
244,7
91,5
234,5
20,4
0,0
46,8
-12,5%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
121,5
76,8
102,4
75,0%
Bratislavský kraj
257,1
199,5
99,9
51,7
11,0
72,2
36,0%
Okres Dunajská Streda
559,9
546,6
317,2
30,5
0,0
131,3
-71,0%
Okres Galanta
450,5
185,0
110,4
42,8
0,0
73,3
-30,7%
Okres Hlohovec
351,0
707,1
724,9
174,5
186,2
292,3
95,9%
Okres Piešťany
1884,1
1359,6
1188,1
116,0
74,3
413,8
-5,5%
Okres Senica
290,4
145,5
75,5
71,7
14,5
80,5
566,7%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
26,5
0,0
14,2
-31,3%
Okres Trnava
1337,8
892,4
744,6
136,4
74,6
303,0
10,8%
Trnavský kraj
790,5
575,8
471,2
85,0
44,6
193,9
-16,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
96,6
0,0
6,9
23,9
17,1
-81,0%
Okres Ilava
496,4
835,1
941,6
76,2
20,1
261,2
51,1%
Okres Myjava
476,9
480,1
771,9
46,5
0,0
120,5
8,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
31,2
11,2
19,5
233,9%
Okres Partizánske
325,1
346,1
342,7
0,0
0,0
85,9
16,7%
Okres Považská Bystrica
507,1
564,0
662,4
41,8
0,0
148,1
450,0%
Okres Prievidza
657,8
500,9
465,5
41,5
5,7
142,4
-22,4%
Okres Púchov
114,7
227,2
338,9
73,1
106,1
118,0
-79,8%
Okres Trenčín
214,7
214,8
169,3
36,2
25,2
66,5
62,0%
Trenčiansky kraj
351,1
374,4
400,8
40,3
18,3
110,5
-19,0%
Okres Komárno
1288,2
908,0
622,6
93,5
69,9
209,9
-1,7%
Okres Levice
1765,0
1147,9
973,7
98,8
19,0
385,9
22,6%
Okres Nitra
761,1
618,4
492,3
97,4
24,0
193,8
2,9%
Okres Nové Zámky
1978,8
1849,9
1705,6
169,6
36,9
520,9
7,2%
Okres Šaľa
855,7
747,4
668,6
89,7
0,0
197,2
63,0%
Okres Topoľčany
182,2
126,2
102,1
25,1
0,0
42,8
110,9%
Okres Zlaté Moravce
591,3
587,2
689,5
42,0
12,8
148,0
62,3%
Nitriansky kraj
1093,9
884,0
769,7
92,9
26,3
250,1
14,8%
Okres Bytča
297,2
226,2
203,2
20,3
0,0
95,9
-5,8%
Okres Čadca
761,4
566,4
690,5
28,7
0,0
178,2
49,4%
Okres Dolný Kubín
571,0
518,2
243,0
356,1
88,4
336,5
-6,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
877,6
1039,1
822,2
0,0
51,8
258,6
18,3%
Okres Liptovský Mikuláš
916,1
810,5
557,5
52,0
74,5
196,5
160,0%
Okres Martin
99,4
87,8
48,2
30,1
0,0
39,1
-40,5%
Okres Námestovo
546,5
227,6
217,8
9,5
0,0
124,9
25,6%
Okres Ružomberok
1055,8
487,9
418,4
134,6
179,1
257,6
8,4%
Okres Turčianske Teplice
0,0
133,6
87,3
0,0
29,0
23,9
80,0%
Okres Tvrdošín
945,6
905,6
1068,7
204,2
543,8
461,1
138,1%
Okres Žilina
273,8
236,3
204,5
15,7
9,4
74,4
35,0%
Žilinský kraj
557,4
427,9
378,6
70,1
70,9
170,0
34,8%
Okres Banská Bystrica
211,6
372,4
348,5
55,7
0,0
126,5
1,6%
Okres Banská Štiavnica
637,6
620,7
489,0
68,9
39,5
156,9
-22,8%
Okres Brezno
337,3
317,4
565,4
79,7
0,0
182,3
14,3%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
93,4
0,0
30,6
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
1603,6
1643,8
807,5
5,4
0,0
345,8
158,9%
Okres Poltár
836,1
1560,3
463,3
0,0
0,0
300,4
-
Okres Revúca
3043,6
2570,4
2890,7
95,0
607,5
700,2
191,1%
Okres Rimavská Sobota
442,9
320,4
451,5
141,4
219,8
221,5
-43,1%
Okres Veľký Krtíš
3697,4
2936,0
2248,3
292,1
115,3
765,8
144,7%
Okres Zvolen
387,6
553,9
505,7
26,3
0,0
114,6
-35,5%
Okres Žarnovica
293,5
199,0
423,7
20,8
32,7
108,2
81,8%
Okres Žiar nad Hronom
44,7
296,7
236,6
25,5
54,9
72,6
95,2%
Banskobystrický kraj
758,4
791,8
644,5
73,2
99,7
247,6
52,0%
Okres Bardejov
2044,0
1239,8
1043,9
178,3
217,4
532,3
14,2%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Kežmarok
288,5
387,7
329,7
4,9
91,5
124,9
858,3%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
51,5
105,2
41,2
-57,1%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
197,4
268,6
261,0
31,3
22,6
84,4
79,4%
Okres Prešov
85,6
133,5
147,5
62,3
0,0
79,2
-56,3%
Okres Sabinov
1263,6
1129,0
983,5
58,9
0,0
582,6
86,4%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
647,7
409,3
545,3
53,1
93,6
212,1
19,5%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
167,3
19,7
0,0
25,7
16,7%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
8,5
11,2
6,4
-
Prešovský kraj
467,0
348,3
321,7
44,0
56,6
144,3
43,5%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
300,2
251,8
202,6
38,9%
Okres Košice I
146,5
245,1
106,0
97,0
53,9
111,5
-18,5%
Okres Košice II
0,0
114,1
152,8
28,9
0,0
38,5
9,7%
Okres Košice III
188,5
194,2
290,1
11,2
0,0
50,3
0,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
111,0
74,3
74,5
21,5
0,0
38,0
-59,2%
Okres Michalovce
453,3
340,0
503,5
9,2
17,3
110,7
40,8%
Okres Rožňava
51,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3,6
-65,0%
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
10,9
0,0
6,3
-96,7%
Okres Spišská Nová Ves
501,6
1012,6
1547,8
73,3
103,2
263,0
4208,3%
Okres Trebišov
17,2
111,8
232,2
8,5
24,0
39,7
-66,7%
Košický kraj
104,5
139,7
195,8
27,1
23,4
57,7
-15,7%
Slovenská republika
543,5
473,1
426,3
63,1
44,7
163,7
13,9%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.