Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 47.kal. týždeň 2009
Týždenné hlásenie za SR v roku 2009 – 47. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
78
Ambulancie - dospelí (D)
69
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
16658
31117
20367
33417
5386
106945
Chorobnosť ARO
6697,6
7433,3
6640,8
1482,6
862,9
2740,8
Z nich CHPO
3649
8100
5445
5397
630
23221
Chorobnosť CHPO
1467,1
1935,0
1775,4
239,4
100,9
595,1
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
141
156
86
218
29
630
Otitídy
144
157
64
66
11
442
Sinusitídy
128
317
280
309
41
1075
Komplikácie spolu
413
630
430
593
81
2147
%komplikácií z ARO
2,5
2,0
2,1
1,8
1,5
2,0
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4903,6
5631,4
4451,1
1430,2
504,8
2178,2
3,0%
Trnavský kraj
7992,6
7842,9
7791,1
1428,1
899,1
2717,7
16,9%
Trenčiansky kraj
6068,9
6420,8
6146,9
1198,6
767,9
2264,2
6,5%
Nitriansky kraj
7843,3
8253,5
7126,0
1619,4
813,2
2849,3
11,2%
Žilinský kraj
5913,3
5980,9
5141,1
1304,2
928,1
2362,5
-21,0%
Banskobystrický kraj
9256,4
9906,9
8222,3
1564,3
1111,2
3379,2
-8,7%
Prešovský kraj
6385,4
7885,9
7481,3
1563,7
976,9
3156,3
15,0%
Košický kraj
5851,8
7112,5
6354,3
1530,2
697,3
2629,7
-1,0%
Slovenská republika
6697,6
7433,3
6640,8
1482,6
862,9
2740,8
1,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
618,2
1298,6
894,8
171,3
44,5
350,7
24,7%
Trnavský kraj
2052,7
2488,0
2317,7
270,0
89,4
679,5
55,4%
Trenčiansky kraj
1426,0
2108,8
1988,6
188,7
92,5
564,0
31,5%
Nitriansky kraj
2112,5
2558,9
2354,6
325,4
134,2
754,2
51,6%
Žilinský kraj
1523,5
1850,2
1649,0
230,2
157,3
594,9
-14,4%
Banskobystrický kraj
2524,8
2795,8
2319,8
280,5
144,9
829,8
-19,9%
Prešovský kraj
1096,2
1394,9
1378,4
203,7
66,8
505,4
12,4%
Košický kraj
660,4
1181,7
1253,0
190,4
33,3
378,9
32,7%
Slovenská republika
1467,1
1935,0
1775,4
239,4
100,9
595,1
13,1%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2671,8
3924,8
2067,5
2689,2
805,4
2256,1
-29,6%
Okres Bratislava II
5238,0
6079,9
3430,9
1779,7
252,0
2429,6
14,0%
Okres Bratislava III
5295,9
6146,6
4697,6
2150,3
415,1
3023,8
7,3%
Okres Bratislava IV
3112,8
2823,4
2632,0
1415,2
482,7
1880,0
-0,4%
Okres Bratislava V
4965,1
7191,0
5665,5
807,7
408,2
1584,0
-7,7%
Okres Malacky
4050,9
4932,6
4223,5
1138,0
1083,0
1881,8
11,2%
Okres Pezinok
6053,0
4721,2
5501,4
880,6
505,3
2129,4
-12,0%
Okres Senec
5523,9
7605,4
6128,4
1568,4
409,3
2822,9
39,5%
Bratislavský kraj
4903,6
5631,4
4451,1
1430,2
504,8
2178,2
3,0%
Okres Dunajská Streda
8938,0
7585,2
6933,0
1268,6
494,0
2534,5
38,9%
Okres Galanta
5082,0
5851,5
6592,2
988,9
471,0
1946,4
5,7%
Okres Hlohovec
9011,5
11354,8
12522,5
1509,5
780,1
3726,3
43,2%
Okres Piešťany
7844,0
7515,2
7078,8
1846,6
1529,3
2898,2
-0,2%
Okres Senica
4055,4
3840,9
4272,9
1000,5
916,2
1710,0
-4,6%
Okres Skalica
13959,4
13429,1
9632,5
1343,3
1216,4
3827,5
27,7%
Okres Trnava
9159,1
8408,0
8958,8
1885,9
1098,4
3149,2
15,4%
Trnavský kraj
7992,6
7842,9
7791,1
1428,1
899,1
2717,7
16,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
10311,1
11852,0
10367,2
1425,4
751,8
3326,8
44,5%
Okres Ilava
4901,3
4287,5
4304,6
503,6
709,0
1705,8
2,6%
Okres Myjava
6510,1
5152,4
5825,2
1054,1
676,6
1840,0
12,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
5878,1
5993,8
5881,4
1423,2
995,7
2290,2
24,0%
Okres Partizánske
7602,8
8413,9
10422,5
1217,2
493,1
2596,0
29,0%
Okres Považská Bystrica
6094,8
8145,5
11430,2
1120,3
435,1
2926,3
37,4%
Okres Prievidza
6479,3
5553,0
4066,3
1215,0
789,7
2043,6
-16,9%
Okres Púchov
3370,1
4526,5
3468,2
1446,2
1021,2
2023,2
1,3%
Okres Trenčín
5510,0
6746,1
5132,1
1203,6
820,1
2074,7
-5,6%
Trenčiansky kraj
6068,9
6420,8
6146,9
1198,6
767,9
2264,2
6,5%
Okres Komárno
4942,2
5720,4
4456,4
1428,2
956,6
2204,7
9,0%
Okres Levice
8992,6
10177,5
8961,4
1803,0
677,5
3265,2
-6,6%
Okres Nitra
10406,7
11021,3
9468,1
2153,1
1109,3
3851,8
24,9%
Okres Nové Zámky
6925,1
7143,1
6195,2
1221,0
726,5
2424,4
11,0%
Okres Šaľa
10465,5
6921,5
6138,3
1274,3
523,8
2442,2
2,6%
Okres Topoľčany
5268,1
6749,1
6580,7
1479,7
714,2
2337,1
31,6%
Okres Zlaté Moravce
6853,3
7781,8
5925,2
1511,9
645,4
2531,6
5,1%
Nitriansky kraj
7843,3
8253,5
7126,0
1619,4
813,2
2849,3
11,2%
Okres Bytča
6029,9
11242,9
6100,0
1433,7
1091,5
3236,3
-33,8%
Okres Čadca
4734,2
5488,6
4176,0
1334,4
937,1
2186,3
-14,7%
Okres Dolný Kubín
5261,0
4415,8
3130,8
1131,0
902,8
1819,0
-9,3%
Okres Kysucké Nové Mesto
7673,0
5427,8
4552,6
969,6
1155,4
2261,7
-30,8%
Okres Liptovský Mikuláš
7042,3
5655,2
5947,6
623,1
795,7
1806,5
-12,5%
Okres Martin
7374,9
7953,4
5931,7
1972,7
655,8
3163,8
-20,9%
Okres Námestovo
5179,5
3435,0
3746,7
1089,8
1416,7
2113,0
-31,7%
Okres Ružomberok
7199,1
6744,1
5610,8
1070,7
1432,2
2438,4
-20,0%
Okres Turčianske Teplice
3889,6
4513,7
4306,6
1243,1
1483,7
1938,4
-15,6%
Okres Tvrdošín
4789,9
3880,0
2944,4
1649,3
858,1
2237,7
-12,1%
Okres Žilina
5386,6
6386,9
6599,7
1444,6
643,4
2406,9
-21,1%
Žilinský kraj
5913,3
5980,9
5141,1
1304,2
928,1
2362,5
-21,0%
Okres Banská Bystrica
10959,6
9603,2
7620,9
1822,1
897,3
3201,8
-24,8%
Okres Banská Štiavnica
6296,7
4657,2
4571,0
1109,4
1494,1
2048,4
-1,4%
Okres Brezno
4590,4
8434,0
7871,6
1963,0
630,4
3040,8
-14,2%
Okres Detva
1421,8
3073,0
3749,4
1996,8
1361,4
2004,9
45,0%
Okres Krupina
8480,6
6180,3
4033,4
1185,7
1088,8
2695,1
-7,7%
Okres Lučenec
9942,0
9929,5
9456,3
1567,9
848,5
3421,5
8,9%
Okres Poltár
5162,4
7746,5
5606,9
520,5
883,3
1900,5
47,8%
Okres Revúca
10844,5
12527,6
9089,1
1773,8
1729,8
4231,1
0,2%
Okres Rimavská Sobota
14641,4
16300,8
12220,9
1667,5
1550,2
5238,4
-4,8%
Okres Veľký Krtíš
10637,8
8859,5
9435,3
1662,1
1100,2
3441,8
-38,2%
Okres Zvolen
7044,7
9523,9
7351,5
1488,7
935,3
3314,4
-11,2%
Okres Žarnovica
9460,5
9908,5
9233,9
1653,6
932,6
3365,0
0,3%
Okres Žiar nad Hronom
5393,3
6075,0
5953,4
1011,2
1177,6
2151,3
-16,7%
Banskobystrický kraj
9256,4
9906,9
8222,3
1564,3
1111,2
3379,2
-8,7%
Okres Bardejov
10907,1
8437,6
9067,5
1639,5
1767,6
3759,1
11,5%
Okres Humenné
6286,3
9497,8
8900,6
1874,1
492,6
3252,3
20,2%
Okres Kežmarok
4774,5
7599,7
5659,8
1112,8
314,1
2795,8
23,2%
Okres Levoča
2496,8
5334,3
5259,3
1969,3
131,4
2627,9
41,8%
Okres Medzilaborce
6213,9
7271,2
5495,8
1127,8
373,4
2169,3
-26,4%
Okres Poprad
3487,7
5936,1
6524,9
1303,1
841,8
2438,8
60,5%
Okres Prešov
10658,4
12464,5
10942,2
2275,9
996,5
4224,1
-29,5%
Okres Sabinov
7818,9
8186,5
9701,4
1470,1
1014,4
4369,9
-9,8%
Okres Snina
4147,5
2651,9
5390,7
1079,7
1101,7
1699,8
-10,7%
Okres Stará Ľubovňa
6702,3
8207,9
6544,1
1580,9
1330,5
3327,5
57,3%
Okres Stropkov
3491,3
4387,8
5661,5
1286,0
1114,9
2097,3
-22,6%
Okres Svidník
5415,0
9264,2
5932,2
1297,4
1226,7
2873,9
-16,6%
Okres Vranov nad Topľou
5245,1
7623,6
7414,3
1148,9
828,5
3222,3
65,7%
Prešovský kraj
6385,4
7885,9
7481,3
1563,7
976,9
3156,3
15,0%
Okres Gelnica
4146,0
3852,0
5316,1
974,6
818,9
1818,1
6,7%
Okres Košice I
4680,9
6166,2
7007,8
3629,6
817,5
3704,3
-9,7%
Okres Košice II
22591,8
19989,5
9914,8
3393,1
315,6
4924,0
48,5%
Okres Košice III
9603,4
11733,6
8113,2
964,5
1121,5
2649,6
-35,2%
Okres Košice IV
6492,7
9496,5
7080,2
1739,1
152,8
2495,4
-22,4%
Okres Košice - okolie
6315,4
8359,5
7632,5
1071,0
660,7
2989,3
-18,9%
Okres Michalovce
3642,4
6524,1
5796,2
1583,5
795,2
2442,2
16,0%
Okres Rožňava
3327,4
3757,6
3435,8
888,3
1145,9
1632,5
-16,8%
Okres Sobrance
5197,8
4244,3
4157,5
755,7
546,2
1608,9
-15,7%
Okres Spišská Nová Ves
6558,1
7393,6
9212,3
830,9
737,7
2612,7
13,0%
Okres Trebišov
4175,1
5894,7
5098,3
949,9
672,1
2023,6
-4,3%
Košický kraj
5851,8
7112,5
6354,3
1530,2
697,3
2629,7
-1,0%
Slovenská republika
6697,6
7433,3
6640,8
1482,6
862,9
2740,8
1,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
190,8
327,1
108,8
351,9
134,2
275,9
-36,4%
Okres Bratislava II
894,3
1516,4
539,9
270,7
14,4
436,7
66,4%
Okres Bratislava III
1094,2
3142,4
1551,9
194,6
0,0
816,5
-13,6%
Okres Bratislava IV
233,5
212,1
193,3
151,0
0,0
159,4
-10,2%
Okres Bratislava V
757,8
1831,7
1604,8
101,0
13,2
302,5
18,9%
Okres Malacky
215,5
1105,1
226,3
124,1
49,2
219,2
35,4%
Okres Pezinok
309,3
670,3
1192,6
27,5
53,2
242,2
2,5%
Okres Senec
668,5
1494,9
1726,8
179,6
204,7
516,1
564,0%
Bratislavský kraj
618,2
1298,6
894,8
171,3
44,5
350,7
24,7%
Okres Dunajská Streda
3639,6
3599,8
3092,0
364,0
33,5
976,3
130,4%
Okres Galanta
774,4
1199,6
1458,9
142,6
0,0
338,0
30,7%
Okres Hlohovec
2104,2
5340,4
3563,0
383,4
199,2
1225,6
96,7%
Okres Piešťany
3076,9
2669,2
2579,8
405,4
189,8
824,7
1,7%
Okres Senica
502,4
583,2
703,1
140,4
26,2
232,3
55,2%
Okres Skalica
429,5
623,9
394,8
263,8
145,2
297,8
56,0%
Okres Trnava
2769,0
3151,6
3386,1
265,5
115,9
812,7
45,9%
Trnavský kraj
2052,7
2488,0
2317,7
270,0
89,4
679,5
55,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
1447,2
2599,1
2146,5
153,4
17,5
552,9
234,2%
Okres Ilava
1361,5
1496,1
1412,8
188,2
287,4
571,8
-18,0%
Okres Myjava
1651,8
1545,7
1165,0
117,8
38,7
345,2
14,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
542,7
761,8
203,8
32,8
229,0
53,6%
Okres Partizánske
1520,6
2741,6
3460,6
172,6
42,3
644,3
83,3%
Okres Považská Bystrica
2989,9
4053,4
5959,4
293,8
14,0
1295,2
89,3%
Okres Prievidza
1669,2
1761,2
1320,4
200,1
145,6
504,4
3,8%
Okres Púchov
2144,6
3240,8
1715,8
219,7
130,4
830,3
19,8%
Okres Trenčín
619,9
1748,5
1016,1
141,2
89,1
347,7
37,2%
Trenčiansky kraj
1426,0
2108,8
1988,6
188,7
92,5
564,0
31,5%
Okres Komárno
3165,4
3307,5
2822,9
592,0
373,7
1155,7
112,6%
Okres Levice
3473,3
4698,3
4178,4
252,2
62,2
1083,4
14,4%
Okres Nitra
1706,7
2521,0
2986,0
487,8
154,7
887,1
85,4%
Okres Nové Zámky
2081,9
2252,3
1744,7
227,2
101,0
633,3
4,3%
Okres Šaľa
2130,5
1752,3
1354,5
308,0
141,9
570,9
86,3%
Okres Topoľčany
334,5
365,2
562,3
95,1
0,0
144,9
167,8%
Okres Zlaté Moravce
1544,4
2375,8
1679,3
157,9
97,4
538,5
89,2%
Nitriansky kraj
2112,5
2558,9
2354,6
325,4
134,2
754,2
51,6%
Okres Bytča
1373,1
4386,7
2244,8
95,6
99,2
869,8
-41,8%
Okres Čadca
1750,0
2625,0
2206,7
206,1
161,3
729,5
-17,7%
Okres Dolný Kubín
305,9
237,8
280,4
249,6
150,5
243,4
-25,5%
Okres Kysucké Nové Mesto
2256,8
1096,3
941,9
117,5
181,2
453,6
-28,5%
Okres Liptovský Mikuláš
3136,3
2645,7
2838,6
141,7
114,8
701,6
-11,0%
Okres Martin
382,1
588,3
500,4
335,4
8,4
328,1
-31,7%
Okres Námestovo
526,3
425,4
394,4
105,9
205,6
231,8
-12,6%
Okres Ružomberok
2652,3
2533,5
2504,8
433,4
586,4
969,3
-6,7%
Okres Turčianske Teplice
501,9
890,0
1033,6
244,5
474,8
418,8
18,6%
Okres Tvrdošín
895,3
1343,1
1272,3
207,8
122,6
521,4
-19,1%
Okres Žilina
1876,1
2480,7
2272,7
234,7
24,6
667,9
-0,5%
Žilinský kraj
1523,5
1850,2
1649,0
230,2
157,3
594,9
-14,4%
Okres Banská Bystrica
2212,0
3194,4
3266,1
412,2
129,6
893,6
17,4%
Okres Banská Štiavnica
2241,2
2005,2
1603,8
274,9
104,2
613,3
-18,3%
Okres Brezno
1472,4
3232,6
1842,3
323,6
14,0
761,5
-26,8%
Okres Detva
0,0
352,1
0,0
205,3
30,3
146,9
-19,0%
Okres Krupina
471,1
429,9
0,0
277,2
247,5
272,5
-62,0%
Okres Lučenec
1077,5
1511,3
1319,0
221,7
161,1
478,3
-21,0%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
7,4
0,0
4,4
-92,9%
Okres Revúca
3420,5
5075,4
4246,5
137,2
95,0
1264,4
22,6%
Okres Rimavská Sobota
6417,9
5673,8
4431,8
371,8
334,3
1794,4
-23,9%
Okres Veľký Krtíš
5993,2
4024,7
4373,3
547,5
295,6
1483,8
-35,6%
Okres Zvolen
1299,5
2181,7
1951,5
122,5
85,0
648,2
-44,3%
Okres Žarnovica
147,8
1486,3
1319,1
396,0
177,6
522,6
-17,2%
Okres Žiar nad Hronom
527,2
767,8
707,3
91,6
63,3
223,6
-7,8%
Banskobystrický kraj
2524,8
2795,8
2319,8
280,5
144,9
829,8
-19,9%
Okres Bardejov
4118,0
3172,2
2717,0
337,5
325,6
1152,2
8,5%
Okres Humenné
741,5
734,6
870,0
170,9
0,0
290,1
33,1%
Okres Kežmarok
328,6
1083,9
368,3
27,5
0,0
246,9
-13,6%
Okres Levoča
127,0
758,7
925,9
440,3
0,0
447,0
117,4%
Okres Medzilaborce
2167,6
1715,7
1433,7
0,0
0,0
394,4
45,5%
Okres Poprad
526,4
1137,0
776,3
33,1
0,0
271,9
16,4%
Okres Prešov
944,4
1658,4
2608,9
324,8
24,5
611,6
-59,5%
Okres Sabinov
1563,8
2041,1
3173,7
448,9
46,1
1149,3
5,1%
Okres Snina
609,9
335,3
603,4
100,5
0,0
165,5
66,0%
Okres Stará Ľubovňa
1483,5
2252,3
2203,6
188,4
0,0
737,4
107,2%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
146,5
247,8
125,1
-14,3%
Okres Svidník
0,0
264,7
184,2
55,0
0,0
78,9
0,0%
Okres Vranov nad Topľou
343,1
873,5
775,6
278,4
89,2
409,5
241,9%
Prešovský kraj
1096,2
1394,9
1378,4
203,7
66,8
505,4
12,4%
Okres Gelnica
804,5
1029,7
1872,7
347,5
153,5
536,3
12,0%
Okres Košice I
43,7
1040,7
1238,5
479,6
27,3
489,4
-29,6%
Okres Košice II
3183,7
2631,2
868,8
627,6
11,7
764,3
131,4%
Okres Košice III
255,0
317,1
377,4
132,3
0,0
163,9
-
Okres Košice IV
1334,1
2740,6
2528,7
65,2
0,0
425,9
68,4%
Okres Košice - okolie
304,0
746,0
529,8
84,8
22,4
220,3
-14,3%
Okres Michalovce
575,1
1884,7
1786,8
222,8
60,4
514,9
84,1%
Okres Rožňava
101,6
415,9
497,3
25,1
0,0
110,1
-10,1%
Okres Sobrance
1474,0
1547,0
1586,4
46,3
21,8
405,5
-13,6%
Okres Spišská Nová Ves
1205,1
2045,8
3246,5
36,7
0,0
582,6
151,0%
Okres Trebišov
448,3
666,8
824,0
73,2
59,3
224,2
0,3%
Košický kraj
660,4
1181,7
1253,0
190,4
33,3
378,9
32,7%
Slovenská republika
1467,1
1935,0
1775,4
239,4
100,9
595,1
13,1%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.